Зв’язані із полімером кватериленові і/або териленові барвники і композиції, що їх містять

Номер патенту: 109721

Опубліковано: 25.09.2015

Автори: Паскер Сесіль, Тіллер Томас, Комьорьок Орельєн

Є ще 22 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підвищення щонайменше одного із розчинності кватериленового і/або териленового барвника і його здатності диспергуватися в рідкому середовищі, який відрізняється тим, що спосіб включає етап, на якому забезпечують ковалентне зв'язування кватериленового і/або териленового барвника із полімером, який є розчинним у рідкому середовищі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що полімер містить фенольну смолу формули

,

де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кватериленовий і/або териленовий барвник містить сполуку формули (А) або (В), або (С),

,

де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (А) або формули (В) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-СО- або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або може бути заміщена [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-;

R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН;

групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CON(R")2, OCONHR", OCON(R")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 за умови, що (n+р) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X як замісник.

4. Кватериленовий і/або териленовий барвник, розчинність якого або його здатність диспергуватися в полярному рідкому середовищі була підвищена за допомогою способу за п. 1.

5. Ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник формул (А) або (В), або (С),

,

де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (А) або формули (В) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-CO- або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або може бути заміщена [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-;

R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН;

групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CON(R")2, OCONHR", OCON(R")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 за умови, що (n+р) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X як замісник;

за умови, що щонайменше одна група X являє собою групу формули -L-P, де L являє собою ковалентний зв'язок або місткову групу, а Р являє собою полімерну молекулу.

6. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де кватериленовий і/або териленовий барвник являє собою сполуку формули (А) або (В), або (С).

7. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де кватериленовий і/або териленовий барвник являє собою сполуку формули (А) або (В), або (С), де групи Z можуть бути однаковими або різними і являють собою О або N-R.

8. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де L є вибраним із О, СОО, ОСО, CONH і НСОО.

9. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де полімер Р містить фенольну смолу формули

,

де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30.

10. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де кватериленовий і/або териленовий барвник містить барвник однієї із формул (І) - (IX),

,

де

групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що у наведених вище формулах елементарна ланка -CO-Z-CO-(у випадку формули (І) або (II) одна або обидві елементарні ланки формули -СО-Z-CO-) може бути заміщена елементарною ланкою -CS-Z-CO- або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість циклічного ангідриду), і, крім того, за умови, що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-СO-;

R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

R1, R2 і R3 незалежно вибрані із водню, необов'язково заміщеного С1-С4алкілу, необов'язково заміщеного С1-С4алкіл-СООН, необов'язково заміщеного С1-С4алкіл-SО3Н, необов'язково заміщеного С1-С4алкоксі, необов'язково заміщеного моно(С1-С4)алкіламіно, необов'язково заміщеного ди(С1-С4)алкіламіно, необов'язково заміщеного С1-С4аміноалкілу, галогену, ціано, нітро і SO3H;

групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН;

групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CO(NR")2, OCONHR", OCO(NR")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і якщо присутні дві групи R", вони також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

у випадку формул (V), (VII) і (IX) кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8) за умови, що (n+p) не перевищує 8; і у випадку інших формул кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 7 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7) за умови, що (n+p) не перевищує 7;

Р являє собою полімерну молекулу.

11. Спосіб одержання ковалентно зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за п. 5, який відрізняється тим, що даний спосіб включає етап, на якому приводять у контакт кватериленовий і/або териленовий барвник формули (А) або (В), або (С),

,

де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (А) або формули (В) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-СО- або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або може бути заміщена [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-;

R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН;

групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CON(R")2, OCONHR", OCON(R")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця;

кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 за умови, що (n+р) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X як замісник;

із полімером Р в умовах, які викликають реакцію групи X кватериленового і/або териленового барвника із функціональною групою полімеру, для того, щоб забезпечити ковалентне зв'язування полімеру із кватериленовим і/або териленовим барвником.

12. Композиція друкарської фарби, яка відрізняється тим, що композиція містить полярне рідке середовище і щонайменше один ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник, який є розчиненим або диспергованим у середовищі.

13. Композиція друкарської фарби за п. 12, яка відрізняється тим, що композиція містить від приблизно 0,01 % до приблизно 40 % за масою щонайменше одного зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника на основі загальної маси композиції.

14. Ознака маркування або захисна ознака, одержана за допомогою композиції друкарської фарби за п. 12.

15. Ознака маркування або захисна ознака, що містить щонайменше один ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5.

16. Ознака маркування або захисна ознака за п. 15, яка відрізняється тим, що ознака маркування або захисна ознака включає щонайменше одне із нитки, етикетки, штрих-коду, 2D-коду, візерунка, знаків і матриць даних.

17. Виріб, що містить ознаку маркування або захисну ознаку за п. 15.

18. Спосіб підтвердження аутентичності виробу, який відрізняється тим, що спосіб включає етап, на якому забезпечують виріб із ознакою маркування або захисною ознакою за п. 15.

19. Спосіб підтвердження аутентичності виробу, який відрізняється тим, що спосіб включає етап, на якому наносять на виріб композицію друкарської фарби за п. 12.

20. Легований барвником полімер, де щонайменше приблизно 0,1 % полімерних молекул мають ковалентно зв'язаний із ними кватериленовий і/або териленовий барвник, і де даний полімер можна одержати за допомогою способу за п. 10.

Текст

Дивитися

Реферат: Даний винахід забезпечує спосіб підвищення розчинності кватериленового і/або териленового барвника і/або його здатності диспергуватися в рідкому середовищі, такому як, наприклад, рідке середовище, що міститься в композиції друкарської фарби. Даний спосіб включає етап, на якому забезпечують ковалентне зв'язування кватериленового і/або териленового барвника із полімером, який є розчинним у рідкому середовищі. Даний винахід також забезпечує композицію друкарської фарби, яка містить полярне рідке середовище, що має щонайменше один ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за даним винаходом, як зазначено вище (у тому числі його різні аспекти), який є розчиненим або диспергованим у ньому. Даний винахід також забезпечує ознаку маркування або захисну UA 109721 C2 (12) UA 109721 C2 ознаку, одержану за допомогою композиції друкарської фарби за даним винаходом, як зазначено вище (у тому числі її різні аспекти). UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ПЕРЕДУМОВИ ВИНАХОДУ 1. Галузь винаходу [0001] Даний винахід відноситься до зв'язаних із полімером кватериленових і/або териленових барвників і композицій, таких як, наприклад, друкарські фарби, які містять зв'язані із полімером кватериленові і/або териленові барвники у якості фарбувальних речовин. 2. Попередній рівень техніки [0002] Підробка і обіг товарів масового виробництва в обхід офіційного ринку полегшується, якщо контроль за цими продуктами здійснюється на основі партії, а не на основі окремого об'єкта. У такому випадку підроблені або неправомірно введені в обіг продукти легко впроваджуються в ланцюг постачання. Виробники і роздрібні продавці хотіли б мати можливість відрізнити свої справжні продукти від підроблених або неправомірно введених в обіг продуктів (паралельно імпортованих або контрабандних) на рівні окремої одиниці, яку продають. [0003] Крім того, в усьому світі все більше підробляють захищені документи, такі як гроші, паспорти або посвідчення особи. Ця ситуація є дуже важливою проблемою для урядів і суспільства в цілому. Наприклад, злочинні організації можуть використовувати фальшиві паспорти або посвідчення особи для торгівлі людьми. В той час як репрографічні технології стають все більш і більш складними, стає ще більш важко провести чітке розмежування між фальшивими і справжніми документами. Тому захист документів значною мірою впливає на економіку країн, а також на постраждалих від незаконної торгівлі із залученням підроблених документів. [0004] У даний час маркування широко використовується для розпізнавання, ідентифікації і аутентифікації окремих об'єктів у спробі запобігти підробці. Маркування можна наносити, наприклад, у вигляді знаків, таких як одновимірні штрих-коди, багаторівневі одновимірні штрихкоди, двовимірні штрих-коди, тривимірні штрих-коди, матриця даних тощо. Нанесення маркування часто здійснюється за допомогою способу друку, в якому використовується друкарська фарба зі специфічними оптичними властивостями, які забезпечуються у фарбі за допомогою однієї або декількох речовин, що містяться в ній, таких як, наприклад, люмінесцентні барвники, і пігменти, і сполуки, що відносяться до холестеричних рідких кристалів. [0005] Класом сполук, придатним для використання, наприклад, в друкарських фарбах для цілей маркування, є кватериленові й териленові барвники. Вихідні сполуки кватерилен і терилен демонструють флуоресценцію, і є багато похідних кватерилену і терилену, які є відомими і, теоретично, їх можна використовувати у якості фарбувальних речовин у композиціях для маркування, таких як друкарські фарби тощо. Однак недоліком кватериленових і териленових барвників є їх часто незадовільно низька розчинність або здатність диспергуватися у рідких середовищах, таких як ті, які застосовують в друкарських фарбах. Ця низька розчинність/здатність диспергуватися обмежує придатність кватериленових і териленових барвників у якості фарбувальних речовин для рідких композицій у цілому. Таким чином, переважно було б мати можливість підвищити розчинність кватериленових і териленових барвників і/або їх здатність диспергуватися в рідких середовищах і, зокрема, рідких середовищах для використання в друкарських фарбах. КОРОТКИЙ ОПИС ВИНАХОДУ [0006] Даний винахід забезпечує спосіб підвищення розчинності кватериленового і/або териленового барвника і/або його здатності диспергуватися в рідкому середовищі, такому як, наприклад, рідке середовище, що міститься в композиції друкарської фарби. Даний спосіб включає етап, на якому забезпечують зв'язування кватериленового і/або териленового барвника із полімером, який є розчинним у рідкому середовищі. [0007] В одному аспекті даного способу рідке середовище може бути полярним рідким середовищем. [0008] В іншому аспекті кватериленовий і/або териленовий барвник може бути ковалентно зв'язаним з полімером. Наприклад, полімер може містити щонайменше одну (повторювану) мономерну елементарну ланку, що містить щонайменше одну полярну групу, яка, наприклад, може бути вибраною із гідроксі, карбоксі й аміногруп. Відповідно, полімер може, наприклад, містити фенольну смолу, таку як, наприклад, фенольна смола формули 1 UA 109721 C2 5 10 15 20 , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30, наприклад, від приблизно 1 до приблизно 25, від приблизно 1 до приблизно 15, від приблизно 1 до приблизно 10, від приблизно 1 до приблизно 5, від приблизно 1 до приблизно 3, від приблизно 5 до приблизно 15, від приблизно 5 до приблизно 10, від приблизно 10 до приблизно 20 або від приблизно 20 до приблизно 30. Групи R 4 можуть бути однаковими або різними (переважно однаковими) і можуть, наприклад, бути вибраними із трет-бутилу, третоктилу і розгалуженого нонілу. Крім того, група R4 може знаходитися в мета- або параположенні по відношенню до OH-групи (в формулі (D) показано тільки пара-положення), і на фенільному кільці можуть бути присутніми декілька груп R 4 (наприклад, 2 або 3 групи R4). Наприклад, якщо дві групи R4 присутні на фенільному кільці (однакові або різні, переважно однакові групи R4), вони можуть бути присутніми в будь-якому із доступних положень на фенільному кільці, як, наприклад, мета/пара або мета/мета. [0009] В іншому аспекті способу згідно із даним винаходом кватериленовий і/або териленовий барвник може бути зв'язаним за допомогою реакції групи, що міститься в кватериленовому і/або териленовому барвнику, щонайменше із однією (переважно) полярною групою полімеру. Щонайменше одна полярна група, наприклад, може являти собою гідроксигрупу, і/або група, що міститься в кватериленовому і/або териленовому барвнику, може являти собою галоген, такий як, наприклад, Br або Cl. [0010] У ще одному додатковому аспекті способу згідно із даним винаходом кватериленовий і/або териленовий барвник може являти собою сполуку формули (A), формули (B) або формули(C), наведених нижче: O z O O z O O z O Xn Xn Yp Xn Yp O 25 30 z (A) O O , z O (B) , (C) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою O, S або N-R за умови, що в наведених вище формулах елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (A) або формули (B) одна або обидві елементарні ланки формули -CO-Z-CO-) може бути заміщена елементарною ланкою -CS-Z-CO-, або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або [-COOH HOOC-] 2 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (тобто дикарбонова кислота замість циклічного ангідриду), і, крім того, за умови, що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')NR-CO-; R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' також можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, COOH й ізоціанат (NCO); групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із OH, NО 2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CO(NR")2, OCONHR", OCO(NR")2, COR", SО3H, SO3R", SО2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSО2R", NRSО2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і якщо дві групи R" є присутніми, вони також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; кожний із n і p являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8) за умови, що (n+p) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X у якості замісника. [0011] В одному аспекті сполук наведених вище формул (єдина) група Z або щонайменше одна із груп Z являє собою N-R, де R може бути вибрана, наприклад, із необов'язково заміщеного алкілу, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, необов'язково заміщеного алкіларилу або арилалкілу, що має від 7 до приблизно 12 атомів вуглецю, необов'язково заміщеного арилу, що має від приблизно 6 до приблизно 20 атомів вуглецю, і необов'язково заміщеного гетероарилу, що має від приблизно 3 до приблизно 20 атомів вуглецю, як, наприклад, із необов'язково заміщеного алкілу, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, необов'язково заміщеного фенілу або необов'язково заміщеного бензилу. У якості необмежуючого прикладу R може являти собою феніл, заміщений від 1 до приблизно 3 групами, вибраними із галогену й алкілу, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, як, наприклад, фенільна група, заміщена щонайменше двома алкільними групами, які містять вторинний або третинний атом вуглецю, приклади яких включають ізопропільні і трет-бутильні групи. [0012] В іншому аспекті сполук наведених вище формул кватериленовий і/або териленовий барвник може являти собою сполуку формули (C). У альтернативному випадку, кватериленовий і/або териленовий барвник може являти собою сполуку формули (A) або формули (B), таку як, наприклад, сполуку формули (A) або формули (B), де групи Z можуть бути однаковими або різними, і являють собою O або N-R (у тому числі сполуки, де обидві групи Z являють собою O, сполуки, де обидві групи Z являють собою N-R (з однаковими або різними групами R), і сполуки, де одна група Z являє собою O, а інша група Z являє собою N-R). [0013] Даний винахід також забезпечує кватериленовий і/або териленовий барвник, розчинність якого і/або його здатність диспергуватися в полярному рідкому середовищі була підвищена шляхом зв'язування з полімером, а також зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник формули (A), або формули (B), або формули (C): 3 UA 109721 C2 O z O O z O O z O Xn Xn Yp Xn Yp O z (A) 5 10 15 20 25 30 35 O O , z O (B) , (C) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою O, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (A) або формули (B) одна елементарна ланка або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-CO-, або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або може бути заміщена [-COOH HOOC-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і, крім того, за умови, що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-COможе бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-; R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R" можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і COOH за умови, що щонайменше одна група X (яка може бути єдиною групою X) являє собою групу формули -L-P, де L являє собою ковалентний (безпосередній) зв'язок або місткову групу, а P являє собою полімерну молекулу; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із OH, NО2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CO(NR")2, OCONHR", OCO(NR")2, COR", SО3H, SO3R", SО2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSО2R", NRSО2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і якщо присутні дві групи R", вони також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7членного кільця; кожний із n і p являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8) за умови, що (n+p) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один R, R' і R" містить щонайменше одну групу X у якості замісника. [0014] В одному аспекті зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за даним винаходом (єдина) група Z або щонайменше одна із груп Z (у випадку формули (A) і формули (B)) являє собою N-R, де R може бути вибрана, наприклад, із необов'язково заміщеного алкілу, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, необов'язково заміщеного алкіларилу або арилалкілу, що має від 7 до приблизно 12 атомів вуглецю, необов'язково заміщеного арилу, що має від приблизно 6 до приблизно 20 атомів вуглецю, і необов'язково заміщеного гетероарилу, що має від приблизно 3 до приблизно 20 атомів вуглецю, як, наприклад, із необов'язково заміщеного алкілу, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, необов'язково заміщеного фенілу або необов'язково заміщеного бензилу. У якості 4 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 необмежуючого прикладу R може являти собою феніл, заміщений від 1 до приблизно 3 групами, вибраними із галогену й алкілу, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, як, наприклад, фенільна група, заміщена щонайменше двома алкільними групами, які містять вторинний або третинний атом вуглецю, необмежуючі приклади яких включають ізопропільні і трет-бутильні групи. [0015] В іншому аспекті зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за даним винаходом кватериленовий і/або териленовий барвник може являти собою сполуку формули (A), або формули (B), або формули (C). У альтернативному випадку, зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник може являти собою сполуку формули (A) або формули (B), як, наприклад, сполуку формули (A) або формули (B), де групи Z можуть бути однаковими або різними і являють собою O або N-R (у тому числі сполуки, де обидві групи Z являють собою O, сполуки, де обидві групи Z являють собою N-R (групи R є однаковими або різними) і сполуки, де одна група Z являє собою O, а інша група Z являє собою N-R). [0016] У ще одному аспекті зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за даним винаходом L може бути вибраний із O, C(=O)O, °C(=O), C(=O)NH, NHC(=O)O, NHC(=O)NH і C(=)O-O-C(=O). Наприклад, L може являти собою O. [0017] У ще одному додатковому аспекті зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за даним винаходом P може являти собою полімерну молекулу, що містить щонайменше одну (повторювану) мономерну елементарну ланку, що містить щонайменше одну полярну групу, таку як, наприклад, щонайменше одну полярну групу, вибрану із гідроксі, карбоксі й аміногруп. У якості необмежуючого прикладу полімер може містити фенольну смолу, таку як, наприклад, фенольна смола формули , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30, наприклад, від приблизно 1 до приблизно 25, від приблизно 1 до приблизно 15, від приблизно 1 до приблизно 10, від приблизно 1 до приблизно 5, від приблизно 1 до приблизно 3, від приблизно 5 до приблизно 15, від приблизно 5 до приблизно 10, від приблизно 10 до приблизно 20 або від приблизно 20 до приблизно 30. Групи R 4 можуть бути однаковими або різними (переважно однаковими) і можуть, наприклад, бути вибраними із трет-бутилу, третоктилу і розгалуженого нонілу. Крім того, група R4 може знаходитися в мета- або параположенні по відношенню до OH-групи (в формулі (D) показано тільки пара-положення), і на фенільному кільці можуть бути присутніми декілька груп R 4 (наприклад, 2 або 3 групи R4). Наприклад, якщо дві групи R4 присутні на фенільному кільці (однакові або різні, переважно однакові групи R4), вони можуть бути присутніми в будь-якому із доступних положень на фенільному кільці, таких як, наприклад, мета/пара або мета/мета. [0018] В іншому аспекті зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за даним винаходом P може мати одну або декілька молекул кватериленового і/або териленового барвника, зв'язаних із ним. [0019] Даний винахід також забезпечує спосіб одержання зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника, як зазначено вище (у тому числі його різні аспекти). Спосіб включає етап, на якому приводять у контакт щонайменше один кватериленовий і/або териленовий барвник формул (A) - (C): 45 5 UA 109721 C2 O z O O z O O z O Xn Xn Yp Xn Yp O z (A) 5 10 15 20 25 30 35 O O , z O (B) , (C) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою O, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (A) або формули (B) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-CO-, або елементарною ланкою -CS-ZCS-, або може бути замішена [-COOH HOOC-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-; R і R' в наведених вище формулах (A), і (B), і (C) незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' також можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і COOH; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із OH, NО 2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CO(NR")2, OCONHR", OCO(NR")2, COR", SО3H, SO3R", SО2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSО2R", NRSО2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і вони також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; кожний із n і p являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8) за умови, що (n+p) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X у якості замісника; із полімером P в умовах, які викликають реакцію (щонайменше однієї) групи X кватериленового і/або териленового барвника із функціональною групою полімеру, для того, щоб забезпечити ковалентне зв'язування полімеру із кватериленовим і/або териленовим барвником. [0020] В одному аспекті способу може бути викликана реакція групи X кватериленового і/або териленового барвника, що являє собою галоген, із OH-групою полімеру P із заміщенням X групою -O-P. Наприклад, OH-група полімеру може бути фенольною OH-групою. [0021] В іншому аспекті способу даного винаходу спосіб можна здійснювати у присутності основи. [0022] Даний винахід також забезпечує зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник однієї із формул (I) - (IX), 6 UA 109721 C2 z O O z O O z O Yp O Xn PO Yp Xn PO Yp Xn PO O z O O (I) , O , (II) , (III) PO R2 R3 R2 R1 N O z N O O R1 PO R1 O R2 R3 R2 N O R1 N O O O PO R1 PO Yp Yp Xn Xn O PO Xn Yp O N O O N O O N O N R1 R3 5 10 15 , (V) R1 R3 , O Xn Xn Yp R3 R2 R2 R2 R2 (IV) R1 R3 N PO O Yp R1 O O Xn Yp O N R3 R2 R3 R2 (VI) , (VII) , (VIII) , (IX) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою O, S або N-R за умови, що у наведених вище формулах елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (I) або (II) одна або обидві елементарні ланки формули -CO-Z-CO-) може бути заміщена елементарною ланкою -CS-Z-CO-, або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або [-COOH HOOC-] (тобто дикарбонова кислота замість циклічного ангідриду), і, крім того, за умови, що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')NR-CO-; R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; R1, R2 і R3 незалежно вибрані із водню, необов'язково заміщеного C 1-C4алкілу, необов'язково заміщеного C1-C4алкіл-COOH, необов'язково заміщеного C1-C4алкіл-SО3H, необов'язково заміщеного C1-C4алкоксі, необов'язково заміщеного моно(C1-C4)алкіламіно, 7 , UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 необов'язково заміщеного ди(C1-C4)алкіламіно, необов'язково заміщеного C1-C4аміноалкілу, галогену, ціано, нітро і SО3H; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і COOH; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із OH, NО 2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CO(NR")2, OCONHR", OCO(NR")2, COR", SО3H, SO3R", SО2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSО2R", NRSО2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і якщо присутні дві групи R", вони також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7членного кільця; у випадку формул (V), (VII) і (ІХ), кожний із n і p являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8) за умови, що (n+p) не перевищує 8; і у випадку інших формул кожний із n і p являє собою 0 або ціле число від 1 до 7 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7) за умови, що (n+p) не перевищує 7. P являє собою полімерну молекулу. [0023] В одному аспекті вищеописаного зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника P може являти собою полімерну молекулу, що містить щонайменше одну мономерну елементарну ланку, яка містить щонайменше одну полярну групу, таку як, наприклад, групу вибрану із гідроксі, карбоксі й аміногруп. У якості необмежуючого прикладу полімер може містити фенольну смолу, таку як, наприклад, смола формули , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30, наприклад, від приблизно 1 до приблизно 25, від приблизно 1 до приблизно 15, від приблизно 1 до приблизно 10, від приблизно 1 до приблизно 5, від приблизно 1 до приблизно 3, від приблизно 5 до приблизно 15, від приблизно 5 до приблизно 10, від приблизно 10 до приблизно 20 або від приблизно 20 до приблизно 30. Групи R 4 можуть бути однаковими або різними (переважно однаковими), і можуть, наприклад, бути вибраними із трет-бутилу, третоктилу і розгалуженого нонілу. Крім того, група R4 може знаходитися в мета- або параположенні по відношенню до OH-групи (в формулі (D) показано тільки пара-положення), і на фенільному кільці можуть бути присутніми декілька груп R 4 (наприклад, 2 або 3 групи R4). Наприклад, якщо дві групи R4 присутні на фенільному кільці (однакові або різні, переважно однакові групи R4), вони можуть бути присутніми в будь-якому із доступних положень на фенільному кільці, таких як, наприклад, мета/пара або мета/мета. [0024] В іншому аспекті вищеописаного зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника P може мати одну або декілька молекул кватериленового і/або териленового барвника (наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6 або більше молекул кватериленового і/або териленового барвника), зв'язаних із ним. У зв'язку із цим необхідно зазначити, що якщо дві або більше молекул кватериленового і/або териленового барвника зв'язані із полімерною молекулою P, дві або більше молекул барвника можуть складатися щонайменше із двох однакових або різних молекул кватериленового барвника, щонайменше двох однакових або різних молекул териленового барвника і щонайменше однієї молекули кватериленового барвника і щонайменше однієї молекули териленового барвника. Навпаки, молекула кватериленового або териленового барвника може мати одну або декілька полімерних молекул P (наприклад, 1, 2, 3, 4 або більше полімерних молекул P), зв'язаних із ним. Також, крім того, полімерна молекула P може мати щонайменше дві молекули кватериленового і/або териленового барвника, зв'язані із нею, причому щонайменше одна із цих молекул кватериленового і/або териленового барвника зв'язана щонайменше із однією додатковою 8 UA 109721 C2 5 10 полімерною молекулою P (яка у свою чергу може бути зв'язаною або не бути зв'язаною із однією або декількома додатковими молекулами кватериленового і/або териленового барвника). [0025] У ще одному аспекті у вищеописаних молекулах зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника формул (IV) - (IX) R1, R2 і R3 можуть бути незалежно вибраними з водню, C1-C4алкілу, C1-C4алкоксі, галогену і SО3H, і/або молекули кватериленового і/або териленового барвника можуть являти собою сполуки формул (IV) - (IX), де (n+p) дорівнює 1, 2 або 3, і X являє собою Cl або Br, або де (n+p) дорівнює 0, і/або R 1 і R2 вибрані із C1-C4алкільних груп. Також, крім того, молекули кватериленового і/або териленового барвника можуть являти собою сполуки формул (IV) - (IX), де R3 являє собою водень, або сполуки формул (IV) - (IX), де R1 являє собою SО3H, а R2 і R3 являють собою водень. [0026] Даний винахід також забезпечує спосіб одержання зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника згідно із будь-якою із формул (I) - (IX), наведених вище. Спосіб включає етап, на якому приводять у контакт сполуку формули (І') - (ІΧ'): 15 20 25 де R1, R2, R3, X і Y є такими, як визначено вище для формул (IV') - (IX'), і n дорівнює щонайменше 1, і (n+p) дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8, із полімером P, тобто із полімерною молекулою, що містить групу, здатну реагувати із X із заміщенням X групою формули OP. [0027] В одному аспекті спосіб можна здійснювати у полярному апротонному органічному розчиннику, в якому полімер P є розчинним. Наприклад, полярний розчинник може включати щонайменше один із N-метилпіролідону, диметилформаміду, диметилацетаміду і диметилсульфоксиду. [0028] В іншому аспекті спосіб можна здійснювати у присутності неорганічної основи, і/або сильної органічної ненуклеофільної основи, і/або у присутності щонайменше одного засобу проти спінювання, такого як поліетиленгліколь і/або його похідна. 9 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [0029] У ще одному аспекті способу можна використовувати від приблизно 0,5 г до приблизно 10 г кватериленового і/або териленового барвника на 100 г полімеру P. У ще одному аспекті способу можна використовувати від приблизно 0,2 г до приблизно 10 г кватериленового і/або териленового барвника на 100 г полімеру P, наприклад, щонайменше приблизно 0,4 г, щонайменше приблизно 0,5 г, щонайменше приблизно 0,6 г, щонайменше приблизно 0,8 г, щонайменше приблизно 1 г, щонайменше приблизно 2 г, щонайменше приблизно 5 г або щонайменше приблизно 8 г кватериленового і/або териленового барвника на 100 г полімеру P. [0030] Даний винахід також забезпечує композицію друкарської фарби, яка містить полярне рідке середовище, що має щонайменше один зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за даним винаходом, як зазначено вище (у тому числі його різні аспекти), який є розчиненим або диспергованим у ньому. [0031] В одному аспекті композиція друкарської фарби може містити від приблизно 0,01 % до приблизно 40 % за масою щонайменше одного зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника на основі загальної маси композиції. В іншому аспекті композиція друкарської фарби також може містити щонайменше одну речовину, що забезпечує провідність (наприклад, сіль). [0032] Даний винахід також забезпечує ознаку маркування або захисну ознаку, одержану за допомогою композиції друкарської фарби за даним винаходом, як зазначено вище (у тому числі її різні аспекти). [0033] В одному аспекті ознака маркування або захисна ознака може містити щонайменше один зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник згідно із даним винаходом, наприклад, зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник формули (A), або формули (B), або формули (C), і/або будь-якої із формул (I) - (IX), як зазначено вище (у тому числі його різні аспекти). В іншому аспекті ознака маркування або захисна ознака може включати щонайменше одне із нитки, етикетки, штрих-коду, 2D-коду, візерунка, знаків і матриць даних. [0034] Даний винахід також забезпечує виріб, який містить ознаку маркування або захисну ознаку за даним винаходом, як зазначено вище (у тому числі його різні аспекти). [0035] В одному аспекті виробу ознака маркування або захисна ознака може бути присутньою на виробі у вигляді шару. В іншому аспекті виріб може бути щонайменше одним із етикетки, такої як, наприклад, акцизна марка, пакування, банки, металу, алюмінієвої фольги, контейнера, закритого контейнера (наприклад, капсули), який містить, наприклад, фармацевтичний засіб, нутрицевтичний засіб, харчовий продукт або напій (такий як, наприклад, кава, чай, молоко, шоколад тощо), виробу, виготовленого зі скла, виробу, виготовленого із кераміки, банкноти, марки, захищеного документа, посвідчення особи, паспорта, водійського посвідчення, кредитної картки, картки доступу, квитка, такого як, наприклад, транспортний квиток або квиток на подію, квитанції, цінного папера, плівки для перенесення фарби, світловідбиваючої плівки, нитки і комерційного товару. [0036] Даний винахід також забезпечує спосіб підтвердження аутентичності виробу. Спосіб включає етап, на якому забезпечують виріб із ознакою маркування або захисною ознакою за даним винаходом, як зазначено вище, і/або наносять на виріб композицію друкарської фарби за даним винаходом, як зазначено вище. [0037] В одному аспекті даного способу виріб може являти собою щонайменше одне із акцизної марки, пакування, банки, металу, алюмінієвої фольги, контейнера, закритого контейнера (наприклад, капсули), який містить, наприклад, фармацевтичний засіб, нутрицевтичний засіб, харчовий продукт або напій (такий як, наприклад, кава, чай, молоко, шоколад тощо), виробу, виготовленого зі скла, виробу, виготовленого із кераміки, банкноти, марки, захищеного документа, посвідчення особи, паспорта, водійського посвідчення, кредитної картки, картки доступу, квитка, такого як, наприклад, транспортний квиток або квиток на подію, квитанції, цінного папера, плівки для перенесення фарби, світловідбиваючої плівки, нитки і комерційного товару. [0038] Даний винахід також забезпечує легований барвником полімер, який можна одержати за допомогою способу згідно із даним винаходом, як зазначено вище (у тому числі його різні аспекти). У даному полімері щонайменше від приблизно 0,1 % до 10 % всіх полімерних молекул мають зв'язаний із ними кватериленовий і/або териленовий барвник. [0039] В одному аспекті полімер може містити фенольну смолу, таку як, наприклад, фенольна смола формули 10 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30, наприклад, від приблизно 1 до приблизно 25, від приблизно 1 до приблизно 15, від приблизно 1 до приблизно 10, від приблизно 1 до приблизно 5, від приблизно 1 до приблизно 3, від приблизно 5 до приблизно 15, від приблизно 5 до приблизно 10, від приблизно 10 до приблизно 20 або від приблизно 20 до приблизно 30. Групи R4 можуть бути однаковими або різними (переважно однаковими), і можуть, наприклад, бути вибраними із трет-бутилу, третоктилу і розгалуженого нонілу. Крім того, група R4 може знаходитися в мета- або параположенні по відношенню до OH-групи (в формулі (D) показано тільки пара-положення), і на фенільному кільці можуть бути присутніми декілька груп R 4 (наприклад, 2 або 3 групи R4). Наприклад, якщо дві групи R4 присутні на фенільному кільці (однакові або різні, переважно однакові групи R4), вони можуть бути присутніми в будь-якому із доступних положень на фенільному кільці, таких як, наприклад, мета/пара або мета/мета. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ВИНАХОДУ [0040] Деталі зазначені у даному документі тільки у якості прикладу і для цілей ілюстративного обговорення варіантів здійснення даного винаходу і представлені для забезпечення того, що вважається найбільш корисним для того, щоб легко зрозуміти опис принципів і концептуальних аспектів даного винаходу. У зв'язку із цим не робилося спроб показати конструктивні деталі даного винаходу більш докладно, ніж це необхідно для фундаментального розуміння даного винаходу, при цьому даний опис робить очевидним для фахівців в даній галузі техніки яким чином можна здійснити на практиці деякі форми даного винаходу. [0041] Як зазначено вище, кватериленові і/або териленові барвники, які згідно із даним винаходом повинні бути зв'язані із полімером, можуть мати формули (A), або (B), або (C), O z O O z O O z O Xn Yp Xn Yp Xn Yp O z (A) O O , z (B) 11 O , (C) , . UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [0042] У наведених вище формулах (A), (B) і (C) групи Z можуть являти собою O, S або N-R. Додатково елементарна ланка або елементарні ланки -CO-Z-CO- можуть незалежно бути заміщені елементарною ланкою -CS-Z-CO-, або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або відповідною дикарбоновою кислотою. Крім того, при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-COтакож може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-. У випадку формули (A) і формули (B) дві елементарні ланки -CO-Z-CO- можуть бути однаковими або різними. Якщо ці елементарні ланки різні, одна із елементарних ланок може являти собою, наприклад, -CO-O-CO-, а інша може являти собою -CO-NR-CO-, або одна може являти собою CO-NR-CO-, а інша може являти собою -C(=NR')-NR-CO або може являти собою -CS-О-CS-, або одна елементарна ланка може являти собою -CO-NR-CO-, а інша може являти собою -CO-NR*CO-, причому R і R* відрізняються один від одного тощо (R* має такі ж значення, що і R). [0043] Групи R і R' в наведених вище формулах незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю. Додатково, R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця. [0044] Що стосується значень груп R, R', R", R1, R2, R3 і R4, згаданих у даному документі, наступне застосовується до всього даного опису і формули винаходу, що додається (необхідно розуміти, що у всьому даному описі й формулі винаходу, що додається, вказана кількість атомів вуглецю у будь-якому випадку відноситься до відповідної незаміщеної групи). [0045] "Необов'язково заміщена алкільна" група включає лінійні й розгалужені алкільні групи, які переважно мають від 1 до приблизно 12 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 8 атомів вуглецю, від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю або від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю. Їхні конкретні необмежуючі приклади включають метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-бутил, ізобутил, трет-бутил, втор-бутил, лінійний або розгалужений пентил (наприклад, 2-метилбутил, 2-етилпропіл і 2,2-диметилпропіл), лінійний або розгалужений гексил (наприклад, 2-етилбутил, 3-етилбутил, 2,2-диметилбутил, 3,3-диметилбутил і 2,3-диметилбутил), лінійний або розгалужений гептил, лінійний або розгалужений октил (наприклад, 2-етилгексил) і лінійний або розгалужений ноніл. Алкільні групи можуть бути заміщені одним або декількома замісниками (наприклад, одним, двома, трьома, чотирма тощо). Необмежуючі приклади цих замісників включають OH, галоген, такий як, наприклад, F, Cl, Br і I (як, наприклад, у трифторметилі, трихлорметилі, пентафторетилі і 2,2,2-трифторетилі), алкоксі, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, такий як, наприклад, метоксі, етоксі, пропоксі і бутоксі, ацилоксі, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, такий як, наприклад, ацетоксі і пропіонілоксі, арилоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, такий як, наприклад, (необов'язково заміщений) феноксі, ароїлоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю такий як, наприклад, бензоїлоксі, -COOH (у тому числі її форми, частково або повністю перетворені на сіль), алкоксикарбоніл, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю в алкільних групах, як, наприклад, метоксикарбоніл і етоксикарбоніл, -SО3H, алкілсульфоніл, арилсульфоніл, алкілсульфоніламіно, нітро, ціано, аміно, моноалкіламіно і діалкіламіно, де алкільні групи мають від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, метиламіно, диметиламіно, етиламіно, діетиламіно, пропіламіно і дипропіламіно. Алкільні групи також можуть бути заміщені однією або декількома необов'язково заміщеними циклоалкільними групами (переважно такими, що мають від 3 до приблизно 8 атомів вуглецю кільця), як додатково зазначено нижче. Переважні замісники для алкільних груп включають F, Cl, Br, OH, метоксі, етоксі, -COOH, -SО3H, аміно, метиламіно, етиламіно, диметиламіно і діетиламіно. Якщо присутні декілька замісників, ці замісники можуть бути однаковими або різними. Також один або декілька (наприклад, один або два) атомів C алкільної групи можуть бути заміщеними гетероатомом, таким як, наприклад, O, S і NR'" (причому R'" являє собою, наприклад, H або алкіл, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю). Крім того, алкільна група може мати одну або декілька включених у неї карбонільних груп (C=О) і/або може містити один або декілька вуглець-вуглецевих подвійних і/або потрійних зв'язків (як, наприклад, у вінілі, алілі й пропаргілі). [0046] "Необов'язково заміщена циклоалкільна" група переважно включає від приблизно 3 до приблизно 12 атомів вуглецю кільця, більш переважно від приблизно 5 до приблизно 8 атомів вуглецю кільця, як, наприклад, циклопропіл, циклобутил, циклопентил, циклогексил, циклогептил і циклооктил. Циклоалкільні групи можуть бути заміщені одним або декількома замісниками (наприклад, одним, двома, трьома, чотирма тощо). Необмежуючі приклади цих замісників включають OH, галоген, такий як, наприклад, F, Cl, Br і I, алкоксі, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, 12 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 метоксі, етоксі, пропоксі і бутоксі, ацилоксі, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, ацетоксі і пропіонілоксі, арилоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, як, наприклад, (необов'язково заміщений) феноксі, ароїлоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, як, наприклад, бензоїлоксі, -COOH (у тому числі її форми, частково або повністю перетворені на сіль), алкоксикарбоніл, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю в алкільних групах, як, наприклад, метоксикарбоніл і етоксикарбоніл, -SO3H, алкілсульфоніл, арилсульфоніл, алкілсульфоніламіно, нітро, ціано, аміно, моноалкіламіно і діалкіламіно, де алкільні групи мають від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, метиламіно, диметиламіно, етиламіно, діетиламіно, пропіламіно і дипропіламіно. Циклоалкільні групи також можуть бути заміщені однією або декількома необов'язково заміщеними алкільними групами (переважно такими, що мають від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю), як зазначено вище. Переважні замісники для алкільних груп включають F, Cl, Br, OH, метоксі, етоксі, -COOH, -SO3H, аміно, метиламіно, етиламіно, диметиламіно і діетиламіно. Якщо присутні декілька замісників, ці замісники можуть бути однаковими або різними. Крім того, циклоалкільна група може мати одну або декілька включених у неї карбонільних груп (C=О) і/або може містити один або декілька вуглецьвуглецевих подвійних зв'язків (як, наприклад, у циклопентенілі й циклогексенілі). [0047] "Необов'язково заміщена арильна" група і "необов'язково заміщена гетероарильна" група означають необов'язково конденсовані арильні і гетероарильні групи, які переважно містять від приблизно 5 до приблизно 15 членів кільця, наприклад, від приблизно 6 до приблизно 10 членів кільця. Гетероарильні групи звичайно будуть містити від 1 до приблизно 3 членів кільця, вибраних із O, S і N, і можуть бути частково або повністю гідрогенізованими. Конкретні приклади цих арильних і гетероарильних груп включають феніл, нафтил, антраніл, фенантрил, 2- або 3-фурил, 2- або 3-тієніл, 1-, 2- або 3-піроліл, 1-, 2-, 4- або 5-імідазоліл, 1-, 3-, 4- або 5-піразоліл, 2-, 4- або 5-оксазоліл, 3-, 4- або 5-ізоксазоліл, 2-, 4- або 5-тіазоліл, 3-, 4- або 5-ізотіазоліл, 2-, 3- або 4-піридил, 2-, 4-, 5- або 6-піримідиніл, 1,2,3-триазол-1-, -4- або -5-іл, 1,2,4-триазол-1-, -3- або -5-іл, 1- або 5-тетразоліл, 1,2,3-оксадіазол-4- або -5-іл, 1,2,4-оксадіазол3- або -5-іл, 1,3,4-тіадіазол-2- або -5-іл, 1,2,4-тіадіазол-3- або -5-іл, 1,2,3-тіадіазол-4- або -5-іл, 3або 4-піридазиніл, піразиніл, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6- або 7-індоліл, індазоліл, 4- або 5-ізоіндоліл, 1-, 2, 4- або 5-бензимідазоліл, 1-, 3-, 4-, 5-, 6- або 7-бензoпіразоліл, 2-, 4-, 5-, 6- або 7-бензоксазоліл, 3-, 4-, 5-, 6- або 7-бензизоксазоліл, 2-, 4-, 5-, 6- або 7-бензoтіазоліл, 2-, 4-, 5-, 6- або 7бензизотіазоліл, 4-, 5-, 6- або 7-бенз-2,1,3-оксадіазоліл, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- або 8-хіноліл, 1-, 3-, 4, 5-, 6-, 7- або 8-ізохіноліл, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- або 8-цинолініл, 2-, 4-, 5-, 6-, 7- або 8-хіназолініл, 5або 6-хіноксалініл, 2-, 3-, 5-, 6-, 7- або 8-2H-бензo-1,4-оксазиніл, 1,3-бензoдіоксол-5-іл, 1,4бензoдіоксан-6-іл, 2,1,3-бензoтіадіазол-4- або -5-іл або 2,1,3-бензоксадіазол-5-іл, 2,3-дигідро-2-, -3-, -4- або -5-фурил, 2,5-дигідро-2-, -3-, -4- або -5-фурил, тетрагідро-2- або -3-фурил, 1,3діоксолан-4-іл, тетрагідро-2- або -3-тієніл, 2,3-дигідро-1-, -2-, -3-, -4- або -5-піроліл, 2,5-дигідро-1, -2-, -3-, -4- або -5-піроліл, 1-, 2- або 3-піролідиніл, тетрагідро-1-, -2- або -4-імідазоліл, 2,3дигідро-1-, -2-, -3-, -4- або -5-піразоліл, тетрагідро-1-, -3- або -4-піразоліл, 1,4-дигідро-1-, -2-, -3або -4-піридил, 1,2,3,4-тетрагідро-1-, -2-, -3-, -4-, -5- або -6-піридил, 1-, 2-, 3- або 4-піперидиніл, 2-, 3- або 4-морфолініл, тетрагідро-2-, -3- або -4-піраніл, 1,4-діоксаніл, 1,3-діоксан-2-, -4- або -5іл, гексагідро-1-, -3- або -4-піридазиніл, гексагідро-1-, -2-, -4- або -5-піримідиніл, 1-, 2- або 3піперазиніл, 1,2,3,4-тетрагідро-1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7- або -8-хіноліл, 1,2,3,4-тетрагідро-1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7- або -8-ізохіноліл, 2-, 3-, 5-, 6-, 7- або 8-3,4-дигідро-2H-бензo-1,4-оксазиніл, 2,3метилендіоксифеніл, 3,4-метилендіоксифеніл, 2,3-етилендіоксифеніл, 3,4-етилендіоксифеніл, 3,4-(дифторметилендіокси)феніл, 2,3-дигідробензoфуран-5або -6-іл, 2,3-(2оксометилендіокси)феніл, 3,4-дигідро-2H-1,5-бензoдіоксепін-6або -7-іл, 2,3дигідробензoфураніл, 2,3-дигідро-2-оксофураніл. Арильні і гетероарильні групи можуть бути заміщені одним або декількома (наприклад, одним, двома, трьома, чотирма тощо) замісниками, які переважно вибрані із галогену, такого як, наприклад, F, Cl, Br і I, OH, -COOH (у тому числі її форм, частково або повністю перетворених на сіль), -SO3H, нітро, ціано, алкоксі, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, метоксі й етоксі, ацилоксі, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, ацетоксі і пропіонілоксі, арилоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, як, наприклад, феноксі, ароїлоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, як, наприклад, бензоїлоксі, аміно, моноалкіламіно і діалкіламіно, де алкільні групи мають від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, метиламіно, диметиламіно, етиламіно, діетиламіно, пропіламіно і дипропіламіно, ациламіно, що має від 1 до приблизно 8 атомів вуглецю, як, наприклад, ацетиламіно і пропіоніламіно, амінокарбоніл, моноалкіламінокарбоніл, діамінокарбоніл і алкоксикарбоніл, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю в алкільних 13 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 групах, як, наприклад, метоксикарбоніл і етоксикарбоніл, необов'язково заміщеного ацилу, що має від 2 до приблизно 8 атомів вуглецю, такого як ацетил і пропіоніл, алкілсульфонілу, арилсульфонілу і алкілсульфоніламіно. Якщо присутні декілька замісників, ці замісники можуть бути однаковими або різними. Також, арильні і гетероарильні групи можуть бути заміщені арильними групами і/або алкіларильними групами. Конкретні і необмежуючі приклади заміщених арильних груп включають хлорфеніл, дихлорфеніл, фторфеніл, бромфеніл, феноксифеніл, гідроксифеніл, дигідроксифеніл, метоксифеніл, амінофеніл, диметиламінофеніл і біфеніліл. [0048] "Необов'язково заміщена алкіларильна" група і "необов'язково заміщена алкілгетероарильна" група означають необов'язково заміщені арильні групи і необов'язково заміщені гетероарильні групи, як зазначено вище, які (крім того) заміщені щонайменше однією необов'язково заміщеною алкільною групою (переважно такою, що містить від 1 до приблизно 6, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю), як зазначено вище. Їхні конкретні приклади включають толіл, ксиліл, мезитил, етилфеніл, куміл, трифторметилфеніл, гідрокситоліл, хлортоліл, метилпіридил, метилфурил, метилтієніл, діізопропілфеніл, ди(трет-бутил)феніл і метилнафтил. [0049] "Необов'язково заміщена арилалкільна" група і "необов'язково заміщена гетероарилалкільна" група означають необов'язково заміщені алкільні групи (переважно такі, що містять від 1 до приблизно 6, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю), як зазначено вище, які (крім того) заміщені щонайменше однією необов'язково заміщеною арильною групою і/або необов'язково заміщеною гетероарильною групою, як додатково зазначено вище. Їхні конкретні приклади включають бензил, метилбензил, хлорбензил, дихлорбензил, гідроксибензил, 1-фенілетил, 2-фенілетил, піридилметил, тієнілметил, фурилметил і нафтилметил. [0050] "Необов'язково заміщене і/або конденсоване 5-7-членне кільце" означає насичене, частково ненасичене або ароматичне N-гетероциклічне кільце, яке на додаток до одного або двох атомів N, які вже присутні в ньому, може містити один або два додаткові гетероатоми, вибрані із O, N і S. Кільце звичайно буде мати п'ять або шість членів кільця. Також кільце часто не буде містити додатковий гетероатом. Крім того, кільце може мати одне або два ароматичних і/або гетероароматичних кільця (наприклад, бензолові кільця), що конденсовані з ним, і/або може бути заміщеним одним або декількома (наприклад, одним, двома, трьома, чотирма тощо) замісниками, які переважно вибрані із F, Cl, Br і I, OH, -COOH (у тому числі її форм, частково або повністю перетворених на сіль), -SO3H, ціано, нітро, алкоксі, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, метоксі й етоксі, ацилоксі, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, ацетоксі і пропіонілоксі, арилоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, як, наприклад, феноксі, ароїлоксі, що має від приблизно 6 до приблизно 10 атомів вуглецю, як, наприклад, бензоїлоксі, аміно, моноалкіламіно і діалкіламіно, де алкільні групи мають від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, наприклад, від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю, як, наприклад, метиламіно, диметиламіно, етиламіно, діетиламіно, пропіламіно і дипропіламіно, ациламіно, що має від 1 до приблизно 8 атомів вуглецю, як, наприклад, ацетиламіно і пропіоніламіно, амінокарбонілу, моноалкіламінокарбонілу, діамінокарбонілу і алкоксикарбонілу, що має від 1 до приблизно 4 атомів вуглецю в алкільних групах, як, наприклад, метоксикарбоніл і етоксикарбоніл, необов'язково заміщеного ацилу, що має від 2 до приблизно 8 атомів вуглецю, такого як ацетил і пропіоніл, алкілсульфонілу, арилсульфонілу і алкілсульфоніламіно, необов'язково заміщеного алкілу, що має від 1 до приблизно 6 атомів вуглецю, як, наприклад, метил, етил, гідроксиметил і гідроксіетил, необов'язково заміщеного (гетеро)арилу, як, наприклад, феніл, толіл, ксиліл, гідроксифеніл, піридиніл і піроліл, і необов'язково заміщеного алкіларилу, як, наприклад, бензил. Якщо присутні декілька замісників, ці замісники можуть бути однаковими або різними. Необмежуючі приклади незаміщених 5-7членних кілець, що містять N, включають піроліл, піролідиніл, піридиніл, піримідиніл, піперидиніл, морфолініл, піперазиніл, тієніл, піразоліл, піразолідиніл, оксазоліл і оксазолідиніл. [0051] Переважними галогенами у якості значень для X у наведених вище формулах (A) (C) є Cl і Br, хоча F і I також є придатними. [0052] Що стосується значень n і p в наведених вище формулах (A) - (C), необхідно зазначити, що значення (n+p) часто не буде перевищувати 8, наприклад, не буде перевищувати 7 або не буде перевищувати 6, причому кожний із n і p переважно має значення, що дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8. Крім того, значення p часто буде дорівнювати 0. Якщо n дорівнює 0, щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X у якості замісника. В останньому випадку часто лише одна група X буде присутньою в R, R' або R", хоча цілком можливо, що дві, три або більше груп X будуть присутніми в R, і/або R', і/або R". 14 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0053] Якщо дві або більше груп X присутні в сполуках формул (A), (B) і (C), вони можуть бути однаковими або різними (і переважно є однаковими) і можуть бути присутніми у якості замісників на кватериленовому і/або териленовому кістяку і/або бути частиною одного або декількох R, R' і R". Однак якщо присутні дві або більше груп X, вони переважно будуть присутні або у якості замісників на кватериленовому і/або териленовому кістяку, або у якості частини R і/або R'. [0053a] У якості необмежуючого прикладу, а також у якості переважного варіанта здійснення сполуки загальної формули (IV - ІΧ), зазначені вище, включають сполуки, де n=p = 0, R 1=H, R2=R3=C1-4алкіл (наприклад, C3алкіл, такий як ізопропіл), а P являє собою групу, що є похідною фенольної смоли із загальною формулою (D), де m=1-4, а групи R4 переважно є однаковими і являють собою C1-10алкільні групи (наприклад, C4алкіл, такий як трет-бутил); при цьому сполуки загальної формули (IV - ІΧ), зазначені вище, включають сполуки, де n=p = 0, R 1=R2=C1-4алкіл (наприклад, C3алкіл, такий як ізопропіл, або C4алкіл, такий як трет-бутил), а P являє собою групу, що є похідною фенольної смоли із загальною формулою (D), де m=1, а групи R 4 переважно є однаковими і являють собою C1-10алкільні групи (наприклад, C4алкіл, такий як третбутил); і при цьому сполуки загальних формул (I-III), зазначені вище, включають сполуки, де n=0 або 3, p=0, причому при n=3 X = галоген (такий як Cl або Br), групи Z є однаковими (якщо присутні дві групи Z) і являють собою N-R, причому R являє собою алкіларильну групу, наприклад, діалкілфенільну групу, де дві алкільні групи переважно є однаковими і являють собою C1-4алкільні групи (наприклад, C3алкіл, такий як ізопропіл), і P являє собою групу, що є похідною фенольної смоли із загальною формулою (D), де m=1, і групи R4 переважно є однаковими і являють собою C1-10алкільні групи (наприклад, C4алкіл, такий як трет-бутил). [0054] Згідно зі способом даного винаходу розчинність кватериленового і/або териленового барвника і/або його здатність диспергуватися в рідкому середовищі підвищують шляхом (переважно ковалентного) зв'язування кватериленового і/або териленового барвника (щонайменше із одним) полімером, який є розчинним у рідкому середовищі. Термін "розчинний у рідкому середовищі" означає, що полімер характеризується більшою розчинністю у рідкому середовищі, ніж та, якою можна знехтувати, як, наприклад, розчинністю, що становить щонайменше приблизно 0,2 г полімеру на 100 г рідкого середовища, переважно щонайменше приблизно 1 г, наприклад, щонайменше приблизно 2 г, щонайменше приблизно 5 г або щонайменше приблизно 10 г полімеру на 100 г рідкого середовища. Якщо рідке середовище є полярним рідким середовищем (як це часто зустрічається в друкарських фарбах), полімер може містити щонайменше одну (повторювану) мономерну елементарну ланку, що містить щонайменше одну полярну групу, яка, наприклад, може бути вибраною із гідроксі, карбоксі й аміногруп. Відповідно, полімер може, наприклад, містити фенольну смолу, таку як, наприклад, новолачна смола або будь-який інший різновид продукту конденсації фенолу і формальдегіду. Наприклад, фенольна смола може являти собою або включати фенольну смолу формули , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із (необов'язково заміщених) алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, а середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30, наприклад, від приблизно 1 до приблизно 25, від приблизно 1 до приблизно 15, від приблизно 1 до приблизно 10, від приблизно 1 до приблизно 5, від приблизно 1 до приблизно 3, від приблизно 5 до приблизно 15, від приблизно 5 до приблизно 10, від приблизно 10 до приблизно 20 або від приблизно 20 до приблизно 30. Групи R4 можуть бути однаковими або різними (переважно однаковими) і можуть, наприклад, бути вибраними із трет-бутилу, трет-октилу і розгалуженого нонілу. Крім того, група R 4 може знаходитися в мета- або пара-положенні по відношенню до OH-групи (в формулі (D) показано тільки пара-положення), і на фенільному кільці можуть бути присутніми декілька груп R 4 (наприклад, 2 або 3 групи R4). Наприклад, якщо дві групи R4 присутні на фенільному кільці (однакові або різні, переважно однакові групи R4), вони можуть бути присутніми в будь-якому із доступних положень на фенільному кільці, таких як, наприклад, мета/пара або мета/мета по відношенню до OH-групи. 15 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [0055] Що стосується формули (D), то необхідно розуміти, що кожне із фенільних кілець, що міститься в ній, може містити 1 або 2 додаткових замісники. Ці замісники можуть бути, наприклад, додатковими необов'язково заміщеними алкільними групами (переважно такими, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю), галогеном, таким як, наприклад, F, Cl і Br, OH, COOH і аміно. Якщо присутні додаткові замісники, вони можуть бути однаковими або різними. [0056] Середнє значення m у наведеній вище формулі (D) часто буде становити щонайменше приблизно 1, щонайменше приблизно 2, наприклад, щонайменше приблизно 3 або щонайменше приблизно 4, і також часто не буде перевищувати приблизно 20, наприклад, не буде перевищувати приблизно 15 або не буде перевищувати приблизно 10. [0057] Масове співвідношення кватериленового і/або териленового барвника до полімеру(ів), які використовуються в способі за даним винаходом, залежить від декількох факторів, таких як, наприклад, молекулярні маси кватериленового і/або териленового барвників і полімеру(ів), середня кількість молекул кватериленового і/або териленового барвника, які повинні бути зв'язані з однією полімерною молекулою, або середня кількість полімерних молекул, які повинні бути зв'язані з однією молекулою кватериленового або териленового барвника. Зокрема, у зв'язаному із полімером кватериленовому і/або териленовому барвнику за даним винаходом одна полімерна молекула P може мати одну або декілька молекул кватериленового і/або териленового барвника, зв'язаних із нею (наприклад, у середньому 1, 2, 3, 4, 5, 6 або більше молекул кватериленового і/або териленового барвника). Навпаки, молекула кватериленового або териленового барвника може мати одну або декілька полімерних молекул P, зв'язаних із нею (наприклад, у середньому 1, 2, 3, 4 або більше полімерних молекул P). Також, крім того, полімерна молекула P може мати щонайменше дві молекули кватериленового і/або териленового барвника, зв'язані із нею, причому щонайменше одна із цих молекул кватериленового і/або териленового барвника зв'язана щонайменше із однією додатковою полімерною молекулою P (яка у свою чергу може бути зв'язаною або не бути зв'язаною із однією або декількома додатковими молекулами кватериленового і/або териленового барвника). Як зазначено вище, якщо дві або більше молекул барвника зв'язані із полімерною молекулою P, вони можуть бути однаковими або різними, тобто такими ж або різними кватериленовими молекулами, такими ж або різними териленовими молекулами, щонайменше однією кватериленовою молекулою і щонайменше однією териленовою молекулою. Звичайно, суміші полімерних молекул, які відрізняються виходячи із кількості і/або типу молекул барвника, зв'язаних із ними, також знаходяться у межах обсягу даного винаходу. [0058] Крім того можливо (а іноді переважно) використовувати відносно великий стехіометричний надлишок полімеру(ів) по відношенню до кватериленового і/або териленового барвника. Це буде приводити до одержання полімеру, де тільки невелика частина (наприклад, не більше приблизно 0,1 %, не більше приблизно 0,5 %, не більше приблизно 1 % або не більше приблизно 2 %, не більше приблизно 4 %, не більше приблизно 6 %, не більше приблизно 8 %, не більше приблизно 10 %) полімерних молекул має щонайменше одну молекулу кватериленового і/або териленового барвника, зв'язану із ними, що, таким чином, забезпечує полімер за даним винаходом, легований кватериленовим і/або териленовим барвником. Легований кватериленовим і/або териленовим барвником полімер можна застосовувати для тих же цілей, для яких застосовують зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за даним винаходом, наприклад, у якості компонента композиції друкарської фарби. [0059] У якості необмежуючого прикладу в способі одержання зв'язаних із полімером кватериленових і/або териленових барвників формул (I) - (IX), наведених вище, переважно використовувати від приблизно 0,5 г до приблизно 10 г кватериленового і/або териленового барвника на 100 г полімеру, такого як, наприклад, фенольна смола. Зокрема, часто переважним буде використовувати щонайменше приблизно 0,8 г, наприклад, щонайменше приблизно 1 г, але не більше приблизно 5 г, наприклад, не більше приблизно 3 г або не більше приблизно 2 г кватериленового і/або териленового барвника на 100 г полімеру. [0060] Звичайно, можливо забезпечувати реакцію між одним кватериленовим і/або териленовим барвником і декількома полімерами або декількома типами полімеру. У якості необмежуючого прикладу можна забезпечувати реакцію одного або декількох кватериленових і/або териленових барвників формул (A), або (B), або (C), наведених вище, із сумішшю полімерів формули (D), наведеної вище. Навпаки, можна забезпечувати реакцію (зв'язування) двох або декількох різних кватериленових і/або териленових барвників із одним (типом) полімеру. Нарешті, можна забезпечувати реакцію двох або декількох різних кватериленових і/або териленових барвників із двома або більше різними (типами) полімерів, хоча це звичайно приводить до одержання сумішей, реакції в яких складно регулювати. 16 UA 109721 C2 5 10 15 20 [0061] Умови реакції, які є необхідними або переважними, відповідно для реакції між кватериленовим і/або териленовим барвником і полімером, з яким перший повинен бути зв'язаний, залежать від багатьох факторів, таких як, наприклад, групи, які повинні брати участь у реакції, і будь-які інші (реакційноздатні) групи, які можуть бути присутніми в кватериленовому і/або териленовому барвнику і/або в полімері. Умови реакції, придатні для конкретної пари реакційноздатних груп у кватериленовому і/або териленовому барвнику і в полімері, добре відомі фахівцям у даній галузі техніки. Наприклад, особливо в тих випадках, коли здійснюють нуклеофільне заміщення, часто буде вигідно проводити реакцію в апротонному полярному органічному розчиннику, такому як, наприклад, N-метилпіролідон (NMP), диметилформамід, диметилацетамід і диметилсульфоксид або суміш двох або декількох із них, і у присутності неорганічної або сильної ненуклеофільної органічної основи. Приклади неорганічних і органічних основ, придатних для каталізу реакцій нуклеофільного заміщення, добре відомі фахівцям у даній галузі техніки. Прикладом придатної неорганічної основи є K 2CO3. Температури реакції часто будуть варіювати у діапазоні від приблизно 50 °C до приблизно 140 °C, також залежно від температури кипіння використовуваного розчинника. Крім того, часто бажано використовувати засіб проти спінювання, такий як, наприклад, поліетиленгліколь або його похідна. Продукт реакції (зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник) звичайно можна виділяти із одержаної в результаті реакційної суміші і необов'язково очищувати за допомогою звичайних способів, таких як, наприклад, фільтрація, центрифугування, екстракція, хроматографічні способи тощо. [0062] Типові (необмежуючі) реакції між кватериленовим і/або териленовим барвником і полімером (фенольною смолою) згідно зі способами за даним винаходом представлені нижче. . 25 Де P являє собою , 30 R4 є таким, як визначено в формулі винаходу і в даному описі. 17 UA 109721 C2 . Де P являє собою , 5 R4 є таким, як визначено в формулі винаходу і в даному описі. . 10 Де P являє собою 18 UA 109721 C2 , 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 R4 є таким, як визначено в формулі винаходу і в даному описі. [0063] У зв'язку із цим необхідно зазначити, що у даному описі і формулі винаходу, що додається, букву "P" використовують для позначення двох різних об'єктів: в одному випадку полімеру, що не прореагував, а в іншому випадку полімеру, в якому одна або декілька його груп прореагували із однією або декількома відповідними групами однієї або декількох молекул кватериленового і/або териленового барвника з утворенням (переважно ковалентного) зв'язку між залишком полімеру і залишком кватериленового і/або териленового барвника. [0064] Композиція друкарської фарби згідно із даним винаходом містить (переважно полярне) рідке середовище і один або декілька (типів) зв'язаних із полімером кватериленових і/або териленових барвників, як зазначено вище (наприклад, суміш двох або трьох різних кватериленових і/або териленових барвників, причому всі зв'язані із одним і тим же типом полімеру або зв'язані із декількома типами полімеру), що розчинені або дисперговані у середовищі. Концентрація зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника(ів) в середовищі залежить від декількох факторів, таких як, наприклад, полімер(и) з яким(и) кватериленовий і/або териленовий барвник(и) зв'язаний/зв'язані, бажана інтенсивність кольору, рідке середовище, інші (необов'язкові) компоненти композиції, призначення композиції друкарської фарби і основа, на яку має бути нанесена композиція друкарської фарби. Часто (загальна) концентрація одного або декількох зв'язаних із полімером кватериленових і/або териленових барвників у композиції друкарської фарби буде становити щонайменше приблизно 0,01 %, щонайменше приблизно 0,02 % або щонайменше 0,05 % за масою і звичайно не буде перевищувати приблизно 40 % за масою, тобто не буде перевищувати приблизно 20 %, не буде перевищувати приблизно 10 % або не буде перевищувати приблизно 5 % за масою на основі загальної маси композиції. [0065] Призначення композиції друкарської фарби є одним із декількох факторів, який визначає придатні й бажані діапазони концентрації для зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника(ів), а також типи і діапазони концентрацій придатних або бажаних додаткових компонентів композиції. Існує багато різних типів способів друку. Їх необмежуючі приклади включають струменевий друк (термальний, п'єзоелектричний, безперервний тощо), флексографію, глибокий друк (наприклад, гравюрний друк), трафаретний друк, високий друк, офсетний друк, тамподрук, рельєфний друк, плоский друк та ротаційний глибокий друк. У переважному варіанті здійснення композиція друкарської фарби згідно із даним винаходом є придатною (щонайменше) для струменевого друку. Особливо придатними є промислові струменеві принтери, які широко застосовуються для нанесення нумерації, кодування і маркування на спеціально обладнаних конвеєрних лініях і друкарських верстатах. Переважні струменеві принтери включають струменеві принтери безперервного друку із одним соплом (що також називаються растровими принтерами або принтерами для багаторівневого друку із відхиленням і струменевими принтерами із дозуванням фарби, зокрема клапанними струменевими принтерами). Відповідно, наступне обговорення композицій друкарської фарби відноситься перш за все до композицій для струменевого друку. Однак необхідно брати до уваги, що даний винахід не обмежується композиціями друкарської фарби для струменевого друку, а вірніше охоплює всі композиції друкарської фарби, у яких можна використовувати кватериленові і/або териленові барвники. Відповідно, наступні міркування і твердження застосовуються mutatis mutandis до всіх композицій друкарської фарби, у яких зв'язані із полімером кватериленові і/або териленові барвники є придатними згідно зі змістом даного винаходу. [0066] Друкарські фарби, загалом, містять фарбувальні речовини і рідкі носії, які містять розчини смолистих зв'язувальних речовин у розчинниках. Конкретний вибір зв'язувальних речовин і розчинників залежить від декількох факторів, таких як, наприклад, зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник(и), інші компоненти, які повинні бути присутніми, і властивості основи для друку. Необмежуючі приклади придатних зв'язувальних речовин для використання в композиціях фарб для струменевого друку включають зв'язувальні речовини, які звичайно використовують в друкарських фарбах для струменевого друку, у тому числі смоли, такі як нітроцелюлозні, акрилатні смоли і поліефірні смоли (такі як, наприклад, 19 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 DYNAPOL® L 1203, L 205, L 206, L 208, L 210, L 411, L 651, L 658, L 850, L 912, L 952, LH 530, LH 538, LH 727, LH 744, LH 773, LH 775, LH 818, LH 820, LH 822, LH 912, LH 952, LH 530, LH 538, LH 727, LH 744, LH 773, LH 775, LH 818, LH 820, LH 822, LH 823, LH 826, LH 828, LH 830, LH 831, LH 832, LH 833, LH 838, LH898, LH 908, LS436, LS615, P1500, S1218, S1227, S1247, S1249, S1252, S1272, S1401, S1402, S1426, S1450, S1510, S1606, S1611, S243, S320, S341, S361, S394 і S EP1408 від Evonik). Звичайно, також можна використовувати й інші придатні смоли, відомі фахівцям у даній галузі техніки. Типова (загальна) концентрація однієї або декількох зв'язувальних речовин в композиції друкарської фарби становить від приблизно 0,5 % до приблизно 10 % за масою на основі загальної маси композиції. У зв'язку із цим, крім того, необхідно брати до уваги, що типові значення в'язкості для друкарських фарб для струменевого друку знаходяться в діапазоні від приблизно 4 мПас до приблизно 30 мПас при 25 °C. [0067] Крім того, необхідно розуміти, що полімер, який має одну або декілька молекул кватериленового і/або териленового барвника, зв'язаних із ним (і у випадку полімеру, легованого кватериленовим і/або териленовим барвником за даним винаходом, як зазначено вище, а також полімеру, що не зв'язаний із будь-якою молекулою кватериленового і/або териленового барвника, але присутній у суміші із полімером, який має кватериленовий і/або териленовий барвник, зв'язаний із ним) може також виступати у якості зв'язувальної речовини для композиції. У будь-якому випадку (основна) зв'язувальна речовина композиції фарби повинна бути сумісною із полімером, із яким зв'язаний кватериленовий і/або териленовий барвник, тобто не повинна приводити до утворення будь-якої нерозчинної речовини тощо при об'єднанні з останнім. [0068] Придатні розчинники для друкарських фарб для струменевого друку відомі фахівцям у даній галузі техніки. Їхні необмежуючі приклади включають органічні розчинники із низькою в'язкістю, слабко полярні й апротонні, такі як, наприклад, метилетилкетон (МЕК), ацетон, етилацетат, етил 3-етоксипропіонат, толуол і суміші двох або декількох із них. [0069] Зокрема, якщо композиція друкарської фарби за даним винаходом повинна бути нанесена за допомогою безперервного струменевого друку, дана композиція також звичайно буде містити щонайменше одну речовину, що забезпечує провідність (наприклад, сіль). Речовина, що забезпечує провідність, буде характеризуватися такою розчинністю в композиції, якою не можна знехтувати. Необмежуючі приклади придатних речовин, що забезпечують провідність, включають солі, такі як, наприклад, солі тетраалкіламонію (наприклад, нітрат тетрабутиламонію, перхлорат тетрабутиламонію і гексафторфосфат тетрабутиламонію), тіоціанати лужних металів, такі як тіоціанат калію, лужні солі калію, такі як KPF 6, і перхлорати лужних металів, такі як перхлорат літію. Речовина, що забезпечує провідність, буде присутньою в концентрації, яка є достатньою для забезпечення провідності, що є необхідною або бажаною. Звичайно, можна використовувати суміші двох або декількох різних речовин, що забезпечують провідність (солей). Часто одна або декілька речовин, що забезпечують провідність, будуть присутніми в загальній концентрації від приблизно 0,1 % до 2 % за масою на основі загальної маси композиції. [0070] Композиція друкарської фарби згідно із даним винаходом може додатково містити одну або декілька звичайних добавок, таких як, наприклад, фунгіциди, біоциди, поверхневоактивні речовини, комплексоутворюючі речовини, регулятори рівня рН тощо, в кількостях, звичайних для цих добавок. Крім того, композиція друкарської фарби може містити одну або декілька додаткових фарбувальних речовин і/або компонентів, які забезпечують конкретну оптичну властивість (тобто компоненти, які відрізняються від зв'язаних із полімером кватериленових і/або териленових барвників за даним винаходом). Ці додаткові компоненти можна вибрати, наприклад, із звичайних пігментів і барвників, люмінесцентних (наприклад, флуоресцентних) пігментів і барвників і холестеричних або нематичних рідких кристалів. Приклади люмінесцентних пігментів включають певні класи неорганічних сполук, такі як сульфіди, оксисульфіди, фосфати, ванадати, гранати, шпінелі тощо, нелюмінесцентні катіони, які леговані щонайменше одним катіоном перехідного металу або рідкісноземельного металу, що характеризується люмінесценцією. З метою підсилення захисних властивостей композиції фарби дана композиція, крім того, може містити один або декілька пігментів і/або барвників, які характеризуються поглинанням у видимій області електромагнітного спектра або у такій області електромагнітного спектра, що не відноситься до видимої, і/або, крім того, може містити один або декілька пігментів і/або барвників, які є люмінесцентними. Необмежуючі приклади придатних пігментів і/або барвників, які характеризуються поглинанням у видимій області електромагнітного спектра або у такій області електромагнітного спектра, що не відноситься до видимої, включають похідні фталоціаніну. Необмежуючі приклади придатних люмінесцентних пігментів і/або барвників включають похідні лантанідів. Присутність пігменту(ів) і/або 20 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 барвника(ів) буде забезпечувати підвищення і посилення захисних властивостей маркування проти підробки. [0071] Основа або виріб, який має бути забезпечений ознакою маркування і/або захисною ознакою згідно із даним винаходом, конкретно не обмежується і може бути різних типів. Основа або виріб, наприклад, може включати (фактично) або містити одне або декілька із металу (наприклад, у формі контейнера, такого як банка для зберігання різних об'єктів, таких як, наприклад, напої або харчові продукти), оптичних волокон, тканого матеріалу, покриття та їх еквівалентів, пластмасового матеріалу, керамічного матеріалу, скла (наприклад, у вигляді капсули або контейнера, такого як пляшка для зберігання різних об'єктів, таких як, наприклад, напої або харчові продукти), картону, пакування, паперу і полімерного матеріалу. Необхідно зазначити, що ці матеріали основи зазначені виключно для ілюстративних цілей без обмеження обсягу даного винаходу. [0072] Основа може вже додатково мати щонайменше один елемент маркування або захисний елемент, який містить речовину, вибрану із, наприклад, неорганічних люмінесцентних сполук, органічних люмінесцентних сполук, поглиначів ІЧ-випромінювання, матеріалів, що мають магнітні властивості, криміналістичних маркерів і їх комбінацій. Елемент маркування або захисний елемент може бути присутнім у формі знаків або матриць даних на поверхні основи або бути включеним (вбудованим) у саму основу. Маркування може бути присутнім також у формі хмари точок або характерних візерунків, видимих і/або невидимих для неозброєного ока, випадково або невипадково розподілених в об'єкті, або виробі, або товарах, або захищених документах, або у тому, що описано в абзаці [0035] або [0037], причому воно призначене для захисту і/або аутентифікації. ПРИКЛАДИ [0073] Наступні приклади ілюструють загальні методики для одержання зв'язаних із полімером кватериленових і/або териленових барвників згідно із даним винаходом. Приклад 1 В атмосфері інертного газу 1,4 г K2CO3 додавали до розчину 10 г фенолформальдегідної смоли і 0,68 г PEG 500 в 62,5 мл NMP. Одержану в результаті суміш нагрівали протягом приблизно 1 години при 120 °C. Потім до суміші додавали 0,20 г трихлоркватерилену або тетрабромкватерилену формули (A), наведеної вище, після чого продовжували нагрівання при 120 °C протягом від приблизно 2 до приблизно 5 годин. Після завершення реакції відганяли приблизно половину об'єму NMP. Забезпечували охолодження реакційної суміші до кімнатної температури, а потім її виливали у 33 г крижаної води, до якої додавали 2 мл концентрованої НСl. Одержаний у результаті осад фільтрували і 3 рази промивали водою, а потім висушували. Це забезпечувало одержання приблизно 10 г неочищеного порошку, що містить зв'язаний із полімером кватериленовий барвник. Неочищенийпорошок використовували без додаткового очищення в наступних складах фарби для струменевого друку. Приклад 2 В атмосфері інертного газу 1,4 г K2CO3 додавали до розчину 10 г фенолформальдегідної смоли і 0,68 г PEG 500 в 62,5 мл NMP. Одержану в результаті суміш нагрівали протягом приблизно 1 години при 120 °C. Потім до суміші додавали 0,15 г тетрабромтерилену або трихлортерилену формули (B), наведеної вище, після чого продовжували нагрівання при 120 °C протягом від приблизно 2 до приблизно 5 годин. Після завершення реакції відганяли приблизно половину об'єму NMP. Забезпечували охолодження реакційної суміші до кімнатної температури, а потім її виливали у 33 г крижаної води, до якої додавали 2 мл концентрованої НСl. Одержаний у результаті осад фільтрували і 3 рази промивали водою, а потім висушували. Це забезпечувало одержання приблизно 10 г неочищеного порошку, що містить зв'язаний із полімером териленовий барвник. Неочищений порошок використовували без додаткового очищення в наступних складах фарби для струменевого друку. У даному документі розкриті деякі склади фарби, які можна використовувати для одержання маркування згідно із даним винаходом. Склад фарби 1 55 Компонент Нітроцелюлоза Перхлорат літію Зв'язаний із полімером кватериленовий барвник Ацетон 21 Функція Зв'язувальна смола Сіль для провідності Барвник Розчинник % за масою 1,5 0,5 1,0 97,0 UA 109721 C2 Склад фарби 2 Компонент Dynapol L411 (поліефірна смола) Перхлорат літію Зв'язаний із полімером кватериленовий барвник Метилетилкетон Функція Зв'язувальна смола Сіль для провідності Барвник Розчинник % за масою 1,5 0,3 0,8 97,4 Функція Зв'язувальна смола Сіль для провідності Барвник Пігмент Розчинник % за масою 1,5 0,3 2,2 1,0 95 Функція Зв'язувальна смола Сіль для провідності Барвник Розчинник % за масою 1,5 0,5 1,0 97,0 Функція Зв'язувальна смола Сіль для провідності Барвник Розчинник % за масою 1,5 0,3 0,8 97,4 Функція Зв'язувальна смола Сіль для провідності Барвник Пігмент Розчинник % за масою 1,5 0,3 2,2 1,0 95 Склад фарби 3 5 Компонент Dynapol L411 (поліефірна смола) Перхлорат літію Зв'язаний із полімером кватериленовий барвник ® Black Microlith Метилетилкетон Склад фарби 4 Компонент Нітроцелюлоза Перхлорат літію Зв'язаний із полімером териленовий барвник Ацетон 10 Склад фарби 5 Компонент Dynapol L411 (поліефірна смола) Перхлорат літію Зв'язаний із полімером териленовий барвник Метилетилкетон Склад фарби 6 Компонент Dynapol L411 (поліефірна смола) Перхлорат літію Зв'язаний із полімером териленовий барвник ® Black Microlith Метилетилкетон 15 20 25 [0074] Необхідно зазначити, що наведені вище приклади забезпечені тільки з метою пояснення і жодним чином не повинні бути інтерпретовані як такі, що обмежують даний винахід. Хоча даний винахід був описаний із посиланням на ілюстративний варіант здійснення, необхідно розуміти, що слова, які були використані в даному документі, являють собою слова, призначені для опису й ілюстрації, а не слова для обмеження. Зміни можуть бути зроблені в межах формули винаходу, що додається, як встановлено на даний час і з урахуванням внесених змін, без відступу від обсягу і сутності даного винаходу в його аспектах. Хоча даний винахід був описаний у даному документі із посиланням на конкретні засоби, матеріали і варіанти здійснення, даний винахід не призначений для обмеження деталями, розкритими у даному документі, вірніше, даний винахід охоплює всі функціонально еквівалентні структури, способи і застосування, такі як ті, що знаходяться у межах обсягу формули винаходу, що додається. 22 UA 109721 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 1. Спосіб підвищення щонайменше одного із розчинності кватериленового і/або териленового барвника і його здатності диспергуватися в рідкому середовищі, який відрізняється тим, що спосіб включає етап, на якому забезпечують ковалентне зв'язування кватериленового і/або териленового барвника із полімером, який є розчинним у рідкому середовищі. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що полімер містить фенольну смолу формули OH OH OH m (D) 10 15 R4 R4 R4 , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кватериленовий і/або териленовий барвник містить сполуку формули (А) або (В), або (С): O z O O z O O z Xn Yp Xn Yp Xn Yp O z O O z O , (A) 20 O , (B) , (C) де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (А) або формули (В) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-СО- або елементарною ланкою -CS-ZCS-, або може бути заміщена [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-; 23 UA 109721 C2 5 10 15 20 R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CON(R")2, OCONHR", OCON(R")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 за умови, що (n+р) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X як замісник. 4. Кватериленовий і/або териленовий барвник, розчинність якого або його здатність диспергуватися в полярному рідкому середовищі була підвищена за допомогою способу за п. 1. 5. Ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник формул (А) або (В), або (С): O z O O z O O z Xn Yp Xn Yp Xn Yp O z (A) 25 30 O O O , z O , (B) (C) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (А) або формули (В) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-CO- або елементарною ланкою -CS-ZCS-, або може бути заміщена [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-; R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути 24 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CON(R")2, OCONHR", OCON(R")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 за умови, що (n+р) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X як замісник; за умови, що щонайменше одна група X являє собою групу формули -L-P, де L являє собою ковалентний зв'язок або місткову групу, а Р являє собою полімерну молекулу. 6. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де кватериленовий і/або териленовий барвник являє собою сполуку формули (А) або (В), або (С). 7. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де кватериленовий і/або териленовий барвник являє собою сполуку формули (А) або (В), або (С), де групи Z можуть бути однаковими або різними і являють собою О або N-R. 8. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де L є вибраним із О, СОО, ОСО, CONH і НСОО. 9. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де полімер Р містить фенольну смолу формули OH OH OH m R4 R4 (D) 30 R4 , де групи R4 можуть бути однаковими або різними і вибрані із алкільних груп, що мають від 1 до приблизно 10 атомів вуглецю, і середня кількість m становить від приблизно 1 до приблизно 30. 10. Зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5, де кватериленовий і/або териленовий барвник містить барвник однієї із формул (І) - (IX): 25 UA 109721 C2 z O O z O O z O Yp O Xn PO Yp Xn PO Yp Xn PO O z O O (I) , O , (II) , (III) PO R2 R3 R2 R1 N O z N O O R1 PO R1 O R2 R3 R2 N O R1 N O O O PO R1 Yp Xn Xn O PO Xn Yp O N O O N O O N O N R1 R3 5 10 , (V) R1 R3 , O Xn Xn Yp R3 R2 R2 R2 R2 (IV) R1 R3 N PO O Yp R1 O O Xn Yp O N R3 R2 R3 R2 PO Yp (VI) , (VII) , (VIII) , (IX) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що у наведених вище формулах елементарна ланка -CO-Z-CO-(у випадку формули (І) або (II) одна або обидві елементарні ланки формули -СО-Z-CO-) може бути заміщена елементарною ланкою -CS-Z-CO- або елементарною ланкою -CS-Z-CS-, або [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість циклічного ангідриду), і, крім того, за умови, що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')NR-СO-; R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути 26 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; R1, R2 і R3 незалежно вибрані із водню, необов'язково заміщеного С1-С4алкілу, необов'язково заміщеного С1-С4алкіл-СООН, необов'язково заміщеного С1-С4алкіл-SО3Н, необов'язково заміщеного С1-С4алкоксі, необов'язково заміщеного моно(С1-С4)алкіламіно, необов'язково заміщеного ди(С1-С4)алкіламіно, необов'язково заміщеного С1-С4аміноалкілу, галогену, ціано, нітро і SO3H; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CO(NR")2, OCONHR", OCO(NR")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і якщо присутні дві групи R", вони також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7членного кільця; у випадку формул (V), (VII) і (IX) кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8) за умови, що (n+p) не перевищує 8; і у випадку інших формул кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 7 (тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7) за умови, що (n+p) не перевищує 7; Р являє собою полімерну молекулу. 11. Спосіб одержання ковалентно зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника за п. 5, який відрізняється тим, що даний спосіб включає етап, на якому приводять у контакт кватериленовий і/або териленовий барвник формули (А) або (В), або (С): O z O O z O O z O Xn Xn Yp Xn Yp O z (A) 30 35 O O , z O , (B) (C) , де групи Z, однакові або такі, що відрізняються одна від одної, являють собою О, S або N-R за умови, що елементарна ланка -CO-Z-CO- (у випадку формули (А) або формули (В) одна або обидві елементарні ланки) може бути заміщена -CS-Z-СО- або елементарною ланкою -CS-ZCS-, або може бути заміщена [-СООН НООС-] (тобто дикарбонова кислота замість ангідриду), і що при Z=N-R елементарна ланка -CO-Z-CO- може бути заміщена елементарною ланкою формули -C(=NR')-NR-CO-; R і R' незалежно являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або 27 UA 109721 C2 5 10 15 20 25 30 35 гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю; та R і R' можуть бути об'єднані з утворенням разом із атомами N, до яких вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; групи X можуть бути однаковими або різними і являють собою галоген, ізоціанат і СООН; групи Y можуть бути однаковими або різними і вибрані із ОН, NO2, CN, груп формули R", OR", COOR", OCOR", CONHR", CON(R")2, OCONHR", OCON(R")2, COR", SO3H, SO3R", SO2NHR", SO2N(R")2, NHCOR", NRCOR", NHCOOR", NRCOOR", NHSO2R", NRSO2R", NHR" і N(R")2, де групи R" можуть бути однаковими або різними і являють собою необов'язково заміщену аліфатичну, циклоаліфатичну, ароматичну, гетероароматичну, алкіларильну, алкілгетероарильну, арилалкільну або гетероарилалкільну групу, що має від 1 до приблизно 20 атомів вуглецю, і також можуть бути об'єднані з утворенням разом з атомом N, до якого вони приєднані, необов'язково заміщеного і/або конденсованого 5-7-членного кільця; кожний із n і р являє собою 0 або ціле число від 1 до 8 за умови, що (n+р) не перевищує 8, і, крім того, за умови, що при n=0 щонайменше один із R, R' і R" містить щонайменше одну групу X як замісник; із полімером Р в умовах, які викликають реакцію групи X кватериленового і/або териленового барвника із функціональною групою полімеру, для того, щоб забезпечити ковалентне зв'язування полімеру із кватериленовим і/або териленовим барвником. 12. Композиція друкарської фарби, яка відрізняється тим, що композиція містить полярне рідке середовище і щонайменше один ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник, який є розчиненим або диспергованим у середовищі. 13. Композиція друкарської фарби за п. 12, яка відрізняється тим, що композиція містить від приблизно 0,01 % до приблизно 40 % за масою щонайменше одного зв'язаного із полімером кватериленового і/або териленового барвника на основі загальної маси композиції. 14. Ознака маркування або захисна ознака, одержана за допомогою композиції друкарської фарби за п. 12. 15. Ознака маркування або захисна ознака, що містить щонайменше один ковалентно зв'язаний із полімером кватериленовий і/або териленовий барвник за п. 5. 16. Ознака маркування або захисна ознака за п. 15, яка відрізняється тим, що ознака маркування або захисна ознака включає щонайменше одне із нитки, етикетки, штрих-коду, 2Dкоду, візерунка, знаків і матриць даних. 17. Виріб, що містить ознаку маркування або захисну ознаку за п. 15. 18. Спосіб підтвердження аутентичності виробу, який відрізняється тим, що спосіб включає етап, на якому забезпечують виріб із ознакою маркування або захисною ознакою за п. 15. 19. Спосіб підтвердження аутентичності виробу, який відрізняється тим, що спосіб включає етап, на якому наносять на виріб композицію друкарської фарби за п. 12. 20. Легований барвником полімер, де щонайменше приблизно 0,1 % полімерних молекул мають ковалентно зв'язаний із ними кватериленовий і/або териленовий барвник, і де даний полімер можна одержати за допомогою способу за п. 10. 40 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 28

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Polymer-bonded quaterrylene and/or terrylene dyes and compositions containing same

Автори англійською

Tiller, Thomas, Commeureuc, Aurelien, Pasquier, Cecile

Автори російською

Тллер Томас, Комёрёк Орельен, Паскер Сесиль

МПК / Мітки

МПК: C09D 11/02, C09B 69/10, C09D 11/00, C09B 5/02, B41M 3/14, C07D 471/00, C07D 311/00, C07D 221/00, B42D 15/00

Мітки: барвники, полімером, композиції, кватериленові, містять, териленові, зв'язані

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/30-109721-zvyazani-iz-polimerom-kvaterilenovi-i-abo-terilenovi-barvniki-i-kompozici-shho-kh-mistyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зв’язані із полімером кватериленові і/або териленові барвники і композиції, що їх містять</a>

Подібні патенти