Спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування олмесартаном у хворого в стані спокою проводять доплер-ехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування олмесартаном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 9,2 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу включає порівняння стану хворих до і після лікування. До лікування олмесартаном у хворого в стані спокою проводять доплер-ехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування олмесартаном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 9,2 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні. UA 101654 U (12) UA 101654 U UA 101654 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а точніше до кардіології, і може бути використана для об'єктивної оцінки антиангінального ефекту олмесартану у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу. Відомий спосіб оцінки ефективності лікування хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка (ДФЛШ) по "гіпертрофічному" типу різними препаратами, в тому числі олмесартаном, який полягає в порівнянні даних проб з дозованим фізичним навантаженням до і після лікування [1] - прототип. Спосіб оцінки ефективності лікування проводять за допомогою велоергометра в лежачому або сидячому положенні, або стоячи наступним чином: на велоергометрі проводиться ступенево-наростаюче навантаження 5-6 хвилин для кожного ступеня. На кожному подальшому ступені навантаження збільшують на 150 кГм хв і, визначають в скільки разів збільшується потреба в кисні в порівнянні з вихідними даними, обчислюють величину і оцінюють функціональний стан серця. Але такий спосіб не забезпечує достовірну інформацію дієвості антиангінального ефекту застосування препарату олмесартану, так як приріст потужності порогового навантаження може бути лімітований підйомом артеріального тиску (AT) (проба неадекватна), або може бути зовсім відсутнім при наявності позитивного антиангінального ефекту по суб'єктивних ознаках (тобто зникнення стенокардії - больових відчуттів). Задачею корисної моделі є об'єктивізація антиангінального ефекту олмесартану у хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням ДФЛШ по гіпертрофічному типу. Поставлена задача вирішується таким чином, що спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, згідно з корисною моделлю відрізняється тим, що до лікування олмесартаном у хворого у стані спокою проводиться доплер-ехокардіографія, визначають трансмітральний кровоплин в діастолу - вимірюють швидкість раннього діастолічного наповнення (Е), далі після лікування олмесартаном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення (Е) збільшується на 9,2 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні. Запропонований спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням ДФЛШ по гіпертрофічному типу має суттєві переваги над способом-прототипом, а саме в дослідженні встановлено, що позитивний антиангінальний ефект олмесартану по суб'єктивній ознаці завжди поєднується з позитивним гемодинамічним результатом лікування, при цьому підвищення потужності порогового навантаження може і не бути. Спосіб здійснюється слідуючим чином: Приклад 1. У хворого Б. у висхідному стані відмічалось 5 нападів стенокардії на добу, висхідна потужність порогового навантаження (50 Вт) - сумнівна із-за значного підйому AT, швидкість раннього діастолічного наповнення (Е) складала 59,1 см/с. Після застосування лікування олмесартаном напади стенокардії зникли. Але потужність порогового навантаження залишилась попередньою - 50 Вт, тобто вона не стала відображенням клінічного покращення стану хворого. При цьому швидкість Е збільшилась до 85,1 см/с, тобто відмічалось співпадіння клінічного та гемодинамічного результатів лікування. Приклад 2. У хворого М. у висхідному стані відмічалось 5 нападів стенокардії на добу, потужність порогового навантаження 50 Вт поєднувалась з суттєвим підйомом AT, швидкість Е складала 58,2 см/с. Після лікування олмесартаном напади стенокардії зникли, потужність порогового навантаження не змінилась, швидкість Е збільшилась до 80,2 см/с. Приклад 3. У хворого В. у висхідному стані відмічалось 4 напади стенокардії на добу, потужність порогового навантаження 50 Вт. Швидкість раннього діастолічного наповнення Е складала 54,3 см/с. Після лікування олмесартаном напади стенокардії зменшились до 1, потужність порогового навантаження не змінилась, швидкість Е збільшилась до 82,3 см/с. У вказаних прикладах клінічний ефект підтверджується гемодинамічним. Запропонований спосіб достовірно об'єктивізує клінічне покращення стану хворих ІХС з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням ДФЛШ по гіпертрофічному типу після проведеного лікування олмесартаном, зменшує кількість ускладнень, так як відпадає необхідність проведення хворому проби з дозованим фізичним навантаженням, що особливо небезпечно у хворих з аритміями, недостатністю кровообігу, артеріальною гіпертензією. Корисна модель може бути використана у кардіологічних відділеннях лікувальних закладів, кардіологічних центрах тощо. 1 UA 101654 U Джерело інформації: 1. Аронов Д.М. и соавт. Терапевтический архив. – 1980. - Т. 52. - С. 19-22 – Прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу, який включає порівняння стану хворих до і після лікування, який відрізняється тим, що до лікування олмесартаном у хворого в стані спокою проводять доплерехокардіографію і визначають трансмітральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості раннього діастолічного наповнення, далі після лікування олмесартаном проводять аналогічне дослідження, при цьому, якщо швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 9,2 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікування, то гемодинамічний результат та антиангінальний ефект оцінюють як позитивні. 15 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/02, G01N 33/49

Мітки: артеріальною, гіпертензією, гіпертрофічному, олмесартаном, стенокардією, серця, порушенням, функції, хворобу, шлуночка, типу, лівого, ефективності, спосіб, діастолічної, хворих, оцінки, ішемічну, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101654-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-olmesartanom-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-stenokardiehyu-ta-arterialnoyu-gipertenziehyu-z-porushennyam-diastolichno-funkci-livogo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності лікування олмесартаном хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією та артеріальною гіпертензією з порушенням діастолічної функції лівого шлуночка по гіпертрофічному типу</a>

Подібні патенти