Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ароматизації елементів шрифту Брайля, який складається з друкування елементів шрифту Брайля трафаретним способом композицією, яка складається з друкарської фарби, співполімеру стиролу і малеїнового ангідриду, диметилсульфоксиду, та термічної обробки віддрукованого зображення, який відрізняється тим, що нанесення елементів шрифту Брайля здійснюється за допомогою цифрового трафаретного друку, а композиція додатково містить ароматизатор при такому складі композиції, мас. %:

друкарська фарба

50-65

співполімер стиролу і малеїнового ангідриду

12-22

диметилсульфоксид

13-23

ароматизатор

5-10.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 101385 U UA 101385 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до поліграфічної промисловості, а саме до способу утворення друкованої інформації для незрячих, в тому числі елементів шрифту Брайля. Відомий спосіб отримання елементів шрифту Брайля трафаретним друком, який складається з нанесення рельєфно-крапкових елементів через трафаретний шаблон ручним способом та додаткової термічної обробки задрукованих аркушів [1]. Недоліком такого способу є використання лише тактильного відчуття для сприйняття надрукованого зображення та низька продуктивність устаткування. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу ароматизації елементів шрифту Брайля, який за рахунок друкування цифровим трафаретним способом дозволить підвищити його продуктивність, а додаткове введення ароматизатору в трафаретну композицію дозволить сприймати надруковане зображення не тільки тактильно, але й залученням нюхових рецепторів незрячої людини, а зокрема дітей в процесі їх навчання, за рахунок руйнування мікрокапсул ароматизатора та вивільнення аромату при тактильному контакті, що суттєво підсилить їх уяву про зображувальні предмети (овочі, фрукти, ягоди, напої тощо). Поставлена задача вирішується тим, що в способі ароматизації елементів шрифту Брайля, який складається з друкування елементів трафаретним способом композицією, яка складається з друкарської фарби, співполімеру стиролу і малеїнового ангідриду, диметилсульфоксиду, та термічної обробки віддрукованого зображення, згідно з корисною моделлю нанесення елементів шрифту Брайля здійснюється за допомогою цифрового трафаретного друку, а композиція додатково містить ароматизатор при такому складі композиції, мас. %: друкарська фарба 50-65 співполімер стиролу і малеїнового ангідриду 12-22 диметилсульфоксид 13-23 ароматизатор 5-10. Спосіб виконується таким чином. Для здійснення друку готують фарбову композицію наступним чином. В ємність, яка містить 65 мас. % друкарської трафаретної фарби, додають 13 мас. % диметилсульфоксиду, 12 мас. %. співполімеру стиролу і малеїнового ангідриду та 10 мас. % відповідного ароматизатору. Суміш ретельно перемішують (при кімнатній температурі) змішувачем до утворення однорідної консистенції та завантажують у фарбову скриньку машини цифрового трафаретного друку. Після друкування зображення проводять нагрівання відбитку до температури 120 °C протягом 25 с. Інші приклади наведені в таблиці. 30 Експлуатаційні властивості відбитків шрифту Брайля Склад композиції друкарська фарба співполімер стиролу і малеїнового ангідриду диметилсульфоксид ароматизатор друкарська фарба співполімер стиролу і малеїнового ангідриду диметилсульфоксид ароматизатор друкарська фарба співполімер стиролу і малеїнового ангідриду диметилсульфоксид ароматизатор Експлуатаційні властивості Стійкість Шорсткість Вміст, Адгезія до до при Висота % паперу, стирання, тактильному рельєфу, мм бали к-ть циклів сприйнятті 65 12 Інтенсивність аромату, бали 100 2 задовільна 0,3 8 300 3 задовільна 0,4 5 150 4 задовільна 0,5 3 13 10 60 15 18 7 55 18 22 5 Як видно з таблиці, запропонований спосіб нанесення шрифту Брайля цифровим трафаретним способом з використанням ароматизованої фарбової композиції дозволяє 1 UA 101385 U залучити для сприйняття надрукованого зображення тактильні та нюхові рецептори незрячої людини та суттєво підвищити продуктивність випуску продукції для незрячих. 5 Джерело інформації: 1. Пат. на корисну модель № 77373 Україна. Спосіб нанесення шрифту Брайля / Гавенко С. Ф., Лабецька М. Т.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства; заявл. 06.08.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб ароматизації елементів шрифту Брайля, який складається з друкування елементів шрифту Брайля трафаретним способом композицією, яка складається з друкарської фарби, співполімеру стиролу і малеїнового ангідриду, диметилсульфоксиду, та термічної обробки віддрукованого зображення, який відрізняється тим, що нанесення елементів шрифту Брайля здійснюється за допомогою цифрового трафаретного друку, а композиція додатково містить ароматизатор при такому складі композиції, мас. %: друкарська фарба 50-65 співполімер стиролу і малеїнового ангідриду 12-22 диметилсульфоксид 13-23 ароматизатор 5-10. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Petryk Pavlo Bohdanovych, Kotmaliova Olena Heorhiievna

Автори російською

Петрик Павел Богданович, Котмалева Елена Георгиевна

МПК / Мітки

МПК: B41M 3/16

Мітки: брайля, шрифту, спосіб, ароматизації, елементів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101385-sposib-aromatizaci-elementiv-shriftu-brajjlya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ароматизації елементів шрифту брайля</a>

Подібні патенти