Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фільтр-циклон для очищення води, що включає корпус у вигляді розширеної частини трубопроводу, вихороутворювач з розеткою гвинтових лопаток і брудовідвід в кінці корпусу, який відрізняється тим, що в центральній частині корпусу закріплено до розетки гвинтових лопаток обтічний краплеподібний елемент з півсферичною вхідною частиною і загостреною опуклою кінцевою частиною, яка частково заходить у відсічний вихідний елемент у вигляді патрубка, який приєднаний до вихідного патрубка і утворює разом з корпусом камеру для забрудненого потоку, що сполучена з брудовідводом.

Текст

Реферат: Фільтр циклон для очищення води включає корпус у вигляді розширеної частини трубопроводу, вихороутворювач з розеткою гвинтових лопаток і брудовідвід в кінці корпусу. В центральній частині корпусу закріплено до розетки гвинтових лопаток обтічний краплеподібний елемент з півсферичною вхідною частиною і загостреною опуклою кінцевою частиною, яка частково заходить у відсічний вихідний елемент у вигляді патрубка, який приєднаний до вихідного патрубка і утворює разом з корпусом камеру для забрудненого потоку, що сполучена з брудовідводом. UA 101365 U (12) UA 101365 U UA 101365 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до гідротехніки і може бути використана для попереднього очищення води, яка транспортується напірними трубопроводами насосних станцій. Відомий пристрій (AC SU № 1703786, Ε02В 8/08, 9/04), який виконує функцію рибозахисту, включає трубопровід з внутрішнім обтічним елементом, гвинтові лопаті перед цим елементом і крильчатку після обтічного елемента на вході у відвідну трубу. Обтічний елемент розташований всередині концентрично розташованих кілець. При проходженні води через пристрій гвинтові лопаті і крильчатка обертаються, утворюють гвинтову структуру потоку і при цьому відцентрові сили відкидають молодь риби і сміття на периферію труби. Недоліком пристрою є наявність рухомих елементів, що обертаються за рахунок енергії води. Ця обставина підвищує гідравлічний опір пристрою, ускладнює його конструкцію і знижує надійність роботи пристрою. Прямоточний циклон ЦП виробництва ЗАО "СовПлим" (http://ecology.omk.ua/hroduction/prvamotochnye-tsiklony-tsp) включає розетку лопаток на вході в трубопровід, жалюзійний ступінчастий відвід і пилозбірник. Робота таких циклонів базується на дії відцентрових сил, які відкидають забруднюючі частики, як більш масивні в порівнянні з частинками повітря, на периферію трубопроводу, і далі ці частинки за гвинтовою лінією потрапляють у пилозбірник. Недоліком пристрою необхідно вважати можливість забруднення жалюзійного відводу волокнистими частинками. Фільтр-циклон Strataclone PVH фірми Danalson (http://www/danalson-filters.ru/fi Itr-cyklon) (найближчий аналог) включає корпус у вигляді розширеної частини трубопроводу, вихороутворювач з розеткою гвинтових лопаток і брудовідвід в кінці корпусу. Робота таких фільтрів-циклонів базується на технології активних циклонних елементів з використанням дії відцентрових сил на забруднюючі частинки. Недоліком пристрою є неупорядкованість потоку в центральній частині корпусу, що призводить до часткового захоплення бруду у основний трубопровід. Задачею корисної моделі є упорядкування гідравлічного потоку в центральній частині фільтра-циклона і підвищення надійності його роботи. Зазначена задача вирішується тим, що в центральній частині корпусу закріплено до розетки гвинтових лопаток обтічний краплеподібний елемент з півсферичною вхідною частиною і загостреною опуклою кінцевою частиною, яка частково заходить у відсічний вихідний елемент у вигляді патрубка, який приєднаний до вихідного патрубка і утворює разом з корпусом камеру для забрудненого потоку, що сполучена з брудовідводом. На Фіг. 1 показаний поздовжній переріз фільтра циклона для очищення води, а на Фіг. 2 його поперечний переріз. Фільтр-циклон включає корпус 1 у вигляді розширеної частини трубопроводу з осьовими вхідним і вихідним патрубками, вихороутворювач з розеткою гвинтових лопаток 2, брудовідвід 3, обтічний краплеподібний елемент 4 з напівсферичною вхідною частиною і загостреною опуклою кінцевою частиною, яка частково заходить у відсічний вихідний елемент 5 у вигляді патрубка, який приєднаний до вихідного патрубка і утворює разом з корпусом камеру для забрудненого потоку, що сполучена з брудовідводом 3. Фільтр-циклон працює наступним чином. При надходженні потоку на півсферичну вхідну частину обтічного елемента 4 він відхиляється до периферійної частини корпусу 1, де розеткою гвинтових лопаток 2 закручується, і це створює гвинтову циклонну структуру течії. При такій структурі течії на кожну забруднюючу частинку діє відцентрова сила, яка відхиляє ці частинки до периферії корпусу 1. Освітлений потік згідно з ефектом Коанда продовжує течію вздовж криволінійній поверхні обтічного елемента 4, потрапляючи у вихідну частину пристрою, тобто всередину відсічного елемента 5, крайка якого розмішена на границі розділення потоку на освітлену і забруднену частини. Забруднений потік, рухаючись периферійною частиною корпусу 1, потрапляє в камеру для забрудненого потоку і звідти у брудовідвід3. Перевагою корисної моделі є відсутність будь-яких рухомих механічних елементів, причому пристрій працює виключно за рахунок спеціально організованої циклонної структури потоку з додатковим використанням ефекту Коанда. 55 1 UA 101365 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Фільтр-циклон для очищення води, що включає корпус у вигляді розширеної частини трубопроводу, вихороутворювач з розеткою гвинтових лопаток і брудовідвід в кінці корпусу, який відрізняється тим, що в центральній частині корпусу закріплено до розетки гвинтових лопаток обтічний краплеподібний елемент з півсферичною вхідною частиною і загостреною опуклою кінцевою частиною, яка частково заходить у відсічний вихідний елемент у вигляді патрубка, який приєднаний до вихідного патрубка і утворює разом з корпусом камеру для забрудненого потоку, що сполучена з брудовідводом. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E02B 8/00, E02B 9/02, B04C 3/06

Мітки: води, очищення, фільтр-циклон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101365-filtr-ciklon-dlya-ochishhennya-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фільтр-циклон для очищення води</a>

Подібні патенти