Частинки на основі поліакрилату, що містять активну сполуку

Є ще 31 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Частинки, призначені для місцевого застосування в ветеринарії, які мають розмір частинки d(о,90), який становить щонайбільше 10 мкм, що містять

a) незаряджений поліакрилат та

б) катіонний поліакрилат, який несе позитивно заряджені функціональні групи,

де частинки

 в) містять одну або більше активних сполук та

г) можуть необов′язково містити додаткові фармацевтично прийнятні полімери, допоміжні речовини або добавки.

2. Частинки відповідно до пункту 1, які мають розмір частинки d(о,90), який становить 0,1-3 мкм.

3. Частинки відповідно до пункту 1 або 2, в яких катіонний поліакрилат б) являє собою кватернізований співполімер діалкіламіноалкілу та метакрилату.

4. Частинки відповідно до пункту 3, в яких катіонний поліакрилат б) являє собою співполімер (метил, етил) акрилатів, (метил, етил) метакрилатів та монохлорметан-кватернізованих складних диметиламіноетилових ефірів метакрилової кислоти (відомий під торговим найменування Eudragit RS або Eudragit RL).

5. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, в яких незаряджений поліакрилат а) являє собою полі(метилметакрилат).

6. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, в яких співвідношення суміші незарядженого поліакрилату а) до катіонного поліакрилату б) становить від 5:95 (із розрахунку маси) до 95:5 (із розрахунку маси), переважно від 70:30 (із розрахунку маси) до 95:5 (із розрахунку маси), особливо переважно від 80:20 (із розрахунку маси) до 90:10 (із розрахунку маси).

7. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, що містять, із розрахунку маси частинок, 0,1-50 % від маси, переважно 1-20 % від маси, особливо переважно 5-15 % від маси активної сполуки.

8. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, де незаряджений поліакрилат має середньомасову молекулярну масу, що становить від 1000 г/моль до 1000000 г/моль, переважно від 20000 до 600000 г/моль, особливо переважно 50000-150000 г/моль.

9. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, що містять 0,1-50 % від маси, із розрахунку загальної маси частинок, один або більше додаткових полімерів, переважно полістирол.

10. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, що містять один або більше пластифікаторів, сурфактантів, співрозчинників, при цьому їх загальна кількість, із розрахунку загальної маси мікрочастинок, становить 0,1-40 % від маси, переважно 5-30 % від маси, особливо переважно 5-20 % від маси.

11. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, що містять флуметрин як активну сполуку.

12. Частинки відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, що містять як активну сполуку репелент, переважно ікаридин або N,N-діетил-м-толуамід.

13. Спосіб приготування частинок відповідно до будь-якого із попередніх пунктів, що містить наступні стадії:

(i) приготування розчину компонентів а)-г) в розчиннику або в суміші розчинників (1), що погано змішується з водою, якщо взагалі змішується,

(ii) диспергування розчину (i) у водній фазі, що необов′язково містить добавки та розчинник або суміш розчинників (1), до насичення, для того, щоб одержати тонкодисперсну, стабільну емульсію,

(iii) видалення розчинника або суміші розчинників (1) із крапель емульсії за допомогою

- I) випаровування (процес випаровування розчинника), для того, щоб одержати водну суспензію, або

- II) сушіння розпиленням, для того, щоб одержати сухий порошок.

14. Композиція, що містить частинки відповідно до будь-якого із пунктів 1-12.

15. Застосування частинок відповідно до будь-якого із пунктів 1-12 для приготування композицій для боротьби з паразитами на тваринах.

Текст

Реферат: Винахід належить до нових частинок на основі поліакрилату, що містять активну сполуку, які зв'язуються із шерстю, та до застосування цих частинок для приготування лікувальних засобів, зокрема для ветеринарії. UA 112549 C2 (12) UA 112549 C2 UA 112549 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід відноситься до нових частинок, що містять активну сполуку, на основі поліакрилату, які зв'язуються з шерстю, та до застосування цих частинок для приготування лікувальних засобів, зокрема для ветеринарії. У контексті даного винаходу, термін активна сполука повинен розумітись тут та надалі як такий, що означає як класичну фармацевтичну композицію так і інсектицидно активні сполуки та будь-яку форму лікувального засобу у тваринництві. Зовнішнє застосування активних сполук представляє собою форму застосування, яка є переважною в ветеринарії, та застосовується зокрема у випадку препаративних форм активних сполук для захисту від ектопаразитів, а також у випадку трансдермально ефективних активних сполук та активних сполук, які пом'якшують поведінку оброблених тварин, або також поведінку взаємодіючих тварин. Для цієї мети, застосування часто здійснюють за допомогою препаративних форм для точкового нанесення або препаративних форм для обтирання, де активну сполуку застосовують в рідкому вигляді або також у вигляді спрею, що наносяться на шерсть або шкіру тварин. В більшості випадків, тривалість дії таких препаративних форм є обмеженою до кількох днів або тижнів, у випадку активних сполук у вигляді репелента, в деяких випадках, до декількох годин. В багатьох випадках, активні сполуки, або компоненти препаративної форми, також може визивати подразнення шкіри або обширне місцеве запалення. Відповідно, є переважним забезпечити форми застосування: - які дають можливість досягти більш довгої тривалості дії - які визивають невелике, якщо таке є, подразнення шкіри - які легко виготовити - та, які не мають шкідливого впливу на функціональні або тактильні властивості шерсті тварини або шкіри тварини. Ми наразі виявили, що цього можливо досягти за допомогою катіонних мікрокапсул, що містять активну сполуку невеликого розміру, які наносять на шкіру або на шерсть тварини, яку лікують та, які вивільняють активну сполуку контрольованим та уповільненим чином. Уповільнене вивільнення активних сполук із незаряджених та заряджених мікрочастинок, які наносять на шерсть або шкіру, є добре відомим у сфері застосування косметичних засобів або продуктів догляду за шкірою. У цих сферах застосування, мікрочастинки самі по собі також є здатними впливати на властивості шерсті. Однак, відносно довге застосування в діапазоні днів або тижнів не описане у цих сферах застосування, та на додаток, не є об'єктом вказаного застосування. У фармацевтичному застосуванні, інкапсулювання активних сполук в катіонні мікрочастинки також є відомим та описано. Тут, часто застосовують кватернізовані сополімери диметиламіноетилу та метакрилату (наприклад, полімери від компанії Evonik Industries, які мають торгове найменування "Eudragit RS, RL"). Однак, вказані мікрочастинки в основному застосовують для пероральних форм застосування у фармацевтиці, та вони мають розмір, який складає в порядку >30 мкм - 1000 мкм, який є занадто великим для нанесення на шерсть тварини. Більше того, способи, описані для виготовлення, не дозволяють одержувати мікрочастинки, які мають розмір, який був би підходящим для застосування відповідно до винаходу. Відоме застосування кватернізованого диметиламіноетилметакрилату як в продуктах для догляду за волоссям (шерстю), так і в трансдермальних терапевтичних системах. Однак, у цих випадки полімери не застосовують в комбінації з мікрочастинками. Подразнення шкіри активними сполуками можна уникнути в принципі за допомогою нанесення активних сполук у вигляді спрею, розчинених в розчиннику, на шерсть тварини. Вказане застосування, також, є відомим фахівцю в даній області техніки та описано в літературі. Однак, в цілому, вказаним не досягають будь-якої пролонгованої дії. Тут та надалі, попередній рівень техніки описаний більш детально з використанням вибраних прикладів. Однак, жоден із перерахованих способів та методів не може досягти переваг даного винаходу: - мікрочастинки для уповільненого вивільнення активних сполук, достатньо малих для того, щоб прилипнути до шерсті, - тривале прилипання до шерсті за допомогою покриття поверхні мікрочастинок із застосуванням катіонних полімерів, - відсутня негативна дія на функціональні та тактильні властивості шерсті, та - просте виготовлення за допомогою процесу емульгування. Нерозчинні у воді катіонні полімери типу кватернізованого сополімеру диметиламіноетилу та метакрилату застосовують в якості плівкоутворювачів в покритті таблеток та гранул для того, щоб контролювати та затримувати розпад таблеток та вивільнення активної сполуки незалежно від значення pH (Evonik Industries: Eudragit  Application Guidelines, 10-е видання, Дармштадт, 1 UA 112549 C2 5 10 Німеччина; компанія Evonik Industries AG, 2008). Для цілей даного винаходу, кватернізовані сополімери диметиламіноетилу та метакрилату переважно розуміють як такі, що означають групу нерозчинних у воді полімерів, відомих під торговим найменуванням Eudragit RS або Eudragit RL від компанії Evonik (як на 2011 р.). Вказані сополімери є сополімерами акрилової кислоти та метакрилової кислоти, які мають низьку пропорцію кватернізованих амонієвих груп. (Хімічні найменування: полі(етилакрилат-сометилметакрилат-со-триметиламонійетилметакрилат хлорид), який має коефіцієнт сополімеризації, що становить 1:2:0,1, № CAS: 33434-24-1, торгове найменування Eudragit RS, описаний в Ph. Eur. як сополімер амонію та метакрилату, типу B; та полі(етилакрилат-сометилметакрилат-со-триметиламонійетилметакрилат хлорид), який має коефіцієнт сополімеризації, що становить 1:2:0,2, № CAS: 33434-24-1, торгове найменування Eudragit RL, описаний в Ph. Eur. як сополімер амонію та метакрилату, типу A). Вони можуть бути застосовані як водна дисперсія (Eudragit RS, RL 30D) або як гранули (Eudragit RS, RL PO): 15 20 25 30 35 40 Загальна структурна формула сополімерів типу "Eudragit  RL, RS" Виробник встановив середню молекулярну масу Eudragit  типу RS, RL як значення середньої маси, що становить Мм = 30000 г/моль (Eudragit RS) та Мм = 31000 г/моль (Eudragit RL); температура склування встановлена як 65 °C (Eudragit RS) та 70 °C (Eudragit RL). (Evonik Industries: Eudragit Application Guidelines 10-е видання, Дармштадт, Німеччина: компанія Evonik Industries AG, 2008). Відомо, що катіонні полімери добре прилипають до негативно заряджених поверхонь, таких як шерсть та шкіра, та є здатними утворення плівок на них. Вказаний принцип застосовують для лосьйонів для укладки волосся та продуктів для догляду за волоссям. Eudragit  також застосовують для цієї мети. EP 1092417, наприклад, описує застосування катіонних Eudragit  в якості утворюючого плівку полімера, який може бути включений в тонкодисперсній формі у шампуні та надає волоссю підвищену міцність та покращену фіксацію. Згадані добавки представляють собою активні сполуки косметики для волосся, такі як вітаміни, але не фармацевтично активні сполуки. WO 97/45012 описує застосування утворюючих плівку катіонних полімерів в препаративних формах, що містять сполуки, активні проти ектопаразитів, а саме піретроїди, які, завдяки їх спорідненості із шерстю, дають можливість більш довготривалого прикріплення активних сполук до шерсті. Згадуються катіонні полімери типу полікватернію (Polyquat 10,28,11), катіонні похідні гуарової камеді і також Eudragit RS. Для однієї препаративної форми, описана ектопаразитарна дія, яка складає 8 днів. Однак, катіонні полімери, згадані у WO 97/45012, не здатні утворювати підходящі мікрочастинки для цілей даного винаходу. Відповідно, тривалість дії, яка складає тиждні, як може бути досягнуто з використанням мікрочастинок, що містять активну сполуку, відповідно до даного винаходу, не продемонстровано. Утворюючі плівку акрилатні сополімери типу Eudragit  також застосовують в дермальних та трансдермальних терапевтичних системах. JP 03-077820 ілюструє застосування рідкої препаративної форми вказаних полімерів в підходящому розчиннику, переважно етанолі, які додатково містить антибактеріальні або протизапальні речовини. Репеленти комах в якості активної сполуки також є згадані. Препаративні форми наносять на шкіру як рідину або у вигляді спрею. WO 02/060417 заявляє катіонні метакрилатні сополімери в якості клейких речовин або 2 UA 112549 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зв'язуючих речовин для трансдермальних терапевтичних систем. Препаративні форми містять пластіфікатори та фармацевтично активні сполуки. Додатковий варіант здійснення представляє застосування у стоматології на слизовій оболонці ротової порожнини або для лікування зубоясневих кишеней. US 5438076 та EP 0404558 описують застосування Eudragit  L, RL або RS в спиртовому розчині разом з антибактеріально активними сполуками та пластіфікаторами. Помічено більш довготривале вивільнення активних сполук із плівок, що прилипли до слизової оболонки. Знижена розчинність полімерних матеріалів в воді є іншою перевагою, так як видалення слиною є уповільненим, але біологічне розкладання існує, як і раніше. JP 63-130541 описує подібний спосіб, в якому Eudragit разом з антибактеріально активною сполукою та гідрофільними полімерами (простий ефір целюлози, ПВП) розчиняють в багатоатомних спиртах, та при цьому активна сполука із утворених плівок вивільняється довше, порівняно з препаратами без катіонного полімеру. В таких системах, термін "тривале вивільнення/застосування" завжди відноситься до періоду в діапазоні від годин до кількох днів. Періоди часу, які необхідні для застосування відповідно до винаходу, не можуть бути досягнуті вказаним чином. В принципі, мікрочастинки, які прилипли на шерсть або шкіру, є здатними вивільняти активні сполуки, які містяться в них, на протязі відносно довгого періоду часу. Однак, має бути подолана проблема досягнення відносно довгого прилипання мікрочастинок до шерсті. Так як шерсть має негативний поверхневий заряд, то можливо сприяти прилипанню за допомогою а) того, щоб зробити частинки катіонними або б) в якості альтернативи забезпечення шерсті катіонним покриттям для того, щоб зв'язати негативно заряджені мікрочастинки із шерстю вказаним чином. Процес б) показано у WO 01/87243. Вказана публікація описує застосування мікрочастинок ПТФЕ в продуктах догляду за волоссям, чиє прилипання до волосся було покращено за допомогою додавання катіонних полімерів до препарату. Публікація згадує катіонізовані діалкілметакриламіди. Вказані частинки ПТФЕ покращують властивості шерсті. Подібний спосіб застосовують у WO 97/38667. Мікрочастинки, що складаються із полістиролу, ПММА та інших полімерів, які мають діаметр, що становить 0,2-1 мкм, застосовують до волосся. Катіонізацію частинок проводять з використанням катіонних полімерів або катіонних сурфактантів, які або застосовують в якості матричного полімера або примішують у препаративні форми в якості добавки. Частинки слугують для покращення блиску волосся. Однак, тривале прилипання на протязі тижнів не досягнуто та не описано. Вказані системи також не слугують для застосування активних сполук. В якості альтернативи, аніонні мікрочастинки можуть бути покриті катіонними полімерами. US 5753264 описує виготовлення попередніх емульсій масляної фази, що містять активну сполуку (масла, які діють в якості репеленту на воші, вітаміни) з аніоними сурфактантами у водному розчині, та подальше утворення полімерного покриття за допомогою коацервації з хітозаном із кислого водного розчину за допомогою зміни pH. Подальше поперечне зшивання приводить до катіонно заряджених, дуже дрібнозернистих мікрочастинок

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Polyacrylate-based active compound-comprising particles

Автори англійською

Hofmann, Stefan, Selbach, Claudia, Krudewagen, Eva, Maria, Stanneck, Dorothee

Автори російською

Хофманн Штефан, Зельбах Клаудиа, Крюдеваген Ева Мариа, Штаннек Дороте

МПК / Мітки

МПК: A61K 9/16, A61K 8/81, A61K 9/50, A01N 25/24, A61Q 17/02

Мітки: активну, основі, поліакрилату, сполуку, частинки, містять

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/39-112549-chastinki-na-osnovi-poliakrilatu-shho-mistyat-aktivnu-spoluku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Частинки на основі поліакрилату, що містять активну сполуку</a>

Подібні патенти