Спосіб вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп’ютерному середовищі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Способ вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі, при якому сигнал оцінки мотивації формується як добуток сигналу, пропорційного часу, витраченому на вивчення навчального матеріалу, на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі навчання, на сигнал, пропорційний інтерактивній насиченості, виявленої студентом, слухачем у процесі вивчення цього навчального матеріалу, і на сигнал, пропорційний оцінці, яка була одержана в процесі тестування студента, слухача у поточному сеансі навчання, а також отриманий сигнал додатково множать на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі тестування, вихідний сигнал мотивації студента, слухача до навчання формують з урахуванням вагових коефіцієнтів кожного з вхідних сигналів, який відрізняється тим, що здійснюють визначення та індикацію рівня мотивації студентів, слухачів до навчання.

Текст

Реферат: Способ вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі, при якому сигнал оцінки мотивації формується як добуток сигналу, пропорційного часу, витраченому на вивчення навчального матеріалу, на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі навчання, на сигнал, пропорційний інтерактивній насиченості, виявленої студентом, слухачем у процесі вивчення цього навчального матеріалу, і на сигнал, пропорційний оцінці, яка була одержана в процесі тестування студента, слухача у поточному сеансі навчання. Також отриманий сигнал додатково множать на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі тестування. Вихідний сигнал мотивації студента, слухача до навчання формують з урахуванням вагових коефіцієнтів кожного з вхідних сигналів. Також здійснюють визначення та індикацію рівня мотивації студентів, слухачів до навчання. UA 100616 U (54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ, СЛУХАЧІВ ДО НАВЧАННЯ ПРИ РОБОТІ В ІНТЕРАКТИВНОМУ КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ UA 100616 U UA 100616 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області вимірювальної техніки та може бути використана для вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі. Відомо спосіб вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі, при якому сигнал оцінки мотивації формується як добуток сигналу, пропорційного часу, витраченому на вивчення навчального матеріалу, на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі навчання, на сигнал, пропорційний інтерактивній насиченості, виявленої студентом, слухачем у процесі вивчення цього навчального матеріалу, і на сигнал, пропорційний оцінці, яка була одержана в процесі тестування студента, слухача у поточному сеансі навчання, а також отриманий сигнал додатково множать на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі тестування, вихідний сигнал мотивації студента, слухача до навчання формують з урахуванням вагових коефіцієнтів кожного з вхідних сигналів [див. патент України № 79225, G09B 19/00, опубл. 10.04.2013, бюл. № 7]. Цей спосіб вибрано як найближчий аналог. Недоліком відомого способу вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі є відсутність визначення та індикації рівня мотивації студента, слухача до навчання, що зменшує ефективність мотивації до навчання. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі шляхом того, що здійснюють визначення та індикацію рівня мотивації студентів, слухачів до навчання, що забезпечить підвищення ефективності мотивації до навчання та наочності й оперативності доведення результатів вимірювання до студентів, слухачів. Поставлена задача вирішується тим, що в способі вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі, при якому сигнал оцінки мотивації формується як добуток сигналу, пропорційного часу, витраченому на вивчення навчального матеріалу, на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі навчання, на сигнал, пропорційний інтерактивній насиченості, виявленої студентом, слухачем у процесі вивчення цього навчального матеріалу, і на сигнал, пропорційний оцінці, яка була одержана в процесі тестування студента, слухача у поточному сеансі навчання, а також отриманий сигнал додатково множать на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі тестування, вихідний сигнал мотивації студента, слухача до навчання формують з урахуванням вагових коефіцієнтів кожного з вхідних сигналів, згідно з корисною моделлю, здійснюють визначення та індикацію рівня мотивації студентів, слухачів до навчання. Суть корисної моделі пояснюється блок-схемою алгоритму, що зображає здійснення способу вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі, що містить блок 1 вимірювання тривалості сеансу навчання, блок 2 вимірювання обсягу інформації у процесі навчання, блок 3 вимірювання інтерактивної насиченості, блок 4 оцінювання тестування, блок 5 вимірювання обсягу інформації у процесі тестування, блок 6 визначення вагових коефіцієнтів, обчислювальний блок 7 та блок 8 визначення та індикації рівня мотивації студентів, слухачів до навчання. Спосіб вимірювання мотивації студентів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі здійснюється наступним чином. З виходу блоків 1-5 сигнали Smp, Soi, Sin, Som, Sim, пропорційні відповідно тривалості сеансу навчання студента, обсягу інформації, що проходить через екран монітора, інтерактивної насиченості, виявленої студентом, слухачем за цей час, оцінці, одержаної студентом, слухачем у процесі тестування, та обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі тестування, надсилають на входи 1-5 обчислювального блока 7. В обчислювальному блоці 7 формують вихідний сигнал мотивації студента, слухача до навчання Sвих, рівний за величиною добуткові всіх п'яти вимірювальних сигналів Smp, Soi, Sin, Som, Sim, з урахуванням вагових коефіцієнтів, величини яких встановлюються у блоці 6 визначення вагових коефіцієнтів та подаються на додаткові входи 6-10 обчислювального блока 7, після чого у блоці 8 визначення та індикації рівня мотивації студентів, слухачів до навчання формують рівні мотивації та відображають їх на екрані монітора. Пропонована корисна модель дозволить здійснювати оцінювання мотивації студентів, слухачів до вивчення навчальних дисциплін з визначенням рівня мотивації та його індикацію, що сприятиме підвищенню ефективності та інтенсивності начального процесу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Способ вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп'ютерному середовищі, при якому сигнал оцінки мотивації формується як добуток сигналу, 1 UA 100616 U 5 пропорційного часу, витраченому на вивчення навчального матеріалу, на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі навчання, на сигнал, пропорційний інтерактивній насиченості, виявленої студентом, слухачем у процесі вивчення цього навчального матеріалу, і на сигнал, пропорційний оцінці, яка була одержана в процесі тестування студента, слухача у поточному сеансі навчання, а також отриманий сигнал додатково множать на сигнал, пропорційний обсягу інформації, що пройшла через монітор у процесі тестування, вихідний сигнал мотивації студента, слухача до навчання формують з урахуванням вагових коефіцієнтів кожного з вхідних сигналів, який відрізняється тим, що здійснюють визначення та індикацію рівня мотивації студентів, слухачів до навчання. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Smyrnyi Mykhailo Fedorovych, Salohubova Violetta Mykhailivna

Автори російською

Смирный Михаил Федорович, Салогубова Виолетта Михайловна

МПК / Мітки

МПК: G09B 19/00

Мітки: комп'ютерному, студентів, слухачів, роботи, спосіб, інтерактивному, вимірювання, мотивації, середовищі, навчання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100616-sposib-vimiryuvannya-motivaci-studentiv-slukhachiv-do-navchannya-pri-roboti-v-interaktivnomu-kompyuternomu-seredovishhi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп’ютерному середовищі</a>

Подібні патенти