Спосіб оцінювання витривалості у фізичному вихованні і спорті

Номер патенту: 100935

Опубліковано: 10.08.2015

Автори: Корягін Віктор Максимович, Блавт Оксана Зіновіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінювання витривалості у фізичному вихованні і спорті, згідно з яким здійснюють моніторинг подоланої дистанції суб'єктом моніторингу протягом визначеного часу й торкання лицьової лінії та порівнюють отримані результати з тестовими шкалами оцінювання, який відрізняється тим, що на суб'єкті моніторингу розташовують маркер, а на лицьових лініях та по ходу дистанції - сигнальну лінію, інформативні сигнали з яких, під час виконання вправи, безпровідним каналом надають через сигнальний перетворювач у мікроконтролер і бездротовими пристроями інфрачервоного зв'язку подають на електронно-обчислювальний пристрій та порівнюють з тестовими шкалами оцінювання і за значенням яких судять про рівень розвитку витривалості.

Текст

Реферат: UA 100935 U UA 100935 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі фізичного виховання і спорту і призначена для здійснення тестового моніторингу витривалості, а саме до способів оцінювання спеціальної швидкісної витривалості, її прояву та моніторингу її рівня у спортсменів, зокрема у баскетболі, й у інших видах спорту та осіб, які займаються фізичною культурою, а також загальної фізичної підготовленості. Відомий спосіб оцінювання спеціальної швидкісної витривалості, за яким моніторять рівень її розвитку та порівнюють отримані результати з тестовими шкалами оцінювання, полягає у виконанні спеціалізованої тестової вправи [Подготовка высококвалифицированных баскетболистов / В.Μ. Корягин. - Львов: Край, 1998. - 191 с.]. Однак, при такому способі існує певна залежність суб'єктивної оцінки сприйняття особи, яка проводить це оцінювання, у стандартизації дотримання усіх методичних вимог тестової вправи, що встановлюють візуально при проведенні моніторингу, зокрема перетинання лицьової лінії суб'єктом моніторингу, а також існує ймовірність похибки визначення результатів виконання вправи (кількість подоланих метрів за визначений час), що унеможливлює та ускладнює отримання достовірних інформативних результатів моніторингу, відповідно вони не можуть свідчити про ефективність використаних засобів навчально-тренувального процесу. В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб оцінювання витривалості у фізичному вихованні і спорті, в якому за рахунок нових дій можна було б здійснювати оперативний моніторинг стану спеціальної швидкісної витривалості й за рахунок цього забезпечити термінове отримання достовірних даних, щоб підвищити ефективність контролю у тренувальному процесі. Поставлена задача вирішується тим, що в способі оцінювання витривалості у фізичному вихованні і спорті, згідно з яким здійснюють моніторинг подоланої дистанції суб'єктом моніторингу протягом визначеного часу й торкання лицьової лінії та порівнюють отримані результати з тестовими шкалами оцінювання, згідно з корисною моделлю на суб'єкті моніторингу розташовують маркер, а на лицьових лініях та по ходу дистанції - сигнальну лінію, інформативні сигнали з яких, під час виконання вправи, безпровідним каналом надають через сигнальний перетворювач у мікроконтролер і бездротовими пристроями інфрачервоного зв'язку подають на електронно-обчислювальний пристрій та порівнюють з тестовими шкалами оцінювання і за значенням яких судять про рівень розвитку витривалості. Моніторинг рівня розвитку спеціальної швидкісної витривалості виключає суб'єктивне визначення дотримання усіх методичних умов тестової вправи: достовірності перетинання суб'єктом моніторингу лицьової лінії, пов'язане зі сприйняттям особи, яка проводить цей моніторинг, а також ймовірність похибки визначення дистанції, яку суб'єкт моніторингу долає протягом 120 секунд (3×40), так як при проведенні моніторингу використовують сигнальну лінію, дія якої базується на поєднання сучасних нанотехнологій та мікропроцесорних систем, сигнали з якої оперативно передають на електронно-обчислювальний пристрій, за якими й оцінюють рівень розвитку витривалості, що дозволяє забезпечити оперативність та об'єктивність отримання результатів моніторингу й підвищити ефективність використання засобів фізичного виховання та спорту для розвитку цієї здібності та загальної фізичної підготовленості. Використаний у способі маркер - пасивний ємнісний електрод з цифровим виходом. Такий електрод є безконтактним, що забезпечує відсутність кабелів для зв'язку а сигнальною лінією та сигнальним перетворювачем. Безконтактність процесу вимірювання забезпечує високу ергономічність пристрою. Для створення електродів в даній роботі використовують "інтелектуальний текстиль", який виготовляють з використанням нановолокон. Інформативний сигнал між пасивний електродом та активними електродами, розміщеними у сигнальній лінії, що виникає під час проходження дистанції суб'єктом моніторингу, дозволяє реєструвати момент початку виконання вправи, процес виконання та момент закінчення. Таким чином отримують динамічну картину процесу тестування, що істотно підвищує його інформативність. Сигнал отримують сигнальною лінією, передають на сигнальний перетворювач. Сигнальна лінія - це сформована одномірна матриця активних штабових електродів. Сигнальний перетворювач забезпечує комутацію матриці ємнісних електродів на один аналоговий інформаційний вхід та перетворення типу "ємність електрода - цифровий код". На кресленні подано структурну схему конструктивного рішення системи моніторингу для оцінювання витривалості, де: 1 - суб'єкт моніторингу, 2 - маркер, 3 - сигнальна лінія, 4 сигнальний перетворювач, 5 - мікроконтролер, 6 - електронно-обчислювальний пристрій. Спосіб оцінювання витривалості, згідно з яким здійснюють моніторинг подоланої дистанції суб'єктом моніторингу протягом визначеного часу й торкання лицьової лінії та порівнюють отримані результати з тестовими шкалами оцінювання, полягає в тому, що на суб'єкті моніторингу (1) розташовують маркер (2), а на лицьових лініях - сигнальну лінію (3). Матрицею 1 UA 100935 U 5 10 активних ємнісних електродів з цифровим виходом, що формують сигнальну лінію (3), реєструють сигнали, які отримують з маркера під час виконання суб'єктом моніторингу тестового завдання, подають на сигнальний перетворювач (4). Далі цифровий сигнал через мікроконтролер (5) та лінію інфрачервоного зв'язку передають на електронно-обчислювальний пристрій (6), де його записують та графічно візуалізують, яким і реалізують моніторинг виконання вправи і за значенням якого роблять висновок про стан швидкісної витривалості. Спосіб оцінювання витривалості забезпечує оперативне отримання достовірних даних вимірювання рівня розвитку спеціальної швидкісної витривалості та загальної фізичної підготовленості, так як є важливим прогностичним показником її визначення, в ході занять фізичними вправами спортсменів різних видів спорту та осіб, які займаються фізичним вихованням, що дає змогу комплексно вирішувати питання достовірності поточного контролю та з достатньою обґрунтованістю зробити висновок про необхідність внесення коректив у програму занять відповідно до отриманих результатів, що є методологічною основою для науково обґрунтованого вдосконалення тренувального процесу для підвищення його ефективності. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб оцінювання витривалості у фізичному вихованні і спорті, згідно з яким здійснюють моніторинг подоланої дистанції суб'єктом моніторингу протягом визначеного часу й торкання лицьової лінії та порівнюють отримані результати з тестовими шкалами оцінювання, який відрізняється тим, що на суб'єкті моніторингу розташовують маркер, а на лицьових лініях та по ходу дистанції - сигнальну лінію, інформативні сигнали з яких, під час виконання вправи, безпровідним каналом надають через сигнальний перетворювач у мікроконтролер і бездротовими пристроями інфрачервоного зв'язку подають на електронно-обчислювальний пристрій та порівнюють з тестовими шкалами оцінювання і за значенням яких судять про рівень розвитку витривалості. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01P 3/00, A61B 5/103

Мітки: вихованні, фізичному, витривалості, оцінювання, спосіб, спорті

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100935-sposib-ocinyuvannya-vitrivalosti-u-fizichnomu-vikhovanni-i-sporti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінювання витривалості у фізичному вихованні і спорті</a>

Подібні патенти