Пристрій для зменшення енергії буревіїв

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для зменшення енергії буревіїв для зменшення швидкості переміщення повітряної маси урагану, що містить систему пропелерів, розміщених на осях в горизонтально розміщених циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з пропелерами, який відрізняється тим, що на рівні циліндричних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з пропелерами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра.

Текст

Реферат: Пристрій для зменшення енергії буревіїв містить систему пропелерів, розміщених на осях в горизонтально розміщених циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини. На рівні циліндричних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з пропелерами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра. UA 100909 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГІЇ БУРЕВІЇВ UA 100909 U UA 100909 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області штучної зміни погодних умов і може бути використана для ослаблення і боротьби з ураганами та іншими стихійними процесами в атмосфері біля поверхні Землі. Відомо пристрій для знищення ураганів [1] взятий як аналог. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи пропелерів, розміщених на осях в циліндричних корпусах з соплами на виході повітряного потоку пропелерів. На вертикальних осях, в їх нижній частині, прикріплені S-подібні пластини. На S-подібні пластини діє горизонтальний потік урагану, приводячи в обертальний рух вертикальні осі. Від цих осей обертальний рух передається на осі з вентиляторами. Вентилятори створюють потік повітря, напрямлений проти потоку урагану. Це приводить до зменшення енергії урагану. Недоліком вказаного пристрою є малий обертальний момент сили, який передається від вертикальних осей з S-подібними пластинами на осі з пропелерами. Ефективність роботи пристрою буде не високою. Цей недолік компенсується в пристрої для ліквідації ураганів [2], взятому як прототип. Пристрій зменшує швидкість переміщення повітряної маси урагану за допомогою системи пропелерів, розміщених на осях в циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів. На вертикальних осях S-подібні пластини розміщені у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів. Це приводить до збільшення в 2-рази обертального моменту сили, який передається на осі з пропелерами. Той самий горизонтальний потік урагану одночасно діє на дві S-подібні пластини. В результаті, зусилля, яке передається на осі з пропелерами, буде в 2-рази більшим. Недоліком вказаного пристрою є те, що повітряний потік, створений пропелерами і напрямлений проти потоку урагану, буде діяти на відносно невелику зону урагану. Тому потрібно збільшувати кількість пристроїв для боротьби з ураганами. Задача корисної моделі: збільшення зони фронту урагану, на яку діє пристрій. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для зменшення енергії буревіїв для зменшення швидкості переміщення повітряної маси урагану, що містить систему пропелерів, розміщених на осях в горизонтально розміщених циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з пропелерами, згідно з корисною моделлю, на рівні циліндричних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з пропелерами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра. На кресленні приведено переріз запропонованого пристрою для зменшення енергії буревіїв. Введені наступні позначення: пропелери - 1, закріплені на осі - 2 в основному циліндричному корпусі - 3, пропелери - 4, закріплені на осях - 6 в додаткових циліндричних корпусах - 8, з каплеподібними обтікачами - 7, на вході і виході повітряного потоку з корпусів - 8, дві S- подібні пластини - 5, прикріплені нерухомо до вертикальних осей - 9 у верхній і нижній частині корпусу 3 від яких, через зубчату передачу - 10, обертальний рух передається на вісь - 2, в основному циліндричному корпусі - 3 і від неї на вісь - 6 з пропелерами - 4, система кріплення - 11, горизонтальний повітряний потік урагану - 12. Зменшення енергії ураганів відбувається наступним чином: горизонтальний потік урагану 12, діючи на дві S-подібні пластини - 5, приводить в обертальний рух вертикальні осі - 9, від яких, через зубчату передачу - 10, цей рух передається на горизонтальну вісь - 2 з пропелерами - 1. Цей рух передається також від осі - 2, на осі -6, розміщені в додаткових циліндричних корпусах - 8. Обертаючись в циліндричних корпусах - 3 та - 8, пропелери - 1 та - 4 створюють потік повітря, напрямлений проти горизонтального потоку маси урагану. При цьому енергія урагану зменшується. Використання навколо основного циліндричного корпусу - 3 додаткових циліндрів - 8 з пропелерами - 4 всередині, приводить до збільшення зони урагану, на яку діє пристрій (креслення). Це, в порівнянні з прототипом, приводить до суттєвого зменшення енергії горизонтального потоку урагану. При цьому можна в кілька разів зменшити число пристроїв, розміщених проти потоку урагану. Таким чином, пристрій має високу ефективність боротьби з ураганами, дякуючи тому, що з бокових сторін основного циліндричного корпусу додатково розміщені циліндри з пропелерами всередині. Зменшення енергії урагану відбувається на великій площі потоку урагану. Використання сукупності пристроїв, розміщених горизонтально, дає можливість суттєво зменшувати енергію ураганів. Це приводить до зменшення їх руйнівної сили та заощадження гігантських фінансових ресурсів. Джерела інформації: [1]. Бернацький В.А. Пристрій для знищення ураганів. Патент України на корисну модель № 55370 від 10.12.2010. Бюл. № 23. 1 UA 100909 U [2]. Бернацький В.А. Пристрій для ліквідації ураганів. Патент України на корисну модель № 61948 від 10.08.2011. Бюл. № 15. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Пристрій для зменшення енергії буревіїв для зменшення швидкості переміщення повітряної маси урагану, що містить систему пропелерів, розміщених на осях в горизонтально розміщених циліндричних корпусах, з соплами на виході повітряного потоку пропелерів, і на вертикальних осях у верхній та нижній частинах циліндричних корпусів розміщені S-подібні пластини, від яких обертальний рух передається на осі з пропелерами, який відрізняється тим, що на рівні циліндричних корпусів з бокових сторін додатково розміщені циліндри, з пропелерами всередині, на які обертальний рух передається від осей основного циліндра. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/00, A01G 15/00

Мітки: зменшення, пристрій, буревіїв, енергії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100909-pristrijj-dlya-zmenshennya-energi-bureviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зменшення енергії буревіїв</a>

Подібні патенти