Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Регульований динамічний гасник коливань, що містить інерційний елемент, виготовлений у вигляді рухомої маси, встановленої на криволінійній поверхні, який відрізняється тим, що криволінійна поверхня виготовлена у вигляді пружної пластини з регульованою кривизною і встановлена у контейнері, заповненому в'язкою рідиною.

Текст

Реферат: Регульований динамічний гасник коливань містить інерційний елемент, виготовлений у вигляді рухомої маси, встановленої на криволінійній поверхні. Криволінійна поверхня виготовлена у вигляді пружної пластини з регульованою кривизною і встановлена у контейнері, заповненому в'язкою рідиною. UA 101657 U (12) UA 101657 U UA 101657 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до машинобудування і може бути використана у великогабаритних автокранах, вантажопідіймальних механізмах, транспортно-технологічних машинах, що мають начіпне обладнання (наприклад, у штангових обприскувачах сільськогосподарської техніки) та в іншому механічному устаткуванні, яке потребує віброзахисту елементів конструкцій, у будівельних спорудах, мостах, а також у висотних теле-, радіовежах, опорах електропередач, димарях тощо. Окрема галузь застосування корисної моделі стосується спеціальної техніки, зокрема, до висувних великогабаритних драбин пожежних машин. Відомі різноманітні конструкції динамічних гасників коливань (ДГК) маятникового, коткового і пружного типів. Для роторних машин практичне застосування знайшли гасники коливань пружного типу. Для зменшення вібронавантаження на раму агрегату та на фундамент широке застосування знаходять ДГК лінійної дії, виконані у вигляді інерційної маси, встановленої на пружному елементі. Відомі ДГК лінійної дії ЕР0884731, ЕР1207532, US2001012254, US2002021655 (патенти зі світової бази патентів ESP@CENET) мають саме таку конструкцію. Для великогабаритних конструкцій і будівельних споруд переважне застосування знаходять ДГК маятникового (патенти US5556227, ЕР0618380А1) та коткового типів (патенти JP59217028, DE4109964A1, US2003/0052247A1; патенти України № 41171А, 44065А, 52135А, 52239А, 54033А, 56783А, 58826А, 58981А, 59097А, 59224А). Найближчим аналогом, який найбільш близький за сукупністю ознак, технічною суттю і отриманим результатом, є динамічний гасник кутових коливань, що складається з контейнера з масою (патент DE4109964А1 від 14.06.2000, Schwingungtilger zur ferminderung von Schwingungen an Bauwerken (Гасник коливань для будівельних конструкцій), автор A. Traetner). Основним недоліком даної конструкції (а також зазначених вище) є відсутність можливості регулювання частотних характеристик і демпфувальних властивостей ДГК. В основу корисної моделі поставлено задачу здійснення плавного регулювання частотних характеристик і демпфувальних властивостей ДГК та забезпечення ефективного вібропоглинання у широкому частотному діапазоні. Поставлена задача вирішується тим, що у регульованому динамічному гаснику коливань (РДГК), який містить інерційний елемент, виготовлений у вигляді рухомої маси, встановленої на криволінійній поверхні, згідно з корисною моделлю, криволінійна поверхня виготовлена у вигляді пружної пластини з регульованою кривизною і встановлена у контейнері, заповненому в'язкою рідиною. На кресленні схематично зображений РДГК, який жорстко закріплений до амортизованого об'єкта 1 і містить контейнер 2 з рухомою масою 3 та пружною пластиною змінної кривизни 4. Контейнер наповнений в'язкою рідиною 5 (наприклад, машинним мастилом). Кривизна пружної пластини 4 регулюється притискним пристроєм 6. Рівень в'язкої рідини регулюється через клапан 7. РДГК працює наступним чином. Коливання амортизованого об'єкта 1 викликають переміщення контейнера 2, які передаються на рухому масу 3, що спричинює її коливання і забезпечує поглинання енергії завдяки перекочуванню твердого тіла у в'язкому середовищі. Налаштування робочої частоти РДГК на резонансну частоту коливань амортизованого об'єкта 1 здійснюється шляхом стиснення пружної пластини 4 за допомогою притискного пристрою 6. Інтенсивність демпфування регулюється також за рахунок зміни опору перекочування рухомої маси 3 у середовищі в'язкого тертя шляхом зміни рівня в'язкої рідини 5 через клапан 7. Цей метод налаштування дозволяє забезпечити плавне регулювання демпфувальних властивостей РДГК. Прецизійне налаштування демпфувальних властивостей РДГК можливе також за рахунок підбору механічних властивостей пружної пластини 4, кінематичних параметрів притискного пристрою 6 та підбору в'язкості рідини 5 Таким чином, розроблений РДГК забезпечує ефективне регульоване за робочою частотою динамічне гасіння (демпфування) коливань. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Регульований динамічний гасник коливань, що містить інерційний елемент, виготовлений у вигляді рухомої маси, встановленої на криволінійній поверхні, який відрізняється тим, що криволінійна поверхня виготовлена у вигляді пружної пластини з регульованою кривизною і встановлена у контейнері, заповненому в'язкою рідиною. 1 UA 101657 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16F 15/00

Мітки: регульованій, коливань, динамічний, гасник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101657-regulovanijj-dinamichnijj-gasnik-kolivan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Регульований динамічний гасник коливань</a>

Подібні патенти