Пристрій для оздоблення друкованої продукції флокуванням

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для оздоблення друкованої продукції флокуванням, який складається з бункера, верхнього і нижнього електродів, високовольтного генератора, вібратора та гвинта для регулювання міжелектродної відстані, який відрізняється тим, що його бункер розділений на ємності для різного кольору флоків і пристрій додатково має транспортер з позиціюванням у зоні флокування та реєструючу цифрову камеру, яка з'єднана з керуючим механізмом.

Текст

Реферат: Пристрій для оздоблення друкованої продукції флокуванням складається з бункера, верхнього і нижнього електродів, високовольтного генератора, вібратора та гвинта для регулювання міжелектродної відстані. Бункер розділений на ємності для різного кольору флоків і пристрій додатково має транспортер з позиціюванням у зоні флокування та реєструючу цифрову камеру, яка з'єднана з керуючим механізмом. UA 101204 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ФЛОКУВАННЯМ UA 101204 U UA 101204 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до поліграфічної промисловості, а саме до процесів оздоблення друкованої продукції та пакувань. Відомий пристрій для флокування зображень на друкованій продукції та пакуваннях через трафаретну форму, який складається з верхнього та нижнього вібруючого заземленого електрода, до якого кріпиться бункер з флоком, ворсинки якого при подаванні напруги від високовольтного електрода орієнтуються вздовж силових ліній утвореного електростатичного поля і вилітають з нього, попадають на поверхню-основу, закріплену на верхньому електроді через трафаретну форму (шаблон) утворюють флоковане зображення, яке закріплюється у попередньо нанесеному клейовому шарі методом сушіння, а відстань між електродами регулюється гвинтом [1]. Недоліком способу є неможливість дозованого нанесення різнокольорового флокованого зображення на поверхню-основу, та забезпечення позиціювання відбитків в секції флокування. В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій для оздоблення друкованої продукції флокуванням, в якому забезпечується точне позиціювання відбитку в секції флокування зображення, утвореного попередньо нанесеним клейовим шаром, послідовне вилітання кольорового флоку з бункера за принципом "зверху вниз" для утворення 4-х колірного зображення при натисканні відповідних дозаторів на пульті керування згідно програми, яка враховує кількість нанесеного флоку в залежності від його виду, розміру, відстані від основи до флокатора та площі флокування. Поставлена задача створення пристрою для оздоблення друкованої продукції флокуванням, який складається з бункера, верхнього і нижнього електродів, високовольтного генератора, вібратор та гвинта для регулювання міжелектродної відстані, згідно з корисною моделлю, його бункер розділений на ємності для різного кольору флоків і пристрій додатково має транспортер з позиціюванням у зоні флокування та реєструючу цифрову камеру, яка з'єднана з керуючим механізмом. Пристрій складається з бункера 1 який розділений на ємності для флоку Ф різного кольору, вібратора 2 розміщеного над верхнім електродом 3, нижнього електрода 4, високовольтного генератора 5,транспортера 6, гвинта 7 для регулювання міжелектродної відстані, реєструючої цифрової камери 8, яка з'єднана з керуючим механізмом 9. Пристрій працює наступним чином. З керуючого механізму 9 на верхній електрод 3 від високовольтного генератора 5 подається напруга. Флок Ф з бункера 1 під дією електростатичного поля орієнтується вздовж силових ліній поля, яке утворюється між верхнім електродом 3 і нижнім електродом 4, Флок Ф одержує направлений рух вниз до поверхні-основи, яка розміщена на транспортері 6, для отримання зображення відповідного кольору і закріплюється в клейовому шарі. Реєструюча цифрова камера 8 фіксує інтенсивність (якість) утвореного флокованого зображення, подає сигнали на керуючий механізм 9 і за спеціальною комп'ютерною програмою корегує час напилення флоку при незмінній швидкості вилітання його з бункера 1 і відстані від нього до основи-відбитку, яку регулює гвинт 7. Джерела інформації:. 1. Патент України № 10125 Пристрій для флокування зображень Мізюк О.М., Рибка Р.В., Гавенко С.Ф., Чаплінський О.Д. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Пристрій для оздоблення друкованої продукції флокуванням, який складається з бункера, верхнього і нижнього електродів, високовольтного генератора, вібратора та гвинта для регулювання міжелектродної відстані, який відрізняється тим, що його бункер розділений на ємності для різного кольору флоків і пристрій додатково має транспортер з позиціюванням у зоні флокування та реєструючу цифрову камеру, яка з'єднана з керуючим механізмом. 1 UA 101204 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B05D 1/00, B41M 7/00, B41B 5/08

Мітки: оздоблення, друкованої, флокуванням, пристрій, продукції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-101204-pristrijj-dlya-ozdoblennya-drukovano-produkci-flokuvannyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для оздоблення друкованої продукції флокуванням</a>

Подібні патенти