Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику, який включає застосування на тлі стандартної терапії пробіотика, який відрізняється тим, що як пробіотичні культури застосовують перопально Bifidobacterium lactis ВВІ2 в дозі не менше 3,0´108 та Lactobacillus acidophilus LA5 в дозі не менше 1,3´108 тричі на день під час їжі протягом 30 днів.

Текст

Реферат: Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику включає застосування на тлі стандартної терапії пробіотика. Як пробіотичні культури застосовують перопально Bifidobacterium lactis ВВІ2 в дозі не менше 8 8 3,010 та Lactobacillus acidophilus LA5 в дозі не менше 1,310 тричі на день під час їжі протягом 30 днів. UA 100905 U (54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ДИСЛІПІДЕМІЙ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ДИСБАКТЕРІОЗОМ КИШЕЧНИКУ UA 100905 U UA 100905 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології, ендокринології, гастроентерології та геронтології, і може бути використана у осіб літнього віку з метаболічним синдромом (МС) та дисбактеріозом кишечнику (ДБК) для покращення стану ліпідного обміну та зменшення серцево-судинного ризику. Актуальність корисної моделі зумовлена значною поширеністю серцево-судинних захворювань та роллю дисліпідемії у виникненні і прогресуванні атеросклерозу. Разом з тим, дисліпідемія є одним із критеріїв метаболічного синдрому (Руководство по кардиологии / под ред. В.Η. Коваленко. - К., 2008. - 24 с; Внутрішня медицина, Τ 1 / за ред. К.Μ.Амосової - К., 2008. - 1056 с). Найбільш ефективним та безпечним засобом корекції дисліпідемій на сьогодні вважають вживання статинів, однак залежно від добової дози та необхідної тривалості їх застосування, досить часто виникають побічні ефекти та ускладнення цієї терапії. Серед ранніх побічних ефектів найчастіше зустрічаються нудота, метеоризм, діарея, біль у животі, а серед віддалених - блювання, панкреатит, дерматит, жовтяниця, холестаз, гепатит, порушення вуглеводного обміну та інші. Це змушує зменшувати дози до малоефективних або навіть відмовлятися від застосування статинів. Крім того, у більшості пацієнтів з метаболічним синдромом мають місце стеатогепатози, стеатогепатити, холестаз, інсулінорезистентність чи цукровий діабет 2 типу, хронічний панкреатит та ДВК (В.Г.Передерій, Внутрішні хвороби, 2009. - Т. 1. - 640 с, Т. 2. - 784 с). Тривалий час вважалося, що головним шляхом перетворення холестерину в організмі людини є окислення його в печінці, каталізоване цитохромом Р-450 з перетворенням в жовчні кислоти. В останні роки приділяється підвищена увага до порушення мікробіоти кишечнику як важливого фактора розвитку, прогресування та профілактики атеросклерозу (В.Д.Немцов, Микробиоценоз кишечника: роль в развитии, прогрессировании и профилактике атеросклероза // Мистецтво лікування, 2008. - № 4(50). - С. 31-36; SJ. I.evis, S. Burmeister, A double-blind placebo-controlled study of the effect of l.actobacillus acidophilus on plasma lipids // Eur. J. Clin. Nutr. - 2005. - № 59 (6). - P. 776-780). Саме у випадку гіперліпідемій в поєднанні з ураженнями печінки та ДБК спостерігаються високі рівні ліпідів, низькі результати гіполіпідемічної терапії та побічні ефекти від неї, і, як наслідок, низький комплаєнс пацієнтів. Відомий аналог запропонований Ілащук Т.О. і співавт. "Спосіб лікування гіперліпідемій високих ступенів" (Патент України №93428 U, від 25.09.2014), в якому поряд із застосуванням дієти та статинів призначається гепатопротекторний засіб та препробіотик біфілакт-екстра. Недоліком аналога є необхідність разом з пробіотиком застосовувати статини та гепатопротекторний препарат, що значно збільшує вартість лікування, сприяє поліпрагмазії і підвищує ризик виникнення побічних явищ. Іншим аналогом є "Спосіб корекції дисліпідемії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки" запропонований Береговою Т. В. і співавт. (Патент України №80470 U, від 27.05.2013 р.), в якому пацієнтам з цукровим діабетом ІІ типу та неалкогольною жировою хворобою печінки до терапії цукрознижувальними препаратами додають пробіотик "симбітер ацидофільний концентрований". Недоліком аналогу є досить вузький спектр застосування (показання) та відсутність позитивного впливу на ліпопротеїни високої густини (ЛПВГ). Крім того, в обох аналогах обов'язковою умовою є дотримання пацієнтами холестеринзнижуючої дієти, що ставить під сумнів ефективність використаних пробіотичних культур, а також ускладнює процес лікування людей літнього віку, оскільки, зменшує комплаєнс через сформовані у них протягом багатьох років харчові звички. Найближчим аналогом є робота Золотарьової Г.Н. (автореферат дисертації к. мед. н. "Влияние споробактерина на атерогенные дислипидемии у больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией", 14.01.05 -Кардиология, Оренбург, 201 1 г.) в якій використовувався пробіотик "Споробактерин" по 1 мл 2 рази на добу. Ефективність його на концентрацію холестерину, ЛПНГ, тригліцеридів та індекс атерогенності була співставна з ефектом аторвастатину в дозі 20 мг на добу. Недоліком запропонованого способу є виявлений негативний вплив на ЛПВГ та протипоказання для його застосування при їх низькому рівні. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику шляхом додаткового призначення пробіотичних культур, що дозволить розширити можливості використання та покращити ефективність корекції дисліпідемії. Поставлена задача вирішується тим, що в способі, який включає застосування на тлі стандартної терапії пробіотика, згідно з корисною моделлю як пробіотичні культури 8 застосовують перорально Bifidobacterium lactis BB12 в дозі не менше 3,010 та Lactobacillus 8 acidophilus LA5 в дозі не менше 1,310 тричі на день під час їжі протягом 30 днів. 1 UA 100905 U 5 10 Спосіб реалізується наступним чином. Після встановлення МС та ДНК, не залежно від супутньої гіполіпідемічної терапії, пацієнту 8 призначають перорально Bifidobacterium lactis ВВІ2 в дозі не менше 3,010 та Lactobacillus 8 acidophilus LA5 в дозі не менше 1,310 тричі на день під час їжі протягом 30 днів. Перевага запропонованого способу в тому, що він досить простий у використанні, не потребує корекції супутньої терапії (може використовуватись не залежно від того, чи приймає пацієнт статини чи інші ліпідознижуючі препарати) та рівня ЛПВГ. Використання запропонованого способу дозволяє значно покращити ліпідний профіль у пацієнтів з МС та ДВК. Наводимо результати змін показників ліпідного профілю в людей літнього віку з МС та ДБК під впливом курсового застосування Bifidobacterium lactis ВВІ2 та Lactobacillus acidophilus LA5. Таблиця Показник Загальний холестерин, ммоль/л Три гліцериди, ммоль/л ХС ЛПВЩ, ммоль/л ХС ЛПНЩ, ммоль/л Індекс атерогенності 15 20 До лікування Після лікування Ρ 6,06±0,20 5,67±0,20 0,039 1,34±0,08 1,35±0,05 4,13±0,19 4,65±0,19 1,23±0,09 1,43±0,04 3,69±0,19 4,03±0,16 0,09 0,025 0,029

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61P 3/00, A61K 35/74

Мітки: дісліпідемій, дисбактеріозом, спосіб, корекції, синдромом, людей, віку, літнього, метаболічним, кишечнику

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100905-sposib-korekci-dislipidemijj-u-lyudejj-litnogo-viku-z-metabolichnim-sindromom-ta-disbakteriozom-kishechniku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику</a>

Подібні патенти