Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб роздування доменної печі, що включає завантаження задувної шихти і подачу комбінованого дуття, який відрізняється тим, що при подачі комбінованого дуття до його складу вводять пиловугільне паливо із вмістом летких речовин 20-25 % і з вмістом золи не більше 10 %.

Текст

Реферат: Спосіб роздування доменної печі включає завантаження задувної шихти і подачу комбінованого дуття. При подачі комбінованого дуття до його складу вводять пиловугільне паливо із вмістом летких речовин 20-25 % і з вмістом золи не більше 10 %. UA 100288 U (12) UA 100288 U UA 100288 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Пропонована корисна модель належить до галузі чорної металургії і може бути використана для роздування доменних печей, що працюють з вдуванням пиловугільного палива (ПВП) в горн після проведення їх ремонтів. Як відомо, дуттьовий режим в роздувальний період характеризується низькою температурою дуття (600-700 °C після запалення коксу), низьким тиском і витратою дуття. Підвищення параметрів дуття виконують повільно відповідно до ходу печі. Відомі різні способи роздування доменних печей. Усі відомі способи роздування передбачають, на початку роздувального періоду, подачу в доменну піч разом з дуттям природного газу, що знижує зміст кремнію в чавуні до 2,5 % і менше при високому його фізичному нагріві. Роздування за цією технологією на доменних печах колишнього СРСР проходили успішно. Так, наприклад, спосіб задування доменної печі (Авторське свідоцтво СРСР № 519474 кл. З 21В3/00, 1974 p.), що включає добавку в дуття природного газу залежно від параметрів роботи печі і температури колошникового газу. З відомих способів найбільш близьким до пропонованого за технічною суттю є спосіб задування (роздування) доменної печі (заявка Російської Федерації № 2002128591/02 від 24.10.2002 р.; дата публікації заявки 27.04.2004 p.), що полягає в тому, що включає вдування комбінованого дуття, причому при вдуванні до складу комбінованого доменного дуття вводять з моменту задування природний газ в кількості, що забезпечує теоретичну температуру горіння 1750-1800 °C. Істотним недоліком відомого способу є дорожнеча цього способу роздування через використання у складі комбінованого доменного дуття дорогого природного газу. У основу корисної моделі поставлена задача підвищення продуктивності роботи печі в мінімально короткі терміни шляхом скорочення роздувального періоду. Поставлена задача вирішується тим, що в способі роздування доменної печі, що включає подачу комбінованого дуття, згідно з корисною моделлю, при подачі комбінованого, дуття до його складу додають пиловугільне паливо із вмістом летких речовин 20-25 % і з вмістом золи не більше 10 %. Нова сукупність обмежувальних і відмітних ознак способу роздування доменної печі, що заявляється, є причиною, а первинний технічний результат (скорочення роздувального періоду) - наслідком. У свою чергу, цей первинний технічний результат є причиною, а вторинний технічний результат (підвищення продуктивності роботи печі в мінімально короткі терміни) - наслідком. Крім того, швидкість плавлення бетону збільшується в 1,4-1,6 разу, у зв'язку з можливістю концентрації високих температур згораючого ПВП, нижче шару, що утворився, який відскочив при нанесенні від стін вогнетривкого бетону. Запропонований спосіб застосований в доменному цеху комбінату імені Ілліча. У травні 2014 р. доменна піч № 5 була зупинена на проведення капітального ремонту третього розряду з нанесенням вогнетривкого футерування методом шоткретування. Витрата природного газу на 3 роздування повинна була скласти 864 тис. м (див. графік роздування доменної печі, що додається, після капітального ремонту третього розряду з нанесенням вогнетривкого футерування методом шоткретування, представлений на кресл.). В результаті використання пропонованого способу роздування як компонента комбінованого дуття було використано пиловугільне паливо. Для приготування ПВП застосовувалося вугілля марки СС, що містять у своєму складі 20,79 % летких речовин, 7,36 % золи і 0,28 % сірки. Подачу ПВП здійснили через шість годин після початку роздування. Роздувальний період печі проти типового (із застосуванням природного газу) скоротився на 20 %. Виробництво чавуну на 4 доби від початку роздування склало більше 3000 т. Економічний ефект від роздування печі за запропонованим способом склав 2,2 млн. грн. Фактична питома витрата ПВП, скіпового коксу і продуктивність печі наведені в таблиці, що додається. 1 UA 100288 U Таблиця Фактична питома витрата пиловугільного палива і продуктивність доменної печі № 5 за добами роботи від задування після капітального ремонту третього розряду Період роздування, доба 1 2 3 4 5 6 7 5 Витрата ПВП, кг/т чавуну 20 20 30 80 133 159 153 Продуктивність печі, т/доб. 110 496 1302 3277 3636 3584 3778 Отже, застосування цього способу дозволить підвищити продуктивність доменної печі, понизити період виходу печі на робочі параметри на 10-15 %, виключити використання дорогого природного газу і понизити витрату коксу в роздувальний період, при цьому не вимагаючи значних капітальних вкладень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб роздування доменної печі, що включає завантаження задувної шихти і подачу комбінованого дуття, який відрізняється тим, що при подачі комбінованого дуття до його складу вводять пиловугільне паливо із вмістом летких речовин 20-25 % і з вмістом золи не більше 10 %. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zinchenko Yurii Anatoliiovych, Pismariov Kostiantyn Yevhenovych, Kosolap Mykola Volodymyrovych, Strutynskyi Viacheslav Anatoliiovych

Автори російською

Зинченко Юрий Анатольевич, Писмарев Константин Евгеньевич, Косолап Николай Владимирович, Струтинский Вячеслав Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: C21B 7/00

Мітки: печі, роздування, доменної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100288-sposib-rozduvannya-domenno-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб роздування доменної печі</a>

Подібні патенти