Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для поверхневої обробки матеріалів, що містить корпус, надзвукове сопло, трубку для подачі суспензії, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності обробки поверхні в пристрій додатково введена котушка соленоїда, що розміщена концентрично надзвуковому соплу.

Текст

Дивитися

Реферат: Пристрій для поверхневої обробки матеріалів, що містить корпус, надзвукове сопло, трубку для подачі суспензії, причому з метою підвищення ефективності обробки поверхні в пристрій додатково введена котушка соленоїда, що розміщена концентрично надзвуковому соплу. UA 100757 U (12) UA 100757 U UA 100757 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до області поверхневої обробки матеріалів, а також для проведення поверхневої абразивної обробки, очистки поверхні та проведення поверхневої пластичної деформації. Відомий пристрій для піскоструминної обробки поверхонь матеріалів, що складається з бункера з абразивного матеріалу (піску), джерела стисненого повітря та шлангів пістолета, в якому відбувається змішування повітряних потоків з піском та з якого здійснюється викид газоабразивної суміші з великою швидкістю на поверхню, що оброблюється. Недоліком вказаного пристрою є те, що продукт подрібнення піску - піщаний пил - є токсичною речовиною для людини. Найбільш близьким за фізичною суттю є пристрій обробки поверхні високошвидкісним потоком повітряної емульсії з наявними у ній твердими гранулами льоду. Однак і цей пристрій має недолік, оскільки він не дозволяє орієнтувати тверді часточки в емульсії найбільш вигідним шляхом для співудару з оброблюваною поверхнею, оскільки вони розміщені хаотично. Це призводить до того, що частина гранул льоду не приймають участі в процесі обробки, що знижує її ефективність. Задачею є підвищення ефективності обробки поверхні матеріалу за рахунок ціленаправленої орієнтації твердих частинок. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої, який має надзвукове ежекторне сопло, знаходиться котушка соленоїда, призначена для створення постійного магнітного поля, співпадаючого по своєму напрямку з віссю вихідного повітряно-емульсійного потоку та утворюючого просторову орієнтацію твердих магнітно-абразивних часток своєю більшою віссю у напрямку магнітного поля, що забезпечує найбільш вигідну зустріч частинок з оброблюваною поверхнею - вістрям вперед і, таким чином підвищує ефективність поверхневої обробки матеріалів. На основі вищевказаного можна зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію "новизна". Ознаки, що відрізняють заявлене технічне рішення від прототипу, не знайдені і в інших технічних рішеннях і, відповідно, забезпечують заявленим рішенням відповідність критерію "значимі відмінності". На Фіг. 1 представлена принципова схема пристрою. Пристрій складається з: 1. котушка соленоїда; 2. надзвукове сопло; 3. труба для подачі суспензії; 4. корпус пристрою; 5. часточка суспензії. На корпусі пристрою 4 в зоні надзвукового сопла 2 розміщена котушка соленоїда 1 з обмоткою, що створює магнітне поле, яке співпадає за напрямком з віссю вихідного повітряноемульсійного потоку, що подається через трубку 3, який утворюється за рахунок подачі до корпусу стиснутого повітря та ежекції повітряної суспензії з твердими часточками абразивного або магнітно-абразивного матеріалу. Пристрій працює наступним чином. Тверді частинки магнітно-абразивного матеріалу, що знаходяться у тришаровій оболонці, після проходу вздовж лінії магнітного поля, одержують орієнтацію таким чином, що більша вісь частинки 5 розміщується вздовж лінії магнітного поля і, таким чином, завжди буде орієнтована на поверхню, що оброблюється своїм вістрям. При цьому час орієнтації частинки "t" та швидкість виходу повітряно-емульсійного потоку "V" визначає довжину соленоїда "1": 1 V  t Час переорієнтації частинки 1 залежить пропорційно від в'язкості v рідкого середовища, що огортає її, розміру та шорсткості поверхні самої частинки, або, сумарно - від гідравлічного опору  , руху частинки та обернено пропорційного значення поля H , тобто 50 55 x H За « t » приймається найбільший час необхідний для повороту частинки, коли її найбільша t вісь наприклад перпендикулярна лінія поля, тобто найбільш невдалий випадок переорієнтації. В усіх інших випадках переорієнтація буде проходити за менший проміжок часу. Значення поля H вибирається з умов доведення магнітно-абразивного матеріалу до режиму насичення, коли вектор спонтанної намагніченості буде орієнтований по лініях поля H . Джерела інформації: 1 UA 100757 U 5 1. Козлов Ю.С., Кузнецов О.Н., Тельнов А.Ф. Очистка изделий в машиностроении. –М.: Машиностроение, 1982. - С. 76-81. 2. Вракин В.С, Савченко В.И., Франчук Г.М., Хижко В.Д. Применение аэрозольных потоков для очистки поверхностей при ремонте авиационной техники. - Вопросы совершенствования технологии ремонта воздушных судов. – Киев: КНИГА, 1988, с. 73-77. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Пристрій для поверхневої обробки матеріалів, що містить корпус, надзвукове сопло, трубку для подачі суспензії, який відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності обробки поверхні в пристрій додатково введена котушка соленоїда, що розміщена концентрично надзвуковому соплу. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24C 3/00, B24C 5/00, B24C 7/00

Мітки: обробки, поверхневої, пристрій, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100757-pristrijj-dlya-poverkhnevo-obrobki-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для поверхневої обробки матеріалів</a>

Подібні патенти