Застосування похідних n-бензоїлсерину для запобігання або ослаблення пігментації

Номер патенту: 111709

Опубліковано: 10.06.2016

Автори: Кондо Тіхіро, Саітох Юко, Ямасакі Такасі

Є ще 24 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застосування сполуки наведеної нижче загальної формули (1), її ізомеру і/або її фармакологічно прийнятної солі для запобігання або ослаблення пігментації:

, (1)

де:

R1 є незаміщеною фенільною, нафтильною або біфенільною групою або фенільною, нафтильною або біфенільною групою, яка несе замісник, який є алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, атомом галогену або галогензаміщеною алкільною групою;

R2 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і

R3 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю.

2. Застосування за п. 1, де в загальній формулі (1):

R2 є атомом водню, метильною групою, етильною групою, н-пропільною групою, ізопропільною групою, н-бутильною групою, ізобутильною групою, трет-бутильною групою, ацетильною групою, пропіонільною групою або бутирильною групою; і

R3 являє собою атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу.

3. Застосування за п. 2, де в загальній формулі (1):

R1 є незаміщеною фенільною, нафтильною або біфенільною групою або фенільною, нафтильною або біфенільною групою, яка несе замісник, який є метильною групою, етильною групою, метоксигрупою, етоксигрупою, фтором або трифторметильною групою;

R2 означає атом водню, метильну групу або ацетильну групу; і

R3 є атомом водню, метильною групою або етильною групою.

4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, де сполука загальної формули (1) являє собою N-бензоїлсерин, N-(п-метилбензоїл)серин, N-(п-етилбензоїл)серин, N-(п-метоксибензоїл)серин, N-(п-фторбензоїл)серин, N-(п-трифторметилбензоїл)серин, N-(2-нафтоїл)серин, N-(4-фенілбензоїл)серин, метиловий ефір N-(п-метилбензоїл)серину, етиловий ефір N-(п-метилбензоїл)серину, метиловий ефір N-(2-нафтоїл)серину, N-бензоїл-O-метилсерин, N-(п-метилбензоїл)-О-метилсерин, N-(п-метилбензоїл)-О-ацетилсерин, N-(2-нафтоїл)-О-метилсерин, її ізомер і/або її фармакологічно прийнятну сіль.

5. Застосування сполуки наведеної нижче загальної формули (2), її ізомеру і/або її фармакологічно прийнятної солі для запобігання або ослаблення пігментації:

, (2)

де:

R4 є незаміщеною фенільною, нафтильною або біфенільною групою або фенільною, нафтильною або біфенільною групою, яка несе замісник, який є алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, атомом галогену або галогензаміщеною алкільною групою (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група);

R5 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що містить 1-4 атоми вуглецю;

R6 є атомом водню або алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і

щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе який-небудь замісник, або незаміщеною нафтильною групою.

6. Застосування за п. 5, де в загальній формулі (2):

R5 означає атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, трет-бутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу або бутирильну групу;

R6 означає атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу; і

щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою.

7. Застосування за п. 6, де в загальній формулі (2):

R4 є фенільною групою, яка несе замісник, який є метильною групою, етильною групою, метоксигрупою, етоксигрупою, фтором або трифторметильною групою, або незаміщеною нафтильною або біфенільною групою, або нафтильною або біфенільною групою, яка несе визначений вище по тексту замісник;

R5 є атомом водню, метильною групою або ацетильною групою; і

R6 є атомом водню, метильною групою або етильною групою; і

щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою.

8. Застосування препарату для нанесення на поверхню шкіри, який містить сполуку, вказану у будь-якому з пп. 1-7, для запобігання або ослаблення пігментації.

9. Застосування за п. 8, де міститься від 0,0001 % мас. до 20 % мас. сполуки від загальної маси згаданого препарату для нанесення на поверхню шкіри.

10. Застосування за п. 8 або 9, де препарат для нанесення на поверхню шкіри є косметичним препаратом (за умови включення лікувально-профілактичної косметики або квазіліків).

Текст

Реферат: Задачею даного винаходу була розробка препарату для нанесення на поверхню шкіри, переважно застосовного для запобігання або ослаблення пігментації. Ця задача була вирішена розробкою засобу для запобігання або ослаблення пігментації, що є сполукою наведеної нижче загальної формули (1), її ізомером і/або її фармакологічно прийнятною сіллю, а також препарату для нанесення на поверхню шкіри, що містить цю сполуку як компонент, UA 111709 C2 (12) UA 111709 C2 OR2 O R1 OR3 N H O , (1) де R1 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе який-небудь замісник; R2 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і R3 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю. UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Даний винахід стосується препарату для нанесення на поверхню шкіри, який переважно застосовний як косметичний препарат (в тому числі лікувально-профілактичної косметики або квазіліки). Конкретно даний винахід стосується засобу, який запобігає (попереджає) або ослаблює пігментацію і складається зі сполуки приведеної нижче загальної формули (1), її ізомеру і/або її фармакологічно прийнятної солі, а також - препарату для нанесення на поверхню шкіри, який містить вказану сполуку як компонент. , де R1 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе який-небудь замісник, R2 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, і R3 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю. РІВЕНЬ ТЕХНІКИ Пігментація на шкірі, яка з'являється, наприклад, в результаті загару або сонячного опіку, ластовиння, жовті пігментні плями (хлоазми) і старечі пігментні плями залишаються в стійкому стані завдяки тому, що внаслідок активації пігментних клітин (меланоцитів), що є в шкірі, надзвичайно полегшується і посилюється вироблення меланіну. Добре відомі компоненти, що мають здатність запобігати або ослаблювати виникнення описаних проблем і небажаних наслідків, пов'язаних зі шкірним пігментом, являють собою сполуки (засоби для відбілювання шкіри), які мають здатність відбілювати шкіру, і включають, наприклад, аскорбінову кислоту і її похідні, пероксид водню, колоїдну сірку, глутатіон, гідрохінон і катехин (дивіться, наприклад, непатентний документ 1 і непатентний документ 2). Препарати для нанесення на шкіру, які виготовлені із застосуванням вказаних вище компонентів як діючих інгредієнтів, знайшли широке застосування. До теперішнього часу повідомлялося про цілий ряд механізмів дії сполук, відомих як засоби для відбілювання шкіри, включаючи, наприклад, інгібуючу дію на фермент тирозиназу, руйнування білків, зв'язаних з тирозиназою, і інгібування перенесення меланіну, викликане придушенням подовження дендритів в меланоцитах. Цільові молекули виявляють з точки зору відповідних механізмів дії. Для надання належного впливу на цільову молекулу і вияви значної відбілювальної дії застосовні органічні сполуки з низькою молекулярною масою, які відповідним чином взаємодіють з цільовою молекулою. Крім того, низькомолекулярні органічні сполуки, які ефективно взаємодіють з кожною з цільових молекул, мають структурними властивостями, що розрізнюються залежно від кожної з конкретних цільових молекул. Тому проводилися інтенсивні дослідження для оптимізації хімічної структури з метою досягнення максимально ефективної фармакологічної дії, що виявляється органічними сполуками з низькою молекулярною масою. Далі в цей час дослідження відбілювальних засобів для шкіри не обмежуються сполуками, які мають високу ефективність і селективність відносно існуючих цільових молекул, і ці дослідження прийняли більш широкий характер, охоплюючи, наприклад, сполуки, які одночасно діють на декілька цільових молекул, сприяючих відбілювання шкіри, а також сполуки, які мають новий механізм дії. Від подібних засобів для відбілювання шкіри чекають відмінної ефективності в сфері їх застосування. На даний момент був виконаний скринінг сполук, що мають відмінну ефективність у відбілюванні шкіри, з метою пошуку відповідних сполук, що мають різні хімічні структури або фармакологічні характеристики. Але навіть зараз як і раніше існує потреба в будь-яких засобах для відбілювання шкіри, у яких є нове структурне ядро. Термін "амінокислоти" є загальним терміном для позначення органічних сполук, в молекулу яких одночасно входять як аміногрупа, так і карбоксильна група. Зокрема, проводилися активні дослідження α-амінокислот, як структурних одиниць білків, що здійснюють різні функції в живому організмі. Повідомлялося про різноманітну фізіологічну активність α-амінокислот, в тому числі, наприклад, цистеїну, аргініну, валіну, треоніну, серину і гліцину, присутніх в живому 1 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 організмі, а також пептидних похідних, які включають α-амінокислоти як структурні елементи. Навіть тільки в галузі косметики відомі види активності α-амінокислот і їх похідних включають, наприклад, протидію старінню (дивіться, наприклад, патентний документ 1), зволожувальну дію (дивіться, наприклад, патентний документ 2), відбілювальну дію на шкіру (дивіться, наприклад, патентний документ 3) і активацію поверхні шкіри. α-амінокислоти і їх похідні включають, наприклад, в косметичні препарати, щоб отримати від них відповідну дію. Як правило, описані вище амінокислоти і їх похідні мають відмінну розчинність, зокрема, розчинність у воді, нарівні з очікуваною ефективністю і високим ступенем безпеки. Тому інтенсивно досліджується включення амінокислот до складу косметичних або подібних засобів. Однак далеко не завжди підтверджується, що описана вище біологічна активність, яку мають α-амінокислоти і їх похідні, наприклад, відносно протидії старінню, зволожувальної дії або відбілювання шкіри, дозволяє досягти достатньої ефективності згаданих засобів. Постійно проводяться дослідження в області α-амінокислот і їх похідних, направлені на поліпшення біологічної активності. В результаті дослідження серину і його похідних стало відомо, що N-метилсерин має зволожувальну дію (дивіться, наприклад, патентний документ 4), поліпшує стан огрубілої шкіри і зменшує зморшки (дивіться, наприклад, патентний документ 5) і здатний поліпшувати вироблення меланіну, придушуючи дію глабридину (дивіться, наприклад, патентний документ 6). Крім того, відомо, що N-бензоїлсерин має зволожувальну дію (дивіться, наприклад, патентний документ 7) попереджає появі зморшок або ослаблює їх (дивіться, наприклад, патентний документ 8). Однак для вказаних вище похідних серину не було виявлено якої-небудь відбілювальної дії на шкіру. Було абсолютно невідомо, що сполуки приведеної вище загальної формули (1), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі мають здатність запобігати або ослаблювати пігментацію шкіри. Документи відомого рівня техніки Патентні документи: Патентний документ 1: JP2004-115438A; Патентний документ 2: JP2002-087928A; Патентний документ 3: JP05-301811A; Патентний документ 4: JP11-310510A; Патентний документ 5: JP2001-247443A; Патентний документ 6: JP06-256156A; Патентний документ 7: JP2006-327972A; Патентний документ 8: WO2007/013662. Непатентні документи: Непатентний документ 1: "Usefulness of Cosmetics, Evaluation Techniques and Future Overview", supervised by Katsuhiko TAKEDA, published by YAKUJI NIPPO LIMITED (2001); Непатентний документ 2: Takayuki Omori, FRAGRANCE JOURNAL, extra (special) issue, No.14, 1995, 118-126. СУТЬ ВИНАХОДУ Даний винахід був здійснений в описаних вище обставинах, причому його задача полягала в розробці препарату для нанесення на шкіру, який переважно застосовний для запобігання або ослаблення (поліпшення) пігментації. Беручи до уваги вищесказане, автори винаходу зробили неодноразові і енергійні спроби пошуку нових засобів, які запобігають або ослаблюють пігментацію, переважно застосовних в косметичних препаратах (за умови, що ці косметичні препарати включають лікувальнопрофілактичну косметику або квазіліки). У результаті було виявлено, що сполуки, представлені описаною вище загальною формулою (1), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі мають відмінну профілактичну або поліпшуючу дію і підходять для запобігання або ослаблення (поліпшення) пігментації. Таким чином була завершена робота над даним винаходом. Суть даного винаходу полягає в наступному. (1) Засіб, який запобігає або ослаблює пігментацію, що складається зі сполуки приведеної нижче загальної формули (1), її ізомеру і/або її фармакологічно прийнятної солі: 2 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 , де: R1 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе який-небудь замісник; R2 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і R3 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю. (2) Засіб для запобігання або ослаблення пігментації по 1, де в загальній формулі (1): R1 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе замісник, який є алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкіламіногрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає 1-6 атомів вуглецю, ацильною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, складноефірною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, атомом галогену, галогензаміщеною алкільною групою, гідроксигрупою або аміногрупою; R2 є атомом водню, метильною групою, етильною групою, н-пропільною групою, ізопропільною групою, н-бутильною групою, ізобутильною групою, трет-бутильною групою, ацетильною групою, пропіонільною групою або бутирильною групою; і R3 являє собою атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу. (3) Засіб для запобігання або ослаблення пігментації за 2, де в загальній формулі (1): R1 є незаміщеною фенільною, нафтильною або біфенільною групою або фенільною, нафтильною або біфенільною групою, яка несе замісник, який є алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкіламіногрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає 1-6 атомів вуглецю, ацильною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, складноефірною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, атомом галогену, галогензаміщеною алкільною групою, гідроксигрупою або аміногрупою; R2 означає атом водню, метильну групу або ацетильну групу; і R3 є атомом водню, метильною групою або етильною групою. (4) Засіб для запобігання або ослаблення пігментації за будь-яким з (1)-(3), де сполука загальної формули (1) являє собою N-бензоїлсерин (сполука 2), N-(п-метилбензоїл)серин (сполука 1, 3, 15), N-(п-етилбензоїл)серин (сполука 7), N-(п-метоксибензоїлсерин) (сполука 5), N-(п-фторбензоїл)серин (сполука 4), N-(п-трифторметилбензоїл)серин (сполука 8), N-(2нафтоїл)серин (сполука 10), N-(4-фенілбензоїл)серин (сполука 14), метиловий ефір N-(пметилбензоїл)серину (сполука 6), етиловий ефір N-(п-метилбензоїл)серину (сполука 17), метиловий ефір N-(2-нафтоїл)серину (сполука 12), N-бензоїл-O-метилсерин (сполука 16), N-(пметилбензоїл)- О-метилсерин (сполука 9), N-(п-метилбензоїл)-О-ацетилсерин (сполука 11), N(2-нафтоїл)-О-метилсерин (сполука 13), їх ізомер і/або їх фармакологічно прийнятну сіль. (5) Засіб для запобігання або ослаблення пігментації, що складається зі сполуки приведеної нижче загальної формули (2), її ізомеру і/або її фармакологічно прийнятної солі: 3 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 , де: R4 являє собою незаміщену ароматичну групу або ароматичну групу, яка несе який-небудь замісник (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група); R5 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; R6 є атомом водню або алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе будь-який замісник, або незаміщеною нафтильною групою. (6) Засіб для запобігання або ослаблення пігментації за (5), де в загальній формулі (2): R4 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе замісник, який є алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкіламіногрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає 1-6 атомів вуглецю, ацильною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, складноефірною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, атомом галогену, галогензаміщеною алкільною групою, гідроксигрупою або аміногрупою (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група); R5 означає атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, трет-бутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу або бутирильну групу; R6 означає атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу; і щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою. (7) Засіб для запобігання або ослаблення пігментації за (6), де в загальній формулі (2): R4 є фенільною групою, яка несе замісник, який являє собою алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкіламіногрупу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає 1-6 атомів вуглецю, ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, складноефірну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 16 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщену алкільну групу, гідроксигрупу або аміногрупу, або незаміщеної нафтильною або біфенільною групою, або нафтильною або біфенільною групою, яка несе визначений вище по тексту замісник; R5 є атомом водню, метильною групою або ацетильною групою; і R6 є атомом водню, метильною групою або етильною групою; і щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою. (8) Препарат для нанесення на поверхню шкіри, що містить засіб для запобігання або ослаблення пігментації за будь-яким з (1)-(7). (9) Препарат для нанесення на поверхню шкіри за (8), в якому міститься від 0,0001 % мас. до 20 % мас. засобу для запобігання або ослаблення пігментації шкіри від загальної маси згаданого препарату для нанесення на поверхню шкіри. 4 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (10) Препарат для нанесення на поверхню шкіри за (8) або (9), де згаданий препарат є косметичним препаратом (за умови включення лікувально-профілактичної косметики або квазіліків). (11) Сполука, представлена приведеною нижче загальною формулою (2), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль: , де: R4 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе який-небудь замісник (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група); R5 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; R6 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе будь-який замісник, або незаміщеною нафтильною групою. (12) Сполука за (11), де в загальній формулі (2): R4 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе замісник, який є алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкіламіногрупою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає 1-6 атомів вуглецю, ацильною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, складноефірною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, атомом галогену, галогензаміщеною алкільною групою, гідроксигрупою або аміногрупою (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група); R5 означає атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, трет-бутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу або бутирильну групу; R6 означає атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу; і щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою. (13) Сполука за (12), де в загальній формулі (2): R4 є фенільною групою, яка несе замісник, який являє собою алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкоксигрупу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, алкіламіногрупу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає 1-6 атомів вуглецю, ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-6 атомів вуглецю, складноефірну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 16 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщену алкільну групу, гідроксигрупу або аміногрупу, або незаміщеної нафтильною або біфенільною групою, або нафтильною або біфенільною групою, яка несе визначений вище по тексту замісник; R5 є атомом водню, метильною групою або ацетильною групою; і R6 є атомом водню, метильною групою або етильною групою; і щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою. 5 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (14) Сполука, представлена приведеною вище загальною формулою (1) або (2), сполука за (2), (3), (4), (6) або (7), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль для профілактики або ослаблення пігментації. (15) Спосіб запобігання або ослаблення пігментації, що включає застосування сполуки, представленої приведеною вище загальною формулою (1) або (2), сполуки за (2), (3), (4), (6) або (7), її ізомеру і/або фармакологічно прийнятної солі до об'єкта, для якого необхідне запобігання або ослаблення пігментації. ОПИС РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ВИНАХОДУ Засіб для профілактики або ослаблення пігментації як основний компонент препарату для нанесення на шкіру за даним винаходом Препарат для нанесення на шкіру за даним винаходом відрізняється тим, що цей препарат містить засіб для профілактики або ослаблення пігментації, що складається зі сполуки приведеної вище загальної формули (1), її ізомеру і/або її фармакологічно прийнятної солі. Засіб для профілактики або ослаблення пігментації за даним винаходом має здатність не тільки запобігати появі пігментації, але і ослаблювати (поліпшувати) пігментацію, яка є, причому пігментація, яка вже утворилася, позбавляється яскравості або усувається (знищується). Як засіб для профілактики або ослаблення пігментації за даним винаходом застосовний будь-який компонент без яких-небудь конкретних обмежень, за умови, що цей компонент входить в число сполук, представлених приведеною вище загальною формулою (1), їх ізомерів і/або їх фармакологічно прийнятних солей, і цей компонент має здатність запобігати або ослаблювати пігментацію. Однак більш переважно належним чином вибрати компонент, який має здатність придушувати пігментацію, як описано нижче по тексту в розділі "Оцінка здатності придушувати пігментацію у пігментованих морських свинок, викликаної ультрафіолетовим випромінюванням". Компонент, здатний придушувати пігментацію в згаданому вище тесті, є сполукою, для якої здатність придушувати пігментацію підтверджена на групі тварин, оброблених досліджуваною сполукою, в порівнянні з контрольною групою (контрольною групою, обробленою розчинником). Більш переважно потрібно застосовувати компонент, для якого підтверджена статистично значна різниця в здатності придушувати пігментацію в групі, обробленій тестованою сполукою, в порівнянні з контрольною групою. Далі по тексту буде описана сполука, представлена загальною формулою (1), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль. У вказаній формулі R1 означає незаміщену ароматичну групу або ароматичну групу, яка несе який-небудь замісник; R2 означає атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, який включає 1-4 атоми вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю; і R3 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, який включає 1-4 атоми вуглецю. Описаний вище замісник R1 являє собою незаміщену ароматичну групу або ароматичну групу, яка несе замісник, і типовими представниками цього замісника у ароматичної групи можуть переважно бути, наприклад, атом водню, алкільна група, з числом атомів вуглецю від 1 до 6, більш переважно, що включає від 1 до 3 атомів вуглецю, алкоксигрупа з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, алкіламіногрупа з алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, ацильна група з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, складноефірна група з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщена алкільна група (переважно галогензаміщена алкільна група, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю), гідроксигрупа і аміногрупа. Далі приведені конкретні приклади незаміщеної ароматичної групи або ароматичної групи, яка має замісник. Типовими представниками таких груп переважно є, наприклад, фенільна група, метилфенільна група, етилфенільна група, пропілфенільна група, бутилфенільна група, метоксифенільна група, етоксифенільна група, пропілоксифенільна група, бутилоксифенільна група, N-метиламінофенільна група, N-етиламінофенільна група, N-пропіламінофенільна група, N-бутиламінофенільна група, N, N-диметиламінофенільна група, N, N-діетиламінофенільна група, N, N-дипропіламінофенільна група, N, N-дибутиламінофенільна група, ацетилфенільна група, пропіонілфенільна група, бутирилфенільна група, метоксикарбонілфенільна група, етоксикарбонілфенільна група, пропілоксикарбонілфенільна група, бутилоксикарбонілфенільна група, фторфенільна група, хлорфенільна група, бромфенільна група, трифторметилфенільна група, гідроксифенільна група, амінофенільна група, піридильна група, метилпіридильна група, етилпіридильна група, пропілпіридильна група, бутилпіридильна група, метоксипіридильна група, етоксипіридильна група, пропілоксипіридильна група, бутилоксипіридильна група, N 6 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 метиламінопіридильна група, N-етиламінопіридильна група, N-пропіламінопіридильна група, Nбутиламінопіридильна група, N, N-диметиламінопіридильна група, N, N-діетиламінопіридильна група, N, N-дипропіламінопіридильна група, N, N-дибутиламінопіридильна група, ацетилпіридильна група, пропіонілпіридильна група, бутирилпіридильна група, метоксикарбонілпіридильна група, етоксикарбонілпіридильна група, пропілоксикарбонілпіридильна група, бутилоксикарбонілпіридильна група, фторпіридильна група, хлорпіридильна група, бромпіридильна група, трифторметилпіридильна група, гідроксипіридильна група, амінопіридильна група, нафтильна група, метилнафтильна група, етилнафтильна група, пропілнафтильна група, бутилнафтильна група, метоксинафтильна група, етоксинафтильна група, пропілоксинафтильна група, бутилоксинафтильна група, Nметиламінонафтильна група, N-етиламінонафтильна група, N-пропіламінонафтильна група, Nбутиламінонафтильна група, N, N-диметиламінонафтильна група, N, N-діетиламінонафтильна група, N, N-дипропіламінонафтильна група, N, N-дибутиламінонафтильна група, ацетилнафтильна група, пропіонілнафтильна група, бутирилнафтильна група, метоксикарбонілнафтильна група, етоксикарбонілнафтильна група, пропілоксикарбонілнафтильна група, бутилоксикарбонілнафтильна група, фторнафтильна група, хлорнафтильна група, бромнафтильна група, трифторметилнафтильна група, гідроксинафтильна група, амінонафтильна група, біфенільна група, метилбіфенільна група, етилбіфенільна група, пропілбіфенільна група, бутилбіфенільна група, метоксибіфенільна група, етоксибіфенільна група, пропілоксибіфенільна група, бутилоксибіфенільна група, Nметиламінобіфенільна група, N-етиламінобіфенільна група, N-пропіламінобіфенільна група, Nбутиламінобіфенільна група, N, N-диметиламінобіфенільна група, N, N-діетиламінобіфенільна група, N, N-дипропіламінобіфенільна група, N, N-дибутиламінобіфенільна група, ацетилбіфенільна група, пропіонілбіфенільна група, бутирилбіфенільна група, метоксикарбонілбіфенільна група, етоксикарбонілбіфенільна група, пропілоксикарбонілбіфенільна група, бутилоксикарбонілбіфенільна група, фторбіфенільна група, хлорбіфенільна група, бромбіфенільна група, трифторметилбіфенільна група, гідроксибіфенільна група і амінобіфенільна група. Серед перерахованих замісників, типові приклади переважно застосовних груп можуть включати, наприклад, фенільну групу, метилфенільну групу, етилфенільну групу, метоксифенільну групу, етоксифенільну групу, фторфенільну групу, трифтометилфенільну групу, нафтильну групу і біфенільну групу. Кількість перерахованих вище замісників ароматичної групи переважно може складати від 0 до 3 і більш переважно 0 або 1. На ароматичному кільці незалежно можуть знаходитися один, два або декілька замісників з числа вказаних вище. Описаний вище замісник R2 являє собою атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю. Конкретні приклади замісника R2 можуть переважно включати, наприклад, атом водню, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, третбутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу і бутирильну групу. Більш переважними прикладами є атом водню, метильна група і ацетильна група. Описаний вище замісник R3 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, включаючу 1-4 атоми вуглецю. Конкретні приклади замісника R 3 можуть переважно включати, наприклад, атом водню, метильну групу, етильну групу, нпропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу і трет-бутильну групу. Більш переважними прикладами замісника R3 можуть служити атом водню, метильна група і етильна група. Серед сполук, представлених приведеною вище загальною формулою (1), більш переважно застосування сполук, визначених вище в абзаці (2), їх ізомерів і/або їх фармакологічно прийнятних солей, а також сполук, представлених приведеною вище загальною формулою (2), їх ізомерів і/або їх фармакологічно прийнятних солей. Серед сполук, визначених вище в абзаці (2), переважне застосування сполук, визначених вище в абзаці (3), їх ізомерів і/або їх фармакологічно прийнятних солей, більш переважними прикладами яких можуть бути сполуки, визначені вище в абзаці (4), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. Серед сполук, представлених приведеною вище загальною формулою (2), більш переважне застосування сполук, визначених вище в абзаці (6), їх ізомерів і/або їх фармакологічно прийнятних солей, більш переважними прикладами яких є сполуки, визначені в приведеному вище абзаці (7), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. 7 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Сполуки, представлені загальною формулою (2), сполуки, визначені вище в абзаці (6), сполуки, визначені вище в абзаці (7), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі є новими сполуками. Далі по тексту будуть описані сполуки, представлені загальною формулою (2), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. У вказаній формулі R 4 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе який-небудь замісник (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група); R 5 є атомом водню, алкільною групою з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю, або ацильною групою з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю; R6 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю; і щонайменше одна з груп R 5 і R6 є групою, відмінною від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, що має який-небудь замісник, або незаміщеною нафтильною групою. Описаний вище замісник R4 являє собою незаміщену ароматичну групу або ароматичну групу, яка несе замісник, і типовими представниками цього замісника у ароматичної групи можуть переважно бути, наприклад, атом водню, алкільна група, з числом атомів вуглецю від 1 до 6, більш переважно що включає від 1 до 3 атомів вуглецю, алкоксигрупа з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, алкіламіногрупа з алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, ацильна група з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, складноефірна група з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщена алкільна група (переважно галогензаміщена алкільна група, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю), гідроксигрупа і аміногрупа. Далі приведені конкретні приклади незаміщеної ароматичної групи або ароматичної групи, що має замісник. Типовими представниками таких груп переважно можуть бути, наприклад, метилфенільна група, етилфенільна група, пропілфенільна група, бутилфенільна група, метоксифенільна група, етоксифенільна група, пропілоксифенільна група, бутилоксифенільна група, N-метиламінофенільна група, N-етиламінофенільна група, N-пропіламінофенільна група, N-бутиламінофенільна група, N, N-диметиламінофенільна група, N, N-діетиламінофенільна група, N, N-дипропіламінофенільна група, N, N-дибутиламінофенільна група, ацетилфенільна група, пропіонілфенільна група, бутирилфенільна група, метоксикарбонілфенільна група, етоксикарбонілфенільна група, пропілоксикарбонілфенільна група, бутилоксикарбонілфенільна група, фторфенільна група, хлорфенільна група, бромфенільна група, трифторметилфенільна група, гідроксифенільна група, амінофенільна група, піридильна група, метилпіридильна група, етилпіридильна група, пропілпіридильна група, бутилпіридильна група, метоксипіридильна група, етоксипіридильна група, пропілоксипіридильна група, бутилоксипіридильна група, Nметиламінопіридильна група, N-етиламінопіридильна група, N-пропіламінопіридильна група, Nбутиламінопіридильна група, N, N-диметиламінопіридильна група, N, N-діетиламінопіридильна група, N, N-дипропіламінопіридильна група, N, N-дибутиламінопіридильна група, ацетилпіридильна група, пропіонілпіридильна група, бутирилпіридильна група, метоксикарбонілпіридильна група, етоксикарбонілпіридильна група, пропілоксикарбонілпіридильна група, бутилоксикарбонілпіридильна група, фторпіридильна група, хлорпіридильна група, бромпіридильна група, трифторметилпіридильна група, гідроксипіридильна група, амінопіридильна група, нафтильна група, метилнафтильна група, етилнафтильна група, пропілнафтильна група, бутилнафтильна група, метоксинафтильна група, етоксинафтильна група, пропілоксинафтильна група, бутилоксинафтильна група, Nметиламінонафтильна група, N-етиламінонафтильна група, N-пропіламінонафтильна група, Nбутиламінонафтильна група, N, N-диметиламінонафтильна група, N, N-діетиламінонафтильна група, N, N-дипропіламінонафтильна група, N, N-дибутиламінонафтильна група, ацетилнафтильна група, пропіонілнафтильна група, бутирилнафтильна група, метоксикарбонілнафтильна група, етоксикарбонілнафтильна група, пропілоксикарбонілнафтильна група, бутилоксикарбонілнафтильна група, фторнафтильна група, хлорнафтильна група, бромнафтильна група, трифторметилнафтильна група, гідроксинафтильна група, амінонафтильна група, біфенільна група, метилбіфенільна група, етилбіфенільна група, пропілбіфенільна група, бутилбіфенільна група, метоксибіфенільна група, етоксибіфенільна група, пропілоксибіфенільна група, бутилоксибіфенільна група, Nметиламінобіфенільна група, N-етиламінобіфенільна група, N-пропіламінобіфенільна група, Nбутиламінобіфенільна група, N, N-диметиламінобіфенільна група, N, N-діетиламінобіфенільна група, N, N-дипропіламінобіфенільна група, N, N-дибутиламінобіфенільна група, 8 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ацетилбіфенільна група, пропіонілбіфенільна група, бутирилбіфенільна група, метоксикарбонілбіфенільна група, етоксикарбонілбіфенільна група, пропілоксикарбонілбіфенільна група, бутилоксикарбонілбіфенільна група, фторбіфенільна група, хлорбіфенільна група, бромбіфенільна група, трифторметилбіфенільна група, гідроксибіфенільна група і амінобіфенільна група. Серед перерахованих замісників типові приклади переважно застосовних груп можуть включати, наприклад, метилфенільну групу, етилфенільну групу, метоксифенільну групу, етоксифенільну групу, фторфенільну групу, трифтометилфенільну групу, нафтильну групу і біфенільну групу. Кількість перерахованих вище замісників ароматичної групи переважно може складати від 0 до 3 і більш переважна 0 або 1. На ароматичному кільці можуть незалежно знаходитися один, два або декілька замісників з числа вказаних вище. Описаний вище замісник R5 являє собою атом водню, алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю, або ацильну групу з лінійним або розгалуженим алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю. Конкретні приклади замісника R5 можуть переважно являти собою, наприклад, метильну групу, етильну групу, н-пропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, трет-бутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу і бутирильну групу. Більш переважними прикладами можуть бути атом водню, метильна група і ацетильна група. Описаний вище замісник R6 являє собою атом водню або алкільну групу з лінійним або розгалуженим ланцюгом, що включає 1-4 атоми вуглецю. Конкретні приклади замісника R 6 можуть переважно являти собою, наприклад, атом водню, метильну групу, етильну групу, нпропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу і трет-бутильну групу. Більш переважними прикладами замісника R3 можуть служити атом водню, метильна група і етильна група. Далі по тексту буде описана сполука, визначена вище в абзаці (2), її ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі. У цій формулі R 1 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе замісник, який являє собою алкільну групу, з числом атомів вуглецю від 1 до 6, більш переважно що включає від 1 до 3 атомів вуглецю, алкоксигрупу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, алкіламіногрупу з алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, ацильну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, складноефірну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщену алкільну групу (переважно галогензаміщену алкільну групу, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю), гідроксигрупу або аміногрупу. Далі приведені конкретні приклади незаміщеної ароматичної групи або ароматичної групи, що має замісник. Типовими представниками таких груп переважно можуть бути, наприклад, фенільна група, метилфенільна група, етилфенільна група, пропілфенільна група, бутилфенільна група, метоксифенільна група, етоксифенільна група, пропілоксифенільна група, бутилоксифенільна група, N-метиламінофенільна група, N-етиламінофенільна група, N-пропіламінофенільна група, N-бутиламінофенільна група, N, N-диметиламінофенільна група, N, N-діетиламінофенільна група, N, N-дипропіламінофенільна група, N, N-дибутиламінофенільна група, ацетилфенільна група, пропіонілфенільна група, бутирилфенільна група, метоксикарбонілфенільна група, етоксикарбонілфенільна група, пропілоксикарбонілфенільна група, бутилоксикарбонілфенільна група, фторфенільна група, хлорфенільна група, бромфенільна група, трифторметилфенільна група, гідроксифенільна група, амінофенільна група, піридильна група, метилпіридильна група, етилпіридильна група, пропілпіридильна група, бутилпіридильна група, метоксипіридильна група, етоксипіридильна група, пропілоксипіридильна група, бутилоксипіридильна група, Nметиламінопіридильна група, N-етиламінопіридильна група, N-пропіламінопіридильна група, Nбутиламінопіридильна група, N, N-диметиламінопіридильна група, N, N-діетиламінопіридильна група, N, N-дипропіламінопіридильна група, N, N-дибутиламінопіридильна група, ацетилпіридильна група, пропіонілпіридильна група, бутирилпіридильна група, метоксикарбонілпіридильна група, етоксикарбонілпіридильна група, пропілоксикарбонілпіридильна група, бутилоксикарбонілпіридильна група, фторпіридильна група, хлорпіридильна група, бромпіридильна група, трифторметилпіридильна група, гідроксипіридильна група, амінопіридильна група, нафтильна група, метилнафтильна група, етилнафтильна група, пропілнафтильна група, бутилнафтильна група, метоксинафтильна група, етоксинафтильна група, пропілоксинафтильна група, бутилоксинафтильна група, Nметиламінонафтильна група, N-етиламінонафтильна група, N-пропіламінонафтильна група, Nбутиламінонафтильна група, N, N-диметиламінонафтильна група, N, N-діетиламінонафтильна 9 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 група, N, N-дипропіламінонафтильна група, N, N-дибутиламінонафтильна група, ацетилнафтильна група, пропіонілнафтильна група, бутирилнафтильна група, метоксикарбонілнафтильна група, етоксикарбонілнафтильна група, пропілоксикарбонілнафтильна група, бутилоксикарбонілнафтильна група, фторнафтильна група, хлорнафтильна група, бромнафтильна група, трифторметилнафтильна група, гідроксинафтильна група, амінонафтильна група, біфенільна група, метилбіфенільна група, етилбіфенільна група, пропілбіфенільна група, бутилбіфенільна група, метоксибіфенільна група, етоксибіфенільна група, пропілоксибіфенільна група, бутилоксибіфенільна група, Nметиламінобіфенільна група, N-етиламінобіфенільна група, N-пропіламінобіфенільна група, Nбутиламінобіфенільна група, N, N-диметиламінобіфенільна група, N, N-діетиламінобіфенільна група, N, N-дипропіламінобіфенільна група, N, N-дибутиламінобіфенільна група, ацетилбіфенільна група, пропіонілбіфенільна група, бутирилбіфенільна група, метоксикарбонілбіфенільна група, етоксикарбонілбіфенільна група, пропілоксикарбонілбіфенільна група, бутилоксикарбонілбіфенільна група, фторбіфенільна група, хлорбіфенільна група, бромбіфенільна група, трифторметилбіфенільна група, гідроксибіфенільна група і амінобіфенільна група. Серед перерахованих замісників типові приклади переважно застосовних груп можуть включати, наприклад, фенільну групу, метилфенільну групу, етилфенільну групу, метоксифенільну групу, етоксифенільну групу, фторфенільну групу, трифтометилфенільну групу, нафтильну групу і біфенільну групу. Кількість перерахованих вище замісників ароматичної групи переважно може складати від 0 до 3 і більш переважно бути такою, що дорівнює 0 або 1. На ароматичному кільці незалежно можуть знаходитися один, два або декілька замісників, з числа вказаних вище. Описаний вище замісник R2 являє собою атом водню, метильну групу, етильну групу, нпропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, трет-бутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу або бутирильну групу. Серед вказаних прикладів більш переважними є атом водню, метильна група і ацетильна група. Описаний вище замісник R3 являє собою атом водню, метильну групу, етильну групу, нпропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу. Серед вказаних прикладів більш переважними є атом водню, метильна група і етильна група. Сполука, визначена вище в абзаці (2), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль, а також сполука, визначена вище в абзаці (6), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль мають прекрасну здатність запобігати або ослаблювати (поліпшувати) пігментацію. Крім того, ці сполуки мають відмінну розчинність в гідрофільних або ліпофільних середовищах, і на їх основі легко створювати або виробляти фармацевтичні препарати, наприклад препарат для нанесення на шкіру і т. п. Крім того, ці сполуки мають прекрасну стійкість в складі фармацевтичних препаратів і добре утримуються в шкірі, а також демонструють прекрасну ефективність при профілактиці або ослабленні (поліпшенні) пігментації. Далі по тексту буде описана сполука, визначена вище в абзаці (6), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль. У формулі вказаного сполука R 4 є незаміщеною ароматичною групою або ароматичною групою, яка несе замісник, який являє собою алкільну групу, з числом атомів вуглецю від 1 до 6, більш переважно що включає від 1 до 3 атомів вуглецю, алкоксигрупу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, алкіламіногрупу з алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, ацильну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, складноефірну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщену алкільну групу (переважно галогензаміщену алкільну групу, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю), гідроксигрупу або аміногрупу (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група). Далі приведені конкретні приклади незаміщеної ароматичної групи або ароматичної групи, що має замісник. Типовими представниками таких груп переважно можуть бути, наприклад, метилфенільна група, етилфенільна група, пропілфенільна група, бутилфенільна група, метоксифенільна група, етоксифенільна група, пропілоксифенільна група, бутилоксифенільна група, N-метиламінофенільна група, N-етиламінофенільна група, N-пропіламінофенільна група, N-бутиламінофенільна група, N, N-диметиламінофенільна група, N, N-діетиламінофенільна група, N, N-дипропіламінофенільна група, N, N-дибутиламінофенільна група, ацетилфенільна група, пропіонілфенільна група, бутирилфенільна група, метоксикарбонілфенільна група, етоксикарбонілфенільна група, пропілоксикарбонілфенільна група, бутилоксикарбонілфенільна група, фторфенільна група, хлорфенільна група, бромфенільна група, трифторметилфенільна 10 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 група, гідроксифенільна група, амінофенільна група, піридильна група, метилпіридильна група, етилпіридильна група, пропілпіридильна група, бутилпіридильна група, метоксипіридильна група, етоксипіридильна група, пропілоксипіридильна група, бутилоксипіридильна група, Nметиламінопіридильна група, N-етиламінопіридильна група, N-пропіламінопіридильна група, Nбутиламінопіридильна група, N, N-диметиламінопіридильна група, N, N-діетиламінопіридильна група, N, N-дипропіламінопіридильна група, N, N-дибутиламінопіридильна група, ацетилпіридильна група, пропіонілпіридильна група, бутирилпіридильна група, метоксикарбонілпіридильна група, етоксикарбонілпіридильна група, пропілоксикарбонілпіридильна група, бутилоксикарбонілпіридильна група, фторпіридильна група, хлорпіридильна група, бромпіридильна група, трифторметилпіридильна група, гідроксипіридильна група, амінопіридильна група, нафтильна група, метилнафтильна група, етилнафтильна група, пропілнафтильна група, бутилнафтильна група, метоксинафтильна група, етоксинафтильна група, пропілоксинафтильна група, бутилоксинафтильна група, Nметиламінонафтильна група, N-етиламінонафтильна група, N-пропіламінонафтильна група, Nбутиламінонафтильна група, N, N-диметиламінонафтильна група, N, N-діетиламінонафтильна група, N, N-дипропіламінонафтильна група, N, N-дибутиламінонафтильна група, ацетилнафтильна група, пропіонілнафтильна група, бутирилнафтильна група, метоксикарбонілнафтильна група, етоксикарбонілнафтильна група, пропілоксикарбонілнафтильна група, бутилоксикарбонілнафтильна група, фторнафтильна група, хлорнафтильна група, бромнафтильна група, трифторметилнафтильна група, гідроксинафтильна група, амінонафтильна група, біфенільна група, метилбіфенільна група, етилбіфенільна група, пропілбіфенільна група, бутилбіфенільна група, метоксибіфенільна група, етоксибіфенільна група, пропілоксибіфенільна група, бутилоксибіфенільна група, Nметиламінобіфенільна група, N-етиламінобіфенільна група, N-пропіламінобіфенільна група, Nбутиламінобіфенільна група, N, N-диметиламінобіфенільна група, N, N-діетиламінобіфенільна група, N, N-дипропіламінобіфенільна група, N, N-дибутиламінобіфенільна група, ацетилбіфенільна група, пропіонілбіфенільна група, бутирилбіфенільна група, метоксикарбонілбіфенільна група, етоксикарбонілбіфенільна група, пропілоксикарбонілбіфенільна група, бутилоксикарбонілбіфенільна група, фторбіфенільна група, хлорбіфенільна група, бромбіфенільна група, трифторметилбіфенільна група, гідроксибіфенільна група і амінобіфенільна група. Серед перерахованих замісників типові приклади переважно застосовних груп можуть включати, наприклад, метилфенільну групу, етилфенільну групу, метоксифенільну групу, етоксифенільну групу, фторфенільну групу, трифтометилфенільну групу, нафтильну групу і біфенільну групу. Кількість перерахованих вище замісників ароматичної групи переважно може складати від 0 до 3 і більш переважно може дорівнювати 0 або 1. На ароматичному кільці незалежно можуть знаходитися один, два або декілька замісників з числа вказаних вище. Описаний вище замісник R5 являє собою атом водню, метильну групу, етильну групу, нпропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу, трет-бутильну групу, ацетильну групу, пропіонільну групу або бутирильну групу. Серед приведених вище прикладів переважними можуть бути атом водню, метильна група і ацетильна група. Описаний вище замісник R6 являє собою атом водню, метильну групу, етильну групу, нпропільну групу, ізопропільну групу, н-бутильну групу, ізобутильну групу або трет-бутильну групу. Серед приведених вище прикладів переважними можуть бути атом водню, метильна група і етильна група. Однак щонайменше один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою. Далі по тексту буде описана сполука, визначена вище в абзаці (3), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль. У формулі цього сполука R 1 являє собою незаміщену фенільную, нафтильну або біфенільну групу, або фенільную, нафтильну або біфенільну групу, яка несе замісник, який являє собою алкільну групу, з числом атомів вуглецю від 1 до 6, більш переважно що включає від 1 до 3 атомів вуглецю, алкоксигрупу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, алкіламіногрупу з алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, ацильну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, складноефірну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщену алкільну групу (переважно галогензаміщену алкільну групу, що включає від 1 до 4 атомів вуглецю), гідроксигрупу або аміногрупу. 11 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Далі приведені конкретні приклади незаміщеної фенільної, нафтильної або біфенільної групи або фенільної, нафтильної або біфенільної групи, що має замісник. Типовими представниками таких груп переважно можуть бути, наприклад, фенільна група, метилфенільна група, етилфенільна група, пропілфенільна група, бутилфенільна група, метоксифенільна група, етоксифенільна група, пропілоксифенільна група, бутилоксифенільна група, Nметиламінофенільна група, N-етиламінофенільна група, N-пропіламінофенільна група, Nбутиламінофенільна група, N, N-диметиламінофенільна група, N, N-діетиламінофенільна група, N, N-дипропіламінофенільна група, N, N-дибутиламінофенільна група, ацетилфенільна група, пропіонілфенільна група, бутирилфенільна група, метоксикарбонілфенільна група, етоксикарбонілфенільна група, пропілоксикарбонілфенільна група, бутилоксикарбонілфенільна група, фторфенільна група, хлорфенільна група, бромфенільна група, трифторметилфенільна група, гідроксифенільна група, амінофенільна група, нафтильна група, метилнафтильна група, етилнафтильна група, пропілнафтильна група, бутилнафтильна група, метоксинафтильна група, етоксинафтильна група, пропілоксинафтильна група, бутилоксинафтильна група, Nметиламінонафтильна група, N-етиламінонафтильна група, N-пропіламінонафтильна група, Nбутиламінонафтильна група, N, N-диметиламінонафтильна група, N, N-діетиламінонафтильна група, N, N-дипропіламінонафтильна група, N, N-дибутиламінонафтильна група, ацетилнафтильна група, пропіонілнафтильна група, бутирилнафтильна група, метоксикарбонілнафтильна група, етоксикарбонілнафтильна група, пропілоксикарбонілнафтильна група, бутилоксикарбонілнафтильна група, фторнафтильна група, хлорнафтильна група, бромнафтильна група, трифторметилнафтильна група, гідроксинафтильна група, амінонафтильна група, біфенільна група, метилбіфенільна група, етилбіфенільна група, пропілбіфенільна група, бутилбіфенільна група, метоксибіфенільна група, етоксибіфенільна група, пропілоксибіфенільна група, бутилоксибіфенільна група, Nметиламінобіфенільна група, N-етиламінобіфенільна група, N-пропіламінобіфенільна група, Nбутиламінобіфенільна група, N, N-диметиламінобіфенільна група, N, N-діетиламінобіфенільна група, N, N-дипропіламінобіфенільна група, N, N-дибутиламінобіфенільна група, ацетилбіфенільна група, пропіонілбіфенільна група, бутирилбіфенільна група, метоксикарбонілбіфенільна група, етоксикарбонілбіфенільна група, пропілоксикарбонілбіфенільна група, бутилоксикарбонілбіфенільна група, фторбіфенільна група, хлорбіфенільна група, бромбіфенільна група, трифторметилбіфенільна група, гідроксибіфенільна група і амінобіфенільна група. Серед перерахованих замісників типові приклади переважно застосовних груп можуть включати, наприклад, фенільну групу, метилфенільну групу, етилфенільну групу, метоксифенільну групу, етоксифенільну групу, фторфенільну групу, трифтометилфенільну групу, нафтильну групу і біфенільну групу. Кількість перерахованих вище замісників фенільної, нафтильної або біфенільної групи переважно може складати від 0 до 3 і більш переважно може дорівнювати 0 або 1. На фенільній, нафтильній або біфенільній групі незалежно можуть знаходитися один, два або декілька замісників з числа вказаних вище. Описаний вище замісник R2 являє собою атом водню, метильну групу або ацетильну групу. Описаний вище замісник R3 являє собою атом водню, метильну групу або етильну групу. Сполука, визначена вище в абзаці (3), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль, а також сполука, визначена вище в абзаці (7), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль мають прекрасну здатність запобігати або ослаблювати (поліпшувати) пігментацію. Крім того, ці сполуки мають відмінну розчинність в гідрофільних або ліпофільних середовищах, і на їх основі легко створювати або виробляти фармацевтичні препарати, наприклад, препарат для нанесення на шкіру і т. п. Крім того, ці сполуки мають прекрасну стійкість в складі фармацевтичних препаратів і добре утримуються в шкірі, а також демонструють прекрасну ефективність при профілактиці або ослабленні (поліпшенні) пігментації. Далі по тексту буде описана сполука, визначена вище в абзаці (7), її ізомер і/або фармакологічно прийнятна сіль. У формулі вказаного сполука R 4 є незаміщеною фенільною, нафтильною або біфенільною групою або фенільною, нафтильною або біфенільною групою, яка несе замісник, який являє собою алкільну групу, з числом атомів вуглецю від 1 до 6, більш переважно що включає від 1 до 3 атомів вуглецю, алкоксигрупу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, алкіламіногрупу з алкільним ланцюгом або ланцюгами, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, ацильну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, складноефірну групу з алкільним ланцюгом, що включає від 1 до 6 атомів вуглецю, більш переважно від 1 до 3 атомів вуглецю, атом галогену, галогензаміщену алкільну групу (переважно галогензаміщену алкільну групу, що 12 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 включає від 1 до 4 атомів вуглецю), гідроксигрупу або аміногрупу (за умови, що з цього визначення виключена незаміщена фенільна група). Далі приведені конкретні приклади незаміщеної фенільної, нафтильної або біфенільної групи або фенільної, нафтильної або біфенільної групи, що має замісник. Типовими представниками таких груп переважно можуть бути, наприклад, метилфенільна група, етилфенільна група, пропілфенільна група, бутилфенільна група, метоксифенільна група, етоксифенільна група, пропілоксифенільна група, бутилоксифенільна група, Nметиламінофенільна група, N-етиламінофенільна група, N-пропіламінофенільна група, Nбутиламінофенільна група, N, N-диметиламінофенільна група, N, N-діетиламінофенільна група, N, N-дипропіламінофенільна група, N, N-дибутиламінофенільна група, ацетилфенільна група, пропіонілфенільна група, бутирилфенільна група, метоксикарбонілфенільна група, етоксикарбонілфенільна група, пропілоксикарбонілфенільна група, бутилоксикарбонілфенільна група, фторфенільна група, хлорфенільна група, бромфенільна група, трифторметилфенільна група, гідроксифенільна група, амінофенільна група, нафтильна група, метилнафтильна група, етилнафтильна група, пропілнафтильна група, бутилнафтильна група, метоксинафтильна група, етоксинафтильна група, пропілоксинафтильна група, бутилоксинафтильна група, Nметиламінонафтильна група, N-етиламінонафтильна група, N-пропіламінонафтильна група, Nбутиламінонафтильна група, N, N-диметиламінонафтильна група, N, N-діетиламінонафтильна група, N, N-дипропіламінонафтильна група, N, N-дибутиламінонафтильна група, ацетилнафтильна група, пропіонілнафтильна група, бутирилнафтильна група, метоксикарбонілнафтильна група, етоксикарбонілнафтильна група, пропілоксикарбонілнафтильна група, бутилоксикарбонілнафтильна група, фторнафтильна група, хлорнафтильна група, бромнафтильна група, трифторметилнафтильна група, гідроксинафтильна група, амінонафтильна група, біфенільна група, метилбіфенільна група, етилбіфенільна група, пропілбіфенільна група, бутилбіфенільна група, метоксибіфенільна група, етоксибіфенільна група, пропілоксибіфенільна група, бутилоксибіфенільна група, Nметиламінобіфенільна група, N-етиламінобіфенільна група, N-пропіламінобіфенільна група, Nбутиламінобіфенільна група, N, N-диметиламінобіфенільна група, N, N-діетиламінобіфенільна група, N, N-дипропіламінобіфенільна група, N, N-дибутиламінобіфенільна група, ацетилбіфенільна група, пропіонілбіфенільна група, бутирилбіфенільна група, метоксикарбонілбіфенільна група, етоксикарбонілбіфенільна група, пропілоксикарбонілбіфенільна група, бутилоксикарбонілбіфенільна група, фторбіфенільна група, хлорбіфенільна група, бромбіфенільна група, трифторметилбіфенільна група, гідроксибіфенільна група і амінобіфенільна група. Серед перерахованих замісників типові приклади переважно застосовних груп можуть включати, наприклад, метилфенільну групу, етилфенільну групу, метоксифенільну групу, етоксифенільну групу, фторфенільну групу, трифтометилфенільну групу, нафтильну групу і біфенільну групу. Кількість перерахованих вище замісників фенільної, нафтильної або біфенільної групи переважно може складати від 0 до 3 і більш переважно може дорівнювати 0 або 1. На фенільній, нафтильній або біфенільній групі можуть незалежно знаходитися один, два або декілька замісників з числа вказаних вище. Описаний вище замісник R5 являє собою атом водню, метильну групу або ацетильну групу. Описаний вище замісник R6 являє собою атом водню, метильну групу або етильну групу. Однак, щонайменше, один із замісників R5 і R6 являє собою яку-небудь групу, відмінну від атома водню, якщо R4 є фенільною групою, яка несе замісник, або незаміщеною нафтильною групою. Далі по тексту приведені конкретні приклади сполуки, представленої приведеною вище загальною формулою (1) або приведеної вище загальною формулою (2). Переважними прикладами цих сполук можуть бути 3-гідрокси-2-(бензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 2), 3-гідрокси-2-(метилбензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 1, 3, 15), 3-ацетокси-2(метилбензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 11), 3-ацетокси-2-(етилбензоїл)пропіонова кислота, 3-ацетокси-2-(метилбензоїл)пропіонова кислота, 3-ацетокси-2(метилнафтил)пропіонова кислота, 3-ацетокси-2-(метоксинафтил)пропіонова кислота, 2(метилбензоїл)-3-пропіонілоксипропіонова кислота, 2-(етилбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота (сполука 7), 3-гідрокси-2-(пропілбензоїламіно)пропіонова кислота, 2(бутилбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метоксибензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 5), 2-(етоксибензоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(пропілоксибензоїламіно)пропіонова кислота, 2(бутилоксибензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(Nметилбензоїламіно)пропіонова кислота, 2-(N-етилбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 13 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3-гідрокси-2-(N-пропілбензоїламіно)пропіонова кислота, 2-(N, N-диметилбензоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 2-(N, N-діетилбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(N, Nдипропілбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(ацетилбензоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(валерилбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси2-(пропіонілбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метоксикарбонілбензоїламіно)пропіонова кислота, 2-(етоксикарбонілбензоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(пропілоксикарбонілбензоїламіно)пропіонова кислота, 2-(хлорбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(фторбензоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота (сполука 4), 3-гідрокси-2-(трифторметилбензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 8), 3гідрокси-2-(гідроксибензоїламіно)пропіонова кислота, 2-(амінобензоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(біфеніламіно)пропіонова кислота (сполука 14), 3гідрокси-2-(метилбіфеніламіно)пропіонова кислота, 2-(етилбіфеніламіно)-2-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(метоксибіфеніламіно)пропіонова кислота, 2-(етоксибіфеніламіно)-3гідроксипропіонова кислота; 3-гідрокси-2-(піридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(етилпіридинкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(пропілпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2(бутилпіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(етоксипіридинкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(пропілоксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(бутилоксипіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(Nметиламінопіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(N-етиламінопіридинкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 2-(N, N-диметиламінопіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(N, N-діетиламінопіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2(ацетилпіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2(валерилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(хлорпіридинкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 2-(фторпіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3гідрокси-2-(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(гідроксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(амінопіридинкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(нафтоїламіно)пропіонова кислота (сполука 10), 3гідрокси-2-(метилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(етилнафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(пропілнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метоксинафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(етоксинафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(N-метилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(N-етилнафтоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 2-(N, N-диметиламінонафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(N, N-діетиламінонафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(ацетилнафтоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(валерилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси2-(метоксикарбонілнафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(етоксикарбонілнафтоїламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 2-(хлорнафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2(фторнафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2(трифторметилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(гідроксинафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(амінонафтоїламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(біфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метилбіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(етилбіфенілкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(пропілбіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3гідрокси-2-(метоксибіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(етоксибіфенілкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(N-метиламінобіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(N-етиламінобіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(N, Nдиметиламінобіфенілкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(N, Nдіетиламінобіфенілкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2(ацетилбіфенілкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(2валерилбіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2(метоксикарбонілбіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2(етоксикарбонілбіфенілкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2(хлорбіфенілкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота, 2-(фторбіфенілкарбоніламіно)-3гідроксипропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(трифторметилбіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-гідрокси-2-(гідроксибіфенілкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2амінобіфенілкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонова кислота; 3-метокси-2-(бензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 16), 3-метокси-2(метилбензоїламіно)пропіонова кислота (сполука 9), 2-(етилбензоїламіно)-3-метоксипропіонова 14 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 кислота, 3-метокси-2-(пропілбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-метокси-2(метоксибензоїламіно)пропіонова кислота, (етоксибензоїламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 2-(хлорбензоїламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 2-(фторбензоїламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 3-метокси-2-(трифторметилбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(метилбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(етилбензоїламіно)пропіонова кислота, 3етокси-2-(пропілбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(метоксибензоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(етоксибензоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(хлорбензоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(фторбензоїламіно)пропіонова кислота, 3етокси-2-(трифторметилбензоїламіно)пропіонова кислота, метиловий ефір 3-гідрокси-2(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 6), метиловий ефір 2-(етилбензоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(пропілбензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(метоксибензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(хлорбензоїламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(фторбензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2(трифторметилбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 17), етиловий ефір 2-(етилбензоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2-(пропілбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2-(метоксибензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(хлорбензоїламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(фторбензоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(трифторметилбензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(етилбензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(пропілбензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(метоксибензоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(хлорбензоїламіно)-3метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(фторбензоїламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2-(трифторметилбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(етилбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(пропілбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(метоксибензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(хлорбензоїламіно)-3етоксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(фторбензоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(трифторметилбензоїламіно)пропіонової кислоти, 3-метокси-2(піридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-метокси-2(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(етилпіридинкарбоніламіно)-3метоксипропіонова кислота, 3-метокси-2-(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2(етоксипіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 2-(хлорпіридинкарбоніламіно)-3метоксипропіонова кислота, 2-(фторпіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 3метокси-2-(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2(гідроксипіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 2-(амінопіридинкарбоніламіно)-3метоксипропіонова кислота, 3-етокси-2-(піридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(етилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(етоксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(хлорпіридинкарбоніламіно)-3етоксипропіонова кислота, 3-етокси-2-(фторпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-етокси2-(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(гідроксипіридинкарбоніламіно)пропіонова кислота, 2-(амінопіридинкарбоніламіно)-3етоксипропіонова кислота, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(піридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(етилпіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2(етоксипіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(хлорпіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(фторпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2(гідроксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2(амінопіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(піридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(етилпіридинкарбоніламіно) 15 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2(етоксипіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 2(хлорпіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 2(фторпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2(гідроксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2(амінопіридинкарбоніламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(піридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2(етилпіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2(етоксипіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(хлорпіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(фторпіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2(гідроксипіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(амінопіридинкарбоніламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(піридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(метилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(етилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(метоксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(етоксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(хлорпіридинкарбоніламіно)3- етоксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(фторпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(трифторметилпіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(гідроксипіридинкарбоніламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2(амінопіридинкарбоніламіно)-3-етоксипропіонової кислоти, 3-метокси-2(нафтоїламіно)пропіонова кислота (сполука 13), 3-метокси-2-(метилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(етилнафтоїламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 3-метокси-2(пропілнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-метокси-2-(метоксинафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-метокси-2-(етоксинафтоїламіно)пропіонова кислота, 2-(хлорнафтоїламіно)-3метоксипропіонова кислота, 2-(фторнафтоїламіно)-3-метоксипропіонова кислота, 3-метокси-2(трифторметилнафтоїл)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(метилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(етилнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(пропілнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(метоксинафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(етоксинафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(хлорнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2-(фторнафтоїламіно)пропіонова кислота, 3-етокси-2(трифторметилнафтоїл)пропіонова кислота, метиловий ефір 3-гідрокси-2(нафтоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 12), метиловий ефір 3-гідрокси-2(метилнафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(етилнафтоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(пропілнафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(метоксинафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(етоксинафтоїламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2(хлорнафтоїламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(фторнафтоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-гідрокси-2-(трифторметилнафтоїл)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2-(нафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3гідрокси-2-(метилнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(етилнафтоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2-(пропілнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2-(метоксинафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(етоксинафтоїламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(хлорнафтоїламіно)-3гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 2-(фторнафтоїламіно)-3-гідроксипропіонової кислоти, етиловий ефір 3-гідрокси-2-(трифторметилнафтоїл)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2-(метилнафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2(етилнафтоїламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(пропілнафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(метоксинафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2(етоксинафтоїламіно)пропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(хлорнафтоїламіно)-3метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 2-(фторнафтоїламіно)-3-метоксипропіонової кислоти, метиловий ефір 3-метокси-2-(трифторметилнафтоїл)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2-(метилнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2 16 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (етилнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(пропілнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(метоксинафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(етоксинафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(хлорнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(фторнафтоїламіно)пропіонової кислоти, етиловий ефір 3-етокси-2(трифторметилнафтоїл)пропіонової кислоти, їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. Як більш переважні приклади можна привести: 3-гідрокси-2-(бензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 2), 3-гідрокси-2-(метилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 1, 3, 15), 3-ацетокси2-(метилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 11), 2-(етилбензоїламіно)-3гідроксипропіонову кислоту (сполука 7), 3-гідрокси-2-(метоксибензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 5), 2-(фторбензоїламіно)-3-гідроксипропіонову кислоту (сполука 4), 3-гідрокси-2(трифторметилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 8), 3-гідрокси-2(біфеніламіно)пропіонову кислоту (сполука 14), 3-гідрокси-2-(нафтоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 10), 3-метокси-2-(бензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 16), 3-метокси-2(метилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 9), метиловий ефір 3-гідрокси-2(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 6), етиловий ефір 3-гідрокси-2(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 17), 3-метокси-2-(нафтоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 13), метиловий ефір 3-гідрокси-2-(нафтоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 12), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. Як ще більш переважні приклади можна привести: 3-гідрокси-2-(бензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 2), 3-гідрокси-2(метилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 1, 3, 15), 2-(етилбензоїламіно)-3гідроксипропіонову кислоту (сполука 7), 3-гідрокси-2-(метоксибензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 5), 2-(фторбензоїламіно)-3-гідроксипропіонову кислоту (сполука 4), 3-гідрокси-2(трифторметилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 8), 3-метокси-2(бензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 16), 3-метокси-2-(метилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 9), метиловий ефір 3-гідрокси-2-(метилбензоїламіно)пропіонової кислоти (сполука 6), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. І як найбільш переважні приклади можна привести: 3-гідрокси-2-(метилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 1), 2(фторбензоїламіно)-3-гідроксипропіонову кислоту (сполука 4), 3-гідрокси-2(трифторметилбензоїламіно)пропіонову кислоту (сполука 8), їх ізомери і/або їх фармакологічно прийнятні солі. Описані вище сполуки мають прекрасну здатність запобігати або ослаблювати (поліпшувати) пігментацію. Крім того, ці сполуки мають відмінну розчинність в гідрофільних або ліпофільних середовищах і на їх основі легко створювати або виробляти фармацевтичні препарати, наприклад препарат для нанесення на шкіру і т. п. Крім того, ці сполуки мають прекрасну стійкість в складі фармацевтичних препаратів і добре утримуються в шкірі, а також демонструють прекрасну ефективність при профілактиці або ослабленні (поліпшенні) пігментації. Сполуки, представлені приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполуки, визначені вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі можна отримувати, застосовуючи, наприклад, реакції зняття захисту, поєднання і введення будь-яких відповідних захисних груп, згідно з способами, описаними нижче по тексту даної заявки, а також, наприклад, способами, описаними, наприклад, в "Fundamental and Experiments for Peptide Synthesis (Maruzen)», використовуючи як вихідні речовини комерційно доступні серин або його похідні. Що стосується описаних вище сполук, можна застосовувати їх ізомери. Ізомер означає стереоізомер, наприклад оптичний ізомер. Далі будь-яка зі сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2) і визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або їх фармакологічно прийнятних солей, крім форми (L) ізомеру або (D) ізомеру, які являють собою чисті оптичні ізомери, може існувати в формі рацемічної суміші, яка являє собою суміш 1:1 (L) ізомеру і (D) ізомеру, а також у вигляді суміші, в якій (L) ізомер і (D) ізомер знаходяться в довільному співвідношенні. Сполуки, представлені приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполуки, визначені вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі за даним винаходом застосовні в будь-якій з описаних вище форм. Однак з всіх оптичних ізомерів переважно застосовувати (L) ізомери внаслідок їх медичної ефективності або безпеки. Описані вище сполуки можна також застосовувати без яких-небудь добавок як засоби для профілактики або ослаблення пігментації. Крім того, їх можна застосовувати у вигляді солей, перетворюючи їх в сольові форми обробкою фармакологічно прийнятною кислотою або 17 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 основою. Як типові представники солей переважно можуть бути названі солі мінеральних кислот, включаючи, наприклад, гідрохлориди, сульфати, нітрат, фосфати і карбонати; солі органічних кислот, включаючи, наприклад, малеати, фумарати, оксалати, цитрати, лактати, тартрати, метансульфонати, пара-толуолсульфонати і бензолсульфонати; солі лужних металів, включаючи, наприклад, солі натрію і калію; солі лужноземельних металів, включаючи, наприклад, солі кальцію і магнію; солі органічних амінів, включаючи, наприклад, солі триетиламіну, триетаноламіну, амонію, моноетаноламіну і піперидину; і солі основних амінокислот, включаючи, наприклад, солі лізину і альгінової кислоти. Сполуки, представлені приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполуки, визначені вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі, які отримані описаними вище шляхами, мають відмінну профілактичну і ослаблювальну дію на пігментацію. Тому вони застосовні як діючі інгредієнти препарати для нанесення на шкіру. Що стосується фармакологічної дії описаних вище діючих інгредієнтів, вважається, що вони придушують вироблення меланіну, наприклад, за рахунок інгібування активації меланоцитів і активності тирозинази, включаючи, наприклад, інгібування ферментної активності тирозинази, придушення експресії гена тирозинази, придушення вироблення білка тирозинази і руйнування білків, зв'язаних з тирозиназою. Перераховані механізми переважно служать для пояснення того факту, що сполуки за даним винаходом забезпечують профілактику або ослаблення пігментації. У приведених нижче по тексту тестових прикладах, було доведено, що сполуки, представлені приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполуки, визначені вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі мають відмінну здатність придушувати активацію меланоцитів в in vitro тестовій системі. Вважається, що сполуки, представлені приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполуки, визначені вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі демонструють доведений ефект придушення пігментації в тестовій системі in vivo за рахунок інгібування вироблення меланіну, основою для якого служить, наприклад, згадане вище придушення активації меланоцитів. Це означає, що сполуки, представлені приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполуки, визначені вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомери і/або фармакологічно прийнятні солі застосовні як діючі інгредієнтів засоби для профілактики або ослаблення пігментації. У число сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей входять також деякі сполукі, які забезпечують інші дії або функції, крім здатності попереджати або ослаблювати пігментацію. Будь-який препарат для нанесення на поверхню шкіри, який містить таку сполуку і призначений для здійснення дії або функції, відмінного від попередження або ослаблення пігментації, також входить в об'єм даного винаходу. Оскільки препарати зовнішнього застосування, призначені для забезпечення дії, відмінної від профілактики або ослаблення пігментації, використовують ефект даного винаходу, у випадку якщо ці препарати зовнішнього застосування в основному націлені або призначені для забезпечення профілактичної або ослаблювальної дії на пігментацію, яка є дією або функцією сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей. Препарат для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом розроблений для запобігання або ослаблення пігментації. Застосування препарату для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом здійснюється з метою запобігання або ослаблення пігментації. Застосування для запобігання або ослаблення пігментації включає застосування для "відбілювання шкіри", "ослаблення ластовинок" і т. п., тобто головним чином для реалізації цілей, які досягаються шляхом запобігання або ослаблення пігментації. Препарат для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом Препарат для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом відрізняється тим, що цей препарат містить засіб для профілактики або ослаблення пігментації, що являє собою будь-яку зі сполук приведених вище загальних формул (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей. Для ефективного вияву профілактичної або ослаблювальної дії сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей на пігментацію переважно, щоб одна, дві або декілька сполук, вибраних з числа сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей, містилися в 18 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 препараті для нанесення на поверхню шкіри в сумарній кількості від 0,0001 % мас. до 20 % мас., більш переважно від 0,001 % мас. до 10 % мас. і ще більш переважно від 0,005 до 5 % мас. відносно загальної кількості (загальної маси) препарату для нанесення на поверхню шкіри. Якщо вміст діючого інгредієнта складає менше 0,0001 % мас. від загальної кількості (загальної маси) препарату для нанесення на поверхню шкіри, профілактична або ослаблювальна дія на пігментацію знижується. З іншого боку, якщо застосовується кількість діючого інгредієнта, яка перевищує 20 % мас., ефект перестає зростати. Тому переважно вибирати вміст діючого інгредієнта у вказаних вище межах по відношенню до загальної кількості (загальній масі) препарату для нанесення на поверхню шкіри. У препараті для нанесення на шкіру за даним винаходом може міститися тільки одна зі сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей. Як альтернатива в препараті для нанесення на шкіру за даним винаходом може міститися дві або декілька таких сполук. Препарат для нанесення на шкіру за даним винаходом виявляє профілактичну або ослаблювальну дію на аномалії, які належать до пігментації, включаючи, наприклад, "запобігання або ослаблення пігментації", "відбілювання шкіри" і "ослаблення ластовинок", за рахунок включення до його складу сполук, представлених приведеними вище загальними формулами (1) і (2), сполук, визначених вище по тексту в абзацах (2), (3), (4), (6) і (7), їх ізомерів і/або фармакологічно прийнятних солей. Препарати для нанесення на шкіру за даним винаходом можуть містити який-небудь довільно вибраний додатковий компонент, що звичайно застосовується в косметичних препаратах, відмінний від описаних вище основних компонентів. Що стосується цих згаданих додаткових компонентів, вони можуть являти собою, наприклад, вуглеводні, включаючи, наприклад, сквалан, вазелін і мікрокристалічний віск; складні ефіри, включаючи, наприклад, масло жожоба, віск карнауба і октодецилолеат; тригліцериди, включаючи, наприклад, оливкову олію, яловичий жир і олію какао; жирні кислоти, включаючи, наприклад, стеаринову кислоту, олеїнову кислоту і ретиноєву кислоту; вищі спирти, включаючи, наприклад, олеїловий спирт, стеариловий спирт і октил додеканол; аніонні ПАР, включаючи, наприклад, ефір сульфобурштинової кислоти і поліоксіетиленалкілсульфат натрію; амфотерні ПАР, включаючи, наприклад, алкілбетаїн; катіонні ПАР, включаючи, наприклад, діалкіламоній; неіонні ПАР, включаючи, наприклад, ефір сорбітану і жирних кислот, моногліцериди жирних кислот, їх аддукти з поліоксіетиленом, поліоксіетиленалкілові ефіри і ефіри жирних кислот і поліоксіетилену; багатоатомні спирти, включаючи, наприклад, поліетиленгліколь, гліцерин і 1,3бутандіол; загусники/гелеутворювальні агенти; антиоксиданти, поглиначі ультрафіолетового випромінювання; барвники; антисептики або консерванти, а також порошкові добавки. Препарат для нанесення на шкіру за даним винаходом можна легко отримати шляхом обробки стандартними способами описаних вище компонентів, а також засобу для профілактики або ослаблення пігментації за даним винаходом. Препарат для нанесення на шкіру за даним винаходом можна отримати шляхом обробки стандартними способами описаних вище основних компонентів і додаткових компонентів, з перетворенням цих компонентів, наприклад, в лосьйон, лосьйон-молочко, есенцію, крем, препарат для косметичної маски або склад для миття. Прийнятним може бути препарат в будьякій формі, за умови що цей препарат можна нанести на шкіру. Однак для того, щоб виявився ефект від препарату, його діючий інгредієнт повинен проникнути в шкіру. Тому переважно застосовувати форми препаратів, які створюють більш комфортні відчуття для шкіри, включаючи, наприклад, лосьйон, лосьйон-молочко, крем і есенцію. Далі по тексту даний винахід буде пояснений більш детально за допомогою прикладів. Проте, очевидно, що даний винахід не обмежений тільки описаними нижче прикладами. ПРИКЛАДИ Приклад отримання 1: отримання сполуки 1 Стадія 1: Синтез п-метилбензоїлхлориду п-Толуїлову кислоту (100 г, 0,734 моль) (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) і толуол (500 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) вміщували в ретельно висушену колбу зі зворотним холодильником (круглодонну) і розчиняли п-толуїлову кислоту. До цього розчину протягом 1 години по краплях додавали тіонілхлорид (132,4 мл, 1,84 моль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.). По закінченні додавання розчин нагрівали до кипіння зі зворотним холодильником протягом 2 годин. По закінченні реакції температуру суміші знижували до кімнатної, після чого випарювали залишки тіонілхлориду і толуолу за допомогою роторного випарника. До отриманому концентрату додавали толуол (200 мл) і концентрували, повторюючи цю операцію 19 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 двічі. Отриманий в результаті залишок розчиняли в тетрагідрофурані (200 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і використовували цей розчин в наступній стадії. Стадія 2: Синтез N-(п-метилбензоїл)-L-серину L-серин (100 г, 0,952 моль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), карбонат калію (131,5 г, 0,952 моль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і 1 л води вміщували в колбу зі зворотним холодильником (круглодонну) і потім енергійно перемішували. п-Метилбензоїлхлорид, отриманий на стадії 1, розчиняли в тетрагідрофурані (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і по краплях додавали до отриманого розчину протягом 30 хвн. При цьому підтримували pH близько 8, додаючи додаткові порції карбонату калію. По закінченні додавання продовжували здійснювати перемішування протягом 1 години. Реакційний розчин додавали до 1 л води в окремій посудині, після чого доводили pH до значення не більше 3, додаючи хлористоводневу кислоту, після чого охолоджували суміш до 4 °C. Кристали, що випали в осад, відділяли фільтруванням, з подальшою перекристалізацією з суміші етанолу (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і води 6:4. Цільовий продукт отримували в кількості 106,0 г (вихід: 64,7 %). 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 2,36 (3H, с), 3,80 (2H, д), 4,47 (1H, кв.), 7,29 (2H, д), 7,80 (2H, д), 8,29 (1H, d). N-(п-метилбензоїл)-L-серин (сполука 1) Приклад отримання 2: отримання сполуки 2 Сполуку 2 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 1, використовуючи бензойну кислоту і L-серин. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 3,70 (2H, м), 4,23 (1Н, кв.), 7,49 (3H, м), 7,88 (2H, д), 8,23 (1H, д). N-бензоїл-L-серин (сполука 2) Приклад отримання 3: отримання сполуки 3 Сполуку 3 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 1, використовуючи п-толуїлову кислоту і DL-серин. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 2,36 (3Н, с), 3,68 (2H, м), 4,19 (1Н, м), 7,26 (2H, д), 7,76 (2H, д), 8,07 (1H, д). N-(п-метилбензоїл)-DL-серин (сполука 3) Приклад отримання 4: отримання сполуки 4 Зважували L-серин (2,01 г, 19,1 ммоль) (Peptide Institute, Inc.) і карбонат калію (2,89 г, 20, 9 ммоль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і додавали до них воду (10 мл). При інтенсивному перемішуванні і охолоджуванні льодом по краплях протягом 9 хвилин додавали розчин пфторбензоїлхлориду (3,61 г, 22,8 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) в тетрагідрофурані (10 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.). Прибирали водяну баню і підвищували температуру до кімнатної, здійснюючи перемішування протягом 43,5 годин. Після цього тетрагідрофуран випарювали при зниженому тиску. При перемішуванні і охолоджуванні льодом додавали хлористоводневу кислоту (4 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), доводячи pH до 20 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 значення не вище 2. Додавали воду (40 мл) і відділяли тверду речовину фільтруванням. Отриману тверду речовину ретельно промивали водою. Після висушування протягом 4 годин при зниженому тиску, тверду речовину розчиняли в етилацетаті (200 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), який послідовно промивали сумішшю насиченого розчину солі (50 мл) і 5Н хлористоводневої кислоти (5 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і насиченим розчином солі (100 мл × 2). Органічний шар висушували безводним сульфатом натрію (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і потім фільтрували. Фільтрат концентрували при зниженому тиску. До концентрованого залишку додавали трет-бутилметиловий ефір (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) і відділяли фільтруванням речовину, що не розчинилася. Сполуку 4 отримували в кількості 1,65 г (вихід: 38,0 %). 1 H-ЯМР (CD3OD): δ 4,01 (2Н, м), 4,71 (1H, м), 7,22 (2Н, м), 7,96 (2H, м). N-(п-фторбензоїл)-L-серин (сполука 4) Приклад отримання 5: Отримання сполуки 5 Сполуку 5 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 4, використовуючи п-метоксибензоїлхлорид і L-серин. 1 H-ЯМР (CD3OD): δ 3,87 (2H, м), 4,00 (2Н, м), 4,71 (1H, м), 7,02 (2H, д), 7,88 (2H, д). N-(п-метоксибензоїл)-L-серин (сполука 5) Приклад отримання 6: отримання сполуки 6 Гідрохлорид метилового ефіру L-серину (1,55 г, 9,96 ммоль) (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) диспергували в дихлорметані (30 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і до отриманої суспензії додавали триетиламін (2,25 г, 22,2 ммоль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.). При перемішуванні і охолоджуванні льодом по краплях протягом 3 хвилин додавали розчин пметилбензоїлхлориду (1,78 г, 11,5 ммоль) (Aldrich) в дихлорметані (5 мл). Водяну баню видаляли і температуру реакційної суміші підвищували до кімнатної, здійснюючи перемішування протягом 6 годин. Після цього реакційний розчин розбавляли етилацетатом (100 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і послідовно промивали насиченим розчином гідрокарбонату натрію (30 мл), 1Н хлористоводневою кислотою (50 мл) і насиченим розчином солі (30 мл, 60 мл × 2). Органічний шар висушували безводним сульфатом натрію (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і потім фільтрували. Фільтрат концентрували при зниженому тиску, залишок очищали колонковою хроматографією на силікагелі (н-гексан:етилацетат = 1:2). Збирали фракції, що містять цільову речовину, і потім концентрували при зниженому тиску. Сполука 6 отримували в кількості 1,88 г (вихід: 79,5 %). 1 H-ЯМР (CDCl3): δ 2,41 (3Н, с), 2,58 (1Н, ушир. с), 3,83 (3H, с), 4,07 (2Н, м), 4,88 (1Н, м), 7,06 (1H, д), 7,25 (2H, д), 7,73 (2H, д). 21 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 Метиловий ефір N-(п-метилбензоїл)-L-серину (сполука 6) Приклад отримання 7: отримання сполуки 7 Зважували L-серин (1,18 г, 11,2 ммоль) (Peptide Institute, Inc.) і карбонат калію (1,71 г, 12,4 ммоль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і потім додавали воду (5 мл) і тетрагідрофуран (5 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.). При охолоджуванні льодом і перемішуванні протягом 5 хвилин по краплях додавали п-етилбензоїлхлорид (2,24 г, 13,3 ммоль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.). Прибирали водяну баню і підвищували температуру реакційної суміші до кімнатної, здійснюючи перемішування протягом 16 годин. Після цього випаровували тетрагідрофуран при зниженому тиску. При перемішуванні і охолоджуванні льодом додавали хлористоводневу кислоту (3 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і доводили pH до значення не більше 2. Додавали воду (20 мл) і відділяли тверду речовину фільтруванням. Тверду речовину ретельно промивали водою. Отриману тверду речовину розчиняли при нагріванні в трет-бутилметиловому ефірі (20 мл) (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) і потім промивали отриманий розчин насиченим розчином солі (10 мл). Органічний шар висушували безводним сульфатом натрію (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і потім фільтрували. Фільтрат концентрували при зниженому тиску. До концентрованого залишку додавали третбутилметиловий ефір і відділяли фільтруванням речовину, що не розчинилася. Сполуку 7 отримували в кількості 1,08 г (вихід: 40,5 %). 1 H-ЯМР (CD3OD): δ 1,27 (3Н, т), 2,73 (3Н, кв.), 4,02 (2Н, м), 4,72 (1H, м), 7,34 (2H, д), 7,82 (2H, д). N-(п-етилбензоїл)-L-серин (сполука 7) Приклад отримання 8: отримання сполуки 8 Сполуку 8 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 7, використовуючи п-(трифторметил)бензоїлхлорид і L-серин. 1 H-ЯМР (CD3OD): δ 4,02 (2Н, м), 4,74 (1H, м), 7,81 (2H, д), 8,07 (2H, д). N-(п-трифторметилбензоїл)-L-серин (сполука 8) Приклад отримання 9: отримання сполуки 9 Сполуку 9 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 7, використовуючи п-метилбензоїлхлорид і DL-O-метилсерин. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 2,36 (3Н, с), 3,28 (3Н, с), 3,71 (2Н, м), 4,63 (1Н, м), 7,28 (2H, д), 7,80 (2H, д), 8,49 (1H, д). N-(п-метилбензоїл)-DL-O-метилсерин (сполука 9) Приклад отримання 10: отримання сполуки 10 22 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 L-серин (2,00 г, 19,0 ммоль) (Peptide Institute, Inc.) диспергували в тетрагідрофурані (19 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і при перемішуванні і охолоджуванні льодом додавали 2Н водний розчин гідроксиду натрію (19 мл). Після цього додавали 2-нафтоїлхлорид (3,64 г, 19,1 ммоль) (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.). Прибирали водяну баню, температуру реакційної суміші підвищували до кімнатної і здійснювали перемішування реакційної суміші протягом 16 годин. Після цього випарювали тетрагідрофуран при зниженому тиску. При перемішуванні і охолоджуванні льодом додавали хлористоводневу кислоту (4 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і доводили pH до значення не більше 2. Відділяли тверді речовини фільтруванням і потім ретельно промивали їх водою. Додавали трет-бутилметиловий ефір (30 мл) (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) і відділяли фільтруванням речовину, яка не розчинилася. Цю речовину ретельно промивали трет-бутилметиловим ефіром. Потім цю речовину послідовно промивали сумішшю трет-бутилметиловий ефір:етилацетат (4:1) і н-гексаном. Сполуку 10 отримували в кількості 2,92 г (вихід: 59,2 %). 1 H-ЯМР (CD3OD): δ 4,04 (2Н, м), 4,77 (1H, м), 7,59 (2H, м), 7,94 (4Н, м), 8,46 (1H, с). N-(2-нафтоїл)-L-серин (сполука 10) Приклад отримання 11: отримання сполуки 11 Сполуку 11 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 6, використовуючи п-метилбензоїлхлорид і гідрохлорид O-ацетил-L-серину. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 1,91 (3Н, с), 2,36 (3Н, с), 4,28 (1Н, дд), 4,46 (1H, дд), 4,71 (1Н, м), 7,29 (2H, д), 7,78 (2Н, д), 8,68 (1H, д). N-(п-метилбензоїл)-O-ацетил-L-серин (сполука 11) Приклад отримання 12: отримання сполуки 12 Сполуку 12 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 6, використовуючи 2-нафтоїлхлорид і гідрохлорид метилового ефіру L-серину. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 3,67 (3Н, с), 3,84 (2Н, м), 4,61 (1H, м), 5,12 (1Н, т), 7,62 (2H, м), 8,02 (4Н, м), 8,53 (1H, с), 8,75 (1Н, д). Метиловий ефір N-(2-нафтоїл)-L-серину (сполука 12) Приклад отримання 13: отримання сполуки 13 Сполуку 13 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 4, використовуючи 2-нафтоїлхлорид і DL-O-метилсерин. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 3,31 (3Н, с), 3,78 (2Н, м), 4,72 (1H, м), 7,62 (2H, м), 8,01 (4Н, м), 8,53 (1H, с), 8,78 (1Н, д). 23 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 N-(2-нафтоїл)-DL-O-метилсерин (сполука 13) Приклад отримання 14: отримання сполуки 14 Сполуку 14 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 4, використовуючи 4-фенілбензоїлхлорид і L-серин. 1 H-ЯМР (CD3OD): δ 4,03 (2Н, м), 4,75 (1H, м), 7,45 (3H, м), 7,73 (4Н, м), 7,99 (2H, с), 8,37 (1Н, д). N-(п-фенілбензоїл)-L-серин (сполука 14) Приклад отримання 15: отримання сполуки 15 D-серин (1,67 г, 15,9 ммоль) (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.), воду (9 мл), карбонат калію (16,6 г, 16,6 ммоль) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і тетрагідрофуран (9 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) вміщували в колбу зі зворотним холодильником (круглодонну) і протягом 2 хвилин по краплях при перемішуванні і охолоджуванні льодом додавали пметилбензоїлхлорид (2,59 г, 16,7 ммоль) (Aldrich). Прибирали водяну баню і доводили температуру реакційної суміші до кімнатної, здійснюючи перемішування протягом 26 годин. Після цього до реакційного розчину додавали хлористоводневу кислоту (4 мл) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і доводили pH до значення не більше 2, після чого перемішували при охолоджуванні льодом протягом 20 хвилин. Кристали, що випали в осад, збирали за допомогою фільтрування і промивали їх водою. Тверду речовину висушували при зниженому тиску і потім додавали 12 мл етилацетату (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), відділяючи нерозчинну речовину за допомогою фільтрування. Цю речовину промивали етилацетатом. Отриманий продукт висушували при зниженому тиску протягом 24 годин і потім перекристалізовували з суміші етанолу (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) і води 5/5. Сполуку 15 отримували в кількості 2,20 г (вихід: 62,0 %). 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 2,36 (3Н, с), 3,79 (2Н, д), 4,46 (1H, кв.), 7,29 (2H, д), 7,79 (2Н, д), 8,28 (1H, д). N-(п-метилбензоїл)-D-серин (сполука 15) Приклад отримання 16: отримання сполуки 16 Сполуку 16 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 7, використовуючи бензоїлхлорид і DL-O-метилсерин. 1 H-ЯМР (d6-ДМСО): δ 3,28 (3Н, с), 3,72 (2Н, м), 4,63 (1H, м), 7,62 (2H, м), 7,51 (3Н, м), 7,88 (2Н, с), 8,58 (1Н, д). 24 UA 111709 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 N-бензоїл-DL-O-метилсерин (сполука 16) Приклад отримання 17: отримання сполуки 17 Сполуку 17 синтезували по тій же методиці, яку застосовували для описаного вище синтезу сполуки 6, використовуючи п-метилбензоїлхлорид і гідрохлорид етилового ефіру L-серину. 1 H-ЯМР (CDCl3): δ 1,33 (3Н, т), 2,41 (3Н, с), 2,70 (1Н, т), 4,07 (2H, м), 4,29 (2Н, кв.), 4,84 (1H, м), 7,09 (1Н, д), 7,26 (2H, д), 7,73 (2Н, д). Етиловий ефір N-(п-метилбензоїл)-L-серину (сполука 17) Тестовий приклад 1: Дослідження інгібування активації нормальних меланоцитів людини, викликаної ультрафіолетом В (UVB) Для кожної зі сполук досліджували ефект інгібування активації меланоцитів, викликаної дією фактора активації меланоцитів, що виробляється і вивільняється нормальними кератиноцитами людини при дії ультрафіолету В (UVB), використовуючи коефіцієнт клітинної проліферативної функції нормальних меланоцитів людини. Нормальні кератиноцити людини (Kurabo Industries, Ltd.) висівали в 24-ямкові планшети, 4 використовуючи середовище Humedia-KG2 (Kurabo Industries, Ltd.), в кількості 10×10 клітин на ямку і потім культивували протягом 24 годин. Сполуку, яка підлягає тестуванню, розчиняли в ДМСО в концентрації 100 мМ, потім розбавляли отриманий розчин в 1000 разів середовищем Humedia-KG2 і цей розчин використовували як тестового зразок. Що стосується групи позитивного контролю, розчиняли транексамову кислоту в ДМСО в концентрації 100 мМ, потім розбавляли отриманий розчин в 1000 разів середовищем Humedia-KG2 і цей розчин використовували як позитивний контрольний зразок. Що стосується групи негативного контролю, ДМСО розбавляли в 1000 разів середовищем Humedia-KG2 і цей розчин використовували як негативний контрольний зразок. Для кожної зі сполук встановлювали концентрацію, при якій клітинна проліферація нормальних людських меланоцитів не підпадає під вплив цієї сполуки. Середовище, в якому знаходилися нормальні людські кератиноцити, замінювали середовищем Humedia-KG2 (тестовим розчином), що містить тестовану сполуку в попередньо визначеній концентрації і потім культивували клітини протягом 24 годин. Після цього міняли середовище на PBS (фосфатний буферний сольовий розчин) і опромінювали клітини 2 ультрафіолетом В (UVB) в кількості 5 мДж/см , використовуючи як джерело випромінювання ультрафіолетову лампу (FL20S·Е-30/DMR, Toshiba Medical Supply Co., Ltd.). Після опромінення ультрафіолетом PBS замінювали тестованим розчином. Клітини культивували протягом ще 24 годин і потім збирали супернатант над клітинною культурою. Нормальні людські меланоцити висівали в 96-ямковий планшет, використовуючи 4 середовище Medium 254 (Kurabo Industries, Ltd.), так, щоб кількість клітин становила 3×10 клітин на ямку і здійснювали культивування протягом 24 годин. Після цього середовище замінювали супернатантом, зібраним з нормальних кератиноцитів людини і культивували клітини протягом ще 24 годин. Після цього культивування наявне середовище замінювали середовищем Humedia-KG2, що містить 0,5 мг/мл 3-(4,5-диметил-2-тіазоліл)-2,5-дифеніл-2Hтетразолій броміду (MTT) і здійснювали культивування протягом 3 годин. Кількість формазану визначали вимірюванням поглинання клітинного лізату, отриманого при дії 2-пропанолу, при 570 і 690 нм, за допомогою приладу для зчитання мікропланшетів (Benchmark Plus, Bio-Rad) і відніманням поглинання при 690 нм з поглинання при 570 нм. 25 UA 111709 C2 5 Інгібуючу дію кожної зі сполук на проліферацію меланоцитів визначали по відносній кількості (в процентах %) формазану, що утворився, де поглинання в групі з додаванням чистого ДМСО (негативна контрольна група), обробленого ультрафіолетом В (UVB), приймали за 100. Можна прийти до висновку, що чим нижча відносна кількість формазану, що утворився, тим менший коефіцієнт проліферації меланоцитів. Отже, якщо знижується відносна кількість формазану, що утворився, інгібуючу активність даної сполука відносно активації меланоцитів під дією фактора активації меланоцитів, що виробляється і вивільняється нормальними кератиноцитами людини можна оцінити як високу. Таблиця 1 Додана сполука ДМСО ДМСО (негат. контроль) Транексамова кислота (позитивн. контроль) Сполука 1 Сполука 2 Сполука 3 Сполука 4 Сполука 5 Сполука 7 Сполука 8 Сполука 9 Сполука 10 Сполука 11 Сполука 12 Сполука 13 Сполука 14 Сполука 15 Сполука 16 Сполука 17 Ультрафіолет B (UVB) (мДж/см2) 0 5 Відносна проліферація меланоцитів Середня (%) Станд. відхилення (%) 47,9 3,40 100,0 5,82 5 82,0 6,19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57,0 60,9 61,6 55,3 63,4 65,1 53,9 62,3 82,4 71,8 83,1 80,3 75,0 60,2 65,5 73,6 5,88 6,37 8,98 2,20 4,23 8,80 11,18 3,66 7,39 6,60 2,20 6,34 7,39 4,60 7,39 4,76 10 15 20 25 30 35 Для відносної проліферації меланоцитів приведене середнє значення і стандартне відхилення для трьох вимірювань. Як показують результати, приведені в таблиці 1, всі протестовані сполуки демонструють відмінну інгібуючу дію, хоч є відмінності в ефективності інгібування активації меланоцитів залежно від конкретної сполуки. Таким чином, було встановлено, що всі сполуки мають відмінну інгібуючу дію або здатність придушувати активацію меланоцитів, викликану фактором активації меланоцитів, що виробляється і вивільняється нормальними кератиноцитами людини. Тестовий приклад 2: Тест по дослідженню інгібування сполукою 1 пігментації морських свинок, викликаної ультрафіолетовим випромінюванням. У восьми пігментованих морських свинок видаляли вовну зі шкіри на спині, збриваючи її електричною машинкою для видалення волосся, і покривали шкіру шматками чорної матерії, кожний з яких мав загалом 4 вікна для проходження випромінювання в лівому і правому верхніх кутах і в лівому і правому нижньому кутах відповідно. Після цього здійснювали опромінення 2 ультрафіолетом В (UVB) в кількості 300 мДж/см , використовуючи як джерело випромінювання ультрафіолетову лампу FL20S·E30. Цю операцію повторно здійснювали на 1-й, 3-й, 5-й і 8-й дні тесту, щоб викликати пігментацію на чотирьох досліджуваних ділянках. Тестовану сполуку (сполука 1) розчиняли в етанолі таким чином, щоб досягти концентрації 3 % (маса/об'єм). У контрольній групі на шкіру наносили розчинник, тобто етанол. Нанесення кожної з тестованих сполук починали з моменту завершення ультрафіолетового опромінення на 1-й день тесту. Кожну з тестованих сполук наносили в кількості 30 мкл разів на день на вказані вище ділянки, і цю процедуру безперервно здійснювали протягом 5 тижнів (до 35-го дня тесту). Світловідбиття (яскравість) шкіри (величину L*) вимірювали на кожній досліджуваній ділянці, використовуючи вимірник різниці колірних відтінків (кольороаналізатор) (CR-200, Konica Minolta Holdings Inc.) до ультрафіолетового опромінення в день початку нанесення тестових зразків (в перший день тесту) і через 5 тижнів (на 36-й день тесту) для визначення значення ΔL* шляхом віднімання 26 UA 111709 C2 значення L* до ультрафіолетового опромінення зі значення L* на 36 день тесту. Тобто чим сильніший ступінь пігментації, тим нижче значення L*. Тому можна вважати, що чим більше значення ΔL*, тим в більшій мірі придушенапігментація. Результати показані в таблиці 2. Таблиця 2 Тестована сполука Розчинник (в контрольній групі) Сполука 1 Концентрація 3% Значення ΔL* -11,83±0,78 -9,98±0,71 В колонці "значення ΔL*» приведене середнє значення ± стандартне відхилення для 8 зразків 5 10 15 Приклад 1: отримання препарату прикладу 1 для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом Отримували косметичний препарат (лосьйон), який є препаратом для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом, який має склад, показаний в таблиці 3. Для цього компоненти складу нагрівали до 80 °C, після чого перемішували, домагаючись розчинення, і охолоджували при перемішуванні, отримуючи бажаний косметичний препарат (лосьйон 1). Аналогічно отримували лосьйон порівняльного прикладу 1, в якому "засіб для придушення пігментації за даним винаходом (сполука 1)» замінювали водою, і лосьйон порівняльного прикладу 2, в якому "засіб для придушення пігментації за даним винаходом (сполука 1)» замінювали арбутином. Таблиця 3 Компонент Засіб для придушення пігментації за даним винаходом (сполука 1) POE (60) гідрована рицинова олія 1,3-бутандіол Гліцерин Поліетиленгліколь 400 1,2-пентандіол Ксантанова камедь Гідроксид калію Метилпарабен Вода Разом 20 % по масі 3,0 0,1 5,0 2,0 3,0 3,0 0,1 0,85 0,2 82,75 100,00 Приклад 2: отримання препарату прикладу 2 для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом Отримували крем "вода в маслі", який має склад, показаний в таблиці 4. Для цього компоненти А і В нагрівали до 80 °C і компоненти В поступово додавали до компонентів А, після чого здійснювали емульгування. Домагалися однорідності емульгованих частинок, використовуючи гомогенізатор, після чого склад перемішували і охолоджували, отримуючи косметичний препарат (крем 1). 25 Таблиця 4 Компонент А Ефір сахарози і жирної кислоти Вазелін Ланолін Рідкий парафін Силікон низької в'язкості Стеариловий спирт Стеаринова кислота Ундециленової кислоти моногліцерид Бентоніт, модифікований органічними компонентами 27 Масова частка 0,5 1,0 3,0 8,0 30,0 0,5 0,55 2,0 2,0 UA 111709 C2 В 1,3-бутандіол Гліцерин Сполука 1 Метилпарабен Вода Гідроксид калію Поліглюкозилоксіетил метакрилат (мол. маса: близько 100000) 5 5,0 20,0 3,0 0,2 23,25 0,9 0,1 Приклад 3: приклад отримання косметичного препарату за даним винаходом Отримували косметичний препарат (лосьйон-молочко 1), який являє собою препарат або композицію для нанесення на шкіру за даним винаходом, який має склад, показаний в таблиці 5. Для цього компоненти А, В і С нагрівали до 80 °C і компоненти С поступово при перемішуванні додавали до компонентів В, після чого здійснювали нейтралізацію. Потім при перемішуванні поступовододавали компоненти A. Досягали однорідності емульгованих частинок за допомогою Homo Mixer і отримували лосьйон-молочко. Таблиця 5 Компонент А Сквалан Сорбітану сесквистеарат Бутилпарабен В 1,3-бутандіол Ксантанова камедь Пемулен-TR1 (співполімер акрилової кислоти-метакрилової кислоти, модифікований алкілакрилатами) Метилпарабен Сполука 1 Вода С Гідроксид калію Вода Масова частка 10,0 2,0 0,1 5,0 0,1 0,2 0,1 3,0 48,55 0,95 30,0 10 15 20 25 30 Тестовий приклад 3: інгібуюча дія лосьйону 1 на пігментацію, викликану ультрафіолетовим випромінюванням, у людей Досліджували ефект інгібування пігментації під дією лосьйону 1 і косметичних препаратів порівняльного прикладу 1 і порівняльного прикладу 2. У кожного з учасників тесту, включеної в групу випадковим чином, вибирали ділянки шкіри розміром 1,5×1,5 см, розташовані на внутрішній стороні верхньої частини руки (плеча) в двох місцях і розділяли кожну на верхню і нижню частини, отримуючи таким чином по чотири ділянки у кожного учасника. Один раз на день здійснювали ультрафіолетове опромінення в мінімальній еритемній дозі (1 MED), причому це опромінення повторювали три рази протягом 3 днів підряд. Починаючи з першого дня після завершення опромінення, один раз на день протягом 28 днів підряд наносили досліджуваний склад в кількості 50 мкл. Одну із згаданих ділянок залишали необробленою. Через 24 години після закінчення нанесення для кожної з тестових ділянок визначали світловідбиття (яскравість) шкіри (величину L*), використовуючи вимірник різниці колірних відтінків (кольороаналізатор) (CR-300, Konica Minolta Holdings Inc.) для визначення значення ΔL* по відношенню до значення L* необробленої дільниці. Чим сильніше міра пігментації, тим нижче значення L*. Тому можна вважати, що чим більше значення ΔL*, тим в більшій мірі придушена пігментація. Результати показані в таблиці 6. Відповідно можна прийти до висновку, що косметичний препарат (лосьйон 1), який є препаратом для нанесення на поверхню шкіри за даним винаходом, має відмінну здатність придушувати пігментацію. Вважається, що причиною цього результату є дія сполуки, що міститься в описаному вище лосьйоні 1 сполуки 1, яка має здатність придушувати пігментацію. 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Prophilactic or ameliorating agent fo pigmentation

Автори англійською

Saitoh, Yuko, Kondo, Chihiro, Yamasaki, Takashi

Автори російською

Саитох Юко, Кондо Тихиро, Ямасаки Такаси

МПК / Мітки

МПК: C07C 233/69, A61K 31/198, C07C 233/83, A61Q 19/02, A61P 17/00, C07C 235/52, A61K 8/44

Мітки: запобігання, похідних, застосування, n-бензоїлсерину, пігментації, ослаблення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/32-111709-zastosuvannya-pokhidnikh-n-benzolserinu-dlya-zapobigannya-abo-oslablennya-pigmentaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування похідних n-бензоїлсерину для запобігання або ослаблення пігментації</a>

Подібні патенти