Спосіб хірургічного видалення дезінтегрованого імплантата з верхньощелепної пазухи

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб видалення дезінтегрованого імплантата із верхньощелепної пазухи, що включає формування трепанаційного отвору на верхній щелепі, який відрізняється тим, що трепанаційний отвір формують у проекції розміщення дезінтегрованого імплантата, через сформований отвір вводять ПХВ-трубку для вакуумного відсмоктування діаметром, який дорівнює діаметру імплантата, що видаляється, зіставляють трубку з імплантатом, вмикають вакуумний відсмоктувач і видаляють імплантат із верхньощелепної пазухи.

Текст

Реферат: Спосіб видалення дезінтегрованого імплантата із верхньощелепної пазухи включає формування трепанаційного отвору на верхній щелепі. Трепанаційний отвір формують у проекції розміщення дезінтегрованого імплантата, через сформований отвір вводять ПХВтрубку для вакуумного відсмоктування діаметром, який дорівнює діаметру імплантата, що видаляється, зіставляють трубку з імплантатом, вмикають вакуумний відсмоктувач і видаляють імплантат із верхньощелепної пазухи. UA 100577 U (54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ДЕЗІНТЕГРОВАНОГО ІМПЛАНТАТА З ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ UA 100577 U UA 100577 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області медицини, а саме стоматології, і може бути застосована для хірургічного видалення дезінтегрованого імплантата з верхньощелепної пазухи. Дентальна імплантація - це застосування алопластичних конструкцій, виготовлених із матеріалів з оптимальними біотолерантними і механічними властивостями, для впровадження в кісткову тканину (з подальшою остеоінтеграцією) верхньої і/або нижньої щелеп як опори для зубних протезів при лікуванні часткової або повної адентії. Імплантати заміщають собою корені втрачених зубів, дозволяючи згодом провести часткове або повне відновлення зубного ряду. Імплантати можуть бути дезінтегрованими (відторгненими) через періімплантит, незадовільну гігієну порожнини рота, порушення графіка профілактичних оглядів та корегуючих втручань. Дезінтегрованим є рухливий імплантат, що повністю втратив з'єднання з кістковою тканиною альвеолярного відростка. Верхньощелепна пазуха розташована над лунками 2-го премоляра, 1 і 2 молярів, при великих розмірах пазухи вона поширюється до заду до 3 моляра, по переду - до 1 премоляра, рідше - до ікла. При розташуванні імплантата в зазначених лунках в процесі дезінтеграції він опиняється в верхньощелепній пазусі. Відомий спосіб видалення дезінтегрованого імплантата з верхньощелепної пазухи шляхом ліквідації значної частини передньої стінки верхньощелепної пазухи для створення трепанаційного отвору і широкої візуалізації пазухи, використання кюретажної ложки для захоплення імплантата і його видалення. Недоліками вказаного способу є наступні: висока травматичність операції для забезпечення широкого операційоного поля, обумовлену необхідністю підведення ложки для захоплення та фіксації імплантата; видалення значної частини передньої стінки верхньощелепної пазухи зменшує, а іноді й унеможливлює повторне встановлення імплантата; маніпуляції кюретажною ложкою іноді призводять до більш глибокого переміщення імплантата в дистальні відділи пазухи. Найбільш близьким аналогом до запропонованої корисної моделі є спосіб видалення дезінтегрованого імплантата з верхньощелепної пазухи шляхом видалення значної частини передньої стінки верхньощелепної пазухи і її широкої візуалізації, використання затиску для захоплення і видалення імплантата. Недоліками вказаного способу є: досить високий об'єм і висока травматичність операції для забезпечення широкого операційного поля, обумовлена необхідністю розведення бранш затиску для захоплення і фіксації імплантата; крім того, видалення значної частини передньої стінки верхньощелепної пазухи зменшує, а іноді й повністю виключає можливість повторної установки (реплантації) імплантата. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу видалення дезінтегрованого імплантата з верхньощелепної пазухи шляхом використання вакууму для видалення дезінтегрованого імплантата з попереднім формуванням трепанаційного отвору на верхній щелепі, що дозволяє зменшити об'єм, травматичність операції, число ускладнень, а також зберегти можливість повторного встановлення імплантата. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, у способі видалення дезінтегрованого імплантата із верхньощелепної пазухи шляхом формування трепанаційного отвору на верхній щелепі формують трепанаційний отвір у проекції розміщення дезінтегрованого імплантата, через сформований отвір вводять ПХВ-трубку для вакуумного відсмоктування діаметром, який дорівнює діаметру імплантата, що віддаляється, зіставляють трубку з імплантатом, вмикають вакуумний відсмоктувач і видаляють імплантат із верхньощелепної пазухи. Спосіб виконується наступним чином. У хворого під місцевим знеболенням проводиться розріз по ясенному краю від перехідної складки на середині коронки ікла верхньої щелепи і далі по шейках премолярів і молярів верхньої щелепи. Розріз подовжують від середини коронки другого моляра до перехідної складки. Відшаровують слизово-надкістковий клапоть до рівня підогневої ямки і трепанують передню стінку верхньощелепної пазухи. З урахуванням розташування коренів сусідніх зубів на верхній щелепі в проекції розташування дезінтегрованого імплантата формують трепанаційній отвір для повноцінної візуалізації порожнини пазухи. В отвір трепанації верхньощелепної пазухи вводять поліхлорвінілову трубку для вакуумного відсмоктування і зіставляють трубку з дезінтегрованим імплантатом. Вмикають вакуумний відсмоктувач, за допомогою якого видаляють імплантат з верхньощелепної пазухи. Слизово-надкістковий клапоть після проведеної маніпуляції вкладають на місце його попереднього знаходження і фіксують швами. Застосування заявленого способу ілюструється наступним порівняльним прикладом. 1 UA 100577 U 5 10 За відомим способом (прототипом) прооперовано 27 пацієнтів. Повторну дентальну імплантацію можливо було виконати лише у 9 (33,3 %) пацієнтів через нестачу кісткової тканини в результаті проведеної попередньої операції. За заявленим способом прооперовано 25 пацієнтів. Повторну дентальну імплантацію виконано у 22 (88 %) пацієнтів. Таким чином, у порівнянні з прототипом, заявлений спосіб дозволив зменшити об'єм операції: час її проведення, розмір операційного поля, травматичність операції та число можливих ускладнень, зберегти стінку верхньощелепної пазухи, що в свою чергу дозволило збільшити можливість повторного встановлення імплантата на 54,7 %. Джерела інформації: 1. Клёмин В.А. Логика выбора типа зубной имплантации // Stomatologiya. - 2013. - № 1-2. - С. 70-83. 2. Бондаренко О.В. Комплексная оценка дентальной имплантации в области аугментации после травматичного удаления зубов 14.01.14 - Автореферат дисс.… канд. мед. наук. М., 2010. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб видалення дезінтегрованого імплантата із верхньощелепної пазухи, що включає формування трепанаційного отвору на верхній щелепі, який відрізняється тим, що трепанаційний отвір формують у проекції розміщення дезінтегрованого імплантата, через сформований отвір вводять ПХВ-трубку для вакуумного відсмоктування діаметром, який дорівнює діаметру імплантата, що видаляється, зіставляють трубку з імплантатом, вмикають вакуумний відсмоктувач і видаляють імплантат із верхньощелепної пазухи. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 8/00

Мітки: верхньощелепної, видалення, спосіб, пазухи, дезінтегрованого, хірургічного, імплантата

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100577-sposib-khirurgichnogo-vidalennya-dezintegrovanogo-implantata-z-verkhnoshhelepno-pazukhi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного видалення дезінтегрованого імплантата з верхньощелепної пазухи</a>

Подібні патенти