Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню, який включає підготовку вихідної шихтової заготовки з титанових сплавів з додаванням легуючих компонентів, електронно-променевий переплав в проміжній ємності вихідної шихтової заготовки, виплавку зливків сплавів на основі титану шляхом періодичного зливу розплаву з проміжної ємності в кристалізатор, який відрізняється тим, що з боку нижнього торця кристалізатора, у проміжок між зливком, що формують, і робочою частиною кристалізатора дозовано подають газову суміш кисню з інертним газом у пропорції 1:3 під тиском 1-10 Па.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі спеціальної електрометалургії. Спосіб одержання сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню включає підготовку вихідної шихтової заготовки з титанових сплавів з додаванням легуючих компонентів, електронно-променевий переплав в проміжній ємності вихідної шихтової заготовки, виплавку зливків сплавів на основі титану шляхом періодичного зливу розплаву з проміжної ємності в кристалізатор, при цьому з боку нижнього торця кристалізатора, у проміжок між зливком, що формують, і робочою частиною кристалізатора дозовано подають газову суміш кисню з інертним газом у пропорції 1:3 під тиском 1-10 Па. Винахід дозволяє одержати високоякісні зливки сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню. UA 100065 C2 (12) UA 100065 C2 UA 100065 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Винахід належить до галузі спеціальної електрометалургії і може бути використаний для одержання високоякісних зливків сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню, які є хімічно однорідними по довжині та по перетину, в електронно-променевих установках. Найбільш близьким по суті є відомий спосіб одержання зливків, який включає підготовку вихідної шихтової заготовки з додаванням легуючих компонентів, електронно-променевий переплав з проміжною ємністю вихідної шихтової заготовки, виплавку зливків шляхом періодичного зливу розплаву з проміжної ємності в кристалізатор [Электронно-лучевая плавка/ Б. Е. Патон, Н. П. Тригуб, Д. А. Козлитин и др., Киев: Наукова думка, 1997.-265 с.]. Вказаним способом виплавляють, в тому числі, зливки титанових сплавів. Недоліком даного способу є проблема рівномірного розподілу кисню у вихідній шихті, яку формують безпосередньо з титанової губки та легуючих елементів. Для одержання регламентованого (як правило підвищеного в порівнянні з губкою марок ТГ-90 - ТГ-130) вмісту кисню додають губку з підвищеним вмістом кисню марки ТГ - ТВ, але вміст кисню в ній не є однорідним, що негативно впливає на однорідність розподілу кисню в зливках. Задачею даного винаходу є усунення вказаного недоліку і розробка способу, що забезпечить одержання високоякісних зливків сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню, які є хімічно однорідними по довжині та по перетину. Вказана задача досягається тим, що у відомому способі, який включає підготовку вихідної шихтової заготовки з титанових сплавів з додаванням легуючих компонентів, електроннопроменевий переплав у проміжній ємності вихідної шихтової заготовки, виплавку зливків сплавів на основі титану шляхом періодичного зливу розплаву з проміжної ємності в кристалізатор, з боку нижнього торця кристалізатора, у проміжок між зливком, що формують, і робочою частиною кристалізатора дозовано подається газова суміш кисню з інертним газом у пропорції 1:3 під тиском 1-10 Па. Процес одержання високоякісних зливків сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню, які є хімічно однорідними по довжині та по перетину проводять наступним чином. Проводиться підготовка вихідної шихтової заготовки з титанових сплавів з додаванням легуючих компонентів. Далі проводиться електронно-променевий переплав з проміжною ємністю цієї вихідної шихтової заготовки, виплавка зливків шляхом періодичного зливу порцій розплаву з проміжної ємності в кристалізатор та його обігрів і періодичне витягування зливка потрібного перетину, а з боку нижнього торця кристалізатора, у проміжок між зливком, що формується, і робочою частиною кристалізатора дозовано подають газову суміш кисню з інертним газом у пропорції 1:3 під тиском 1-10 Па. Процес продовжують до наплавлення зливка необхідної довжини. Після цього готовий зливок охолоджується в камері до необхідної температури в умовах вакууму. Приклад. З підготовленої вихідної шихтової заготовки в електронно-променевій установці УЕ-121 проводили виплавку зливка круглого перетину діаметром 400 мм і довжиною 1500 мм. Під час плавки зливка сплаву на основі титану з боку нижнього торця кристалізатора, у проміжок між зливком, що формується, і робочою частиною кристалізатора дозовано подавали газову суміш кисню з аргоном у пропорції 1:3 під тиском 3-5 Па. Розплав металу біля стінок кристалізатора, насичуючись киснем з газової суміші, перемішувався з основною масою рідкої ванни в кристалізаторі. Таким чином кисень рівномірно розподілявся по всьому об'єму зливка, що виплавлявся. Також застосовували і традиційний спосіб виплавки зливка. Хімічний аналіз зливків (табл.) показав, що зливок отриманий даним способом, що заявляється, має більшу хімічну однорідність як по довжині так і по перетину, ніж зливок, отриманий відомим способом. Таким чином, даний спосіб дозволяє одержувати високоякісні хімічно однорідні як по довжині так і по перетину титанові зливки. 1 UA 100065 C2 Таблиця Порівняння розподілу кисню в зливках титанового сплаву ВТ 1-0 ГОСТ19807-91, одержаних як традиційним способом (найближчий аналог), так і способом, що заявляється. Спосіб одержання зливка Місце відбору проб Центр 1/2R Край Центр 1/2R Край Центр 1/2R Край Центр 1/2R Край Центр 1/2R Край Центр 1/2R Край Верх що заявляється Середина Низ Верх найближчий аналог Середина Низ Концентрація кисню, % O 0,11 0,12 0,10 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,15 0,14 0,10 0,10 0,06 0,10 0,08 0,08 0,12 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 Спосіб одержання сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню, який включає підготовку вихідної шихтової заготовки з титанових сплавів з додаванням легуючих компонентів, електронно-променевий переплав в проміжній ємності вихідної шихтової заготовки, виплавку зливків сплавів на основі титану шляхом періодичного зливу розплаву з проміжної ємності в кристалізатор, який відрізняється тим, що з боку нижнього торця кристалізатора, у проміжок між зливком, що формують, і робочою частиною кристалізатора дозовано подають газову суміш кисню з інертним газом у пропорції 1:3 під тиском 1-10 Па. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing of alloys based on titanium with uniform oxygen content

Автори англійською

Tryhub Mykola Petrovych, Berezos Volodymyr Oleksandrovych, Severyn Andrii Yuriiovych, Kryzhanovskyi Vitalii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ получения сплавов на основе титана с равномерным содержанием кислорода

Автори російською

Тригуб Николай Петрович, Березос Владимир Александрович, Северин Андрей Юрьевич, Крижановский Виталий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: C22B 34/12, C21C 5/56, C22B 9/22

Мітки: рівномірним, кисню, титану, сплавів, спосіб, основі, одержання, вмістом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-100065-sposib-oderzhannya-splaviv-na-osnovi-titanu-z-rivnomirnim-vmistom-kisnyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання сплавів на основі титану з рівномірним вмістом кисню</a>

Подібні патенти