Номер патенту: 102311

Опубліковано: 25.06.2013

Автори: Кхандекар Аамод, Паланкі Раві, Горохов Алєксєй, Бхушан Нага

Є ще 31 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виявлення бездротової базової станції (BS), який включає етапи, на яких: отримують бездротовий сигнал, який містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і

виконують щонайменше один з етапів, на яких:

отримують пілотний сигнал виявлення з одного ресурсу першого часового циклу і з іншого ресурсу другого часового циклу; або

застосовують функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу.

2. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують другий пілотний сигнал виявлення з ресурсу другого часового циклу, який відрізняється від іншого ресурсу, при цьому пілотний сигнал виявлення є значним джерелом перешкод другого пілотного сигналу виявлення в першому часовому циклі.

3. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на якому підключаються до базової станції, ідентифікованої з другого пілотного сигналу виявлення.

4. Спосіб за п. 3, в якому підключення до ідентифікованої базової станції додатково включає щонайменше один з етапів, на яких:

здійснюють початковий доступ до ідентифікованої базової станції;

здійснюють ініційовану абонентським пристроєм (UE) передачу обслуговування ідентифікованої базової станції; або

спрощують ініційовану мережею передачу обслуговування ідентифікованої базової станції за допомогою повідомлення ідентифікатора такої базової станції в обслуговуючу базову станцію.

5. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на якому ініціюють запобігання перешкодам з базовою станцією, ідентифікованою з другого пілотного сигналу виявлення.

6. Спосіб за п. 5, в якому ініціювання запобігання перешкодам включає щонайменше один з етапів, на яких:

надають характеристику сигналів другого пілотного сигналу виявлення в ідентифіковану базову станцію;

відправляють повідомлення для запобігання перешкодам в ідентифіковану базову станцію щонайменше частково по транзитній лінії зв'язку, яка з'єднує таку базову станцію з обслуговуючою базовою станцією;

відправляють повідомлення для запобігання перешкодам радіоінтерфейсу (ОТА) в ідентифіковану базову станцію; або

повідомляють про ідентифіковану базову станцію в обслуговуючу базову станцію.

7. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому використовують часове розбивання, частотне розбивання або кодове розділення або їх комбінацію для першого або другого часового циклу як ресурс або інший ресурс, відповідно.

8. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують пілотний сигнал виявлення щонайменше з одного додаткового часового кадру першого або другого часового циклу, ініційованого в наступному:

передавальний пристрій з середнім або низьким рівнем потужності; передавальний пристрій з високим рівнем потужності; передавальний пристрій для загального доступу (GA); або передавальний пристрій для обмеженого доступу (RA).

9. Спосіб за п. 8, в якому отримання пілотного сигналу виявлення додатково включає етап, на якому сканують підсмугу частот щонайменше одного додаткового часового кадру.

10. Спосіб за п. 9, в якому отримання пілотного сигналу виявлення додатково включає етапи, на яких:

ідентифікують і асоціюють пілотний сигнал виявлення з конкретною підсмугою частот щонайменше одного додаткового часового кадру; і

сканують конкретну підсмугу частот наступного часового циклу бездротового сигналу на предмет пілотного сигналу виявлення.

11. Спосіб за п. 9, який додатково включає етапи, на яких:

виявляють сигнальні перешкоди в підсмузі частот, що містить пілотний сигнал виявлення або інформацію каналу керування; і

відправляють RL-передачу, яка вказує, що колізія відносно преамбули виникла в підсмузі частот.

12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етапи, на яких: ідентифікують ідентифікатор однієї або більше конфліктуючих BS в підсмузі частот; і

включають ідентифікований ідентифікатор(и) BS в RL-передачу.

13. Спосіб за п. 12, в якому отримання пілотного сигналу виявлення додатково включає етап, на якому сканують всі підсмуги частот щонайменше одного додаткового часового кадру.

14. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому розбирають щонайменше один ресурс бездротового сигналу на декілька мозаїчних елементів частотної піднесучої.

15. Спосіб за п. 14, в якому використання випадкової або псевдовипадкової функції додатково включає етап, на якому виконують зіставлення двох або більше з частотних мозаїчних елементів, які передають інформацію каналу керування.

16. Спосіб за п. 15, який додатково включає етап, на якому витягують інформацію каналу керування з узгоджених частотних мозаїчних елементів.

17. Пристрій, виконаний з можливістю виявлення бездротової базової станції (BS), який містить:

бездротову антену, яка отримує бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл;

приймальний процесор, який виконує щонайменше одне з наступного:

отримує пілотний сигнал виявлення з одного ресурсу першого часового циклу і з іншого ресурсу другого часового циклу; або

застосовує функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу; і

запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний з приймальним процесором.

18. Пристрій за п. 17, в якому приймальний процесор отримує пілотний сигнал виявлення щонайменше з одного додаткового ресурсу першого або другого циклу, ініційованого в наступному:

передавальний пристрій з середнім або низьким рівнем потужності; передавальний пристрій з високим рівнем потужності; передавальний пристрій для GA; або передавальний пристрій для RA.

19. Пристрій за п. 18, в якому приймальний процесор сканує всі підсмуги частот щонайменше одного додаткового ресурсу при отриманні пілотного сигналу виявлення.

20. Пристрій за п. 18, в якому приймальний процесор сканує вказувану мережею підсмугу частот щонайменше одного додаткового ресурсу при отриманні пілотного сигналу виявлення.

21. Пристрій за п. 17, який додатково містить:

модуль ідентифікації, який витягує ідентифікаційну інформацію BS, яка ініціює пілотний сигнал виявлення, або інформацію каналу керування з підсмуги частот бездротового сигналу; і

модуль повторного використання BS, який асоціює ініціювальну BS з підсмугою частот, при цьому приймальний процесор отримує наступний пілотний сигнал виявлення з підсмуги частот наступного часового циклу бездротового сигналу.

22. Пристрій за п. 17, який додатково містить:

модуль перешкод, який виявляє сигнальні перешкоди в підсмузі частот бездротового сигналу, що містить пілотний сигнал виявлення або інформацію каналу керування; і

модуль передачі повідомлень по колізіях, який ініціює RL-передачу, яка вказує, що колізія відносно преамбули виникла в підсмузі частот.

23. Пристрій за п. 22, який додатково містить модуль ідентифікації, який ідентифікує ідентифікатор однієї або більше конфліктуючих BS в підсмузі частот і надає ідентифікатор(и) в модуль передачі повідомлень по колізіях, щоб включати в RL-передачу.

24. Пристрій за п. 22, що додатково містить модуль формування мозаїчних елементів, який розбирає щонайменше один ресурс бездротового сигналу на декілька мозаїчних елементів з частотних піднесучих.

25. Пристрій за п. 24, в якому модуль формування мозаїчних елементів зіставляє два або більше з частотних мозаїчних елементів, які передають інформацію каналу керування.

26. Пристрій за п. 25, в якому приймальний процесор витягує інформацію каналу керування з узгоджених частотних мозаїчних елементів.

27. Пристрій за п. 17, в якому бездротова антена отримує другий пілотний сигнал виявлення з ресурсу другого часового циклу, який відрізняється від іншого ресурсу, при цьому пілотний сигнал виявлення є значним джерелом перешкод другого пілотного сигналу виявлення в першому часовому циклі.

28. Пристрій за п. 27, в якому приймальний процесор підключається до базової станції, ідентифікованої з другого пілотного сигналу виявлення.

29. Пристрій за п. 28, в якому приймальний процесор підключається до ідентифікованої базової станції щонайменше за допомогою одного з наступного:

здійснення початкового доступу до ідентифікованої базової станції;

здійснення ініційованої UE передачі обслуговування ідентифікованої базової станції; або

спрощення ініційованої мережею передачі обслуговування ідентифікованої базової станції за допомогою повідомлення ідентифікатора такої базової станції в обслуговуючу базову станцію.

30. Пристрій за п. 27, в якому приймальний процесор ініціює запобігання перешкодам з базовою станцією, ідентифікованою з другого пілотного сигналу виявлення.

31. Пристрій за п. 30, в якому приймальний процесор ініціює запобігання перешкодам за допомогою використання антени щонайменше для того, щоб виконувати одне з наступного:

надавати характеристику сигналів другого пілотного сигналу виявлення в ідентифіковану базову станцію;

відправляти повідомлення для запобігання перешкодам в ідентифіковану базову станцію щонайменше частково по транзитній мережі, що з'єднує таку базову станцію з обслуговуючою базовою станцією;

відправляти повідомлення для запобігання перешкодам ОТА в ідентифіковану базову станцію; або

відправляти повідомлення в обслуговуючу базову станцію, що повідомляє про ідентифіковану базову станцію.

32. Пристрій за п. 27, в якому один ресурс або інший ресурс містить часове, частотне або кодове розділення або їх комбінацію для першого часового циклу або другого часового циклу, відповідно.

33. Пристрій для виявлення бездротової базової станції (BS), який містить:

засіб для отримання бездротового сигналу, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і

щонайменше одне з наступного:

засіб для отримання пілотного сигналу виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або

засіб для застосування функції випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу.

34. Процесор, виконаний з можливістю виявляти бездротову базову станцію (BS), який містить:

перший модуль, який отримує бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і

другий модуль, який виконує щонайменше одне з наступного:

отримує пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або

застосовує функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу.

35. Машиночитаний носій, що містить:

машиночитані інструкції, що виконуються щонайменше за допомогою одного комп'ютера для того, щоб:

отримувати бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і

виконувати щонайменше одне з наступного:

отримувати пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або

застосовувати функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу.

Текст

Реферат: Надання виявлення базових станцій (BS) в напівзапланованих або незапланованих бездротових мережах доступу описано в даному документі. Як приклад, преамбула сигналу може динамічно виділятися ресурсам бездротових сигналів так, що преамбула диспетчеризується в різний ресурс(и) для різних циклів сигналу. Динамічне виділення може бути псевдовипадковим, на основі зворотного зв'язку по колізіях або визначатися за допомогою належного алгоритму, щоб зменшувати колізії від домінуючого джерела перешкод. Крім цього, динамічна диспетчеризація може бути конкретною для типу BS, щоб значно зменшувати колізії від BS різних типів. Щонайменше в одному аспекті, ресурс преамбули може розділятися на декілька мозаїчних елементів з частотних піднесучих. Інформація каналу керування може передаватися в кожному мозаїчному елементі групи таких мозаїчних елементів, що додатково зменшує вплив домінуючого джерела перешкод на піднабір групи мозаїчних елементів. UA 102311 C2 (12) UA 102311 C2 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Домагання на пріоритет згідно 35 U.S.C. §119 Дана заявка на патент вимагає на пріоритет попередньої заявки на патент (США) номер 60/988720, озаглавленої "FEMTO PREAMBLE DESIGN", поданої 16 листопада 2007 року, призначеної правонаступнику цієї заявки і таким чином явно що міститься в даному документі за посиланням. Посилання на заявки на патент, що знаходяться одночасно на розгляді Дана заявка на патент пов'язана з наступними заявками на патент, що знаходяться одночасно на розгляді (США): "SECTOR INTERFERENCE MANAGEMENT BASED ON INTER-SECTOR PERFORMANCE" авторів Aamod Khandekar і інш. з адвокатською випискою номер 080823, поданою одночасно з нею, призначеною її правонаступнику і явно що міститься за посиланням в даному документі; "PREAMBLE DESIGN FOR A WIRELESS SIGNAL" авторів Aamod Khandekar і інш. з адвокатською випискою номер 080278U1, поданою одночасно з нею, призначеною її правонаступнику і явно що міститься за посиланням в даному документі; і "PREAMBLE DESIGN FOR A WIRELESS SIGNAL" авторів Aamod Khandekar і інш. з адвокатською випискою номер 080278U2, поданою одночасно з нею, призначеною її правонаступнику і явно що міститься за посиланням в даному документі; і "PREAMBLE DESIGN FOR A WIRELESS SIGNAL" авторів Aamod Khandekar і інш. з адвокатською випискою номер 080278U3, поданою одночасно з нею, призначеною її правонаступнику і явно що міститься за посиланням в даному документі; і "BACKHAUL SIGNALING FOR INTERFERENCE AVOIDANCE" авторів Aamod Khandekar і інш. з адвокатською випискою номер 080694, поданою одночасно з нею, призначеною її правонаступнику і явно що міститься за посиланням в даному документі. Галузь техніки, до якої належить винахід Наступне, загалом, стосується бездротового зв'язку, а більш конкретно, схеми преамбули бездротового сигналу, сприяючої зменшенню перешкод для напівзапланованих або незапланованих бездротових мереж доступу. Рівень техніки Системи бездротового зв'язку широко розгорнені з тим, щоб надавати різні типи вмісту зв'язку, наприклад, мовного вмісту, даних, що містяться і т.п. Типові системи бездротового зв'язку можуть бути системами множинного доступу, що допускають підтримання зв'язку з декількома користувачами за допомогою спільного використання доступних системних ресурсів (наприклад, смуги пропускання, потужності передачі і т.п.). Приклади таких систем множинного доступу можуть включати в себе системи множинного доступу з кодовим розділенням каналів (CDMA), системи множинного доступу з часовим розділенням каналів (TDMA), системи множинного доступу з частотним розділенням каналів (FDMA), системи множинного доступу з ортогональним частотним розділенням каналів (FDMA) і т.д. Загалом, системи бездротового зв'язку з множинним доступом можуть підтримувати одночасний зв'язок для декількох мобільних пристроїв. Кожний мобільний пристрій може обмінюватися даними з однією або більше базовими станціями за допомогою передачі по прямій і зворотній лінії зв'язку. Пряма лінія зв'язку (або низхідна лінія зв'язку) стосується лінії зв'язку від базових станцій до мобільних пристроїв, а зворотна лінія зв'язку (або висхідна лінія зв'язку) стосується лінії зв'язку від мобільних пристроїв до базових станцій. Додатково, зв'язок між мобільними пристроями і базовими станціями може здійснюватися через системи з одним входом і одним виходом (SISO), системи з багатьма входами і одним виходом (MISO), системи з багатьма входами і багатьма виходами (МІМО) і т.д. Бездротові повідомлення в типовому варіанті розділяються за часом, частотою, згідно з кодами і т.д., щоб передавати інформацію. Наприклад, в системі по стандарту надширокосмугового зв'язку для мобільних пристроїв (UMB), повідомлення прямої лінії зв'язку містять щонайменше один часовий суперкадр (наприклад, довжиною в 25 мілісекунд), сегментований на одну преамбулу суперкадру і декілька часових кадрів. Преамбула переносить інформацію по виявленню і керуючу інформацію, тоді як різні інші часові кадри переносять трафік, такий як мовна інформація, застосовна для мовного виклику, пакети даних, застосовні для виклику для передачі даних або сеансу передачі даних і т.п. Інформація виявлення може бути використана за допомогою мобільних терміналів в рамках даного сектора мережі мобільного зв'язку для того, щоб ідентифікувати передавальні базові станції в рамках сектора. Інформація каналу керування надає команди і інші інструкції для декодування сигналів, що приймаються. У UMB преамбула суперкадру містить вісім символів мультиплексування з ортогональним частотним розділенням каналів (OFDM). Перший символ в типовому варіанті переносить 1 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 прямий основний широкомовний канал керування (F-PBCCH), а наступні чотири символи можуть перенести прямий додатковий широкомовний канал керування (F-SBCCH) і прямий канал швидких пошукових викликів (F-QPCH). F-PBCCH і F-SBCCH в типовому варіанті надають інформацію початкової конфігурації, необхідну за допомогою терміналів, що входять в систему UMB. Наприклад, канал F-PBCCH може перенести конфігураційний інформацію по всьому розгортанню, яка є загальною для секторів, тоді як F-SBCCH може перенести інформацію конкретної для сектора конфігурації. F-QPCH може перенести швидкі пошукові виклики, які використовуються для того, щоб спрямовувати термінали в режимі очікування, щоб прочитувати пошуковий виклик і відкривати з'єднання, якщо пошуковий виклик приймається. Останні три OFDM-символи преамбули UMB можуть перенести інформацію пілотних сигналів виявлення. Перший з цих трьох символів в типовому варіанті переносить незалежний від сектора сигнал, що використовується для того, щоб визначати наявність системи UMB і виявляти початковий час і частоту. Другий, залежний від сектора сигнал може бути використаний для того, щоб визначати ідентифікаційні дані передавального сектора і/або базової станції. Третій сигнал, також залежний від сектора, може перенести інформацію, що використовується для того, щоб визначати початкові параметри системи, наприклад, те, є система синхронною або асинхронною, який сегмент дуплексу з часовим розділенням каналів (TDD) використовувати і т.д. В іншому прикладі, наприклад, в мережі по стандарту довгострокового розвитку партнерського проекту третього покоління (3GPP-LTE) інформація пілотних сигналів виявлення може містити сигнали, відмінні від тих, що указуються вище для прикладу UMB. Наприклад, 3GPP-LTE-система в типовому варіанті використовує код основної синхронізації (PSC), код додаткової синхронізації (SSC) і пакетний широкомовний канал (РВСН) як пілотні сигнали виявлення. Хоча сигнали синхронізації можуть містити різні форми (наприклад, довжини послідовностей, послідовності скремблювання, модуляцію і синхронізацію і т.д.), аналогічна інформація може передаватися за допомогою цих сигналів. Таким чином, наприклад, коди LTE можуть передавати ідентифікаційні дані передавального сектора/базової станції, інформацію синхронізації і модуляції для декодування сигналів, що приймаються, параметри системи за умовчанням і т.п. Коди LTE можуть передаватися з використанням частини OFDM-символів LTE-преамбули (наприклад, локалізовано у часі і по частоті), як відомо в даній галузі техніки. Хоча вище описана преамбула для UMB- і LTE-систем, різні інші системи мобільного зв'язку також використовують преамбули каналів або аналогічні структури для передачі службових сигналів, виявлення, керування або аналогічних функцій бездротового зв'язку. Інші функції можуть включати в себе вказівку форматів каналів трафіку для деяких бездротових систем. Як правило, преамбула задається окремо від пов'язаної з трафіком частини бездротового сигналу, щоб спрощувати розрізнення пов'язаної з додатком інформації і керуючої інформації в приймальному пристрої. Таким чином, приймальний пристрій може відстежувати частини керування, щоб ідентифікувати те, містить чи ні сигнал трафік, застосовний для приймального пристрою, без необхідності відстежувати самі частини трафіку. Оскільки частина керування в типовому варіанті є тільки невеликою частиною повного сигналу, приймальні пристрої можуть значно знижувати вимоги по обробці і споживану потужність за допомогою моніторингу преамбули сигналу, щоб визначатите, міститься чи ні релевантна інформація в сигналі. Використання каналів керування для бездротової передачі службових сигналів, отже, приводить до більш ефективного зв'язку, а також поліпшеної мобільності за рахунок продовження часу роботи від акумулятора для мобільних пристроїв. Суть винаходу Далі представлена спрощена суть одного або більше аспектів для того, щоб надавати базове розуміння цих аспектів. Ця суть не є всебічним оглядом всіх аспектів, що розглядаються, і вона не має наміром ні те, щоб визначати ключові або найважливіші елементи всіх аспектів, ні то, щоб змальовувати галузь застосування яких-небудь або всіх аспектів. її єдина мета представляти деякі поняття одного або більше аспектів в спрощеній формі як вступ в більш докладний опис, який представлений далі. Дане розкриття суті передбачає надання можливості виявлення точки доступу (АР) (наприклад, базової станції (BS)) для напівзапланованого або незапланованого розгортання АР в бездротовій мережі доступу (AN). Згідно з конкретними аспектами даного розкриття суті, надається виявлення АР для гетерогенної бездротової AN. Виявлення АР може спрощуватися за допомогою застосування диспетчеризації повторного використання преамбули, як описано в даному документі. У одному або більше аспектах, диспетчеризація повторного використання преамбули може бути динамічною, так що бездротова АР диспетчеризує і передає преамбулу в різних ресурсах сигналів у часі (наприклад, різних часових суперкадрах). Згідно з іншими 2 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 аспектами, сегмент(и) бездротового сигналу може виділятися преамбулам АР іншого типу. У одному випадку, інший тип може бути іншим типом доступу. Таким чином, як конкретний приклад, ресурс сигналу (наприклад, часовий інтервал (квант), смуга частот/підсмуга частот, код або група кодів і т.д.) може призначатися для преамбул базових станцій (BS) для загального доступу (GA), а інший ресурс сигналу може призначатися для преамбул базових станцій (BS) для обмеженого доступу (RA). Відповідно, перешкоди від преамбул (наприклад, колізії) між BS GA і BS RA можуть значно зменшуватися. Згідно з іншими аспектами даного розкриття суті, одна або більше частини бездротового сигналу призначаються для передачі преамбули передавальними пристроями з низьким або середнім рівнем потужності; передавальні пристрої з високим рівнем потужності (наприклад, базова станція макростільника) гасять ці призначені частини бездротового сигналу. Відповідно, перешкоди між великими BS з високим рівнем потужності і BS зі середнім або низьким рівнем потужності можуть зменшуватися щонайменше в цих призначених частинах бездротового сигналу. Потрібно брати до уваги, що дане розкриття суті може надавати виявлення АР (наприклад, на основі зменшення колізій між преамбулами) для існуючих мереж мобільного зв'язку, а також для незапланованих або напівзапланованих бездротових AN, що мають (BS) різного розміру і/або потужності передачі. Згідно з одним або більше додатковими аспектами, передбачений спосіб виявлення BS в бездротовій AN. Спосіб може містити встановлення набору ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Спосіб додатково може містити застосування повторного використання ресурсів при диспетчеризації пілотного сигналу виявлення в бездротовий сигнал. У одному або більше інших аспектах, розкрита бездротова BS, яка спрощує виявлення BS в бездротовій AN. Бездротова BS може містити бездротовий приймально-передавальний пристрій, який передає бездротовий сигнал. Додатково, бездротова BS може містити аналізатор сигналів, який встановлює набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу і застосовує повторне використання ресурсів при диспетчеризації пілотного сигналу виявлення в бездротовий сигнал. У ще інших аспектах, передбачений пристрій, виконаний з можливістю надавати виявлення BS в бездротовій AN. Пристрій може містити засіб для встановлення набору ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Пристрій додатково може містити засіб для застосування повторного використання ресурсів при диспетчеризації пілотного сигналу виявлення в бездротовий сигнал. Згідно з одним або більше додатковими аспектами, розкритий процесор, виконаний з можливістю надавати виявлення BS в бездротовій AN. Процесор може містити перший модуль, який встановлює набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Процесор додатково може містити другий модуль, який застосовує повторне використання ресурсів при диспетчеризації пілотного сигналу виявлення в бездротовий сигнал. Щонайменше в одному додатковому аспекті, передбачений машиночитаний носій, що містить машиночитані інструкції, що виконуються щонайменше за допомогою одного комп'ютера, щоб встановлювати набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Додатково, інструкції можуть виконуватися щонайменше за допомогою одного комп'ютера, щоб використовувати повторне використання ресурсів при диспетчеризації пілотного сигналу виявлення в бездротовий сигнал. У доповнення до вищезгаданого, передбачений спосіб надання можливості виявлення BS в бездротовій AN. Спосіб може містити встановлення набору ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Крім того, спосіб може містити застосування випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. Додатково, дане розкриття суті передбачає бездротову BS, яка надає виявлення BS в бездротовій AN. Бездротова BS може містити бездротовий приймальнопередавальний пристрій, який передає бездротовий сигнал. Крім того, бездротова BS може містити аналізатор сигналів, який встановлює набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу і використовує випадкове, псевдовипадкове або розпізнаване повторне використання ресурсів при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. У додаткових аспектах, розкритий пристрій для надання можливості виявлення BS в бездротовій AN. Пристрій може містити засіб для встановлення набору ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Додатково, пристрій може містити засіб для застосування випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. У одному або більше інших аспектах, передбачений процесор, виконаний з можливістю надавати виявлення BS в бездротовій AN. Процесор може містити перший модуль, який 3 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 встановлює набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Додатково, процесор може містити другий модуль, який використовує випадкове, псевдовипадкове або розпізнаване повторне використання при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. Згідно з ще одними іншими аспектами, розкритий машиночитаний носій. Машиночитаний носій може містити машиночитані інструкції, що виконуються щонайменше за допомогою одного комп'ютера, щоб встановлювати набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Машиночитані інструкції можуть додатково виконуватися щонайменше за допомогою одного комп'ютера, щоб використовувати випадкове, псевдовипадкове або розпізнаване повторне використання при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. У доповнення до вищенаведеного, розкритий спосіб виявлення бездротової BS. Спосіб може містити одержання бездротового сигналу, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл. Спосіб також може містити щонайменше одне з наступного: одержання пілотного сигналу виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або застосування функції випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб одержувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. Згідно з іншими аспектами, передбачений пристрій, виконаний з можливістю виявлення бездротової BS. Пристрій може містити бездротову антену, яка одержує бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл. Крім того, пристрій може містити приймальний процесор, який виконує щонайменше одне з наступного: одержує пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або застосовує функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб одержувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. Додатково, пристрій може містити запам'ятовуючий пристрій, сполучений з процесором. Відповідно до ще інших аспектів, розкритий пристрій, виконаний з можливістю виявлення бездротової BS. Пристрій може містити засіб для одержання бездротового сигналу, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл. Пристрій додатково може містити щонайменше одне з наступного: засіб для одержання пілотного сигналу виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або засіб для застосування функції випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб одержувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. Згідно з одним або більше конкретними аспектами, передбачений процесор, виконаний з можливістю виявлення бездротової BS. Процесор може містити перший модуль, який одержує бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл. Крім того, процесор може містити другий модуль, який виконує щонайменше одне з наступного: одержує пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або застосовує функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб одержувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. Щонайменше в одному іншому аспекті розкритий машиночитаний носій. Машиночитаний носій містить машиночитані інструкції, що виконуються щонайменше за допомогою одного комп'ютера, щоб одержувати бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл. Крім того, інструкції можуть виконуватися щонайменше за допомогою одного комп'ютера щонайменше для виконання одного з наступного: одержувати пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або застосовувати функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб одержувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. Для рішення вищезгаданих і пов'язаних задач один або більше аспектів містять ознаки, далі повністю описані і конкретно вказані в формулі винаходу. Нижченаведений опис і прикладені креслення детально викладають певні ілюстративні аспекти одного або більше аспектів. Проте, ці аспекти вказують тільки на деякі з множини способів, якими можуть бути використані принципи різних аспектів, і описані аспекти мають намір включати в себе всі такі аспекти і їх еквіваленти. Короткий опис креслень Фіг. 1 ілюструє блок-схему зразкової системи, яка надає бездротовий зв'язок відповідно до аспектів, викладених в даному документі. Фіг. 2 ілюструє блок-схему зразкової бездротової мережі доступу (AN), що містить гетерогенні базові станції (BS) по потужності передачі. 4 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Фіг. 3 ілюструє блок-схему зразкового бездротового сигналу згідно з аспектами даного розкриття суті. Фіг. 4 ілюструє блок-схему додаткового зразкового бездротового сигналу згідно з додатковими аспектами даного розкриття суті. Фіг. 5 ілюструє блок-схему зразкового бездротового сигналу, що містить частотні мозаїчні субелементи, щоб спрощувати виявлення АР згідно з деякими аспектами. Фіг. 6 ілюструє блок-схему іншого зразкового бездротового сигналу, що містить підсмуги частот і частотні мозаїчні субелементи згідно з додатковими аспектами. Фіг. 7 ілюструє блок-схему зразкового чергування сигналів згідно з одним або більше іншими аспектами даного розкриття суті. Фіг. 8 ілюструє блок-схему зразкової системи, яка містить базову станцію, виконану з можливістю спрощувати виявлення BS в мережі з гетерогенними BS. Фіг. 9 ілюструє блок-схему зразкової системи, яка містить термінал доступу (AT), який спрощує виявлення BS в бездротового зв'язку. Фіг. 10 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології для виявлення BS в бездротовій AN. Фіг. 11 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології для диспетчеризації преамбули згідно з одним або більше аспектів, розкриті в даному документі. Фіг. 12 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології для спрощення виявлення BS в бездротовій AN. Фіг. 13 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології для спрощення виявлення BS в бездротовому приймальному пристрої згідно з розкритими аспектами. Фіг. 14 ілюструє блок-схему зразкової системи, яка надає виявлення BS в бездротовій AN згідно з конкретними аспектами розкриття суті. Фіг. 15 ілюструє блок-схему зразкової системи, яка спрощує виявлення BS в бездротового зв'язку згідно з додатково розкритими аспектами. Фіг. 16 ілюструє блок-схему зразкової системи для виявлення BS в оточенні бездротового зв'язку згідно з деякими аспектами. Докладний опис винаходу Далі описуються різні аспекти з посиланнями на креслення, на яких однакові номери посилань використовуються для того, щоб посилатися на однакові елементи. У нижченаведеному описі, для цілей пояснення, багато які конкретні деталі пояснені для того, щоб надавати повне розуміння одного або більше аспектів. Проте, може бути очевидним, що ці аспекти можуть застосовуватися на практиці без даних конкретних деталей. У інших випадках, поширені структури і пристрої показані в формі блок-схеми, щоб спростити опис одного або більше аспектів. Крім цього, різні аспекти винаходу описуються нижче. Повинно бути очевидним те, що ідеї з даного документа можуть бути здійснені у множині форм, і що всі конкретні структури і/або функції, розкриті в даному документі, є просто характерними. На основі ідей в даному документі, фахівці в даній галузі техніки повинні брати до уваги, що аспекти, розкриті в даному документі, можуть бути реалізовані незалежно від будь-яких інших аспектів, і що два або більше з цих аспектів можуть бути комбіновані різними способами. Наприклад, пристрій може бути реалізований і/або спосіб може бути використаний на практиці за допомогою будь-якого числа аспектів, викладених в даному документі. Крім цього, пристрій може бути реалізований і/або спосіб може бути використаний на практиці за допомогою іншої структури і/або функціональності, в доповнення або відмінної від одного або більше аспектів, викладені в даному документі. Як приклад, багато які з способів, пристроїв, систем і пристроїв, описаних в даному документі, описуються в контексті диспетчеризації інформації преамбули бездротового сигналу таким чином, який зменшує колізії між преамбулами між сусідніми BS. Фахівці в даній галузі техніки повинні визнавати, що аналогічні технології можуть застосовуватися до інших оточень зв'язку. Заплановане розгортання бездротових базових станцій (BS) в бездротовій мережі доступу (AN) в типовому варіанті розглядає позицію, рознесення і характеристики передачі/прийому приймально-передавальних пристроїв. Одна мета запланованого розгортання полягає в тому, щоб зменшувати перешкоди між передавальними пристроями. Таким чином, наприклад, дві базових станції можуть бути рознесені на відстань, аналогічну максимальній дальності передачі їх відповідних передавальних пристроїв. Відповідно, перешкоди від однієї базової станції в іншій можуть бути мінімізовані. 5 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При незапланованому або напівзапланованому розгортанні BS бездротові передавальні пристрої часто не розносяться з урахуванням їх потужності передачі, напряму передачі або аналогічних характеристик, які можуть справлятися, щоб зменшувати перешкоди. Навпаки, може не бути незвичайним те, що дві або більше аналогічні передавальних BS (наприклад, які передають практично на 360 градусів) знаходяться в безпосередній близькості одна від одної. Крім того, в гетерогенних оточеннях по потужності передачі BS з високим рівнем потужності (наприклад, макростільник на 20 Вт) можуть бути розташовані поруч з передавальним пристроєм зі середнім або низьким рівнем потужності (наприклад, мікростільником, пікостільником, фемтостільником і т.д. з потужністю передачі, що змінюється, наприклад, 8 Вт, 3 Вт, 1 Вт і т.д.). Передавальний пристрій з більш високою потужністю може бути значним джерелом перешкод для передавальних пристроїв зі середнім і/або низьким рівнем потужності. Крім того, в залежності від близькості приймального пристрою до передавального пристрою(ям) зі середнім/низьким рівнем потужності, значні перешкоди передавального пристрою з високим рівнем потужності також можуть виходити в результаті. Відповідно, перешкоди при передачі сигналів в напів- або незапланованим оточеннях і/або гетерогенних оточеннях по потужності передачі можуть часто бути значною проблемою в порівнянні з традиційної запланованої AN на основі базової макростанції. У доповнення до вищенаведеного, обмежений доступ (RA) BS може поєднувати проблеми, що витікають з напів- і незапланованого розгортання BS. Наприклад, RA BS може виборче надавати доступ одному або більше терміналів, забороняючи доступ до мережі іншим таким пристроям. Відповідно, пристроям після заборони доступу наказується виконувати пошук інших BS, які часто спостерігають значні перешкоди від заборонної BS. При використанні в даному документі, RA BS також може бути називатися приватної BS (наприклад, BS фемтостільника або власним вузлом В (HNB)) або яким-небудь іншим аналогічним терміном. Хоча RA BS додають складність мережі, вони фактично надають велику корисність. Наприклад, персональна RA BS може бути встановлена приватним способом будинку, в офісі і т.д. з використанням ресурсів організації приватних мереж для мовного доступу або доступу до даних (наприклад, до Інтернету і/або до мережі мобільного оператора). Таке компонування може надавати значне індивідуальне керування доступом до мережі абонента через персональну RA BS. Проте, оскільки мережний інтерфейс використовує ресурси приватних мереж абонента, а не ресурси, що підтримуються оператором мережі, власнику такий BS, можливо, не потрібні ресурси, що використовуються користувачами мобільного зв'язку із загальним доступом; відповідно, RA BS може в типовому варіанті обмежувати доступ терміналам, що попередньо указуються, зберігаючи ресурси для авторизованих користувачів. У доповнення до вищезгаданого, незаплановані гетерогенні розгортання і розгортання RA можуть приводити до поганих геометричних умов для бездротової AN. Навіть без обмеженого асоціювання, пристрій, який спостерігає дуже сильний сигнал від макро-BS, може вважати за краще підключатися до піко-BS, оскільки піко-BS "ближче" до термінала з точки зору втрат в тракті передачі. Таким чином, піко-BS допускає обслуговування термінала на порівнянній швидкості передачі даних, при цьому викликаючи менше перешкод для бездротової AN. Проте, термінал, що відстежує сигнал піко-BS (наприклад, преамбулу, що містить керуючу інформацію і інформацію виявлення), повинен спостерігати значні перешкоди від макро-BS, що приводить до низького відношення "сигнал-шум" (SNR) в терміналі (наприклад, можливо, робить піко-BS таким, що не виявляється за допомогою BS). Додаткові проблеми також можуть виникати в результаті, коли RA BS вводиться в гетерогенне оточення BS, пояснене вище. У такому випадку, термінал може бути дуже близько до BS, з якою йому не дозволено сполучатися, спостерігаючи сигнали такої BS при дуже високому рівні. Відповідно, ця BS викликає сильні перешкоди (і, наприклад, приводить до дуже низького SNR) для BS, обслуговуючої термінал (наприклад, найближчої BS, з якою терміналу дозволено сполучатися). У деякому випадку, перешкоди можуть бути настільки сильними, що знижується чутливість до перешкод аналогово-цифрового перетворювача (A/D) термінала. Щоб ілюструвати проблему зниження чутливості до перешкод, компоненти термінала в типовому варіанті можуть задаватися на основі інтенсивності повного сигналу, що приймається, плюс рівень перешкод (який, наприклад, може диктуватися за допомогою RA BS у вищезгаданому сценарії). Якщо рівень сигналу обслуговуючої BS є надзвичайно низьким відносно сусідньої RA BS, такий сигнал може бути нижчим за рівень шуму квантування. У такому випадку, навіть якщо заважаюча BS присутня на частотних ресурсах бездротового сигналу, відмінних від обслуговуючої В S (наприклад, інша піднесуча або набір піднесучих), та BS, що заважає, може як і раніше робити обслуговуючу BS, що не виявляється в терміналі, причому остання маскується за допомогою шуму квантування. 6 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Як описано в даному документі, декілька аспектів даного розкриття суті надаються, щоб вирішувати вищенаведені проблеми або аналогічні проблеми передачі даних і/або доступу до мережі. У одному такому аспекті даного розкриття суті, динамічне повторне використання преамбули може використовуватися для диспетчеризації преамбули BS. Динамічне повторне використання преамбули може надавати хорошу імовірність того, що BS, що заважає в одному часовому циклі або суперкадрі бездротового сигналу, не створює перешкоди в іншому такому часовому циклі/суперкадрі. Відповідно, термінали, що спостерігають значні перешкоди, можуть відстежувати бездротовий сигнал доти, поки декодовані дані преамбули не одержані. При використанні в даному документі, динамічне повторне використання преамбули згадується як диспетчеризація преамбул сигналів в різних ресурсах двох або більше суперкадрів або циклів бездротового сигналу. Таким чином, як один приклад, динамічне повторне використання преамбули може використовувати перший ресурс першого суперкадру/циклу і т.д. бездротового сигналу для того, щоб передавати преамбулу, і використовувати другий ресурс (відмінний від першого ресурсу) для того, щоб передавати преамбулу в подальшому суперкадрі/циклі бездротового сигналу. Крім того, динамічне повторне використання преамбули може містити повторне використання повних ресурсів або повторне використання дробових ресурсів. При використанні в даному документі, повторне використання дробових ресурсів згадується як використання тільки частини ресурсів на основі часу, частоти, коду і/або символів конкретного часового циклу бездротового сигналу. Таким чином, наприклад, повторне використання дробових частот може містити в собі передачу даних в трьох або менше з чотирьох підсмуг частот, асоційованих з одним часовим кадром конкретного часового циклу. Повне повторне використання (або, наприклад, без повторного використання), з іншого боку, згадується як використання всіх ресурсів щонайменше одного часового кадру конкретного часового циклу (необов'язково виключаючи буферні частоти, що використовуються, щоб зменшувати перешкоди в сусідніх частотних каналах). Таким чином, у вищенаведеному прикладі, повне повторне використання передбачає застосування всіх чотирьох з підсмуг частот, щоб передавати дані. У одному або більше інших аспектах розкриття суті, повторне використання преамбули може змінюватися від BS до BS. Наприклад, різні ресурси бездротового сигналу можуть бути використані за допомогою BS різних типів доступу, різних потужностей передачі, різних типів повторного використання (наприклад, повторне використання або без повторного використання) або просто що мають різні ідентифікатори BS. Таким чином, в одному конкретному прикладі, перша частина бездротового сигналу може бути зарезервована для преамбул GA BS, a друга частина бездротового сигналу може бути зарезервована для преамбул RA BS. RA BS може обмежуватися від передачі в першій частині бездротового сигналу. Згідно з деякими аспектами, GA BS з низьким або середнім рівнем потужності може бути дозволено передавати у другій частині бездротового сигналу, хоча GA BS з високим рівнем потужності (наприклад, макростільника) обмежуються від передачі в такій другій частині. Згідно з такими аспектами, потім BS з низьким або середнім рівнем потужності може передавати преамбулу або в першій частині бездротового сигналу, або у другій частині, але BS з високим рівнем потужності і RA BS обмежуються щонайменше від однієї частини бездротового сигналу і повинні гасити таку частину. За допомогою обов'язковості того, щоб макро-BS гасили частину бездротового сигналу, виділену RA BS (або, наприклад, RA BS і GA BS з низьким або середнім рівнем потужності), термінал може ігнорувати цю частину бездротового сигналу, коли не обслуговується за допомогою макро-BS. Крім того, за допомогою обов'язковості того, щоб RA BS гасила частину бездротового сигналу, виділену GA BS, термінал може ігнорувати таку частину бездротового сигналу, коли обслуговується макро-BS. Відповідно, перешкоди від преамбул можуть бути значно скорочені за допомогою обов'язковості для макро- і RA BS передавати преамбули в окремих відповідних частинах бездротового сигналу і/або залишати пустий іншу призначену частину(і). Згідно з деякими аспектами, частини сигналу можуть бути часовими сегментами, частотними сегментами або часовими і частотними сегментами. Щонайменше в одному аспекті, частині - це окремі часові кадри або субкадри бездротового сигналу, щоб зменшувати зниження чутливості до перешкод в приймальному пристрої внаслідок високої диспаратності в інтенсивності сигналу, що приймається і дуже низькому SNR, як пояснено вище. Застосування динамічного повторного використання при диспетчеризації пілотного сигналу виявлення і/або інформації каналу керування може надавати можливість мобільному терміналу декодувати сигнал в одному часовому циклі, в якому створюються значні перешкоди за допомогою інших пілотних сигналів в іншому часовому циклі(ах) сигналу. Як приклад, пілотний сигнал виявлення першої базової станції може бути істотно більш слабким, ніж другий пілотний 7 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сигнал виявлення другої базової станції, що вимірюється в приймальному пристрої. Така диспаратність в інтенсивності сигналу може виходити в результаті, якщо перша базова станція розташовується набагато далі від приймального пристрою, ніж друга базова станція, якщо перша базова станція передає на набагато меншій потужності, ніж друга базова станція, якщо на сигнал від першої базової станції впливає значне розсіяння або перешкоди від навколишнього середовища, або як комбінація вищенаведеного. Хоч диспаратність інтенсивності сигналу може приводити до неможливості декодувати сигнал в одному ресурсі, за допомогою застосування динамічного повторного використання, базова станція може збільшувати імовірність того, що пілотні сигнали, що передаються не конфліктують з пілотними сигналами іншої базової станції в одному або більше ресурсах. Відповідно, за допомогою моніторингу сигналу у часі приймальний пристрій має високу імовірність спостереження ресурсу, в якому більш слабкий пілотний сигнал виявлення не спостерігає більш сильні пілотні сигнали як значне джерело перешкод. Таким чином, за допомогою спостереження ресурсів сигналу у часі приймальний пристрій може збільшувати імовірність декодування пілотних сигналів значно більш слабкій базовій станції. У деяких випадках, більш слабка базова станція може бути переважною базовою станцією. Наприклад, більш слабка базова станція може надавати більш низькі втрати в тракті передачі сигналів, як пояснена вище. У інших випадках, більш слабка базова станція може бути базовою станцією RA, асоційованою з приймальним пристроєм, який надає переважну тарифікацію і оплату абонентських послуг або інші переваги. У такому випадку приймальний пристрій, що виявляє сигнал від такий більш слабої BS, може ініціювати процедури передачі обслуговування цієї BS. Передача обслуговування може містити здійснення доступу до BS і реалізацію ініційованої приймальним пристроєм передачі обслуговування або повідомлення про більш слабку /переважну BS в обслуговуючу BS, щоб спрощувати передачу обслуговування, що реалізовується мережею. У інших випадках, виявлення більш слабкої BS може приводити до операцій запобігання перешкодам з такої більш слабкої BS. У одному аспекті, запобігання перешкодам може містити повідомлення характеристики сигналів пілотних сигналів більш слабких BS в цю BS або в обслуговуючу BS приймального пристрою. У інших аспектах, запобігання перешкодам може містити відправлення запиту за допомогою приймального пристрою або обслуговуючої BS в іншу BS, щоб зменшувати інтенсивність сигналу, зменшувати інтенсивність сигналу для конкретного ресурсу(ів) FL, гасити конкретний ресурс(и) FL і т.п. Цей запит може бути названий повідомленням про використання ресурсів (RUM) (наприклад, як описано в родинній заявці, що знаходиться одночасно на розгляді "Sector Interference Management Based on Inter-Sector Performance", що міститься за посиланням в даному документі) або запитом запобігання перешкодам (наприклад, як описано в родинній заявці, що знаходиться одночасно на розгляді "Backhaul Signaling for Interference Avoidance", що міститься за посиланням в даному документі). Повідомлення для запобігання перешкод можуть відправлятися безпосередньо з приймального пристрою в більш слабку BS (наприклад, за допомогою використання RL-каналу з обслуговуючої BS і транзитної мережі, що з'єднує обслуговуючу BS і більш слабку BS) або непрямо через обслуговуючу BS (наприклад, якщо виявлення пілотного сигналу виявлення більш слабкої BS або характеристики таких пілотних сигналів відправляються в обслуговуючу BS, щоб керувати запобіганням перешкодам від мережі). Згідно з одним або більше додатковими аспектами даного розкриття суті, BS і/або мережа точки бездротового доступу може секціонувати ресурси сигналів щонайменше частково на типі BS, що передає сигнал. Як приклад, одна або більше частини сигналу можуть бути зарезервовані для диспетчеризації преамбули BS конкретного типу. Якщо передавальна BS не має конкретного типу, вона може гасити зарезервовану частину(і), не передавати взагалі або практично не передавати дані в таких частинах. Таким чином, наприклад, RA BS, GA BS, BS з низьким/середнім рівнем потужності, BS з високим рівнем потужності, BS для повторного використання, BS без повторного використання і т.д. можуть мати ресурси бездротового сигналу, виділені для передачі преамбули. Крім того, виділені ресурси можуть диспетчеризуватися з використанням динамічного виділення так, що преамбула диспетчеризується в інші ресурси сигналів в першому цикл і/су пер кадрі в порівнянні з другим циклом/суперкадром бездротового сигналу. Крім того, зарезервовані частини можуть бути виділені одному або більше суперкадрів бездротового сигналу. Таким чином, в одному можливому прикладі, один часовий кадр може бути виділений диспетчеризації преамбули RA і з низьким/середнім рівнем потужності з розрахунку на кожні два часових суперкадри бездротового сигнали. У іншому можливому прикладі два часових кадри можуть бути виділені диспетчеризації преамбули RA і з низьким/середнім рівнем потужності (або, наприклад, 8 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 преамбули GA, преамбули для повторного використання, преамбули без повторного використання і т.д.) в розрахунку на один часовий суперкадр і т.д. Вибір числа частин виділення бездротового сигналу в узгодженні з числом суперкадрів/циклів може бути оснований на числі передавальних пристроїв вибраного типу в бездротовій AN, рівні перешкод для преамбул таких передавальних пристроїв, числі колізій, визначених в таких частинах бездротового каналу, і т.п. Згідно з деякими аспектами, повторне використання часу і/або частот може використовуватися для диспетчеризації преамбули. Таким чином, ресурси сигналів можуть розділятися на два або більше часових субкванти або дві або більше підсмуг частот і т.п. (наприклад, підчастин) для передачі преамбули. Підчастини можуть призначатися одній або більше вибраним BS. Додатково, деякі частини можуть бути зарезервовані для BS конкретного типу (наприклад, час доступу, потужність передачі, тип повторного використання) і т.п. В одному аспекті, кожна BS може мати різний часовий субквант для того, щоб передавати свою преамбулу. У іншому аспекті, якщо є більше BS, ніж часових субквантів, повторне використання частот може реалізовуватися для одного або більше часових субквантів. Таким чином, дві, три або більше BS можуть призначатися підсмугам частот часового субкванта. У деяких аспектах, призначення може бути заплановане так, що BS використовує ідентичний часовий субквант для кожного суперкадру/циклу бездротового сигналу. У таких аспектах, термінали повинні сканувати тільки один ресурс сигналу, щоб одержувати застосовну передачу преамбули. У інших аспектах, призначення може бути випадковим, псевдовипадковим і т.п. (наприклад, на основі алгоритму генерування випадкових або псевдовипадкових чисел), так що BS передає преамбулу в різних ресурсах різних суперкадрів/циклів бездротового сигналу (наприклад, за допомогою використання динамічного виділення, як пояснено вище). Динамічне виділення може використовуватися для того, щоб зменшувати імовірність послідовних колізій з домінуючої заважаючої BS. Щонайменше в одному додатковому аспекті, призначення можливо щонайменше частково основане на зворотному зв'язку по колізіях від терміналів і може реалізовуватися, щоб зменшувати істотну диспаратність в потужності передачі декількох BS в загальному часовому субкванті. Надання як повторного використання часу і частот BS, так і призначення часових субквантів може допомагати зменшувати проблеми зниження чутливості до перешкод, пояснені вище. Наприклад, якщо диспаратність потужності сигналу декількох сигналів, одержаних в приймальному пристрої, є великою, більш слабкий сигнал може бути таким, що не зчитується навіть в тому випадку, коли сигнали передаються в різних частотних субквантах (наприклад, в ортогональних частотних субквантах, що використовують повторне використання частот), Це може відбуватися, наприклад, якщо більш слабкий сигнал приймається нижче мінімального рівня шуму квантування. У цьому випадку, прийом сигналів в два різних моменти часу може приводити до обхвату обох сигналів. Таким чином, при диспетчеризації розпізнаваного повторного використання висока диспаратність в інтенсивності сигналу, що приймається, може виключатися за допомогою диспетчеризації двох сигналів в різні часові субкванти бездротового сигналу. Додатково, при диспетчеризації випадкового/псевдовипадкового/змінюючогося у часі повторного використання існує імовірність того, що два таких сигнали не конфліктують в ресурсі одного суперкадру навіть при тому, що вони конфліктують в іншому ресурсі іншого суперкадру. У таких аспектах, за допомогою моніторингу декількох часових субквантів для декількох передач суперкадру бездротового сигналу, приймальний пристрій повинен в результаті приймати часовий субквант, в якому більш слабкий сигнал не співіснує у часовому субкванті з передавальним пристроєм з набагато більш високою потужністю. У деяких прикладах, розкритих в даному документі, BS, можливо, повинні гасити ресурси сигналів, зарезервовані для інших BS. Як приклад, макро-BS (наприклад, GA BS з високим рівнем потужності), можливо, повинна гасити часовий кадр, зарезервований для RA BS. Це може приводити до переривання часової шкали автоматичного запиту на повторну передачу (ARQ) (або, наприклад, гібридного ARQ, або HARQ) макро-BS. У такому випадку, макро-BS може не мати можливості передавати призначення або підтвердження прийому для трафіку зворотної лінії зв'язку (RL). Відповідно, в деяких аспектах розкриття суті, BS може групувати разом два погашених кадри в загальному чергуванні (наприклад, в UMB-системі два кадри, що розділяються за допомогою семи кадрів між ними) і призначати/підтверджувати прийом згрупованих кадрів разом. Інформація призначення може бути диспетчеризована до згрупованих кадрів, а інформація підтвердження прийому - після. Таким чином, як приклад, кадри призначення, попередні погашеним кадрам, можуть застосовуватися до двох RL-кадрів, і кадри підтвердження прийому, щойдуть після погашених кадрів, можуть застосовуватися до двох інших RL-кадрів. Відповідно, HARQ-функції можуть реалізовуватися разом з такими призначеними кадрами. 9 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При використанні в даному розкритті суті, терміни "компонент", "система", "модуль" і т.п. мають намір посилатися на пов'язаний з комп'ютером об'єкт, будь те апаратні засоби, програмне забезпечення, програмне забезпечення в ході наведення у виконання, мікропрограмне забезпечення, проміжне програмне забезпечення, мікрокод і/або будь-яка комбінація вищезазначеного. Наприклад, модуль можливо, але не тільки, процесом, запущеним на процесорі, процесором, об'єктом, що виконується файлом, потоком виконання, програмою, пристроєм і/або комп'ютером. Один або більше модулів можуть постійно розміщуватися всередині процесу і/або потоку виконання, і модуль може бути локалізований на одному електронному пристрої і/або розподілений між двома і більш електронних пристроїв. Крім того, ці модулі можуть виконуватися з різних машиночитаних носіїв, що зберігають різні структури даних. Модулі можуть обмінюватися даними за допомогою локальних і/або віддалених процесів, наприклад, відповідно до сигналу, що має один або більше пакетів даних (наприклад, даних з одного компонента, взаємодіючого з іншим компонентом в локальній системі, розподіленій системі і/або по мережі, наприклад, по Інтернету з іншими системами за допомогою сигналу). Додатково, компоненти або модулі систем, описаних в даному документі, можуть бути перегруповані і/або доповнені за допомогою додаткових компонентів/модуля/системи, щоб спрощувати досягнення різних аспектів, ціліше, переваг і т.д., описаних в зв'язку з ними, і не обмежені точними конфігураціями, викладеними на наведених кресленнях, як повинні брати до уваги фахівці в даній галузі техніки. Крім того, різні аспекти описані в даному документі в зв'язку з користувацьким терміналом UT. UT також може називатися системою, абонентським модулем, абонентською станцією, мобільною станцією, мобільним пристроєм, пристроєм мобільного зв'язку, мобільним пристроєм, віддаленою станцією, віддаленим терміналом, терміналом доступу (AT), користувацьким агентом (UA), користувацьким або абонентським пристроєм (UE). Абонентською станцією може бути стільниковий телефон, бездротовий телефон, телефон по протоколу ініціювання сеансу (SIP), станція бездротового абонентського доступу (WLL), персональний цифровий пристрій (PDA), "кишеньковий" пристрій з підтримкою бездротових з'єднань або інший обробляючий пристрій, підключений до бездротового модему або аналогічному механізму, що спрощує бездротовий зв'язок з обробляючим пристроєм. У одному або більше зразкових варіантах здійснення, описані функції можуть бути реалізовані в апаратних засобах, програмному забезпеченні, мікропрограмному забезпеченні, проміжному програмному забезпеченні, мікрокоді або в будь-якій належній комбінації вищезазначеного. Якщо реалізовані в програмному забезпеченні, функції можуть бути збережені або передані як одна або більше інструкції або код на машиночитаному носії. Машиночитані носії включають в себе як комп'ютерні носії зберігання даних, так і середовище зв'язку, що включає в себе будь-яке передавальне середовище, яка спрощує переміщення комп'ютерної програми з одного місця в інше. Носіями зберігання даних можуть бути будь-які фізичні середовища, до яких можна здійснювати доступ за допомогою комп'ютера. Як приклад, але не обмеження, ці машиночитані носії зберігання можуть містити RAM, ROM, EEPROM, CDROM або інший оптичний 22 пристрій зберігання, пристрій зберігання на магнітних дисках або інші магнітні пристрої зберігання, смарт-карти і пристроїв флеш-пам'яті (наприклад, карти, картки, флеш-драйв і т.д.) або будь-який інший носій, який може бути використаний для того, щоб перенести або зберігати необхідний програмний код в формі інструкцій або структур даних, і до якого можна здійснювати доступ за допомогою комп'ютера. Крім цього, будь-яке підключення коректно називати машиночитаним носієм. Наприклад, якщо програмне забезпечення передається з веб-вузла, сервера або іншого віддаленого джерела за допомогою коаксіального кабелю, оптоволоконного кабелю, "витої пари", цифрової абонентської лінії (DSL) або бездротових технологій, такого як інфрачервоні, радіопередавальні і мікрохвильові середовища, то коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель, "вита пара", DSL або бездротові технології, такі як інфрачервоні, радіопередавальні і мікрохвильові середовища, включені у визначення носія. Диск (disk) і диск (disc) при використанні в даному документі включають в себе компакт-диск (CD), лазерний диск, оптичний диск, універсальний цифровий диск (DVD), гнучкий диск і диск Blu-Ray, при цьому диски (disk) звичайно відтворюють дані магнітно, тоді як диски (disc) звичайно відтворюють дані оптично за допомогою лазерів. Комбінації вищепереліченого також потрібно включати в число машиночитаних носіїв. Для апаратної реалізації, різні ілюстративні логічні елементи, логічні блоки, модулі і схеми процесорів, описані в зв'язку з аспектами, розкритими в даному документі, можуть реалізовуватися або виконуватися в рамках однієї або більше спеціалізованих інтегральних схем (ASIC), процесорів цифрових сигналів (DSP), пристроїв обробки цифрових сигналів 10 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (DSPD), програмованих логічних пристроїв (PLD), програмованих користувачем вентильних матриць (FPGA), дискретних логічних вентилів або транзисторної логіки, дискретних апаратних компонентів, процесорів загального призначення, контролерів, мікроконтролерів, мікропроцесорів, інших електронних модулів, призначених для того, щоб виконувати функції, описані в даному документі, або комбінацій вищезазначеного. Процесором загального призначення може бути мікропроцесор, але в альтернативному варіанті, процесором може бути будь-ким традиційний процесор, контролер, мікроконтролер або кінцевий автомат. Процесор також може бути реалізований як комбінація обчислювальних пристроїв, наприклад, комбінація DSP і мікропроцесора, множини мікропроцесорів, один або більше мікропроцесори разом з ядром DSP або будь-яка інша подібна конфігурація. Додатково щонайменше один процесор може містити один або більше модулі, виконані з можливістю здійснювати один або більше з етапів і/або дій, описаних в даному документі. Більше того різні аспекти або ознаки, описані в даному документі, можуть бути реалізовані як спосіб, пристрій або виріб за допомогою стандартних технологій програмування і/або розробки. Додатково, етапи і/або дії способу або алгоритму, описані в зв'язку з розкритими в даному документі аспектами, можуть бути реалізовані безпосередньо в апаратних засобах, в програмному модулі, що приводиться у виконання за допомогою процесора, або в комбінації вищезазначеного. Додатково, в деяких аспектах, етапи і/або дії способу або алгоритму можуть постійно розміщуватися щонайменше як один або будь-яка комбінація або набір кодів і/або інструкцій на машиночитаному носії і/або комп'ютерночитаному носії, який може бути включений в комп'ютерний програмний продукт. Термін "виріб" при використанні в даному документі має намір містити в собі комп'ютерну програму, доступну з будь-якого машиночитаного пристрою або носія. Додатково, слово "зразковий" використовується в даному документі для того, щоб означати "що служить як приклад, окремого випадку або ілюстрації". Будь-який аспект або схема, описаний в даному документі як "зразковий", не обов'язково повинні бути витлумачені як переважні або переважні в порівнянні з іншими аспектами або схемами. Навпаки, використання слова "зразковий" має намір представляти принципи конкретним чином. При використанні в даній заявці термін "або" має намір означати те, що включає "або", а не що виключає "або". Таким чином, якщо не вказане інше або не очевидно з контексту, "X використовує А або В" має намір означати будь-кого з природних включаючих перестановок. Тобто якщо X використовує А; X використовує В; або X використовує і А, і В, то "X використовує А або В" задовольняється в будь-кому з вищезгаданих випадків. Крім цього, артиклі "а" і "an" при використанні в даній заявці і прикладеній формулі винаходу, загалом, повинні тлумачитися так, щоб означати "один або більш", якщо інше не вказане або не очевидне з контексту, що направлено на форму однини. При використанні в даному документі термін "робити логічний висновок" або "логічний висновок" звичайно означає процес міркування або позначення станів системи, оточення і/або користувача з набору даних спостереження, одержаних через події і/або дані. Логічний висновок може бути використаний для того, щоб ідентифікувати конкретний контекст або дію, або може формувати розподіл ймовірностей, наприклад, по станах. Логічний висновок може бути імовірнісним, тобто обчисленням розподілу ймовірностей по цікавлячих станах на основі аналізу даних і подій. Логічний висновок також може означати технології, що використовуються для компонування високорівневих подій з набору подій і/або даних. Такий логічний висновок приводить до складання нових подій або дій з набору подій, що спостерігаються і/або збережених даних подій, незалежно від того, чи співвідносяться події в тісній часовій близькості і чи обійдуть події і дані з одного або декількох джерел подій і даних. Посилаючись тепер на креслення, фіг. 1 ілюструє систему 100 бездротового зв'язку з декількома базовими станціями 110 (наприклад, бездротовими АР) і декількома терміналами 120 (наприклад, UT), яка може бути використана в зв'язку з одним або більше аспектів. Базова станція (110), загалом, є стаціонарною станцією, яка обмінюється даними з терміналами, і вона також може називатися точкою доступу, вузлом В або яким-небудь іншим терміном. Кожна базова станція ПО надає покриття зв'язку для конкретної географічної області або зони покриття, проілюстрованої як три географічних області на фіг. 1, помічені як 102а, 102b і 102с. Термін "стільник" може відноситися до базової станції і/або її зони покриття, в залежності від контексту, в якому використовується термін. Щоб підвищувати пропускну здатність системи, зона покриття/географічна область базової станції може бути секціонована на декілька менших зон (наприклад, на три менших зони згідно з соте 102а на фіг. 1) 104а, 104b і 104с. Кожна менша область (104а, 104b, 104с) може обслуговуватися за допомогою відповідної приймальнопередавальної підсистеми базової станції (BTS). Термін "сектор" може відноситися до BTS і/або її зоні покриття, в залежності від контексту, в якому використовується термін. Для 11 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 секторизованого стільника BTS для всіх секторів цього стільника в типовому варіанті спільно розташовані в рамках базової станції стільника. Технології передачі, описані в даному документі, можуть бути використані для системи з секторизованими стільниками, а також для системи з несекторизованими стільниками. Для простоти в подальшому описі, якщо не вказане інше, термін "базова станція" використовується узагальнено для стаціонарної станції, яка обслуговує сектор, а також для стаціонарної станції, яка обслуговує стільник. Термінали 120 в типовому варіанті розподілені за системою, і кожний термінал 120 може бути стаціонарним або мобільним. Термінали 120 також може називатися мобільною станцією, абонентським пристроєм, користувацьким пристроєм або яким-небудь іншим терміном, як описано вище. Терміналом 120 може бути бездротовий пристрій, стільниковий телефон, персональний цифровий пристрій (PDA), плата бездротового модему і т.п. Кожний термінал 120 може обмінюватися даними з нулем, однією або декількома базовими станціями 110 по низхідній (наприклад, FL) і/або висхідній (наприклад, RL) лінії зв'язку в будь-який даний момент. Низхідна лінія зв'язку стосується лінії зв'язку від базових станцій до терміналів, а висхідна лінія зв'язку стосується лінії зв'язку від терміналів до базових станцій. У централізованій архітектурі, системний контролер 130 сполучений з базовими станціями 110 і надає координацію і керування для базових станцій ПО. У розподіленій архітектурі, базові станції 110 можуть обмінюватися даними один з одним по мірі необхідності (наприклад, за допомогою транзитної мережі, що функціонально з'єднує базові станції ПО). Передача даних по прямій лінії зв'язку часто здійснюється з однієї точки доступу в один термінал доступу на максимальній або близькій до максимальної швидкості передачі даних, яка може підтримуватися за допомогою прямої лінії зв'язку і/або системи зв'язку. Додаткові канали прямої лінії зв'язку (наприклад, канал керування) можуть передаватися з декількох точок доступу в один термінал доступу. Передача даних по зворотній лінії зв'язку може здійснюватися від одного термінала доступу в одну або декілька точок доступу. Фіг. 2 ілюструє блок-схему зразкової системи 200, яка надає виявлення BS в бездротовій мережі доступу (AN), що містить гетерогенні бездротові базові станції (BS) (204А, 204В, 204С, 204D). Потрібно брати до уваги, що BS 204A, 204В, 204С, 204D можуть бути частиною синхронної або асинхронної AN. Мобільний пристрій 206 може приймати бездротові сигнали від різних BS 204A, 204В, 204С, 204D бездротової AN. Крім цього, пристрій 202 зменшення перешкод може керувати передачею бездротових сигналів для однієї або більше з BS 204A, 204В, 204С, 204D, щоб зменшувати або виключати перешкоди в пристрої 206 щонайменше для деяких частин бездротових сигналів, що передаються за допомогою BS 204A, 204В, 204С, 204D. Мобільний пристрій 206 може аналізувати бездротові сигнали, одержані в приймальному пристрої такого пристрою 206. Наприклад, пристрій 206 може спостерігати інформацію каналу керування і/або пілотних сигналів виявлення різних сигналів за допомогою сканування частини таких сигналів на предмет преамбули сигналу. Преамбула сигналу може ідентифікувати базову станцію (204А, 204В, 204С, 204D), що передає конкретний сигнал, інструктувати мобільному пристрою 206 те, як декодувати і демодулювати сигнал(и), ідентифікувати спосіб, яким відправляти дані в базові станції (204А, 204В, 204С, 204D) в каналі зворотної лінії зв'язку (RL), і/або т.п. Додаткове, мобільний пристрій 206 може вибирати обслуговуючу базову станцію 204А, 204В, 204С, 204D на основі характеристик сигналу, що приймається (наприклад, інтенсивності сигналу, втрат в тракті передачі і т.п.). Як пояснено вище, якщо преамбули декількох базових станцій (204А, 204В, 204С, 204D) займають загальний ресурс (наприклад, кадр) бездротових сигналів, що приймаються, преамбули можуть створювати перешкоди один одному, що утрудняє їх розрізнення в мобільному пристрої 206. Щоб зменшувати цю проблему, пристрій 202 зменшення перешкод може призначати ресурс(и) бездротового сигналу для диспетчеризації преамбули за допомогою конкретної BS (204В, 204С, 204D), конкретного типу BS (наприклад, тип доступу, тип повторного використання, потужність передачі) і т.д. Наприклад, один ресурс може призначатися для преамбул GA BS так, що RA BS (204A) стримуються від передачі преамбули в такому ресурсі(ах). Відповідно, перешкоди від преамбул з RA BS 204А повинні зменшуватися або виключатися. Якщо ресурсом є конкретна смуга частот, перешкоди від преамбул можуть зменшуватися фактично до рівня шуму квантування між смугами частот. Якщо ресурсом є конкретний часовий кадр/субкадр/часовий субквант і т.д. бездротового сигналу(ів), перешкоди від преамбул можуть практично виключатися в мобільному пристрої 206. Додаткове призначення ресурсів бездротового сигналу(ів) може вводитися, щоб додатково ізолювати преамбули гетерогенних BS, як пояснюється детальніше нижче (наприклад, на фіг. 3, 4, 5 і 6 нижче). 12 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 3 ілюструє приклад частин бездротового сигналу 300 згідно з аспектами даного розкриття суті. Бездротовий сигнал 300 містить три часових кадри 302А, 302В, 302С. Часові кадри 302А, 302В, 302С можуть бути суперкадрами UMB-сигналу або іншими відповідними часовими сегментами (наприклад, циклами) сигналу, сформованого за допомогою іншого типу системи бездротового зв'язку (наприклад, системи по стандарту довгострокового розвитку (LTE) партнерського проекту третього покоління (3GPP), глобальної системи для мобільного зв'язку (GSM), універсальної системи мобільного зв'язку (UMTS) і т.п. систем). Часові кадри (302А, 302В, З02С) можуть бути будь-яким належним періодом часу (наприклад, 25 мілісекунд) згідно з належними вимогами системи зв'язку. Як проілюстровано, часові кадри 302А, 302В, 302С можуть бути додатково сегментовані на декілька часових частин 304 (наприклад, кадрів тривалістю фактично в 1 мілісекунду або інших ресурсів сигналів). Кожна частина 304 (наприклад, ресурс) може бути використана для передачі бездротової інформації (наприклад, з використанням всіх ресурсів часу, частоти, символів і/або коду для частини), що включає в себе преамбулу, дані трафіку і т.п. Додатково потрібно брати до уваги, що частина ресурсу також може бути використана для того, щоб передавати бездротову інформацію (наприклад, за допомогою тільки піднабору ресурсів часу, частоти, символів і/або коду для частини). Крім того, різні BS можуть динамічно виділяти свої преамбули різним ресурсам сигналів для різних часових кадрів 302А, 302В, 302С (наприклад, як указано за допомогою сірого часового кадру різних суперкадрів 302А, 302В, 302С). Таке компонування може зменшувати колізії між преамбулами від домінуючих джерел перешкод для декількох часових кадрів 302А, 302В, 302С. У доповнення до вищенаведеного щонайменше одна частина часових кадрів 302А, 302В, 302С сигнали може виділятися преамбулі для різних BS і/або різних типів BS. Таким чином, як проілюстровано, частина може бути зарезервована для преамбули BS без повторного використання, як проілюстрована за допомогою перехресної штриховки в першій, третій і другій частинах часових кадрів 302А, 302В, 302С сигнали, відповідно. Крім того, частина, що виділяється преамбулам BS без повторного використання, може обмежуватися відносно преамбул BS для повторного використання (або, наприклад, навпаки, так що ресурс, що виділяється BS для повторного використання, обмежується BS без повторного використання). Відповідно, мобільний пристрій (не проілюстровано), що відстежує сигнал 300 на предмет керуючої інформації і/або інформації виявлення BS без повторного використання, може розглядати частину кожного часового кадру 302А, 302В, 302С сигнали без перешкод від BS для повторного використання. Крім того, мобільний пристрій, що відстежує сигнал 300 на предмет керуючої інформації і/або інформації виявлення BS для повторного використання, може ігнорувати частину, виділену для BS без повторного використання, потенційно зменшуючи перешкоди, що викликаються за допомогою BS без повторного використання. Таким чином, за допомогою призначення преамбул конкретних BS конкретним частинам (304) бездротового сигналу 300, перешкоди щонайменше для інформації преамбули можуть або зменшуватися, або виключатися, в належних випадках. Звертаючись до фіг. 4, проілюстрований додатковий бездротовий сигнал 400 згідно з додатковими аспектами даного розкриття суті. Бездротовий сигнал 400 може містити один або більш часових кадрів сигналу (наприклад, суперкадрів) 402. Кожний часовий кадр 402 сигналу додатково сегментується на декілька частин 404. Частини 404 часових кадрів 402 сигналу можуть модулюватися за допомогою різної інформації зв'язку. Згідно з конкретними аспектами даного розкриття суті, часовий кадр 402 сигналу може мати конкретні частини (404), призначені для інформації преамбули (наприклад, керуючій інформації, інформації виявлення), і інші частини (404), призначені для інформації про трафік. Крім того, деякі частини (404) можуть призначатися для інформації преамбули конкретної BS або типу BS, щоб зменшувати перешкоди між преамбулами декількох BS. Як проілюстровано, перша частина 404А часового кадру 404 сигналу може призначатися для інформації преамбули BS без повторного використання. Таким чином, такі BS можуть диспетчеризувати і передавати інформацію преамбули щонайменше в частині 404А. У доповнення до вищенаведеного, BS для повторного використання можуть гасити першу частину 404А, призначену для BS без повторного використання. Згідно з конкретними аспектами даного розкриття суті, призначені ресурси можуть змінюватися від одного су пер кадру до іншому для BS конкретного типу. Таким чином, перешкоди від BS для повторного використання в частині 404А, призначеної для BS без повторного використання, можуть або зменшуватися, або виключатися, і перешкоди від декількох BS без повторного використання для декількох суперкадрів 402 також можуть зменшуватися. Згідно з додатковими аспектами даного розкриття суті, одна або більш додаткових частин (404В) часового кадру 402 сигналу (або, наприклад, декілька таких часових кадрів 402 сигналу) 13 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 можуть призначатися щонайменше для BS для повторного використання. Таким чином, як приклад, бездротовий сигнал 400 може мати одну частину 404В в розрахунку на часовий кадр 402, призначену щонайменше для BS для повторного використання, одну частину 404В з розрахунку на два часових кадри 402 і т.д. Згідно з іншими прикладами, декілька частин (404В) часового кадру 402 можуть призначатися щонайменше для BS для повторного використання. Число призначених частин (404В) для BS для повторного використання може бути визначене на основі числа таких BS в бездротовій мережі, секторі/стільнику цієї мережі і т.п. У доповнення до вищенаведеного, частина(і) 404В бездротового сигналу 400, призначена щонайменше для BS для повторного використання, може бути додатково сегментована на дві або більше підсмуг 406 частот. Різні BS для повторного використання в рамках бездротової AN можуть призначатися різним підсмугам 406 частот другої частини 404В (або, наприклад, однієї з декількох таких частин 404В), щоб зменшувати перешкоди між такими BS, що використовують другу частину 404В, щоб передавати інформацію преамбули. Призначення підсмуг частот може реалізовуватися щонайменше за допомогою одного з декількох способів. По-перше, належна BS для повторного використання (наприклад, RA, GA зі середнім рівнем потужності, GA з низьким рівнем потужності) може призначатися випадковій або псевдовипадковій підсмузі частот кожної такої частини 404В (або, наприклад, підсмузі частот іншої належної часової частини) бездротового сигнали 400, наприклад, за допомогою використання генератора випадкових/псевдовипадкових чисел. Таким чином, якщо BS створюють перешкоди в одній підсмузі 406 частот часового кадру 402 сигналу, малоймовірно, що ці BS створюють перешкоди в призначеній частині 404В BS для повторного використання іншого часового кадру сигналу (402). По-друге, призначення підсмуг частот може реалізовуватися попередньо запланованим способом так, що конкретні BS призначаються конкретним підсмугам частот частини 404В RA BS часових кадри 402 сигналу. Такі аспекти можуть бути корисними, наприклад, якщо є менше BS, що використовують другу частину 404В, чим підсмуг частот такої частини 404В. У одному конкретному аспекті другої реалізації, попередньо заплановане призначення може використовувати динамічне виділення так, що преамбули диспетчеризуються в різні ресурси для різних часових кадрів (402) бездротового сигналу 400. Згідно з третьою реалізацією, призначення підсмуг частот можливо щонайменше частково основане на інформації, одержаній з приймального пристрою. Наприклад, якщо пристрій вказує, що дві BS створюють значні перешкоди в конкретної підсмузі частот, ідентифіковані BS можуть призначатися різним підсмугам частот частини 404В або частинам 404В BS для повторного використання окремих часових кадрів 402 сигналу. Незалежно від того, яка реалізація вибрана, призначені ресурси преамбули можуть розподілятися різним часовим кадрам (402) бездротового сигналу 400. Таким чином, як один конкретний приклад, один кадр (404В) BS для повторного використання може призначатися для кожних двох часових кадрів 402 сигналу. Додатково, кожний кадр (404В) BS для повторного використання може бути сегментований на чотири різних підсмуги частот (наприклад, практично по одній чверті від повної смуги пропускання сигналу 400). BS для повторного використання призначаються диспетчеризувати їх преамбули в одній підсмузі частот кожний другий кадр (404В) BS для повторного використання або один з восьми частотно-часових сегментів бездротового сигналу 400. Відповідно, конкретна BS повинна передавати свою преамбулу в одному кадрі (404В) BS для повторного використання для кожних чотирьох часових кадрів 402 сигналу. Повторне використання часу/частоти може попередньо плануватися, випадково призначатися для різних часових кадрів (402) або розпізнаватися (наприклад, призначатися щонайменше частково на основі інформації зворотного зв'язку по колізіях від приймальних пристроїв, необов'язково, якщо перешкоди внаслідок колізій збільшуються вище конкретного порогового рівня перешкод, SNR падає нижче порогового рівня SNR, втрати в тракті передачі підіймаються вище порогового рівня втрат в тракті передачі і т.п.). Додатково, попередньо заплановане і розпізнаване повторне використання може динамічно виділятися так, що заплановане/розпізнане призначення преамбули змінюється щонайменше від одного суперкадру 402 до іншому. Потрібно брати до уваги, проте, що хоч BS для повторного використання може, в деяких аспектах розкриття суті, диспетчеризувати преамбулу в кадрі (404В) BS для повторного використання, такі BS також можуть використовувати і кадр 404А BS без повторного використання для передачі інформації преамбули. Таким чином, в таких аспектах, кадр 404А без повторного використання фактично є кадром для загального використання замість цього. Це може бути корисне, якщо домінуючим джерелом перешкод є макро-BS з високим рівнем потужності (наприклад, в типовому варіанті BS без повторного використання). GA BS зі середнім і низьким рівнем потужності, які в типовому варіанті можуть бути BS для повторного 14 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 використання, можуть передавати інформацію преамбули в кадрі (404А) для загального використання, а також в конкретному кадрі (404В) для повторного використання згідно з алгоритмами призначень, поясненим вище, або аналогічним алгоритмам. Згідно з ще одними іншими аспектами, RA BS може бути дозволено передавати преамбулу в кадрі 404В для повторного використання, але не в кадрі без повторного використання або в загальному кадрі 404А. Це може спрощувати виявлення віддаленої макро-BS при наявності дуже близького передавального пристрою з відносно високим рівнем потужності, як спостерігається в приймальному пристрої. Фіг. 5 ілюструє зразковий часовий кадр 502 бездротового сигналу згідно з додатковими аспектами даного розкриття суті. Часовий кадр 502 може містити щонайменше один кадр 504А загальної преамбули для передачі преамбули за допомогою будь-якої BS (або, наприклад, передачі преамбули за допомогою будь-який GA BS). Часовий кадр 502 додатково може містити щонайменше один кадр 504В преамбули для повторного використання, обмежений преамбулами, що передаються за допомогою BS, що використовують повторне використання дробових ресурсів, щоб передавати преамбулу. Інші кадри бездротового сигналу 500 можуть бути використані для трафіку даних. Щонайменше, в одному аспекті розкриття суті, місцеположення загального кадру 504А і кадру 504В для повторного використання може змінюватися від суперкадру (502) до суперкадру (502) (наприклад, запланованим способом, випадковим або псевдовипадковим способом, розпізнаваним способом і т.п.). Щонайменше, в деяких аспектах даного розкриття суті, кадр(и) 504В для повторного використання може розділятися на набір мозаїчних елементів з частотних піднесучих (наприклад, з шириною вісім піднесучих). Мозаїчні елементи з піднесучих можуть мати практично аналогічну смугу пропускання або вибираються так, щоб мати різні групи смуг пропускання (наприклад, перший піднабір мозаїчних елементів може мати першу смугу пропускання; другий піднабір мозаїчних елементів може мати другу смугу пропускання і т.д.). Крім того, мозаїчні елементи з піднесучих можуть групуватися в одне або більше угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів. Угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів можуть вибиратися з набору мозаїчних елементів випадково, псевдовипадково і/або згідно із попередньо визначеною функцією вибору. Кожне угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів може містити два або більше мозаїчних елемента, вибирані з набору мозаїчних елементів, як указано вище. Крім того, у разі декількох кадрів (504В) для повторного використання, різні мозаїчні елементи можуть вибиратися з декількох таких кадрів (504В), приводячи до угрупувань мозаїчних елементів, які охоплюють декілька часових кадрів суперкадру 502 сигналу. Таким чином, угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів можуть надавати належні комбінації частотно-часових ресурсів для передачі даних (наприклад, інформації преамбули). Потрібно брати до уваги, що група мозаїчних елементів може, але не повинна, складатися з співпадаючих мозаїчних елементів з декількох часових кадрів для повторного використання. Таким чином, в одному прикладі, перший, третій і п'ятий (або деяка інша комбінація) мозаїчний елемент з кожного з двох або більше таких часових кадрів може містити угрупування мозаїчних елементів. У іншому прикладі, перший, третій і п'ятий мозаїчний елемент з першого часового кадру може бути комбінований з десятим мозаїчним елементом з одного або більше інших часових кадрів для повторного використання (або деяким іншим піднабором мозаїчних елементів від першого і інших часових кадрів для повторного використання), щоб формувати належне угрупування мозаїчних елементів. Згідно з додатковими аспектами розкриття суті, одна або більше BS можуть вибирати щонайменше одне угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів для передачі інформації преамбули. Наприклад, перша BS може вибирати угрупування 1 506А мозаїчних елементів, а друга BS може вибирати угрупування 2 506В мозаїчних елементів для передачі преамбул сигналу, асоційованих з такими BS. Вибір може бути випадковим або псевдовипадковим (наприклад, на основі генератора випадкових або псевдовипадкових чисел), запланованим згідно з конкретним алгоритмом або основаним на інформації зворотного зв'язку по колізіях, щоб зменшувати колізії між преамбулами. Крім того, вибір може використовувати динамічне виділення, як описаний в даному документі, так що вибір угрупування мозаїчних елементів для BS може змінюватися від одного суперкадру (502) до іншому суперкадру (502) бездротового сигналу 500. У доповнення до вищезгаданого потрібно брати до уваги, що вся або частина всієї преамбули сигналу може передаватися в кожному мозаїчному елементі вибраного угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів. Таким чином, BS може передавати інформацію каналу керування в мозаїчних елементах угрупування 506А, 506В, 506С. Альтернативно або крім цього, BS може передавати сигнали синхронізації в мозаїчних елементах угрупування 506А, 506В, 15 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 506С мозаїчних елементів. За допомогою передачі інформації преамбули або піднабору цієї інформації в декількох мозаїчних елементах угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів вплив домінуючого заважаючого передавального пристрою може зменшуватися. Як конкретний приклад, якщо домінуюче джерело перешкод конфліктує з передавальною BS в одному мозаїчному елементі угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів, ймовірно, що інший такий мозаїчний елемент має менші або не має перешкод від домінуючого джерела перешкод. Відповідно, приймальний пристрій (наприклад, мобільний термінал) може виявляти сигнал з передавальної BS щонайменше в одному такому мозаїчному елементі угрупування 506А, 506В, 506С мозаїчних елементів. Фіг. 6 ілюструє зразковий часовий кадр 602 бездротового сигналу згідно з додатковими аспектами даного розкриття суті. Аналогічно часовому кадру сигналу, проілюстрованому на фіг. 4, 402 вище, часовий кадр 602 сигналу містить декілька менших часових частин 404 (наприклад, кадрів) часового кадру 602 сигналу. Перша частина(і) 604А часового кадру 602 сигналу може бути виділена для інформації преамбули будь-який належної BS або для загального типу BS, наприклад, GA BS, як описано в даному документі. Крім того, друга частина(і) 604В часового кадру 602 сигналу (або, наприклад, декількох таких часових кадрів 602 сигналу, наприклад, одна частина 604В з розрахунку на два часових кадри 602 сигналу і т.п.) може бути виділена для інформації преамбули BS для повторного використання (наприклад, мікростільника, пікостільника, фемтостільника і т.д.). Додатково, BS макростільника можуть гасити другу частину 604В. Необов'язково, RA BS можуть гасити першу частину 604А. У такому компонуванні, перешкоди від преамбул щонайменше макро- і RA BS можуть зменшуватися або виключатися за допомогою гасіння відповідних часових кадрів 604А, 604В. У доповнення до вищенаведеного, друга частина 604В часового кадру 602 сигналу може бути додатково розділена на підсмуги частот. Відповідні BS для повторного використання (наприклад, RA BS, GA BS зі середнім рівнем потужності, GA BS з низьким рівнем потужності) можуть передавати щонайменше частину інформації преамбули щонайменше в однієї такий підсмузі частот одного або більш часових кадрів 602 сигналу, як описано в даному документі. Щонайменше, в одному аспекті даного розкриття суті, BS для повторного використання можуть диспетчеризувати сигнали синхронізації щонайменше в одну з підсмуг частот часового кадру 604В для повторного використання. Призначення таких підсмуг частот і/або другої частини(їй) 604В може бути запланованим або випадковим/псевдовипадковим або може бути розпізнаваним на основі інформації зворотного зв'язку по колізіях мобільних пристроїв, що обслуговуються за допомогою BS бездротової AN, або комбінацією вищезазначеного. Відповідно, BS, що використовують другу частину(і) 604В, можуть розділятися по частоті, за допомогою різних підсмуг частот або у часі, за допомогою частин 604В, що розділяються за допомогою різних часових кадрів 602 сигналу, або і тих, і інших, зменшуючи перешкоди RA BS і/або GA BS зі середнім або низьким рівнем потужності. У доповнення до вищенаведеного, підсмуги частот часового кадру 604В для повторного використання додатково можуть розділятися на набори мозаїчних елементів з частотних піднесучих, як пояснено на фіг. 5 вище. Одне або більше угрупування мозаїчних елементів можуть встановлюватися, утримуючі піднабір наборів мозаїчних елементів. Такі угрупування мозаїчних елементів можуть бути визначені, як описано в даному документі (наприклад, псевдовипадково, на основі функції вибору і т.п.). У деяких аспектах, мозаїчні елементи групуються в рамках загальної підсмуги частот. У інших аспектах, мозаїчні елементи можуть групуватися по підсмугам частот. Згідно з додатковими аспектами, інформація каналу керування BS для повторного використання (наприклад, інформація F-РВССН, F-SBCCH, FQPCH) може бути диспетчеризована в кожний мозаїчний елемент щонайменше одного угрупування мозаїчних елементів. Таким чином, в таких аспектах, будь-який належний мозаїчний елемент угрупування мозаїчних елементів може передавати інформацію каналу керування. Згідно з додатковими аспектами, мозаїчні елементи можуть бути випадково/псевдовипадково згруповані, щоб зменшувати вплив домінуючих перешкод в одному або більш з мозаїчних елементів. За допомогою використання випадково/псевдовипадково вибираних мозаїчних елементів для угрупування, якщо піднабір мозаїчних елементів спостерігає домінуючі перешкоди, один або більше інших мозаїчних елементи можуть надавати інформацію каналу керування. Як один конкретний приклад, BS для повторного використання може диспетчеризувати частину інформації преамбули в підсмугу частот часового кадру 604В для повторного використання, а іншу частину інформації преамбули - у вибране угрупування мозаїчних елементів. Як більш конкретний приклад, інформація синхронізації (наприклад, послідовність основної синхронізації (PSC), послідовність додаткової синхронізації (SSC), коди TDM 16 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 синхронізації UMB-системи і т.д.) може бути диспетчеризована в одну підсмугу частот кадру (604В) для повторного використання, як пояснена вище, тоді як інформація каналу керування може бути диспетчеризована у вибране угрупування мозаїчних елементів. Таке компонування надає додаткову рознесені для даних преамбули бездротового сигналу. Згідно з одним або більше іншими аспектами, кожний сектор/В S використовує випадково/псевдовипадково вибиране угрупування мозаїчних елементів, щоб передавати інформацію каналу керування. Оскільки різні сектори використовують незалежні угрупування мозаїчних елементів, домінуюче джерело перешкод може конфліктувати з більш слабким сектором в деяких мозаїчних елементах, але фактично не конфліктує у всіх мозаїчних елементах. З високою імовірністю деякі мозаїчні елементи повинні бути вільними від домінуючих перешкод, і інформація каналу керування може бути декодований успішно. Крім цього, кожний мозаїчний елемент може перенести пілотну інформацію для мозаїчного елемента, щоб давати можливість приймальному пристрою визначати канал і значення перешкод в цьому мозаїчному елементі. У деяких аспектах, інформація про колізії і/або про перешкоди може повідомлятися зворотно в пристрій зменшення перешкод (не проілюстровано, але див. фіг. 2 на 202 вище), яке може спеціально розділяти конфліктуючі BS на різні угрупування мозаїчних елементів. Потрібно брати до уваги, що розмір (наприклад, смуга пропускання), число або місцеположення в пілотних сигналах мозаїчних елементів, що використовуються для частини 604В часових кадрів 602 сигналу, може зазнавати зміни на основі додаткової оптимізації (наприклад, відносно переважаючих умов в бездротовій AN). Фіг. 7 ілюструє зразковий бездротовий сигнал 700 згідно з ще одними іншими аспектами даного розкриття суті. Зокрема, бездротовий сигнал 700 ілюструє одне чергування 702 такого бездротового сигналу 700. Одна потенційна проблема призначення конкретних частин (704) бездротового сигналу (700) для конкретних типів BS в оточенні з гетерогенними АР витікає з необхідності для BS гасити одну або більше таких частин (704В). Наприклад, як описано в даному документі, макро-BS, можливо, повинна гасити частини (704В) бездротового сигналу 700, виділені інформації преамбули BS для повторного використання, RA BS і т.д. Це може приводити до переривання визначених основаних на часовій шкалі функцій макро-BS, таких як функція автоматичного запиту на повторну передачу (ARQ) (або, наприклад, гібридного ARQ (HARQ)). Таким чином, макро-BS не може диспетчеризувати функції призначення або підтвердження прийому для RL-трафіку в таких кадрах. Щоб вирішувати цю проблему, два кадри, в яких макро-BS може передавати інформацію преамбули (наприклад, два кадри GA BS або загальні кадри 704А BS), можуть групуватися в загальному чергуванні 702 бездротового сигналу 700. Наприклад, у разі UMB-системи, що має вісім чергувань, два таких кадри (704А) макро-BS можуть групуватися з проміжними кадрами. Кадри 704А можуть призначатися/їх прийом може підтверджуватися разом за допомогою макро-BS. Відповідно, кадри призначення до погашеного кадру (наприклад, 704В) можуть застосовуватися до двох RL-кадрів, а кадри призначення після погашеного кадру (704В) можуть застосовуватися до додаткових двох RLкадрів. Відповідно, основані на часовій шкалі функції можуть виконуватися за допомогою макроBS без значного переривання за допомогою погашеного кадру(ів) (704В). Згідно з додатковими аспектами, частини (704А, 704В) сигналу 700, виділені для інформації преамбули сигналу, можуть бути організовані так, щоб зменшувати обробку "недіючого" приймального пристрою (наприклад, мобільного пристрою). Наприклад, щоб реалізовувати операції передачі обслуговування, мобільний пристрій в типовому варіанті повинен періодично шукати сигнали сусідніх BS (наприклад, див. фіг. 2 вище). Мобільний пристрій в типовому варіанті стає активним або виходить з режиму "бездіяльності" і обробляє преамбули, що приймаються обслуговуючої BS, а також однієї або більше сусідніх BS. У даному контексті це може включати в себе частину сигналу преамбули, що використовується за допомогою макроBS, а також одну або більше частини преамбули, що використовуються за допомогою RA BS. Таким чином, як приклад, якщо преамбула макро-BS диспетчеризується в першій частині (наприклад, кадрі) часового кадру сигналу (наприклад, суперкадру), а преамбула RA BS диспетчеризується в середній частині часового кадру сигналу, мобільний пристрій повинно активуватися щонайменше два рази в розрахунку на часовий кадр сигналу, збільшуючи потужність обробки і споживану потужність в мобільному пристрої. Згідно щонайменше одному аспекту даного розкриття суті, перша частина (704В) сигналу, зарезервованого для одного BS або типу BS, може бути розміщена послідовно з іншою частиною (704А) сигналу 700, зарезервованого для інший BS або типу BS. Крім цього, перший часовий кадр сигналу може мати преамбули, що передаються в завершальних частинах часового кадру сигналу, а подальший часовий кадр сигналу може мати преамбули, що передаються в початкових частинах такого часового кадру. Таким чином, мобільний пристрій може активно обробляти 17 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 інформацію преамбули один раз в розрахунку на часовий кадр сигналу в середньому і залишатися "недіючим" протягом іншої частини часового кадру сигналу, мінімізуючи число різних активацій для такого пристрою. Фіг. 8 ілюструє блок-схему зразкової системи 800, що містить базову станцію 802 і один або більше AT 704 (наприклад, мобільних пристроїв) згідно з аспектами даного розкриття суті. Базова станція 802 може бути виконана з можливістю зменшувати перешкоди для бездротової AN за допомогою керування диспетчеризацією преамбули згідно з потужністю передачі (наприклад, макро-BS, з високим рівнем потужності, зі середнім рівнем потужності, з низьким рівнем потужності), типом повторного використання (наприклад, без повторного використання, для повторного використання) і/або типом доступу (наприклад, GA, RA) базової станції 802. Базова станція 802 може бути виконана з можливістю диспетчеризувати інформацію преамбули бездротових сигналів в одну або більше вибраних частин бездротового сигналу, як описана в даному документі. Крім того, базова станція 802 може використовувати динамічне виділення для декількох суперкадрів/циклів бездротового сигналу (наприклад, випадкову/псевдовипадкову диспетчеризацію і/або диспетчеризацію на основі зворотного зв'язку), згідно з деякими аспектами, щоб зменшувати колізії з преамбулами інших базових станцій (не проілюстровані) в конкретних ресурсах каналу. Базова станція 802 (наприклад, точка доступу і т.д.) може містити приймальний пристрій 810, який приймає сигнал(и) і повідомлення по радіоінтерфейсу (ОТА) від одного або більше AT 804 через одну або більше приймальних антен 806, і передавальний пристрій 832, який передає кодовані/модульовані ОТА-повідомлення, надані за допомогою модулятора 830, в один або більше AT 804 через передавальну антену(и) 808. Приймальний пристрій 810 може приймати інформацію від приймальних антен 806 і додатково може містити одержувач сигналу (не показаний), який приймає дані висхідній лінії зв'язки, що передаються за допомогою AT 804. Додатково, приймальний пристрій 810 функціонально асоційований з демодулятором 812, яким демодулює інформацію, що приймається. Демодульовані символи аналізуються за допомогою процесора 814. Процесор 814 сполучений із запам'ятовуючим пристроєм 816, який зберігає інформацію, пов'язану з функціями, наданими за допомогою базової станції 802. У одному випадку, збережена інформація може містити протоколи для розбору бездротових сигналів і диспетчеризації передач по прямій лінії зв'язку (FL) і RL в один або більше часових і/з частотних розділення сигналу. Зокрема, збережена інформація може містити правила для диспетчеризації інформації преамбули у випадкову або попередньо визначену частину бездротового сигналу, гасіння однієї або більше інших частини бездротового сигналу, одержання інформації колізій сигналу з AT 804, виключення додаткових колізій на основі випадкової і/або розпізнаваної диспетчеризації і т.п., як описано в даному документі. Згідно з деякими аспектами, процесор 814 може бути сполучений з аналізатором 818 сигналів, який може диспетчеризувати преамбулу сигналу базової станції 802 в першу частину часового кадру сигналу. Додатково, аналізатор 818 сигналів може гасити або не диспетчеризувати інформацію у другу частину часового кадру сигналу, зарезервованого для базових станцій іншого типу в порівнянні з базовою станцією 802. Наприклад, якщо базова станція 802 є макро-BS, частина(і) сигналу, виділена BS для повторного використання, може гаситися. У іншому прикладі, якщо базова станція 802 є RA BS, частина(і) сигналу, виділена GA BS, може гаситися. Альтернативно або крім цього, якщо базова станція 802 є GA BS з низьким рівнем потужності або зі середнім рівнем потужності, базова станція 802 може диспетчеризувати преамбулу в частині(ах), виділеній для GA BS, частини(ах), виділеної для RA BS, або в обох частинах. У доповнення до вищенаведеного, базова станція 802 може динамічно виділяти преамбулу сигналу різним ресурсам двох або більше суперкадрів/циклів сигналу, як описано в даному документі. Процесор 814 додатково може бути сполучений з модулем 820 часового розбивання, який резервує піднабір набору ресурсів сигналів і обмежує диспетчеризацію преамбули без повторного використання від ресурсів піднабору. Таким чином, якщо базова станція 802 є передавальним пристроєм без повторного використання з високим рівнем потужності (наприклад, макро-BS), модуль 820 часового розбивання може обмежувати аналізатор 818 сигналів від диспетчеризації сигналів преамбули в зарезервованому піднаборі часових кадрів. Згідно з деякими аспектами, модуль 820 часового розбивання може надавати множину часових кадрів для кожного з одного або більше суперкадрів для RA BS і, необов'язково, для GA BS зі середнім рівнем потужності або з низьким рівнем потужності. Як приклад, модуль 820 часового розбивання може надавати два часових кадри для кожних чотирьох суперкадрів і призначати такі часові кадри для BS для повторного використання. При таких обставинах, якщо базова станція 802 є RA BS або BS з низьким/середнім рівнем потужності, аналізатор сигналів може 18 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 диспетчеризувати преамбулу в два або більше з наданих часових кадрів, щоб обмежувати зниження чутливості до частотних перешкод преамбули в AT 804 (наприклад, за допомогою передачі преамбули в два різних моменти часу імовірність колізії в загальний час з інший BS може зменшуватися). Якщо базовою станцією 802 є BS з високим рівнем потужності, модуль 820 часового розбивання може обмежувати аналізатор 818 сигналів від диспетчеризації преамбули в таких часових кадрах, зменшуючи перешкоди між такий BS з високим рівнем потужності і іншими BS щонайменше відносно наданих часових кадрів. У доповнення до вищенаведеного, якщо базова станція 802 гасить один або більше ресурси бездротового сигналу, модуль 820 часового розбивання може групувати два часових кадри загального чергування такого сигналу. Аналізатор 818 сигналів може передавати інформацію преамбули в згрупованих часових кадрах. Крім цього, щоб підтримувати безперервність для основаних на часовій шкалі функцій (наприклад, ARQ або HARQ-функцій), аналізатор сигналів додатково може диспетчеризувати інформацію призначення у часові кадри, попередні згрупованим часовим кадрам, а інформацію підтвердження прийому - у часові кадри, наступні після згрупованих часових кадрів. Згідно з одним або більше іншими аспектами, процесор 814 додатково може бути сполучений з модулем 822 частотного розбивання. Модуль 822 частотного розбивання може розділяти щонайменше один ресурс бездротового сигналу на множину підсмуг частот. Одна з підсмуг частот може бути використана для диспетчеризації преамбули за допомогою аналізатора 818 сигналів (наприклад, коли базова станція 802 є BS для повторного використання). Згідно з одним або більше аспектів, аналізатор сигналів може диспетчеризувати інформацію преамбули в підсмуги частот декількох суперкадрів/циклів сигналу згідно з різними алгоритмами диспетчеризації. Наприклад, така диспетчеризація може бути запланованою так, що вказана підсмуга частот часового кадру використовується, рандомізованою так, що випадкова або псевдовипадкова підсмуга частот суперкадрів/циклів сигналу (або, наприклад, одного з декількох суперкадрів/циклів) використовується, або розпізнаваної так, що підсмуга частот вибирається, щоб зменшувати колізії з іншими базовими станціями, на основі інформації зворотного зв'язку по колізіях з AT 804. Базова станція 802 додатково може містити модуль 824 синхронізації, який додатково може диспетчеризувати інформацію синхронізації преамбули. Наприклад, PSC або SSC або аналогічний пілотний сигнал синхронізації може бути диспетчеризований в одну з підсмуг частот з використанням частини або всієї смуги пропускання, наданої за допомогою такий підсмуги частот. Крім цього, інформація синхронізації може бути диспетчеризована в різні часові кадри, надані за допомогою модуля 820 часового розділення, щоб зменшувати імовірність зниження чутливості до перешкод сигналу в AT 804. Згідно щонайменше одному іншому аспекту, базова станція 802 додатково може містити модуль 826 мозаїчної фрагментації, який розділяє ресурс сигналу (наприклад, одну або більше підсмуг частот часового кадру) на набір мозаїчних елементів з частотних піднесучих, як описаний в даному документі. Мозаїчні елементи піднесучих можуть групуватися за допомогою модуля 826 мозаїчної фрагментації в групи мозаїчних елементів. Модуль 828 диспетчеризації керування може випадково/псевдовипадково диспетчеризувати інформацію каналу керування преамбули в мозаїчні елементи вибраного угрупування мозаїчних елементів. Таким чином, якщо AT 804 не може демодулювати один мозаїчний елемент, щоб одержувати інформацію каналу керування (наприклад, внаслідок домінуючого джерела перешкод в такому мозаїчному елементі), інший такий мозаїчний елемент може скануватися, щоб одержувати цю інформацію. За допомогою використання випадково/псевдовипадково згрупованих мозаїчних елементів, висока імовірність декодування інформації каналу керування існує навіть в тому випадку, якщо значні перешкоди виникають в частинах часового кадру, виділеного інформації преамбули базової станції 802. Фіг. 9 ілюструє блок-схему зразкової системи 900, що містить AT (наприклад, UT) 902, який може бути виконаний з можливістю виявлення бездротової BS. AT 902 може бути виконаний з можливістю сполучатися в бездротовому режимі з однією або більш таких базових станцій 904 (наприклад, точкою доступу) бездротовий AN. AT 902 може приймати ОТА-повідомлення від базової станції 904 в FL-каналі і відповідати ОТА-повідомленнями в RL-каналі, як відоме в даній галузі техніки. Крім цього, AT 902 може одержувати інформацію преамбули, що передається за допомогою базової станції 904, за допомогою сканування вибираних частин бездротового сигналу на основі типу (наприклад, потужності передачі, типу доступу, типу повторного використання) базової станції 904 або просто на основі ідентифікатора базової станції 904. Наприклад, AT 904 може сканувати одну частину бездротового сигналу, якщо базова станція 904 є передавальним пристроєм з високим рівнем потужності, і іншу частину бездротового сигналу, якщо базова станція 904 є передавальним пристроєм для повторного використання 19 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 (наприклад, передавальним пристроєм зі середнім/низьким рівнем потужності або передавальним пристроєм для RA), як описана в даному документі. Мобільний телефон 902 включає в себе щонайменше одну антену 906 (наприклад, приймальний пристрій передач або групу таких приймальних пристроїв, що містять вхідний інтерфейс), яка приймає сигнал (наприклад, бездротове ОТА-повідомлення), і приймальний пристрій(а) 908, який виконує типові дії (наприклад, фільтрує, посилює, перетворює з пониженням частоти і т.д.) для сигналу, що приймається. Згідно щонайменше деяким аспектам, процесор(и) 912 може виборче аналізувати частини сигналів, що приймаються від демодулятора 910, і одержувати інформацію синхронізації і/або керуючу інформацію, застосовну для вибраної базової станції (904) або типу базової станції. Загалом, антена 906 і передавальний пристрій 928 (спільно звані приймальнопередавальним пристроєм) можуть бути виконані з можливістю спрощувати бездротовий обмін даними з базовою станцією(ями) 904. Антена 906 і приймальний пристрій(а) 908 також можуть бути сполучені з демодулятором 910, який може демодулювати символи, що приймаються і надавати їх в процесор(и) 912 для оцінки. Потрібно брати до уваги, що процесор(и) 912 може керувати і/або звертатися до одного або більше компонентів (906, 908, 910, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928) AT 902. Додатково, процесор(и) 912 може виконувати один або більше модулів, додатків, механізмів і т.п. (914, 918, 920, 922, 924), які містять інформацію або засоби керування, застосовні для виконання функцій AT 902. Наприклад, такі функції можуть включати в себе сканування бездротових сигналів, що приймаються для керуючої інформації/інформації синхронізації, ідентифікацію базових станцій (904), що передають такі сигнали, визначення перешкод і/або заважаючих базових станцій (904), повідомлення про колізії, що спостерігаються відносно частини сигналів, або аналогічні операції, як описано в даному документі. AT 902 додатково може включати в себе запам'ятовуючий пристрій 914, який функціонально сполучений з процесором(ами) 912. Запам'ятовуючий пристрій 914 може зберігати дані, які повинні передаватися, прийматися і т.п., і інструкції, відповідні для того, щоб здійснювати бездротовий зв'язок з віддаленим пристроєм (904). Додатково, запам'ятовуючий пристрій 916 може зберігати модулі, додатки, механізми і т.д. (914, 918, 920, 800), що виконуються за допомогою вищезгаданого процесора(ів) 912. Згідно з деякими аспектами, антена(и) 906 може одержувати сигнал бездротового зв'язку з базової станції 904, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл. Процесор(и) 912 може одержувати преамбулу сигналу з одного ресурсу (наприклад, часового, частотного, символьного і/або кодового розділення каналів) першого часового циклу і з іншого ресурсу другого часового циклу (наприклад, на основі повторного використання преамбули таких ресурсів циклу). Згідно з іншими аспектами, процесор(и) додатково може сканувати щонайменше один додатковий ресурс першого або другого часових циклів бездротового сигналу, щоб одержувати дані преамбули передавального пристрою зі середнім або низьким рівнем потужності, передавального пристрою з високим рівнем потужності, передавального пристрою для GA або передавального пристрою для RA або комбінації вищезазначеного. Щонайменше один додатковий ресурс може бути використаний за допомогою базової станції 904, щоб зменшувати зниження чутливості до перешкод сигналу в приймальних пристроях (наприклад, 908), за допомогою повторення інформації преамбули в окремому часовому кадрі сигналу. Згідно з додатковими аспектами, процесор(и) 912 може сканувати одну або більше підсмуг частот (або, наприклад, інших ресурсів) часового кадру або всю підсмуги частот (або інші ресурси) часового кадру, щоб ідентифікувати і одержувати преамбулу сигналу або її частину. Сканування вибраних ресурсів може використовуватися разом із запланованим повторним використанням преамбули, тоді як сканування всіх таких підсмуг частот може використовуватися, наприклад, разом з випадковим/псевдовипадковим повторним використанням преамбули. Згідно з додатковими аспектами, модуль 918 ідентифікації може витягувати ідентифікуючу інформацію обслуговуючої базової станції 904 з конкретного ресурсу часового кадру. Ідентифікуюча інформація може надаватися, наприклад, в одному або більш пілотних сигналів синхронізації, що передаються за допомогою ресурсу. Модуль 920 повторного використання базової станції може асоціювати обслуговуючу BS з конкретним ресурсом разом із запланованим повторним використанням частоти/часового кадрів за допомогою базової станції 904 (наприклад, статично виділяється через декілька суперкадрів/циклів сигналу або динамічно виділяється через такі суперкадри/цикли). У таких аспектах, процесор(и) 912 може сканувати конкретні ресурси або призначені ресурси подальших суперкадрів/циклів сигналу, ініційовані в базовій станції 904, щоб одержувати додаткову інформацію преамбули, надану за допомогою обслуговуючої базової станції 904. 20 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У доповнення до вищенаведеного, AT 902 може містити модуль 922 перешкод, який виявляє перешкоди при передачі сигналів в ресурсі бездротових сигналів, що містить преамбулу базової станції 904. Модуль 914 передачі повідомлень по колізіях може ініціювати RL-повідомлення, яке вказує, що колізія між преамбулами виникла. У деяких аспектах, RL-повідомлення може ідентифікувати конкретний ресурс (наприклад, часовий кадр підсмуги частот або часова субквант, код, OFDM-символ і т.д.) і/або ідентифікатор заважаючої базової станції(й) за допомогою аналізу заважаючого сигналу(ів). Передача повідомлень по колізіях може бути використана разом з розпізнаваним повторним використанням, коли базова станція 904 диспетчеризує свою преамбулу в ресурсі сигналу, відмінному від заважаючої базової станції(й), при подальших передачах. Згідно з ще одними іншими аспектами, AT 902 може містити модуль 924 мозаїчної фрагментації, який розбирає щонайменше один ресурс бездротового сигналу (наприклад, підсмугу частот), що приймається в антені 906, на декілька мозаїчних елементів з частотних піднесучих. Модуль 924 мозаїчної фрагментації додатково може зіставляти два або більше з частотних мозаїчних елементів, які містять сигнал загальної базової станції 904. Узгоджені частотні мозаїчні елементи можуть перенаправляти в процесор(и) 912, який може витягувати інформацію каналу керування, надану за допомогою базової станції 904, з одного або більш з узгоджених мозаїчних елементів. Таке компонування може бути корисним, коли спостерігаються значні перешкоди в різних підсмугах частот часового кадру преамбули. Якщо канал керування в одному мозаїчному елементі не може демодулюватися, інший з узгоджених мозаїчних елементів може аналізуватися для того, щоб намагатися демодулювати цю інформацію. Відповідно, значна стійкість до перешкод може надаватися за допомогою AT 902, як описана в даному документі. Вищезгадані системи описані відносно взаємодії між декількома компонентами, модулями і/або інтерфейсами зв'язку. Потрібно брати до уваги, що ці системи і компоненти/модуль/інтерфейс можуть включати в себе компоненти або субкомпоненти, задані в цьому документі, деякі із заданих компонентів або субкомпонентів і/або додаткові компоненти. Наприклад, система може включати в себе базову фемтостанцію 204А, базову макростанцію 204С і мобільний пристрій 902, що містить модуль 914 колізій, модуль 918 ідентифікації і модуль 920 повторного використання або іншу комбінацію цих і інших компонентів. Субкомпоненти також можуть бути реалізовані як компоненти, функціонально сполучені з іншими компонентами, замість включення в батьківські компоненти. Додатково, потрібно зазначити, що один або більше компоненти можуть бути комбіновані в один компонент, що представляє узагальнену функціональність. Наприклад, модуль 820 часового розбивання може включати в себе модуль 822 частотного розбивання або навпаки, щоб спрощувати розбір часових і частотних компонентів бездротового сигналу за допомогою одного компонента. Компоненти також можуть взаємодіяти з одним або більше іншими компонентами, не описані конкретно в даному документі, але відомих фахівцям в даній галузі техніки. Додатково, потрібно брати до уваги, що різні частини розкритих вищенаведених систем і нижченаведений способів можуть включати в себе або складатися із основаних на штучному інтелекті або знаннях, або правилах компонентів, субкомпонентів, процесів, засобів, технологій або механізмів (наприклад, методи опорних векторів, нейронні мережі, експертні системи, байєсовскі довірчі мережі, нечітку логіку, методи злиття даних, класифікатори і т.д.). Такі компоненти, в числі іншого і в доповнення до вже описаного в даному документі, дозволяють автоматизувати визначені механізми або процеси, що виконуються таким чином, щоб робити частини систем і способів більш адаптивними, а також ефективними і інтелектуальними. У світлі зразкових систем, описаних вище, технології, які можуть бути реалізовані відповідно до розкритого предмета винаходу, повинні краще братися до уваги з посиланням на блок-схеми послідовності операцій способу по фіг. 10-13. Хоч, з метою спрощення пояснення, технології показані і описані як послідовність етапів, потрібно розуміти і брати до уваги, що заявлений предмет винаходу не обмежений порядком етапів, оскільки деякі етапи можуть здійснюватися в іншому порядку і/або паралельно з іншими етапами, відмінно від того, що показано і описано в даному документі. Крім того, не всі проілюстровані етапи можуть вимагатися для того, щоб реалізовувати технології, описані далі. Додатково, потрібно брати до уваги, що технології, розкриті далі і у всьому докладному описі, допускають збереження у виробі, щоб спрощувати перенесення і передачу цих технологій в комп'ютери. Термін "виріб" при використанні має намір містити комп'ютерну програму, доступну з будь-якого машиночитаного пристрою, пристрою разом з носієм або носія зберігання даних. Фіг. 10 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології 1000 для надання можливості виявлення АР в бездротовій AN. На етапі 1002, спосіб 1000 може 21 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 встановлювати набір ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Ресурси можуть бути часовими кадрами і/або часовими субквантами, підсмугами частот, мозаїчними елементами з частотних піднесучих або комбінацією вищезазначеного. На етапі 1004, спосіб 1000 може використовувати повторне використання для диспетчеризації пілотного сигналу виявлення в бездротовий сигнал. Зокрема, пілотний сигнал виявлення може бути диспетчеризований в інші ресурси сигналів в першому циклі в порівнянні з другим циклом бездротового сигналу. Потрібно брати до уваги, що перший і другий цикли не обов'язково повинні бути послідовними циклами бездротового сигналу. Навпаки, такі цикли можуть бути послідовними, можуть розділятися за допомогою одного або більше інших циклів, можуть бути періодичними циклами або циклами, вибраними на основі функції вибору (наприклад, випадковій функції, псевдовипадковій функції, функції на основі зворотного зв'язку або іншій відповідній функції для вибору ресурсів бездротового сигналу). На етапі 1006, спосіб 1000 може використовувати випадкове, псевдовипадкове або розпізнаване повторне використання при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. Випадкове, псевдовипадкове або розпізнаване повторне використання для інформації каналу керування може бути використане замість або в доповнення до повторного використання для диспетчеризації пілотного сигналу виявлення за посиланням з номером 1004. У доповнення до вищенаведеного, ресурс, що використовується для пілотного сигналу виявлення або інформації каналу керування, може бути зарезервований для конкретної BS або для BS конкретного типу (наприклад, тип доступу, тип повторного використання, тип потужності передачі і т.д.). Наприклад, один або більше ресурсів бездротового сигналу можуть бути зарезервовані для BS для повторного використання, GA BS, BS з низьким/середнім рівнем потужності і т.д. Якщо бездротовий сигнал передається за допомогою вказаної BS, для якої зарезервований ресурс, вказана BS може використовувати такий ресурс при диспетчеризації пілотної/керуючої інформації. Інакше, BS або тип BS (наприклад, макро-BS), можливо, повинна гасити ресурси, зарезервовані для інший BS/тип BS (наприклад, BS для повторного використання), значно зменшуючи перешкоди інформації преамбули щонайменше відносно обмежених і необмежених BS в цьому ресурсі. Відповідно, приймальний пристрій може аналізувати ресурс, щоб одержувати інформацію преамбули зарезервованої BS/тип BS. Потрібно брати до уваги, що ресурси сигналів є відмінними (наприклад, у часі, по частоті і т.д.) від інших ресурсів сигналу. Крім того, потрібно брати до уваги, що BS може містити будьяку належну BS, що надає бездротовий доступ для належним чином виконаного термінала в межах дальності BS. Така BS може включати в себе стільникову базову станцію (наприклад, вдосконалену базову станцію (eBS), е-вузол В і т.п.), точку доступу по стандарту загальносвітової сумісності широкосмугового бездротового доступу (WiMAX) і т.д. Як описано, спосіб 1000 може надавати значно зменшені перешкоди навіть в мережах з гомогенними BS за допомогою динамічного виділення преамбули різним ресурсам двох або більше суперкадрів/циклів сигналу і необов'язково за допомогою обов'язковості того, щоб BS гасила одну або більше частини, зарезервовані для інший BS або типу інший BS. Фіг. 11 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології 1100 для диспетчеризації преамбули, щоб зменшувати перешкоди, згідно з одним або більше аспектів, розкриті в даному документі. На етапі 1102, спосіб 1100 може надавати динамічне виділення ресурсів для диспетчеризації преамбули для декількох циклів бездротового сигналу, як описаний в даному документі. На етапі 1104, спосіб 1100 може диспетчеризувати два ресурси преамбули послідовних циклів сигналу в послідовних часових кадрах бездротового сигналу. Послідовна диспетчеризація може, наприклад, скорочувати число випадків активації для мобільних пристроїв, що спостерігають інформацію преамбули декількох BS (наприклад, разом з визначеннями передачі обслуговування). На етапі 1106, спосіб 1100 може гасити ресурс, зарезервований для інший BS або типу інший BS. На етапі 1108, спосіб 1100 може надавати додатковий часовий кадр бездротового сигналу або подальшого бездротового сигналу(ів) для диспетчеризації преамбули BS для повторного використання. Додатковий часовий кадр може бути використаний за допомогою RA BS і GA BS з низьким або середнім рівнем потужності, що використовують повторне використання преамбули, як описано в даному документі. Згідно з деякими аспектами, ресурс(и) бездротового сигналу може надаватися для BS без повторного використання або для загальної диспетчеризації GA BS. Додатково, на етапі 1110, спосіб 1100 може розділяти додатковий часовий кадр на підсмуги частот. На етапі 1112, спосіб 1100 може гасити додатковий часовий кадр і підсмуги частот в BS без повторного використання (наприклад, макро-BS). На етапі 1114, спосіб 1100 може використовувати повторне використання часу і/або частот для сигналів синхронізації BS для повторного використання (наприклад, RA BS, мікро-BS, піко-BS, фемто-BS і т.д.). Таке повторне використання може бути 22 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 запланованим, випадковим/псевдовипадковим і/або основаним на зворотному зв'язку по колізіях, наданому за допомогою одного або більше терміналів. На етапі 1116, спосіб 1100 може формувати декілька мозаїчних елементів з частотних піднесучих додаткового часового кадру і/або підсмуг частот для диспетчеризації інформації каналу керування BS для повторного використання. Мозаїчні елементи можуть групуватися (наприклад, випадково/псевдовипадково) для повторення інформації каналу керування, щоб допомагати ослабляти домінуючі перешкоди в одному або більш з частотних мозаїчних елементів. На етапі 1118, спосіб 1100 може групувати два погашених часових кадру загального чергування, щоб підтримувати основані на часовій шкалі функції BS. Наприклад, інформація призначення може бути диспетчеризована до згрупованих часових кадрів, тоді як інформація підтвердження прийому може бути диспетчеризована після згрупованих часових кадрів. Фіг. 12 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології 1200 для виявлення BS в бездротовій AN. На етапі 1202, спосіб 1200 може одержувати бездротовий сигнал. Бездротовий сигнал може містити щонайменше перший часової цикл і другої часової цикл. Часові цикли можуть бути додатково розділені на набір ресурсів на основі часу,частоти і/або коду бездротового сигналу, як відомо в даній галузі техніки. На етапі 1204, спосіб 1200 може одержувати пілотний сигнал виявлення з одного ресурсу першого часового циклу і з іншого ресурсу другого часового циклу. На етапі 1206, спосіб 1200 може використовувати функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб одержувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. Одержання інформації каналу керування може виконуватися в доповнення або замість одержання пілотного сигналу виявлення за посиланням з номером 1204. У деяких аспектах, дані, включені в бездротовий сигнал, можуть вказувати те, де пілотний сигнал виявлення або інформація каналу керування диспетчеризується в рамках бездротового сигналу (наприклад, один або більш часових кадрів сигналу, субкадрів, підсмуг частот, частотних мозаїчних елементів або груп мозаїчних елементів, кодів або субкодів, OFDMсимволів або інших ресурсів сигналів). Відповідно, в таких аспектах, пілотна/керуюча інформація може виходити за допомогою декодування і використання таких даних. У інших аспектах, ресурси можуть бути зарезервовані для конкретної BS або BS конкретного типу. Відповідно, спосіб 1200 передбачає аналіз різних ресурсів бездротового сигналу на предмет інформації преамбули базової станції, в залежності від типу необхідного сигналу базової станції. Таким чином, значне зменшення перешкод може досягатися в гетерогенній і/або напівабо незапланованій бездротовій AN, збільшуючи надійність бездротового зв'язку в такому оточенні. Фіг. 13 ілюструє блок-схему послідовності операцій способу зразкової технології 1300 для спрощення зменшення перешкод в бездротовому приймальному пристрої згідно з розкритими аспектами. На етапі 1302, спосіб 1300 може сканувати різні ресурси двох або більше циклів бездротового сигналу, щоб одержувати інформацію преамбули BS, як описано в даному документі. Ресурси можуть бути визначені щонайменше частково на основі типу шуканої BS. На етапі 1304, спосіб 1300 може сканувати щонайменше один додатковий часовий кадр бездротового сигналу, щоб одержувати преамбулу BS для повторного використання. На етапі 1306, спосіб 1300 може сканувати підсмуги частот часового кадру на предмет даних преамбули конкретної BS для повторного використання. На етапі 1308, спосіб 1300 може асоціювати ідентифікатор BS з конкретної підсмугою частот. Наприклад, якщо повторне використання ресурсів каналу планується для того, щоб спрощувати мінімальну колізію між преамбулами (наприклад, коли є більше підсмуг частот, ніж базових станцій, що використовують такі підсмуги частот). На етапі 1310, спосіб 1300 може сканувати все підсмуги частот часового кадру, щоб спрощувати ідентифікацію преамбули обслуговуючої BS, що використовує випадкове/псевдовипадкове повторне використання підсмуг частот. На етапі 1312, спосіб 1300 може ідентифікувати колізію (наприклад, на основі перешкод) в підсмузі частот. На етапі 1314, інформація колізій може надаватися в обслуговуючу BS в RL-передачі. На етапі 1316, декілька мозаїчних елементів з підсмуг частот можуть бути розібрані, щоб зіставляти загальні мозаїчні елементи, асоційовані з даними преамбули BS. На етапі 1318, інформація каналу керування може витягуватися з одного або більше з узгоджених мозаїчних елементів з підсмуг частот. Фіг. 14 ілюструє блок-схему зразкової системи 1400, яка надає виявлення BS в бездротовій AN на основі керування сигналами для напів- або незапланованих гетерогенних BS. Система 1400 може містити модуль 1402 для встановлення набору ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Ресурси можуть бути помітними згідно з розділеннями на основі часу, частоти і/або коду бездротового сигналу, як відомо в даній галузі техніки. Крім цього, система 1400 може містити модуль 1404 для застосування повторного використання для диспетчеризації пілотного 23 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сигналу виявлення в бездротовий сигнал. Зокрема, повторне використання може бути виконане так, що пілотні сигнали диспетчеризуються в інший ресурс сигналу в першому циклі сигналу в порівнянні з другим циклом сигналу. У деяких аспектах, модуль 1404 також може вибирати ресурси сигналів, зарезервовані для конкретного типу BS (наприклад, тип доступу, потужність передачі, тип повторного використання). Згідно щонайменше одному додатковому аспекту, модуль 1404 додатково може гасити щонайменше один ресурс сигналу, що виділяється BS іншого типу. Фіг. 15 ілюструє блок-схему зразкової системи 1500, яка спрощує виявлення BS в бездротовій AN. Система 1500 може містити модуль 1502 для встановлення набору ресурсів сигналів для бездротового сигналу. Як описано вище відносно фіг. 14, ресурси можуть бути помітними згідно з розділеннями на основі часу, частоти і/або коду сигналу, як відомо в даній галузі техніки. Система 1500 додатково може містити модуль 1504 для застосування випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання при диспетчеризації інформації каналу керування в бездротовий сигнал. Наприклад, модуль 1504 може використовувати випадкову або псевдовипадкову функцію, щоб вибирати різні часові кадри і/або підсмуги частот або мозаїчні елементи/група мозаїчних елементів різних циклів бездротового сигналу, щоб диспетчеризувати інформацію каналу керування. За допомогою диспетчеризації керуючої інформації таким чином, менш ймовірно, що постійні колізії в каналі керування виникають в приймальному пристрої для різних циклів. Альтернативно або крім цього, розпізнаване повторне використання може використовуватися для диспетчеризації інформації каналу керування. У такому випадку інформація зворотного зв'язку по колізіях використовується за допомогою модуля 1504 для того, щоб диспетчеризувати керуючу інформацію в ресурсі бездротового сигналу, відмінному від того, що використовується за допомогою конфліктуючої BS. Відповідно, система 1500 може значно зменшувати або виключати колізії в каналі керування в приймальних пристроях в бездротовій мережі, спрощуючи поліпшене виявлення BS для таких пристроїв. Фіг. 16 ілюструє блок-схему зразкової системи 1600, яка може виявляти BS в оточенні бездротового зв'язку згідно з аспектами даного розкриття суті. Система 1600 може містити модуль 1602 для одержання бездротового сигналу, що містить перший і другий часовий цикл. Система 1600, в одному альтернативному аспекті, може містити модуль 1604 для одержання пілотного сигналу виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу. У іншому альтернативному аспекті, система 1600 може містити модуль 1606 для застосування функції випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання при одержанні інформації каналу керування з бездротового сигналу. У будь-якому альтернативному аспекті, модуль 1604/1606 може ігнорувати часові кадри, що виділяються BS іншого типу в порівнянні з передавальної BS, при одержанні пілотної/керуючої інформації. Відповідно, система 1600 може сканувати ресурси сигналу, зарезервовані для конкретного типу BS, тим самим зменшуючи або виключаючи перешкоди від BS іншого типу, як описано в даному документі. Те, що описано вище, включає в себе приклади аспектів заявленого предмета винаходу. Звичайно, неможливо описати кожну вірогідну комбінацію компонентів або технологій з метою опису варіантів заявленого предмета винаходу, але фахівці в даній галузі техніки можуть визнавати, що багато які додаткові комбінації і перестановки допустимі. Отже, розкритий предмет винаходу має намір охоплювати всі подібні перетворення, модифікації і різновиди, які попадають під об'єм і суть прикладеної формули винаходу. Більше того в рамках того, як терміни "включає в себе", "має" і що "має" використовуються в докладному описі або в формулі винаходу, ці терміни мають намір бути включаючим способом, аналогічним терміну "містить", як "містить" інтерпретується, коли використовується як перехідне слово в формулі винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Спосіб виявлення бездротової базової станції (BS), який включає етапи, на яких: отримують бездротовий сигнал, який містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і виконують щонайменше один з етапів, на яких: отримують пілотний сигнал виявлення з одного ресурсу першого часового циклу і з іншого ресурсу другого часового циклу; або застосовують функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. 2. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують другий пілотний сигнал виявлення з ресурсу другого часового циклу, який відрізняється від іншого ресурсу, при цьому 24 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 пілотний сигнал виявлення є значним джерелом перешкод другого пілотного сигналу виявлення в першому часовому циклі. 3. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на якому підключаються до базової станції, ідентифікованої з другого пілотного сигналу виявлення. 4. Спосіб за п. 3, в якому підключення до ідентифікованої базової станції додатково включає щонайменше один з етапів, на яких: здійснюють початковий доступ до ідентифікованої базової станції; здійснюють ініційовану абонентським пристроєм (UE) передачу обслуговування ідентифікованої базової станції; або спрощують ініційовану мережею передачу обслуговування ідентифікованої базової станції за допомогою повідомлення ідентифікатора такої базової станції в обслуговуючу базову станцію. 5. Спосіб за п. 2, який додатково включає етап, на якому ініціюють запобігання перешкодам з базовою станцією, ідентифікованою з другого пілотного сигналу виявлення. 6. Спосіб за п. 5, в якому ініціювання запобігання перешкодам включає щонайменше один з етапів, на яких: надають характеристику сигналів другого пілотного сигналу виявлення в ідентифіковану базову станцію; відправляють повідомлення для запобігання перешкодам в ідентифіковану базову станцію щонайменше частково по транзитній лінії зв'язку, яка з'єднує таку базову станцію з обслуговуючою базовою станцією; відправляють повідомлення для запобігання перешкодам радіоінтерфейсу (ОТА) в ідентифіковану базову станцію; або повідомляють про ідентифіковану базову станцію в обслуговуючу базову станцію. 7. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому використовують часове розбивання, частотне розбивання або кодове розділення або їх комбінацію для першого або другого часового циклу як ресурс або інший ресурс, відповідно. 8. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують пілотний сигнал виявлення щонайменше з одного додаткового часового кадру першого або другого часового циклу, ініційованого в наступному: передавальний пристрій з середнім або низьким рівнем потужності; передавальний пристрій з високим рівнем потужності; передавальний пристрій для загального доступу (GA); або передавальний пристрій для обмеженого доступу (RA). 9. Спосіб за п. 8, в якому отримання пілотного сигналу виявлення додатково включає етап, на якому сканують підсмугу частот щонайменше одного додаткового часового кадру. 10. Спосіб за п. 9, в якому отримання пілотного сигналу виявлення додатково включає етапи, на яких: ідентифікують і асоціюють пілотний сигнал виявлення з конкретною підсмугою частот щонайменше одного додаткового часового кадру; і сканують конкретну підсмугу частот наступного часового циклу бездротового сигналу на предмет пілотного сигналу виявлення. 11. Спосіб за п. 9, який додатково включає етапи, на яких: виявляють сигнальні перешкоди в підсмузі частот, що містить пілотний сигнал виявлення або інформацію каналу керування; і відправляють RL-передачу, яка вказує, що колізія відносно преамбули виникла в підсмузі частот. 12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етапи, на яких: ідентифікують ідентифікатор однієї або більше конфліктуючих BS в підсмузі частот; і включають ідентифікований ідентифікатор(и) BS в RL-передачу. 13. Спосіб за п. 12, в якому отримання пілотного сигналу виявлення додатково включає етап, на якому сканують всі підсмуги частот щонайменше одного додаткового часового кадру. 14. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому розбирають щонайменше один ресурс бездротового сигналу на декілька мозаїчних елементів частотної піднесучої. 15. Спосіб за п. 14, в якому використання випадкової або псевдовипадкової функції додатково включає етап, на якому виконують зіставлення двох або більше з частотних мозаїчних елементів, які передають інформацію каналу керування. 16. Спосіб за п. 15, який додатково включає етап, на якому витягують інформацію каналу керування з узгоджених частотних мозаїчних елементів. 17. Пристрій, виконаний з можливістю виявлення бездротової базової станції (BS), який містить: бездротову антену, яка отримує бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; 25 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 приймальний процесор, який виконує щонайменше одне з наступного: отримує пілотний сигнал виявлення з одного ресурсу першого часового циклу і з іншого ресурсу другого часового циклу; або застосовує функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу; і запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний з приймальним процесором. 18. Пристрій за п. 17, в якому приймальний процесор отримує пілотний сигнал виявлення щонайменше з одного додаткового ресурсу першого або другого циклу, ініційованого в наступному: передавальний пристрій з середнім або низьким рівнем потужності; передавальний пристрій з високим рівнем потужності; передавальний пристрій для GA; або передавальний пристрій для RA. 19. Пристрій за п. 18, в якому приймальний процесор сканує всі підсмуги частот щонайменше одного додаткового ресурсу при отриманні пілотного сигналу виявлення. 20. Пристрій за п. 18, в якому приймальний процесор сканує вказувану мережею підсмугу частот щонайменше одного додаткового ресурсу при отриманні пілотного сигналу виявлення. 21. Пристрій за п. 17, який додатково містить: модуль ідентифікації, який витягує ідентифікаційну інформацію BS, яка ініціює пілотний сигнал виявлення, або інформацію каналу керування з підсмуги частот бездротового сигналу; і модуль повторного використання BS, який асоціює ініціювальну BS з підсмугою частот, при цьому приймальний процесор отримує наступний пілотний сигнал виявлення з підсмуги частот наступного часового циклу бездротового сигналу. 22. Пристрій за п. 17, який додатково містить: модуль перешкод, який виявляє сигнальні перешкоди в підсмузі частот бездротового сигналу, що містить пілотний сигнал виявлення або інформацію каналу керування; і модуль передачі повідомлень по колізіях, який ініціює RL-передачу, яка вказує, що колізія відносно преамбули виникла в підсмузі частот. 23. Пристрій за п. 22, який додатково містить модуль ідентифікації, який ідентифікує ідентифікатор однієї або більше конфліктуючих BS в підсмузі частот і надає ідентифікатор(и) в модуль передачі повідомлень по колізіях, щоб включати в RL-передачу. 24. Пристрій за п. 22, що додатково містить модуль формування мозаїчних елементів, який розбирає щонайменше один ресурс бездротового сигналу на декілька мозаїчних елементів з частотних піднесучих. 25. Пристрій за п. 24, в якому модуль формування мозаїчних елементів зіставляє два або більше з частотних мозаїчних елементів, які передають інформацію каналу керування. 26. Пристрій за п. 25, в якому приймальний процесор витягує інформацію каналу керування з узгоджених частотних мозаїчних елементів. 27. Пристрій за п. 17, в якому бездротова антена отримує другий пілотний сигнал виявлення з ресурсу другого часового циклу, який відрізняється від іншого ресурсу, при цьому пілотний сигнал виявлення є значним джерелом перешкод другого пілотного сигналу виявлення в першому часовому циклі. 28. Пристрій за п. 27, в якому приймальний процесор підключається до базової станції, ідентифікованої з другого пілотного сигналу виявлення. 29. Пристрій за п. 28, в якому приймальний процесор підключається до ідентифікованої базової станції щонайменше за допомогою одного з наступного: здійснення початкового доступу до ідентифікованої базової станції; здійснення ініційованої UE передачі обслуговування ідентифікованої базової станції; або спрощення ініційованої мережею передачі обслуговування ідентифікованої базової станції за допомогою повідомлення ідентифікатора такої базової станції в обслуговуючу базову станцію. 30. Пристрій за п. 27, в якому приймальний процесор ініціює запобігання перешкодам з базовою станцією, ідентифікованою з другого пілотного сигналу виявлення. 31. Пристрій за п. 30, в якому приймальний процесор ініціює запобігання перешкодам за допомогою використання антени щонайменше для того, щоб виконувати одне з наступного: надавати характеристику сигналів другого пілотного сигналу виявлення в ідентифіковану базову станцію; відправляти повідомлення для запобігання перешкодам в ідентифіковану базову станцію щонайменше частково по транзитній мережі, що з'єднує таку базову станцію з обслуговуючою базовою станцією; відправляти повідомлення для запобігання перешкодам ОТА в ідентифіковану базову станцію; або 26 UA 102311 C2 5 10 15 20 25 30 відправляти повідомлення в обслуговуючу базову станцію, що повідомляє про ідентифіковану базову станцію. 32. Пристрій за п. 27, в якому один ресурс або інший ресурс містить часове, частотне або кодове розділення або їх комбінацію для першого часового циклу або другого часового циклу, відповідно. 33. Пристрій для виявлення бездротової базової станції (BS), який містить: засіб для отримання бездротового сигналу, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і щонайменше одне з наступного: засіб для отримання пілотного сигналу виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або засіб для застосування функції випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. 34. Процесор, виконаний з можливістю виявляти бездротову базову станцію (BS),який містить: перший модуль, який отримує бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і другий модуль, який виконує щонайменше одне з наступного: отримує пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або застосовує функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. 35. Машиночитаний носій, що містить: машиночитані інструкції, що виконуються щонайменше за допомогою одного комп'ютера для того, щоб: отримувати бездротовий сигнал, що містить щонайменше перший і другий часовий цикл; і виконувати щонайменше одне з наступного: отримувати пілотний сигнал виявлення з одного часового кадру першого часового циклу і з іншого часового кадру другого часового циклу; або застосовувати функцію випадкового, псевдовипадкового або розпізнаваного повторного використання для того, щоб отримувати інформацію каналу керування з бездротового сигналу. 27 UA 102311 C2 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Preamble design for wireless signal

Автори англійською

Khandekar, Aamod, Gorokhov, Alexei, Bhushan Naga, Palanki, Ravi

Назва патенту російською

Схема преамбулы для беспроводной связи

Автори російською

Кхандекар Аамод, Горохов Алексей, Бхушан Нага, Паланки Рави

МПК / Мітки

МПК: H04L 5/00

Мітки: преамбули, бездротового, сигналу, схема

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/39-102311-skhema-preambuli-dlya-bezdrotovogo-signalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Схема преамбули для бездротового сигналу</a>

Подібні патенти