Робочий вузол роторно-пульсаційного апарата

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Робочий вузол роторно-пульсаційного апарата, що складається з ротора і статора у вигляді встановлених почергово співвісних циліндрів з прорізями або отворами, або у вигляді концентрично розташованих зубів, і може бути оснащений лопатями або ножами, встановленими у його внутрішній порожнині, який відрізняється тим, що ширина радіальних зазорів між ротором і статором обирається більшою для більш віддалених від осі зазорів.

Текст

Реферат: Робочий вузол роторно-пульсаційного апарата, що складається з ротора і статора у вигляді встановлених почергово співвісних циліндрів з прорізями або отворами, або у вигляді концентрично розташованих зубів, і може бути оснащений лопатями або ножами, встановленими у його внутрішній порожнині, причому ширина радіальних зазорів між ротором і статором обирається більшою для більш віддалених від осі зазорів. UA 100206 U (12) UA 100206 U UA 100206 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до обладнання для проведення гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів у рідинах і рідких системах і може бути використана у хімічній, фармацевтичній, харчовій, целюлозно-паперовій та інших галузях промисловості. Найбільш близьким за технічною сутністю до заявленої корисної моделі є робочий вузол роторно-пульсаційного апарата [Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты в химикофармацевтической промышленности. - М.: Медицина, 1983. - С. 31, рис. 1], що складається з ротора і статора у вигляді встановлених почергово співвісних циліндрів з прорізями або отворами, або у вигляді концентрично розташованих зубів, і може бути оснащений лопатями або ножами, встановленими у його внутрішній порожнині. Недоліком відомого пристрою є збільшення гідродинамічного тертя у більш віддалених від осі радіальних зазорах між ротором і статором внаслідок чого збільшується енергонавантаженість рідини у зазорах, що спричиняє нерівномірність обробки рідини і додаткові витрати енергії. В основу корисної моделі поставлено задачу зменшення енерговитрат і підвищення рівномірності обробки рідин у роторно-пульсаційних апаратах. Поставлена задача вирішується тим, що у робочому вузлі роторно-пульсаційного апарата, що складається з ротора і статора у вигляді встановлених почергово співвісних циліндрів з прорізями або отворами, або у вигляді концентрично розташованих зубів, і може бути оснащений лопатями або ножами, встановленими у його внутрішній порожнині, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що ширина радіальних зазорів між ротором і статором обирається більшою для більш віддалених від осі зазорів. Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: фіг. 1 - робочий вузол у роторно-пульсаційному апараті, поздовжній переріз; фіг. 2 - переріз А-А фіг. 1; фіг. 3 виносний елемент Б фіг. 2. Робочий вузол встановлений всередині роторно-пульсаційного апарата і складається з ротора 1, статора 2 і лопатей 3. Ротор 1 і статор 2 виконані у вигляді співвісних циліндрів 4 з прорізями на бічних поверхнях. Ротор 1 приєднаний до приводного валу, а статор 2 - нерухомо закріплений всередині апарату. Ротор 1 і статор 2 встановлені співвісно з радіальними зазорами 5, що забезпечують безконтактне обертання ротора. Лопаті 3 закріплені на роторі у внутрішній порожнині робочого вузла. Робочий вузол роторно-пульсаційного апарата працює наступним чином. Рідина подається у внутрішню порожнину робочого вузла і під дією відцентрової сили та перепаду тиску, що створюються обертовими елементами, відкидається у радіальному напрямку та спрямовується у прорізи на бічній поверхні внутрішнього циліндра 4. Послідовно проходячи крізь прорізі циліндрів ротора 1 і статора 2, а також радіальні зазори 5, потік рідини піддається дії ряду впливів (градієнтів зсувних напружень, прискорень, тиску, гідродинамічні збурення, гідравлічний та механічний удари та ін.), за рахунок яких здійснюється обробка рідини. Пропонована конструкція робочого вузла роторно-пульсаційного апарата є нескладною у виготовленні і відрізняється меншими витратами енергії та підвищенням рівномірності обробки рідин за рахунок раціонального вибору ширин радіальних зазорів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Робочий вузол роторно-пульсаційного апарата, що складається з ротора і статора у вигляді встановлених почергово співвісних циліндрів з прорізями або отворами, або у вигляді концентрично розташованих зубів, і може бути оснащений лопатями або ножами, встановленими у його внутрішній порожнині, який відрізняється тим, що ширина радіальних зазорів між ротором і статором обирається більшою для більш віддалених від осі зазорів. 1 UA 100206 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F15B 1/00, B63H 19/02, B63H 19/00

Мітки: апарата, вузол, роторно-пульсаційного, робочий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100206-robochijj-vuzol-rotorno-pulsacijjnogo-aparata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Робочий вузол роторно-пульсаційного апарата</a>

Подібні патенти