Спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої із застосуванням мікродобрива

Номер патенту: 100464

Опубліковано: 27.07.2015

Автори: Готвянська Анна Сергіївна, Лось Любов Григорівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої із використанням мікродобрива, який полягає у тому, що для одержання високої врожайності насіння впродовж вегетації на насінниках проводять два позакореневих підживлення хелатним мікродобривом Реаком у дозі 3 л/га кожного разу у фази відростання розетки листків та на початку утворення квітконосних пагонів.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої із використанням мікродобрива полягає у тому, що для одержання високої врожайності насіння впродовж вегетації на насінниках проводять два позакореневих підживлення хелатним мікродобривом Реаком у дозі 3 л/га кожного разу у фази відростання розетки листків та на початку утворення квітконосних пагонів. UA 100464 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОДОБРИВА UA 100464 U UA 100464 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до технології вирощування цибулі ріпчастої. Відомий спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої не включає застосування мікродобрива. Дослідженнями Савостяник С.Ю. встановлено перевагу локального способу внесення добрив у дозі N60P90K30 на насінниках цибулі ріпчастої з підживленням Р30К30 порівняно з традиційними способами внесення добрив [1]. Дані щодо досліджень із застосуванням мікродобрива на насінниках цибулі ріпчастої відсутні. Актуальним залишається встановити вплив мікродобрива, внесеного шляхом позакореневого підживлення двічі в період вегетації, на врожайність насіння цибулі ріпчастої. В основу корисної моделі поставлена задача розробки елементів технології вирощування насінників цибулі ріпчастої, що сприятиме підвищенню врожайності насіння. Роботу проводили у відділі селекції та технології вирощування овочевих і баштанних рослин Дніпропетровської дослідної станції ІОБ НААН впродовж 2012-2014 pp. Спосіб здійснювали наступним чином: технологія вирощування цибулі ріпчастої в зоні північного Степу загальноприйнята. Різниця полягає у способі удобрення та підживлення насінників цибулі ріпчастої сорту "Батир" в умовах зрошення. Мінеральні добрива вносили врозкид восени (еталон) у дозі N90P135K90 та локально у ґрунт навесні Р45К30 з двома підживлення по N15 та двома позакореневими підживленнями хелатним мікродобривом "Реаком" у дозі 3 л/га, кожного разу у фази відростання розетки листків та на початку утворення квітконосних пагонів [2-5]. Контролем були ділянки без внесення добрив. Маточники відбирали з ділянок варіанта краплинного зрошення (80-75 % НВ впродовж всього вегетаційного періоду) з внесенням добрив врозкид у дозі N90P135K90 першого року вирощування [6]. За роки досліджень встановлена залежність врожайності насіння цибулі ріпчастої сорту "Батир" від способів внесення та доз мінеральних добрив, які вносили під насінники. Цей показник був достовірно вищим на варіантах з внесенням добрив локально та врозкид, в порівнянні з варіантом контролю. На варіанті з внесенням добрив локально врожайність насіння переважала даний показник з еталонних ділянок. Так, у середньому за три роки на ділянках еталонного варіанта одержали на 86 кг/га, а удобрених локально з позакореневими підживленнями мікродобривом "Реаком" на 160 кг/га насіння більше, ніж на контрольних (при НІР0,05 22,37 кг/га) (табл. 1). Таблиця 1 Врожайність насіння цибулі ріпчастої сорту "Батир" в умовах краплинного зрошення (80-75 % НВ весь вегетаційний період), кг/га Варіант вирощування насінників (фактор А) Без добрив (контроль) Добрива врозкид (еталон) Добрива локально + "Реаком" НІР0,05 35 40 45 2012 р. 2013 р. 2014 р. 630 680 740 18,39 620 670 770 24,01 660 820 880 18,60 Середнє за три роки 637 723 797 22,37 Аналізуючи економічну ефективність вирощування насінників цибулі ріпчастої сорту "Батир" в середньому за 2012-2014 роки, встановили, що найбільші виробничі витрати припадали на варіант з внесенням добрив врозкид та складали 25,3 тис. грн./га, а на варіанті з внесенням добрив локально вони були більші за контрольний варіант на 1,1 тис. грн./га, але менші за варіант з внесенням добрив врозкид на 2,8 тис. грн./га. При цьому найвища вартість валової продукції була у варіанті із внесенням мінеральних добрив локально і складала 10,7 тис. грн./га, що перевищувало контроль на 21,8 тис. грн./га, та варіант еталону на 9,9 тис. грн./га. За показником умовно чистого прибутку також переважав варіант із внесенням добрив локально. Він складав 85,1 тис. грн./га, що більше за контрольний варіант на 20,7 тис. грн./га та еталон на 12,7 тис. грн./га. Рівень рентабельності на всіх варіантах був достатньо високим, проте найменшим він був на варіанті з внесенням добрив врозкид, що обумовлено великими витратами на мінеральні добрива і склав 286 %. Найбільший рівень рентабельності був на варіанті досліду із внесенням мінеральних добрив локально - 379 %, на контрольному варіанті він становив 301 % (табл. 2). 1 UA 100464 U Таблиця 2 Економічна ефективність цибулі ріпчастої другого року вирощування сорту "Батир" в середньому за 2012-2014 pp. Показники Урожайність, кг/га Виробничі витрати на 1 га посівів, грн. Вартість валової продукції, грн./га Умовно чистий прибуток, грн./га Рівень рентабельності, % 5 10 15 20 Без добрив (контроль) 637 Добрива врозкид Локально N30P45K30 N90P135K90 (еталон) 723 797 21352,3 25260,8 22474,3 85725,0 64372,7 301 97605,0 72344,2 286 107595,0 85120,7 379 Згідно з одержаними даними, найбільш ефективним способом внесення добрив є локальний із позакореневими підживленнями хелатним мікродобривом "Реаком" у дозі 3 л/га кожного разу у фази відростання розетки листків та на початку утворення квітконосних пагонів, що дає змогу зменшити затрати на мінеральні добрива та отримати високий врожай і рівень рентабельності. Джерела інформації: 1. Савостяник С.Ю. Вплив добрив на урожай насіння цибулі ріпчастої при безпересадковому вирощуванні / С.Ю. Савостяник, О.С. Савостяник // Вісник Аграрної науки Причорномор'я. 2006. - Вип. 1. - С. 72-76. 2. Насіння овочевих, баштанних і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови: ДСТУ 7160:2010. - [Чинний від 2010-07-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 20 с. 3. Гончаренко В.Ю. Застосування добрив під цибулю на насіння в умовах зрошення / В.Ю. Гончаренко, Л.П. Ходєєва // Овочівництво і баштанництво. - 1978. - Вип. 23. - С. 27-31. 4. Варламова В.М. Вплив позакореневих підживлень мікроелементами на урожай і якість насіння цибулі / В.М. Варламова, B.C. Щербина // Овочівництво і баштанництво. - 1992. - Вип. 37. - С. 64-65. 5. Горова Т.К. Насінництво і насіннєзнавство овочевих і баштанних культур / Т.К. Горова. К.: Аграрна наука, 2003. - 238 с. 6. Дудник С.П. Вплив зрошення маточної цибулі на врожай насіння / С.П. Дудник // Овочівництво і баштанництво. - 1971. - Вип. 11. - С. 83-85. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої із використанням мікродобрива, який полягає у тому, що для одержання високої врожайності насіння впродовж вегетації на насінниках проводять два позакореневих підживлення хелатним мікродобривом Реаком у дозі 3 л/га кожного разу у фази відростання розетки листків та на початку утворення квітконосних пагонів. 30 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Los Liubov Hryhorivna

Автори російською

Лось Любовь Григорьевна

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, C05D 9/02

Мітки: цибулі, спосіб, застосуванням, ріпчастої, мікродобрива, насіння, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100464-sposib-viroshhuvannya-nasinnya-cibuli-ripchasto-iz-zastosuvannyam-mikrodobriva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування насіння цибулі ріпчастої із застосуванням мікродобрива</a>

Подібні патенти