Спосіб контролю розмірів деталей за допомогою сигналу резонансних коливань

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю розмірів деталі за допомогою сигналу резонансних коливань, який полягає у формуванні акустичного сигналу, що вводиться в об'єкт контролю для подальшого його приймання та фіксування, після розповсюдження в об'єкті, який відрізняється тим, що збудження резонансних коливань деталей відбувається за допомогою резонансного акустичного сигналу з частотою, рівною частоті власних коливань деталей.

Текст

Реферат: Спосіб контролю розмірів деталі за допомогою сигналу резонансних коливань полягає у формуванні акустичного сигналу, що вводиться в об'єкт контролю для подальшого його приймання та фіксування, після розповсюдження в об'єкті. Збудження резонансних коливань деталей відбувається за допомогою резонансного акустичного сигналу з частотою, рівною частоті власних коливань деталей. UA 100097 U (12) UA 100097 U UA 100097 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до машинобудування (контролю точності поверхонь деталей машин), і може бути використаною при діагностиці розмірів деталей машин. Відомий спосіб акустико-емісійного контролю виробів, що полягає в тому, що на поверхні контрольованого об'єкта встановлюють приймачі сигналів акустичної емісії, що виникають при утворенні дефектів, реєструють різницю часів приходу сигналу на приймачі щодо приймача, що прийняв його першим, а також спектр сигналу і частоту, відповідну мінімальної складової останнього, за якими визначають місце розташування дефекту і глибину залягання (Патент РФ № 2006855, МПК 5 G 01 N 29 / 14, Бюл. № 2, 1994). Відомий спосіб ультразвукового вимірювання товщини виробів, обраний нами як найближчий аналог, полягає у формуванні акустичного зондуючого радіоімпульсного сигналу, вводять його в об'єкт контролю, приймають сигнал після його розповсюдження в об'єкті, визначають фазову характеристику відбитих сигналів, обчислюють його товщину за часом затримки сигналу і відомою швидкістю розповсюдження далі знаходять різницю фаз донних сигналів і несучого коливання зондуючого сигналу, проводять її ковзну віконну обробку, вираховують вибіркову кругову дисперсію, а час розповсюдження сигналу визначають за її мінімумами для несумісних донних сигналів (Патент України № 35057, МПК G01B 17/02, бюл. № 16/2008 від 26.08.2008). Загальними суттєвими ознаками відомого способу й того, що заявляється є формування акустичного сигналу, який вводиться в об'єкт контролю для подальшого його приймання та фіксування, після розповсюдження в об'єкті. Недоліком відомого способу є те, що він має більш тривалу обробку сигналів акустичного зондуючого радіоімпульсного сигналу і низьку точність, не дозволяє проводити контроль розмірів деталей. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого способу для контролю розмірів деталей машин шляхом діагностики сигналу резонансних коливань. Поставлена задача вирішується тим, що акустичним сигналом резонансних коливань збуджують власні коливання деталей, реєструють їх та виділяють із загального спектра сигнал, збудженого у деталі, що виміряється, за допомогою еталонного сигналу збудження. Вимірювані деталі, піддають акустичному збудженню, чим викликають власні резонансні коливання, які вводяться на вхід комп'ютера через п'єзоелектричний датчик і через програмні засоби. Виділяють із загального спектра резонансний сигнал у вимірюваній деталі, за допомогою еталонного сигналу збудження у вигляді резонансного акустичного сигналу з частотою, рівною частоті власних коливань. Взаємозв'язок між контрольованими параметрами і характеристиками спектру частот контролюючого сигналу досягається шляхом настройки за заданими зразками. Приклад Партію сталевих деталей піддавали акустичним збудженням, чим викликали особисті резонансні коливання, дані вводили у комп'ютер через п'єзоелектричний датчик. За допомогою програмних засобів виділяли із загального спектра сигнал, збудженого у вимірюваної деталі, за допомогою еталонного сигналу збудження у вигляді резонансного акустичного сигналу з частотою, рівною частоті власних коливань. Взаємозв'язок між контрольованими параметрами і характеристиками спектру частот контролюючого сигналу досягався шляхом настройки за заданими зразками. Застосування пропонованого способу дозволяє проводити контроль розмірів деталей машин з високою точністю, швидкістю. Контроль розмірів деталей машин методом діагностики сигналу резонансних коливань раніше не був заявлений та має високу точність за рахунок використання резонансного акустичного сигналу з частотою, рівною частоті власних коливань деталей. 1 UA 100097 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб контролю розмірів деталі за допомогою сигналу резонансних коливань, який полягає у формуванні акустичного сигналу, що вводиться в об'єкт контролю для подальшого його приймання та фіксування, після розповсюдження в об'єкті, який відрізняється тим, що збудження резонансних коливань деталей відбувається за допомогою резонансного акустичного сигналу з частотою, рівною частоті власних коливань деталей. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovalevskyi Serhii Vadymovych, Kovalevska Olena Serhiivna

Автори російською

Ковалевский Сергей Вадимович, Ковалевская Елена Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: G01M 13/00, G01N 29/14

Мітки: коливань, сигналу, спосіб, деталей, допомогою, розмірів, контролю, резонансних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100097-sposib-kontrolyu-rozmiriv-detalejj-za-dopomogoyu-signalu-rezonansnikh-kolivan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю розмірів деталей за допомогою сигналу резонансних коливань</a>

Подібні патенти