Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування ішемічного інсульту шляхом застосування лікарських препаратів, який відрізняється тим, що хворим на ішемічний інсульт з першого дня захворювання призначають мексидол за схемою: перші 5 діб - по 300 мг на 100-200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно 2 рази на добу, наступні 5 діб - по 200 мг на 100-200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно 2 рази на добу або один раз внутрішньовенно краплинно, а у другій половині дня - внутрішньом'язово; наступні 10 діб - по 2 таблетки 3 рази на добу, в подальшому впродовж 10 діб в амбулаторних умовах - по 2 таблетки 2 рази на добу.

Текст

Спосіб лікування ішемічного інсульту шляхом застосування лікарських препаратів, який відрізняється тим, що хворим на ішемічний інсульт з Корисна модель, що заявляється, відноситься до медицини, а саме до однієї з галузей неврології, призначена для підвищення ефективності лікування хворих на ішемічний інсульт. У структурі судинних захворювань головного мозку гострі ішемічні порушення мозкового кровообігу (ішемічний інсульт) займають провідне місце. Незважаючи на накопичений значний досвід боротьби з гострими порушеннями мозкового кровообігу, смертність від інсульту в Україні перевищує в 2,5 рази відповідні показники західноєвропейських країн. Однак, це лише частина проблеми. Переважна більшість хворих (до 30%), що вижили після інсульту, мають стійку втрату працездатності і залежать від сторонньої допомоги. Крім того, лікування таких хворих вимагає великих матеріальних затрат. Отже, проблема мозкового інсульту - це одна з найважливіших медичних і соціальноекономічних проблем. Досить низька ефективність відомих методів лікування зумовлює пошук і розробку ефективнішого способу лікування. Існуючі методи лікування ішемічного інсульту ґрунтуються на сучасних уявленнях про патогенетичні механізми розвитку даного захворювання і передбачають комплекс лікувальних заходів базисної та диференційованої терапії. Так, відомий спосіб лікування ішемічного інсульту з використанням солкосерилу та флогензиму (1) здійснює позитивний терапевтичний ефект: збільшує частку хворих зі значним відновленням першого дня захворювання призначають мексидол за схемою: перші 5 діб - по ЗООмг на 100-200мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно 2 рази на добу, наступні 5 діб по 200мг на 100-200мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно 2 рази на добу або один раз внутрішньовенно краплинно, а у другій половині дня - внутрішньом'язово; наступні 10 діб - по 2 таблетки 3 рази на добу, в подальшому впродовж 10 діб в амбулаторних умовах - по 2 таблетки 2 рази на добу. неврологічних функцій до 43,8%. Недоліком способу є недостатня ефективність відомого способу лікування у хворих з тяжкими (8,3%) ушкодженнями, середнього ступеня тяжкості (20,8%), необхідність тривалого амбулаторного прийому флогензиму, що веде до значних економічних затрат. Найближчим аналогом (прототипом) є спосіб лікування ішемічного інсульту (2) шляхом введення лікарських засобів після визначення типу мозкового кровотоку з метою зниження числа ускладнень та смертельних виходів. Так у разі еукінетичного типу мозкового кровотоку вводили еуфілін, діпірідамол, седуксен, гіперволемічного корглікон, еуфілін, лазикс та гіповолемічного - корглікон, діпірідамол і голідор. Отримані результати свідчать про ефективність даного способу лікування. Недоліком способу-прототипу є необхідність з допомогою реографії та імпедансометрії проводити експрес-оцінку мозкового кровотоку для визначення тактики лікування, а також недостатня ефективність лікування. Корисна модель, що заявляється, вирішує задачу покращення ефективності лікування, зниження числа смертельних виходів та зменшення термінів лікування. Досягнутий результат полягає в призначенні з перших годин захворювання після верифікації діагнозу гіпотензивних засобів у разі підвищення артеріального тиску вище 180/90мм рт.ст., сульфату магнію, антикоагулянтів (гепарину чи клексану) та мексидолу. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі лікування хворим на ішемічний інсульт, які потребують застосування лікарських препаратів, згідно корисної моделі призначають мексидол за схемою: перші 5 діб - по ЗООмг на 100-200мл ізотонічного розчину NaCI внутрішньовенно краплинно 2 рази на добу, наступні 5 діб по 200мг на 100-200мл ізотонічного розчину NaCI внутрішньовенно краплинно 2 рази на добу, або один раз внутрішньовенно краплинно, а у другій половині дня - внутрішньом'язево, наступні 10 діб по 2 таблетки 3 рази на добу через рот. В подальшому впродовж 10 діб в амбулаторних умовах - по 2 таблетки 2 рази на добу. Відмінними ознаками способу є те, що медикаментозна терапія в даній послідовності веде до зменшення кількості медикаментозних засобів, покращення ефективності лікування, знижує число ускладнень та терміни лікування. Мексидол - 2-етил 6-метил 3-оксипіридина сукцинат - є препаратом нового типу як за механізмом, так і за спектром фармакологічної дії. Препарат має широкий спектр фармакологічних ефектів, що реалізується на двох рівнях - нейрональному та судинному. Це, зокрема, церебропротекторна, ноотропна, антигіпоксична, транквілізуюча, протисудомна, антистресорна та вегетотропна дії. Крім того, він має здатність покращувати мозковий кровотік, інгібує агрегацію тромбоцитів, знижує рівень холестерину, має антисклеротичну дію. Істотною перевагою мексидолу є те, що він має незначні побічні ефекти та низьку токсичність. Терапевтичний індекс його свідчить про нешкідливість та безпеку. Спосіб здійснюється наступним чином. Після верифікації діагнозу розпочинали лікування, яке включало внутрішньовенне крапельне введення сульфату магнію 25% 5мл, калія хлориду 3% 30мл на 200мл ізотонічного розчину натрію хлориду, підшкірне введення 0,2 клексана, кожні 12 годин, прийом антигіпертензивних препаратів залежно від рівня артеріального тиску та внутрішньовенне крапельне введення ЗООмг мексидола на 100-200мл ізотонічного розчину хлориду натрію двічі на добу. Такої схеми введення мексидола дотримувались впродовж перших п'яти днів. З п'ятого по десятий день мексидол вводили по 200мг на 100-200мл ізотонічного розчину NaCI вранці, а ввечері ті ж 200мг (4мл) внутрішньом'язево. Потім 10 днів пацієнти приймали мексидол по 2 таблетки 3 рази на добу, а наступні 10 днів - по 2 таблетки 2 рази на добу. Лікування із застосуванням мексидолу засвідчило про значне або помірне відновлення неврологічних функцій у 65% пацієнтів, незначне відновлення у 25%, відсутність ефекту від лікування - у 10% хворих. Терапія з використанням мексидолу значно зменшувала неврологічний дефіцит та покращувала повсякденну активність у хворих на ішемічний інсульт середнього та легкого ступеню тяжкості. Приклади хворих. Хвора Н., з діагнозом гостре порушення моз 10007 кового кровообігу по типу ішемії в судинах вертебрально-базилярного басейну, поступила в клініку зі скаргами на запаморочення, головний біль в потиличній ділянці, хиткість при ході, нудоту, блювання. В неврологічному статусі: У свідомості. Дрібнорозмашистий горизонтальний ністагм при погляді в обидві сторони. Носо-губні зморшки - симетричні. Позитивний симптом Марінеску-Радовичі з двох боків. Рефлекси з рук D>S, з ніг S>D. Парезів кінцівок немає. Позивний рефлекс Штрюмпеля з двох боків. Чутливість не порушена. Пальценосову та п'яточно-колінну пробу виконує з інтенцією з двох сторін, більше праворуч. В позі Ромберга не стійка. Неврологічний дефіцит в першу добу був оцінений за шкалою NIHSS і склав - 6 балів, за шкалою Hoffenberth - 12 балів. Після верифікації діагнозу було розпочате лікування, яке включало внутрішньовенне крапельне введення сульфату магнію 25% 5мл, хлориду калію 3% ЗОмл на 200мл ізотонічного розчину хлориду натрію, підшкірне введення 0,2 клексана, кожні 12 годин, прийом антигіпертензивних препаратів залежно від рівня артеріального тиску та внутрішньовенне крапельне введення ЗООмг мексидола на 100-200мл ізотонічного розчину хлориду натрію двічі на добу. Такої схеми введення мексидола дотримувались впродовж перших п'яти днів. З п'ятого по десятий день мексидол вводили по 200мг на 100-200мл ізотонічного розчину хлориду натрію вранці, а ввечері ті ж 200мг (4мл) внутрішньом'язево. Потім 10 днів хвора приймала мексидол в таблетках по 2таб. З рази на добу, а наступні 10 днів - по 2таб. 2 рази на добу. Після проведеного лікування у хворої зникли запаморочення, головний біль, нудота, блювання, горизонтальний ністагм, суттєво покращились координація та рівновага. Неврологічний дефіцит на кінець лікування складав за шкалою NIHSS - З балів, а за шкалою Hoffenberth - 6 бали. Хвора була виписана додому із значним покращенням. Хворий Б. 64 років, поступив у клініку у тяжкому стані з клінічною картиною ішемічного інсульту в басейні лівої середньої мозкової артерії. На МРТ головного мозку виявлено ішемічне вогнище розміром 10х15х34мм в лівій півкулі. В неврологічному статусі у хворого виявлялись елементи моторної афазії, позитивні рефлекси орального автоматизму, помірно виражений правобічний геміпарез, позитивний симптом Бабінського праворуч, правобічна гемігіпалгезія. Неврологічний дефіцит за шкалою NIHSS складав -12 балів. Відразу після госпіталізації розпочинали лікування за вищенаведеною схемою з використанням мексидолу. Після проведеного лікування у хворого зникли елементи моторної афазії, наріс об'єм активних рухів у правих кінцівках, зменшились прояви правобічної гемігіпалгезії. Неврологічний дефіцит за шкалою NIHSS на 21 добу лікування склав 6 балів. За запропонованим способом було проліковано 20 хворих на ішемічний інсульт. Це були хворі віком від 53 до 82 років. Всі вони поступили до 10007 неврологічного відділення у перший день захворювання. Тяжкість їхнього стану була оцінена за шкалами NIHSS і становила 8,6±1,6 бали, а у хворих з інсультом у вертебрально-базилярному басейні неврологічний дефіцит також оцінювали за шкалою Hoffenberth - неврологічний дефіцит складав 9,8±0,9 балів. Аналіз клініко-інструментальних даних показав, що використання препарату мексидол веде до значного та помірного відновлення неврологічних функцій у 65% хворих та незначного - у 25% хворих. Відсутність ефекту від лікування мексидолом спостерігалося у 10% хворих. Використання мексидолу суттєво вплинуло на динаміку неврологічних симптомів та покращило якість життя у цих хворих. Комп'ютерна верстка Л.Литвиненко У групі порівняння, яка включала 20 хворих на ішемічний інсульт, котрі отримували традиційну терапію, клінічне покращення неврологічних функцій відмічалося лише у 52% пролікованих хворих. Таким чином, отримані результати лікування дозволяють рекомендувати запропонований спосіб для широкого впровадження в практику охорони здоров'я. Література 1. Віничук СМ., Довбонос Т.А. Солкосерил у лікуванні хворих на ішемічний інсульт. -Укр. мед. часопис, №2(28), с.59-61. 2. Авторское свидетельство СССР №980721 N1210834A. Способ лечения ишемического инсульта. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating ischemic insult

Автори англійською

Vinychuk Stepan Milentiiovych, Mokhnach Vitalii Oleksandrovych, Prokopiv Mariia Myroslavivna, Turchyna Nataliia Stepanivna

Назва патенту російською

Способ лечения ишемического инсульта

Автори російською

Виничук Степан Милентиевич, Мохнач Виталий Александрович, Прокопив Мария Мирославовна, Турчина Наталья Степановна

МПК / Мітки

МПК: A61B 6/00

Мітки: ішемічного, інсульту, спосіб, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-10007-sposib-likuvannya-ishemichnogo-insultu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування ішемічного інсульту</a>

Подібні патенти