Спосіб визначення лізоцимної активності мікроорганізмів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення лізоцимної активності мікроорганізмів шляхом змиву добової культури Micrococcus lysodeikticus, що виросла на м′ясопептонному агарі, стерильним 0,5 % водним розчином натрію хлориду, вбивання її в автоклаві при 1 атмосфері протягом 15 хвилин, внесення зависі вбитого нагріванням Micrococcus lysodeikticus у розтоплений живильний агар із розрахунку створення концентрації Micrococcus lysodeikticus 108 клітин на 1 мл живильного агарового середовища, виливання живильного середовища з вбитим Micrococcus lysodeikticus в стерильну чашку Петрі, застигання живильного середовища при кімнатній температурі, підсушення чашки Петрі при 37 °C протягом 2 годин, нанесення на поверхню підсушеного живильного агару з вбитим Micrococcus lysodeikticus у вигляді п'ятачків або крапель культур досліджуваних штамів мікроорганізмів та визначення результату за наявністю через 24-48 годин інкубації при 37 °C зони лізису клітин внесеного у шар живильного агарового середовища вбитого Micrococcus lysodeikticus досліджуваним штамом мікроорганізму, який відрізняється тим, що розтоплене агарове живильне середовище наливають в стерильну чашку Петрі і дають йому застигнути і підсохнути при кімнатній температурі протягом 15 хвилин, після чого на середовище бактеріальною петлею засівають у вигляді диска діаметром 0,8-1,0 см культуру досліджуваного штаму мікроорганізму, а потім, відступивши від краю диска на 1-2 мм, радіальним штрихом підсівають суспензію живих клітин Micrococcus lysodeikticus, що містить 106 клітин на 1 мл розчину за оптичним стандартом помутніння, чашку Петрі інкубують при 37 °C протягом 18-24 годин і враховують результати по наявності чи відсутності зони лізису Micrococcus lysodeikticus.

Текст

Реферат: Спосіб визначення лізоцимної активності мікроорганізмів шляхом змиву добової культури ′ Micrococcus lysodeikticus, що виросла на м ясопептонному агарі, стерильним 0,5 % водним розчином натрію хлориду, вбивання її в автоклаві при 1 атмосфері протягом 15 хвилин, внесення зависі вбитого нагріванням Micrococcus lysodeikticus у розтоплений живильний агар із 8 розрахунку створення концентрації Micrococcus lysodeikticus 10 клітин на 1 мл живильного агарового середовища, виливання живильного середовища з вбитим Micrococcus lysodeikticus в стерильну чашку Петрі, застигання живильного середовища при кімнатній температурі, підсушення чашки Петрі при 37 °C протягом 2 годин, нанесення на поверхню підсушеного живильного агару з вбитим Micrococcus lysodeikticus у вигляді п'ятачків або крапель культур досліджуваних штамів мікроорганізмів та визначення результату за наявністю через 24-48 годин інкубації при 37 °C зони лізису клітин внесеного у шар живильного агарового середовища, вбитого Micrococcus lysodeikticus досліджуваним штамом мікроорганізму. При цьому розтоплене агарове живильне середовище наливають в стерильну чашку Петрі і дають йому застигнути і підсохнути при кімнатній температурі протягом 15 хвилин, після чого на середовище бактеріальною петлею засівають у вигляді диска діаметром 0,8-1,0 см культуру досліджуваного штаму мікроорганізму, а потім, відступивши від краю диска на 1-2 мм, радіальним штрихом підсівають суспензію живих клітин Micrococcus lysodeikticus, що містить 6 10 клітин на 1 мл розчину за оптичним стандартом помутніння, чашку Петрі інкубують при 37 °C протягом 18-24 годин і враховують результати по наявності чи відсутності зони лізису Micrococcus lysodeikticus. UA 100794 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІЗОЦИМНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ UA 100794 U UA 100794 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі мікробіології, а саме до визначення лізоцимної активності мікроорганізмів і може бути використаний мікробіологічними лабораторіями наукових медичних і лікувально-профілактичних закладів для визначення лізоцимної активності мікроорганізмів. В теперішній час визначення лізоцимної активності мікроорганізмів здійснюється наступним чином: добову культуру Micrococcus lysodeikticus, що виросла на м'ясопептонному агарі, змивають стерильним 0,5 % водним розчином натрію хлориду і вбивають в автоклаві при 1 атмосфері протягом 15 хвилин. Завись вбитого нагріванням Micrococcus lysodeikticus вносять в 8 розтоплений живильний агар із розрахунку створення концентрації Micrococcus lysodeikticus 10 клітин на 1 мл живильного агарового середовища і виливають живильне середовище з вбитим Micrococcus lysodeikticus в стерильну чашку Петрі. Після застигання живильного середовища при кімнатній температурі чашку Петрі підсушують при 37 °C протягом 2 годин. На поверхню підсушеного живильного агару з вбитим Micrococcus lysodeikticus наносять у вигляді п'ятачків або крапель досліджувані штами мікроорганізмів. Результат визначають через 24-48 годин інкубації при 37 °C. Навколо колоній вирослого лізоцимактивного штаму досліджуваного мікроорганізму утворюється зона лізису клітин внесеного у шар живильного агарового середовища вбитого Micrococcus lysodeikticus (Афанасьева Т.И., Шевякова О.И. Чашечный метод определения лизоцимной активности стафилококков. 1970). Суттєвим недоліком цього відомого способу визначення лізоцимної активності, прийнятого ′ нами за прототип, є складність його виконання, пов язана з необхідністю автоклавування Micrococcus lysodeikticus, приготування конкретної концентрації його клітин у живильному середовищі, підсушування живильного середовища при 37 °C протягом 2 годин та тривалі до 48 годин строки отримання результатів. Крім того використання вбитого Micrococcus lysodeikticus знижує достовірність отриманих результатів. Задачею заявленої корисної моделі є усунення вказаного вище недоліку. Задача вирішується тим, що у відомому Способі визначення лізоцимної активності мікроорганізмів шляхом змиву добової культури Micrococcus lysodeikticus, що виросла на м'ясопептонному агарі, стерильним 0,5 % водяним розчином натрію хлориду, вбивання її в автоклаві при 1 атмосфері протягом 15 хвилин, внесення зависі вбитого нагріванням Micrococcus lysodeikticus у розтоплений живильний агар із розрахунку створення концентрації 8 Micrococcus lysodeikticus 10 клітин на 1 мл живильного агарового середовища, виливання живильного середовища з вбитим Micrococcus lysodeikticus в стерильну чашку Петрі, застигання живильного середовища при кімнатній температурі, підсушення чашки Петрі при 37 °C протягом 2 годин, нанесення на поверхню підсушеного живильного агару з вбитим Micrococcus lysodeikticus у вигляді п'ятачків або крапель досліджуваних штамів мікроорганізмів та визначення результату за наявністю через 24-48 годин інкубації при 37 °C зони лізису клітин внесеного у шар живильного агарового середовища вбитого Micrococcus lysodeikticus досліджуваним штамом мікроорганізму, розтоплене агарове живильне середовище наливають у стерильну чашку Петрі і дають йому застигнути і підсохнути при кімнатній температурі протягом 15 хвилин. Після цього на поверхню застиглого і підсушеного агарового живильного середовища бактеріальною петлею засівають у вигляді дисків діаметром 0,8-1,0 см культури досліджуваних штамів мікроорганізмів, а потім, відступивши від краю диска на 1-2 мм 6 радіальним штрихом підсівають суспензію живих клітин Micrococcus lysodeikticus, що містить 10 клітин на 1 мл розчину за оптичним стандартом помутніння. Після підсіву Micrococcus lysodeikticus чашку Петрі інкубують при 37 °C протягом 18-24 годин і враховують результати. При цьому наявність зони лізису Micrococcus lysodeikticus більше 5-6 мм свідчить про наявність лізоцимної активності в досліджуваного штаму мікроорганізму. Спосіб пояснюється кресленням. На кресленні зазначено: 1 - чашка Петрі з агаровим живильним середовищем; 2 - посів культури досліджуваного штаму мікроорганізму у вигляді диска; 3 - посів культури Micrococcus lysodeikticus радіальним штрихом. Спосіб здійснюють згідно з формулою і додаткових пояснень не потребує. Технічним результатом запропонованого способу є спрощення технології визначення лізоцимної активності мікроорганізмів, скорочення строків отримання та підвищення достовірності результатів дослідження. Приклад виконання запропонованого способу ′ Розтоплений на водяній бані м ясопептонний агар наливають у стерильну чашку Петрі і дають йому застигнути і підсохнути при кімнатній температурі протягом 15 хвилин. Після цього на поверхню застиглого і підсушеного агарового живильного середовища бактеріальною петлею 1 UA 100794 U 5 засівають у вигляді диска діаметром 0,8-1,0 см культуру Staphylococcus aureus, а потім, відступивши від краю диска на 1-2 мм, радіальним штрихом підсівають суспензію живих клітин Micrococcus lysodeikticus, що містить 10 клітин на 1 мл розчину за оптичним стандартом помутніння. Після підсіву Micrococcus lysodeikticus чашку Петрі інкубують при 37 °C протягом 1824 годин і враховують результати. При цьому наявність зони лізису Micrococcus lysodeikticus більше 5-6 мм свідчить про наявність лізоцимної активності в досліджуваного штаму Staphylococcus aureus. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 30 Спосіб визначення лізоцимної активності мікроорганізмів шляхом змиву добової культури ′ Micrococcus lysodeikticus, що виросла на м ясопептонному агарі, стерильним 0,5 % водним розчином натрію хлориду, вбивання її в автоклаві при 1 атмосфері протягом 15 хвилин, внесення зависі вбитого нагріванням Micrococcus lysodeikticus у розтоплений живильний агар із 8 розрахунку створення концентрації Micrococcus lysodeikticus 10 клітин на 1 мл живильного агарового середовища, виливання живильного середовища з вбитим Micrococcus lysodeikticus в стерильну чашку Петрі, застигання живильного середовища при кімнатній температурі, підсушення чашки Петрі при 37 °C протягом 2 годин, нанесення на поверхню підсушеного живильного агару з вбитим Micrococcus lysodeikticus у вигляді п'ятачків або крапель культур досліджуваних штамів мікроорганізмів та визначення результату за наявністю через 24-48 годин інкубації при 37 °C зони лізису клітин внесеного у шар живильного агарового середовища вбитого Micrococcus lysodeikticus досліджуваним штамом мікроорганізму, який відрізняється тим, що розтоплене агарове живильне середовище наливають в стерильну чашку Петрі і дають йому застигнути і підсохнути при кімнатній температурі протягом 15 хвилин, після чого на середовище бактеріальною петлею засівають у вигляді диска діаметром 0,8-1,0 см культуру досліджуваного штаму мікроорганізму, а потім, відступивши від краю диска на 1-2 мм, 6 радіальним штрихом підсівають суспензію живих клітин Micrococcus lysodeikticus, що містить 10 клітин на 1 мл розчину за оптичним стандартом помутніння, чашку Петрі інкубують при 37 °C протягом 18-24 годин і враховують результати по наявності чи відсутності зони лізису Micrococcus lysodeikticus. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12M 1/22, C12Q 1/00, C12R 1/285

Мітки: лізоцимної, мікроорганізмів, визначення, спосіб, активності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100794-sposib-viznachennya-lizocimno-aktivnosti-mikroorganizmiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення лізоцимної активності мікроорганізмів</a>

Подібні патенти