Застосування композиції для лікування шарко-марі-тута і пов’язаних з нею розладів

Номер патенту: 110013

Опубліковано: 10.11.2015

Автори: Чумаков Ілія, Коен Даніель, Набірочкін Сєргєй

Є ще 28 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застосування фармацевтичної композиції, яка містить як активні інгрідієнти: (і) баклофен, (іі) D-сорбіт і (ііі) сполуку, вибрану з пілокарпіну, метимазолу, міфепристону, налтрексону, рапаміцину, флурбіпрофену й кетопрофену, їх солей, енантіомерів або рацематів, і фармацевтично прийнятний наповнювач або носій, для виготовлення лікарського засобу для застосування при лікуванні Шарко-Марі-Тута або спорідненого розладу, вибраного з аміотрофічного латерального склерозу, токсичної нейропатії, нейропатій, що провокуються ВІЛ, радіацією, важкими металами або станами дефіциту вітамінів, ідіопатичних нейропатій і діабетичної нейропатії.

2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що в ньому захворювання Шарко-Марі-Тута є СМТ1А.

3. Застосування за п. 1, де композиція містить баклофен, D-сорбіт і налтрексон, або їх солі, енантіомери або рацемати.

4. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що сполуки складені для згрупованого або роздільного введення, одночасно або послідовно.

5. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, яке відрізняється тим, що для парентерального застосування, переважно для перорального застосування.

6. Композиція, яка містить баклофен, D-сорбіт і налтрексон, їх енантіомери, рацемати або солі для одночасного, роздільного або послідовного введення ссавцю.

7. Застосування композиції за п. 6 для виробництва лікарського засобу для пониження експресії рmр22 в шванівських клітинах пацієнта, що страждає від хвороби Шарко-Марі-Тута або пов'язаного розладу.

Текст

Реферат: Винахід стосується композиції, яка містить як активні інгрідієнти: (і) баклофен, (іі) D-сорбіт і (ііі) сполуку, вибрану з пілокарпіну, метимазолу, міфепристону, налтрексону, рапаміцину, флурбіпрофену й кетопрофену, їх солей, енантіомерів або рацематів, і фармацевтично прийнятний наповнювач або носій, і її застосування для виробництва лікарського засобу для лікування хвороби Шарко-Марі-Тута та пов'язаних з нею розладів. UA 110013 C2 (12) UA 110013 C2 UA 110013 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід відноситься до композицій і способів лікування хвороби Шарко-Марі-Тута та пов'язаних з нею розладів. Хвороба Шарко-Марі-Тута ("ШМТ") є одиночною генетичною периферійною полінейропатією. Дане захворювання зустрічається приблизно у 1 із 2500 населення, і є найпоширенішим спадковим порушенням периферійної нервової системи. Її початок зазвичай проявляється у перші або другі десять років життя, хоча вона може бути виявленою й у немовлят. Хвороба розвивається хронічно з поступовою нервово-м'язовою дегенерацією. Хвороба призводить до інвалідності з випадками, які супроводжуються неврологічним болем і екстремальною м'язовою недієздатністю. ШМТ є однією з найбільш вивчених генетичних патологій із приблизно 30000 випадками у Франції. Хоча більшість пацієнтів із ШМТ мають дуплікацію фрагмента хромосоми 17, що містить ген мієліну: PMP22 (форма ШМТ 1A), два десятки генів залучені в різні форми ШМТ. Таким чином, хоча дана патологія є моногенною за походженням, вона проявляє клінічну гетерогенність завдяки можливим модуляторним генам. Гени, мутуючі у хворих ШМТ, є кластеризованими навколо тісно зв'язаних молекулярних шляхів, які впливають на процеси диференціювання шванівських клітин або нейронів або, які змінюють взаємодію даних клітин у периферійних нервах. Аналіз загальнодоступних даних, які описують молекулярні механізми й патологічні прояви захворювання ШМТ 1A, дозволив виділити кілька пріоритетних функціональних клітинних модулів - регуляція транскрипції гена PMP22, білок PMP22 згортання / деградації, проліферація й апоптоз шванівських клітин, загибель нейронів, осадження й корекція екстра-клітинного матрикса, імунна відповідь - як потенційні законні цілі для ШМТ-відповідних терапевтичних втручань. Сукупний вплив цих розрегульованих функціональних модулів на виникнення й прогресування патологічних проявів Шарко-Марі-Тута виправдовує потенційну ефективність комбінаторного лікування ШМТ. Міжнародна патентна заявка N° PCT/EP2008/066457 описує спосіб ідентифікації кандидатів у лікарські препарати для лікування хвороби Шарко-Марі-Тута шляхом створення динамічної моделі патології й виділення функціональних клітинних шляхів, які є актуальними в регулюванні захворювання ШМТ. Міжнародна патентна заявка N° PCT/EP2008/066468 описує композиції для лікування хвороби Шарко-Марі-Тута, які містять, щонайменше, дві сполуки, обрані із групи багатьох кандидатів у лікарські препарати. Сутність винаходу Метою даного винаходу є створення нових терапевтичних комбінацій для лікування ШМТ і пов'язаних з нею розладів. Таким чином, винахід відноситься до композицій і способів лікування ШМТ і пов'язаних з нею розладів, зокрема, токсичної нейропатії й бічного аміотрофічного склерозу, застосовуючи специфічні комбінації лікарських препаратів. Даний винахід більш конкретно відноситься до композиції, яка містить баклофен, сорбіт і сполуки, обрані з поміж пілокарпіну, метимазолу, міфепристону, налтрексону, рапаміцину, флурбіпрофену та кетопрофену, їхніх солей або пролікарських препаратів, для одночасного, роздільного або послідовного введення ссавцеві. Переважно даний винахід відноситься до композиції, яка містить баклофен, сорбіт і налтрексон, для одночасного, роздільного або послідовного введення ссавцеві. Даний винахід також відноситься до композиції, яка містить (а) рапаміцин, (б) міфепристон або налтрексон, і (с) модулятор PMP22, для одночасного, роздільного або послідовного введення ссавцеві. У конкретному варіанті здійснення модулятор PMP22 вибирається з поміж ацетазоламіду, альбутеролу, амілориду, аміноглютетіміду, аміодарону, азтреонаму, баклофену, балсалазиду, бетаїну, бетанехолу, бікалютаміду, бромокриптину, буметаніду, буспірону, карбахолу, карбамазепіну, карбімазолу, цевімеліну, ципрофлоксацину, клонідину, куркуміну, циклоспорину, діазепаму, диклофенаку, динопростону, дисульфіраму, D-сорбіту, дутастериду, естрадіолу, екземестану, фелбамату, фенофібрату, фінастериду, флумазенілу, флунітразепаму, флурбіпрофену, фуросеміду, габапентину, галантаміну, галоперидолу, ібупрофену, ізопротеренолу, кетоконазолу, кетопрофену, L-карнітину, ліотироніну (Т3), літію, лозартану, локсапіну, мелоксикаму, метапротеренолу, метарамінолу, метформіну, метахоліну, метимазолу, метилергоновіну, метопрололу, метирапону, міконазолу, міфепристону, надололу, налоксону, налтрексону; норфлоксацину, пентазоцину, феноксибензаміну, фенілбутирату, пілокарпіну, піоглітазону, празозину, пропілтіоурацилу, ралоксифену, рапаміцину, рифампіцину, сімвастатину, спіронолактону, такролімусу, тамоксифену, трегалози, трилостану, вальпроєвої кислоти, їх солей або пролікарських препаратів. Даний винахід також відноситься до композиції, яка містить рапаміцин і міфепристон, для 1 UA 110013 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 одночасного, роздільного або послідовного введення ссавцеві. Додатково даний винахід відноситься до композиції, як зазначено вище, яка додатково містить один або декілька фармацевтично прийнятних наповнювачів або носіїв (тобто фармацевтична композиція). Даний винахід також відноситься до композиції, як зазначено вище, для лікування ШМТ або пов'язаного з нею розладу. Додатково даний винахід відноситься до застосування комбінації сполук, як зазначено вище, для виготовлення лікарського засобу для лікування ШМТ або пов'язаного з нею розладу. Додатково даний винахід відноситься до способу лікування ШМТ або пов'язаного з нею розладу, який включає введення суб'єктові, який потребує такого лікування, ефективної кількості вказаної вище композиції. Додатково даний винахід відноситься до способу приготування фармацевтичної композиції, який передбачає змішування згаданих вище сполук у відповідному наповнювачі або носієві. Даний винахід також відноситься до способу лікування ШМТ 1А у суб'єкта, який включає введення суб'єктові, який потребує такого лікування, ефективної кількості вказаної вище сполуки або комбінації сполук. Додатково даний винахід відноситься до способу лікування токсичної нейропатії в суб'єкта, який включає введення суб'єктові, який потребує такого лікування, ефективної кількості вказаної вище сполуки або комбінації сполук. Додатково даний винахід відноситься до способу лікування ALS у суб'єкта, який включає введення суб'єктові, який потребує такого лікування, ефективної кількості вказаної вище сполуки або комбінації сполук. Кожне з різних застосувань або способів лікування, розкритих в описі, також може включати необов'язковий етап діагностики пацієнта, який має ШМТ або пов'язаний з нею розлад, зокрема, ШМТ 1A, або виявлення людини з ризиком розвитку ШМТ або пов'язаного з нею розладу, зокрема, ШМТ 1A. У зв'язку із цим додатково даний винахід відноситься до способу лікування ШМТ, особливо ШМТ 1А, який передбачає (1) оцінку того, чи має суб'єкт ШМТ, зокрема, ШМТ 1А і (2) лікування суб'єкта, який має ШМТ, зокрема, ШМТ 1А ефективною кількістю комбінації сполук, як описано вище. Визначення того, чи має суб'єкт ШМТ, зокрема, ШМТ 1А, можна зробити за допомогою різних тестів, відомих у даній галузі, таких як аналізи ДНК. Винахід може використовуватися для лікування ШМТ або пов'язаного з нею розладу в будьякого ссавця, особливо, у людини, бажано, ШМТ 1А. Перелік фігур Фігура 1. Синергетичний ефект комбінації лікарських препаратів, доза 1: ефект А) суміш 7 (доза 1, день 10), B) D-сорбіт (SRB, 500 мкМ, день 10), С) (R / S)-баклофен (BCL, 5 мкМ, день 10) і D) налтрексон (NTX, 5 мкМ, день 10) на експресію MBP. *:р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for treatment of charcot-marie-tooth disease and related disorders

Автори англійською

Cohen, Daniel, Nabirochkin, Serguei, Chumakov, Ilya

Назва патенту російською

Композиция для лечения болезни шарко-мари-тута и связанных с ней расстройств

Автори російською

Коен Даниель, Набирочкин Сергей, Чумаков Илия

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197, A61K 31/436, A61K 31/047, A61K 31/4178, A61P 25/16, A61P 25/18, A61P 25/28

Мітки: пов'язаних, шарко-марі-тута, застосування, композиції, нею, лікування, розладів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/36-110013-zastosuvannya-kompozici-dlya-likuvannya-sharko-mari-tuta-i-povyazanikh-z-neyu-rozladiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування композиції для лікування шарко-марі-тута і пов’язаних з нею розладів</a>

Подібні патенти