Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тістомісильна машина, що складається з приводу, робочої камери для замішування, двовального робочого органу, яка відрізняється тим, що на кожному валу робочого органу на 3/4 довжини вала встановлені перфоровані витки шнека, а на решті вала - витки шнека зі змінним кроком.

Текст

Реферат: Тістомісильна машина складається з приводу, робочої камери для замішування, двовального 3 робочого органу. На кожному валу робочого органу на /4 довжини вала встановлені перфоровані витки шнека, а на решті вала - витки шнека зі змінним кроком. UA 101769 U (12) UA 101769 U UA 101769 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме до хлібопекарської галузі, може використовуватися як пристрій для замішування дріжджового тіста. Відома тістомісильна машина И8-ХТА12, що складається з приводу, робочої камери замішування, двовального робочого органу. [Див. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв: Підручник / за ред. 5 О.Т. Лісовенка. - К.: Наук. думка, 2000. - С. 87]. Тістомісильна машина має недоліки: внаслідок того, що всі стадії замісу проходять при однакових режимах обертання місильного вала не забезпечується якісний заміс тіста. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення тістомісильної машини, шляхом інтенсифікації першої стадії тристадійної моделі замісу тіста, що включає посилену механічну обробку та супроводжується зволоженням сухих компонентів, їх диспергуванням, агрегацією та сорбцією вологи. Поставлена задача вирішується тим, що тістомісильна машина складається з приводу, робочої камери для замішування, двовального робочого органу, згідно з корисною моделлю, на 3 кожному валу робочого органу на /4 довжини вала встановлені перфоровані витки шнека, а на решті вала - витки шнека зі змінним кроком. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному: з аналізу консистограми замісу пшеничного тіста слідує, що перша стадія повинна тривати не більше 1,5 хвилини, оскільки потім процес ускладнюється набуханням борошняних часток і їх когезією, що ускладнює подальше перемішування і рівномірний розподіл компонентів. Завдяки енергійному перемішуванню скорочується час, потрібний для змішування компонентів. Перемішування компонентів проходить швидко завдяки тому, що вся волога, яка знаходиться на поверхні борошняних частинок не встигає увібратись всередину, таким чином не утворюються грудочки, які ускладнюють подальше перемішування. Це дасть змогу зменшити енергозатрати, а також покращити якість тіста. Схему тістомісильної машини зображено на кресленні. Тістомісильна машина складається з: патрубка подачі борошна 1; дозатора борошна 2; шнека 3 для замісу в першій зоні; шнека 4 для замішування в другій зоні; шнека 5 для замішування в третій зоні 5; місильної ємкості 6; вивантажувального люка 7. Тістомісильна машина працює наступним чином. Всі компоненти малими дозами від дозаторів подаються безперервно в місильну ємність 6, перемішуються послідовно шнеком 3, шнеком 4 та шнеком 5 і переміщуються вздовж місильної ємкості. По мірі переміщення маси до патрубка вивантаження, вона перемішується, готовий продукт виходить через вихідний бункер 7. Технічний результат полягає у використанні робочого органу, який складається з двох валів. Для забезпечення тристадійного процесу замішування робочий орган складається з трьох частин, відповідно до стадії замішування тіста, що дозволяє інтенсифікувати процес замішування тіста та покращити його якість. Скорочується час, потрібний для перемішування компонентів тіста, внаслідок чого зменшуються енерговитрати. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Тістомісильна машина, що складається з приводу, робочої камери для замішування, двовального робочого органу, яка відрізняється тим, що на кожному валу робочого органу на 3 /4 довжини вала встановлені перфоровані витки шнека, а на решті вала - витки шнека зі змінним кроком. 1 UA 101769 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A21C 1/00

Мітки: тістомісильна, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101769-tistomisilna-mashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тістомісильна машина</a>

Подібні патенти