Є ще 322 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Клостридіальний токсин BoNT/A, що містить інактиваційний сайт розщеплення, розташований у ділянці інактиваційного сайта розщеплення, де ділянка інактиваційного сайта розщеплення розташована у домені амінокислот 871-895 SEQ ID NО: 1, при цьому інактиваційний сайт розщеплення містить подвійний сайт тромбін-тромбін або подвійний сайт фактор Ха-тромбін.

2. Гібрид клостридіального токсину BoNT/A, що містить ензиматичний домен клостридіального токсину, транслокаційний домен клостридіального токсину, єднальний домен, що не належить до клостридіального токсину, і інактиваційний сайт розщеплення, розташований в ділянці інактиваційного сайта розщеплення, де ділянка інактиваційного сайта розщеплення розташована у домені амінокислот 871-895 SEQ ID NО: 1, при цьому інактиваційний сайт розщеплення містить подвійний сайт тромбін-тромбін або подвійний сайт фактор Ха-тромбін.

3. Клостридіальний токсин, що містить SEQ ID NO: 531, SEQ ID NO: 533, SEQ ID NO: 535 та/або SEQ ID NO: 537.

Текст

Реферат: Даний опис розкриває клостридіальні токсини або гібриди клостридіальних токсинів, що містять інактиваційний сайт розщеплення, розташований у домені амінокислот 871-895 SEQ ID NО: 1, при цьому інактиваційний сайт розщеплення містить подвійний сайт тромбін-тромбін або подвійний сайт фактор Ха-тромбін. UA 108646 C2 (12) UA 108646 C2 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [01] Дана заявка претендує на пріоритет попередньої заявки на патент США, серійний номер 61/346 578, поданої 20 травня 2010 року, повне розкриття якої включено сюди шляхом даного конкретного посилання. [02] Здатність клостридіальних токсинів, таких, як, наприклад, ботулинічних нейротоксинів (BoNT), BoNT/A, BoNT/B, BoNT/C1, BoNT/D, BoNT/E, BoNT/F і BoNT/G, і нейротоксину правця (TeNT), інгібувати нейрональну трансмісію використовувалася в широкому спектрі терапевтичних і косметичних застосувань, див., наприклад, William J. Lipham, Cosmetic and Clinical Applications of Botulinum Toxin (Slack, Inc., 2004). Клостридіальні токсини, комерційно доступні як фармацевтичні композиції, включають препарати BoNT/A, такі, як, наприклад, ® ® ® BOTOX (Allergan, Inc., Irvine, CA), DYSPORT /RELOXIN , (Beaufour Ipsen, Porton Down, Англія), ® NEURONOX (Medy-Tox, Inc., Ochang-myeon, Південна Корея), BTX-A (Lanzhou Institute ® Biological Products, Китай) і XEOMIN (Merz Pharmaceuticals, Gmbh., Frankfurt, Німеччина); і препарати BoNT/B, такі, як, наприклад, MYOBLOC™/NEUROBLOC™ (Elan Pharmaceuticals, San ® Francisco, CA). Як приклад, BOTOX у цей час затверджений в одній або більше країнах для наступних показань: ахалазія, спастичність у дорослих, анальна тріщина, біль у спині, блефароспазм, бруксизм, цервікальна дистонія, есенційний тремор, міжбрівні зморшки або гіперкінетичні, лицьові зморшки, головний біль, геміфаціальний спазм, гіперактивність сечового міхура, гіпергідроз, ювенільний церебральний параліч, множинний склероз, міоклоничні розлади, носо-губні зморшки, спастична дисфонія, косоокість і порушення VII нерву. [03] Лікування клостридіальним токсином інгібує вивільнення нейротоксину шляхом порушення процесу екзоцитозу, який використовується для виділення нейромедіатору в синаптичну щілину. У фармацевтичної індустрії є велике бажання розширити застосування терапій клостридіальним токсином за рамки його поточних міорелаксантних застосувань для лікування сенсорних неврологічних розладів, таких, як, наприклад, різні види хронічного болю, неврогенне запалення і урогенітальні розлади, поряд з іншими розладами, такими, як, наприклад, панкреатит. Один підхід, що використовується в цей час для розширення застосування терапій, заснованих на клостридіальному токсині, включає таку модифікацію клостридіального токсину, при якій токсин здобуває змінену здатність до клітинного таргетингу клітин – мішеней, відмінних від мішеней клостридіального токсину. Дана здатність до зміни таргетингу досягається шляхом заміщення природного таргетингового домену клостридіального токсину таргетинговим доменом, що демонструє переважну єднальну активність із рецептором, відмінним від рецептора клостридіального токсину, що присутній у клітинах – мішенях, що не є клітинами – мішенями клостридіального токсину. Такі модифікації домену таргетингу, у результаті, призводять до гібрида клостридіального токсину, який називається білок, що модулює цільовий везикулярний екзоцитоз (Targeted Vesicular Exocytosis Modulating Protein TVEMP), здатного селективно зв'язуватися з рецептором, що не є рецептором клостридіального токсину (рецептор – мішень), присутньому на клітині – мішені, що не є клітиною – мішенню клостридіального токсину, який переміщається в цитоплазму й виявляє протеолітичну дію на комплекс SNARE клітин, відмінних від клітин - мішеней клостридіального токсину. [04] Терапія клостридіальним токсином і гібридом клостридіального токсину успішно використовуються для багатьох показань. Загалом, уведення клостридіального токсину й гібрида клостридіального токсину добре переноситься. Однак уведення при деяких застосуваннях може виявитися складним, тому що для досягнення сприятливого ефекту будуть потрібні більші дози. Більші дози можуть збільшити ймовірність того, що клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину зможуть рухатися у внутрішньотканинних рідинах і лімфатичній системі організму, приводячи в результаті до небажаної дисперсії токсину або гібрида клостридиального токсину на зони, що не є мішенями лікування. Така дисперсія може приводити до небажаних побічних ефектів, таких, як, наприклад, інгібування вивільнення нейромедіатору з нейронів, що не є мішенями лікування токсином, або параліч м'яза, що не є мішенню лікування. Для прикладу, у пацієнта, якому вводили терапевтично ефективну кількість лікування BoNT/A у м'яз шиї з приводу кривошиї, може розвитися дисфагія через дисперсію токсину в ротоглотку. Таким чином, залишається потреба в поліпшених клостридіальних токсинах і/або гібридах клостридіального токсину, які ефективні в місці лікування, однак мають ефекти від незначних до мінімальних у зонах, що не є мішенями лікування токсином. [05] Зростаюче клінічне, терапевтичне й косметичне використання клостридіальних токсинів і гібридів клостридіальних токсинів у терапіях, що вимагають більших доз, змушує фармацевтичну індустрію розробляти модифіковані клостридіальні токсини і гібриди клостридіальних токсинів, ефективні в ділянках – мішенях застосування, однак знижувати або запобігати можливим побічним ефектам, асоційованим з дисперсією токсинів у небажані локалізації. Цей опис надає нові модифіковані клостридіальні токсини і гібриди клостридіальних 1 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 токсинів, які знижують або запобігають небажаним побічним ефектам, асоційованим з дисперсією токсину в нецільові зони. Дані й пов'язані з ними переваги корисні для різних клінічних, терапевтичних і косметичних застосувань, таких, як, наприклад, лікування нейром’язових розладів, очних розладів, болю, ушкоджень м'язів, головного болю, серцевосудинних захворювань, нейропсихіатричних розладів, ендокринних розладів, раків, вушних розладів і гіперкінетичних лицьових зморшок, поряд з іншими розладами, де введення клостридіального токсину або гібрида клостридіального токсину ссавцям може викликати сприятливий ефект. КОРОТКИЙ ОПИС ФІГУР [06] ФІГ.1 демонструє схему поточної парадигми про вивільнення нейромедіатору й інтоксикації клостридіальним токсином у центральному й периферичному нейроні. ФІГ. 1A демонструє схему механізму вивільнення нейромедіатору центрального й периферичного нейрону. Процес вивільнення може бути описаний як процес, що складається із двох етапів: 1) докінг везикули, білок SNARE, пов'язаний з везикулою, що містить молекули нейромедіатору, зв'язується з мембрано-зв'язаними білками SNARE, розташованими на плазматичній мембрані; і 2) вивільнення нейромедіатору, де везикула зливається із плазматичною мембраною й молекули нейромедіатору піддаються екзоцитозу. ФІГ.1B демонструє схему механізму інтоксикації для активності правця й ботулінічного токсину в центральному й периферичному нейроні. Цей процес інтоксикації може бути описаний як процес, що складається з чотирьох етапів: 1) зв'язування рецептора, де клостридіальний токсин зв'язується із системою клостридіального рецептора й ініціює процес інтоксикації; 2) інтерналізація комплексу, де після зв'язування токсину везикула, що містить комплекс токсин/система рецептора, піддається ендоцитозу усередину клітини; 3) транслокація легкого ланцюга, де, як передбачається, відбувається багато подій, включаючи, наприклад, зміни внутрішнього рН везикули, утворення порового каналу, що включає домен HN важкого ланцюга клостридіального токсину, відділення легкого ланцюга клостридіального токсину від важкого ланцюга й вивільнення активному легкого ланцюга й 4) ензиматична модифікація мішені, де активований легкий ланцюг клостридіального токсину протеолітично розщеплює свій цільовий субстрат SNARE, такий, як, наприклад, SNAP-25, VAMP або Syntaxin, тим самим запобігаючи докінг везикули й вивільнення нейромедіатору. [07] ФІГ. 2 демонструє організацію доменів природних клостридіальних токсинів. Одноланцюгова форма описує лінійну організацію від аміно- до карбоксильних груп, що включає ензиматичний домен, транслокаційний домен і домен зв'язування. Дволанцюгова ділянка петлі, розташована між транслокаційним і ензиматичним доменами, описується подвійною SS вилкою. Ця ділянка включає дволанцюговий петльовий сайт розщеплення ендогенною протеазою, який у результаті протеолітичного розщеплення під дією природної протеази, такої, як, наприклад, ендогенна протеаза клостридіального токсину або природна протеаза, вироблювана в оточенні, конвертує одноланцюгову форму токсину у дволанцюгову форму. Над одноланцюговою формою зображена ділянка HCC єднального домену клостридіального токсину. Ця ділянка містить домен у формі β-трилиснику, який включає лінійну організацію від аміно- до карбоксильних груп α-складку, β4/β5 «шпильку», β-складку, β8/β9 «шпильку» і γ-складку. [08] ФІГ. 3 демонструє клостридіальні токсини або гібриди клостридіальних токсинів з єднальним доменом, розташованим на аміно- кінці токсину. ФІГ. 3А зображує одноланцюгову поліпептидну форму токсину або гібрида з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає єднальний елемент, транслокаційний елемент, ензиматичний домен, транслокаційний домен і домен зв'язування, дволанцюгову ділянку петлі, що включає сайт розщеплення екзогенною протеазою (Р) і терапевтичний елемент. Після протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. ФІГ. 3B зображує форму токсину або гібрида з одного поліпептиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає єднальний елемент, терапевтичний елемент, дволанцюгову ділянку петлі, що містить сайт розщеплення екзогенною протеазою (Р), і транслокаційний елемент. Після протеолітичного розщеплення протеазою P одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. [09] ФІГ. 4 демонструє клостридіальні токсини або гібриди клостридіального токсину з єднальним доменом, розташованим на аміно- кінці токсину. ФІГ. 4A зображує токсин або гібрид у формі одиничного полінуклеотиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає терапевтичний компонент, дволанцюгову ділянку петлі, що складається із сайту розщеплення екзогенною протеазою (Р), єднальний елемент, і транслокаційний елемент. Під дією протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида 2 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 конвертується у дволанцюгову форму. ФІГ. 4B зображує токсин або гібрид у формі одиничного полінуклеотиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає транслокаційний елемент, дволанцюгову ділянку петлі, що полягає із сайту розщеплення екзогенною протеазою (Р), єднальний елемент, і терапевтичний елемент. Під дією протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. ФІГ. 4C зображує токсин або гібрид у формі одиничного полінуклеотиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає терапевтичний елемент, єднальний елемент, дволанцюгову ділянку петлі, що складається із сайту розщеплення екзогенною протеазою (Р), і транслокаційний елемент. Під дією протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. ФІГ. 4D зображує токсин або гібрид у формі одиничного полінуклеотиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає транслокаційний елемент, єднальний елемент, дволанцюгову ділянку петлі, що складається з сайту розщеплення екзогенною протеазою (Р), і терапевтичний елемент. Під дією протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. [010] ФІГ. 5 демонструє клостридіальні токсини або гібриди клостридіального токсину з єднальним доменом, розташованим на аміно- кінці токсину. ФІГ. 5A зображує токсин або гібрид у формі одиничного полінуклеотиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає терапевтичний елемент, дволанцюгову ділянку петлі, що складається із сайту розщеплення екзогенною протеазою (Р), транслокаційний елемент і єднальний елемент. Під дією протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. ФІГ. 5B зображує токсин або гібрид у формі одиничного полінуклеотиду з лінійною організацією від аміно- до карбоксильних груп, що включає транслокаційний елемент, дволанцюгову ділянку петлі, що складається з сайту розщеплення екзогенною протеазою (Р), терапевтичний елемент і єднальний елемент. Під дією протеолітичного розщеплення протеазою Р одноланцюгова форма токсину або гібрида конвертується у дволанцюгову форму. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВИНАХОДУ [011] Цей опис розкриває модифіковані клостридіальні токсини і модифіковані гібриди клостридіального токсину, які можуть бути швидко інактивовані з небажаної локалізації або локалізацій шляхом використання наявності протеаз, присутніх у міжтканинній рідини й у циркуляторних системах, таких як, наприклад, серцевосудинна система й лімфатична система. Це відбувається тому, що клостридіальні токсини й гібриди клостридіального токсину, що розкриваються в цьому описі, містять сайт розщеплення протеазою для протеази, що присутня у міжтканинній рідини й/або циркуляторній системі. Наявність такого сайту розщеплення протеазою робить модифікований клостридіальний токсин або модифікований гібрид клостридіального токсину чутливим до протеолітичного розщеплення протеазою, що розпізнає його, яка робить такі модифіковані токсини неактивними. Наприклад, у ситуації, де клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, модифікований для того, щоб містити сайт розщеплення для протеази позаклітинного матриксу, проникнув завдяки дифузії в міжтканинну рідину, цей модифікований токсин або модифікований гібрид клостридіального токсину може бути ефективно розщеплений протеазою позаклітинного матриксу, що розпізнає його. Приведемо інший приклад, у ситуаціях, де клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину модифікований для того, щоб включити сайт розщеплення для протеази крові, проникнув завдяки дифузії в серцевосудинну систему, цей модифікований токсин або модифікований гібрид клостридіального токсину може бути ефективно розщеплений протеазою крові, що розпізнає його. Приведемо ще один приклад у ситуації, де клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, модифікований для того, щоб містити сайт розщеплення для лімфатичної протеази, проникає завдяки дифузії в лімфатичну систему, цей модифікований токсин або модифікований гібрид клостридіального токсину може бути ефективно розщеплений лімфатичними протеазами, що розпізнають його. Таким чином, використання клостридіального токсину або гібрида клостридіального токсину, що включає сайт(и) розщеплення для протеаз, присутніх у міжтканинній рідини й/або циркуляторній системі, зменшить або вилучить такий клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину з небажаної локалізації, тим самим знижуючи або запобігаючи небажаним побічним ефектам, асоційованим з дифузією клостридіального токсину або гібрида клостридіального токсину в небажану локалізацію. [012] Таким чином, аспекти цього опису надають клостридіальний токсин, що включає інактиваційний сайт розщеплення, розташований на ділянці інактиваційного розщеплення, де 3 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ділянка інактиваційного розщеплення розташована у транслокаційному домені або єднальному HCN субдомені. Такі токсини, що розкриваються, можуть включати ензиматичний домен клостридіального токсину, транслокаційний домен клостридіального токсину, єднальний домен клостридіального токсину, дволанцюгову петльову ділянку, що включає сайт розщеплення екзогенною протеазою і інактиваційний сайт розщеплення, розташований у ділянці інактиваційного сайту розщеплення. Приклади інактиваційних сайтів розщеплення, що не мають обмежувального характеру, включають сайти розщеплення тромбіном, сайти розщеплення плазміном, сайти розщеплення фактором коагуляції Віла, сайти розщеплення фактором коагуляції IХa, сайти розщеплення фактором коагуляції Xa, сайти розщеплення фактором коагуляції XІa, сайти розщеплення фактором коагуляції XІІa, сайти розщеплення калікреїном плазми, сайти розщеплення активованим протеазою рецептором 1, сполученим з G білком (PAR1), сайти розщеплення PAR 2, сайти розщеплення PAR3, сайти розщеплення PAR4, сайти розщеплення матричною металопротеїназою-2 (MMP-2), сайти розщеплення матричною металопротеїназою-9 (MMP-9), сайти розщеплення фурином, сайти розщеплення активатором плазміногену типу урокінази (uРА), сайти розщеплення активатором плазміногену тканинного типу (tРА), сайти розщеплення триптазою-е, сайти розщеплення протеазою мишачих тучних клітин-7 (mМСР-7), сайти розщеплення ендотелін-конвертуючим ферментом-1 (ECE-1), сайти розщеплення групою крові Келла, сайти розщеплення інгібітором дипептидази-IV (DPPIV), сайти розщеплення металопептидазою ADAM з мотивом 13 тромбоспондину типу 1 (ADAMTS13) і сайти розщеплення катепсином L. Додавання інактиваційного сайту розщеплення збільшує профіль безпеки клостридіального токсину або гібрида клостридіального токсину в порівнянні з тим же або подібним клостридіальним токсином або гібридом клостридіального токсину, однак, без додаткового інактиваційного сайту розщеплення. [013] Інші аспекти цього опису надають гібрид клостридіального токсину, що включає ензиматичний домен клостридіального токсину, транслокаційний домен клостридіального токсину, єднальний домен, який не відноситься до клостридіального токсину, і інактиваційний сайт розщеплення, розташований у ділянці інактиваційного сайту розщеплення, де ділянка інактиваційної ділянки розщеплення розташована у транслокаційному домені або в HCN єднальному субдомені. Такі токсини, що розкриваються, можуть включати ензиматичний домен клостридіального токсину, транслокаційний домен клостридіального токсину, єднальний домен, який не відноситься до клостридіального токсину, дволанцюгову петльову ділянку, що включає сайт розщеплення екзогенною протеазою, і інактиваційний сайт розщеплення, розташований у ділянці інактиваційного сайту розщеплення. Приклади інактиваційних сайтів розщеплення, що не мають обмежувального характеру, включають сайти розщеплення тромбіном, сайти розщеплення плазміном, сайти розщеплення фактором коагуляції Віла, сайти розщеплення фактором коагуляції IХa, сайти розщеплення фактором коагуляції Xa, сайти розщеплення фактором коагуляції XІa, сайти розщеплення фактором коагуляції XІІa, сайти розщеплення калікреїном плазми, сайти розщеплення активованим протеазою рецептором 1, сполученим з G білком (PAR1), сайти розщеплення PAR 2, сайти розщеплення PAR3, сайти розщеплення PAR4, сайти розщеплення матричною металопротеїназою-2 (MMP-2), сайти розщеплення матричною металопротеїназою-9 (MMP-9), сайти розщеплення фурином, сайти розщеплення активатором плазміногену типу урокінази (uРА), сайти розщеплення активатором плазміногену тканинного типу (tРА), сайти розщеплення триптазою-е, сайти розщеплення протеазою мишачих тучних клітин-7 (mМСР-7), сайти розщеплення ендотелін-конвертуючим ферментом-1(ECE-1), сайти розщеплення групою крові Келла, сайти розщеплення DPPIV, сайти розщеплення металопептидазою ADAM з мотивом -13 тромбоспондину типу 1 (ADAMTS13) і сайти розщеплення катепсином L. Додавання інактиваційного сайту розщеплення збільшує профіль безпеки клостридіального токсину або гібрида клостридіального токсину в порівнянні з тим же або подібним клостридіальним токсином або гібридом клостридіального токсину, однак, без додаткового інактиваційного сайту розщеплення. [014] Інші аспекти цього опису надають поліпептидні молекули, що кодують клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, що розкривається в цьому описі. Полінуклеотидна молекула, що кодує такий клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, може далі включати експресуючий вектор. [015] Інші аспекти цього опису надають композицію, що включає клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, що розкривається в цьому описі. Композиція, що включає такий клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, може бути фармацевтичною композицією. Така фармацевтична композиція, у додавання до модифікованого клостридіальному токсину, що розкривається в цьому описі, може включати фармацевтичний носій, фармацевтичний компонент або обидва. 4 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [016] Інші аспекти цього опису надають спосіб одержання клостридіального токсину або гібрида клостридіального токсину, що розкривається в цьому описі, спосіб, що включає етап експресії в клітині полінуклеотидної молекули, що кодує клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину, що розкривається в цьому описі, де експресії полінуклеотидної молекули робить кодований клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину. В інших аспектах спосіб включає етапи впровадження в клітину полінуклеотидної молекули, що кодує клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину в цьому описі, і експресію полінуклеотидної молекули, де експресія від полінуклеотидної молекули виробляє кодований клостридіальний токсин або гібрид клостридіального токсину. [017] Клостридіальні токсини, вироблювані Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium baratii та Clostridium butyricum, є найбільше широко використовуваними в терапевтичних і косметичних лікуваннях людей і інших ссавців. Штами C. botulinum виробляють сім типів, що різняться антигенно, ботулінічних токсинів (BoNT), які були ідентифіковані шляхом дослідження спалахів ботулізму в людей (BoNT/A, /B, /E і /F), тварин (BoNT/C1 і /D), або виділені із ґрунту (BoNT/G). BoNT мають, приблизно, 35% амінокислотну ідентичність один з одним, і мають ту саму функціональну доменну організацію й загальну структурну побудову. Фахівцями в області техніки признається, що серед кожного типу клостридіальних токсинів можуть бути підтипи, що трохи різняться за своєю амінокислотною послідовністю й також нуклеїновими кислотами, що кодують ці білки. Наприклад, у цей час існують п'ять підтипів BoNT/A, BoNT/A1, BoNT/A2, BoNT/A3, BoNT/A4 і BoNT/A5, окремі підтипи демонструють, приблизно, від 84% до 93% ідентичності амінокислот у порівнянні з підтипом BoNT/A з SEQ ID NO: 1. Як інший приклад, у цей час існує п'ять підтипів ВоNT/B, ВоNT/B1, ВоNT/B2, ВоNT/B3, ВоNT/Bnp і ВоNT/Bbv, окремі підтипи демонструють, приблизно, від 93% до 96% ідентичності амінокислот у порівнянні з підтипом ВоNT/B з SEQ ID NO: 6. Як ще іншийприклад, у цей час існує три підтипи ВоNT/E,ВоNT/E1, ВоNT/E2, і ВоNT/E3, окремі підтипи демонструють, приблизно, від 95% до 99% ідентичності амінокислот у порівнянні з підтипом ВоNT/E з SEQ ID NO: 15. У той час, як усі сім серотипів ВоNT мають однакову структуру й фармакологічні властивості, кожний також проявляє гетерологічні бактеріологічні характеристики. На відміну від цього, токсин правця (TeNT) виробляється однорідною групою C. tetani. Два інших види клостридії, C. baratii і C. butyricum, виробляють токсини BaNT і BuNT, які подібні, відповідно, ВоNT/F і ВоNT/E. [018] Кожний із клостридіальних токсинів транслюється у вигляді одноланцюгового поліпептиду, вагою, приблизно, 150 кДа, який надалі розщеплюється шляхом протеолітичного розрізування природною протеазою у дисульфідній петлі (ФІГ. 1). Це розщеплення відбувається в певній дволанцюговій ділянці петлі, створеній між двома цистеїновими залишками, що формують дисульфідний місток. Цей посттрансляційний процесінг призводить до дволанцюгової молекули, що включає, приблизно, 50 кДа легкий ланцюг (LC) і, приблизно, 100 кДа важкий ланцюг (HC), утримуваними разом одиничним дисульфідним зв'язком і нековалентною взаємодією між двома ланцюгами. Природні протеази, використовувані для конвертування одноланцюгової молекули у дволанцюгову, у цей час невідомі. У деяких серотипах, таких, як, наприклад, ВоNT/A, природні протеази виробляються ендогенно серотипом бактерії, і розщеплення відбувається в клітині перед тим, як токсин вивільняється в навколишнє середовище. Однак в інших серотипах, таких, як, наприклад, ВоNT/E, бактеріальний штам, як виявляється, не продукує ендогенну протеазу, здатну конвертувати одноланцюгову форму токсину у дволанцюгову форму. У цих ситуаціях токсин вивільняється із клітини у вигляді одноланцюгового токсину, який надалі конвертується у дволанцюгову форму природними протеазами, що перебувають в оточенні. [019] Кожна зріла дволанцюгова молекула включає три функціонально різні домени: 1) ензиматичний домен, розташований на LC, який включає ділянку металопротеїнази, що має цинк-залежну ендопептидазну активність, яка специфічно спрямована відносно ключових компонентів апарату вивільнення нейромедіатору; 2) транслокаційний домен, що перебуває в аміно-термінальній половині HC (HN), яка сприяє вивільненню LC із внутрішньоклітинних везикул у цитоплазму клітини – мішені; і 3) єднальний домен, що перебуває в карбокситермінальній половині HC (HС), який визначає єднальну активність і єднальну специфічність токсину стосовно рецепторного комплексу, розташованого на поверхні клітини – мішені. D. B. Lacy and R. C. Stevens, Sequence Homology and Structural Analysis of the Clostridial Neurotoxins, J. Mol. Biol. 291: 1091-1104 (1999). Домен Hc включає два різні структурні компоненти приблизно рівного розміру, розділені α-спіраллю, що носять назви субдомени HCN і HCC. У Таблиці 1 дані приблизні прикордонні ділянки для кожного домену й субдомена, що виявляються в зразкових клостридіальних токсинах. 60 5 UA 108646 C2 Таблиця 1. Референтні послідовності й ділянки клостридіального токсину Токсин 10 15 20 25 30 35 40 LC ВоNT/A ВоNT/B ВоNT/C1 ВоNT/D ВоNT/E ВоNT/F ВоNT/G TeNT BaNT BuNT 5 SEQ ID NO: 1 6 11 13 15 18 21 22 23 24 M1/P2-L429 M1/P2-M436 M1/P2-F436 M1/T2-V436 M1/P2-F411 M1/P2-F428 M1/P2-M435 M1/P2-L438 M1/P2-L420 M1/P2-F411 Дволанцюгова петля C430-C454 C437-C446 C437-C453 C437-C450 C412-C426 C429-C445 C436-C450 C439-C467 C421-C435 C412-C426 Hc HN I455-I873 I447-I860 R454-I868 I451-I 864 I427-I847 I446-I865 I451-I865 I468-L881 I436-I857 I427-I847 HCN α-лінкер Hcc I874-N1080 L861-S1067 N869-D1081 N865-S1069 K848-D1055 K866-D1075 S866-N1075 K882-N1097 I858-D1064 K848-D1055 E1081-Q1091 Q1068-Q1078 G1082-L1092 N1069-Q1079 E1056-E1066 K1076-E1086 A1076-Q1086 P1098-Y1108 K1065-E1075 E1056-E1066 S1092-L1296 S1079-E1291 Q1093-E1291 I1080-E1276 P1067-K1252 P1087-E1274 S1087-E1297 L1109-D1315 P1076-E1268 P1067-K1251 [020] Зв'язування, транслокація й ензиматична активність цих трьох функціональних доменів – усі вони необхідні для токсичності. У той час, як точні деталі даного процесу ще точно не відомі, загальний механізм клітинної інтоксикації, за допомогою якої клостридіальні токсини входять у нейрон і інгібують вивільнення нейромедіатору, подібні, незалежно від серотипу або підтипу. Хоча заявники не мають бажання бути обмеженими наступним описом, механізм інтоксикації може бути описаний, як той, що полягає, щонайменше, з чотирьох наступних етапів: 1) зв'язування рецептора, 2) інтерналізація комплексу, 3) транслокація легкого ланцюга й 4) ензиматична модифікація мішені (ФІГ. 3). Процес ініціюється, коли домен H c клостридіального токсину зв'язується з рецепторною системою, специфічною до токсину, яка розташована на поверхні плазматичної мембрани клітини – мішені. Специфічність зв'язування рецепторного комплексу, як уважається, частково досягається специфічною комбінацією гангліозидів і білкових рецепторів, які, очевидно, виразно включають кожний комплекс клостридіального токсину й рецептора. Будучи зв'язаними, комплекси токсин/рецептор інтерналізуються шляхом ендоцитозу й інтерналізовані везикули розподіляться по специфічних внутрішньоклітинних шляхах. Етап транслокації, очевидно, запускається підкисленням компартменту везикули. Цей процес, як представляється, ініціює дві важливі рН-залежні структурні перебудови, які підвищують гідрофобність і сприяють утворенню дволанцюгової форми токсину. Будучи активованою, ендопептидаза легкого ланцюга ендотоксину вивільняється із внутрішньоклітинної везикули в цитозоль, де, очевидно, вона специфічно спрямована проти одного із трьох відомих ключових компонентів апарату вивільнення нейромедіатору. Ці ключові білки, мембранний білок, асоційований з везикулою (VAMP)/синаптобревін, білок 25 кДа, асоційований із синаптосомою (SNAP-25) і синтаксин, необхідні для докінгу синаптичної везикули й злиття на нервовому закінченні, і вони являють собою членів сімейства розчинного N-Етилмалеімід чутливого фактора – рецептора приєднання білка (SNARE). ВоNT/A і ВоNT/E розщеплюють SNAP-25 на термінальній карбоксильній ділянці, вивільняючи, відповідно, сегмент у дев'ять або двадцять шість амінокислот, і ВоNT/C1 також розщеплює SNAP-25 поблизу карбоксильного кінця. Ботулінічні серотипи ВоNT/B, ВоNT/D, ВоNT/F і ВоNT/G, і токсин правця діють на консервативну центральну частину VAMP і вивільняють аміно-кінцеву частину VAMP у цитозоль. ВоNT/C1 розщеплює синтаксин в одиничному місці поблизу цитозольної поверхні мембрани. Селективний протеоліз синаптичних SNARE відповідальний за блокування вивільнення нейромедіатору, викликуване клостридіальними токсинами in vivo. Мішень клостридіальних токсинів – білок SNARE є характерним білком для екзоцитозу в різноманітних клітинах, що не відносяться до нейрональних; у цих клітинах, як і в нейронах, пептидазна активність легкого ланцюга інгібує екзоцитоз, див, наприклад, Yann Humeau et al., How Botulinum and Tetanus Neurotoxins Block Neurotransmitter Release,82(5) Biochimie. 427-446 (2000); Kathryn Turton et al., Botulinum and Tetanus Neurotoxins: Structure, Function and Therapeutic Utility, 27(11) Trends Biochem. Sci. 552-558. (2002); Giovanna Lalli et al., The Journey of Tetanus and Botulinum Neurotoxins in Neurons, 11(9) Trends Microbiol. 431-437, (2003). [021] Тривимірні кристалічні структури ВоNT/A, ВоNT/B і домену H c TeNT указують на те, що ці три функціональні домени клостридіальних нейротоксинів є структурно різними доменами, що є загальним для всіх клостридіальних токсинів. Консенсусний мотив HEXXH легкого ланцюга утворює тетраедральну кишеню, що зв'язує цинк, розташовану у глибокій 6 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щілині на поверхні білка, яка доступна за допомогою каналу. Структура доменів H N і HC полягає, в основному, зі структур β-складчастості, зв'язаних одиничною α-спіраллю. Домен HN циліндричної форми містить дві довгі аліфатичні α-спіралі, які нагадують мотив суперспіралі, що виявляється в деяких вірусних білках. Домен H N також утворює довгу неструктуровану петлю, називану «транслокаційний пасок», яка обертається навколо великої негативно зарядженої щілини легкого ланцюга, що блокує доступ до атома цинку до каталітичної єднальної кишені активного сайту. Домен HC містить два різні структурні компоненти приблизно рівного розміру, які визначають функцію. Перший, названий HCN домен, розташований на аміно- половині домену HС. Домен HCN утворює β-бочкову складчастість у формі «рулету з варенням». Домен HCC є другим доменом, який містить домен H С. Цей домен з карбокси кінцем включає модифікований β-складчастий домен у формі трилисника, який формує три різні карбогідратєднальні ділянки, які нагадують карбогідрат-єднальні функціональні групи, що виявляються в багатьох сахаро-єднальних білках, таких, як, наприклад, сироватковий амілоїд P, сіалідазу, cryІА, інсектицидний θ-ендотоксин, і лектини. Біохімічні дослідження вказують на те, що βскладчаста, у формі трилиснику структуру домену H CC, очевидно, опосередковує зв'язування зі специфічними карбогідрат-утримуючими компонентами рецептора клостридіального токсину на клітинній поверхні, див., наприклад, Krzysztof Ginalski et al., Structure-based Sequence Alignment for the Beta-Trefoil Subdomain of the Clostridial Neurotoxin Family Provides Residue Level Information About the Putative Ganglioside Binding Site,482(1-2) FEBS Lett. 119-124 (2000). Домен HС відхиляється від домену H N, експонуючи поверхневі петлі й роблячи їх доступними для зв'язування. Між легким ланцюгом і доменом HС не відбувається ніяких контактів. [022] Аспекти справжнього опису надають, частково, клостридіальний токсин. У даному контексті термін «клостридіальний токсин» відноситься до будь-якого токсину, вироблюваного штамом клостридіального токсину, який може здійснювати повний клітинний механізм, за допомогою якого клостридіальний токсин викликає інтоксикацію клітини й направляє зв'язування клостридіального токсину з рецепторним комплексом низької або високої афінності, інтерналізацію комплексу токсин/рецептор, транслокацію легкого ланцюга клостридіального токсину в цитоплазму, і ензиматичну модифікацію субстрату клостридіального токсину. Клостридіальний токсин включає ензиматичний домен клостридіального токсину, транслокаційний домен клостридіального токсину і єднальний домен клостридіального токсину. Зразкові клостридіальні токсини включають токсини, вироблювані Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium baratii і Clostridium butyricum. [023] Клостридіальні токсини включають, без обмеження, природні варіанти клостридіального токсину, такі, як, наприклад, ізоформи клостридіального токсину й підтипи клостридіального токсину варіанти, що не зустрічаються в природі, клостридіального токсину, такі, як, наприклад, консервативні варіанти клостридіального токсину, не-консервативні варіанти клостридіального токсину й активні фрагменти цих варіантів клостридіального токсину, або будь-які їхні комбінації. У даному контексті термін «варіант клостридіального токсину», чи є це природний варіант, або варіант, що не зустрічається в природі, відноситься до клостридіального токсину, який має, щонайменше, одну зміну амінокислоти з відповідної ділянки, що розкриваються референтних послідовностей (Таблиця 1), і може бути описаний у процентній ідентичності, стосовно відповідної ділянки референтної послідовності. У якості прикладів, що не мають обмежувального характеру, варіант ВоNT/A з SEQ ID NO: 1 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, така, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 1; варіант ВоNT/B з SEQ ID NO: 6 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ями) SEQ ID NO: 6; варіант ВоNT/C1 з SEQ ID NO: 11 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 11; варіант ВоNT/D з SEQ ID NO: 13 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 13; варіант ВоNT/E з SEQ ID NO: 15 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 15; варіант ВоNT/F з SEQ ID NO: 18 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 18; варіант ВоNT/G з SEQ ID NO: 21 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 21; варіант TeNT з SEQ ID NO: 22 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, 7 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 22; варіант BaNT з SEQ ID NO: 23 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 23; і варіант BuNT з SEQ ID NO: 24 буде мати, щонайменше, відмінність по одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання амінокислоти в порівнянні з відповідним положенням(ми) SEQ ID NO: 24. [024] У даному контексті термін «варіант клостридіального токсину, що зустрічається в природі» відноситься до будь-якого клостридіального токсину, що виробляється без допомоги будь-якої людської маніпуляції, включаючи, без обмеження, ізоформи клостридіального токсину, вироблювані з альтернативно сплайсованих транскриптів, ізоформи клостридіального токсину, вироблювані шляхом спонтанної мутації, і підтипи клостридіального токсину. Приклади ізоформи клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, ізоформи ВоNT/A, ізоформи ВоNT/B, ізоформи ВоNT/C1, ізоформи ВоNT/D, ізоформи ВоNT/E, ізоформи ВоNT/F, ізоформи ВоNT/G, ізоформи TeNT, ізоформи BaNT і ізоформи BuNT. Приклади підтипу клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, підтипи ВоNT/A - ВоNT/A1, ВоNT/A2, ВоNT/A3, ВоNT/A4 і ВоNT/A5; підтипи ВоNT/B - ВоNT/B1, ВоNT/B2, ВоNT/B3, ВоNT/B бівалентний і ВоNT/B непротеолітичний; підтипи ВоNT/C1 - ВоNT/C1-1 і ВоNT/C1-2; підтипи ВоNT/E - ВоNT/E1, ВоNT/E2 і ВоNT/E3; підтипи ВоNT/F - ВоNT/F1, ВоNT/F2 і ВоNT/F3; і підтипи BuNT - BuNT-1 і BuNT-2. Інші, приклади підтипу клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, підтипи ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 і SEQ ID NO: 5; підтипи ВоNT/B з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 і SEQ ID NO: 10; підтипи ВоNT/C1 з SEQ ID NO: 11 і SEQ ID NO: 12; підтипи BoNT/E з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 і SEQ ID NO: 17; підтипи ВоNT/F з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 і SEQ ID NO: 20; і підтипи BuNT з SEQ ID NO: 24 і SEQ ID NO: 25. [025] У даному контексті термін «варіант клостридіального токсину, що не зустрічається в природі» відноситься до будь-якого клостридіального токсину, вироблюваного за допомогою людської маніпуляції, включаючи, без обмеження, клостридіальні токсини, вироблювані шляхом генетичної інженерії з використанням випадкового мутагенезу або конструктивного розрахунку, і клостридіальні токсини, вироблювані шляхом хімічного синтезу. Приклади варіантів що не мають обмежувального характеру, клостридіального токсину, що не зустрічаються в природі, включають, наприклад, консервативні варіанти клостридіального токсину, не-консервативні варіанти клостридіального токсину й активні фрагменти клостридіального токсину. [026] У даному контексті термін «консервативний варіант клостридіального токсину» відноситься до клостридіального токсину, який має, щонайменше, одну амінокислоту, заміщену іншою амінокислотою або аналогом амінокислоти, який має, щонайменше, одну властивість, подібну властивості оригінальної амінокислоти з референтної послідовності референтного клостридіального токсину (Таблиця 1). Приклади властивостей включають, без обмеження, подібний розмір, топографію, заряд, гідрофобність, ліпофільність, здатність до ковалентного зв'язування, здатність до водневого зв'язування, фізико-хімічну властивість, тому подібне, або будь-яку комбінацію цього. Консервативний варіант клостридіального токсину може функціонувати, у значній мірі, тим же способом, що й референтний клостридіальний токсин, на якому базується консервативний варіант клостридіального токсину, і він може бути заміщений на референтний клостридіальний токсин у будь-якому аспекті цього опису. Консервативний варіант клостридіального токсину може заміщати 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 200, 300, 400 або 500 або більше амінокислот з референтного клостридіального токсину, на якому базується консервативний варіант клостридіального токсину. Консервативний варіант клостридіального токсину також може заміщати, щонайменше, 5, 10, 15, 20 або 25 безперервних амінокислот з референтного клостридіального токсину, на якому базується консервативний варіант клостридіального токсину. Приклади консервативного варіанту клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, консервативні варіанти ВоNT/A, консервативні варіанти ВоNT/B, консервативні варіанти ВоNT/C1, консервативні варіанти ВоNT/D, консервативні варіанти ВоNT/E, консервативні варіанти ВоNT/F, консервативні варіанти ВоNT/G, консервативні варіанти TeNT, консервативні варіанти BaNT і консервативні варіанти BuNT. [027] В даному контексті термін «не-консервативний варіант клостридіального токсину» відноситься до клостридіального токсину, у якому 1) щонайменше, одна амінокислота вирізана з референтного клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний 8 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 варіант клостридіального токсину; 2) щонайменше, одна амінокислота додана до референтного клостридіальному токсину, на якому базується не-консервативний варіант клостридіального токсину; або 3) щонайменше, одна амінокислота заміщена іншою амінокислотою або аналогом амінокислоти, який не має ніякої властивості, подібної властивості оригінальної амінокислоти з послідовності референтного клостридіального токсину (Таблиця 1). Не-консервативний варіант клостридіального токсину може функціонувати, у значній мірі, тим же способом, що й референтний клостридіальний токсин, на якому базується не-консервативний варіант клостридіального токсину, і він може бути заміщений на референтний клостридіальний токсин у будь-якому аспекті цього опису. У не-консервативному варіанті клостридіального токсину може бути вирізана одна або більш амінокислот, дві або більш амінокислот, три або більш амінокислот, чотири або більш амінокислот, п'ять або більш амінокислот або десять або більш амінокислот з референтного клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний варіант клостридіального токсину. У не-консервативному варіанті клостридіального токсину може бути додано одна або більш амінокислота, дві або більш амінокислоти три або більш амінокислот, чотири або більш амінокислот, п'ять або більш амінокислот або десять або більш амінокислот до референтного клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний варіант клостридіального токсину. Не-консервативний варіант клостридіального токсину може заміщати 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 200, 300, 400 або 500 або більше амінокислот з референтного клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний варіант клостридіального токсину. Не-консервативний варіант клостридіального токсину також може заміщати, щонайменше, 5, 10, 15, 20 або 25 безперервних амінокислот з референтного клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний варіант клостридіального токсину. Приклади не-консервативного варіанта клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, не-консервативні варіанти ВоNT/A, консервативні варіанти ВоNT/B, консервативні варіанти ВоNT/C1, не-консервативні варіанти ВоNT/D, не-консервативні варіанти ВоNT/E, не-консервативні варіанти ВоNT/F, неконсервативні варіанти ВоNT/G, не-консервативні варіанти TeNT, не-консервативні варіанти BaNT і не-консервативні варіанти BuNT. [028] Також передбачається, що кожний з ряду фрагментів клостридіального токсину може бути корисний в аспектах цього опису за умови, що ці активні фрагменти можуть здійснювати повний клітинний механізм, за допомогою якого клостридіальний токсин протеолітично розщеплює субстрат. Таким чином, аспекти варіанту втілення можуть включати фрагменти клостридіального токсину, що мають довжину, наприклад, щонайменше, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 або, щонайменше, 1200 амінокислот. Інші аспекти даного варіанту втілення можуть включати фрагменти клостридіального токсину, що мають довжину, наприклад, максимально 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 або, максимально 1200 амінокислот. [029] Також передбачається, що кожний з ряду фрагментів клостридіального токсину, що містить легкий ланцюг, може бути придатний в аспектах цього опису за умови, що ці фрагменти з легким ланцюгом можуть бути здійснювати специфічний таргетинг ключових компонентів апарата вивільнення нейромедіатору і, таким чином, брати участь у здійсненні повного клітинного механізму, за допомогою якого клостридіальний токсин протеолітично розщеплює субстрат. Легкі ланцюги клостридіальних токсинів мають довжину, приблизно, 420460 амінокислот і містять ензиматичний домен клостридіального токсину (Таблиця 1). Дослідження показали, що вся довжина легкого ланцюга клостридіального токсину не є необхідною для ензиматичної активності ензиматичного домену клостридіального токсину. У якості прикладу, що не має обмежувального характеру, перші вісім амінокислот легкого ланцюга ВоNT/A не є необхідними для ензиматичної активності. Як інший приклад, що не має обмежувального характеру, перші вісім амінокислот легкого ланцюга TeNT не є необхідними для ензиматичної активності. Подібним образом, карбоксильний кінець легкого ланцюга не є необхідними для активності. У якості прикладу, що не має обмежувального характеру, останні 32 амінокислоти легкого ланцюга ВоNT/A не потрібні для ензиматичної активності. Як інший приклад, що не має обмежувального характеру, останні 31 амінокислот легкого ланцюга TeNT не потрібні для ензиматичної активності. Тому аспекти даного варіанту втілення включають легкий ланцюг клостридіального токсину, що містить ензиматичний домен клостридіального токсину, що має в довжину, наприклад, щонайменше, 350, 375, 400, 425 або 450 амінокислот. Інші аспекти даного варіанту втілення включають легкий ланцюг клостридіального токсину, що містить ензиматичний домен клостридіального токсину, що має в довжину, наприклад, максимально 350, 375, 400, 425 або 450 амінокислот. [030] Також передбачається, що кожної з ряду HN ділянок клостридіального токсину, що містять транслокаційний домен клостридіального токсину, може бути придатний в аспектах 9 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 цього опису з умовою того, що ці активні фрагменти можуть сприяти вивільненню легкого ланцюга із внутрішньоклітинних везикул у цитоплазму клітини – мішені й тим самим брати участь у здійсненні повного клітинного механізму, за допомогою якого клостридіальний токсин протеолітично розщеплює субстрат. Ділянки HN з важких ланцюгів клостридіальних токсинів мають довжину, приблизно, 410-430 амінокислот і містять транслокаційний домен клостридіального токсину (Таблиця 1). Дослідження показали, що вся довжина H N ділянки важкого ланцюга клостридіального токсину не є необхідною для транслокаційної активності транслокаційного домену клостридіального токсину. Таким чином, аспекти даного варіанту втілення можуть включати HN ділянки клостридіального токсину, що містять транслокаційний домен клостридіального токсину, що має довжину, щонайменше, 350, 375, 400 або 425 амінокислот. Інші аспекти даного варіанту втілення можуть включати HN ділянки клостридіального токсину, що містять транслокаційний домен клостридіального токсину, що має довжину, максимально 350, 375, 400 або 425 амінокислот. [031] Також передбачається, що кожний з ряду HС ділянок клостридіального токсину, що містять єднальний домен клостридіального токсину, може бути придатний в аспектах цього опису за умови, що ці активні фрагменти можуть визначати єднальну активність і єднальну специфічність токсину з рецепторним комплексом, розташованим на поверхні клітини – мішені й сприяти повному клітинному механізму, за допомогою якого клостридіальний токсин протеолітично розщеплює субстрат. Ділянки HС із важких ланцюгів клостридіальних токсинів мають довжину, приблизно, 400-440 амінокислот і містять єднальний домен (Таблиця 1). Дослідження показали, що вся довжина HС ділянки важкого ланцюга клостридіального токсину не є необхідною для єднальної активності єднального домену клостридіального токсину. Таким чином, аспекти даного варіанту втілення можуть включати H С ділянки клостридіального токсину, що містять єднальний домен клостридіального токсину, що має довжину, щонайменше, 350, 375, 400 або 425 амінокислот. Інші аспекти даного варіанту втілення можуть включати H С ділянки клостридіального токсину, що містять єднальний домен клостридіального токсину, що має довжину, максимально 350, 375, 400 або 425 амінокислот. [032] Для визначення відсотка ідентичності можуть бути використані будь-які з ряду способів вирівнювання послідовностей, включаючи, без обмежень, загальні способи, локальні способи й гібридні способи, такі, як, наприклад, способи поділу на сегменти. Протоколи для визначення процентної ідентичності є рутинними процедурами в межах компетенції фахівця в області техніки й з наведеної тут ідеї винаходу. [033] Загальні способи вирівнюють послідовності від початку до кінця молекули й визначають найкраще вирівнювання шляхом додавання балів індивідуальним парам залишків і шляхом виставляння штрафів за пропуск у послідовності. Способи, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, CLUSTAL W, див., наприклад, Julie D. Thompson et al., CLUSTAL W: Improving the Sensitivity of Progressive Multiple Sequence Alignment Through Sequence Weighting, Position- Specific Gap Penalties and Weight Matrix Choice,22(22) Nucleic Acids Research 4673-4680 (1994); і ітераційне уточнення, див., наприклад, Osamu Gotoh, Significant Improvement in Accuracy of Multiple Protein Sequence Alignments by Iterative Refinement as Assessed by Reference to Structural Alignments, 264(4) J. Mol. Biol. 823-838 (1996). [034] Локальні способи вирівнюють послідовності шляхом ідентифікації одного або більше консервативних мотивів, поділюваних усіма внесеними послідовностями. Способи, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, Match-box, див., наприклад, Eric Depiereux and Ernest Feytmans, Match-Box: A Fundamentally New Algorithm for the Simultaneous Alignment of Several Protein Sequences,8(5) CABIOS 501-509 (1992); семплювання за Гіббсом, див., наприклад, C. E. Lawrence et al., Detecting Subtle Sequence Signals: A Gibbs Sampling Strategy for Multiple Alignment,262(5131) Science 208-214 (1993); Align-M, див., наприклад, Ivo Van Walle et al., Align-M - A New Algorithm for Multiple Alignment of Highly Divergent Sequences,20(9) Bioinformatics,:1428-1435 (2004). [035] Гібридні способи сполучають аспекти як загального, так і локального способів вирівнювання. Способи, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, посегментне порівняння, див., наприклад, Burkhard Morgenstern et al., Multiple DNA and Protein Sequence Alignment Based On Segment-To-Segment Comparison,93(22) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 12098-12103 (1996); T-Coffee, див., наприклад, Cedric Notredame et al., T-Coffee: A Novel Algorithm for Multiple Sequence Alignment,302(1) J. Mol. Biol. 205-217 (2000); MUSCLE, див., наприклад, Robert C. Edgar, MUSCLE: Multiple Sequence Alignment With High Score Accuracy and High Throughput,32(5) Nucleic Acids Res. 1792-1797 (2004); і DIALIGN-T, див., наприклад, Amarendran R Subramanian et al., DIALIGN-T: An Improved Algorithm for Segment-Based Multiple Sequence Alignment, 6(1) BMC Bioinformatics 66 (2005). 10 UA 108646 C2 5 [036] Цей опис описує різні поліпептидні варіанти, де одна амінокислота заміщена іншою, такі, як, наприклад, варіанти клостридіального токсину, варіанти ензиматичного домену клостридіального токсину, варіанти транслокаційного домену клостридіального токсину, варіанти єднального домену клостридіального токсину, варіанти, що не відносяться до варіантів єднального домену клостридіального токсину і варіанти сайту розщеплення протеазою. Заміна може бути оцінена різноманітними факторами, такими, як, наприклад, фізичними властивостями амінокислоти, що заміщається (Таблиця 2), або тим, як оригінальна амінокислота буде переносити заміну (Таблиця 3). Вибори амінокислот, які можуть бути заміщені іншими амінокислотами в поліпептиді, відомі звичайному фахівцеві в області техніки. ТАБЛИЦЯ 2 Властивості амінокислот Властивість Аліфатична Ароматична C-Бета розгалужена Гідрофобна Мала полярна Мала неполярна Велика полярна Велика неполярна Заряджена Незаряджена Негативна Позитивна Кисла Основна Амід Амінокислоти G, A, I, L, M, P, V F, H, W, Y I, V, T C, F, I, L, M, V, W D, N, P A, C, G, S, T E, H, K, Q, R, W, Y F, I, L, M, V D, E, H, K, R C, S, T D, E H, K, R D, E K, R N, Q ТАБЛИЦЯ 3 Амінокислотні заміни Амінокислота A C D E F G H I K L M N P Q R S T V W Y Підходяща заміна G, S, T F, S, Y, W E, N D, K, Q M, L, W, Y A, S N, Y V, L, M Q, E, R F, I, M, V F, I, L, V D, H, S — E, K, R K, Q A, N, T S I, L, M F, Y F, H, W Нейтральні заміни C, E, I, K, M, L, P, Q, R, V A, H, I, M, L, T, V G, H, K, P, Q, R, S, T A, H, N, P, R, S, T C, I, V D, K, N, P, Q, R C, D, E, K, Q, R, S, T, W A, C, T, F, Y A, D, G, H, M, N, P, S, T A, C, W, Y A, C, R, Q, K, T, W, Y E, G, K, Q, R, T A, D, E, G, K, Q, R, S, T A, D, G, H, M, N, P, S, T A, D, E, G, H, M, N, P, S, T C, D, E, G, H, K, P, Q, R, T A, C, D, E, H, I, K, M, N, P, Q, R, V A, C, F, T, Y H, L, M C, I, L, M, V Невідповідна заміна D, F, H, N, Y, W D, E, G, K, N, P, Q, R A, C, I, L, C, F, G, I, L, M, V, W, Y A, D, E, G, H, K, N, P, Q, R, S, T C, E, F, H, I, L, M, T, V, W, Y A, F, G, I, L, M, P, V D, E, G, H, K, N, P, Q, R, S, W C, F, I, L, V, W, Y D, E, G, H, K, N, P, Q, R, S, T D, E, G, H, N, P, S A, C, F, I, L, M, P, V, W, Y C, F, H, I, L, M, N, V, W, Y C, F, I, L, V, W, Y C, F, I, L, V, W, Y F, I, L, M, V, W, Y F, G, L, W, Y D, E, G, H, K, N, P, Q, R, S, W A, C, D, E, G, I, K, N, P, Q, R, S, T, V A, D, E, G, K, N, P, Q, R, S, T Matthew J. Betts and Robert, B. Russell, Amino Acid Properties and Consequences of Substitutions, pp. 289-316, In BiІn Bioinformatics for Geneticists, (eds Michael R. Barnes, Ian C. Gray, Wiley, 2003). [037] Таким чином, у варіанті втілення клостридіальний токсин містить ензиматичний домен клостридіального токсину, транслокаційний домен клостридіального токсину і єднальний домен 11 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 клостридіального токсину. В аспекті даного варіанту втілення клостридіальний токсин містить природний варіант клостридіального токсину, такий, як, наприклад, ізоформа клостридіального токсину або підтип клостридіального токсину. В іншому аспекті даного варіанту втілення клостридіальний токсин містить варіант клостридіального токсину, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант клостридіального токсину, неконсервативний варіант клостридіального токсину або активний фрагмент клостридіального токсину, або будь-яку їхню комбінацію. В іншому аспекті даного варіанту втілення клостридіальний токсин містить ензиматичний домен клостридіального токсину або активний фрагмент цього, транслокаційний домен клостридіального токсину або активний фрагмент цього, єднальний домен клостридіального токсину або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. В інших аспектах даного варіанту втілення клостридіальний токсин може включати ВоNT/A, ВоNT/B, ВоNT/C1, ВоNT/D, ВоNT/E, ВоNT/F, ВоNT/G, a ТеNT, BaNT або BuNT. [038] В іншому варіанті втілення гідрофобна амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою гідрофобною амінокислотою. Приклади гідрофобних амінокислот включають, наприклад, C, F, I, L, M, V і W. В іншому аспекті даного варіанту втілення аліфатична амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою аліфатичною амінокислотою. Приклади аліфатичних амінокислот включають, наприклад, A, I, L, P, і V. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ароматична амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою ароматичною амінокислотою. Приклади ароматичних амінокислот включають, наприклад, F, H, W і Y. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення стекінг-взаємодіюча амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою стекінг-взаємодіючою амінокислотою. Приклади стекінгвзаємодіючих амінокислот включають, наприклад, F, H, W і Y. У наступному аспекті даного варіанту втілення полярна амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою полярною амінокислотою. Приклади полярних амінокислот включають, наприклад, D, E, K, N, Q і R. У подальшому аспекті даного варіанта втілення менш полярна або індиферентна амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою менш полярною або індиферентною амінокислотою. Приклади менш полярних або індиферентних амінокислот включають, наприклад, A, H, G, P, S, T і Y. У ще подальшому аспекті даного варіанту втілення позитивно заряджена амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою позитивно зарядженою амінокислотою. Приклади позитивно заряджених амінокислот включають, наприклад, K, R і H. У ще подальшому аспекті даного варіанту втілення негативно заряджена амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою негативно зарядженою амінокислотою. Приклади негативно заряджених амінокислот включають, наприклад, D і E. В іншому аспекті даного варіанту втілення мала амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою малою амінокислотою. Приклади малих амінокислот включають, наприклад, A, D, G, N, P, S і T. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення С-бета розгалужена амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі клостридіального токсину може бути замінена іншою С-бета розгалуженою амінокислотою. Приклади С-бета розгалужених амінокислот включають, наприклад, I, T і V. [039] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин включає ВоNT/A. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A включає ензиматичний домен ВоNT/A, транслокаційний домен ВоNT/A і єднальний домен ВоNT/A. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A містить SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A містить природний варіант ВоNT/A, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/A або підтип ВоNT/A. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A містить природний варіант ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/A або підтип ВоNT/A. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A містить варіант ВоNT/A, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/A, не-консервативний варіант ВоNT/A або активний фрагмент ВоNT/A, або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A містить варіант ВоNT/A, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/A, не-консервативний варіант ВоNT/A або активний фрагмент 12 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ВоNT/A, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A включає ензиматичний домен ВоNT/A або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/A або активний фрагмент цього, що зв'язує домен ВоNT/A або активний фрагмент цього, або будь-яку їхню комбінацію. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/A, що включає ензиматичний домен SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5, або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5, або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [040] В інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/A містить амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або, щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або, максимально 95% з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/A включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/A містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. [041] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить ВоNT/B. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить ензиматичний домен ВоNT/B, транслокаційний домен ВоNT/B і єднальний домен ВоNT/B. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить природний варіант ВоNT/B, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/B або підтип ВоNT/B. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить природний варіант ВоNT/B з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, або SEQ ID NO: 10, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/B або підтип ВоNT/B. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить варіант ВоNT/B, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/B, не-консервативний варіант ВоNT/B, активний фрагмент ВоNT/B або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить варіант ВоNT/B, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/B, не-консервативний варіант ВоNT/B, активний фрагмент ВоNT/B або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить ензиматичний домен ВоNT/B або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/B або активний фрагмент цього, що зв'язує домен ВоNT/B або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/B містить ензиматичний домен ВоNT/B з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/B з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10 або активний фрагмент цього, що зв'язує домен ВоNT/B з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [042] В інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/B містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, наприклад, щонайменше,70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або, щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 102; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або, максимально 95% з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/B містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 13 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/B містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. [043] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить ВоNT/C1. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить ензиматичний домен ВоNT/C1, транслокаційний домен ВоNT/C1 і єднальний домен ВоNT/C1. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить природний варіант ВоNT/C1, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/C1 або підтип ВоNT/C1. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить природний варіант ВоNT/C1 з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/C1 або підтип ВоNT/C1. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення, ВоNT/C1 містить варіант ВоNT/C1, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/C1, не-консервативний варіант ВоNT/C1, активний фрагмент ВоNT/C1 або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить варіант ВоNT/C1, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/C1, не-консервативний варіант ВоNT/C1, активний фрагмент ВоNT/C1 або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить ензиматичний домен ВоNT/C1 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/C1 або активний фрагмент цього, що зв'язує домен ВоNT/C1 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить ензиматичний домен ВоNT/C1 з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/C1 з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/C1 з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [044] В інших аспектах даного варіанта втілення ВоNT/C1 містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або максимально 95% з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 небезперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12; або, максимально 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,20, 30,40, 50, 100,200, 300, 400 або 500 небезперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/C1 містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 3; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. [045] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить ВоNT/D. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить ензиматичний домен ВоNT/D, транслокаційний домен ВоNT/D і єднальний домен ВоNT/D. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить природний варіант ВоNT/D, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/D або підтип ВоNT/D. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить природний варіант ВоNT/D з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/D або підтип ВоNT/D. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить варіант ВоNT/D, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/D, не-консервативний варіант ВоNT/D, активний фрагмент ВоNT/D або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить варіант ВоNT/D, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/D, неконсервативний варіант ВоNT/D, активний фрагмент ВоNT/D або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить ензиматичний домен ВоNT/D або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/D або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/D або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще 14 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить ензиматичний домен ВоNT/D з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/D з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14 або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/D з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14, або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [046] В інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/D містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше,75%, щонайменше,80%, щонайменше,85%, щонайменше,90%, або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або, максимально 95% з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. У ще одних аспектах даного варіанту втілення ВоNT/D містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 небезперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/D містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. [047] В іншому варіанті втілення, клостридіальний токсин містить ВоNT/E. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить ензиматичний домен ВоNT/E, транслокаційний домен ВоNT/E і єднальний домен ВоNT/E. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить природний варіант ВоNT/E, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/E або підтип ВоNT/E. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить природний варіант ВоNT/E з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/E або підтип ВоNT/E. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить варіант ВоNT/E, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/E, не-консервативний варіант ВоNT/E, активний фрагмент ВоNT/E або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить варіант ВоNT/E, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16, або SEQ ID NO: 17, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/E, не-консервативний варіант ВоNT/E, активний фрагмент ВоNT/E або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить ензиматичний домен ВоNT/E або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/E або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/E, або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/E містить ензиматичний домен ВоNT/E з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17, або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/E з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17, або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/E, з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [048] В інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/E містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17; або максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або максимально 95% з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/E містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16, або SEQ ID NO: 17. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/E містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17. [049] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить ВоNT/F. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить ензиматичний домен ВоNT/F, транслокаційний домен ВоNT/F і єднальний домен ВоNT/F. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить 15 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить природний варіант ВоNT/F, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/F або підтип ВоNT/F. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить природний варіант ВоNT/F з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/F або підтип ВоNT/F. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить варіант ВоNT/F, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/F, не-консервативний варіант ВоNT/F, активний фрагмент ВоNT/F або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить варіант ВоNT/F, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/F, не-консервативний варіант ВоNT/F, активний фрагмент ВоNT/F або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить ензиматичний домен ВоNT/F або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/F або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/F або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/F містить ензиматичний домен ВоNT/F з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/F з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19, або SEQ ID NO: 20 або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/F з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19, або SEQ ID NO: 20 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [050] В інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/F містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20; або максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або максимально 95% з SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/F містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19, або SEQ ID NO: 20; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19, або SEQ ID NO: 20. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/F містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20; або, максимально 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30,40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 18, SEQ ID NO: 19 або SEQ ID NO: 20. [051] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить ВоNT/G. В аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить ензиматичний домен ВоNT/G, транслокаційний домен ВоNT/G і єднальний домен ВоNT/G. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить SEQ ID NO: 21. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить природний варіант ВоNT/G, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/G або підтип ВоNT/G. В іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить природний варіант ВоNT/G з SEQ ID NO: 21, такий, як, наприклад, ізоформа ВоNT/G або підтип ВоNT/G з SEQ ID NO: 21. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить варіант ВоNT/G, що не зустрічається в природі, , такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/G, не-консервативний варіант ВоNT/G або активний фрагмент ВоNT/G, або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/D містить варіант ВоNT/G, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 21, такий, як, наприклад, консервативний варіант ВоNT/G, не-консервативний варіант ВоNT/G, активний фрагмент ВоNT/G або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить ензиматичний домен ВоNT/G або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/G або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/G або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ВоNT/G містить ензиматичний домен ВоNT/G з SEQ ID NO: 21 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ВоNT/G з SEQ ID NO: 21 або активний фрагмент цього, єднальний домен ВоNT/G з SEQ ID NO: 21 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [052] В інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/G містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність у, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або, щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 21; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або максимально 95% з SEQ ID NO: 21. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/G 16 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 21; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 21. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ВоNT/G містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 21; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 21. [053] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить ТеNT. В аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить ензиматичний домен ТеNT, транслокаційний домен ТеNT і єднальний домен ТеNT. В аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить SEQ ID NO: 22. В іншому аспекті даного варіанта втілення ТеNT містить природний варіант ТеNT, такий, як, наприклад, ізоформа ТеNT або підтип ТеNT. В іншому аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить природний варіант ТеNT з SEQ ID NO: 22, такий, як, наприклад, ізоформа ТеNT або підтип ТеNT. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить варіант ТеNT, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ТеNT, неконсервативний варіант ТеNT, активний фрагмент ТеNT або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить варіант, що не зустрічається в природі, ТеNT з SEQ ID NO: 22, такий, як, наприклад, консервативний варіант ТеNT, неконсервативний варіант ТеNT, активний фрагмент ТеNT або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить ензиматичний домен ТеNT або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ТеNT або активний фрагмент цього, єднальний домен ТеNT або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ТеNT містить ензиматичний домен ТеNT з SEQ ID NO: 22 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен ТеNT з SEQ ID NO: 22 або активний фрагмент цього, єднальний домен ТеNT з SEQ ID NO: 22 або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [054] В інших аспектах даного варіанту втілення ТеNT містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 22; або максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або максимально 95% з SEQ ID NO: 22. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ТеNT містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 22; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 22. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ТеNT містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 22; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 22. [055] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить BaNT. В аспекті даного варіанта втілення BaNT містить ензиматичний домен BaNT, транслокаційний домен BaNT і єднальний домен BaNT. В іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить SEQ ID NO: 23. В іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить природний варіант BaNT, такий, як, наприклад, ізоформа BaNT або підтип BaNT. В іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить природний варіант BaNT з SEQ ID NO: 23, такий, як, наприклад, ізоформа BaNT або підтип BaNT. В усе ще іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить варіант BaNT, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант BaNT, не-консервативний варіант BaNT або активний фрагмент BaNT, або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить варіант BaNT, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 23, такий, як, наприклад, консервативний варіант BaNT, не-консервативний варіант BaNT, активний фрагмент BaNT, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить ензиматичний домен BaNT або активний фрагмент цього, транслокаційний домен BaNT або активний фрагмент цього, єднальний домен BaNT або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанта втілення BaNT містить ензиматичний домен BaNT з SEQ ID NO: 23 або активний фрагмент цього, транслокаційний домен BaNT з SEQ ID NO: 23 або активний фрагмент цього, що зв'язує домен BaNT з SEQ ID NO: 23 або активний фрагмент цього, або 17 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 будь-яку комбінацію цього. [056] В інших аспектах даного варіанта втілення BaNT містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 23; або максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або максимально 95% з SEQ ID NO: 23. У ще інших аспектах даного варіанту втілення BaNT містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 23; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 23. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення BaNT містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 23; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 23. [057] В іншому варіанті втілення клостридіальний токсин містить BuNT. В аспекті даного варіанту втілення BuNT містить ензиматичний домен BuNT, транслокаційний домен BuNT і єднальний домен BuNT. В іншому аспекті даного варіанту втілення BuNT містить SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25. В іншому аспекті даного варіанту втілення BuNT містить природний варіант BuNT, такий, як, наприклад, ізоформа BuNT або підтип BuNT. В іншому аспекті даного варіанта втілення BuNT містить природний варіант BuNT з SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25, такий, як, наприклад, ізоформа BuNT або підтип BuNT. В усе ще іншому аспекті даного варіанта втілення BuNT містить варіант, що не зустрічається в природі, BuNT, такий, як, наприклад, консервативний варіант BuNT, не-консервативний варіант BuNT, активний фрагмент BuNT або будь-яку комбінацію цього. В усе ще іншому аспекті даного варіанта втілення BuNT містить варіант BuNT, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25, такий, як, наприклад, консервативний варіант BuNT, не-консервативний варіант BuNT, активний фрагмент BuNT або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанта втілення BuNT містить ензиматичний домен BuNT або активний фрагмент цього, транслокаційний домен BuNT або активний фрагмент цього, що зв'язує домен BuNT або активний фрагмент цього, або будьяку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанта втілення BuNT містить ензиматичний домен BuNT з SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25, або активний фрагмент цього, транслокаційний домен BuNT SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25, або активний фрагмент цього, єднальний домен BuNT з SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25, або активний фрагмент цього, або будь-яку комбінацію цього. [058] В інших аспектах даного варіанта втілення BuNT містить поліпептид, що має амінокислотну ідентичність в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або щонайменше, 95% з SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90%, або, максимально 95% з SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25. У ще інших аспектах даного варіанта втілення BuNT містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 небезперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25. В усе ще інших аспектах даного варіанта втілення BuNT містить поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 або 500 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно SEQ ID NO: 24 або SEQ ID NO: 25. [059] У даному контексті термін «гібрид клостридіального токсину» або «гібриди клостридіального токсину» відноситься до молекули, що містить, щонайменше, частину з одного клостридіального токсину й частину з, щонайменше, одного іншого білка для утворення токсину з, щонайменше, однією властивістю, відмінною від референтних клостридіальних токсинів з Таблиці 1. Приклади гібридів клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають клостридіальний токсин, що включає ензиматичний домен, що не відноситься до клостридіального токсину, клостридіальний токсин, що включає транслокаційний домен, що не відноситься до клостридіального токсину, клостридіальний токсин, що включає єднальний домен, що не відноситься до клостридіального токсину, або будь-яку комбінацію 18 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 цього. Інші приклади гібридів клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають клостридіальний токсин, що містить ензиматичний домен від іншого клостридіального токсину, клостридіальний токсин, що містить транслокаційний домен від іншого клостридіального токсину, клостридіальний токсин, що містить єднальний домен від іншого клостридіального токсину, або будь-яку комбінацію цього. [060] Один клас клостридіального токсину містить модифікований клостридіальний токсин, де ензиматичний домен або частина цього, транслокаційний домен або частина цього й /або єднальний домен або частина цього від природного клостридіального токсину модифікована або заміщена ензиматичним доменом або частиною цього, транслокаційним доменом або частиною цього й /або єднальним доменом або частиною цього від іншого клостридіального токсину. У якості прикладу, що не має обмежувального характеру, єднальний домен ВоNT/A може бути заміщений єднальним доменом ВоNT/B з одержанням гібрида клостридіального токсину, що включає ензиматичний домен ВоNT/A, транслокаційний домен ВоNT/A і єднальний домен ВоNT/B. Такі гібриди клостридіального токсину описані в, наприклад, J. Oliver Dolly et al., Activatable Recombinant Neurotoxins, U.S. Patеnt 7132259, який включений у цю заявку за допомогою посилання у всій повноті. У якості іншого прикладу, що не має обмежувального характеру, мотив лейцину з ВоNT/A може бути вставлений у легкий ланцюг ВоNT/E з метою підвищення біологічної персистенції. Такі гібриди клостридіального токсину описані в, наприклад, Lance E. Steward et al., Leucine-based Motif and Clostridial Toxins,U.S. Patеnt Publication 2003/0027752 (Feb. 6, 2003); Lance E. Steward et al., Clostridial Neurotoxin Compositions and Modified Clostridial Neurotoxins,U.S. Patеnt Publication 2003/0219462 (Nov. 27, 2003); і Lance E. Steward et al., Clostridial Neurotoxin Compositions and Modified Clostridial Neurotoxins,U.S. Patеnt Publication 2004/0220386 (Nov. 4, 2004), кожний з яких включений за допомогою посилання у всій повноті. [061] Інший клас гібрида клостридіального токсину містить клостридіальний токсин, де єднальний домен природного клостридіального токсину модифікований або заміщений єднальним доменом, що не відноситься до клостридіального токсину. Такі гібриди клостридіального токсину мають змінену активність зв'язування із клітиною, тому що модифікований токсин може, наприклад, 1) використовувати той же рецептор, що присутній на поверхні клітини – мішені природного клостридіального токсину, що й використовується природним клостридіальним токсином, розглянута як підвищена активність зв'язування із клітиною – мішенню природного клостридіального токсину; 2) використовувати інший рецептор, присутній на поверхні клітини – мішені природного клостридіального токсину, що розглядається як змінена активність зв'язування із клітиною - мішенню природного клостридіального токсину; або 3) використовувати інший рецептор, присутній на поверхні клітини – мішені, що не відноситься до клітини мішені клостридіального токсину, що розглядається як змінена активність зв'язування із клітиною – мішенню, клостридіального токсину, що не зустрічається в природі, переспрямований токсин або TVEMP (Targeted Vesicular Exocytosis Modulator Protein .білок – модулятор спрямованого везикулярного екзоцитозу). [062] Гібридом клостридіального токсину може бути клостридіальний токсин з підвищеною здатністю до зв'язування із клітиною, здатний викликати інтоксикацію клітини – мішені природного клостридіального токсину, наприклад, моторного нейрона. Одним із способів досягнення цієї підвищеної єднальної активності є модифікація ендогенного єднального домену природного клостридіального токсину з метою підвищення здатності зв'язування з клітиною або з його природним рецептором. Такі модифікації домену таргетингу призводять у результаті до, наприклад, підвищеної активності зв'язування із клітиною, яка підвищує афінність зв'язування для ендогенного рецептору клостридіального токсину, присутнього на клітині – мішені природного клостридіального токсину; до підвищеної активності зв'язування із клітиною, яка підвищує специфічність зв'язування для підгрупи ендогенних рецепторів клостридіального токсину, присутніх на клітині – мішені природного клостридіального токсину; або до підвищеної активності зв'язування із клітиною, яка підвищує як афінність зв'язування, так і специфічність зв'язування. Приклади модифікованих клостридіальних токсинів і підвищеної активності зв'язування із клітиною для рецептора природного клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, описані в, наприклад, Lance E. Steward et al., Modified Clostridial Toxins with Enhanced Targeting Capabilities For Endogenous Clostridial Toxin Receptor Systems,U.S. Patеnt Publication 2008/0096248; Lance E. Steward, Modified Clostridial Toxins with Enhanced Translocation Capabilities and Enhanced Targeting Activity for Clostridial Toxin Target Cells, International Patеnt Publication 2008/105901; кожний з яких включений сюди за допомогою посилання у всій повноті. [063] Гібридом клостридіального токсину може бути клостридіальний токсин зі 19 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зміненою активністю зв'язування із клітиною, здатний викликати інтоксикацію клітини – мішені природного клостридіального токсину, наприклад, моторного нейрону. Одним зі способів досягнення цієї підвищеної єднальної активності є заміщення ендогенного єднального домену природного клостридіального токсину єднальним доменом іншої молекули, яка переважно зв'язується з різними рецепторами, присутніми на клітині – мішені. Така модифікація єднального домену призводить у результаті до модифікованого токсину, здатного переважно зв'язуватися з рецепторами, що не відносяться до рецепторів клостридіального токсину, присутнього на клітині – мішені клостридіального токсину. Ця підвищена єднальна активність відносно клітин – мішеней природного клостридіального токсину дозволяє використовувати більш низькі ефективні дози модифікованого клостридіального токсину, що вводиться індивідуумові, тому що до клітини – мішені буде доставлятися більше токсину. Тому модифіковані клостридіальні токсини з підвищеною єднальною здатністю зменшать небажану дисперсію токсину на зони, які не є мішенями лікування, тим самим знижуючи або запобігаючи небажаним побічним ефектам, асоційованим з дифузією клостридіального токсину на небажані локалізації. Приклади модифікованих клостридіальних токсинів зі зміненою здатністю зв'язуватися із клітиною – мішенню клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, описані в, наприклад, Lance E. Steward et al., Multivalent Clostridial Toxin Derivatives and Methods of Their Use,U.S. Patеnt 7514088; Lance E. Steward et al., Modified Clostridial Toxins with Altered Targeting Capabilities For Clostridial Toxin Target Cells,U.S. Patеnt Publication 2008/0161543; Lance E. Steward, Modified Clostridial Toxins with Enhanced Translocation Capabilities and Altered Targeting Activity for Clostridial Toxin Target Cells,U.S. Patеnt Publication 2008/0241881; Lance E. Steward et al., Multivalent Clostridial Toxin Derivatives and Methods of Their Use,U.S. Patеnt Publication 2009/0048431; Lance E. Steward et al., Modified Clostridial Toxins with Altered Targeting Capabilities For Clostridial Toxin Target Cells,International Patеnt Publication WO 2007/106115; кожний з яких включений сюди за допомогою посилання у всій повноті. [064] Гібридом клостридіального токсину може бути клостридіальний токсин зі зміненою активністю зв'язування з клітиною, здатний викликати інтоксикацію клітини, відмінної від клітини – мішені природного клостридіального токсину, наприклад, клітини, відмінної від моторного нейрону. Називані TVEMP, ці молекули викликають інтоксикацію при використанні рецептора - мішені, що присутньої на клітині – мішені, що не є клітиною– мішенню клостридіального токсину. Ця здатність до перенаправлення досягається шляхом заміщення природного єднального домену клостридіального токсину єднальним доменом, що демонструє бажану єднальну активність для рецептора, що не є рецептором клостридіального токсину, що присутній на клітині, що не є клітиною – мішенню клостридіального токсину. Такі модифікації єднального домену призводять у результаті до модифікованого токсину, який здатний переважно зв'язуватися з рецептором, що не є рецептором клостридіального токсину, присутнім на клітині, що не є клітиною – мішенню клостридіального токсину. Гібрид клостридіального токсину зі зміненою здатністю до таргетингу відносно клітин – мішеней, що не є клітинами – мішенями клостридіального токсину, може зв'язуватися з рецептором – мішенню, транслокуватися в цитоплазму й проявляти свою протеолітичну дію на комплекс SNARE клітин – мішеней, що не є клітинами – мішенями клостридіального токсину. Приклади гібридів клостридіального токсину зі зміненою властивістю таргетинга відносно клітин, що не є клітинами – мішенями клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, описані в, наприклад, Keith A. Foster et al., Clostridial Toxin Derivatives Able To Modify Peripheral Sensory Afferent Functions,U.S. Patеnt 5989545; Clifford C. Shone et al., Recombinant Toxin Fragments,U.S. Patеnt 6461617; Conrad P. Quinn et al., Methods and Compounds for the Treatment of Mucus Hypersecretion,U.S. Patеnt 6632440; Lance E. Steward et al., Methods and Compositions for the Treatment of Pancreatitis,U.S. Patеnt 6843998; J. Oliver Dolly et al., Activatable Recombinant Neurotoxins,U.S. Patеnt 7132259; Stephan Donovan, Clostridial Toxin Derivatives and Methods For Treating Pain,U.S. Patеnt 7244437; Stephan Donovan, Clostridial Toxin Derivatives and Methods For Treating Pain,U.S. Patеnt 7413742; Stephan Donovan, Clostridial Toxin Derivatives and Methods For Treating Pain,U.S. Patеnt 7415338; Lance E. Steward et al., Multivalent Clostridial Toxin Derivatives and Methods of Their Use,U.S. Patеnt 7514088; Keith A. Foster et al., Inhibition of Secretion from Non-neural Cells,U.S. Patеnt Publication 2006/0216283; Keith A. Foster, Fusion Proteins,U.S. Patеnt Publication 2008/0064092; Keith A. Foster, Fusion Proteins,U.S. Patеnt Publication 2009/0035822; Lance E. Steward et al., Multivalent Clostridial Toxin Derivatives and Methods of Their Use,U.S. Patеnt Publication 2009/0048431; Keith A. Foster, Non-Cytotoxic Protein Conjugates,U.S. Patеnt Publication 2009/0162341; Keith A. Foster et al., Re-targeted Toxin Conjugates, International Patеnt Publication WO 2005/023309; і Lance E. Steward, Modified Clostridial Toxins with Enhanced Translocation Capabilities and Altered Targeting Capabilities for Non-Clostridial Toxin Target 20 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Cells,International Patеnt Application WO 2008/008805; кожний з яких включений сюди за допомогою посилання у всій повноті. [065] Аспекти цього опису надають, частково, ензиматичний домен клостридіального токсину. У даному контексті термін «ензиматичний домен клостридіального токсину» відноситься до будь-якого поліпептиду клостридіального токсину, здатного виконувати етап процесу інтоксикації - ензиматичну модифікацію мішені. Таким чином, ензиматичний домен клостридіального токсину специфічно спрямований стосовно клостридіального токсину й охоплює протеолітичне розщеплення субстрату клостридіального токсину, такого, як, наприклад, субстрату SNAP-25, схожого з білками SNARE, субстрату VAMP і субстрату синтаксину. Приклади ензиматичного домену клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, ензиматичний домен ВоNT/A, ензиматичний домен ВоNT/B, ензиматичний домен ВоNT/C1, ензиматичний домен ВоNT/D, ензиматичний домен ВоNT/E, ензиматичний домен ВоNT/F, ензиматичний домен ВоNT/G, ензиматичний домен ТеNT, ензиматичний домен BaNT і ензиматичний домен BuNT. [066] Ензиматичний домен клостридіального токсину включає, без обмежень, ензиматичний домен природних варіантів клостридіального токсину, такого, як, наприклад, ензиматичний домен ізоформ клостридіального токсину і ензиматичний домен підтипів клостридіального токсину, і ензиматичний домен, варіантів клостридіального токсину, що не зустрічаються в природі, такого, як, наприклад, ензиматичний домен консервативних варіантів клостридіального токсину, ензиматичний домен не-консервативних варіантів клостридіального токсину, ензиматичний домен активних фрагментів цього, або будь-яку комбінацію цього. [067] У даному контексті термін «варіант ензиматичного домену клостридіального токсину» - природного або такого, що не зустрічається в природі, - відноситься до ензиматичного домену клостридіального токсину, що має зміну в, щонайменше, одній амінокислоті, у порівнянні з відповідною ділянкою, референтних послідовностей, що розкриваються (Таблиця 1), і який може бути описаний у процентній ідентичності з відповідною ділянкою референтної послідовності. Якщо не зазначене точно, варіантами ензиматичного домену клостридіального токсину, придатними для виконання варіантів втілення, що розкриваються, є варіанти, які здійснюють етап ензиматичної модифікації мішені в процесі інтоксикації. У якості прикладів, що не мають обмежувального характеру, варіант ензиматичного домену ВоNT/A буде мати відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-429 SEQ ID NO: 1; варіант ензиматичного домену ВоNT/B буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміну, делецію або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 6; варіант ензиматичного домену ВоNT/C1 буде мати відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 11; варіант ензиматичного домену ВоNT/D буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 13; варіант ензиматичного домену ВоNT/E буде мати відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-411 SEQ ID NO: 15; варіант ензиматичного домену ВоNT/F буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-428 SEQ ID NO: 18; варіант ензиматичного домену ВоNT/G буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-438 SEQ ID NO: 21; варіант ензиматичного домену ТеNT буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-438 SEQ ID NO: 22; варіант ензиматичного домену BaNT буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-420 SEQ ID NO: 23; і варіант ензиматичного домену BuNT буде мати, відмінність в, щонайменше, одній амінокислоті, таку, як, наприклад, заміна, делеція або додавання, у порівнянні з амінокислотами 1/2-411 SEQ ID NO: 24. [068] Фахівцями в області техніки визнається, що в кожному серотипи клостридіального токсину можуть існувати природні варіанти ензиматичного домену клостридіального токсину, які дещо різняться за своєю амінокислотною послідовністю, а також за нуклеїновими кислотами, що кодують ці білки. Наприклад, у цей час є п'ять підтипів ВоNT/A, ВоNT/A1, ВоNT/A2, ВоNT/A3, ВоNT/A4 і ВоNT/A5, зі специфічними підтипами ензиматичного домену, що демонструють, приблизно, від 80% до 95% ідентичності амінокислот при порівнянні з ензиматичним доменом ВоNT/A з SEQ ID NO: 1. У даному контексті термін «природний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину» відноситься до будь-якого ензиматичного 21 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 домену клостридіального токсину, створюваному в результаті природного процесу, включаючи, без обмежень, ізоформи ензиматичного домену клостридіального токсину, створювані з альтернативно сплайсованих транскриптів, ізоформи ензиматичного домену клостридіального токсину, створювані шляхом спонтанної мутації, і підтипи ензиматичного домену клостридіального токсину. Природний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину може функціонувати в значній мірі тим же способом, що й референтний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, на якому базується природний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, і він може бути заміщений на референтний ензиматичний домен клостридіального токсину в будь-якому аспекті цього опису. [069] Приклади природного варіанта ензиматичного домену клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, – ізоформа ензиматичного домену клостридіального токсину, така, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/A, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/B, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/C1, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/D ізоформа ензиматичного домену ВоNT/E, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/F, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/G, ізоформа ензиматичного домену ТеNT, ізоформа ензиматичного домену BaNT і ізоформа ензиматичного домену BuNT. Інші приклади природного варіанта ензиматичного домену клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру – підтип ензиматичного домену, такий, як, наприклад, ензиматичний домен з підтипу ВоNT/A1, ВоNT/A2, ВоNT/A3, ВоNT/A4 або ВоNT/A5; ензиматичний домен з підтипу ВоNT/B1, ВоNT/B2, ВоNT/Bbv, або ВоNT/Bnp; ензиматичний домен з підтипу ВоNT/C1-1 або ВоNT/C1-2; ензиматичний домен з підтипу ВоNT/E1, ВоNT/E2 і ВоNT/E3; ензиматичний домен з підтипу ВоNT/F1, ВоNT/F2 або ВоNT/F3; і ензиматичний домен з підтипу BuNT-1 або BuNT- 2. [070] У даному контексті термін «варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, що не зустрічається в природі» відноситься до будь-якого ензиматичного домену клостридіального токсину, виробленому за допомогою людської маніпуляції, включаючи, без обмеження, ензиматичні домени клостридіального токсину, вироблювані шляхом генетичної інженерії з використанням випадкового мутагенезу або конструктивного розрахунку, і ензиматичні домени клостридіального токсину, вироблювані шляхом хімічного синтезу. Приклади варіантів, що не зустрічаються в природі, ензиматичного домену клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, консервативні варіанти ензиматичного домену клостридіального токсину, не-консервативні варіанти ензиматичного домену клостридіального токсину, гібридні варіанти ензиматичного домену клостридіального токсину й активні фрагменти ензиматичного домену клостридіального токсину. [071] У даному контексті термін «консервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину» відноситься до ензиматичного домену клостридіального токсину, який має, щонайменше, одну амінокислоту, заміщену іншою амінокислотою або аналогом амінокислоти, який має, щонайменше, одну властивість, подібну властивості оригінальної амінокислоти з референтної послідовності ензиматичного домену клостридіального токсину (Таблиця 1). Приклади властивостей включають, без обмеження, подібний розмір, топографію, заряд, гідрофобність, ліпофільність, здатність до ковалентного зв'язування, здатність до водневого зв'язування, фізико-хімічну властивість, тому подібне, або будь-яку комбінацію цього. Консервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину може функціонувати, у значній мірі, тим же способом, що й референтний ензиматичний домен клостридіального токсину, на якому базується консервативний варіант клостридіального токсину, і він може бути заміщений на референтний ензиматичний домен клостридіального токсину в будь-якому аспекті цього опису. Приклади консервативного ензиматичного домену клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/A, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/B, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/C1, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/D, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/E, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/F, консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/G, консервативні варіанти ензиматичного домену ТеNT, консервативні варіанти ензиматичного домену BaNT і консервативні варіанти ензиматичного домену BuNT. [072] В даному контексті термін «не-консервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину» відноситься до ензиматичного домену клостридіального токсину, у якому 1) щонайменше, одна амінокислота вилучена з референтного ензиматичного домену клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний ензиматичний домен клостридіального токсину; 2) щонайменше, одна амінокислота додана до референтного ензиматичного домену клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний 22 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ензиматичний домен клостридіального токсину; або 3) щонайменше, одна амінокислота заміщена іншою амінокислотою або аналогом амінокислоти, який не має ніякої властивості, подібної властивості послідовності референтного ензиматичного домену клостридіального токсину (Таблиця 1). Не-консервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину може функціонувати, у значній мірі, тим же способом, що й референтний ензиматичний домен клостридіального токсину, на якому базується не-консервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, і він може бути заміщений на референтний ензиматичний домен клостридіального токсина у будь-якому аспекті цього опису. Приклади неконсервативного варіанту ензиматичного домену клостридіального токсину, що не мають обмежувального характеру, включають, наприклад, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/A, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/B, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/C1, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/D, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/E, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/F, не-консервативні варіанти ензиматичного домену ВоNT/G і неконсервативні варіанти ензиматичного домену ТеNT, не-консервативні варіанти ензиматичного домену BaNT і не-консервативні варіанти ензиматичного домену BuNT. [073] У даному контексті термін «активний фрагмент ензиматичного домену клостридіального токсину» відноситься до кожного з ряду фрагментів клостридіального токсину, що містять ензиматичний домен, який може бути придатний в аспектах цього опису за умови, що ці фрагменти ензиматичного домену можуть специфічно здійснювати таргетинг ключових компонентів апарата вивільнення нейромедіатору й у такий спосіб брати участь у здійсненні повного клітинного механізму, за допомогою якого клостридіальний токсин протеолітично розщеплює субстрат. Ензиматичні домени клостридіальних токсинів мають довжину, приблизно, 420-460 амінокислот і містять ензиматичний домен (Таблиця 1). Дослідження показали, що вся довжина ензиматичного домену клостридіального токсину не є необхідною для ензиматичної активності ензиматичного домену. У якості, прикладу, що не має обмежувального характеру, перші вісім амінокислот ензиматичного домену ВоNT/A не є необхідними для ензиматичної активності. Як інший приклад, що не має обмежувального характеру, перші вісім амінокислот ензиматичного домену ТеNT не є необхідними для ензиматичної активності. Подібним чином, карбоксильний кінець ензиматичного домену не є необхідними для активності. У якості прикладу , що не має обмежувального характеру, останні 32 амінокислоти ензиматичного домену ВоNT/A не потрібні для ензиматичної активності. Як інший приклад, що не має обмежувального характеру, останні 31 амінокислота ензиматичного домену ТеNT не потрібні для ензиматичної активності. Тому аспекти даного варіанту втілення включають ензиматичні домени клостридіального токсину, що містять ензиматичний домен, що має в довжину, наприклад, щонайменше, 350, 375, 400, 425 або 450 амінокислот. Інші аспекти даного варіанту втілення включають ензиматичні домени клостридіального токсину, що містять ензиматичний домен, що має в довжину, наприклад, максимально 350, 375, 400, 425 або 450 амінокислот. [074] Для визначення відсотка ідентичності природних варіантів ензиматичного домену клостридіального токсину й варіантів ензиматичного домену клостридіального токсину, що не зустрічаються в природі, можуть бути використані будь-які з ряду способів вирівнювання послідовностей, включаючи, без обмежень, загальні способи, локальні способи й гібридні способи, такі, як, наприклад, способи поділу на сегменти. Протоколи для визначення процентної ідентичності є рутинними процедурами в межах компетенції фахівця в області техніки й з наведеної тут ідеї винаходу. [075] Таким чином, у варіанті втілення модифікований клостридіальний токсин, що розкривається в цьому описі, містить ензиматичний домен клостридіального токсину. В аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить природний варіант ензиматичного домену, такий, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену клостридіального токсину або підтип ензиматичного домену клостридіального токсину. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, неконсервативний варіант ензиматичного домену клостридіального токсину, активний фрагмент ензиматичного домену клостридіального токсину, або будь-яку комбінацію цього. [076] В іншому варіанті втілення гідрофобна амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою гідрофобною амінокислотою. Приклади гідрофобних амінокислот включають, наприклад, C, F, I, L, M, V і W. В іншому аспекті даного варіанту втілення аліфатична амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі 23 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою аліфатичною амінокислотою. Приклади аліфатичних амінокислот включають, наприклад, A, I, L, P, і V. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ароматична амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою ароматичною амінокислотою. Приклади ароматичних амінокислот включають, наприклад, F, H, W і Y. В усе ще іншому аспекті даного варіанту втілення стекінгвзаємодіюча амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою стекінгвзаємодіючою амінокислотою. Приклади стекінг-взаємодіючих амінокислот включають, наприклад, F, H, W і Y. У подальшому аспекті даного варіанту втілення полярна амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою полярною амінокислотою. Приклади полярних амінокислот включають, наприклад, D, E, K, N, Q і R. У подальшому аспекті даного варіанту втілення менш полярна або індиферентна амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою менш полярною або індиферентною амінокислотою. Приклади менш полярних або індиферентних амінокислот включають, наприклад, A, H, G, P, S, T і Y. У ще подальшому аспекті даного варіанту втілення позитивно заряджена амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою позитивно зарядженою амінокислотою. Приклади позитивно заряджених амінокислот включають, наприклад, K, R і H. У ще подальшому аспекті даного варіанту втілення негативно заряджена амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою негативно зарядженою амінокислотою. Приклади негативно заряджених амінокислот включають, наприклад, D і E. В іншому аспекті даного варіанту втілення мала амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою малою амінокислотою. Приклади малих амінокислот включають, наприклад, A, D, G, N, P, S і T. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення С-бета розгалужена амінокислота в одному конкретному положенні в поліпептидному ланцюзі ензиматичного домену клостридіального токсину може бути замінена іншою С-бета розгалуженою амінокислотою. Приклади С-бета розгалужених амінокислот включають, наприклад, I, T і V. [077] В іншому варіанті втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить ензиматичний домен ВоNT/A. В аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить ензиматичні домени з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить амінокислоти 1/2-429 з SEQ ID NO: 1. В іншому аспекті даного варіанта втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, такий, як, наприклад, ензиматичний домен з ізоформи ВоNT/A або ензиматичний домен з підтипу ВоNT/A. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5, такий, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/A або підтип ензиматичного домену ВоNT/A. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить амінокислоти 1/2-429 природного варіанта ензиматичного домену ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, такого, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/A або підтип ензиматичного домену ВоNT/A. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить варіант ензиматичного домену, що не зустрічається в природі, ВоNT/A, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/A, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить ензиматичний домен варіанту, що не зустрічається в природі, ензиматичного домену ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/A, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A містить амінокислоти 1/2-429 варіанту, що не зустрічається в природі, ензиматичного домену ВоNT/A з SEQ ID NO: 1, такого, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/A, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/A, або будьяку комбінацію цього. 24 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [078] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або щонайменше, 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5; або, якнайбільше 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або, максимально 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або, щонайменше, 95% з амінокислотами 1/2-429 SEQ ID NO: 1; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або максимально 95% з амінокислотами 1/2-429 SEQ ID NO: 1. [079] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-429 SEQ ID NO: 1; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-429 SEQ ID NO: 1. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 або SEQ ID NO: 5. У подальших інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/A включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-429 SEQ ID NO: 1; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-429 SEQ ID NO: 1. [080] В іншому варіанті втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить ензиматичний домен ВоNT/В. В аспекті даного варіанта втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить ензиматичні домени з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/B містить амінокислоти 1/2-436 з SEQ ID NO: 6. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, такий, як, наприклад, ензиматичний домен з ізоформи ВоNT/В або ензиматичний домен з підтипу ВоNT/В. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/В с SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10, такий, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/В або підтип ензиматичного домену ВоNT/В. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить амінокислоти 1/2-436 природного варіанту ензиматичного домену ВоNT/В с SEQ ID NO: 6, такого, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/В або підтип ензиматичного домену ВоNT/В. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить варіант ензиматичного домену ВоNT/В, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/В, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить ензиматичний домен варіанта ензиматичного домену ВоNT/В, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/В, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В містить амінокислоти 1/2-436 варіанту ензиматичного домену ВоNT/В, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 6, такого, 25 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/В, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/В, або будь-яку комбінацію цього. [081] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або щонайменше, 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10; або, якнайбільше 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або, максимально 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або, щонайменше, 95% з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 6; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або максимально 95% з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 6. [082] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 6; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 6. В усе ще інших аспектах даного варіанта втілення ензиматичний домен ВоNT/В включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 або SEQ ID NO: 10. У подальших інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/В включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 6; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 6. [083] В іншому варіанті втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить ензиматичний домен ВоNT/С1. В аспекті даного варіанта втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить ензиматичні домени з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить амінокислоти 1/2-436 з SEQ ID NO: 11. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, такий, як, наприклад, ензиматичний домен з ізоформи ВоNT/С1 або ензиматичний домен з підтипу ВоNT/С1. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1 з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, такий, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/С1 або підтип ензиматичного домену ВоNT/С1. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить амінокислоти 1/2-436 природного варіанту ензиматичного домену ВоNT/С1 з SEQ ID NO: 11, такого, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/С1 або підтип ензиматичного домену ВоNT/С1. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/С1, або будьяку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить ензиматичний домен варіанта ензиматичного домену ВоNT/С1, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/С1, або будь 26 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 містить амінокислоти 1/2-436 варіанту ензиматичного домену ВоNT/C1, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 11, такого, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/С1, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/С1, або будь-яку комбінацію цього. [084] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або щонайменше, 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12; або, якнайбільше 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або, максимально 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або, щонайменше, 95% з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 11; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або максимально 95% з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 11. [085] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 11; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 11. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12. У подальших інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/С1 включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 11; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 11. [086] В іншому варіанті втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить ензиматичний домен ВоNT/D. В аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить ензиматичні домени з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить амінокислоти 1/2-436 з SEQ ID NO: 13. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, такий, як, наприклад, ензиматичний домен з ізоформи ВоNT/D або ензиматичний домен з підтипу ВоNT/D. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/D з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14, такий, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/D або підтип ензиматичного домену ВоNT/D. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить амінокислоти 1/2-436 природного варіанту ензиматичного домену ВоNT/D з SEQ ID NO: 13, такого, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/D або підтип ензиматичного домену ВоNT/D. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить варіант ензиматичного домену ВоNT/D, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/D, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D містить ензиматичний домен варіанта ензиматичного домену ВоNT/D, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, неконсервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/D, або будь-яку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення 27 UA 108646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ензиматичний домен ВоNT/D містить амінокислоти 1/2-436 варіанту ензиматичного домену ВоNT/D, що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 13, такого, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/D, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/D, або будь-яку комбінацію цього. [087] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90% або щонайменше, 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14; або, якнайбільше 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або, максимально 95% з ензиматичним доменом з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D включає поліпептид, що має амінокислотну ідентичність, в, наприклад, щонайменше, 70%, щонайменше, 75%, щонайменше, 80%, щонайменше, 85%, щонайменше, 90%, або, щонайменше, 95% з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 13; або, максимально 70%, максимально 75%, максимально 80%, максимально 85%, максимально 90% або максимально 95% з амінокислотами 1/2-436 SEQ ID NO: 13. [088] В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. У ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 13; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 не-безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 13. В усе ще інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14; максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін відносно ензиматичного домену з SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14. У подальших інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/D включає поліпептид, що має, наприклад, щонайменше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 13; або, максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 або 100 безперервних амінокислотних делецій, додавань і/або замін щодо амінокислот 1/2-436 SEQ ID NO: 13. [089] В іншому варіанті втілення ензиматичний домен клостридіального токсину містить ензиматичний домен ВоNT/E. В аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить ензиматичні домени з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17. В інших аспектах даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить амінокислоти 1/2411 з SEQ ID NO: 15. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/E, такий, як, наприклад, ензиматичний домен з ізоформи ВоNT/E або ензиматичний домен з підтипу ВоNT/E. Віншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить природний варіант ензиматичного домену ВоNT/E з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17, такий, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/E або підтип ензиматичного домену ВоNT/E. В іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить амінокислоти 1/2-411 природного варіанту ензиматичного домену ВоNT/E з SEQ ID NO: 15, такого, як, наприклад, ізоформа ензиматичного домену ВоNT/E або підтип ензиматичного домену ВоNT/E. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить варіант ензиматичного домену ВоNT/E, що не зустрічається в природі, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/E, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/E, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/E, або будьяку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить ензиматичний домен варіанту ензиматичного домену ВоNT/E , що не зустрічається в природі, з SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16 або SEQ ID NO: 17, такий, як, наприклад, консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/E, не-консервативний варіант ензиматичного домену ВоNT/E, активний фрагмент ензиматичного домену ВоNT/E, або будьяку комбінацію цього. У ще іншому аспекті даного варіанту втілення ензиматичний домен ВоNT/E містить амінокислоти 1/2-411 варіанту, що не зустрічається в природі, ензиматичного 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Degradable clostridial toxins

Автори англійською

Steward, Lance E., Ghanshani, Sanjiv, Fernandez-Salas, Ester, Gilmore, Marcella, A., Francis, Joseph, Aoki, Kei Roger

Автори російською

Стюард Ленс Е., Ганшани Саньив, Фернандез-Салас Эстер, Гилмор Марселла А., Френсис Джозеф, Аоки Кэй Роджер

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/74, C07K 14/33

Мітки: клостридіальні, токсини, руйнуються

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/330-108646-klostridialni-toksini-shho-rujjnuyutsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Клостридіальні токсини, що руйнуються</a>

Подібні патенти