Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить оксид хрому, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 з вмістом 85-95% часток менше 10 мкм, діоксид титану, дисперсне залізо і органічну зв'язку, яка відрізняється тим, що вона додатково містить твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 у вигляді зерен та діоксид цирконію при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

оксид хрому

10,00-40,00

твердий розчин ТiO2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм

8,00-50,00

твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 у вигляді зерен

20,0-40,0

діоксид цирконію

1,00-15,00

діоксид титану

0,40-1,60

дисперсне залізо

0,05-0,50

органічна зв'язка

4,10-9,35.

Текст

Реферат: Винахід належить до вогнетривкої галузі промисловості і може бути використаний для виготовлення вогнетривких виробів на основі оксиду хрому, які мають високу міцність сирцю, незначну усадку при випалі та підвищену термостійкість і використовуються в установках виробництва скловолокна. Задачею винаходу є створення виробів, які мають високі міцність сирцю, термостійкість та низьку усадку при випалі. Шихта для виготовлення хром оксидних вогнетривів містить оксид хрому, твердий розчин ТіО 2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 у вигляді зерен, діоксид цирконію, діоксид титану, дисперсне залізо, органічну зв'язку. UA 101507 C2 (12) UA 101507 C2 UA 101507 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Винахід належить до вогнетривкої галузі промисловості і може бути використаний для виготовлення вогнетривких виробів на основі оксиду хрому, які мають високу міцність сирцю, незначну усадку при випалі та підвищену термостійкість і використовуються в установках виробництва скловолокна. Відомий склад шихти для одержання хромоксидних вогнетривів, який містить оксид хрому 95% і діоксид титану 4% (О. Ферворнер, К. Берндт "Вогнетривкі матеріали для скловарних печей", М. Стройиздат, 1984, с 95). Однак такі вогнетриви характеризуються низькою межею міцності при стисканні сирцю. Під час випалу вогнетриви з цієї шихти зазнають значної усадки, в них створюється щільна дрібнозерниста структура, внаслідок чого вогнетриви мають низьку термостійкість. Найбільш близькою за технічною суттю та досягнутим результатом до винаходу є шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить в мас. %: суміш оксиду хрому з вмістом 9095% часток менше 4 мкм та оксиду хрому з вмістом 80-85 % часток менше 10 мкм у співвідношенні від 1:9 до 9:1 - 45,0-77,0; порошок твердого розчину ТіО2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм - 15,0-45,0; діоксид титану - 2,5-3,5; дисперсне залізо - 0,1-0,5 та 7 органічну зв'язку - 5,4-6,0 (патент України 69462 МПК С04В 35/12 від 15.09.04). Вогнетрив із наведеної шихти також має високу щільність і дрібнозернисту структуру. Однак межа міцності при стисканні сирцю становить менше 5,0 МПа, усадка при випалі - більше 8%, термостійкість не перевищує 5 теплозмін за рахунок наявності щільної дрібнозернистої структури. Виготовлення вогнетривів з такими характеристиками потребує додаткових заходів для запобігання руйнування сирцю під час транспортування і завантаження у піч, а також деформації виробів при випалі. Крім того, ці вогнетриви мають обмежене застосування в умовах різких змін температури. До основи винаходу поставлено задачу створення шихти для виготовлення хромоксидних вогнетривів, в якій використання оксиду хрому, твердого розчину ТіО 2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм, твердого розчину ТіО2 у Сr2О3 у вигляді зерен, діоксину цирконію, діоксину титану, дисперсного заліза та органічної зв'язки забезпечують збільшення міцності сирцю, зниження усадки при випалі, підвищення термостійкості готових виробів, а як наслідок, і підвищення терміну служби хромоксидних вогнетривів у скловарних печах установок виробництва скловолокна. Поставлена задача вирішується тим, що: Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить оксид хрому, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм, діоксид титану, дисперсне залізо і органічну зв'язку, згідно з винаходом додатково містить твердий розчин ТiO 2 у Сr2О3 у вигляді зерен та діоксид цирконію при такому співвідношенні компонентів, мас. %: оксид хрому 10,0-40,0 твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм 8,0-50,0 твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 у вигляді зерен 20,0-40,0 діоксид цирконію 1,0-15,0 діоксид титану 0,4-1,6 дисперсне залізо 0,05-0,5 органічна зв'язка 4,1-9,35. Відзнакою гаданого винаходу є використання у шихті твердого розчину ТіО 2 у Сr2О3 у вигляді зерен водночас з дрібнодисперсними матеріалами: оксидом хрому, твердим розчином ТіО 2 у Сr2О3 з вмістом 85-95% часток менше 10 мкм, діоксидом титану, дисперсним залізом та діоксидом цирконію, що забезпечує створення щільної упаковки зерен під час формування та підвищення міцності сирцю, а також сприяє зменшенню усадки під час випалу. Введення діоксиду цирконію приводить до утворення мікротріщінуватої структури вогнетривів під час фазових перетворень ZrO2 в процесі випалу. Крім того, зерниста та багатофазна структура вогнетривів, яка утворюється внаслідок застосування твердого розчину ТiО 2 у Сr2О3 та дисперсного заліза також сприяє підвищенню термічної стійкості. У лабораторії та на дослідному виробництві ВАТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" було виготовлено зразки і вироби за гаданим винаходом і за прототипом за звичайною вогнетривкою технологією: змішування компонентів, зволоження, формування, сушіння та подальший випал. Винахід ілюструється прикладами, наведеними у таблиці. Як видно з таблиці, зразки, виготовлені за винаходом, мають у 2-3 рази більшу межу міцності при стисканні сирцю, у 2,7-4,0 1 UA 101507 C2 5 рази меншу лінійну усадку при випалі і у 1,8-2,8 рази більшу термостійкість, у порівнянні з прототипом. Використання хромоксидних вогнетривів, які мають високі міцність, термічну та корозійну стійкість, дозволить збільшити термін служби скловарних печей до 6-7,5 років, тобто у два рази. Впровадження розробленої шихти планується на дослідному виробництві ВАТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" у 2011 році. Таблиця Приклади складів шихт і властивості вогнетривів Найменування компонентів шихти і властивості вогнетривів Компоненти шихти: 1. Оксид хрому 2. Порошок твердого розчину ТіО2 в Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм 3. Твердий розчин ТіО2 в Сr2О3 у вигляді зерен 4. Діоксид цирконію 5. Діоксид титану 6. Дисперсне залізо 7. Органічна зв'язка Властивості вогнетривів: 1. Межа міцності при стисканні сирцю, МПа 2. Лінійна усадка, % 3. Термостійкість (1300°С - вода), теплозмін 10 15 За прототипом патент України 69462 Приклади Позамежні 1 2 3 5 4 61,0 10,0 40,0 25,0 8,0 42,0 30,0 50,0 8,0 29,0 52,0 6,0 20,0 40,0 30,0 18,0 41,0 3,0 0,3 5,7 15,0 0,4 0,5 4,1 1,0 1,6 0,05 9,35 8,0 1,0 0,28 6,72 17,0 0,2 0,8 4,0 0,5 2,6 0,03 7,87 4,9 10,1 15,3 12,9 8,4 9,8 8,0 3,0 2,0 2,5 4,0 3,5 5,0 14 9 12 4 3 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить оксид хрому, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 з вмістом 85-95% часток менше 10 мкм, діоксид титану, дисперсне залізо і органічну зв'язку, яка відрізняється тим, що вона додатково містить твердий розчин ТіО 2 у Сr2О3 у вигляді зерен та діоксид цирконію при такому співвідношенні компонентів, мас. %: оксид хрому 10,00-40,00 твердий розчин ТiO2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток 8,00-50,00 менше 10 мкм твердий розчин ТіО2 у Сr2О3 20,0-40,0 у вигляді зерен діоксид цирконію 1,00-15,00 діоксид титану 0,40-1,60 дисперсне залізо 0,05-0,50 органічна зв'язка 4,10-9,35. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Furnace charge for the production of chromium oxide refractory

Автори англійською

Prymachenko Volodymyr Vasyliovych, Kryvoruchko Pavlo Petrovych, Mishniova Yulia Yevhenivna, Syniukova Olena Ivanivna, Kuzmenko Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Шихта для изготовления хромоксидных огнеупоров

Автори російською

Примаченко Владимир Васильевич, Криворучко Павел Петрович, Мишнева Юлия Евгеньевна, Синюкова Елена Ивановна, Кузьменко Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C04B 35/01, C04B 35/12, C04B 35/047, C04B 35/105

Мітки: вогнетривів, виготовлення, хромоксидних, шихта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101507-shikhta-dlya-vigotovlennya-khromoksidnikh-vognetriviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів</a>

Подібні патенти