Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння з метаболічним синдромом та остеохондрозом опорних суглобів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Склад для фізіотерапевтичного лікуванню абдомінального ожиріння з метаболічним синдром та остеоартрозом опорних суглобів, що включає еуфілін, який відрізняється тим, що він додатково містить жовч медичну консервовану та морську воду у наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

24 % - ний водний розчин еуфіліну

4,5-5,5

жовч медична консервована

4,5-5,5

вода морська

до 100.

Текст

Реферат: Винахід належить до медицини та стосується складу для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння з метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів. Заявлений склад містить розчин еуфіліну, жовч медичну консервовану та морську воду. UA 101800 C2 (12) UA 101800 C2 UA 101800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння хворих з метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів. Винахід належить до області медицини, а саме терапії, і може бути застосований для лікування хворих з абдомінальним ожирінням на фоні метаболічного синдрому та остеоартрозу опорних суглобів. Відомі засоби для лікування надмірної маси тіла, які використовують зовнішньо нашкірне для стимуляції метаболізму: морські купання, вологі обтирання та укутування [1]. Для покращання мікроциркуляції в тканинах застосовують введення за допомогою різних фізичних факторів, наприклад електрофорезу, діадинамотерапії та ампліпульстерапії розчинів лікарських речовин, зокрема еуфіліну [2]. Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення є розчин для проведення фізіотерапевтичних процедур, що містить еуфілін [2]. Однак вказані засоби для лікування, сприяючи зменшенню маси тіла, не завжди в достатній мірі впливають саме на абдомінальний жир. Еуфілін покращуючи мікроциркуляцію, не має ліполітичної дії. В основу винаходу поставлено задачу розробки складу для зовнішнього фізіотерапевтичного впливу при лікуванні абдомінального ожиріння у хворих метаболічним синдромом та остеоартрозом опорних суглобів шляхом змочування прокладок при проведенні фізіотерапевтичних процедур розчином, що містить розчин еуфіліну, жовч медичну консервовану і морську воду, який дозволить потенціювати позитивну дію фізичних факторів, зменшити масу абдомінального жиру і таким чином підвищити чутливість тканин до інсуліну, зменшити серцево-судинний ризик та ураження опорно-рухового апарату при метаболічному синдромі. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно винаходу, розчин для корекції абдомінального ожиріння при метаболічному синдромі додатково містить: розчин еуфіліну, жовч медичну консервовану та морську воду в наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 24 % - ний водний розчин еуфіліну - 4,5-5,5 % жовч медична консервована - 4,5-5,5 % вода морська - до 100 %. Заявлене технічне рішення відрізняється додатковою наявністю в складі для проведення фізіотерапевтичних процедур розчину еуфіліну, жовчі медичної консервованої та морської води. При цьому досягається потенціювання дії фізичних факторів за допомогою хімічної дії лікарських речовин. Еуфілін, будучи інгібітором фосфодіестерази, сприяє накопиченню в клітинах циклічного АМФ і таким чином активізує енергетичний метаболізм клітин. Еуфілін сприяє поліпшенню мікроциркуляції за рахунок збільшення просвіту капілярів та зменшення згортування крові. Жовч медична консервована має протизапальну, ліполітичну дію, стимулює регенерацію сполучної тканини [3]. Мікроелементи, що входять до складу морської води, сприяють покращанню кровообігу в підшкірній жировій тканині, активізують процеси аеробного окислення жирів, сприяють підвищенню енерговитрат організму та зниженню маси тіла. Поєднання дії фізичних факторів з хімічною дією компонентів розчину справляє більш інтенсивний вплив на передню та бічну черевну стінки, сприяє більш швидкому і більш інтенсивному зменшенню маси абдомінального жиру [4]. Запропонований склад використовується наступним чином: при проведенні фізіотерапевтичних процедур при лікуванні абдомінального ожиріння у хворих метаболічним синдромом прокладки, які використовують для зменшення опору шкіри змінному струму та як депо лікарських засобів, змочують складом, що містить розчин еуфіліну, жовч медичну консервовану та воду морську, потім долонями видаляють надлишкову рідину та прикладають до проблемної ділянки тіла. З використанням запропонованого технічного рішення проліковано 58 хворих. У всіх хворих досягнуто покращення суб'єктивного самопочуття, підвищення толерантності до фізичних навантажень, зниження маси тіла на 2,5-3 кг за курс лікування, зменшення окружності живота на 5-6 см, та зниження інсулінорезистентності (зниження індексу НОМА з 6,5 до 4,2). Клінічний приклад. Хворий Д., 68 років звернувся зі скаргами на зниження толерантності до фізичних навантажень за рахунок підвищеної втомлюваності, пітливість, загальну слабкість, болі в опорних суглобах, особливо після тривалого стояння, при спуску по східцях, підвищення маси тіла зі значним відносним збільшенням окружності талії відносно окружності стегон. Зріст 180 2 см, маса тіла 115 кг, індекс маси тіла 35,5 кг/м , окружність живота 111 см. На протязі останніх 1 UA 101800 C2 5 10 15 20 25 3-х років - артеріальна гіпертензія (без корекції рівень АД до 160/80 мм рт.ст., цільового рівня AT досягнуто за рахунок прийому 10 амлодипіну мг та 25 мг гіпотіазиду на добу), дисліпідемія (підвищення рівня холестерину до 6,1 ммоль/л), порушення толерантності до глюкози (глікемія натще 6,8 ммоль/л, постпрандіальна 12 ммоль/л). Призначили лікування з використанням фізіотерапевтичного впливу запропонованого розчину на передню, бокову поверхні черевні стінки на тлі стандартної медикаментозної терапії. Після проведення курсу зазначеної терапії підвищилась толерантність до фізичних навантажень, зменшилась інтенсивність болів в суглобах, зменшилась маса тіла на 3 кг, індекс 2 маси тіла на 1 кг/м , окружність живота - на 4 см, крім того, цільового рівня артеріального тиску досягнуто при дозі 5 мг амлодипіну і гіпотіазиду 12,5 мг щоденно, постпрандіальна глікемія знизилась до 11 ммоль/л. Таким чином, в порівнянні з прототипом, застосування запропонованого розчину дозволяє у досить короткий термін отримати виражений ефект, а саме - знизити масу абдомінального жиру, покращити суб'єктивний стан хворого і підвищити якість життя. Крім того, з'являється можливість корегувати інсулінорезистентність, що сприяє зменшенню ураження органів та систем при метаболічному синдромі і зниженню сердцево-судинного ризику. Джерела інформації: 1. Г.Н.Пономаренко Физические методы лечения: Справочник.-СПб.: ВМедА, 2002.-299с. 2. Бабов К.Д., Блиндер М.А., Бокша В.Г.Немедикаментозное лечение в Калинине внутренних болезней.-К., "Здоровье".-1995.-685с. 3. Справ очник по клинической фармакологи и фармакотерапии/Чекман И.С., Пелещук А.П., Пятак О.А. и др.; Под ред. Чекмана И.С., Пелещука А.П., Пятака О.А.- К.:3доров'я, 1986.-736с. 4. М.В.Никитин, Е.С.Каменева Восстановительное лечение больных с дисметаболической патологией в семейных здравницах Черноморского побережья Краснодарского края.// Вопросы курортологи, физиотерапии и лечебной физической культуры.-2006.-№3.- с.28-30. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 Склад для фізіотерапевтичного лікуванню абдомінального ожиріння з метаболічним синдром та остеоартрозом опорних суглобів, що включає еуфілін, який відрізняється тим, що він додатково містить жовч медичну консервовану та морську воду у наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 24 % - ний водний розчин еуфіліну 4,5-5,5 жовч медична консервована 4,5-5,5 вода морська до 100. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for the physiotherapeutic treatment of abdominal obesity with methabolic syndrome and osteoarthrosis

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivna, Yefrmenkova Liudmyla Nazarivna, Ivanytskyi Viktor Vitoldovych, Klochko Viktor Viktorovych

Назва патенту російською

Состав для физиотерапевтического лечения абдоминального ожирения с метаболическим синдромом и остеохондрозом опорных суставов

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Ефременкова Людмила Назаровна, Иваницкий Виктор Витольдович, Клочко Виктор Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61P 3/04, A61K 31/52, A61K 35/413, A61P 19/02, A61K 33/18

Мітки: опорних, суглобів, синдромом, склад, лікування, ожиріння, остеохондрозом, метаболічним, абдомінального, фізіотерапевтичного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101800-sklad-dlya-fizioterapevtichnogo-likuvannya-abdominalnogo-ozhirinnya-z-metabolichnim-sindromom-ta-osteokhondrozom-opornikh-suglobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Склад для фізіотерапевтичного лікування абдомінального ожиріння з метаболічним синдромом та остеохондрозом опорних суглобів</a>

Подібні патенти