Енергоефективне сканування і захоплення малої базової станції

Є ще 28 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виявлення і захоплення малої базової станції, який включає етапи, на яких:

здійснюють доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, яка надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції;

визначають близькість до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і

сканують і захоплюють малу базову станцію.

2. Спосіб за п. 1, в якому здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції додатково включає етап, на якому здійснюють доступ до інформації, яка надається, для фемтосистеми, визначеної за допомогою малої базової станції.

3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому визначають близькість до малої базової станції за допомогою того, що:

визначають поточне місцеположення; і

порівнюють поточне місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції.

4. Спосіб за п. 3, який додатково включає етапи, на яких:

передбачають майбутнє місцеположення в майбутньому часі;

порівнюють майбутнє місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції; і

планують сканування в майбутньому часі.

5. Спосіб за п. 1, в якому визначення близькості до малої базової станції додатково включає етап, на якому ідентифікують користувацьку зону малої базової станції на основі основаного на радіочастотному покритті з'єднання з макросистемою компонента макромережі, при цьому основане на радіочастотному покритті з'єднання містить щонайменше одне з: системного ідентифікатора, ідентифікатора мережі, ідентифікатора базової станції або ідентифікатора сектора.

6. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому визначають близькість до малої базової станції за допомогою основаного на географії запуску.

7. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому приймають географічну інформацію з базової станції макрорівня.

8. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому визначають інформацію глобальної системи позиціонування.

9. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому приймають географічну інформацію з малої базової станції.

10. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому сканують одну з множини малих базових станцій відповідно до локально збережуваної бази даних малих базових станцій, коли умова запуску містить відсутність поточного джерела географічної інформації.

11. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому ідентифікують малу базову станцію за допомогою прийому географічної інформації, що широкомовно передається малою базовою станцією.

12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етап, на якому ідентифікують малу базову станцію, що повідомляє зміщене географічне місцеположення від збережуваного географічного місцеположення.

13. Спосіб за п. 12, який додатково включає етап, на якому ідентифікують малу базову станцію за допомогою маскування широкомовно переданої географічної інформації на більш низьке розрізнення.

14. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому виявляють і переривають цикл вибору послуги для чужої малої базової станції.

15. Спосіб за п. 14, який додатково включає етап, на якому заносять в чорний список чужу фемтосистему.

16. Спосіб за п. 15, який додатково включає етап, на якому заносять в чорний список радіомаяк, який здійснює перенаправления в клас смуги і канал чужої фемтосистеми.

17. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на яких:

визначають частоту появи помилок, що перевищує порогове значення для малої базової станції; і

заносять в чорний список малу базову станцію.

18. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на яких сканують і захоплюють базову станцію згідно з призначеним відносним пріоритетом.

19. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому постачають збережувану інформацію про доступ з мережі.

20. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують щонайменше частину збережуваної інформації про доступ за допомогою установлення в пункті продажів.

21. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують щонайменше частину збережуваної інформації про доступ через вставляння комп'ютерочитаного запам'ятовуючого носія.

22. Спосіб за п. 21, який додатково включає етап, на якому вставляють смарт-карту для виконання постачання.

23. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому оновлюють збережувану інформацію про доступ за допомогою користувацького введення.

24. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому оновлюють збережувану інформацію про доступ з інформації, упізнаної від зустрітої малої базової станції.

25. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на яких:

базуються на малій базовій станції; і

надають користувацьке вказування для класу доступу для малої базової станції.

26. Спосіб за п. 25, який додатково включає етап, на якому надають користувацьке вказування за допомогою того, що відображають графічну піктограму, яка вказує фемтостільник.

27. Спосіб за п. 25, який додатково включає етап, на якому надають користувацьке вказування для класу доступу, що являє собою вартість використання для малої базової станції, на якій базуються у даний час.

28. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому керують використанням живлення термінала доступу за допомогою того, що застосовують процесор для виконання запущеного близькістю сканування і захоплення малої базової станції.

29. Щонайменше один процесор для виявлення і захоплення малої базової станції, який містить:

перший модуль для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції;

другий модуль для визначення близькості до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і

третій модуль для сканування і захоплення малої базової станції.

30. Комп'ютерочитаний запам'ятовуючий носій, який містить:

перший набір кодів для призначення комп'ютеру здійснювати доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції;

другий набір кодів для призначення комп'ютеру визначати близькість до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення;і

третій набір кодів для призначення комп'ютеру сканувати і захоплювати малу базову станцію.

31. Пристрій для виявлення і захоплення малої базової станції, який містить:

засіб для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції;

засіб для визначення близькості до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і

засіб для сканування і захоплення малої базової станції.

32. Пристрій для виявлення і захоплення малої базової станції, який містить:

обчислювальну платформу для:

здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції, і

визначення близькості до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і приймач, який сканує і захоплює малу базову станцію.

33. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції додатково призначена для здійснення доступу до інформації, що надається, для фемтосистеми, визначеної за допомогою малої базової станції.

34. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для визначення близькості до малої базової станції за допомогою:

визначення поточного місцеположення; і

порівняння поточного місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції.

35. Пристрій за п. 34, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для:

передбачення майбутнього місцеположення в майбутньому часі;

порівняння майбутнього місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції; і

планування сканування в майбутньому часі.

36. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа для визначення близькості до малої базової станції додатково призначена для ідентифікації користувацької зони малої базової станції на основі основаного на радіочастотному покритті з'єднання з макросистемою компонента макромережі, при цьому основане на радіочастотному покритті з'єднання містить щонайменше одне з: системного ідентифікатора, ідентифікатора мережі, ідентифікатора базової станції або ідентифікатора сектора.

37. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для визначення близькості до малої базової станції за допомогою основаного на географії запуску.

38. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для прийому географічної інформації з базової станції макрорівня.

39. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для визначення інформації глобальної системи позиціонування.

40. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для прийому географічної інформації з малої базової станції.

41. Пристрій за п. 40, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для сканування однієї з множини малих базових станцій згідно з локально збережуваною базою даних малих базових станцій, коли умова запуску містить відсутність поточного джерела географічної інформації.

42. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для ідентифікації малої базової станції за допомогою прийому географічної інформації, що широкомовно передається малою базовою станцією.

43. Пристрій за п. 42, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для ідентифікації малої базової станції, що повідомляє зміщене географічне місцеположення від збережуваного географічного місцеположення.

44. Пристрій за п. 43, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для ідентифікації малої базової станції за допомогою маскування географічної інформації, що широкомовно передається на більш низьке розрізнення.

45. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для виявлення і переривання циклу вибору послуги для чужої малої базової станції.

46. Пристрій за п. 45, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для занесення в чорний список чужої фемтосистеми.

47. Пристрій за п. 46, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для занесення в чорний список радіомаяка, який здійснює перенаправления в клас смуги і канал чужої фемтосистеми.

48. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для:

визначення частоти появи помилок, що перевищує порогове значення для конкретної малої базової станції; і

занесення в чорний список конкретної малої базової станції.

49. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для сканування і захоплення базової станції згідно з призначеним відносним пріоритетом.

50. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ з мережі.

51. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ за допомогою установлення в пункті продажів.

52. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ через вставляння комп'ютерочитаного запам'ятовуючого носія.

53. Пристрій за п. 52, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ за допомогою вставляння смарт-карти для виконання постачання.

54. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для оновлення збережуваної інформації про доступ за допомогою користувацького введення.

55. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для оновлення збережуваної інформації про доступ з інформації, упізнаної від зустрітої малої базової станції.

56. Пристрій по п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для:

базування на малій базовій станції; і

надання користувацького вказування для класу доступу для малої базової станції.

57. Пристрій за п. 56, який додатково містить користувацький інтерфейс для надання користувацького вказування за допомогою відображення графічної піктограми, яка вказує фемтостільник.

58. Пристрій за п. 56, який додатково містить користувацький інтерфейс для надання користувацького вказування для класу доступу, що являє собою вартість використання для малої базової станції, на якій базуються у даний час.

59. Пристрій за п. 32, який додатково містить термінал доступу для керування використанням живлення за допомогою застосування процесора для виконання запущеного близькістю сканування і захоплення малої базової станції.

Текст

Реферат: Стільникова мережа може включати в себе велику кількість базових станцій обмеженого доступу/обмеженого дальності дії ("малих"), розгорнутих кінцевими користувачами, таких як домашні базові вузли (HNB) або фемтостільники, які надають доступ терміналам доступу (AT) або користувацькому обладнанню (UE) до базової мережі. Підхід вибіркового виявлення дає UE можливість виявляти і використовувати малу базову станцію, не витрачаючи даремно живлення на виявлення чужої базової станції або на пошук при знаходженні поза межами дальності дії будь-якої відкритої малої базової станції. Виявлення може викликати залежне від місцеположення визначення (наприклад, триангуляцію базової станції макрорівня, глобальну систему позиціонування, локальний широкомовний канал і т. д.) знаходження в межах дальності дії відкритого фемтостільника, ідентифікація якого була упізнана вручну, піддавалася доступу через розподілений список сусідів і т. д. UE переважно може допускати малі зміни в місцеположенні без змушення повторно дізнаватися про ідентифікацію фемтостільника. Тип наданого доступу переважно передається кінцевому користувачу через покажчик пристрою відображення. UA 100408 C2 (12) UA 100408 C2 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Дана заявка на патент вимагає пріоритет попередньої заявки № 61/040,095, озаглавленої "FEMTOCELL SYSTEM SELECTION USING PREFERRED USER ZONE LIST (PUZL)" ("ВИБІР СИСТЕМИ ФЕМТОСТІЛЬНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ СПИСКУ ПЕРЕВАЖНИХ КОРИСТУВАЦЬКИХ ЗОН (PUZL)"), поданої 27 березня 2008 року, призначеної її правонаступнику і, таким чином, в явній формі включеної в матеріали даної заявки за допомогою посилання у всій своїй повноті. Дана заявка на патент вимагає пріоритет попередньої заявки № 61/041,142, озаглавленої "FEMTOCELL SYSTEM SELECTION USING A PREFERRED USER ZONE LIST (PUZL)" ("ВИБІР СИСТЕМИ ФЕМТОСТІЛЬНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ СПИСКУ ПЕРЕВАЖНИХ КОРИСТУВАЦЬКИХ ЗОН (PUZL)"), поданої 31 березня 2008 року, призначеної її правонаступнику і, таким чином, в явній формі включеної в матеріали даної заявки за допомогою посилання у всій своїй повноті. Дана заявка на патент вимагає пріоритет попередньої заявки № 61/081,664, озаглавленої "FEMTOCELL SYSTEM SELECTION USING A PREFERRED USER ZONE LIST (PUZL)" ("ВИБІР СИСТЕМИ ФЕМТОСТІЛЬНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ СПИСКУ ПЕРЕВАЖНИХ КОРИСТУВАЦЬКИХ ЗОН (PUZL)"), поданої 17 липня 2008 року, призначеної її правонаступнику і, таким чином, в явній формі включеної в матеріали даної заявки за допомогою посилання у всій своїй повноті. Галузь техніки, до якої належить винахід Зразкові і необмежувальні аспекти, описані в матеріалах даної заявки, загалом стосуються систем, способів, комп'ютерних програмних продуктів і пристроїв бездротового зв'язку, а більш конкретно, методик для енергоефективних методик і компонентів для виявлення базової станції обмеженої дальності дії з обмеженим доступом, такої як фемтостільник. Рівень техніки Типові стільникові мережі радіодоступу діють як різні радіо передавальні пристрої або базові станції. Ці базові станції надають бездротовий доступ бездротовим мобільним пристроям, таким як стільникові телефони, до базової мережі постачальника послуг стільникового зв'язку. Базові станції нарівні з різними механізмами маршрутизації і керування (наприклад, контролерами базових станцій, магістральними і граничними маршрутизаторами і так далі) сприяють дистанційному зв'язку для мобільних пристроїв. По мірі того, як постачальники послуг зв'язку розширюють покриття базових станцій, більші наземні зони можуть бути покриті мережею радіодоступу. Однак, деякі зони можуть бути складними для надання надійного покриття радіозв'язку через різні причини, такі як заселеність, високий трафік мобільного зв'язку, взаємні перешкоди з іншими передавачами або матеріали, які поглинають передачу базової станції (наприклад, непроникні залізобетонні будівлі, підземні споруди і так далі). Прийом стільникового зв'язку, що відбувається в приміщенні, зокрема, має проблеми, такі як високі взаємні перешкоди, особливо на верхніх поверхах, що піддаються значному шумовому забрудненню пілотними сигналами. Деякі місця здійснення зв'язку мають високу місткість по людях в межах невеликої зони (наприклад, галерея магазинів, термінал в аеропорті). Ці місця здійснення зв'язку високої щільності, таким чином, перевищують доступну місткість. Може бути складно надавати плавну інтеграцію стільників, що знаходяться в приміщенні, зі стільниками, що знаходяться поза приміщенням, не тільки керуючи перешкодами, але також, при з'єднанні, списками сусідів і процедурами хендовера. Одним з рішень для надання підтримання мобільного зв'язку для зон, де радіодоступ ускладнений, є 'персональна' базова станція або базова станція (BS) фемторівня (яка, наприклад, також називається домашнім Вузлом В (Node В) або фемтостільником). BS може бути пристроєм відносно малої дальності дії (в порівнянні зі стандартними базовими станціями радіомережі, такими як Вузол В), який сприяє бездротового зв'язку в ліцензованій смузі стільникового радіозв'язку (на протилежність неліцензованій смузі, застосовуваній маршрутизаторами бездротових локальних мереж). У зразковому аспекті, BS може мати будьякий розмір для обслуговування великої зони покриття і об'єму користувацького обладнання (наприклад, стільникових пристроїв, мобільної станції, терміналів доступу, телефонних трубок і т. д.) в межах зони покриття. BS може підтримувати бездротову лінію зв'язку зі стільниковими пристроями на такій смузі радіозв'язку аналогічним чином, як базова станція Вузла В. Отже, BS може надавати стільникове покриття малої дальності дії для зони, яка не приймає хороший сигнал з базової станції радіодоступу. Часто, окремий споживач міг би застосовувати BS в своєму будинку, багатоквартирній будівлі, офісній будівлі і т. д. для персонального стільникового доступу. На доповнення до мереж мобільного зв'язку, що знаходяться на місцях на даний час, з'явився новий клас малих базових станцій, які можуть встановлюватися в будинку користувача і надавати бездротове покриття всередині приміщення мобільним 1 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 пристроям з використанням існуючих широкосмугових з'єднань мережі Інтернет. Такі персональні мініатюрні базові станції в основному відомі як базові станції точок доступу або, як альтернатива, домашні Вузли В (HNB) або фемтостільники. Типово, такі мініатюрні базові станції приєднані до мережі Інтернет і мережі оператора мобільного зв'язку через маршрутизатор DSL, IP-зв'язок або кабельний модем. Суть винаходу Подальше представляє спрощену суть винаходу для того, щоб надати базове розуміння деяких аспектів з розкритих аспектів. Ця суть винаходу не є всебічним оглядом і не призначена ні для ідентифікації ключових або критичних елементів, ні для встановлення границь обсягу таких аспектів. Її мета полягає в тому, щоб представити деякі концепції описаних ознак в спрощеному вигляді як вступ в більш докладний опис, який представлений нижче. Відповідно до одного або більше аспектів і відповідного їх розкриття, різні аспекти описані у зв'язку із знаходженням переважної базової станції нарівні з поліпшенням енергоефективності користувацького обладнання (наприклад, стільникових пристроїв, мобільної станції, терміналів доступу, телефонних трубок і т. д.), зокрема, за допомогою сканування малої базової станції, такої як фемтосистема, коли мають достатню здатність сканувати і захоплювати малу базову станцію. Більше того, цикли обслуговування виявляються і перериваються так, що мобільна станція не базується в недоступному чужому фемтостільнику і не базується в менш переважній системі. Для основаних на географії визначень близькості, наданий допуск, щоб сканувальний пристрій знаходив фемтосистему, яка незначно переміщається, змінюючи свій звіт автоматичного визначення географічного місцеположення. Додатково, користувачу надається указання типу доступу до системи, яке надається з тим, щоб здійснювався належний об'єм використання. У одному з аспектів, наданий спосіб для виявлення і захоплення малої базової станції за допомогою здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, визначення близькості до малої базової станції як умови запуску для сканування і захоплення, а також сканування і захоплення малої базової станції. У ще одному аспекті, наданий щонайменше один процесор для виявлення і захоплення малої базової станції. Перший модуль здійснює доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції. Другий модуль визначає близькість до малої базової станції як умову запуску для сканування і захоплення. Третій модуль сканує і захоплює малу базову станцію. У додатковому аспекті, наданий комп'ютерний програмний продукт для виявлення і захоплення малої базової станції. Комп'ютерночитаний запам'ятовуючий носій містить перший набір кодів для спонукання комп'ютера здійснювати доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції. Другий набір кодів спонукає комп'ютер визначати близькість до малої базової станції як умову запуску для сканування і захоплення. Третій набіркодів спонукає комп'ютер сканувати і захоплювати малу базову станцію. У ще одному додатковому аспекті, наданий пристрій для виявлення і захоплення малої базової станції. Наданий засіб для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції. Наданий засіб для визначення близькості до малої базової станції як умови запуску для сканування і захоплення. Наданий засіб для сканування і захоплення малої базової станції. У додатковому аспекті, наданий пристрій для виявлення і захоплення малої базової станції. Обчислювальна платформа здійснює доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції і визначає близькість до малої базової станції як умову запуску для сканування і захоплення. Приймач сканує і захоплює малу базову станцію. Для досягнення вищевикладених і пов'язаних цілей, один або більше аспектів включають ознаки, повністю описані надалі і детально показані в формулі винаходу. Подальший опис і прикладені креслення детально викладають деякі ілюстративні аспекти і вказують тільки на деяку кількість різних способів, якими можуть використовуватися принципи аспектів. Інші переваги і новітні ознаки стануть очевидними з подальшого докладного опису, який розглядається спільно з кресленнями, а розкриті аспекти повинні включати в себе всі такі аспекти і їх еквіваленти. Короткий опис креслень Ознаки, суть і переваги даного винаходу стануть ясніше з докладного опису, викладеного нижче, при вивченні спільно з кресленнями, на яких подібні символи є відповідно ідентифікованими і на яких: фіг. 1 ілюструє структурну схему системи зв'язку, яка має мобільну станцію або користувацьке обладнання для сканування і захоплення малої базової станції; 2 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фіг. 2 ілюструє діаграму станів для мобільної станції, яка сканує і захоплює макро- або фемтосистему, відповідно до відносного пріоритету; фіг. 3 ілюструє схему послідовності операцій методології для сканування і захоплення фемтосистеми відповідно до енергоефективного способу; фіг 4 ілюструє схему структури даних користувацьких зон; фіг. 5А, 5В ілюструють схему послідовності операцій методології або послідовності операцій вибіркового виявлення малої базової станції; фіг. 6А, 6В ілюструють схему послідовності операцій методології або послідовності операцій для виявлення і переривання циклу вибору системи; фіг. 7 ілюструє зразкову систему бездротового зв'язку; фіг. 8 ілюструє зразкову систему зв'язку, яка дає можливість розгортання базових станцій точок доступу в межах мережевого оточення; фіг. 9 ілюструє структурну схему системи, що містить логічне групування електричних компонентів для вибіркового виявлення малої базової станції; фіг. 10 ілюструє структурну схему системи, що містить логічне групування електричних компонентів для вибіркового виявлення малої базової станції; фіг. 11 ілюструє структурну схему системи, що має логічне групування електричних компонентів для виконання вибіркового виявлення малої базової станції. Докладний опис Стільникова мережа може включати в себе велику кількість базових станцій обмеженого доступу/обмеженої дальності дії ("малих"), розгорнутих кінцевими користувачами, таких як домашні базові вузли (HNB) або фемтостільники, які надають доступ терміналам доступу (AT) або користувацькому обладнанню (UE) до базової мережі. Додаток, додатково, може бути для пікостільників або будь-якої ієрархічної структури стільників. Підхід вибіркового виявлення дає UE можливість виявляти і використовувати малу базову станцію, не витрачаючи даремно живлення на виявлення чужої базової станції або на пошук при знаходженні поза межами дальності дії будь-якої відкритої малої базової станції. Наприклад, чужа базова станція може містити фемтостільник, про який на UE (наприклад, стільникові пристрої, мобільна станція, термінали доступу, телефонні трубки і т. д.) одержана інформація, що він недоступний, або для якого спроби сканувати і захопити доступ (наприклад, зареєструватися) безуспішні через нестачу належної аутентифікаційної інформації. У будь-яких випадках, обмежена базова станція еквівалентна чужій базовій станції. Обмежена або чужа базова станція, в деяких випадках, може надавати обмежений доступ, наприклад, дозволяючи виклик в точку доступу громадської безпеки (PSAP) (наприклад, екстрені виклики 911). У іншому випадку, чужа або обмежена базова станція не буде надавати відкритий доступ (наприклад, необмежений доступ на основі аутентифікаційної інформації, яка була наявна у UE); однак, додаткові етапи можуть використовуватися для зняття обмежень, можливо, по тарифу використання (наприклад, введення кредитної карти або іншої згоди на виставлення рахунку за використання). Внаслідок цього нововведення, в одному з аспектів, інформація, що постачається, може використовуватися для виконання входжень в активний виклик. Пристрій, на який постачається інформація про малу базову станцію в базі даних при активному виклику, може сканувати переважні фемтостільники, наприклад повідомляти пілотні сигнали фемтостільників, які потенційно можуть бути поза частотою з поточного каналу роботи, і повідомляти ці пілотні сигнали в PSMM (повідомленні вимірювання інтенсивності пілотного сигналу), що дозволяє макросистемі входити в конкретний фемтостільник. Невеликі перерви в роботі під час сканувань можуть здійснювати незначний вплив, такий, як якби один або два пакети втрачалися в додатку мовного виклику. Виявлення може приводити до залежного від місцеположення визначення (наприклад, триангуляції базової станції макрорівня, глобальної системи позиціонування, локального широкомовного каналу і т. д.) знаходження в межах дальності дії відкритого фемтостільника, ідентифікатор якого був упізнаний вручну, який піддавався доступу через розподілений список сусідів і т. д. Певна зона/обсяг для кожного фемтостільника може бути круглою, сферичною, сегментованою лінійною, циліндричною багатокутною, нерегулярною і т. д. Визначення місцеположення може включати різні системи географічних координат (наприклад, широту, довготу). У одному з аспектів, координати додатково включають центральну точку або діапазон геодезичної висоти або висоти над рівнем моря. Якщо упізнається і розпізнається по географічних координатах, що широкомовно передаються, UE переважно може допускати малі зміни в місцеположенні без змушення повторно упізнавати ідентифікатор фемтостільника. Тип наданого доступу (наприклад, необмежений, обмежений і т. д.) переважно повідомляється кінцевому користувачу через покажчик пристрою відображення. 3 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Різні аспекти далі будуть описані з посиланням на креслення. У подальшому описі, для цілей пояснення, численні конкретні деталі викладені для того, щоб надати вичерпне розуміння одного або більше аспектів. Однак, може бути очевидно, що різні аспекти можуть бути здійснені на практиці без цих конкретних деталей. У інших випадках, широко відомі конструкції і пристрої показані у вигляді структурної схеми для того, щоб полегшити опис цих аспектів. На фіг. 1, система 100 зв'язку дає мобільній станції або користувацькому обладнанню 102 (UE) можливість поліпшувати свій доступ до базової мережі 104 для зон, що не обслуговуються базовою станцією макрорівня (наприклад, розвиненим базовим вузлом 106 (eNB)), за допомогою використання малої базової станції 108 (наприклад, фемтостільника). Фемтостільники можуть бути розміщені в межах структури 110, яка погіршує прийом eNB 106. Фемтостільник, який часто знаходиться у власності кінцевого користувача 112 і служить засобом сполучення з базовою мережею 104 за допомогою широкосмугової мережі 114 (наприклад, мережі Інтернет), може надати економічну вигоду над тарифами оплати використання для використання eNB 106 як технології радіодоступу (RAT). Більше того, користувачі все більше і більше покладаються на доступ до бездротового зв'язку на своєму місці роботи або вдома, ніж на володіння телефоном наземної лінії зв'язку або іншим пристроєм зв'язку. У ілюстративній системі 100 зв'язку, фемтостільник 108, початково відомий як базова станція точки доступу, є малою стільниковою базовою станцією, типово призначеною для використання в житлових оточеннях або оточеннях малих підприємств. Вона приєднується до мережі постачальника послуг через широкосмуговий зв'язок (наприклад, цифрову абонентську лінію (DSL) або кабель); сучасні конструкції типово підтримують від п'яти (5) до ста (100) мобільних телефонів в житловому приміщенні. Фемтостільник дозволяє постачальникам послуг розширювати обслуговуване покриття в приміщенні, особливо, коли доступ був би інакше обмеженим або недоступним. Фемтостільник має функціональні можливості типової базової станції, але розширює їх, дозволяючи більш просте самостійне розгортання. Прикладом є фемтостільник, що містить Вузол В, контролер радіомережі (RNC) і вузол підтримання GPRS (SGSN) з мережею Ethernet для транзитного з'єднання. Хоч велика увага сфокусована на області 3GPP2, системі 1Х і DO, концепція застосовна до всіх стандартів,в тому числі рішень GSM, CDMA2000, TD-SCDMA, UMTS і WiMAX. Додатково, в матеріалах даної заявки розкриті процедури, які рівно застосовні до знаходження фемтостільників по технологіях, наприклад, що знаходиться в макросистемі 1Х, і на основі місцеположення відносно макросистеми, що розшукує фемтостільник UMTS, і т. д. Визначення положення (наприклад, визначення користувацької зони з використанням PUZL) також може використовуватися для знаходження конкретних гарячих точок WLAN. Для оператора мобільного зв'язку, привабливістю фемтостільника є поліпшення відносно як покриття, так і ємкості, особливо в приміщенні. Також може бути сприятлива можливість для нових послуг і зменшеної собівартості. Оператор стільникового зв'язку також одержує вигоду з поліпшеної місткості і покриття, але також може зменшувати капіталовкладення і операційні витрати. Фемтостільники є альтернативним шляхом одержати вигоду від зближення стаціонарного і мобільного зв'язку (FMC). Відмітна особливість полягає в тому, що більшість архітектур FMC вимагають нової (дворежимної) телефонної трубки, яка працює з існуючими домашніми/корпоративними точками доступу Wi-Fi, нарівні з тим, що основане на фемтостільнику розгортання буде працювати з існуючими телефонними трубками, але вимагає установлення нової точки доступу. Переважно, на UE 102 встановлений компонент 116 визначення місцеположення для визначення наближення до фемтостільника 108, для якого доступна авторизація для відкритого використання. Структура 118 даних доступу малої базової станції (SBS) оновлюється і піддається оберненню, щоб визначати, чи знаходиться фемтостільник 108 в "білому списку" 120 доступних фемтостільників, або знаходиться в "сірому списку" зареєстрованого використання 120 (наприклад, екстреного використання 911) або в "чорному списку" 122, будучи недоступним, останні випадки зображені чужим фемтостільником 123. UE 102 може ідентифікувати асоційований фемтостільник 108 по повідомленню 124 географічного місцеположення, широкомовно переданому фемтостільником 108. Переважно, компонент 126 допуску переміщення UE 102 може ідентифікувати асоційований фемтостільник 108, навіть якщо трохи переміщається, змінюючи повідомлене географічне місцеположення. На доповнення, певна зона 128 покриття фемтостільника 108 може бути основана на площі або тривимірній зоні (наприклад, сферичній, сегментованій лінійній або багатокутній). Структура 118 даних доступу до SBS додатково може підтримувати певну зону 128 покриття, що включає в себе вертикальні частини будівлі. Як альтернатива або на доповнення до повідомлення 124 географічного місцеположення, UE 102 може приймати географічне місцеположення 130 4 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 базової станції 106 (eNB) макрорівня. Наприклад, eNB 106 може відправляти список 132 сусідів, який містить інформацію білого списку, сірого списку або чорного списку. Як ще один приклад, UE 102 може виконувати оцінки місцеположення, основані на потужності/напрямку або триангуляції, виконаній на основі одного або більше eNB 106. Як альтернатива або на доповнення, UE 102 може приймати географічне місцеположення 134 на основі прийому супутників 136 глобальної системи позиціонування (GPS). UE 102 продовжує термін служби своєї акумуляторної батареї за допомогою використання приймача-передавача 131 DTX/DRX (переривистої передачі/переривистого прийому), який здійснює переривисту передачу і прийом, підтримуючи поліпшене сканування і захоплення фемтостільників 108. На доповнення, це поліпшене сканування і захоплення надають парадигму захоплення фемтостільників з правом вибору, в тому числі адресацію різних моделей використання, підтримання численних фемтостільників, знаходження фемтосистеми EV-DO, асоційованої з фемтосистемою 1Х, захоплення фемтостільників, коли недоступне або обмежено доступне макропокриття, підтримання фемтостільників "тільки EV-DO", які не мають системи 1Х. Адресуються поля, необхідні для пов'язаного з фемтостільником постачання. Структура даних доступу до SBS надає відповідне підтримання. За допомогою постаченої інформації, процедури на мобільній станції 102 (UE) можуть ефективно вибирати фемтостільник 108. Зокрема, мобільний пристрій може упізнавати інформацію білого і чорного списків для пілотних сигналів фемтостільника мережі. Здійснюється оцінка для ухиляння від чужих фемтостільників 122. Постачання може відбуватися за допомогою одного або більше з ефірної передачі з мережевого радіодоступу, вставляння комп'ютерночитаного запам'ятовуючого носія (наприклад, смарт-карти), настроювання виготовлювачем комплексного обладнання або програмування в пункті продажів. У одному з аспектів, смарт-карта може переміщатися на інше UE (наприклад, стільникові пристрої, мобільну станцію, термінали доступу, телефонні трубки і т. д.). У ще одному аспекті, UE може синхронізувати свою оновлену інформацію бази даних на локальному запам'ятовуючому пристрої (наприклад, домашньому комп'ютері) з користувацьким інтерфейсом, який дозволяє вибирати вручну або надані мережею варіанти вибору для підтримання особисто вибраних записів SBS (наприклад, фемтостільника). У ще одному аспекті, мережа може надавати систему автоматичного резервного копіювання по ефіру, яка сприяє передачі інформації на інше UE або переустановленню на тому ж самому UE. У ще одному іншому аспекті, такі вивантаження в мережу можуть використовуватися для допомоги іншим пристроям. Додатково, такі вивантаження можуть бути реагуючими на запити мережі для пристрою. У ще одному додатковому аспекті, база даних може бути структурована як основана на записах, щоб дозволити інформації просуватися на пристрій численними мережевими об'єктами, не кажучи вже про дозвіл пристрою додавати записи в таблицю самостійно або за допомогою користувацького введення. У одному аспекті, виявлення і переривання циклів вибору системи, виконуване UE 102, підтримується, щоб вжити заходів у відповідь на проблему ідентифікації фемтостільника з використанням існуючих стандартів ефірних інтерфейсів, які в явній формі не мають широкомовних повідомлень ID 'фемтостільника'. Така інформація ID необхідна, щоб UE 102 визначало ідентифікатор фемтостільника 108, 122 і перевіряло, чи занесений фемтостільник 106, 122 в чорний список, занесений в білий список або не фігурує ні в якому списку. На доповнення, в таких аспектах вживають заходів у відповідь на проблему захисту упізнаваного мобільним пристроєм запису ідентифікатора фемтостільника або запису білого списку або чорного списку від ігнорування мережею або від видалення мережею. У одному з конкретних аспектів, інформація про широту і довготу, що широкомовно передається стільником, використовується для допомоги ідентифікації, чи є стільник фемтостільником (на протилежність макростільнику 106). Як альтернатива або на доповнення, така інформація включає в себе інформацію про геодезичну висоту, висоту над землею або висоту над рівнем моря. Як альтернатива або на доповнення, формат географічної інформації знаходиться в іншій системі географічних координат. Значення широти і довготи можуть бути основані на декількох різних геодезичних системах або рівнях приведення, найбільш відомими є WGS 84, використовувані всім обладнанням глобальної системи позиціонування (GPS). Інші рівні приведення, однак, є значущими, оскільки вони були вибрані національною картографічною організацією як найкращий спосіб для представлення своєї території, і такі є рівнями приведення, використовуваними на друкованих картах. Використання широти і довготи, знайдених на карті, може не дати такого ж початку відліку, як на приймачі GPS. Координати з картографічної системи іноді можуть змінюватися на інший рівень приведення з використанням простого зміщення. Наприклад, для перетворення з ETRF89 (GPS) в ірландську сітку на 49 метрів на схід, і віднімання 23,4 метрів з півночі. У більш загальному значенні, один рівень 5 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 приведення змінюється на будь-який інший рівень приведення з використанням послідовності операцій, названої перетвореннями Хелмерта. Це включає в себе перетворення сферичних координат в декартові координати і застосування інформації семи параметрів (наприклад, зміщення, тривимірного обертання), і перетворення зворотно. Дані, спроектовані по широті/довготі, часто представляються як 'Система географічних координат', наприклад дані по широті/довготі, якщо рівнем приведення є Північноамериканський рівень приведення 1983 року, який позначений за допомогою 'GCS, Північна Америка, 1983'. Така інформація потім могла б зберігатися на мобільній станції (MS) або UE 102 так, що наступного разу UE 102 спостерігає той же самий фемтостільник (ідентифікований широтою і довготою і, можливо, іншою інформацією), 102 може розпізнавати фемтостільник (і негайно визначати, є чи ні фемтостільник діючим фемтостільником) на основі збережуваної інформації, наприклад, в його чорному списку/білому списку. У ще одному аспекті, довжина маски використовується для допомоги в "округленні" або загрубленні точності інформації про широту і довготу. Наприклад, кожна могла б використовувати 24 біти. Довжина маски могла б вказувати, які з LSB (молодших значущих бітів) повинні ігноруватися. Як альтернатива, визначення відстані може здійснюватися по відомих фемтостільниках з прикладеним пороговим значенням. Необхідність в округленні полягає в тому, що передана фемтостільником інформація про широту і довготу могла б змінюватися в порядку мікрометрів, сантиметрів і т. д. (наприклад, якщо фемтостільник 108 на столі був трохи зміщений, як зображено на 138). У ілюстративному аспекті, фемтостільник 108 має можливість GPS і мав таку інформацію GPS, широкомовно передану фемтостільником 108. Така маска на UE 102 надає засіб для допомоги UE 102 розпізнавати за допомогою інформації про несуттєво зміщену довготу/широту (широту/довготу), що фемтостільник 108 все ж є тим же самим фемтостільником. У додаткових аспектах, більш точна ідентифікація фемтостільника 108 (наприклад, ідеально, для унікальної ідентифікації фемтостільника) підтримується додатковими ідентифікаторами фемтостільника. Додаткові поліпшення надають підтримання ручного вибору системи із зручною для сприйняття людиною ідентифікацією фемтостільника (наприклад, для ручного керування чорним списком/білим списком і ручних сканувань/сканувань фемтостільника). Це зображено як користувацький інтерфейс 140 у UE 102, що надає ручне керування 142 навчанням, а також покажчик 144 доступу, який дає зворотний зв'язок відносно типу доступу (наприклад, до макростільника, відкритого фемтостільника, обмеженого невідомого фемтостільника, що вимагає аутентифікаційних кодів). Тим самим, надані функції керування відображенням мобільної телефонної трубки, які стосуються доступу до фемтостільника. Керування версіями може бути надане для структури даних доступу до SBS (наприклад, баз даних списків переважних користувацьких зон (PUZL)). Переважно, керування базою даних може бути надане для розбиття інформаційного наповнення (наприклад, користувацьких зон) на два розділи з одним для інформації, що постачається мережею, і другим для упізнаваної мобільним пристроєм інформації. Також може бути надане підтримання для хендоверів активного виклику. У ще одному аспекті, самі записи PUZL можуть формувати ієрархічні мережі. Як тільки система, розміщена в користувацькій зоні, знайдена, така нова система сама може вказувати, що пристрою потрібно бути членом іншої користувацької зони, викликаючи знаходження іншого фемтостільника в межах цієї іншої користувацької зони. Тим самим, такий ієрархічний пошук може використовуватися для входження в кампус з фемтостільником більшої зони охоплення, використовуваним для направляння пристрою в спеціалізований фемтостільник в межах конкретних частин в кампусі. Таким чином, база даних PUZL може бути ітеративною за своєю природою і режимом роботи. На фіг. 2, надана методологія або послідовність операцій 200, що ілюструють стани мобільної станції або UE, що переміщається в зонах покриття макросистем і різних типів малих базових станцій (наприклад, фемтостільників). У стані 202, мобільна станція не асоційована з макро- або фемтосистемою і, таким чином, виконує сканування каналу макро/фемтостільника на основі відносного пріоритету (етап 204). Якщо мобільна станція знаходить фемтосистему, як зображена на 206, то фіксується стан 208, в якому мобільна станція асоційована з фемтосистемою, яка на ілюстративному зображенні є найбільш переважною системою (етап 210). Якщо MS втрачає покриття фемтостільника, як зображено на 212, то мобільна станція повертається в стан 202. Якщо мобільний пристрій потім знайде макросистему на основі відносного пріоритету, як зображено на 214, то фіксується стан 216, в якому мобільна станція асоційована з макросистемою, але не знаходиться ні в якій користувацькій зоні. У зразковому аспекті, вартість може зменшуватися за допомогою знаходження відкритої користувацької зони, тому мобільна станція продовжує ідентифікувати одну або більше користувацьких зон, асоційованих з SID макростільника з бази даних PUZL (етап 218). Проводиться перевірка, щоб 6 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 подивитися, чи увійшла мобільна станція (MS) в користувацьку зону(и), на основі більш точних визначень областей сканування (наприклад, основаних на (радіочастотному, RF) РЧ-покритті і/або основаних на географії записів) (етап 220). Якщо мобільна станція входить в конкретну користувацьку зону, як зображено на 222, то фіксується стан 224, в якому мобільна станція асоційована з макросистемою, ідентифікованою як така, що знаходиться в одній або більше користувацьких зонах. Мобільна станція виконує енергоефективні/ефективні по обчисленнях сканування для знаходження фемтосистем(и), асоційованих з користувацькою зоною(ами) (етап 226) і безперервно здійснює перевірку, щоб спостерігати, чи залишаються задоволеними умови запуску для сканувань фемтосистем (етап 228). Наприклад, частота перевірок може бути більш високою частотою, оскільки мобільна станція намагається захопити переважну фемтосистему. На протилежність, зворотно на етап 220, перевірки можуть проводитися відносно нечасто відносно рухливості мобільної станції. Якщо мобільна станція знаходить фемтосистему, як зображено на 230, то фіксується стан 208. Інакше, якщо мобільна станція виходить з користувацької зони, як зображено на 232, то фіксується стан 216. На фіг. 3, надана методологія або послідовність 300 операцій для вибіркового енергоефективного виявлення і захоплення малої базової станції. На етапі 302, мобільна станція знаходитися в стані DTX/DRX вимкнення живлення або енергозбереження. На етапі 304 здійснюється визначення, що інформація оновлення доступна для малих базових станцій (наприклад, фемтосистем). Якщо так, інформація про фемтосистеми може використовуватися для оновлення білого списку, чорного списку або сірого списку (наприклад, обмеженого призначення або використання по високій вартості) (етап 306). Інформація оновлення може постачатися зі списку сусідів базової станції макрорівня (етап 308). Як альтернатива або на доповнення, оновлення може ініціюватися по команді користувача або прийматися з користувацького введення (етап 310). Як альтернатива або на доповнення, параметри фемтосистеми можуть виявлятися при скануванні, такому як за допомогою виявлення ідентифікуючої широкомовної передачі (етап 312). Останнє може полегшувати основане на РЧ вибіркове сканування і захоплення. Сигнал, що широкомовно передається, може бути загальнодоступним, так що переміжні сканування будуть виявляти фемтосистему. Якщо ніяке оновлення не потрібне на етапі 304, або після завершення на етапі 306, то додатковий контроль поточного місцеположення може виконуватися для сприяння основаному на географії скануванню і захопленню (етап 314). Наприклад, макросистема може надавати місцеположення, бути асоційованою як така, що знаходиться в зоні фемтосистеми, або використовуватися для визначення місцеположення (наприклад, напрямку/інтенсивності сигналу або триангуляції) (етап 316). Як альтернатива або на доповнення, фемтосистема може широкомовно передавати географічні координати, які можуть використовуватися (етап 318). Наприклад, чужий фемтостільник може надавати географічне оновлення, навіть якщо не використовується для доступу. Як альтернатива або на доповнення, може використовуватися інше джерело інформації про місцеположення, таке як глобальна система позиціонування (GPS) (етап 320). На етапі 322, здійснюється визначення, що підтверджується сканування, таке як внаслідок основаного на зміні місцеположення або РЧ-запуску. Сканування може приймати достатню ідентифікуючу інформацію з фемтостільника для цих цілей (етап 324). Для випадків, в яких ця ідентифікуюча інформація є географічним місцеположенням фемтостільника (етап 326), допуск переміщення місцеположення може полягати в тому, що незначна зміна положення не шкодить ідентифікації (етап 328). Ця ознака може підтримувати легкість розгортання, щоб кінцеві користувачі розміщували фемтостільник без змушення вручну призначати унікальний ідентифікатор або вручну вводити географічне місцеположення (наприклад, широту/довготу). З інформацією про місцеположення, можуть визначатися границі зони покриття (наприклад, круглі, циліндричні, сегментовані лінійні, багатокутні, сферичні і т. д.), які, таким чином, можуть включати в себе вертикальне вимірювання (наприклад, поверх будівлі) (етап 330). Ідентифікація захопленого фемтостільника додатково може повідомлятися користувачу, така як представлення піктограми або тексту, подібних індикації роумінгу, з тим, щоб користувач був поінформований, які обмеження/вартість використання застосовні (етап 332). На фіг. 4, структура 400 даних ілюструє переважне одержання інформації про фемтостільник для поліпшення сканування і доступу за допомогою наявності структури даних 402 користувацьких зон, яка може постачатися і підтримуватися з макромережі для мобільної станції або UE. Для кожного UE, може використовуватися поле 404 UZ_TEMP_SUBSC (тимчасового абонента користувацької зони), прапор 404 UZ_ORIG_ONLY (виклик тільки в користувацькій зоні), який встановлюється базовій станції відповідним чином, щоб вказувати, 7 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 дозволено чи ні мобільній станції створювати виклик, тільки коли в межах зони обслуговування призначеної на даний час користувацької зони. Якщо створення виклику дозволене тільки в межах призначеної користувацької зони, UZ_ORIG_ONLY = '1'; інакше, UZ_ORIG_ONLY = '0'. Прапор 408 MANUAL_UPDATE_ALLOWED вказує, чи дозволені ручні оновлення в цій базі даних. Коли є можливість, цей варіант вибору дозволяє користувачу додавати записи і модифікувати або видаляти записи, додані користувачем в базі даних. Прапор 409 MANUAL_ACQ_ALLOWED (ручне захоплення дозволене) вказує, чи дозволено користувачу вручну ініціювати сканування і захоплення конкретного фемтостільника, як задано в базі даних фемтостільників. Поле 410 PUZL_PRL_RELATIVE_PRIORITY (відносний пріоритет між списком переважного роумінгу і списком переважних користувацьких зон) підтримує оснований на PUZL поліпшений вибір системи (ESS) в перший раз, коли вмикається живлення. Поле PUZL_PRL_RELATIVE_PRIORITY вказує, мають чи ні сканування фемтостільників на основі записів про фемтостільники в базі даних більш високий пріоритет над скануваннями макростільників на основі записів про макростільники в базі даних. Прапор 412 PUZL_PREF_ONLY встановлюється в '1', щоб вказувати, що, коли мобільна станція виконує сканування на основі PUZL, мобільна станція обмежена, щоб захоплювати тільки такі діючі системи, ідентифіковані в PUZL. Коли встановлено в '0', це поле вказує, що, коли мобільна станція виконує сканування на основі PUZL, вона може захоплювати діючі системи, ідентифіковані в PUZL, і інші системи, не ідентифіковані в PUZL. Поле 414 ENABLE_PUZL_IN_ROAMING призначене, щоб дозволяти мережі вмикати/вимикати PUZL, коли MS знаходиться в стані роумінгу. Для кожного фемтостільника, який ідентифікований в користувацькій зоні 402, постачаються/підтримуються наступні поля. Поле 416 UZ_INFO_FLAG визначає, чи належить фемтостільник до глобального білого списку або чорних списків для операторів вставлення/оновлення/видалення. Поле 422 UZ_PRIORITY, в одному з аспектів, може вказувати, що одна UZ може використовуватися MS на даний час. При умові можливості перекриття UZ (наприклад, глобальної UZ і офісної UZ), в ще одному аспекті, узагальнене визначення дозволяє численним UZ працювати спільно. Наприклад, UZ з однаковим полем 422 UZ_PRIORITY можуть працювати одночасно. Таким чином, повинно бути взято до уваги, що, у випадку перекриття UZ, MS намагається базуватися в UZ з найвищим пріоритетом. Коли UZ, що перекриваються, мають однаковий пріоритет, MS може базуватися в будь-якій з них. Нові поля або прапори (не зображені) можуть вказувати, чи потрібно стирати упізнані мобільним пристроєм записи в структурі даних доступу до SBS (наприклад, PUZL), стирати упізнані мобільним пристроєм записи поза PUZL, або вказує період часу між періодичними "очищеннями" упізнаних мобільним пристроєм записів. Додаткові постачання можуть включати в себе ID фемтостільника, перепланування фемтомережі і підтримання для дозволу мережі витягувати статистичні дані фемтостільника на основі витягання параметрів MS. Поле 418 UZ_ID є ідентифікаційним номером для користувацької зони. Це використовується через ефірний інтерфейс для ідентифікації користувацької зони для мережі і мобільної станції. Поле 420 UZ_SID є ідентифікацією системи користувацької зони, яка встановлюється в системний ідентифікатор (SID), асоційований з ID користувацької зони, коли UZ_INFO_FLAG встановлений в '1', а UZ_IN_HOME не заданий. Встановлюється у '0' в іншому випадку. Значення ID користувацької зони і SID користувацької зони разом надають унікальний ідентифікатор для користувацької зони. Поле UZ_TD_SUFFIX (не зображене) використовується для указання, чи є UZ постаченою мережею або упізнаною мобільним пристроєм. У одному з аспектів, UZ_ID і UZ_SID унікально ідентифікують UZ. За допомогою використання цього поля UZ_ID_SUFFIX, UZ може унікально ідентифікуватися по UZ_ID, ZU_SID і UZ_ID_PROVISIONED. Таким чином, повинно бути взято до уваги, в одному з аспектів, що пристрій асоційований з одиночною системою і, при базуванні в такій одній системі, численні користувацькі зони можуть входити в попередній перегляд. Пріоритет користувацької зони використовується для визначення порядку, в якому пристрій буде сканувати доступний фемтостільник, на основі параметрів фемтостільників, наданих для кожної користувацької зони. Коли пристрій знаходить фемтостільник, не має значення, які параметри користувацької зони використовуються, пристрій переходить до використання фемтостільника. Поле 424 UZ_NAME задане, коли UZ_INFO_FLAG встановлений в '1', а інакше, опущено. Поле до 12 символів може використовуватися в мобільнійстанції, щоб вказувати мобільній станції найменування користувацької зони, на яку мобільна станція підписана на даний час. Поле 426 UZ_IN_HOME задане, коли UZ_INFO_FLAG встановлений в '1', a UZ_SID встановлений в '0'. Інакше, опущено. Це поле встановлене в '1', коли ця UZ застосовується до всіх домашніх або еквівалентних домашній системах. Інакше, воно встановлене в '0'. Поле 428 8 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ACTIVE_FLAG задане, коли UZ_INFO_FLAG встановлений в '1', а інакше, опущено. При цьому прапорі, встановленому в '1', мобільна станція повинна реєструватися при вході або виході з цієї конкретної користувацької зони. Якщо дозволено, ACTIVE_FLAG = '1'; інакше, ACTIVE_FLAG = '0'. Поле 430 PRIORITY_CONTROL є 3-бітовим полем, яке керує здатністю користувача модифікувати пріоритети PUZL з використанням користувацького інтерфейсу мобільного пристрою, такою як ніякі зміни не дозволені, дозволені ручні зміни для вибору вручну серед присутніх користувацьких зон. При існуванні користувацької зони, мобільний пристрій буде повертатися до пріоритетів PUZL. Як ще один приклад, ручна і тимчасова зміни можуть бути дозволені, при цьому користувачу також дозволяється змінювати пріоритети PUZL для цієї користувацької зони. Зміна буде залишатися в дії до наступного вимкнення живлення. Прапор 432 REG_REQ_FLAG (потрібна реєстрація) встановлюється, щоб вказувати, що мобільний пристрій повинен реєструватися, коли він захоплює фемтостільник. Це також вказує, що, коли мобільний пристрій асоційований з фемтомережею, він буде реєструватися при перемиканні з PN (псевдошумової послідовності) на іншу PN, по суті, вимагаючи, щоб він реєструвався, коли перемикає фемтостільники, навіть коли вони належать одному і тому ж SID/NID. Поле 434 NOTIFICATION_FLAG надається, щоб, коли цей прапор встановлений в '1' і мобільна станція переміщається в межах зони покриття користувацької зони, цей прапор міг використовуватися для указання, що мобільний пристрій повинен реєструватися, коли він захоплює асоційовану систему в цій користувацькій зоні. Це також вказує, що, коли мобільний пристрій асоційований з системою, асоційованою з користувацькою зоною, він буде реєструватися при перемиканні з PN на іншу PN незалежно від того, чи належить цільова система тому ж самому/іншому SID/NID в порівнянні з вихідною. Поле 436 UZ_REVISION вказує поточну версію цього запису в PUZL. Для широкомовних користувацьких зон, мобільна станція використовує це значення, щоб визначати, чи має мережа більше поточної інформації про конкретну користувацьку зону. Поле 438 UZ_TYPE використовується для проведення відмінності між наступними типами користувацьких зон, такими як UZ_TYPE_1: широкомовна основана на РЧ-покритгі, UZ_TYPE_2: широкомовна - основана на географії, UZ_TYPE_3: для конкретної мобільної станції - основана на РЧ-покритті - визначається параметрами службових даних, UZ_TYPE_4: для конкретного мобільного пристрою - основана на географії, ZU_TYPE_5: для конкретного мобільного пристрою - основана на географії - з окремою несучою, і UZ_TYPE_6: для конкретного мобільного пристрою - основана на РЧ-покритті і географії - з окремою несучою. Поле 440 CRC є контролем циклічним надмірним кодом для перевірки дійсності. Додаткова системна інформація 442 про фемтостільник є доступом на основі поля 438 ZU_TYPE. У ілюстративному аспекті, інформація 442 включає в себе поле 444 REC_LENGTH, яке встановлене в сумарну довжину цього запису в байтах, включаючи це поле. Поле 446 SYSTEM_INFO_LENGTH встановлюється в довжину в байтах системної інформації, що міститься в цьому записі. Це покриває всі поля, починаючи з цього поля аж до і включаючи поле ASSOCIATED_EVDO. Поле 448 SYS_TYPE вказує тип системи (наприклад, 1х або EV-DO). Поле 450 PREF_NEG надається, щоб, коли встановлено, поточний запис розглядався як система, де мобільний пристрій не буде асоціюватися з нею самою. Використовується для задавання, чи є запис таким, що вказує чорний список або білий список, відповідно. Мобільний пристрій не повинен приєднуватися до систем, вказаних за допомогою запису, або йому дозволено приєднуватися до систем, вказаних записом. Поле 452 SID (системного ідентифікатора) вказує, що асоційоване з користувацькою зоною фемтостільника. Поле 454 NID_COUNT дає рахунок кількості NID в SID, асоційованому з користувацькою зоною фемтостільника. Поля NID. Поля 456 NID є набором ідентифікаторів мережі (NID) окремої РЧнесучої. Поле 458 BASE_SUBNET_ID_COUNT призначене, коли типом системи є система 1xRTT, для установлення в кількість BASE_ID окремої РЧ-несучої. Коли типом системи є система 1xEV-DO, це поле встановлюється в кількість SUBNET_ID окремої РЧ-несучої. Ці ідентифікатори надані полем 460 BASE_ID або SUBNET_ID. Поле 462 PN_COUNT надає кількість PN (псевдошумових зсувів), яка асоційована з користувацькою зоною фемтостільника. Поле 464 PRI_NGHBR_PN є набором PN, асоційованих з користувацькою зоною фемтостільника. Поле 466 BAND_CLASS_COUNT надає кількість класів смуг, асоційовану з користувацькою зоною фемтостільника. BAND_CLASS 467 встановлюється в номер класу смуги, відповідний призначенню частоти каналу, заданого цим записом. Поле 468 NGHBR_FREQ_COUNT встановлюється в кількість частот окремої РЧ-несучої. Поля 469 NGHBR_FREQ є набором частот, асоційованих з користувацькою зоною фемтостільника. Поле 470 ASSOCIATED_EVDO вказує на UZ з асоційованою системою 1xEV-DO, і здійснюється 9 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 додаткове постачання в базу даних фемтостільників для задавання системи 1Х і її асоційованої системи EV-DO. Поля 472 для конкретного РЧ/географічного типу визначають атрибути зони покриття. Зокрема, постачається/підтримується додаткова інформація 474, прив'язана до полів 472 для конкретного РЧ/географічного типу, таких як поле 476 NID_COUNT, поле 478 NID_COUNT, поле 480 BASE_SUBNET_ID_COUNT, поле 482 UZ_BASE_SUBNET_ID_FLAG і поля 484 UZ_BASE_SUBNET_ID для основаної на РЧ інформації. Як альтернатива або на доповнення, додаткова інформація 474 може включати в себе поле 486 GEO_TYPE ('000'), поле 488 ANCHOR_LATITUDE, поле 490 ANCHOR_LONGITUDE, поле 492 ANCHOR_HEIGHT_MID_PT, поле 494 ANCHOR_HEIGHT_MAG, поле 496 ANCHOR_RADIUS і поле 498 HYSTERESIS для основаної на географії інформації. Однак, повинно бути взято до уваги, на користь даного розкриття, що переважний вузол (наприклад, мала базова станція, фемтостільник, пікостільник, ієрархічна стільникова структура) може скануватися, навіть коли недоступна ніяка інформація про положення (користувацької зони). Наприклад, параметри PUZL можуть використовуватися, коли пристрій нездатний визначити місцеположення послуги макростільника на основі постаченого PRL. У зразковій реалізації, прапор переваги може бути встановлений, щоб дозволяти пристрою спочатку шукати основані на PUZL записі до спроби використовувати PRL, або навпаки. У інших аспектах, додаткові поля (не зображені) МСС, MNC можуть використовуватися, щоб допомагати ідентифікувати фемтостільник по країнах і мережах для більш всеосяжного ідентифікатора. EXTENDED_BASE_ID (тобто ID фемтостільника) може бути необов'язковим полем, що використовує прапор "Included", який використовується спільно з SID/NID/Base_lD для унікальної ідентифікації фемтостільника. Це може допомагати MS при занесенні в чорний список або занесенні в білий список фемтостільника і при виконанні хендовера в режимі бездіяльності. Розширений Base_ID може широкомовно передаватися базовою станцією в повідомленні службової сигналізації. BASE_SUBNET_ID_TEXT може бути необов'язковим полем, що використовує прапор "Included", який використовується як зручний для сприйняття людиною ідентифікатор фемтостільника, для сприяння керуванню користувачем білим/чорним списком. По суті, може бути встановлено в зручний для сприйняття людиною текстовий рядок, щоб сприяти ідентифікації базової станції, для допомоги в ручних скануваннях і керуванні UZ користувачем. MSC_ID, CELL_ID можуть використовуватися спільно з ID фемтостільника для допомоги в передачі активного виклику і ідентифікації фемтостільника. Ці три поля разом, які широкомовно передавалися б фемтостільником, передавалися б у вихідний сектор для підготовки транзитного з'єднання фемтостільника для хендовера активного виклику. PREFERRED_UZ_IND може використовуватися для указання переважного фемтостільника (наприклад, фемтостільника ефірного часу типу "все, що зможеш з'їсти"). Воно також може бути встановлене в значення для указання переважного рівня UZ. ZU_LIST_ID може використовуватися для ідентифікації структури даних доступу до SBS (наприклад, PUZL), яка може бути подібною PR_LIST_ID, для ідентифікації PR, дозволяє, наприклад, мережі визначати версію PUZL перед спробою оновити його. Мобільна станція може встановлювати це поле в значення Preferred User Zone List Identification (ідентифікація списку переважних користувацьких зон), призначене для списку переважних користувацьких зон (PUZLs-p) базовою станцією. Поле UZ_DISP_IND може використовуватися за допомогою MS для керування відображенням покажчиків, що стосуються фемтостільника, на пристрої відображення MS, які можуть бути подібні ROAM_DISP_IND, використовуваному для керування покажчиком роумінгу. Наприклад, UZ_DISP_IND може вказувати, що MS базується в UZ (або фемтостільнику), в UZ (або фемтостільнику) із з'єднанням для сигналізації, в UZ (або фемтостільнику) з відкритим з'єднанням або переважній UZ (фемтостільнику). Наприклад, відсутність піктограми фемтостільника може вказувати, що відображувана інтенсивність сигналу стосується макростільника, тоді як наявність піктограми фемтостільника вказує відкритий доступ. Як альтернатива або на доповнення, одна або більше піктограм фемтостільників, текст, графіка і т. д., можуть надавати інтуїтивне указання відносно рівня доступу і вартості для використання, таке як передбачення за планом виставлення рахунків за необмежене використання. Додатково, може даватися указання, що чужий або обмежений фемтостільник буде дозволяти екстрений виклик або відкритий доступ по вартості використання. Мобільна станція буде встановлювати це поле в значення дії для відображення покажчика UZ за умовчанням на пристрої відображення мобільної станції, таке як Ввімкнено, Вимкнено або Мерехтіння. Може бути зроблені постачання для запобігання розміру ліміту UZ від перевищення граничного значення. Geo_Type_Specific_Fields_Included може дозволити основані на географічному і/або РЧ-нокритті визначення UZ. 10 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В зв'язку з вищевикладеним, повинно бути взято до уваги, що розкриття, наведені в матеріалах даної заявки, можуть застосовуватися не тільки до систем cdma2000, але також до інших систем стільникового зв'язку, таких як UMTS, WiMAX, і т. д., для того, щоб поліпшувати сканування і захоплення фемтостільників різних типів, що мають різні режими використання (наприклад, персональний, суспільний і мережа моделей гарячих точок). Наприклад, UE може знаходити фемтосистему EV-DO, асоційовану з фемтосистемою 1Х, може захоплювати фемтостільник, коли немає або обмежено доступне покриття макростільника, і може підтримувати фемтостільник "тільки EV-DO", що не має системи 1Х. Модель персональної гарячої точки може бути призначена для фемтостільників, розгорнутих в приватних будинках і невеликих домашніх офісах. Кожний фемтостільник дозволяє здійснювати доступ тільки для невеликої кількості конкретних користувачів. Модель громадської гарячої точки може бути пікоабо фемтостільниками, розгорнутими на підприємствах, кампусах, в багатоквартирних будівлях і т. д., таким чином, що мережа з невеликої кількості піко- або фемтостільників вся сконцентрована в досить невеликій географічній зоні, що дозволяє здійснювати доступ тільки конкретній групі користувачів в такій зоні, яка змінюється нечасто. Модель розподіленої "мережі гарячих точок" може бути географічно розподіленою мережею піко- або фемтостільників, розгорнутих в мережах готелів, аеропортах, кафе і т. д. Як альтернатива, мережі піко- або фемтостільників можуть дозволяти здійснювати доступ великій кількості користувачів, не обмежених ніяким одним географічним місцеположенням. Мобільним станціям може бути дозволено асоціюватися з численними фемтостільниками. Для фемтостільників, асоційованих з системами EV-DO, пов'язані з фемтостільниками постачання можуть давати мобільному пристрою можливість захоплювати фемтосистему 1Х і знаходити асоційовану фемтосистему EV-DO. Для фемтостільників "тільки EV-DO", пов'язані з фемтостільниками постачання можуть підтримувати вибір системи фемтостільника "тільки EVDO". Як один з варіантів, макросистема 1Х може підтримувати послуги з комутацією каналів, і послуги EV-DO підтримуються через фемтостільник "тільки EV-DO". Як ще один варіант, розглянемо сценарій, коли фемтостільник/система EV-DO може підтримувати всі послуги, а мобільній станції не потрібно бути асоційованою з системою 1Х. Процедури вибору системи можуть дозволяти фемтостільнику "тільки EV-DO" без змушення мобільної станції спочатку асоціювати її саму з системою 1Х. Додатково розглянемо розгортання фемтостільників, де є погане чи немає ніякого покриття макростільника. Процедура пошуку на мобільній станції може активувати сканування на основі пов'язаних з фемтостільником постачань, коли покриття макростільника недоступне. Повинно бути взято до уваги, що база даних доступу до SBS (наприклад, PUZL) може мати розмір, який придатний до її розгортання на вставному комп'ютерночитаному запам'ятовуючому носії (наприклад, картах R-UIM (знімного модуля ідентифікації користувача)/СSIМ (CDMAмодуля ідентифікації абонента)). Постачання/можливість пошуку може бути залежною від можливостей мобільної станції. Як додатковий аспект, ця можливість може бути вибраною користувачем, такою як вибір тільки одного типу користувацької зони по підходу "основаної на РЧ-покритті і географії окремої несучої" для пов'язаного з фемтостільником підтримання. Як ще один приклад, зона покриття може бути обмежена деякою формою (наприклад, основаним на круговій зоні механізмом для основаного на географії сканування). Байтове вирівнювання окремих полів може бути надане для спрощення синтаксичного аналізу, що узгоджується з необхідним збільшенням розміру бази даних. У ще одному аспекті, може бути додана довжина запису, дозволяючи мобільному пристрою зчитувати повний запис з карти R-UIM/CSIM і виконувати синтаксичний аналіз пізніше. Структура даних доступу до малої базової станції (SBS) може бути визначена так, щоб вона могла керуватися і постаченими макромережею, і постаченими користувачем записами про малі базові станції. Надані як основані на РЧ-покритті, так і основані на географії записи, щоб дозволяти добре настроюваній області, де мобільний пристрій здійснює сканування каналу(ів), де, як ідентифіковано, розгорнуті фемтостільники. Основане на радіочастотному (РЧ) покритті вказує посиланням на використання SID/NID/BASE_ID/SECTOR_ID макромережі для обмеження області сканування фемтосистеми. Основане на географії вказує посиланням на використання LAT/LONG, яке передається базовими станціями при визначенні області сканування для фемтосистеми. PUZL_P_REV може інкрементуватися для підтримання змін по новій версії з напрямом зусиль на зворотну сумісність. Поле PREF_ONLY може додаватися для обмеження мобільної станції, щоб захоплювала тільки системи, які ідентифіковані. Всі інші системи будуть ігноруватися мобільним пристроєм, якщо цей прапор встановлений і коли мобільна станція виконує сканування. Таким чином, цей аспект може точно настроювати області, де мобільний пристрій може сканувати фемтосистеми. 11 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Дуже стиснена область пошуку буде давати можливість ефективного використання акумуляторної батареї. Користувацька зона на макростільнику може точно настроювати інформацію. Що стосується основаного на РЧ-покритті і основаного на географії пошуку, оснований на географії може включати в себе інформацію про висоту, щоб адресувати поверхи в межах будівлі. Поле UZ_NID_COUNT/UZ_NID може бути набором NID макромережі, яка вважається такою, що належить цій користувацькій зоні. UZ_BASE_SECTOR_ID_COUNT може бути підрахунком кількості визначених BASE_ID або SECTOR_ID. UZ_BASE_SECTOR_ID_FLAG може ідентифікувати, чи є поточні записи BASE_ID для системи 1xRTT або SECTOR_ID для системи 1xEV-DO. BASE_ID (ZU_BASE_ID) користувацької зони є набором BASE_ID макромережі, яка вважається такою, що належить цій користувацькій зоні, ZU_NID і ZU_BASE_ID можуть бути визначені для точного настроювання області в макромережі, де мобільний пристрій буде сканувати записи PUZL. Це може бути корисним, коли макростільник не передає широкомовно LAT/LONG. Інформація, асоційована з численними BTS (базовими приймально-передавальними станціями) макрорівня, ідентифікується так, що мобільна станція може використовувати належну інформацію на основі напрямку, в якому мобільна станція входить в покриття фемтостільника. На доповнення, мобільна станція може використовувати інформацію по численних BTS. ANCHOR_HEIGHT може встановлюватися у висоту над еліпсоїдом віднесеності WGS-84, в одиницях по 1 метру, в діапазоні від -500 м до 15883 м. Це призначено для адресації висотних будівель, де мобільний пристрій може бути в тих же самих LAT/LONG, що і фемтостільник, але як і раніше поза покриттям фемтостільника. Значення гістерезису може виражатися в одиницях по 0,25 секунди. Мантиса визначена як '1', і 4 біти являють собою міру. Це надає значення гістерезису в 1, 2, 4, 8 ... 128  0,25 секунди. Значення гістерезису затримує вихід з користувацької зони на зміщення по відстані, визначене значенням гістерезису. Точка входу для користувацької зони є значенням радіуса (горизонтально) або значенням модуля висоти прив'язки (вертикально). Що стосується занесення в чорний список заданих систем або стільників, до яких MS не повинна здійснювати доступ, запис "чорного списку" може бути асоційований з конкретним записом структури даних, таким як набір зсувів PN (псевдошумової послідовності) для даної несучої з варіантом вибору заносити в список окремі зсуви PN або задавати діапазон. Запис чорного списку включає в себе набір NID для даного SID з варіантом вибору заносити в список окремих NID або використовувати бітову маску. Запис чорного списку може включати в себе набір BASE_ID без варіанта вибору заносити в список окремі BASE_ID або використовувати бітову маску. Запис чорного списку може включати в себе набір SectorlD з варіантом вибору заносити в список окремі SectorlD або використовувати бітову маску. Чорний список може використовуватися для сприяння керуванню доступом, такого як попередження телефонних трубок абонентів не фемторівня від вибору фемтостільників. Як ще один приклад, може використовуватися в тих випадках, коли не придатний дуже вузько заданий запис структури даних доступу до SBS. Може використовуватися для уточнення широко заданого запису (наприклад, для громадських гарячих точок і розподілених мереж моделі гарячих точок). Постачання можуть дозволяти, щоб мобільна станція вказувала мережі своє обмеження загального розміру пам'яті структури даних (наприклад, розміру R-UIM) на основі існуючих полів. Мобільна станція могла б повідомляти розмір пам'яті, яким вона може керувати. Постачання пам'яті в карті R-UIM має враховувати додатковий простір, щоб дозволяти тимчасове зберігання для оновлень перед приміщенням на постійне зберігання. R-UIM може надавати байтове вирівнювання окремого запису, може дозволяти процедуру по ефіру для додавання/видалення/оновлення окремих записів і може додавати перевірку цілісності для окремих записів і/або повної таблиці. R-UIM може дозволяти, щоб записи фемторівня задавалися в базі даних без змушення задавати асоційовану інформацію макрорівня і, додатково, мали конкретні довжини записів для окремих записів з тим, щоб така навігація по записах могла легко виконуватися. R-UIM може надавати посилання в межах окремих записів, так що необхідні частини запису можуть легко піддаватися доступу. На мережу можуть накладатися обмеження для постачання структури даних доступу до SBS (наприклад, PUZL) на основі можливостей мобільної станції. Наприклад, R-UIM може дозволяти, щоб мобільна станція вказувала свої можливості для підтримання окремих типів користувацьких зон. Наприклад, мобільна станція може вибирати тільки один тип користувацької зони по підходу "основаної на РЧ-покритті і географії окремої несучої" для пов'язаного з фемторівнем підтримання. Обмеження може викликати дозвіл мобільному пристрою вказувати свої можливості для підтримання тільки кругового механізму для основаного на географії 12 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сканування. На доповнення, фізичні постачання або постачання даних можуть ясно відділяти постачену інформацію і упізнану MS інформацію. На фіг. 5А, зображена методологія або послідовність операцій, 500, щоб мобільна станція або UE виконували оптимізовані по потужності сканування і захоплення малої базової станції. Для вмикання живлення перший раз, як зображено на 502, зі списком переважного роумінгу (PRL) і структурою даних доступу до малої базової станції (наприклад, PUZL - списком переважних користувацьких зон), проводиться визначення відносно того, чи є записи PUZL переважними над записами PRL (етап 504). Якщо так, MS сканує класи смуг і канали, визначені в базі даних PUZL (етап 506). Якщо діюча фемтосистема знайдена (етап 508), то MS базується в такій фемтосистемі (етап 510). Інакше, якщо мобільна система на заміну знаходить макросистему (етап 512), мобільна станція продовжує сканувати доступні фемтосистеми (етап 514). Якщо неможливо знайти фемтосистему (етап 515), то використовується процедура списку переважного роумінгу (PRL) для сканування макросистеми (етап 516), інакше, MS базується в знайденій фемтосистемі (етап 517). Якщо знайдена (етап 518), мобільна станція базується в макросистемі (етап 519), а інакше, оголошує про знаходження поза зоною обслуговування (етап 520). Продовжуючи на фіг. 5В, якщо раніше на етапі 504 PRL є переважною над PUZL, то MS сканує класи смуг і канали, визначені в базі даних PRL (етап 521). Якщо макросистема знайдена (етап 522), то MS базується в ній (етап 524). Якщо неможливо знайти макросистему в базі даних PRL (етап 525), то MS сканує класи смуг і канали, як визначено в базі даних PUZL (етап 526). Якщо фемтосистема знайдена (етап 528), то MS базується в ній (етап 530), інакше, оголошує про знаходження поза зоною обслуговування (етап 532). Якщо мобільна станція увійде в режим бездіяльності на деякий період часу і піддається наступному вмиканню живлення (етап 534), то послідовність операцій може продовжуватися, як раніше, але без повторного сканування каналів, сканованих нещодавно (етап 536). Методологія або послідовність операцій, 500, продовжується визначенням того, чи базується MS в фемтосистемі, для якої база даних PUZL має асоційовану інформацію макрорівня (етап 538). Наприклад, коли MS виходить з покриття фемтосистеми, база даних PUZL може сприяти ідентифікації макросистеми, яка розглядається подібно менш переважній системі в тій же географічній зоні запису PRL (етап 540). Інакше, якщо базується в системі в базі даних PUZL, яка не має інформації макрорівня (наприклад, фемтостільник в зоні не обслуговується макросистемою), то MS буде починати сканування відповідно до відносних пріоритетів між і в межах списку PRL і бази даних PUZL (етап 542). Якщо зроблене визначення, що мобільна станція базується в системі, яка визначена по PRL і не визначена в базі даних PUZL, чи немає запису ні в одній (етап 544), то MS шукає входження в зону покриття фемтосистем, визначених в базі даних PUZL (етап 546). Якщо не базується ні в якій системі, MS не оголошує про знаходження поза зоною обслуговування (OoS) доти, поки вона не просканувала основані на PRL і PUZL записи (етап 548). При знаходженні в стані OoS, MS сканує основані на MRU, PUZL і PRL записи з врахуванням пріоритетів/можливості настроювань в необхідних інтервалах (етап 550). Білий/чорний списки, що постачаються мережею, можуть бути правилами поведінки в розгорнутих фемтостільниках. Інформація для конкретного користувача в деяких аспектах не постачається з базою даних PUZL, a реалізовується на MS. Однак, повинно бути взято до уваги, що, в деяких випадках, мережа може дізнаватися про фемтостільник через мережі транзитних з'єднань і постачання конкретних записів, відповідних конкретному кінцевому користувачу. Наприклад, структура PUZL може дозволяти, щоб інформація конкретного користувача постачалася частинами по різних об'єктах в мережі, що надає частини бази даних. Наприклад, найменшим завантажуваним об'єктом може бути запис користувацької зони. Один або більше записів можуть завантажуватися в одиночній команді. Наприклад, макромережа просуває основану на характерних правилах поведінки інформацію, за допомогою якої MS знаходить необхідні фемтостільники; як тільки в фемтостільнику, фемтостільник може просувати інформацію для конкретного користувача на MS. Зазначимо, що, коли мережа відправляє запит конфігурації PUZL, MS може включати в склад всі записи, які були передані з мережі, незалежно від об'єкта, який завантажував інформацію на MS. Зазначимо до того ж, що MS також може не включати упізнану MS інформацію в повідомлення у повідомлення відповіді конфігурації PUZL. У першому випадку використання, розглянемо оператора, що розгортає фемтостільники на конкретних ринках. У MS постачаються користувацькі зони макрорівня (SID/NID) і асоційована інформація про розгортання систем фемторівня. MS використовує цю інформацію для сканування доступних фемтостільників з використанням ручних або автоматичних сканувань. Постачена інформація білого списку дозволяє мобільному пристрою визначати інформацію про 13 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 канал і систему фемторівня, що дозволяє MS сканувати фемтостільники явним чином. З цією інформацією, MS може чітко проводити відмінність між макро- і фемтостільниками як частинами своїх сканувань. Мережа може оповіщати MS про параметри фемторівня, використовувані на різних ринках. Інформація білого списку разом з установленням прапора PUZL_PREF_ONLY дозволяє мережі керувати областями, де MS буде виконувати сканування, розшукуючи фемтостільники. У другому випадку використання, вважатимемо, що оператор бажає обмежити користувача використанням конкретного (домашнього) фемтостільника. Як перший варіант вибору, мережа надає чорний список, що забороняє доступ всім фемтостільникам. Мережа просуває одиночний запис на MS, що ідентифікує фемтостільник, до якого їй дозволено здійснювати доступ. Запис білого списку інтерпретується подібно отвору, проколеному в фільтрі чорного списку. Зазначимо, що запис білого списку може бути заповнений користувачем без мережі. У третьому випадку використання, розглянемо користувацькі зони, що перекриваються. Як ще один варіант вибору, мережа надає чорний список, що забороняє доступ всім фемтостільникам. Мережа просуває одиночний запис на MS, що ідентифікує фемтостільник, до якого їй дозволено здійснювати доступ. Запис білого списку інтерпретується подібно отвору, проколеному в фільтрі чорного списку. Зазначимо, що запис білого списку може бути заповнений користувачем без мережі. На фіг. 6А, надана методологія або послідовність операцій, 600, для виявлення і переривання циклів вибору системи, в яких керується тип доступу. Є декілька сценаріїв, при яких виникає цикл, викликаючи перебої в обслуговуванні і зайві перенаправлення і спроби доступу. Корисно виявляти таке виникнення на MS і розширювати занесення в чорний список систем доти, поки не змінюються умови в мережі, куди вона входить при неспроможності в захопленні (фемто) мережі. Зміна умов могла б бути зміною зсуву PN в мережі або значними змінами в інтенсивності пілотного сигналу, асоційованого зі зсувом PN на даний час. На етапі 602 проводиться визначення, що доступ здійснюється за допомогою обмеженого з'єднання способом радіомаяка. Якщо MS знаходить чужий обмежений радіомаяк/фемтостільник через хендовер (НО) в режимі бездіяльності (етап 604), то MS ухиляється від придатного каналу на деякий період часу (наприклад, 30 секунд). MS сканує канали (MRU, впорядкований поточними географічними даними, MRU, записи таблиці захоплення), ухиляючись від придатного каналу в тих випадках, коли був зустрітий чужий фемтостільник: (етап 606). Якщо знайдена діюча система, яка не перенаправляє MS в канал чужого фемтостільника (етап 608), то MS базується в ній (етап 610). MS потім буде запускати BSR кожні три хвилини для більш переважної макросистеми в тому ж самому каналі, що і чужий обмежений фемтостільник (етап 612), повертаючись, якщо знову зустрітий чужий фемтостільник. Якщо MS не знаходить діючу систему, яка не направляє в канал чужої фемтосистеми, на етапі 608, MS буде оголошувати OoS. Після того, як таймер OoS закінчується (наприклад, 30 секунд), проводитися ще одна спроба (етап 614). На етапі 616 виконується визначення, що доступ здійснюється з обмеженим з'єднанням за допомогою способу списку сусідів. PN радіомаяка/фемтостільника заноситься в список як сусід OFS (етап 618). Мобільний пристрій знаходить фемтостільник завдяки радіомаяку, або безпосередньо знаходить фемтостільник за допомогою сканувань OFS (етап 620). MS може намагатися захоплювати фемтостільник, якщо він задовольняє умови НО в режимі бездіяльності (етап 622). Коли реєстрація MS відхилена, MS ухиляється як від перенаправлення (радіомаяка), так і від каналу(ів) фемтостільника протягом 30 секунд (етап 624). MS повертається до роботи по макроканалу, з якого вона виконує OFS (етап 626). MS виконує OFS один раз кожні 20 секунд, коли MS випробовує помірні РЧ-умови, і один раз на кожний SCI (індекс циклу часових квантів) роботи, коли MS випробовує погані РЧ-умови в макромережі (етап 628). MS виконує цей цикл періодично доти, поки РЧ-умови в макромережі залишаються в помірних або поганих умовах (етап 630). На етапі 632 здійснюється визначення, що доступ був виконаний за допомогою відкритого з'єднання. При умові, що SID/NID фемтостільника не занесені в список PRL; MS намагається знайти іншу занесену в список систему з PRL, коли вона асоційована з фемтостільником (етап 634). Незважаючи на те, що ця зразкова реалізація не включає SID/NID для фемтостільника при занесенні в список PRL, повинно бути взято до уваги, що, в деяких випадках, пристрій може знайти фемтостільник, навіть коли SID/NID фемтостільника визначений в PRL на основі запису PUZL. При занесенні в список в PRL, корисно, щоб цей запис використовувався, з тим, щоб ухилятися від цього BSR при базуванні в фемтостільнику. Продовжуючи за фіг. 6В, MS сканує системи по інших каналах, і переміщається на такий канал, якщо CCLM (повідомлення списку каналів CDMA) не переміщує її зворотно в цей канал 14 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фемтостільника (етап 636). Коли MS знаходиться на іншій частоті макростільника, вона буде запускати BSR по каналу для макросистеми, де фемтостільник виявляється розгорнутим, і буде переміщатися в таку систему, оскільки вона є найбільш інтенсивним пілотним сигналом (етап 638). Мобільна станція (MS) може надавати підтримання в перериванні циклів за допомогою занесення в чорний список зустрітих записів чужих фемтостільників, оберігати MS від нових спроб доступу до фемтостільника (етап 640). Це може означати, що, коли MS не знаходить діючу систему на іншому каналі, і MS не дозволено базуватися на каналі, де фемтостільник виявляється з найбільш інтенсивним пілотним сигналом, MS буде оголошувати OoS і додержуватися процедур OoS після цього. MS може надавати підтримання виявленням перенаправлення радіомаяка в чужий фемтостільник (етап 642). Якщо так, MS може заносити в чорний список як радіомаяк (зі стрибкоподібним перестроюванням), так і фемтостільник, оскільки радіомаяк завжди буде примусово застосовувати перенаправлення в чужий фемтостільник (етап 644). Вона ухиляється як від радіомаяка (зі стрибкоподібним перестроюванням), так і від чужого фемтостільника, щоб перервати вибір системи. Додатково, якщо мобільний пристрій знає, чи є (поставлений як занесений в чорний список) фемтостільник таким, що використовує радіомаяк, і, додатково, він також знає, що він є радіомаяком зі стрибкоподібним перестроюванням, MS знає, що їй необхідно ухилятися від всіх каналів, де радіомаяк зі стрибкоподібним перестроюванням буде працювати як радіомаяк, що стрибкоподібно перестроюється (етап 646). MS визначає канали, де MS є стрибкоподібно перестроюваною, на основі запису PUZL, який вказує такі канали (етап 648). Це також може використовуватися для записів білого списку в PUZL, щоб ухилятися від сканувань OFS, знаючи, що MS зустріне радіомаяк в будь-якому одному з каналів, на якому вона працює (етап 650). В зв'язку вищевикладеним, повинно бути взято до уваги, що, при використанні основаної на PUZL методології, пристрій, таким чином, може відшукувати діючий фемтостільник або на нього можуть постачатися характерні параметри, достатні для знаходження радіомаяка фемтостільника, який перенаправляє пристрій в робочий канал діючого фемтостільника. Фіг. 7 ілюструє зразкову систему 700 бездротового зв'язку, сконфігуровану для підтримання деякої кількості користувачів, в якій можуть бути реалізовані різні розкриті варіанти здійснення і аспекти. Як показано на фіг. 7, як приклад, система 700 надає зв'язок для численних стільників 702, наприклад таких як макростільники 702a-702g, причому кожний стільник обслуговується відповідною точкою 704 доступу (АР) (такою як АР 704а-104g), також відомою як вузли доступу (AN). Кожний стільник може бути додатково розділений на один або більше секторів. Різні термінали 706 доступу (AT), в тому числі AT 706a-706k, також взаємозамінно відомі як користувацьке обладнання (UE), розосереджені по всій системі. Кожний AT 706 може здійснювати зв'язок з однією або більше АР 704 по прямій лінії зв'язку (FL) і/або зворотній лінії зв'язку (RL) в заданий момент часу, залежно від того, чи активний AT 608 і, наприклад, чи знаходиться він в м'якому хендовері. Система 700 бездротового зв'язку може надавати обслуговування на великій географічній області, наприклад, макростільники 702a-702g можуть покривати декілька сусідніх блоків. Фіг. 8 ілюструє зразкову систему зв'язку, що дає можливість розгортання базових станцій точок доступу в межах мережевого оточення. Як показано на фіг. 8, система 800 включає в себе численні базові станції точок доступу або блоки домашнього Вузла В (HNB), наприклад, такі як HNB 810, кожні з яких є встановленими у відповідному маломасштабному мережевому оточенні, наприклад, такому як в одній або більше квартирах 830 користувачів, і є сконфігурованими для обслуговування асоційованого, а також чужого, користувацького обладнання 820 (UE). Кожний HNB 810, додатково, підключений до мережі 840 Інтернет і базової мережі 850 оператора мобільного зв'язку через маршрутизатор DSL (не показаний) або, як альтернатива, кабельний модем (не показаний), бездротову лінію зв'язку або інший засіб з можливістю з'єднання з Інтернет. Хоч варіанти здійснення, описані в матеріалах даної заявки, використовують термінологію 3GPP, повинно бути зрозуміло, що варіанти здійснення можуть застосовуватися до технології 3GPP (випуск 99, випуск 5, випуск 6, випуск 7), а також до технології 3GPP2 (1xRTT, 1xEV-DO Re10 RevA, RevB) і інших відомих і пов'язаних технологій. У таких варіантах здійснення, описаних в матеріалах даної заявки, власник HNB 810 підписується на послугу мобільного зв'язку, наприклад, таку як послуга мобільного зв'язку 3G, запропоновану через базову мережу 850 оператора мобільного зв'язку, і UE 820 здатне працювати як в оточенні макростільника, так і в пов'язаному з місцем проживання маломасштабному мережевому оточенні. Фіг. 9 ілюструє зразковий мобільний пристрій, який може служити як засіб сполучення з мережею базових станцій фемторівня (fBS) для стільникового доступу відповідно до одного або 15 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 більше аспектів. Мобільний пристрій 900 містить щонайменше одну антену 902 (наприклад, приймач передачі або групу таких приймачів, що містять інтерфейс введення), яка приймає сигнал (наприклад, який містить інформацію, що стосується лінії зв'язку даних між першою fBS і мобільним пристроєм 900), і щонайменше один приймач 904, який виконує типові дії (наприклад, фільтрує, посилює, перетворює з пониженням частоти і т. д.) над прийнятим сигналом. Конкретно, антена(и) 902 може приймати інформацію з однієї або більше стільникових базових станцій або fBS (не зображені), як описано в матеріалах даної заявки, для участі в лінії зв'язку з такими пристроями. Наприклад, антена(и) 902 може приймати ідентифікуючу інформацію, таку як географічне місцеположення, з fBS або компонента стільникової мережі. Антена 902 і приймач 904 також можуть бути приєднані до демодулятора 906, який може демодулювати прийняті символи і надавати їх в процесор 908 для оцінки. Процесор 908 передачі може бути процесором, призначеним для аналізу інформації, прийнятої антеною(ами) 902, і/або вироблення інформації для передачі передавачем 920. Додатково, процесор 908 передачі може керувати одним або більше компонентами мобільного пристрою 900 і/або аналізувати інформацію, прийняту антеною(ами) 902, виробляти інформацію для передачі передавачем 920 і керувати одним або більше компонентами мобільного пристрою 900. Додатково, процесор 908 передачі може здійснювати доступ до модуля 912 додатків, збережуваного в пам'яті 910 пристрою, щоб виконувати команди для запуску визначення близькості і сканування переважної малої базової станції (наприклад, базової станції фемторівня). Мобільний пристрій 900 додатково може містити пам'ять 910 пристрою, яка оперативно підключена до процесора 908 передачі і яка може зберігати дані, що повинні передаватися, прийматися і тому подібне. Більше того, пам'ять 910 може зберігати модулі додатків для мобільного пристрою 900. Модуль 912 додатків вибіркового виявлення SBS і додаток 914 можуть бути двома такими модулями в межах пам'яті 910 пристрою (дивіться нижче). Повинно бути взято до уваги, що сховище даних (наприклад, пам'ять 910 пристрою), описане в матеріалах даної заявки, може бути енергозалежною пам'яттю або енергонезалежною пам'яттю, або може включати в себе обидві, енергозалежну і енергонезалежну пам'ять. Як ілюстрація, а не обмеження, енергонезалежна пам'ять може включати в себе постійний запам'ятовуючий пристрій (ROM), програмований ROM (PROM), стираний програмований ROM (EPROM), електрично стираний PROM (EEPROM) або флешпам'ять. Енергозалежна пам'ять може включати в себе оперативний запам'ятовуючий пристрій (RAM), який діє як зовнішня кеш-пам'ять. Як ілюстрація, а не обмеження, RAM доступний в багатьох різновидах, таких як синхронний RAM (SRAM), динамічний RAM (DRAM), синхронний DRAM (SDRAM), SDRAM з подвоєною швидкістю передачі даних (DDR SDRAM), вдосконалений SDRAM (ESDRAM), DRAM з синхронним каналом обміну (SLDRAM), і RAM з шиною прямого доступу типу Rambus (DRRAM). Пам'ять (наприклад, пам'ять 910 пристрою) систем і способів предмета винаходу призначена, щоб включати, без обмеження, ці і будь-які інші придатні типи пам'яті. Модуль 912 додатків може зберігатися в пам'яті 908 пристрою і сконфігурований для вироблення команд для fBS, щоб вона повідомляла своє географічне місцеположення або сигнал радіомаяка і щоб виконувала постачання бази даних вибіркового виявлення SDS. Наприклад, модуль 912 додатків може здійснювати доступ до сховища даних в пам'яті 908 і ідентифікувати fBS, афільовані з мобільним пристроєм 900. У пам'яті 910 пристрою також зберігається додаток 914 вибіркового виявлення SBS. Мобільний пристрій 900, крім того, ще додатково містить модулятор 918 і передавач 920, який передає сигнал (який, наприклад, включає в себе пакет даних передачі), наприклад, на базову станцію (наприклад, fBS або групу fBS), точку доступу, інший мобільний пристрій, віддаленому агенту і т. д. Хоч зображені як окремі від процесора 908 передачі, повинно бути взято до уваги, що модуль 912 додатків і додаток 914 відображення передачі, наприклад, можуть бути частиною процесора 908 або деякої кількості процесорів (не показані), зберігатися в кеш-пам'яті. Фіг. 10 - ілюстрація системи 1000, яка може служити засобом сполучення мобільних пристроїв 1004 зі стільниковою мережею (не зображена) як мережею пристроїв fBS. Система 100 включає в себе fBS 1002 (наприклад, точку доступу, ...) з компонентом 1010 приймача, який приймає сигнал(и) з мобільного пристрою 1004 або з інших пристроїв fBS (не зображені) через множину приймальних антен 1006. fBS 1002 також включає в себе компонент 1026 передачі, який здійснює передачу на мобільний пристрій(ої) 1004 (або інші пристрої fBS) через одну або більше передавальних антен 1008. Компонент 1010 приймача може приймати інформацію з приймальних антен 1006 і, додатково, може містити одержувач сигналу (не показаний), який 16 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 приймає дані висхідної лінії зв'язку, що передаються мобільними пристроями. Повинно бути взято до уваги, що компонент 1010 приймача і компонент 1026 передачі може включати в себе можливості зв'язку спектрів WLAN, BPL, Ethernet, TDD UMTS або WLAN по TDD UMTS для того, щоб взаємодіяти з мобільними пристроями або іншими пристроями fBS. Компонент 1010 приймача оперативно сполучений з демодулятором 1012, яким демодулює прийняту інформацію. Демодульовані символи аналізуються мережевим процесором 1022, який може виробляти додаткові сигнали (наприклад, у вигляді команд передачі і/або маршрутизації), які модулюються модулятором 1024 і передаються компонентом 1026 передачі. Додатково, мережевий процесор 1022 може бути підключений до пам'яті 1020. Пам'ять 1020 зберігає інформацію, яка стосується виконання дротового і/або бездротового зв'язку, модулі 1014, 1016 додатків для підтримання мережі fBS і маршрутизації інформації між пристроями fBS і/або з приєднаними мобільними пристроями, і/або будь-яку іншу придатну інформацію, яка стосується виконання різних дій і функцій, викладених в матеріалах даної заявки (дивіться нижче). Мережевий процесор 1022 може маршрутизувати щонайменше частину трафіку, асоційованого з лінією зв'язку між fBS 1002 і мобільним пристроєм 1004, на сусідні fBS (не зображені) для передачі в стільникову мережу (наприклад, у вигляді прямого з'єднання зі стільниковою мережею або у вигляді мережі Інтернет). Більше того, мережевий процесор 1022 сконфігурований для направляння трафіку, афільованого з fBS 1002 (наприклад, сформованого визначеним мобільним пристроєм або, наприклад, групою мобільних пристроїв), безпосередньо в стільникову мережу у вигляді лінії 1030 зв'язку ІР-вивантаження (наприклад, з'єднання DSL, такого як ADSL, VDSL, HDSL і т. д., кабельного ІР-з'єднання, з'єднання BPL). На доповнення, дані можуть прийматися зі стільникової мережі через лінію 1028 зв'язку IP-завантаження (наприклад, DSL, кабельну, BPL) і направлятися на мобільний пристрій 1004, афільований з fBS 1002. На доповнення до вищевикладеного, компонент 1010 приймача і компонент 1026 передачі, відповідно, можуть приймати і передавати різну інформацію в/зі стільникової мережі (наприклад, за допомогою ІР-вивантаження 1030 і/або ІР-завантаження 1028) або на/з інших пристроїв fBS мережі fBS у вигляді ІР-маршруту 1027, який здійснює передачу за допомогою неліцензованих частот або дротових з'єднань (наприклад, маршрутизатора WLAN, маршрутизатора LAN або тому подібного). З посиланням на фіг. 11, проілюстрована система 1100, яка дає можливість сканування і захоплення фемтостільників. Наприклад, система 1100 може знаходитися, щонайменше частково, в межах користувацького обладнання (UE). Повинно бути взято до уваги, що система 1100 представлена як така, що включає в себе функціональні блоки, що можуть бути функціональними блоками, які являють собою функції, що реалізовуються обчислювальною платформою, процесором, програмним забезпеченням або їх комбінацією (наприклад, програмно-апаратними засобами). Система 1100 включає в себе логічне групування 1102 електричних компонентів, які можуть діяти спільно. Наприклад, логічне групування 1102 може включати в себе електричний компонент для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, 1104. Більше того, логічне групування 1102 може включати в себе електричний компонент для сканування і захоплення малої базової станції, 1106. Додатково, логічне групування 1102 може включати в себе електричний компонент для виконання процесу керування доступом до середовища (МАС) відповідно до протоколу, визначеного для диспетчеризації конфлікту 1108. Додатково, система 1100 може включати в себе пам'ять 1112, яка містить команди для виконання функцій, асоційованих з електричними компонентами 1104 і 1106. Незважаючи на те, що показані як зовнішні відносно пам'яті 1112, повинно бути зрозуміло, що один або більше з електричних компонентів 1104, 1106 і 1108 можуть існувати всередині пам'яті 1112. Те, щоб було описано вище, включає в себе приклади різних аспектів. Звичайно, неможливо описати кожну мислиму комбінацію компонентів або методологій з метою опису різних аспектів, але рядовий фахівець в даній галузі техніки може усвідомити, що можливі численні додаткові комбінації і перестановки. Відповідно, мається на увазі, що предметний опис винаходу призначений охоплювати всі зміни, модифікації і варіанти, які входять в межі суті і обсягу прикладеної формули винаходу. Слово "зразковий" використовується в матеріалах даної заявки, щоб означати "слугує як приклад, випадок або ілюстрація". Будь-який варіант здійснення, описаний в матеріалах даної заявки як "зразковий", необов'язково повинен тлумачитися як переважний або переважний над іншими варіантами здійснення. Розкриті варіанти здійснення можуть бути застосовані до будьякої однієї або комбінацій наступних технологій: систем множинного доступу з кодовим розділенням каналів (CDMA), CDMA з багатьма несучими (MC-CDMA), широкосмугового CDMA (W-CDMA), систем високошвидкісного пакетного доступу (HSPA, HSPA+), систем множинного 17 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 доступу з часовим розділенням каналів (TDMA), систем множинного доступу з частотним розділенням каналів (FDMA), систем множинного доступу з ортогональним частотним розділенням каналів (OFDMA) або інших технологій множинного доступу. Система бездротового зв'язку може бути сконструйована, щоб реалізовувати один або більше стандартів, таких як IS95, cdma2000, IS-856, W-CDMA, TD-SCDMA і інші стандарти. Зокрема і стосовно різних функцій, виконуваних вищеописаними компонентами, пристроями, схемами, системами і т. д., мається на увазі, що терміни (в тому числі посилання на "засіб"), використовувані для опису цих компонентів, повинні відповідати, якщо не вказане інше, будь-якому компоненту, який виконує задану функцію описаного компонента (наприклад, функціональному еквіваленту), навіть якщо конструктивно не еквівалентний розкритій конструкції, яка виконує функцію в проілюстрованих в даному документі зразкових аспектах. У цьому розумінні, також повинно бути взято до уваги, що різні аспекти включають в себе систему, а також комп'ютерночитаний носій, що має комп'ютерновиконувані команди для виконання дій і/або подій різних способів. На доповнення, незважаючи на те, що конкретна ознака, можливо, була розкрита відносно тільки однієї з декількох реалізацій, така ознака може комбінуватися з однією або більше іншими ознаками інших реалізацій, як може вимагатися і бути корисним для будь-якого даного або конкретного додатку. До тієї міри, в якій терміни "включає в себе" і "який включає" і їх варіанти використовуються в докладному описі або формулі винаходу, ці терміни повинні бути включними деяким чином, подібним терміну "який містить". Більше того, термін "або", як використовуваний в докладному описі або формулі винаходу, розуміється як "невиключне або". Більше того, повинно бути взято до уваги, що різні частини розкритих систем і способів можуть включати в себе або складатися із основаних на штучному інтелекті або знаннях, або правилах компонентів, підкомпонентів, послідовностей операцій, засобів, методологій або механізмів (наприклад, підтримуючих векторних машин, нейронних мереж, експертних систем, байєсівських мереж довір'я, нечіткої логіки, механізмів злиття даних, класифікаторів...). Такі компоненти, в числі іншого, можуть автоматизувати деякі механізми або послідовності операцій, виконувані в зв'язку з цим, щоб зробити частини систем і способів більш адаптивними, а також ефективними і інтелектуальними. Як приклад, а не обмеження, розвинена RAN (наприклад, точка доступу, eNode В) може робити припущення або передбачати, коли було застосоване поле стійкої до помилок або розширеної перевірки. Як використовувані в цій заявці, терміни "компонент", "модуль", "система" і тому подібні призначені для указання посиланням на пов'язаний з комп'ютером об'єкт, будь-який з апаратних засобів, програмно-апаратних засобів, комбінації апаратних засобів і програмного забезпечення, програмного забезпечення або програмного забезпечення в ході виконання. Наприклад, компонент може бути, але не як обмеження, процесом, працюючим на процесорі, процесором, об'єктом, виконуваним файлом, потоком виконання, програмою і/або комп'ютером. Як ілюстрація, як додаток, працюючий на сервері, так і сервер, можуть бути компонентом. Один або більше компонентів можуть знаходитися в межах процесу і/або потоку виконання, і компонент може бути локалізований на одному комп'ютері і/або розподілений між двома або більше комп'ютерами. Слово "зразковий" використовується в матеріалах даної заявки, щоб означати "слугує як приклад, випадок або ілюстрація". Будь-який аспект або конструкція, описані в матеріалах даної заявки як "зразкові", не обов'язково повинні тлумачитися як переважні або переважні над іншими аспектами або конструкціями. Більше того, один або більше варіантів можуть бути реалізовані як спосіб, пристрій або виріб з використанням стандартних технологій програмування і/або проектування для виробництва програмного забезпечення, програмно-апаратних засобів, апаратних засобів або будь-якої їх комбінації, щоб керувати комп'ютером для реалізації розкритих аспектів. Термін "виріб" (або, як альтернатива, "комп'ютерний програмний продукт"), який використовується в матеріалах даної заявки, розуміється охоплюючим комп'ютерну програму, доступну з будь-якого комп'ютерночитаного пристрою, несучої або носіїв. Наприклад, комп'ютерночитані носії можуть включати в себе, але не як обмеження, магнітні запам'ятовуючі пристрої (наприклад, жорсткий диск, гнучкий магнітний диск, магнітні смуги...), оптичні диски (наприклад, компакт-диск (CD), цифровий багатофункціональний диск (DVD)...), смарт-карти і пристрої флеш-пам'яті (наприклад, картку, карту пам'яті). Додатково, повинно бути взято до уваги, що несуча хвиля може використовуватися для перенесення електронних комп'ютерночитаних даних, таких як використовувані при передачі і прийомі електронної пошти або при здійсненні доступу до мережі, такої як мережа Інтернет або локальна мережа (LAN). Звичайно, фахівці в даній галузі 18 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 техніки повинні усвідомлювати, що багато які модифікації можуть бути зроблені відносно цієї конфігурації, не виходячи з обсягу і суті розкритих аспектів. Різні аспекти повинні бути представлені відносно систем, які можуть включати в себе деяку кількість компонентів, модулів і тому подібне. Повинно бути зрозуміло і взято до уваги, що різні системи можуть включати в себе додаткові компоненти, модулі і т. д., і/або можуть не включати в себе всі з компонентів, модулів і т. д., обговорених в зв'язку з кресленнями. Комбінація цих підходів також може використовуватися. Різні аспекти, розкриті в матеріалах даної заявки, можуть бути виконані в електричних пристроях, в тому числі пристроях, які застосовують технології дисплеїв з сенсорним екраном і/або інтерфейси типу миші і клавіатури. Приклади таких пристроїв включають в себе комп'ютери (настільні і мобільні), смартфони, персональні цифрові секретарі (PDA) і інші електронні пристрої, як дротові, так і бездротові. У зв'язку із зразковими системами, описаними раніше, методології, які можуть бути реалізовані відповідно до розкритого предмета винаходу, були описані з посиланням на декілька схем послідовностей операцій. Незважаючи на те, що з метою простоти пояснення, методології показані і описані як послідовності етапів, повинно бути зрозуміло і взято до уваги, що заявлений предмет винаходу не обмежений порядком етапів, оскільки деякі етапи можуть здійснюватися в інших черговостях і/або одночасно з іншими етапами з тих, які зображені і описані в матеріалах даної заявки. Більше того, не всі проілюстровані етапи можуть вимагатися для реалізації методологій, описаних в матеріалах даної заявки. Додатково, крім того, повинно бути взято до уваги, що методології, розкриті в матеріалах даної заявки, є такими, що допускають зберігання у виробі для сприяння транспортуванню і перенесенню таких методологій на комп'ютери. Термін виріб, як використовуваний в матеріалах даної заявки, розуміється охоплюючим комп'ютерну програму, доступну з будь-якого комп'ютерночитаного пристрою, несучої або носіїв. Повинно бути взято до уваги, що будь-який патент, публікація або інший матеріал розкриття, повністю або частково, який згаданий в матеріалах даної заявки за допомогою посилання, включений в матеріали даної заявки тільки до тієї міри, при якій він не суперечить існуючим визначенням, формулюванням або іншому матеріалу розкриття, викладеному в цьому описі. По суті, і до необхідної міри, розкриття, яке в явній формі викладене в матеріалах даної заявки, витісняє будь-який суперечливий матеріал, включений в матеріали даної заявки за допомогою посилання. Будь-який матеріал або його частина, які згадані в матеріалах даної заявки за допомогою посилання, але які суперечать існуючим визначенням, формулюванням і іншому матеріалу розкриття, викладеному в матеріалах даної заявки, повинні бути включені тільки до тієї міри, при якій не виникає ніякої суперечності між такими включеними матеріалами і існуючим матеріалом розкриття. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 1. Спосіб виявлення і захоплення малої базової станції, який включає етапи, на яких: здійснюють доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, яка надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції; визначають близькість до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і сканують і захоплюють малу базову станцію. 2. Спосіб за п. 1, в якому здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції додатково включає етап, на якому здійснюють доступ до інформації, яка надається, для фемтосистеми, визначеної за допомогою малої базової станції. 3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому визначають близькість до малої базової станції за допомогою того, що: визначають поточне місцеположення; і порівнюють поточне місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції. 4. Спосіб за п. 3, який додатково включає етапи, на яких: передбачають майбутнє місцеположення в майбутньому часі; порівнюють майбутнє місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції; і планують сканування в майбутньому часі. 19 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 5. Спосіб за п. 1, в якому визначення близькості до малої базової станції додатково включає етап, на якому ідентифікують користувацьку зону малої базової станції на основі основаного на радіочастотному покритті з'єднання з макросистемою компонента макромережі, при цьому основане на радіочастотному покритті з'єднання містить щонайменше одне з: системного ідентифікатора, ідентифікатора мережі, ідентифікатора базової станції або ідентифікатора сектора. 6. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому визначають близькість до малої базової станції за допомогою основаного на географії запуску. 7. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому приймають географічну інформацію з базової станції макрорівня. 8. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому визначають інформацію глобальної системи позиціонування. 9. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому приймають географічну інформацію з малої базової станції. 10. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому сканують одну з множини малих базових станцій відповідно до локально збережуваної бази даних малих базових станцій, коли умова запуску містить відсутність поточного джерела географічної інформації. 11. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому ідентифікують малу базову станцію за допомогою прийому географічної інформації, що широкомовно передається малою базовою станцією. 12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етап, на якому ідентифікують малу базову станцію, що повідомляє зміщене географічне місцеположення від збережуваного географічного місцеположення. 13. Спосіб за п. 12, який додатково включає етап, на якому ідентифікують малу базову станцію за допомогою маскування широкомовно переданої географічної інформації на більш низьке розрізнення. 14. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому виявляють і переривають цикл вибору послуги для чужої малої базової станції. 15. Спосіб за п. 14, який додатково включає етап, на якому заносять в чорний список чужу фемтосистему. 16. Спосіб за п. 15, який додатково включає етап, на якому заносять в чорний список радіомаяк, який здійснює перенаправлення в клас смуги і канал чужої фемтосистеми. 17. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на яких: визначають частоту появи помилок, що перевищує порогове значення для малої базової станції; і заносять в чорний список малу базову станцію. 18. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на яких сканують і захоплюють базову станцію згідно з призначеним відносним пріоритетом. 19. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому постачають збережувану інформацію про доступ з мережі. 20. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують щонайменше частину збережуваної інформації про доступ за допомогою установлення в пункті продажів. 21. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому отримують щонайменше частину збережуваної інформації про доступ через вставляння комп'ютерочитаного запам'ятовуючого носія. 22. Спосіб за п. 21, який додатково включає етап, на якому вставляють смарт-карту для виконання постачання. 23. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому оновлюють збережувану інформацію про доступ за допомогою користувацького введення. 24. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому оновлюють збережувану інформацію про доступ з інформації, упізнаної від зустрітої малої базової станції. 25. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на яких: базуються на малій базовій станції; і надають користувацьке вказування для класу доступу для малої базової станції. 26. Спосіб за п. 25, який додатково включає етап, на якому надають користувацьке вказування за допомогою того, що відображають графічну піктограму, яка вказує фемтостільник. 27. Спосіб за п. 25, який додатково включає етап, на якому надають користувацьке вказування для класу доступу, що являє собою вартість використання для малої базової станції, на якій базуються у даний час. 20 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 28. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап, на якому керують використанням живлення термінала доступу за допомогою того, що застосовують процесор для виконання запущеного близькістю сканування і захоплення малої базової станції. 29. Щонайменше один процесор для виявлення і захоплення малої базової станції, який містить: перший модуль для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції; другий модуль для визначення близькості до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і третій модуль для сканування і захоплення малої базової станції. 30. Комп'ютерочитаний запам'ятовуючий носій, який містить: перший набір кодів для призначення комп'ютеру здійснювати доступ до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції; другий набір кодів для призначення комп'ютеру визначати близькість до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і третій набір кодів для призначення комп'ютеру сканувати і захоплювати малу базову станцію. 31. Пристрій для виявлення і захоплення малої базової станції, який містить: засіб для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції; засіб для визначення близькості до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і засіб для сканування і захоплення малої базової станції. 32. Пристрій для виявлення і захоплення малої базової станції, який містить: обчислювальну платформу для: здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції, при цьому збережувана інформація про доступ містить інформацію, що надається, для малої базової станції і ідентифікатор компонента макромережі, який відповідає малій базовій станції, і визначення близькості до малої базової станції на основі зв'язку з компонентом макромережі, який відповідає ідентифікатору компонента макромережі, як умова запуску для сканування і захоплення; і приймач, який сканує і захоплює малу базову станцію. 33. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа для здійснення доступу до збережуваної інформації про доступ для малої базової станції додатково призначена для здійснення доступу до інформації, що надається, для фемтосистеми, визначеної за допомогою малої базової станції. 34. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для визначення близькості до малої базової станції за допомогою: визначення поточного місцеположення; і порівняння поточного місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції. 35. Пристрій за п. 34, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для: передбачення майбутнього місцеположення в майбутньому часі; порівняння майбутнього місцеположення зі збережуваною інформацією про місцеположення для малої базової станції; і планування сканування в майбутньому часі. 36. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа для визначення близькості до малої базової станції додатково призначена для ідентифікації користувацької зони малої базової станції на основі основаного на радіочастотному покритті з'єднання з макросистемою компонента макромережі, при цьому основане на радіочастотному покритті з'єднання містить щонайменше одне з: системного ідентифікатора, ідентифікатора мережі, ідентифікатора базової станції або ідентифікатора сектора. 37. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для визначення близькості до малої базової станції за допомогою основаного на географії запуску. 21 UA 100408 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 38. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для прийому географічної інформації з базової станції макрорівня. 39. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для визначення інформації глобальної системи позиціонування. 40. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для прийому географічної інформації з малої базової станції. 41. Пристрій за п. 40, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для сканування однієї з множини малих базових станцій згідно з локально збережуваною базою даних малих базових станцій, коли умова запуску містить відсутність поточного джерела географічної інформації. 42. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для ідентифікації малої базової станції за допомогою прийому географічної інформації, що широкомовно передається малою базовою станцією. 43. Пристрій за п. 42, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для ідентифікації малої базової станції, що повідомляє зміщене географічне місцеположення від збережуваного географічного місцеположення. 44. Пристрій за п. 43, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для ідентифікації малої базової станції за допомогою маскування географічної інформації, що широкомовно передається на більш низьке розрізнення. 45. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для виявлення і переривання циклу вибору послуги для чужої малої базової станції. 46. Пристрій за п. 45, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для занесення в чорний список чужої фемтосистеми. 47. Пристрій за п. 46, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для занесення в чорний список радіомаяка, який здійснює перенаправлення в клас смуги і канал чужої фемтосистеми. 48. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для: визначення частоти появи помилок, що перевищує порогове значення для конкретної малої базової станції; і занесення в чорний список конкретної малої базової станції. 49. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для сканування і захоплення базової станції згідно з призначеним відносним пріоритетом. 50. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ з мережі. 51. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ за допомогою установлення в пункті продажів. 52. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ через вставляння комп'ютерочитаного запам'ятовуючого носія. 53. Пристрій за п. 52, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для отримання щонайменше частини збережуваної інформації про доступ за допомогою вставляння смарткарти для виконання постачання. 54. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для оновлення збережуваної інформації про доступ за допомогою користувацького введення. 55. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для оновлення збережуваної інформації про доступ з інформації, упізнаної від зустрітої малої базової станції. 56. Пристрій за п. 32, в якому обчислювальна платформа додатково призначена для: базування на малій базовій станції; і надання користувацького вказування для класу доступу для малої базової станції. 57. Пристрій за п. 56, який додатково містить користувацький інтерфейс для надання користувацького вказування за допомогою відображення графічної піктограми, яка вказує фемтостільник. 58. Пристрій за п. 56, який додатково містить користувацький інтерфейс для надання користувацького вказування для класу доступу, що являє собою вартість використання для малої базової станції, на якій базуються у даний час. 59. Пристрій за п. 32, який додатково містить термінал доступу для керування використанням живлення за допомогою застосування процесора для виконання запущеного близькістю сканування і захоплення малої базової станції. 22 UA 100408 C2 23 UA 100408 C2 24 UA 100408 C2 25 UA 100408 C2 26 UA 100408 C2 27 UA 100408 C2 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Normal;heading 1;power efficient small base station scanning and acquisition

Автори англійською

Balasubramanian, Srinivasan, Deshpande, Manoj, M., Yoon, Young, C., Chen, Jen, Mei

Назва патенту російською

Энергоэффективное сканирование и захват малой базовой станции

Автори російською

Баласубраманиан Сринивасан, Дешпанде Манодж М., Йоон Янг С., Чень Джен Мей

МПК / Мітки

МПК: H04W 48/00

Мітки: захоплення, сканування, станції, енергоефективне, базової, малої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/36-100408-energoefektivne-skanuvannya-i-zakhoplennya-malo-bazovo-stanci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Енергоефективне сканування і захоплення малої базової станції</a>

Подібні патенти