Система для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, комплект фрез та фреза для її реалізації, ніж фрези та спосіб його виготовлення

Номер патенту: 85652

Опубліковано: 10.02.2009

Автор: Забєліна-Фільковська Тетяна Сергіївна

Є ще 23 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ніж, встановлений в корпусі фрези для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, виконаний у вигляді металевої ріжучої пластини з ріжучою кромкою, який відрізняється тим, що пластина виконана симетричною відносно осі симетрії, ортогональної площині ножа (в плані), і засобів (елементів) його кріплення, має додаткову ріжучу кромку, розташовану симетрично першій ріжучій кромці, і забезпечена (щонайменше одним) отворами для кріпильних засобів (елементів), розташованими симетрично, а ріжучі кромки виконані під потрібний профіль поперечного перерізу заготовки з одночасним забезпеченням можливості збільшення терміну служби за рахунок почергового використання кожної ріжучої кромки при зміні положення пластини в корпусі, при цьому пластина виконана з матеріалу, що вибраний з ряду і складається зі сталей марки У10А, У11А, У12А, У13А, 11ХФ, 13Х, ХВ4, В2ФХ, ХВГ, ХВСГ, 9ХС, 8ХНТ, сталі марки HSS (Р18, Р12, Р8, Р6МЗ, Р6М5, Р6М5ФЗ, Р12ФЗ, Р18Ф2К5, Р10Ф5К5, Р9К5, Р9К10, Р9М4К8, Р6М5К5).

2. Система для обробки довгомірних виробів, переважно з деревини, що має обробляючий центр, забезпечений шпинделями, на кожному з яких встановлена відповідна фреза під кутом нахилу осі шпинделя до заготовки (до напряму подачі заготовки) для обробки частини поверхні заготовки виробу при її переміщенні (подачі) на обробку, при цьому фрези рознесені в просторі по довжині заготовки, яка відрізняється тим, що для забезпечення щонайменше односторонньої чистової обробки заготовки фрези встановлені на відповідних шпинделях, при цьому бокові фрези встановлені з можливістю одночасного (синхронного) регулювання ширини виступу і відповідного йому паза, що прорізають, і їх зміщення по висоті заготовки і з можливістю обробки заготовки регульованої товщини за рахунок використання регульованих елементів кріплення фрези на шпинделі та регульованих ножів фрези, а решта фрез встановлена на шпинделях з можливістю регулювання кутів нахилу осей шпинделів відносно заготовки і напряму подачі заготовки, при цьому в кожній фрезі встановлений з можливістю регулювання його положення щонайменше один ніж, виконаний за п. 1, при цьому комплект (фрез) складається з N фрез, виконаних складеними, причому N = 121, а товщина заготовки знаходиться в межах t = 10250 мм.

3. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що виконана з можливістю регулювання ширини а і глибини b виступу (шипа) і відповідного йому паза, що вирізають в оброблюваній заготовці, величини яких знаходяться в межах а = 420 мм і, відповідно, b = 515 мм.

4. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що виконана з можливістю регулювання зміщення с виступу (шипа) і відповідного йому паза, що вирізають, по висоті оброблюваної заготовки, величина якого знаходиться в межах с = 550 мм.

5. Комплект фрез для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, що містить щонайменше одну фрезу, кожна з яких виконана з корпусом, в якому за допомогою засобів кріплення встановлені ножі, кожний з яких являє собою металеву ріжучу пластину з ріжучою кромкою, який відрізняється тим, що кожна з фрез виконана складеною, забезпечена внутрішньою втулкою, яка роз'ємним з'єднанням зв'язана зі шпинделем, на якому зафіксована за допомогою фіксатора, співвісно встановлена в корпусі фрези, з'єднана з нею різьбовим з'єднанням і забезпечена щонайменше однією регулюючою (фіксуючою) стопорною гайкою з можливістю регулювання ширини та глибини виступу і відповідного йому паза, що вирізають, а також регулювання зміщення виступу і відповідного йому паза, що вирізають, по висоті оброблюваної заготовки.

6. Комплект фрез за п. 5, який відрізняється тим, що металева ріжуча пластина виконана вісесиметричною і симетричною відносно засобів (елементів) її кріплення до корпусу і забезпечена додатковою ріжучою кромкою, розташованою симетрично першій ріжучій кромці, при цьому ріжучі кромки виконані фігурними під потрібний профіль поперечного перерізу заготовки, а також з можливістю зміни положення пластини шляхом її повороту на 180° в площині пластини навколо осі симетрії і використання другої її ріжучої кромки після затуплення першої.

7. Фреза для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, що містить корпус, в якому за допомогою засобів (елементів) кріплення встановлені ножі, кожний з яких являє собою металеву ріжучу пластину з ріжучими кромками і отвором під засоби (елементи) її кріплення в корпусі, яка відрізняється тим, що виконана складеною, забезпечена внутрішньою втулкою, яка роз'ємним з'єднанням зв'язана зі шпинделем, на якому зафіксована за допомогою фіксатора, і співвісно встановлена в корпусі фрези і з'єднана з нею різьбовим з'єднанням і забезпечена щонайменше однією регулюючою (фіксуючою) стопорною гайкою з можливістю регулювання ширини виступу і відповідного паза, що вирізають, а також регулювання зміщення виступу і відповідного паза, що вирізають, по висоті оброблюваної заготовки, при цьому роз'ємне з'єднання втулки зі шпинделем виконане у вигляді шліцевого, шпонкового або кулачкового з'єднання, а також у вигляді гладкої циліндричної посадки.

8. Фреза за п. 7, яка відрізняється тим, що фіксатор з'єднання втулки зі шпинделем виконаний у вигляді стопорної, затяжної гайки.

9. Спосіб виготовлення ножа фрези у вигляді металевої ріжучої пластини з ріжучою кромкою, встановленої в корпусі фрези, для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, що містить послідовне виконання наступних операцій: отримання пластинчатої заготовки з необхідними габаритами шляхом різання (розрізання) металевої смуги за допомогою абразивного інструмента, пропалювання в заготовці отворів для кріпильних елементів на електроерозійному верстаті з використанням електричного розряду і технологічної рідини, розкрій (розкроювання) заготовки з попереднім наданням пластині потрібної форми її ріжучої кромки, створення на поверхні пластини базуючої гребінки з використанням профільного абразивного круга, остаточне профілювання металевої пластини з наданням її ріжучій кромці необхідної форми і розмірів і заточку ріжучої кромки, який відрізняється тим, що металеву смугу розрізають на заготовки такої ширини, яка забезпечує можливість безвідходного використання її частин в результаті розкрою, при цьому розкроювання (розкрій) заготовки з попереднім наданням пластині необхідної форми її ріжучих кромок виконують на електроерозійному верстаті з використанням електричного розряду в технологічній рідині між двома електродами, при цьому як один з електродів електроерозійного верстата використовують металевий провідник, виконаний рухомим ортогонально площині оброблюваної пластини, а як другий - пластинчату заготовку, а (остаточне) профілювання металевої пластини з наданням її ріжучій кромці потрібної форми і розмірів та заточку ріжучої кромки здійснюють на електроерозійному верстаті одночасно.

10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що як рухомий і переміщуваний електрод електроерозійного верстата використовують провід із термостійкого струмопровідного матеріалу.

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як термостійкий струмопровідний матеріал використовують мідь (Сu), латунь і/або сплав на основі вольфраму (W) і/або молібдену (Мо).

12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що металевий провідник, виконаний рухомим, переміщують в площині, ортогональній площині оброблюваної пластини, і відносно вказаної площини.

13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що профілювання металевої пластини з наданням її ріжучій кромці потрібної форми і розмірів та заточку ріжучої кромки здійснюють на електроерозійному верстаті одночасно.

14. Спосіб за будь-яким з пп. 9-13, який відрізняється тим, що в процесі електроерозійної обробки пластини металевий провідник, виконаний рухомим, переміщують горизонтально в площині, ортогональній площині оброблюваної поверхні пластини, встановленої горизонтально чи під кутом до горизонту, з горизонтальною швидкістю (швидкість розкрою), величина якої знаходиться в межах до V1 = (50150) 10-3 м/хв., а відносно вказаної площини - з вертикальною швидкістю (швидкість протяжки), величина якої знаходиться в межах V2 = 015 м/хв., при цьому використовують електричний розряд в технологічній рідині, робочі параметри якого наступні: діапазон робочих значень різниці потенціалів між рухомим електродом і оброблюваною пластиною Upoб. = 20,080,0 В; діапазон робочих значень струмів електричного розряду Іроб. = 10,030,0 А; діапазон робочих температур технологічної рідини Троб. = 1845 °С; діапазон частот слідування імпульсів, що подають на рухомий електрод і оброблювану пластину f = 2,04,0 кГц; діапазон шпаруватості робочих імпульсів  = Тімп./Тперіоду.100 % = 299 %, де Тімп. - тривалість імпульсу за період, с, при цьому мінімальна тривалість імпульсу складає Тімп. = 1 мкс, Тперіоду - тривалість періоду, с, а як робочу технологічну рідину використовують діелектричну рідину на основі переважно деіонізованої води.

Текст

1. Ніж, встановлений в корпусі фрези для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, виконаний у вигляді металевої ріжучої пластини з ріжучою кромкою, який відрізняється тим, що пластина виконана симетричною відносно осі симетрії, ортогональної площині ножа (в плані), і засобів (елементів) його кріплення, має додаткову ріжучу кромку, розташовану симетрично першій ріжучій кромці, і забезпечена (щонайменше одним) отворами для кріпильних засобів (елементів), розташованими симетрично, а ріжучі кромки виконані під потрібний профіль поперечного перерізу заготовки з одночасним забезпеченням можливості збільшення терміну служби за рахунок почергового використання кожної ріжучої кромки при зміні положення пластини в корпусі, при цьому пласти 2 (19) 1 3 85652 4 яких знаходяться в межах а = 4 ¸ 20 мм і, відповідмання пластинчатої заготовки з необхідними габано, b = 5 ¸ 15 мм. ритами шляхом різання (розрізання) металевої 4. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що висмуги за допомогою абразивного інструмента, пропалювання в заготовці отворів для кріпильних конана з можливістю регулювання зміщення с виступу (шипа) і відповідного йому паза, що вирізаелементів на електроерозійному верстаті з викоють, по висоті оброблюваної заготовки, величина ристанням електричного розряду і технологічної якого знаходиться в межах с = 5 ¸ 50 мм. рідини, розкрій (розкроювання) заготовки з попе5. Комплект фрез для обробки довгомірних вирореднім наданням пластині потрібної форми її ріжучої кромки, створення на поверхні пластини базубів переважно з деревини, що містить щонайменючої гребінки з використанням профільного ше одну фрезу, кожна з яких виконана з корпусом, в якому за допомогою засобів кріплення встановабразивного круга, остаточне профілювання мелені ножі, кожний з яких являє собою металеву талевої пластини з наданням її ріжучій кромці неріжучу пластину з ріжучою кромкою, який відрізобхідної форми і розмірів і заточку ріжучої кромки, який відрізняється тим, що металеву смугу розріняється тим, що кожна з фрез виконана складезають на заготовки такої ширини, яка забезпечує ною, забезпечена внутрішньою втулкою, яка роз'ємним з'єднанням зв'язана зі шпинделем, на якому можливість безвідходного використання її частин в зафіксована за допомогою фіксатора, співвісно результаті розкрою, при цьому розкроювання (розвстановлена в корпусі фрези, з'єднана з нею різькрій) заготовки з попереднім наданням пластині необхідної форми її ріжучих кромок виконують на бовим з'єднанням і забезпечена щонайменше оделектроерозійному верстаті з використанням еленією регулюючою (фіксуючою) стопорною гайкою з можливістю регулювання ширини та глибини виктричного розряду в те хнологічній рідині між двома ступу і відповідного йому паза, що вирізають, а електродами, при цьому як один з електродів елетакож регулювання зміщення виступу і відповідноктроерозійного верстата використовують металевий провідник, виконаний рухомим ортогонально го йому паза, що вирізають, по висоті оброблюваплощині оброблюваної пластини, а як другий ної заготовки. 6. Комплект фрез за п. 5, який відрізняється тим, пластинчату заготовку, а (остаточне) профілюванщо металева ріжуча пластина виконана вісесименя металевої пластини з наданням її ріжучій кромтричною і симетричною відносно засобів (елеменці потрібної форми і розмірів та заточку ріжучої кромки здійснюють на електроерозійному верстаті тів) її кріплення до корпусу і забезпечена додаткоодночасно. вою ріжучою кромкою, розташованою симетрично першій ріжучій кромці, при цьому ріжучі кромки 10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що як виконані фігурними під потрібний профіль поперухомий і переміщуваний електрод електроерозійречного перерізу заготовки, а також з можливістю ного верстата використовують провід із термостійкого струмопровідного матеріалу. зміни положення пластини шляхом її повороту на 11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 180° в площині пластини навколо осі симетрії і використання другої її ріжучої кромки після затуптермостійкий струмопровідний матеріал викорислення першої. товують мідь (Сu), латунь і/або сплав на основі 7. Фреза для обробки довгомірних виробів перевольфраму (W) і/або молібдену (Мо). 12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що важно з деревини, що містить корпус, в якому за металевий провідник, виконаний рухомим, передопомогою засобів (елементів) кріплення встановлені ножі, кожний з яких являє собою металеву міщують в площині, ортогональній площині обробріжучу пластину з ріжучими кромками і отвором під люваної пластини, і відносно вказаної площини. засоби (елементи) її кріплення в корпусі, яка від13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що профілювання металевої пластини з наданням її різняється тим, що виконана складеною, забезріжучій кромці потрібної форми і розмірів та заточпечена внутрішньою втулкою, яка роз'ємним з'єднанням зв'язана зі шпинделем, на якому ку ріжучої кромки здійснюють на електроерозійнозафіксована за допомогою фіксатора, і співвісно му верстаті одночасно. встановлена в корпусі фрези і з'єднана з нею різь14. Спосіб за будь-яким з пп. 9-13, який відрізняється тим, що в процесі електроерозійної обробки бовим з'єднанням і забезпечена щонайменше одпластини металевий провідник, виконаний рухонією регулюючою (фіксуючою) стопорною гайкою з можливістю регулювання ширини виступ у і відпомим, переміщують горизонтально в площині, ортовідного паза, що вирізають, а також регулювання гональній площині оброблюваної поверхні пластизміщення виступу і відповідного паза, що вирізани, встановленої горизонтально чи під кутом до горизонту, з горизонтальною швидкістю (швидкість ють, по висоті оброблюваної заготовки, при цьому розкрою), величина якої знаходиться в межах до роз'ємне з'єднання втулки зі шпинделем виконане у вигляді шліцевого, шпонкового або кулачкового V1 = (50 ¸ 150) 10-3 м/хв., а відносно вказаної плоз'єднання, а також у вигляді гладкої циліндричної щини - з вертикальною швидкістю (швидкість пропосадки. тяжки), величина якої знаходиться в межах V2 = 0 ¸ 15 м/хв., при цьому використовують електрич8. Фреза за п. 7, яка відрізняється тим, що фіксаний розряд в технологічній рідині, робочі параметтор з'єднання втулки зі шпинделем виконаний у вигляді стопорної, затяжної гайки. ри якого наступні: діапазон робочих значень різни9. Спосіб виготовлення ножа фрези у вигляді меці потенціалів між рухомим електродом і талевої ріжучої пластини з ріжучою кромкою, встаоброблюваною пластиною D Upoб. = 20,0 ¸ 80,0 В; новленої в корпусі фрези, для обробки довгомірдіапазон робочих значень струмів електричного них виробів переважно з деревини, що містить розряду Іроб. = 10,0 ¸ 30,0 А; діапазон робочих темпослідовне виконання наступних операцій: отриператур технологічної рідини Троб. = 18 ¸ 45 °С; 5 85652 6 діапазон частот слідування імпульсів, що подають мальна тривалість імпульсу складає Тімп. = 1 мкс, на рухомий електрод і оброблювану пластину f = Тперіоду - тривалість періоду, с, а як робочу техно2,0 ¸ 4,0 кГц; діапазон шпаруватості робочих імпулогічну рідину використовують діелектричну рідину на основі переважно деіонізованої води. льсів D = Тімп./Т періоду.100 % = 2 ¸ 99 %, де Тімп. тривалість імпульсу за період, с, при цьому міні Група винаходів має відношення до створення технології обробки довгомірних виробів, переважно з деревини, до засобів для обробки довгомірних виробів, в тому числі до систем на основі обробних центрів і/або фрезерних і тому подібних станків, які використовують фрезерний і тому подібний інструмент. Група винаходів може бути конкретно використана для виготовлення внутрішньої і зовнішньої облицювальної дошки для облицювання будівель, для настилу підлог, а також для виготовлення різних будівельних конструкцій. Крім того, група винаходів може бути використана для виготовлення вагонки, євровагонки, паркетної дошки, дошки для підлог, блок-хауса, імітатора стінового бруса, плінтуса, наличника, тарної дошки, багету, рійок і т.п. довгомірних (так званих погонажних) виробів. Технологія деревообробки, а також засоби, що забезпечують здійснення цієї технології, а саме: способи деревообробки, системи, в тому числі поточні лінії, обробні центри, фрезерні і т.п. станки, а також інструменти для цієї ж цілі, в тому числі комплекти фрез для обробки окремих видів (різновидів) довгомірів, (широко) відомі і описані, наприклад, в таких джерелах інформації, що характеризують рівень техніки, як - то: [- Власов Г.Д. и др. Технология деревообрабатывающи х производств. - М., 1967 [1]; - Потемкин В.Л. Деревообрабатывающие станки и автоматические линии. - М., "Лесная пр-сть", 1987 [2]; - Кучеров И.К., Пашков В.К. С танки и инструменты лесопильно-деревообрабатывающего производства. - М., "Лесная пр-сть", 1970 [3]; - Древаль А.Е. Основы проектирования инструментальных систем. Курс лекций. - М, МВТУ им. Баумана, 1997 [4] та ін.] Так, із джерел інформації, що характеризують рівень техніки, відомий спосіб обробки довгомірних виробів з деревини, наприклад, вагонки, який включає отримання заготовки виробу, її встановлення і закріплення на станині обробного центру, переважно фрезерного станка, і наступну її обробку щонайменше з однієї сторони за допомогою інструменту, що обертається, переважно фрези, з профілюванням оброблюваних поверхонь при переміщенні (подачі) заготовки і/або інструмента, при цьому бокові поверхні заготовки оброблюють з отриманням на одній з них виступ у, а на другій відповідного йому пазу. Із вказаних джерел інформації, що характеризують рівень техніки, відома також система для обробки довгомірних виробів з деревини, що має обробний центр, забезпечений шпинделями, на кожному з яких встановлена відповідна фреза під кутом нахилу вісі шпинделя до заготовки (до на прямку подачі заготовки) для обробки частини поверхні заготовки виробу при її переміщенні (подачі) в станку, при цьому фрези рознесені у просторі по довжині заготовки. Крім того, відомий комплект фрез для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, що містить щонайменше одну фрезу, кожна з яких виконана з корпусом, в якому за допомогою засобів кріплення встановлені ножі, кожний з яких представляє собою металеву ріжучу пластину з ріжучою кромкою. Відома також і фреза для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, що містить корпус, в якому за допомогою засобів кріплення встановлені ножі, кожний з яких представляє собою металеву ріжучу пластину з (одною) ріжучою кромкою та отвором під засоби (елементи) її кріплення в корпусі. Вказані ножі, встановлені в корпусі фрези для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, виконані (кожний) у вигляді металевої ріжучої пластини з одною ріжучою кромкою. Крім того, відомий спосіб виготовлення ножа для фрези у вигляді металевої ріжучої пластини, встановленої в корпусі фрези для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, що включає послідовне виконання наступних операцій: отримання заготовки у вигляді пластини з необхідними габаритами і твердістю шляхом різання (розрізання) металевої смути з необхідною твердістю за допомогою абразивного інструмента, пропалювання в заготовці отворів для кріпильних елементів на електроерозійному станку з використанням електричного розряду і технологічної рідини, розкрій (розкроювання) заготовки з наданням пластині попередньої форми її ріжучої кромки, створення на поверхні пластини базуючої гребінки з використанням профільного абразивного круга, остаточне профілювання металевої пластини з наданням її ріжучій кромці необхідної форми і розмірів і заточення ріжучої кромки. Відома технологія деревообробки, засоби її здійснення, в тому числі відома система для обробки довгомірних виробів з деревини, відомий комплект фрез для обробки довгомірних виробів з деревини, відома фреза для обробки довгомірів, відомий ніж фрези і відомий спосіб його виготовлення, разом і кожний окремо, забезпечують достатньо високий рівень ефективності технології. Проте рівень ефективності відомої технології деревообробки, а також засобів, що забезпечують здійснення цієї технології, є порівняно недостатнім внаслідок ряду взаємопов'язаних причин, які, до того ж, накладаються одна на одну. Головні причини порівняно недостатньої ефективності відомої технології деревообробки і одно 7 85652 8 часно з цим - засобів її здійснення, в тому числі і в є відомий спосіб обробки довгомірних виробів пепершу чергу - технології обробки довгомірних виреважно з деревини, що включає отримання загоробів, наступні: товки виробу, її встановлення і закріплення на 1) При використанні відомої технології необстанині обробного центру та наступн у її обробку хідно під кожний вид продукції створити свій, тобто щонайменше з однієї сторони за допомогою інспеціальний, ріжучий інструмент - свій ніж, зі свострумента, що обертається, переважно фрези, з єю ріжучою кромкою, який встановлюють в корпусі профілюванням оброблюваних поверхонь при своєї фрези. Тим самим, наприклад, для чотипереміщенні (подачі) заготовки на обробку, при рьохсторонньої обробки кожного довгомірного вицьому бокові поверхні заготовки обробляють з робу фактично потрібні щонайменше чотири ножі і отриманням на одній з них виступ у (шипа), а на чотири фрези. З урахуванням тієї обставини, що другій - відповідного йому пазу [див., наприклад, кількість типів, а також типорозмірів довгомірних Темин СИ. Способ обработки погонажных деталей виробів може бути значно вищою, ніж одиниця, из древесины многогранной формы поперечного відповідним чином зростає необхідна кількість сечения и устройство для его осуществления. робочих фрез, що суттєво збільшує витрати вироОпис винаходу до патенту РФ №2080253, 6 В27М бника і, природно, знижує ефективність технології 3/06, заяв. 1993.03.11, опуб. 1997.05.27] -Прототип деревообробки внаслідок недостатньої універсалі- 1 [5]. зації способу для обробки довгомірів і засобів для Хоча відомий спосіб обробки довгомірних виреалізації способу, в том числі обробного інструробів з деревини має порівняно більш високу ефементу, і, як результат - підвищені витрати у виробктивність як за рахунок підвищення технологічносника; ті, так і за рахунок покращення експлуатаційних 2) До цього треба додати, що продуктивність характеристик продукції, що випускається, проте відомої технології деревообробки і засобів для її йому все ж притаманні наступні недоліки: здійснення порівняно недостатня внаслідок неви1) Відомий спосіб може бути використаний сокого наробітку, що забезпечує ніж фрези і пов'ятільки для виготовлення дерев'яних віконних рам, заної з цим необхідності заміни ножа та перенаста при його використанні потрібно під кожний вид роювання обладнання. Так, ніж зі сталі HSS (Р18, продукції створити свій, тобто спеціальний, ріжуР12, Р8, Р6М3, Р6М5, Р6 М5Ф3, Р12Ф3, Р18Ф2К5, чий інструмент - свій набір фрез, при цьому кожна Р10Ф5К5, Р9К5, Р9К10, Р9М4К8, Р6М5К5) за вітчиз фрез - зі своїм ножем зі своєю, одною, ріжучою зняною номенклатурою порівняно з ножами з інкромкою, який встановлюють в корпусі фрези. Тим струментальної сталі, які використовувались в самим, наприклад, для чотирьохсторонньої оброббільш ранніх технологіях, має порівняно більш ки кожного довгомірного виробу за однією з техновисоку стійкість і забезпечує наробіток від заточки логій способу (так звана технологія-1, а всього у до заточки ножа, величина якого визначається прототипі є 6 технологій) фактично потрібний один з комплектів фрез, що включає 10 наборів фрез. В можливістю обробки 5×103 ¸ 104пог.м довгомірних той же час другий з комплектів фрез для тієї же виробів, в той час як ніж, наприклад, з твердого технології -1 включає 16 наборів фрез. Тощо. При сплаву (карбіди металів, металокераміка чи кераміка), забезпечує можливість обробки до цьому кожна з фрез кожного комплекту має індивідуальний за формою і розмірами ніж. 2×104пог.м довгомірних виробів від заточки до заДо того ж, кількість типів оброблюваних довточки ножа. Однак, для твердосплавного ножа цей гомірних виробів може бути значно вищою одининаробіток одночасно є його ресурсом, після чого ці. З урахуванням цієї обставини відповідно значно ніж відправляють в утиль. Тому, якщо враховува ти зростає потрібна кількість комплектів робочих ціну твердосплавного ножа, яка приблизно на пофрез і кількість необхідних фрез в кожному комрядок вища за ціну металевого ножа, то неможна плекті. Це суттєво збільшує витрати виробника і не визнати, що відносна характеристика, яка вивідповідно зменшує е фективність технології дерезначає собівартість деревообробки 1пог.м довговообробки внаслідок недостатньої універсалізації мірного виробу, обробленого за один технологічспособу обробки довгомірів і засобів для реалізації ний цикл, складає: способу, в тому числі обробного інструменту; Собівартість обробки 1пог.м довгоміра = Ціна 2) До цього треба додати, що продуктивність ножа/Погонаж довгоміра, праці, яку забезпечують відомий спосіб деревообу металевого ножа все ж більш приваблива, хоча робки і засоби для здійснення відомого способу, теж є величиною, порівняно недостатньою на тлі порівняно недостатня внаслідок невисокого нарозагальної недостатньої продуктивності відомого бітку, що забезпечує ніж фрези. Так, ніж зі сталі інструмента для деревообробки за відомою техHSS порівняно зі стальними ножами, які викориснологією. Тим самим, ефективність відомої технотовувались в більш ранніх технологіях, має порівлогії і засобів її реалізації недостатня внаслідок няно більш високу стійкість і забезпечує можлипорівняно високої собівартості обробки довгомірів і засобів для реалізації способу деревообробки, в вість обробки 5×103пог.м довгомірних виробів від заточки до заточки ножа, в той час як ніж, напритому числі обробного інструменту; клад, з твердого сплаву забезпечує можливість 3) Ефективність відомої технології недостатня внаслідок порівняно вузьких те хнологічних можлиобробки 2×104пог.м довгомірних виробів від заточвостей відомого способу деревообробки, в тому ки до заточки ножа. Однак, якщо враховувати ціну числі обробного інструмента щодо випуску номенножа з твердого сплава, яка приблизно на порядок клатури (гами) довгомірних виробів. вища за ціну металевого ножа, то неможна не виНайбільш близьким до заявленого за своєю знати, що відносна характеристика, яка саме і витехнічною сутністю і результатом, що досягається, значає собівартість деревообробки 1пог.м довго 9 85652 10 мірного виробу, обробленого за один технологічвключає 16 блоків фрез, тощо. При цьому кожна з ний цикл, а саме: фрез кожного комплекту має індивідуальний за Собівартість обробки 1пог.м довгоміра = Ціна формою і розмірами ніж. ножа/Погонаж довгоміра, До того ж, кількість типів оброблюваних дову металевого ножа все ж є більш привабливою, гомірних виробів може бути значно вищою одинихоча, на нашу думку, теж є величиною, порівняно ці. З ура хуванням цієї обставини відповідно ще недостатньою на тлі загальної недостатньої пробільш зростає потрібна кількість комплектів рободуктивності відомого інструменту для деревооброчих фрез і кількість необхідних фрез в кожному бки за відомою технологією. Тим самим, ефективкомплекті. Це суттєво збільшує витрати виробника ність відомої технології, тобто відомого способу і відповідно зменшує е фективність відомої систеобробки довгомірів з деревини, і засобів її реаліми для деревообробки внаслідок недостатньої зації недостатня внаслідок порівняно високої собіуніверсалізації її і засобів для реалізації способу, в вартості обробки довгомірів і засобів для реалізатому числі обробного інструменту; ції способу деревообробки, в тому числі обробного 2) До цього треба додати, що продуктивність інструменту; відомої системи для деревообробки і засобів для її 3) Відомий спосіб призначений тільки для виреалізації порівняно недостатня внаслідок одноготовлення дерев'яних віконних рам. Тим самим, часної обробки довгомірів тільки з однієї сторони і, його ефективність порівняно недостатня внаслідок отже, необхідності багаторазової обробки довгомівузьких технологічних можливостей як відомого рів в цілому - за декілька проходів. Крім того, проспособу деревообробки, так і обробного інструмедуктивність відомої системи для деревообробки нту в тому числі, оскільки вони непридатні для довгомірів порівняно мала внаслідок невисокого випуску широкої номенклатури (гами) довгомірних наробітку, що забезпечує ніж фрези. Так, ніж зі виробів. сталі HSS, що у ві тчизняній класифікації відповіНайбільш близькою до заявленої за своєю дає Р6М5 і Р18, має порівняно більш високу стійтехнічною сутністю і результатом, якого досягакість порівняно зі стальними ножами, які викорисють, є відома система для обробки довгомірних товувались в більш ранніх технологіях, і виробів переважно з деревини, що має обробний забезпечує можливість обробки 5×103пог.м довгоцентр, забезпечений шпинделями, на кожному з мірних виробів від заточки до заточки ножа, в той яких встановлена відповідна фреза під кутом начас як ніж, наприклад, з твердого сплаву, забезпехилу вісі шпинделя до заготовки (до напряму почує можливість обробки 2×104пог.м довгомірних дачі заготовки) для обробки частини поверхні завиробів від заточки до заточки ножа. Однак, якщо готовки виробу при її переміщенні (подачі на враховувати ціну ножа з твердого сплаву, яка є обробку) відносно шпинделя, при цьому фрези приблизно на порядок вищою за ціну металевого рознесені в просторі по довжині заготовки [див., ножа зі сталі HSS, то не можна не визнати, що наприклад, Темин С.И. Способ обработки погонавідносна характеристика, що саме визначає собіжных деталей из древесины многогранной формы вартість деревообробки 1пог.м довгомірного виропоперечного сечения и устройство для его осущебу, обробленого за один технологічний цикл, а ствления. - Опис винаходу до патенту РФ саме: №2080253, 6 B27M3/06, заявл.1993.03.11, Собівартість обробки 1 пог.м довгоміра = Ціна опубл.1997.05.27] - Прототип - 2 [5]. ножа/Погонаж довгоміра, Відома система для обробки довгомірних виу металевого ножа зі сталі HSS все ж більш робів з деревини забезпечує можливість отриманприваблива, хоча, на погляд автора-заявника, таня порівняно більш високої ефективності як за кож є величиною, яка є порівняно недостатньою, рахунок виготовлення погонажних деталей з більш на тлі загальної недостатньої продуктивності відовисоким ступенем точності щодо розмірів попемого інструмента для деревообробки за відомою речного перетину та більш високою якістю обробки технологією. Тим самим, ефективність відомої поверхні за рахунок одночасного подовжнього технології, тобто відомого способу обробки довгофрезерування паралельних граней набором з мірів з деревини, і засобів її реалізації є недостатдвох фрез, встановлених на одному шпинделі ченьою внаслідок порівняно високої собівартості рез розподільчу втулку. обробки довгомірів і засобів для реалізації способу Однак, відомій системі для обробки довгомірів деревообробки, в тому числі обробного інструменз деревини притаманні ті ж самі недоліки, що й ту; відомому способу, а саме: 3) Відома система призначена для викорис1) Відома система може бути використана тання тільки в одній технології. Тим самим, її ефетільки для виготовлення дерев'яних віконних рам, ктивність є порівняно недостатньою внаслідок вубо при її використанні необхідно під кожний вид зьких технологічних можливостей як самої продукції створити свій, тобто спеціальний, ріжусистеми для деревообробки довгомірів з деревичий інструмент - свій комплект фрез, при цьому ни, так і обробного інструменту для її реалізації, кожна з фрез - зі своїм ножем зі своєю ріжучою оскільки вони непридатні для випуску широкої нокромкою, який встановлюють в корпусі своєї фременклатури (широкої гами) довгомірних виробів. зи. Тим самим, наприклад, для чотирьохсторонКрім того, недоліком відомої системи є й те, ньої обробки кожного довгомірного виробу за одніщо для обробки кожного виду (кожної різновидносєю з технологій способу (так звана технологія -1) ті) довгомірних виробів з деревини, а саме для фактично потрібний один з комплектів фрез, що обробки верхньої, нижньої та бокових поверхонь включає 10 блоків (наборів) фрез. В той же час кожного виду (кожної різновидності) довгоміра, другий з комплектів фрез для тієї же технології -1 необхідно мати свій спеціальний (окремий) ком 11 85652 12 плект фрез, хоча відома система забезпечує можвитрати у виробника за рахунок необхідності мати ливість використання набору з двох фрез, встаноневиправдано велику кількість комплектів багатовлених на одному шпинделі через розподільчу численних наборів різних фрез з різними ножами втулку для одночасного подовжнього фрезеруваннавіть для однієї технології. У випадку ж необхідня паралельних граней. ності обробки декількох (видів) довгомірів ці виНайбільш близьким до заявленого за своєю трати пропорційно зростають до досить значних технічною сутністю та результатом, що досягаєтьрозмірів; ся, є відомий комплект фрез для обробки довгомі2) Порівняно висока собівартість обробки доврних і т.п. виробів переважно з деревини, що місгомірів і засобів для реалізації способу деревообтить щонайменше одну фрезу, кожна з яких робки, в тому числі собівартість виробництва і обвиконана з корпусом, в якому за допомогою засослуговування обробного інструменту; бів кріплення встановлені ножі, кожний з яких 3) Порівняно вузькі технологічні можливості представляє собою металеву ріжучу пластину з обробного інструменту щодо випуску номенклатуріжучою кромкою [див., наприклад, Е.А.Негинский, ри (гами) довгомірних виробів. Г.А.Зо тов, М.А.Надольский. Насадные фрезы для Крім того, відома фреза, яка є насадною склаизготовления современных деревянных окон. - В деною фрезою з декількох елементарних фрез зі ж. "Светопрозрачные конструкции", № 5, 2001] вставними ножами у вигляді металевої ріжучої Прототип - 3 [6]. пластини з одною ріжучою кромкою, має ще й той Порівняно з рівнем техніки відомий комплект недолік, що обробку довгомірів з деревини зі склафрез для подовжньо-фрезерної обробки довгомірдним профілем поперечного перетину виконують них виробів з деревини забезпечує можливість декількома фрезами, оскільки достатньо важко отримання порівняно більш високої ефективності виконувати ріжучу кромку ножа під цей складний за рахунок виготовлення погонажних деталей з профіль. В результаті кількість необхідних фрез більш високим ступенем точності щодо розмірів ще більш зростає і одночасно з цим зростають поперечного перетину і з більш високою якістю витрати у виробника, а також собівартість виробобробки поверхні внаслідок одночасного подовжництва і обслуговування, які ще більш зростають. нього фрезерування необхідних поверхонь довгоЗа своєю те хнічною сутністю та результатом, мірного виробу. що досягається, найбільш близьким до заявленого Однак відомому комплекту фрез притаманні ножа фрези є відомий ніж, встановлений в корпусі вказані вище недоліки -порівняно недостатня ефефрези для обробки довгомірних виробів переважктивність внаслідок того, що: но з деревини, виконаний у вигляді металевої рі1) Універсалізація відомого комплекту фрез жучої пластини з однією ріжучою кромкою [див., для обробки довгомірів недостатня і, як результат, наприклад, Акланбетов А.С. Фреза. - Опис вина- підвищені витрати у виробниказа рахунок необходу до патенту РФ №2053873, 6 B27G13/08, західності мати багаточисленні комплекти різних явл. 1993.09.21, опубл. 1996.02.10] - Прототип -5 фрез навіть для одної технології обробки різних [7|). видів (різновидів) довгомірів. Тому у випадку необВище вказана відома конструкція ножа забезхідності обробки декількох довгомірів ці витрати печує підвищення ефективності відомого способу пропорційно зростають до обтяжуючих розмірів; обробки довгомірних виробів з деревини за раху2) Порівняно висока собівартість обробки довнок підвищення продуктивності праці при обробці гомірів і засобів для реалізації способу деревообдовгомірів з деревини, а також за рахунок підвиробки, в тому числі обробного інструменту; щення якості обробки виробів при одночасній еко3) Порівняно вузькі технологічні можливості номії ножів і фрез. обробного інструменту щодо випуску номенклатуОднак, вказана ефективність порівняно недори (гами) довгомірних виробів. статня внаслідок вже вказаних вище причин, а Найбільш близькою до заявленої фрези за саме: своєю те хнічною сутністю і результатом, що дося1) Універсалізація відомої фрези з відомими гається, є відома фреза для обробки довгомірних ножами для обробки довгомірів є недостатньою і, виробів переважно з деревини, яка містить корпус, як результат, - підвищені витрати у виробника за в якому за допомогою засобів (елементів) кріпленрахунок необхідності мати велику кількість комня встановлені змінні ножі, кожний з яких предстаплектів багаточислених наборів різних фрез з різвляє собою металеву ріжучу пластину з (одною) ними ножами навіть для однієї технології. У випадріжучою кромкою і отвором під засоби (елементи) ку ж необхідності обробки декількох довгомірів ці кріплення її в корпусі [див., наприклад, витрати пропорційно зростають до досить значних Е.А.Негинский, Г.А.Зотов, М.А.Надольский. Насарозмірів; дные фрезы для изготовления современных де2) Собівартість обробки довгомірів і засобів ревянных окон. - В ж. "Светопрозрачные конструкдля реалізації способу деревообробки, в тому чиции", №5, 2001 - Прототип - 4 [6]]. слі обробного інструмента, порівняно висока; Відома фреза має порівняно більш високу 3) Технологічні можливості обробного інструефективність внаслідок більш високої продуктивменту, що стосуються номенклатури (гами) довгоності обробки і підвищення терміну служби. мірних виробів, що випускається, є порівняно вузьОднак відомій фрезі притаманні вище вказані кі. недоліки - порівняно низька (недостатня) ефективЗа своєю те хнічною сутністю та результатом, ність внаслідок того, що: що досягається, найбільш близьким до заявленого 1) Універсалізація відомої фрези для обробки є відомий спосіб виготовлення ножа фрези у видовгомірів недостатня і, як результат, - підвищені гляді металевої ріжучої пластини, встановленої в 13 85652 14 пазу корпуса фрези для обробки довгомірних вибів для його реалізації, в тому числі системи для робів переважно з деревини, який включає посліобробки довгомірних і т.п. виробів переважно з довне виконання наступних операцій: отримання деревини, комплекту фрез для цієї цілі, фрези пластинчатої заготовки з необхідними габаритами (варіантів) для їх здійснення, ножа фрези, а також шляхом різання (розрізання) металевої смуги за способу виготовлення вказаного ножа. допомогою абразивного інструмента; пропалюТой факт, що кожний окремо винахід заявлевання в заготовці щонайменше одного отвору для ної групи і (вся) заявлена група винаходів в цілому кріпильних елементів на електроерозійному станку вирішують одну й ту ж загальну задачу, підтверз використанням електричного розряду і технолоджується тим, що кожний окремо винахід заявлегічної рідини; розкрій (розкроювання) заготовки з ної групи призначений для здійснення (реалізації) попереднім наданням пластині необхідної форми інших винаходів гр упи або створений з викорисїї ріжучій кромці, створення на поверхні пластини танням інших винаходів групи. Так, винахід "Спосіб базуючої гребінки з використанням профільного виготовлення ножа фрези" призначений для реаабразивного круга, остаточне профілювання мелізації винаходів "Ніж фрези", "Фреза", "Комплект талевої ріжучої пластини з наданням її ріжучій фрез для подовжньо-фрезерної обробки довгоміркромці необхідної форми і розмірів і заточення них виробів", "Система для обробки довгомірних ріжучої кромки [див., наприклад, "Изготовление виробів" і "Спосіб обробки довгомірних виробів профильных ножей для фрез всех европейских переважно з деревини". производителей из высококачественной стали Так само винахід "Ніж фрези" призначений для фирмы "TIGRA". Проспект фирмы "TOOL LAND", реалізації винаходів "Фреза", "Комплект фрез для адреса: htth://www.toolland.ru/services.asp.type, обробки довгомірних виробів", "Система для обгрудень 2007p. - Прототип - 6 [8]]. робки довгомірних виробів" і "Спосіб обробки довВказаний вище відомий спосіб виготовлення гомірних виробів переважно з деревини". ножа фрези забезпечує порівняно з рівнем техніки Аналогічним чином справа стосується й інших підвищення ефективності роботи фрези у відомооб'єктів заявленої групи. му способі обробки довгомірних виробів з деревиІ саме ця обставина - спорідненість технічних ни за рахунок підвищення продуктивності праці на задач, що вирішуються кожним об'єктом заявленої основних операціях по обробці довгомірів, а також групи окремо - підтверджує можливість, необхідза рахунок підвищення якості обробки виробів з ність і достатність об'єднання цих об'єктів в одну одночасною економією ножів, як вказано в проспезаявлену груп у винаходів, тобто підтверджує той кті фірми. факт, що наявність в групі кожного окремо взятого Однак, вказана ефективність порівняно недовинаходу заявленої групи є необхідним, а їх сукупстатня внаслідок вказаних вище причин, а саме: ність - достатньою для вирішення поставленої 1) Універсалізація відомої фрези з відомими технічної задачі і отримання технічного результаножами для обробки довгомірів недостатня і, як ту, запланованого єдиним винахідницьким задурезультат, - це є причиною підвищених витрат у мом і отриманого при реалізації винаходу. виробника за рахунок необхідності мати багато Рішення технічної задачі, вказаної у даному комплектів багаточисленних наборів різних фрез з винаході, забезпечує отримання запланованого різними ножами навіть для однієї і тієї ж технології. технічного результату, який полягає в підвищенні У випадку ж необхідності обробки декількох (різефективності технології обробки довгомірів з дених) довгомірів, тобто у випадку необхідності виревини і засобів для здійснення цієї технології депуску декількох довгомірних виробів, ці витрати ревообробки за рахунок: пропорційно зростають до дуже значних розмірів; 1) Підвищення універсалізації, в результаті чо2) Порівняно висока собівартість обробки довго у виробника знижуються витрати на виробництгомірів і засобів для реалізації способу деревообво і експлуатацію робочого інструменту, що сприяє робки, в тому числі обробного інструмента, вназниженню собівартості продукції, яку випускають; слідок недостатньо високої продуктивності праці; 2) Зменшення витрат часу на наладку (пере3) Порівняно вузькі технологічні можливості наладку) обладнання і багатосторонню обробку обробного інструменту щодо випуску номенклатудовгоміру за один прохід при збереженні необхідри (гами) довгомірних виробів. ної якості обробки поверхонь, в результаті чого Таким чином, вище вказані найбільш близькі підвищується продуктивність праці у виробника, до заявлених за технічною сутністю та результащо також сприяє зниженню собівартості продукції, том, який досягається, технічні рішення, що прияку випускають; йняті як прототип-1, прототип-2, прототип-3, про3) Розширення технологічних можливостей витотип-4, прототип-5 та прототип-6, не можуть користовуваного обладнання і інструменту для забезпечити достатньо високої (порівняно більш випуску більш широкої номенклатури (гами) доввисокої) ефективності технології обробки довгомігомірних виробів, в результаті чого у виробника рних виробів переважно з деревини і засобів для її також підвищується продуктивність праці і знижуреалізації. ється собівартість продукції, що випускається. Тому задача, яку вирішує заявлена нами група Отримання вказаного технічного результату і винаходів, об'єднаних єдиним винахідницьким вирішення поставленої у винаході технічної задачі задумом, тобто кожний винахід заявленої групи забезпечено тим, що у відомому способі обробки окремо і (уся) група винаходів разом відповідають довгомірних виробів переважно з деревини, який єдиному винахідницькому задуму, і полягає в підвключає отримання заготовки виробу, її встановвищенні ефективності способу обробки довгомірлення і закріплення на станині обробного центру і них виробів переважно з деревини, а також засонаступну її обробку щонайменше з одної сторони 15 85652 16 за допомогою інструменту, що обертається, переСистема виконана з можливістю обробки заговажно фрези, з профілюванням оброблюваних товки, товщина якої знаходиться в межах поверхонь при переміщенні (подачі) заготовки, при t=10 ¸ 250мм. цьому бокові поверхні заготовки обробляють з Система виконана з можливістю регулювання отриманням на одній з них виступ у (шипа), а на ширини і глибини виступ у (шипа) і відповідного другій - відповідного йому пазу, згідно винаходу, йому пазу, що вирізають в оброблюваній заготовбокові поверхні заготовки обробляють із забезпеці, величини яких знаходяться в межах а=4 ¸ 20мм ченням можливості регулювання ширини виступу і і, відповідно, b=5 ¸ 15мм. відповідного йому пазу, що прорізають, можливосСистема виконана з можливістю регулювання ті зміщення їх по висоті заготовки, при одночасній зміщення виступу (шипа) і відповідного йому пазу, можливості обробки заготовки регульованої товщо вирізають, по висоті оброблюваної заготовки, щини за рахунок використання регульованих елевеличина якого знаходиться в межах с=5 ¸ 50мм. ментів кріплення фрези на шпинделі та регульоФрези системи мають ножі, виготовлені з маваних ножів фрези, а кожну з інших поверхонь теріалу, що вибирають з ряду, який складається з заготовки обробляють щонайменше однією відпосталей марки У10А, У11А, У12А, У13А, 11ХФ, 13Х, відною фрезою, забезпеченою щонайменше одХВ4, В2ФХ, ХВГ, ХВСГ, 9 ХС, 8 ХНТ та сталі марки ним ножем з двома фігурними ріжучими кромками, HSS (Р18, Р12, Р8, Р6М3, Р6 М5, Р6 М5Ф3, Р12Ф3, виконаними вісесиметрично і симетрично відносно Р18Ф2К5, Р10Ф5К5, Р9К5, Р9К10, Р9М4К8, елементів кріплення ножа, з можливістю переусР6М5К5). тановки і наступного використання другої фігурної Отримання вказаного технічного результату і ріжучої кромки ножа при повороті ножа (в плані) на вирішення поставленої у винаході технічної задачі 180° в площині пластини навколо вісі симетрії пісзабезпечено і тим, що у відомому комплекті фрез ля затуплення першої кромки. для обробки довгомірних виробів, переважно з При цьому оброблені поверхні додатково піддеревини, що містить щонайменше одну фрезу, дають чистовій обробці шляхом встановлення і кожна з яких виконана з корпусом, в якому за довикористання чистових фрез переважно на тому ж помогою засобів кріплення встановлені ножі, кожобробному центрі. ний з яких представляє собою металеву ріжучу Отримання вказаного технічного результату і пластину з ріжучою кромкою, згідно винаходу, мевирішення поставленої у винаході технічної задачі талева ріжуча пластина виконана симетричною забезпечено і тим, що у відомій системі для обровідносно вісі симетрії, ортогональної площині плабки довгомірних виробів, переважно з деревини, стини (в плані) і засобів (елементів) її кріплення в що має обробний центр, забезпечений шпинделякорпусі, забезпечена додатковою ріжучою кромми, на кожному з яких встановлена відповідна кою, розташованою симетрично першій ріжучій фреза під кутом нахилу вісі шпинделя до заготовкромці. При цьому в пластині виконані двосторонні ки (до напряму подачі заготовки) для обробки часв плані фігурні ріжучі кромки під потрібний профіль тини поверхні заготовки виробу при її переміщенні поперечного перетину заготовки і отвори під крі(подачі на обробку), при цьому фрези рознесені в пильні засоби (елементи), виконані симетрично просторі по довжині заготовки, згідно винаходу, відносно вісі симетрії та елементів її кріплення, (а система забезпечена комплектом фрез, що забезтакож) з можливістю зміни положення пластини печують щонайменше односторонню чистову обшляхом її повороту на 180° в площині пластини робку заготовки і встановлених на відповідних навколо вісі симетрії і використання другої її ріжушпинделях, при цьому бокові фрези встановлені з чої кромки після затуплення першої. Крім того, можливістю одночасного (синхронного) регулюкожна з фрез комплекту виконана складовою у вання ширини виступ у і відповідного йому пазу, що вигляді набору елементарних фрез, забезпечена прорізають, і їх зміщення по висоті заготовки і з внутрішньою втулкою, яка роз'ємним з'єднанням можливістю обробки заготовки регульованої товпов'язана зі шпинделем, на якому зафіксована за щини, за рахунок використання регульованих еледопомогою фіксатора, співвісно встановлена в ментів кріплення фрези на шпинделі та регульокорпусі фрези, з'єднана з нею різьбовим з'єднанваних ножів фрези, а решта фрез встановлена на ням і забезпечена щонайменше одною регулююшпинделях з можливістю регулювання кутів нахичою (фіксуючою) стопорною гайкою з можливістю лу вісей шпинделів відносно заготовки і напряму регулювання ширини та глибини виступ у і відповіподачі заготовки, при цьому в кожній фрезі встадного йому паза, що вирізають, а також регулюновлений з можливістю регулювання його половання зміщення виступу (шипа) і відповідного йому ження щонайменше один ніж, розташований симепазу, що вирізають, по висоті оброблюваної заготрично відносно вісі симетрії та елементів його товки. кріплення і забезпечений двома фігурними ріжуОтримання вказаного технічного результату і чими кромками. вирішення поставленої у винаході технічної задачі При цьому система містить комплект фрез для забезпечено, крім того, і тим, що у відомій фрезі чистової обробки заготовки, кількість яких обумовдля обробки довгомірних виробів, переважно з лена кількістю та якістю оброблюваних поверхонь. деревини, що містить корпус, в якому за допомоСистема може додатково містити фрези для гою засобів (елементів) кріплення встановлені чистової обробки заготовки. ножі, кожний з яких представляє собою металеву Комплект фрез в системі складається з N ріжучу пластину з одною ріжучою кромкою і отвофрез, виконаних складовими, при цьому N=1 ¸ 21. ром під засоби (елементи) кріплення її в корпусі, згідно винаходу, металева ріжуча пластина виконана вісесиметричною і симетричною відносно 17 85652 18 засобів (елементів) її кріплення до корпусу, і зачної задачі забезпечено ще й тим, що у відомому безпечена додатковою ріжучою кромкою, розтаспособі виготовлення ножа фрези у вигляді меташованою симетрично першій ріжучій кромці, при левої ріжучої пластини, встановленої в пазу корцьому ріжучі кромки виконані фігурними під необпуса фрези, для обробки довгомірних виробів пехідний профіль поперечного перетину заготовки, а реважно з деревини, що містить послідовне також з можливістю зміни положення пластини виконання наступних операцій: отримання пластишляхом її повороту на 180° в площині пластини нчатої заготовки з необхідними габаритами шлянавколо вісі симетрії і використання другої її ріжухом різання (розрізання) металевої смуги за допочої кромки після затуплення першої. могою абразивного інструменту, пропалювання в Варіантом технічного рішення фрези для заготовці отворів для кріпильних елементів на отримання вказаного технічного результату і виріелектроерозійному станку з використанням електшення поставленої у винаході те хнічної задачі є ричного розряду в те хнологічній рідині, розкрій фреза для обробки довгомірних виробів переваж(розкроювання) заготовки з попереднім наданням но з деревини, що містить корпус, в якому за допластині необхідної форми її ріжучій кромці, ствопомогою засобів (елементів) кріплення встановлерення на поверхні пластини базуючої гребінки з ні ножі, кожний з яких представляє собою використанням профільного абразивного круга, металеву ріжучу пластину з (одною) ріжучою кромостаточне профілювання металевої пластини з кою і отвором під засоби (елементи) її кріплення в наданням її ріжучій кромці необхідної форми і корпусі, згідно винаходу, виконана складовою у розмірів, заточку ріжучої кромки, згідно винаходу, вигляді набору елементарних фрез, забезпечена металеву смугу розрізають на заготовки такої шивнутрішньою втулкою, яка роз'ємним з'єднанням рини, яка забезпечує можливість безвідходного пов'язана зі шпинделем, на якому зафіксована за використання її частин в результаті розкрою. При допомогою фіксатора, співвісно (коаксіально) цьому розкроювання (розкрій) заготовки з поперевстановлена в корпусі фрези і з'єднана з нею різьднім наданням пластині необхідної форми її ріжубовим з'єднанням і забезпечена щонайменше одчих кромок виконують на електроерозійному станною регулюючою (фіксуючою) стопорною гайкою з ку з використанням електричного розряду в можливістю регулювання ширини виступу (шипа) і технологічній рідині між двома електродами. При відповідного йому пазу, що вирізають, а також рецьому як один з електродів електроерозійного гулювання зміщення виступу (шипа) і відповідного станку використовують металевий провідник, випазу, що вирізають, по висоті оброблюваної загоконаний рухомим і переміщуваним в площині, ортовки. тогональній площині оброблюваної пластинчатої При цьому роз'ємне з'єднання втулки зі шпинзаготовки, а як другий - пластинчату заготовку. А делем може бути виконане у вигляді шліцевого, (остаточне) профілювання металевої пластини з шпонкового або кулачкового з'єднання, а також у наданням її ріжучій кромці необхідної форми і вигляді гладкої циліндричної посадки втулки з фікрозмірів і заточку ріжучої кромки здійснюють на сацією положення. електроерозійному станку одночасно. Фіксатор шліцевого з'єднання виконаний у виЯк рухомий і переміщуваний електрод електгляді фіксуючого дистанційно кільця. роерозійного станка використовують дріт із термоКрім того, отримання вказаного технічного рестійкого струмопровідного матеріалу. зультату і вирішення поставленої у винаході техніЯк термостійкий струмопровідний матеріал чної задачі забезпечено ще й тим, що у відомому може бути використана мідь (Сu), латунь і/або ножі, встановленому в пазах корпусу фрези для сплав на основі вольфраму (W) і/або молібдену обробки довгомірних виробів переважно з дереви(Мо). ни, виконаному у вигляді металевої ріжучої пласПри цьому металевий провідник, виконаний тини з одною ріжучою кромкою, згідно винаходу, рухомим, переміщують в площині, ортогональній пластина виконана симетричною відносно вісі сиплощині оброблюваної пластини, і/або відносно метрії, ортогональної площині ножа (в плані) і завказаної площини. собів (елементів) її кріплення до корпусу, має доПрофілювання металевої пластини з надандаткову ріжучу кромку, розташовану симетрично ням її ріжучій кромці необхідної форми і розмірів першій ріжучій кромці, і забезпечена щонайменше та заточку ріжучої кромки здійснюють на електроодним отвором для кріпильних засобів (елеменерозійному верстаті одночасно. тів), розташованими симетрично відносно вісі сиВ процесі електроерозійної обробки пластини метрії і елементів її кріплення до корпусу, а ріжучі металевий провідник, виконаний рухомим, перекромки виконані під потрібний профіль поперечноміщують горизонтально в площині, ортогональній го перетину заготовки з одночасним забезпеченплощині оброблюваної поверхні пластини, встаноням можливості збільшення терміну служби за вленої горизонтально чи під кутом до горизонту, з рахунок почергового використання кожної ріжучої горизонтальною швидкістю (швидкість розкрою), кромки при зміні положення пластини в корпусі. величина якої знаходиться в межах до Пластина виконана з матеріалу, що вибираV1=(50 ¸ 150)•10-3м/хв., а відносно вказаної плоється з ряду, який складається зі сталей марки щини - з вертикальною швидкістю (швидкість проУ10А, УМА, У12А, У13А, 11ХФ, 13Х, ХВ4, В2ФХ, тяжки), величина якої знаходиться в межах ХВГ, ХВСГ, 9ХС, 8 ХНТ та сталей марки HSS (Р18, V2=0 ¸ 15м/хв. При цьому використовують електР12, Р8, Р6М3, P6M5, Р6М5Ф3, Р12Ф3З, Р18Ф2К5, ричний розряд в технологічній рідині, робочі параР10Ф5К5, P9K5, P9K10, P9M4K8, P6M5K5). метри якого наступні: Нарешті, отримання вказаного технічного результату і вирішення поставленої у винаході техні 19 85652 20 - діапазон робочих значень різниці потенціалів одного комплекту з 4-х універсальних фрез заявміж рухомим електродом і оброблюваною пластиленої конструкції можна за рахунок реалізації заявленої групи винаходів забезпечити одночасну ною D Uроб =20,0 ¸ 80,0В; чотирьохсторонню обробку довгомірних виробів - діапазон робочих значень струмів електричпри виготовленні облицювальної дошки як для ного розряду Іроб =10,0 ¸ 30,0А; внутрішнього, так і зовнішнього облицювання буді- діапазон робочих температур технологічної вель, а також для настилання підлоги, а, крім того, ¸ 45°С; рідини Троб =18 при виготовленні "вагонки", "євровагон- діапазон частот слідування імпульсів, що поки",(паркетної) дошки для підлоги, блок-хауса, імідають на рухомий електрод і оброблювану пластатора стінового бруса, плінтуса, наличника, тартину f=2,0 ¸ 4,0кГц; ної дошки, дерев'яних вікон, дверей і інших - діапазон шпаруватості робочих імпульсів довгомірних виробів, тобто при здійсненні, як мініD = Тімп/Tперіода •100%=2 ¸ 99%, Де Tiмп -- тривалість мум, 63 технологій з одночасним підвищенням імпульсу за період, с, якості обробки виробів. Це веде до скорочення при цьому мінімальна тривалість імпульсу витрат у виробника на робочий інструмент та його складає Тімп.мін.=1 мкс, обслуговування; Тперіоду - тривалість періоду, с, 2) Разом з тим, це забезпечує також і скороа як робочу технологічну рідину використовують чення витрат часу у виробника на обробку довгодіелектричну рідину на основі переважно деіонізомірних виробів, що веде до зниження собівартості ваної води. продукції; Технічним результатом такого виконання по3) Крім того, це забезпечує також суттєво ставленої у винаході технічної задачі є досягнення більш широкі технологічні можливості обробного нової - порівняно більш високої (достатньо висоінструменту по розширенню номенклатури (гами) кої, підвищеної) ефективності обробки довгомірних довгомірних виробів, що випускають. виробів переважно з деревини і засобів для її реаВказані переваги заявленого винаходу порівлізації за рахунок: няно з відомими технічними рішеннями відобра1) Підвищення універсалізації засобів здійсжені в Таблиці 1 (див. нижче). нення нової технології обробки - при наявності Таблиця 1 Величина показника Відоме технічне рішення (Прототипи 1 ¸ 6) заявлене технічне рішення 1. Кількість фрез в комплекті при обробці довгомірно- N•4, де N - кіль- 4 (тобто кількість потрібних фрез в го і подібного виробу кість виробів N раз менша порівняно з прототипом) 2. Кількість оброблюваних типів (типорозмірів) довгомірних і подібних виробів з використанням одного 1 60 і більше комплекту фрез 3. Витрати у виробника на робочий інструмент та його 100% 30 ¸ 80% обслуговування 4. Витрати часу у виробника на допоміжні операції 100% 60 ¸ 80% при обробці довгомірних і подібних виробів 5. Собівартість продукції у виробника 100% 85 ¸ 90% 6. Наявність широких технологічних можливостей + 7.Якість обробки поверхонь - величина шорсткуватос0,003-0,01 0,002 ¸ 0,008 ті, мм Таким чином, технічний результат, що забезпечується при реалізації даного винаходу, полягає в тому, що комплектом, який складається з 4 універсальних фрез (фрезерних головок), які використовують 4 (чотири) типа ножів, забезпечують обробку і виготовлення шляхом профілювання за 1-2 (один-два) проходи, щонайменше, 63 (шестидесяти трьох) видів довгомірних виробів практично будь-якого призначення, будь-якої форми поперечного перетину, будь-якого профілю, а саме: - облицювальних дощок для внутрішнього облицювання будівель; - облицювальних дощок для зовнішнього облицювання будівель; - дощок для настилання підлог; - вагонки; - євровагонки; - (паркетних) дощок для настилання підлог; - блокхауса; - імітатора стінового бруса; - плінтуса; - наличників; - тарної дошки; - шкантів; - багету; - удаваних планок; - рейок; - деталей дверних коробок; - наличників-плінтусів; - обкладок, карнизів; - меблевих профілів; - штапиків віконних; - поручнів (перил); - черенків; 21 85652 22 - підвісних стель та ін. тову обробку заготовки 8, і встановлені на відповіНадалі сутність заявленого винаходу (групи дних шпинделях 3 ¸ 6 та 10 ¸ 13. винаходів) пояснюється фігурами креслень та приПри цьому бокові фрези 7 встановлені на кладами конкретного виконання винаходу. Однак, шпинделях 5, 6, 10 та 11 з можливістю одночаснона думку автора-заявника, сутність винаходу не го (синхронного) регулювання ширини виступу може бути обмежена тільки варіантами реалізації, 15а ¸ 15е і відповідного йому пазу 16а ¸ 16е, що які відображені на фігурах креслень та у вказаних прорізають, з можливістю регулювання їх зміщенприкладах, бо, на думку автора-заявника, вона є ня по висоті заготовки 8 і з можливістю обробки значно ширшою. заготовки 8 регульованої товщини за рахунок виНижче на представлених в описі фігурах крескористання регульованих елементів 17 кріплення лень схематично відображені: фрез на шпинделях 5, 6,10 і 11 та регульованих Фіг.1, 2 - заявлена система для реалізації заножів 18 вказаних фрез. явленого способу обробки довгомірних виробів з Решта фрез встановлена на шпинделях 3, 4, деревини, аксонометрія; 12 і 13 з можливістю регулювання кутів нахилу Фіг.3-17, 28 - заявлений комплект з двох фрез вісей шпинделів відносно до заготовки 8 і напрямдля реалізації заявленого способу обробки довгоку подачі заготовки. При цьому можливість регумірних виробів з деревини за допомогою заявлелювання ширини виступу 15а ¸ 15е і відповідного ної системи, аксонометрія; паза 16а ¸ 16е, що прорізають, забезпечують Фіг.18, 19, 54, 62, 63 - заявлений комплект з (Фіг.15, 16) за рахунок зміни взаємного розміщення трьох фрез для реалізації заявленого способу обфрез за допомогою дистанційних кілець і втулок, робки довгомірних виробів з деревини за допомоможливість регулювання зміщення виступу гою заявленої системи, аксонометрія; Фіг.20 - за15а ¸ 15е і відповідного йому пазу 16а ¸ 16е, що явлена фреза, аксонометрія; Фіг.21, 22 - заявлена прорізають, забезпечують за рахунок відповідного фреза (варіант), аксонометрія; регулювання положення всього інструменту сисФіг.23-26 - заявлений ніж фрези: відповідно, теми. Можливість обробки заготовки 8 регульовавид спереду, (Фіг.23 і 25) та вид збоку, поперечний ної товщини за рахунок використання регульоваперетин (Фіг.24 і 26); них елементів кріплення фрез на шпинделях 5, 6, Фіг.27, 29-53, 55-61, 64-126, 128, 129-156 - ва10 і 11 та регульованих ножів вказаних фрез ріанти профілів поперечного перетину довгомірних (Фіг.3-26, 28, 54-65, 127, 128) забезпечують шля(погонажних) виробів і відповідних їм комплектів хом фіксації гайкою. А можливість регулювання ножів заявлених фрез згідно винаходу; кутів нахилу вісей шпинделів 3, 4, 12 і 13 щодо Фіг.127 - заявлений комплект з чотирьох фрез заготовки 8 і напрямку подачі заготовки забезпедля реалізації заявленого способу обробки довгочують за рахунок використання механізмів поворомірних виробів з деревини за допомогою заявлету (не показані). ної системи, аксонометрія; В кожній з фрез 7, тобто у фрезах 7-1, 7-2, 7-3 Фіг.157, 158 - пристрій, що реалізує заявлений і 7-4, встановлений (на Фіг.1 та 2 не показано) з спосіб виготовлення ножа фрези з використанням можливістю регулювання його положення щонайелектроерозійного станка, аксонометрія; менше один ніж 18, виконаний у вигляді металевої Фіг.159 - схема, що пояснює заявлений спосіб пластини і розташований вісесиметрично відносно виготовлення ножа фрези, вид зверху, перетин; вісі 19 симетрії, ортогональної до площини ножа Фіг.160 - розкрий заготовки заявленого ножа 18 (в плані) і елементів 17 його кріплення, і забезфрези, вид зверху. печений щонайменше двома фігурними ріжучими Заявлена система (Фіг.1-160) для обробки докромками 20 і, відповідно, 20-1. вгомірних виробів 1, переважно з деревини, має Система (Фіг.1-160) містить комплект 9 фрез 7 обробний або фрезерний і т.п. верстат зі станиною для чистової обробки заготовки 8, кількість яких 2 і шпинделями 3 ¸ 6, на кожному з яких встановобумовлена і залежить від кількості і якості оброблена відповідна фреза 7, тобто фрези 7-1, 7-2, 7-3 люваних поверхонь. та 7-4, під кутом нахилу вісі шпинделя до заготовЗагальна можлива в комплекті 9 кількість фрез ки 8, тобто до напрямку подачі заготовки 8, для 7, виконаних складеними, визначається числом N, обробки щонайменше частини поверхні заготовки яке знаходиться в межах N=1 ¸ 21. 8 з отриманням виробу 1, наприклад: На Фіг.1 та 127 відображена система, в якій - дошки 1а для настилання підлог або паркетвикористаний комплект з чотирьох фрез, на Фіг.2 ної дошки; відповідно, з восьми фрез, на Фіг.3-17 - з двох - вагонки 1б радіусної з полкою з округленими фрез, а на Фіг.18,19,54,62,63 - з трьох фрез. кромками, розділеними полкою; Система (Фіг.1-160) виконана з можливістю - вагонки 1в радіусної з округленими кромкаобробки заготовки 8, товщина якої лежить у межах ми, з'єднаними в стик; t = 10 ¸ 250 мм. - вагонки 1г з прямими скошеними кромками, Система (Фіг.1-160) виконана з можливістю рерозділеними полкою; гулювання ширини а та глибини b виступу 15 і від- вагонки 1д з прямими скошеними кромками, повідного пазу 16, що вирізають в оброблюваній з'єднаними в стик; заготовці 8, величини яких знаходяться в межах а - блокхаусу 1е і т.д., = 4 ¸ 20 мм і, відповідно, b = 5 ¸ 15 мм. при цьому фрези рознесені в просторі по довСистема (Фіг.1-160) виконана з можливістю режині заготовки 8. гулювання зміщення виступу (шипа) 15 і відповідСистема забезпечена комплектом 9 фрез 7, ного йому пазу 16, що вирізають, по висоті обробякі забезпечують щонайменше односторонню чис 23 85652 24 люваної заготовки 8, величина якого лежить в ме3. Зміною взаємного розміщення бокових фрез змінюються розміри з'єднуючих елементів погонажах с = 5 ¸ 50 мм. Вибір діапазонів заявлених значень N, t, a, b жних виробів, а саме ширина пазу, що прорізають, приблизно до типу виробу: та с визначається умовами практичної та економічної доцільності, технологічної необхідності та - Вагонка -4 ¸ 5мм; конструктивними можливостями. - Дошка для настилання підлоги (паркетна Система (Фіг.1-160) виконана з комплектом 9 дошка), блок-хаус -6 ¸ 8мм. фрез 7, що мають ножі 18, виготовлені з матеріаЗаявлена фреза 7 (Фіг.3-28, 54-65, 127, 128) лу, який вибирають з ряду, що складається зі стадля подовжньо-фрезерної обробки довгомірних і лей марок У10А, У11А, У12А, У13А, 11ХФ, 13Х, подібних виробів 1 переважно з деревини містить ХВ4, В2ФХ, ХВГ, ХВСГ, 9ХС, 8 ХНТ та сталей маркорпус 21, в якому за допомогою засобів 17 кріпки HSS (Р18, Р12, Р8, Р6М3, Р6М5, Р6 М5Ф3, лення встановлені ножі 18, кожний з яких предстаР12Ф3, Р18Ф2К5, Р10Ф5К5, Р9К5, Р9К10, Р9М4К8, вляє собою металеву ріжучу пластину щонайменР6М5К5). ше з одною ріжучою кромкою 20. Комплект 9 фрез 7 (Фіг.3-26) для (подовжньоМеталева ріжуча пластина 18 (Фіг.23-26,55-61) фрезерної) обробки довгомірних і подібних виробів виконана симетричною відносно вісі 19 симетрії, 1, переважно з деревини, містить щонайменше що ортогональна до площини ножа 18 (в плані), і одну фрезу 7, кожна з яких виконана з корпусом засобів 17 її кріплення до корпусу 21 фрези. Вона 21, в якому за допомогою засобів кріплення 17 забезпечена додатковою ріжучою кромкою 20-1, встановлені ножі 18. Кожний з ножів представляє розташованою симетрично першій ріжучій кромці собою металеву ріжучу пластину щонайменше з 20 відносно вісі 19. одною ріжучою кромкою 20. У варіантах виконання, відображених на Металева ріжуча пластина ножа 18 виконана Фіг.23-26, 55-61, в пластині ножа 18 виконані дво(вісе)симетричною відносно вісі симетрії 19, яка сторонні у плані, фігурні ріжучі кромки 20 та 20-1 ортогональна площині пластини ножа 18 (в плані) і під необхідний профіль поперечного перетину заелементів 17 його кріплення і забезпечена додатготовки 8 і отвір 25 під елементи 17 кріплення ноковою ріжучою кромкою 20-1, розташованою симежа 18 у корпусі 21, виконані симетрично відносно трично першій ріжучій кромці 20 відносно вісі сивісі 19 симетрії, яка ортогональна до площини метрії 19. пластини (у плані), і елементів її кріплення. При цьому в ножовій пластині 18 виконані двоФігурні ріжучі кромки 20 і 20-1 (на Фіг.23-26, 55сторонні в плані фігурні ріжучі кромки 20 і 20-1 під 61) під потрібний профіль поперечного перетину потрібний профіль поперечного перетину заготовзаготовки 8 і отвір 25 під елементи 17 кріплення ки 8 і отвору під кріпильні елементи 17, виконані ножа 18 у корпусі 21 виконані з можливістю зміни симетрично відносно вісі 19 симетрії, яка ортогоположення пластини шляхом її повороту на 180° у нальна площині пластини (в плані) і елементів 17 площині пластини навколо центру симетрії і викойого кріплення. ристання другої її ріжучої кромки 20-1 після затупКожна з фрез 7 комплекту 9 виконана з можлення першої ріжучої кромки 20. ливістю зміни положення пластини ножа 18 шляОсобливості варіанту фрези 7, відображеного хом її повороту на 180° в площині пластини навкона Фіг.15,16 полягають в тому, що фреза виконана ло вісі 19 симетрії і використання другої її ріжучої складеною у вигляді набору (елементарних фрез). кромки 20-1 після затуплення першої ріжучої кромПри цьому фреза 7 забезпечена внутрішньою ки 20. втулкою 22, яка роз'ємним з'єднанням пов'язана з Кожна з фрез 7 комплекту 9 виконана складевідповідним шпинделем 3-6, 10-13, на якому вона ною у вигляді набору (елементарних фрез). закріплена за допомогою фіксатора шпинделя (не Кожна з фрез 7 комплекту 9 забезпечена внупоказаний) і який є приналежністю обладнання. трішньою втулкою 22, яка роз'ємним з'єднанням Одночасно з цим внутрішня втулка 22 співвісзв'язана зі шпинделем 3-6, 10-13, на якому зафікно (коаксіально) встановлена в корпусі 21 фрези 7, сована за допомогою фіксатора 22-1 (не показаз'єднана з нею різьбовим з'єднанням і забезпечена ний). щонайменше однією регулюючою (фіксуючою) Кожна з фрез 7 комплекту 9 співвісно (коаксіастопорною гайкою 24 з можливістю регулювання льно) встановлена в корпусі 21 фрези 7, з'єднана з ширини і глибини виступ у (шипа) 15 і відповідного нею різьбовим з'єднанням і забезпечена щонаййому пазу 16, що прорізають, а також з можливісменше одною регулюючою (фіксуючою) стопорною тю регулювання зміщення виступу (шипа) 15 і відгайкою 24 з можливістю регулювання ширини і повідного йому пазу 16, що прорізають, по висоті глибини виступ у (шипу) 15 і відповідного йому пазу оброблюваної заготовки 8. 16, що вирізають, а також регулювання зміщення У варіанті фрези 7, відображеному на Фіг.15, виступу 15 і відповідного пазу 16, що вирізають, по особливістю фрези 32, 33 є те, що вона виконана висоті оброблюваної заготовки 8 виробу 1. складеною з двох корпусів для забезпечення регуХарактерними особливостями комплектів, вілювання ширини пазу довгомірного виробу, що, в дображених на фіг.3-19,28, 54,62-63, 127 є: свою чергу, значно розширює можливості усього 1. Основна частина фрез, що складають комкомплекту, а саме збільшує асортимент продукції плекти, є постійною; як за геометричними розмірами, так і за призна2. Шляхом заміни фрез (попарно) в лівому і ченням. правому наборах суттєво змінюється зовнішній Заявлений ніж фрези 7 (Фіг.55-61) для обробки вигляд виробу і його призначення; довгомірних і подібних виробів 1, переважно з деревини, встановлений у корпусі 21 фрези 7 і вико 25 85652 26 наний у вигляді металевої ріжучої пластини 18 з заготовки 31 такої ширини, яка забезпечує (дає) ріжучою кромкою 20. можливість безвідходного використовування її Пластина ножа 18 виконана симетричною відчастини, що залишається в результаті вказаного носно вісі 19 симетрії, яка є ортогональною плорозкрою. щині ножа (в плані), і елементам 17 його кріплення Розкрій заготовки 31 з використанням електі має додаткову, др угу ріжучу кромку 20-1, розтароерозійного верстату (Фіг.157-160) та пристрою, шовану симетрично першій ріжучій кромці 20, і відображеного на Фіг.157-159, забезпечує отризабезпечена отвором 25 для кріпильних елементів мання з однієї, наприклад, заготовки 31 одразу ж, 17, розташованим симетрично, а ріжучі кромки 20 і тобто практично за одну операцію, двох ножових 20-1 виконані під необхідний профіль поперечного пластин 18 (Фіг.159-160) з виготовленими (сфорперетину заготовки 8 з одночасним забезпеченням мованими) ріжучими кромками 20 і 20-1, оскільки можливості збільшення терміну служби за рахунок розрізання заготовки 31 на дві частини з викориспочергового використання кожної ріжучої кромки танням електроерозійного верстату саме на дві при зміні положення пластини ножа 18 у корпусі ножові пластини 18, здійснюють одночасно з їх 21. профілюванням і заточкою ріжучих кромок 20 і 20Пластина ножа 18 виконана з матеріалу, що 1. вибирають з ряду, що складається із сталей марки Як рухомий і переміщуваний електрод 28 елеУ10А, У11А, У12А, У13А, 11 ХФ, 13Х, ХВ4, В2ФХ, ктроерозійного верстату в пристрої, відображеноХВГ, ХВСГ, 9ХС, 8 ХНТ та сталей марки HSS (Р18, му на Фіг.157-159, використаний дріт з термостійР12, Р8, Р6М3, Р6М5, Р6 М5Ф3, Р12Ф3, Р18Ф2К5, кого струмопровідного матеріалу. Як термостійкий Р10Ф5К5, Р9К5, Р9К10, Р9М4К8, Р6М5К5). струмопровідний матеріал використаний сплав на Заявлений спосіб виготовлення ножа фрези основі міді (Сu). Таке виконання електроду 28 посхематично пояснюється фігурами креслень 157в'язане з тим, що в процесі експлуатації він зазнає 160. Пристрій, відображений на Фіг.157-160, реалісуттєвих енергетичних впливів, в результаті чого зує заявлений спосіб виготовлення ножа 18 фрези нагрівається, при цьому його характеристики, в 7 у вигляді ріжучої пластини з спеціальної інструтому числі його термостійкість і міцність, погіршументальної сталі, що характеризується високою ються, що може вивести з ладу установку. стійкістю і достатньо високою твердістю. Ніж приДля запобігання цьому електрод 28 виконаний значений для установки в корпусі 21 фрези 7 з рухомим і переміщуваним в площині, ортогональметою обробки довгомірних і подібних виробів, ній площині оброблюваної заготовки 31. Крім того, переважно з деревини. для кращого тепловідводу увесь пристрій, відоЗаявлений спосіб виготовлення ножа фрези бражений на Фіг.157-159, поміщений в технологічвключає послідовне виконання наступних операцій ну рідину 32 (не показано). (Фіг.157-160): Для зниження енерговитрат і покращення тех- отримання пластинчатої заготовки з необхіднологічних умов обробки заготовок 31 імпульсну ними габаритами шляхом різання (розрізання) передачу електроенергії на рухомий електрод 28 металевої смуги за допомогою абразивного інздійснюють безконтактним шляхом. Для цього струменту, обидві котушки 27 і 27-1 погоджено розміщують - виготовлення в заготовці отворів 25 для крі(не показано) на замкнутий стальний сердечник з пильних елементів 17 на електроерозійному версмагнітом'якої електротехнічної сталі і використотаті з використанням електричного розряду і техвують їх (сумісно) як складову (з двох частин) втонологічної рідини, ринну обмотку (силового імпульсного) трансфор- розкрій (розкроювання) заготовки з поперематора, в первинну обмотку якого (не показана) днім наданням пластині необхідної форми попепоступають імпульси напруги від джерела живленречного перетину заготовки 8 довгомірного виробу ня електроерозійного верстату. Погоджене розмі1 (з деревини), щення котушок 27 та 27-1 на сердечнику трансфо- створення базуючої гребінки 30 з викорисрматора забезпечує складання векторів напруги, танням профільного абразивного круга, яка наводиться в обох частинах його вторинної - профілювання металевої пластини 18 з наобмотки. Оскільки конструктивні розміри обох коданням її ріжучій кромці 20 потрібної форми попетушок 27 і 27-1 практично однакові, сумарна (загаречного перетину заготовки 8 довгомірного виробу льна) кількість їх витків практично є величиною 1і постійною з огляду на те, що в той час як з одної - заточку ріжучої кромки 20. котушки провідник змотується, він тут же намотуВідмітною особливістю заявленого способу є ється на другу котушк у. Можливість виникнення те, що розкроювання (розкрій) заготовки 31 з накороткозамкнутих витків при намотуванданням пластині 18 попередньої форми потрібного ні/змотуванні рухомого електрода 28 на кожну копоперечного перетину виробу 1 з деревини викотушку, а також неоднаковість лінійних швидкостей нують на електроерозійному верстаті з викориснамотування і розмотування за рахунок зміни у танням електричного розряду і те хнологічної рідирізних напрямках лінійних швидкостей одного і ни між двома електродами. При цьому як один з того ж рухомого електрода 28 на поверхні обох електродів електроерозійного верстату використокотушок 27 і 27-1 (на одній, приймальній, - зростає вують металевий провідник 28, виконаний рухов зв'язку зі збільшенням діаметру намотки, а на мим (і переміщуваним) у площині, ортогональній другій - відповідно, зменшується у зв'язку зі змендо площини оброблюваної пластини 18, а як друшенням діаметру намотки) усуваються за допомогий - саму заготовку (пластину) 18. При цьому пегою відомих засобів (не показано). ред розкроєм заготовки 31 смугу розрізають на 27 85652 28 Пристрій, що відображений на Фіг.157-159, хакої якості обробки і прийнятної економічної ефекрактеризується тим, що він забезпечує перемітивності. щення рухомого електроду 28 у площині, ортогоЗаявлена система (Фіг.1-160) для обробки дональній поверхні пластини 18, укріпленої на вгомірних виробів працює наступним чином (опис станині 2-1 електроерозійного верстату, зі швидкіроботи заявленої системи одночасно є описом стю (швидкість розкрою), величина якої знахозаявленого способу обробки довгомірних виробів). Заявлений спосіб складається з отримання задиться в межах до V1=(50 ¸ 150) • 10-3м/хв., а відносно вказаної площини - зі швидкістю (швидкість готовки 8 виробу 1, її наступної установки і закріплення на станині 2 обробного центру, переважно протяжки), величина якої знаходиться в межах фрезерного верстату, і наступної обробки щонайV2=0,1 ¸ 15м/хв. Обґрунтуванням заявлених діапаменше з однієї сторони за допомогою інструменту, зонів швидкостей V1 та V2 є наступні розміркуванщо обертається, переважно фрези 7, з профілюня. ванням оброблюваних поверхонь заготовки 8 при При значеннях V1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for working lengthy articles mainly of wood, set of mills and mill for its realization, mill cutter and method of manufacture thereof

Автори англійською

Zabielina-Filkovska Tetiana Serhiivna

Назва патенту російською

Система для обработки длинномерных изделий, преимущественно из древесины, комплект фрез и фреза для ее реализации, нож фрезы и способ его изготовления

Автори російською

Забелина-Фильковская Татьяна Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A01F 29/00, B21D 53/00, A01F 29/02, B27C 9/00, B02C 18/18, B27C 5/00, B27G 13/00, B27M 3/00

Мітки: фреза, виробів, довгомірних, деревини, комплект, фрез, обробки, виготовлення, реалізації, переважно, фрези, спосіб, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/31-85652-sistema-dlya-obrobki-dovgomirnikh-virobiv-perevazhno-z-derevini-komplekt-frez-ta-freza-dlya-realizaci-nizh-frezi-ta-sposib-jjogo-vigotovlennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для обробки довгомірних виробів переважно з деревини, комплект фрез та фреза для її реалізації, ніж фрези та спосіб його виготовлення</a>

Подібні патенти