Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту посівів міскантусу від бур'янів, що включає обприскування посівів гербіцидом Прима 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га), який відрізняється тим, що контролюються однодольні та дводольні види бур'янів, обприскування проводять у фазу вилочки-кущення рослин культури гербіцидом при наступному співвідношенні компонентів:

Прима 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га)+Титус 25 % в. г.+Тренд 90 (25-50 г/га+0,2 л/га).

Текст

Реферат: Спосіб захисту посівів міскантусу від бур'янів включає обприскування посівів гербіцидом Прима 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га), причому контролюються однодольні та дводольні види бур'янів, обприскування проводять у фазу вилочки-кущення рослин культури гербіцидом при наступному співвідношенні компонентів: Прима 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га)+Титус 25 % в. г.+Тренд 90 (25-50 г/га+0,2 л/га). UA 100457 U (54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ МІСКАНТУСУ ВІД БУР'ЯНІВ UA 100457 U UA 100457 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі сільського господарства і може бути використана для захисту посівів міскантусу від засмічення бур'янами. Міскантус належить до багаторічних культур, його можна вирощувати на одному полі до 25 років. Міскантус невимогливий до якості ґрунту, тому його рекомендується вирощувати на деградованих, малопродуктивних землях, та на полях зі схилом до 7°. Завдяки розгалуженій кореневій системі рослини можна вирощувати на піщаних та супіщаних ґрунтах з низьким рівнем ґрунтових вод. Міскантус добре адаптований до несприятливих умов вирощування, зокрема бідних ущільнених ґрунтів, тому його можна вирощувати як на піщаних ґрунтах, так і на ґрунтах з підвищеним вмістом органічних речовин. Рослини можна вирощувати на ґрунтах з рН 5-8, однак рекомендована кислотність ґрунту становить рН 6,5, особливо впродовж перших двох років вирощування. Тому, плантації міскантусу можуть бути закладені на ґрунтах, які не придатні для вирощування інших сільськогосподарських культур. На ґрунтах з відрегульованим водним режимом і підвищеним вмістом гумусу врожайність міскантусу підвищується на 20-30 %. Вивчення біологічних особливостей основних видів бур'янів, специфіки процесів забур'янення і на їх основі удосконалення способів надійного контролювання небажаної рослинності в посівах міскантусу на даний час є досить актуальним. Найбільш близькими за сукупністю ознак до запропонованої корисної моделі є спосіб контролю міскантусу препаратами хімічної групи Триазолпіримідин, похідні арилоксіалканкарбонової кислоти, Пріма 911 SE, с. е. (6,25 г/л флорасуламу; 452,5 г/л 2етилгексиловий ефір 2,4-Д) - 0,5 л/га у фазу кущення рослий культури [Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, випуск 19. - 2013. - С. 24-27.]. Однак, вищезгадані методи забезпечують лише загибель дводольних видів бур'янів. Відомий і пропонований способи мають такі спільні суттєві ознаки, а саме застосування гербіциду проти дводольних видів бур'янів, проте не зважаючи на це, відомий спосіб не забезпечує ефективного контролювання однодольних видів бур'янів. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб захисту посівів міскантусу від бур'янів, шляхом застосування композиції до складу якої входять гербіциди Прима 911 SE, с. е. та Титус 25 % в.г.+Тренд 90, а обробку рослин міскантусу проводять у фазу вилочки-кущення, що забезпечує надійне контролювання бур'янів у посівах культури. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі захисту посівів міскантусу від бур'янів, що включає обприскування у фазу вилочки-кущення гербіцидом Прима 911 SE, с. е. у нормі витрати - 0,5 л/га, згідно з корисною моделлю, обприскування проводять у фазу вилочкикущення композицією гербіцидів при наступному співвідношенні компонентів: Прима 911 SE, с. е. 0,4-0,6 л/га Титус 25 % в.г.-2.5-50 г/га+Тренд 90-0,2 л/га. Препарат проникає в рослини через листя (частково корені) і швидко переміщується до точок росту бур'янів, де блокує ділення клітин. Найкращий результат досягається при обробці молодих, швидко зростаючих бур'янів. Бур'янисті рослини припиняють зростання через кілька годин після застосування. Інші симптоми - хлороз, некроз та/або деформація листя проявляються через кілька днів. Через 10-25 днів бур'яни гинуть. Середньочутливі бур'яни можуть вижити і залишитися зеленими, проте, вони більше не конкурують з культурними рослинами. В запропонованому способі для обприскування бур'янів запропонований гербіцид Прима 911 SE, с. е. - 6,25 г/л флорасуламу; 452,5 г/л 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д виробник фірма "Dow AgroSciences" та гербіцид Титус 25 % в.г. - римсульфурон 250 г/кг - виробник фірма "DuPont". Результати досліджень 2013-2014 pp., наведені в таблиці 1, показують ефективність дії композиції гербіцидів у загибелі бур'янів. Таблиця 1 Результати застосування композицій гербіцидів для контролювання бур'янів у посівах міскантусу № п\п 1 2 Загибель рослин бур'янів, % Пріма 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га) 40,8 Пріма 911 SE, с. е… + Тітус 25 % в.г. + Тренд 90 (25-50 г/га + 0,2 л/га) 98,7 Композиції гербіцидів 50 Спосіб здійснюється таким чином. 1 UA 100457 U У фазу вилочки-кущення рослин культури проводять обприскування баковою композицією гербіцидів Прима 911 SE, с. е.(0,4-0,6 л/га)+Титус 25 % в.г.+Тренд 90 (25-50 г/га+0,2 л/га) з нормою витрати робочої рідини 250-300 л/га. На час проведення обприскування температура повітря повинна бути не нижче +16 °C і не вище +24 °C. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб захисту посівів міскантусу від бур'янів, що включає обприскування посівів гербіцидом Прима 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га), який відрізняється тим, що контролюються однодольні та дводольні види бур'янів, обприскування проводять у фазу вилочки-кущення рослин культури гербіцидом при наступному співвідношенні компонентів: Прима 911 SE, с. е. (0,4-0,6 л/га)+Титус 25 % в. г.+Тренд 90 (25-50 г/га+0,2 л/га). Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Makukh Yaroslav Petrovych, Ivaschenko Oleksandr Oleksiiovych, Sinchenko Viktor Mykolaiovych

Автори російською

Макух Ярослав Петрович, Иващенко Александр Алексеевич, Синченко Виктор Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00, A01N 25/00

Мітки: посівів, спосіб, міскантусу, захисту, бур'янів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100457-sposib-zakhistu-posiviv-miskantusu-vid-buryaniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту посівів міскантусу від бур’янів</a>

Подібні патенти