Обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами

Номер патенту: 107223

Опубліковано: 10.12.2014

Автор: Гоці Андраш

Є ще 22 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру (1; 20; 26; 30) для вміщення носія інформації (11; 25; 27; 43; 56), сконструйовану з можливістю огляду її внутрішнього простору, у якій розташована принаймні одна прозора пластина (8; 18; 37), орієнтована упоперек до напряму огляду і прикріплена до стінки камери, а носій інформації розташований на цій пластині безпосередньо або за допомогою утримувального засобу, прикріпленого до прозорої пластини, і принаймні частина стінки камери містить смуги (10а, 10b; 40), паралельні її смузі (9; 39), яка контактує з прозорою пластиною, яке відрізняється тим, що носій інформації (11; 25; 27, 43, 56) або/і його утримувальний засіб (38, 55) сформований принаймні двома об'єктами (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b), які розташовані на двох протилежних сторонах прозорої пластини (8; 18; 37, 50), і проекції яких, які видно в напрямі, перпендикулярному до прозорої пластини, ідентичні або в основному ідентичні.

2. Обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що відстань (М) між точкою(ами) огляду (14, 15) камери і прозорою пластиною (8) вибрана для забезпечення покривання частини прозорої пластини (8; 18), яка розташована між об'єктами (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b).

3. Обладнання за п. 1 або п. 2, яке відрізняється тим, що об'єкти (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b; 38а, 38b; 55а, 55b), які формують носій інформації (11; 25; 27; 43, 56), прикріплені до двох сторін прозорої пластини (8, 18, 37, 50), або прикріплених до штифта (14) або осі на відстані (h) від її сторін, у даному випадку встановлені на ній з можливістю повертання двигуном, встановленим в об'єктах (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b).

4. Обладнання за п. 1 або п. 2, яке відрізняється тим, що стінка камери (20) сформована двома бічними стінками (23, 24), верхньою частиною (21) і дном (22), і при цьому бічні стінки (23, 24) і центральні ділянки (23а, 24а) верхньої частини (21) виготовлені з непрозорого матеріалу, тоді як частини бічних стінок і ділянки (23b; 24b; 21b) верхньої частини, виготовлені з прозорого матеріалу, наприклад пластику, або скляної пластини, виконаної матовою фрезуванням поверхні, з двох сторін прикріплені до цих центральних частин (23а, 24а) бічних стінок і центральної ділянки (21а) верхньої частини.

5. Обладнання за будь-яким із пп. 1-3, яке відрізняється тим, що камера (26) є циліндричною і її стінка (28) є кільцевою, виготовлена з прозорого матеріалу принаймні вздовж своєї внутрішньої поверхні, і в ній встановлені джерела світла (28а).

6. Обладнання за будь-яким із пп. 1-3, яке відрізняється тим, що

-          стінки вертикальної призматичної або циліндричної камери (30) сформовані принаймні частково прозорою бічною стінкою і непрозорою верхньою плитою (36) і нижньою плитою (35),

-        прозора пластина (37) встановлена в камері по діагоналі або по діаметру,

-        принаймні на нижній плиті (35) і на верхній плиті (36), і, у даному випадку, в бічних стінках або також на бічній стінці камери (30) вздовж двох сторін паралельно контактній смузі (39) прозорої пластини розташовані смуги (40).

7. Обладнання за п. 6, яке відрізняється тим, що

-          стінки камери (30) сформовані чотирма бічними стінками (31, 32, 33, 34), перпендикулярними одна до іншої, верхньою плитою (36), виготовленою з непрозорого матеріалу, і нижньою плитою (35), виготовленою з того ж матеріалу, і при цьому принаймні дві або переважно усі чотири бічні стінки (31, 32, 33, 34) виготовлені з прозорого матеріалу,

-        прозора пластина (37) встановлена в камері (30) по діагоналі так, що її нижній край прикріплений до нижньої плити (35), а її верхній край прикріплений до верхньої плити (36),

-         на нижній плиті (35) і на верхній плиті (36) розташовані смуги (40), які проходять паралельно вздовж двох сторін контактної смуги (39) прозорої пластини (37).

8. Обладнання за будь-яким із пп. 1-7, яке відрізняється тим, що прикріплений до прозорої пластини утримувальний засіб виконаний у вигляді полиці (38), яка виконана з можливістю створення ілюзії, що вона невагома, при цьому елементи (38а, 38b) полиці прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини своїми передніми поверхнями у такий спосіб, що їх поверхні, прикріплені до пластини, ідентичні, і на елементах (38а, 38b) полиці розташовані смуги (40), які проходять паралельно площині прозорої пластини і практично утворені, наприклад, канавками (41).

9. Обладнання за будь-яким із пп. 1-8, яке відрізняється тим, що утримувальний засіб, прикріплений до прозорої пластини, виконаний у вигляді стрижня (60), який виконаний з можливістю створення ілюзії, що він невагомий, елементи (60а, 60b) якого прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини своїми передніми поверхнями у такий спосіб, що їх поверхні, прикріплені до пластини, є ідентичними, і на елементах (60а, 60b) стрижня розташовані смуги (62а, 62b), які проходять паралельно площині прозорої пластини і практично сформовані, наприклад, канавками (63а, 63b).

10. Обладнання за будь-яким із пп. 1-9, яке відрізняється тим, що утримувальний засіб є рамкою (55), прикріпленою вздовж краю отвору (54), виконаного в прозорій пластині (8; 18; 37), при цьому рамка (55) сформована елементами (55а, 55b), розташованими один навпроти іншого на двох сторонах прозорої пластини (8; 18; 37) з наляганням один на інший і покриванням краю прозорої пластини (8; 18; 37), і при цьому в отворі (54) прозорої пластини (8, 18, 37) носій інформації (11, 25, 27, 43, 56) прикріплений до одного або більшої кількості країв прозорої пластини (8, 18, 37) і/або до рамки (55).

11. Обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру для вміщення носія інформації, виконану з можливістю огляду її внутрішнього простору, на стінці якої розташована прозора пластина, до якої прикріплений носій інформації, яке відрізняється тим, що носій інформації (11; 25; 27, 43, 56) і/або його утримувальний засіб (38, 55) сформований з принаймні двох об'єктів (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b), які розташовані на двох протилежних сторонах прозорої пластини (77), і їх проекція, видима в напрямі, перпендикулярному до прозорої пластини, є однаковою або по суті однаковою і при цьому усі стінки (71-75) камери (70) виготовлені з прозорого матеріалу, і прозора пластина (77) проходить крізь камеру (70) під кутом по діагоналі від одного з її нижніх країв, з'єднуючи його з її верхнім краєм на протилежній стороні, при цьому об'єкт, прикріплений до прозорої пластини (77), є полицею (78), яка служить, наприклад, для розміщення рекламованих товарів (69) і складається з елементів (78а, 78b), розташованих один навпроти іншого на двох сторонах пластини, і для кріплення прозорої пластини (77) тут присутні смуги (80), виконані упоперек до смуг (77'), які мають вигляд канавок, сформованих в бічних стінках (71, 73) камери, переважно перпендикулярно їм або паралельно їм, і причому смуги (80) мають той же вигляд що й смуги (77'), які, принаймні у випадку поперечних смуг (80), паралельні смугам, сформованим на бічній поверхні полиці (78).

12. Обладнання за будь-яким із пп. 1-4, яке відрізняється тим, що присутні декілька прозорих пластин (8), розташованих в камері (1) паралельно між собою і на відстані (t) одна від іншої, до яких прикріплені один або більша кількість носіїв інформації (11).

13. Обладнання за будь-яким із пп. 1-5, яке відрізняється тим, що смуги (91), паралельні з'єднувальній смузі прозорої пластини (8) на внутрішніх поверхнях камери, виконані як смуги з'єднань елементів (90) рамки, які виконані з можливістю з'єднання між собою у внутрішній частині камери, і переважно елементи (90) рамки, які прикладені до прозорої пластини (8), притиснуті до неї.

Текст

Реферат: Винахід належить до обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру (1; 20; 26; 30) для вміщення носія інформації (11; 25; 27; 43; 56) і виконану з можливістю огляду її внутрішнього простору. В камері розташована принаймні одна прозора пластина (8; 18; 37), яка встановлена упоперек до напряму огляду і прикріплена до стінки камери, а носій інформації розміщений на цій пластині безпосередньо або за допомогою утримувального засобу, прикріпленого до прозорої пластини, і принаймні частина стінки камери містить смуги (10а, 10b; 40), паралельні її смузі (9; 39), яка контактує з прозорою пластиною. Обладнання відрізняється тим, що носій інформації (11; 25; 27, 43, 56) або/і його утримувальний засіб (38, 55) сформований принаймні двома об'єктами (11а, 11b; 25a, 25b; 27a, 27b), які розташовані на двох сторонах прозорої пластини (8; 18; 37, 50) один навпроти іншого, і проекції яких, які видно в напрямі, перпендикулярному до прозорої пластини, ідентичні або в основному ідентичні. UA 107223 C2 (12) UA 107223 C2 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід відноситься до пристроїв, які відображають носії інформації, головним чином об'єкти, в основному товари і продукти або/і події, такі як людська діяльність, головним чином надання послуг, який переважно відноситься до відображального обладнання для реклами, яке має камеру для вміщення носія інформації. Ефективність рекламування товарів для продажу відіграє надзвичайну важливу роль у їх ринковій привабливості і збільшенні кількості їх продаж, тобто в одержуваному прибутку. Для цього, у всьому світі фахівці, які займаються рекламою, працюють над вдосконаленням рекламних технологій і в результаті їх роботи розвиваються усі типи різних рішень для покращення ефективності реклами. Відомі різні способи рекламування товарів (продуктів), наприклад художніх творів, картин, фільмів і їх комбінацій, які надаються споживачеві через засоби масової інформації (газети, телебачення, фільми, брошури, афіші і так далі). Одним з найбільш ефективних способів є відображення самих рекламованих продуктів, наприклад на полицях, стійках, в скляних камерах і так далі. Часто вони намагаються підвищити ефективність відображення, тобто рекламування, дзеркалами і підсвіткою (інтенсивність світла, затінення, використання джерел світла різних кольорів, наприклад пульсуючі або/і рухомі промені світла і так далі). Патент № ЕР 0334196, наприклад, описує коробкоподібний рекламний пристрій, передня стінка якого обмежена дзеркалом, прозорим в одному напрямі, і задня стінка якого є непрозорим дзеркалом. Якщо можна заглянути всередину коробки з двох сторін, то задня стінка є також дзеркалом, прозорим в одному напрямі, як і передня стінка. Дзеркальні поверхні повернуті всередину коробки. Поблизу бічних стінок встановлено декілька ламп і внаслідок дзеркальних поверхонь, які повернуті одна до іншої, ці світлові промені виглядають як гірлянди, які виходять з бічної стінки коробки. Відхиляння заднього дзеркала створює уяву викривлення світлової гірлянди, що привертає увагу. Згідно з патентом № DE 3535393, ефективність реклами підвищується поміщенням пірамідального тіла, виготовленого зі скла (заломна призма), над відображуваним продуктом і відображенням різних картинок продукту в залежності від положення очей оглядача. У випадку рішення згідно з патентом № ЕР 0551059, використовують закриту камеру, стінки якої, за виключенням її дверей, виготовляються з непрозорого матеріалу, а двері виготовляються з дзеркала, прозорого в одному напрямі і поверхня якого повернута назовні. Внутрішній простір камери поділений на відділення, відокремлені роздільними стінками, виготовленими з непрозорого матеріалу, і в кожному відділенні присутнє світло. Ці програмно керовані джерела світла вмикаються і вимикаються окремо так, що завжди можна побачити продукт, поміщений всередину іншого відділення. Не можна побачити із зовні внутрішню частину інших відділень, коли світло всередині них не увімкнено, оскільки внутрішня частина цих відділень заблокована від оглядачів дзеркалом, тобто дверима. Патент № US 5180222 також відноситься до камери з днищем, яке має дзеркальну поверхню, яка повернута назовні і утворена дзеркалом, прозорим в одному напрямі, при цьому камера має в горизонтальному перерізі форму рівностороннього трикутника. Дві стінки цієї камери утворені дзеркалами, які повернуті всередину. Завдяки дзеркальним поверхням, продукт, поміщений всередині камери, можна побачити з усіх сторін і ці дзеркальні поверхні, в залежності від положення очей, розмножують зображення об'єкта як калейдоскоп. Патент № ЕР 1759373 описує обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру, придатну для вміщення наданого носія інформації. Ця камера обмежена стінкою, виготовленою з непрозорого матеріалу на усіх сторонах за виключенням однієї сторони. Прозора пластина встановлена в камері паралельно задній стінці вздовж смуги, яка проходить навколо неї і з якою контактують її краї та на відстані перед отвором, який дозволяє огляд внутрішньої частини камери. Носій інформації, який відображається, головним чином об'єкт, наприклад коробка, вміст якої, наприклад харчовий продукт, цигарки, косметичний виріб, відображається на її зовнішній поверхні кріпиться до передньої сторони прозорої пластини, якщо дивитися на неї з отвору камери, тоді як позаду прозорої пластини розташоване джерело світла. Бічна стінка, яка обмежує камеру, містить смуги, які проходять паралельно контактній смузі прозорої пластини. У цей спосіб місце лінійної фіксації/кріплення прозорої пластини, яка фактично утримує об'єкт, відображається як елемент групи ліній всередині камери і, якщо, у той же час, прозора несуча пластина освітлена на фоні для уникнення у якомога більшій мірі будь-якого відбиття світла у камері, то об'єкт з'являється у просторі, який створює ілюзію, що він перебуває в невагомості без жодної опори або/і підвісу. В результаті цього, оглядачі стають більш зацікавленими, їхня увага стає більш пильною ніж у випадку відомих до цього способів рекламування, що очевидно значно підвищує ефективність реклами. 1 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Задачею, яка вирішується винаходом, є надання обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яка базується на створенні ілюзії невагомого носія інформації, але суттєво підвищує увагу до себе, перш за все, рекламуючи ефективність такого відомого описаного вище обладнання. Винахід базується на наступних принципах ефективність і можливості використання відомого обладнання, яке створює ілюзію невагомості, обмежується тим фактом, що відкрита тільки одна сторона камери. Було виявлено, що ілюзія невагомості об'єкта, який рекламується, може також створюватися камерою, відкритою на обох або декількох сторонах, або яка є навіть прозорою на усіх сторонах, якщо рекламний носій утворений двома об'єктами, закріпленими симетрично один навпроти іншого із суміщенням на двох сторонах прозорої пластини, встановленої в камері. Цього можна досягти, наприклад, розрізаючи наданий продукт по середині і кріплячи дві половинки на двох сторонах прозорої пластини або поміщаючи їх на невеликій відстані від прозорої пластини, при цьому напружуючи очі з фіксацією погляду на штифт або вісь, встановлену у скляній пластині, на якій або з якою вони можуть навіть повертатися двигуном встановленим в об'єкті. Така коробка або камера, відкрита на двох сторонах, або яка навіть є прозорою з усіх сторін, надаючи можливість оглядати її внутрішню частину спереду і ззаду, суттєво підвищує ефективність реклами, оскільки можна ходити навколо камери, і поміщаючи неї у вітрину магазина, заохочувати людей заходити всередину магазину, оскільки вони хочуть оглянути рекламований продукт також з іншої сторони або з інших сторін і, таким чином, вони можуть для достовірності виявити, що продукт не підвішений ззаду (що вони можуть припустити у випадку коробки, яка має задню стінку). Іншою важливою перевагою камери або коробки, прозорої або відкритої на двох сторонах, є те, що нема потреби в освітленні фону, тут достатньо мати малу освітлювальну арматуру, встановлену тільки на периферійній ділянці оглядових отворів, або зовнішнє освітлення ззаду бічних стінок виготовлених з напівпрозорого матеріалу, завдяки якому можна створювати спеціальні ефекти для заданих рекламних цілей. Також зрозуміло, що у певних випадках використання простору, який містить носій інформації, його зовсім не потрібно освітлювати, якщо бічні стінки камери тільки частково виготовлені з непрозорого матеріалу, наприклад їх центральна ділянка, де прозора пластина, яка утримує носій інформації, встановлена в камеру, відкриту спереду і ззаду. У цьому випадку, в напрямі від отворів всередину камери бічні стінки можуть виготовлятися з прозорої пластини, яка спотворює зображення, наприклад з пластикової (плексигласової) пластини або пластини, яка виконана шорсткою або матовою піскоструминною обробкою. Це також має перевагу, яка полягає у тому, що кріплення об'єкта, розрізаного навпіл, не можна виявити на скляній пластині, в результаті чого можна одержати додатковий дивуючий ефект. Також зрозуміло, що, хоча вже були посилання на винахідницький задум, це дозволяє створити камеру, де усі обмежувальні стінки або принаймні більшість обмежувальних стінок виготовлені з прозорого матеріалу, наприклад скла, дозволяючи оглядачам заглянути всередину з усіх напрямів, і бачити невагомий носій інформації/рекламний засіб. Ми можемо використовувати, наприклад, камеру з квадратною основою, верхня частина і дно якої виготовлені з непрозорого матеріалу, а всередині камери розташована прозора пластина, яка проходить по всій довжині камери в напрямі однієї з діагоналей, і на внутрішній поверхні верхньої частини і дна, виготовлених з непрозорого матеріалу, розташовані смуги, паралельні площині прозорої пластини, які переважно лежать в одній площині. Для поміщення і утримування об'єктів в невагомості, всередині камери розташована полиця, однакові частини якої прикріплені із суміщенням до протилежних поверхонь прозорого листа, створюючи ілюзію, що всередині камери в невагомості перебуває одна єдина полиця з рекламованим(и) об'єктом(и), поміщеним(и) на ній. Зазвичай, також з прозорого матеріалу можна виготовляти кожну стінку камери. На основі вищезгаданих принципів, у відповідності з винаходом, поставлена задача вирішується обладнанням для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру для вміщення носія інформації, сконструйовану з наданням можливості огляду її внутрішнього простору, при цьому у камері упоперек до напряму огляду розташована принаймні одна прозора пластина, яка прикріплена до стінки камери, а носій інформації розташований безпосередньо на цій пластині або за допомогою утримувального засобу, прикріпленого до неї, і принаймні частина стінки камери містить смуги, паралельні її смузі, яка контактує з прозорою пластиною, і при цьому обладнання відрізняється тим, що носій інформації і/або його утримувальний засіб сформований принаймні двома об'єктами, які розташовані на двох протилежних сторонах прозорої пластини, і проекції, які видно в напрямі, перпендикулярному до прозорої пластини ідентичні або в основному ідентичні. 2 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Переважно, відстань між точкою(и) огляду камери і прозорою пластиною вибирається з гарантією покривання частини прозорої пластини, яка розташована між об'єктами. Згідно з переважним прикладом конструкції, об'єкти, які формують носій інформації, встановлені на двох сторонах прозорої пластини або на відстані від її сторін завдяки кріпленню до штифта або вісі - у даному випадку встановлені на останньому(ій) з можливістю повертання їх двигуном, встановленим в об'єктах. Згідно з іншим прикладом конструкції, камера сформована двома бічними стінками, верхньої частиною і дном, при цьому центральні частини бічних стінок і центральні ділянки верхньої частини виготовлені з непрозорого матеріалу, тоді як інші частини бічних стінок і інші ділянки верхньої частини, виготовлені з прозорого матеріалу, наприклад пластику або скляної пластини, виконаною матовою шляхом фрезування поверхні, прикріплені з двох сторін до цих центральних частин бічних стінок і центральної ділянки верхньої частини. Також вигідно, коли камера є циліндричною, а її стінка є кільцевою і виготовлена з прозорого матеріалу принаймні вздовж її внутрішньої поверхні, і в цій стінці встановлені джерела світла. Згідно з іншим прикладом конструкції, стінки вертикальної призматичної або циліндричної камери включають принаймні частково прозору бічну стінку, непрозору верхню частину і дно, при цьому прозора пластина встановлена в камері по діагоналі або по діаметру, при цьому принаймні на дні, на верхній частині, і, у даному випадку, також на бічній стінці або на бічних стінках камери розташовані смуги, які проходять паралельно вздовж двох сторін контактної смуги прозорої пластини. У цьому випадку, стінки камери практично включають чотири бічні стінки, перпендикулярні одна до іншої, при цьому верхня частина виготовлена з непрозорого матеріалу, дно виготовлене з того ж матеріалу, і принаймні дві з бічних стінок або переважно усі чотири бічні стінки виготовляються з прозорого матеріалу, при цьому прозора пластина встановлена в камері по діагоналі так, що її нижній край прикріплений до дна, а її верхній край прикріплений до верхньої частини, при цьому на дні і на верхній частині розташовані смуги, які проходять паралельно вздовж двох сторін контактної смуги прозорої пластини. Якщо камера має круглу циліндричну основу або багатокутну основу, то смуги, паралельні контактній смузі прозорої пластини, повинні також відображатися на бічній стінці. Ситуація є такою ж, коли верхня частина виготовляється з прозорого або напівпрозорого матеріалу. Головним чином, основа камери (скляного відсіку) може бути довільною, при цьому за допомогою відповідного розташування смуг може гарантуватися невагоме положення рекламного засобу або утримувального засобу. Згідно з іншим прикладом конструкції, яка може використовуватися з усіма варіантами вищеописаної камери, утримувальний засіб, прикріплений до прозорої пластини, виконаний як полиця, яка створює ілюзію, що вона невагома, і елементи якої прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини своїми передніми поверхнями у такий спосіб, що їх поверхні, прикріплені до пластини, є ідентичними і при цьому на елементах полиці розташовані смуги, які проходять паралельно площині прозорої пластини і утворені, наприклад, канавками. Також можна виконувати утримувальний засіб, прикріплений до прозорої пластини, як стрижень, який створює ілюзію, що вона невагома, причому елементи полиці прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини своїми передніми поверхнями у такий спосіб, що їх поверхні, прикріплені до пластини, є ідентичними; і при цьому на стрижневих елементах розташовані смуги, які проходять паралельно площині прозорої пластини і сформовані, наприклад, канавками. Також може бути вигідним, коли утримувальний засіб є рамкою, закріпленою вздовж краю отвору, виконаному у прозорій пластині, причому рамка сформована елементами, розташованими один навпроти іншого на двох сторонах прозорої пластини, покриваючи один іншого і край прозорої пластини і при цьому в отворі прозорої пластини носій інформації прикріплений до одного або більшої кількості її країв і/або до рамки. Стосовно цього винаходу, "рамка" або "рамковий елемент" означає тіло із замкнутим поперечним перерізом практично будь-якої геометричної форми так, що воно може бути багатокутним, круглим або еліптичним (оскільки існують традиційні рамки для картин таких форм). У випадку подальшого варіанту виконання винаходу обладнання має камеру для вміщення носія інформації, сконструйовану з можливістю огляду її внутрішнього простору, яка має стінки, принаймні частково виготовлені з непрозорого матеріалу, при цьому в ній встановлена і прикріплена до стінки прозора пластина, на якій поміщений один або більша кількість об'єктів, і це обладнання відрізняється тим, що воно має камеру з бічною стінкою, виготовленою з непрозорого матеріалу, яка робить можливим оглядати її внутрішній простір зверху, причому у цій камері прозора пластина, розташована упоперек або переважно перпендикулярно до площини або/і до твірних бічної стінки, прикріплена на відстані від нижнього і верхнього краю стінок камери, а вздовж двох сторін смуги, яка контактує з бічною стінкою, на відстані, 3 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 паралельно їй, виконані ідентичні або головним чином ідентичні смуги, і причому носій інформації поміщений на прозору пластину. Згідно з переважним прикладом конструкції, це обладнання має камеру у формі вертикального циліндра, який переважно має круглу основу, причому її отвір, крізь який можна заглянути всередину циліндра, закритий верхньою частиною, виготовленою, у даному випадку, з прозорого матеріалу, і при цьому камера переважно має дно, виготовлене з непрозорого матеріалу Практично смуги формуються канавками, вирізаними на внутрішній поверхні бічної стінки, і прозора пластина вставлена в одну з центральних канавок. Слід підкреслити, що, у випадку цього обладнання, камера може мати форму, відмінну від циліндричної, наприклад вона може мати форму квадратної або багатокутної призми, або вона може мати трикутну основу, або вона може складатися з кривих стінних частин і так далі, і, також у цьому випадку, рамка, яка оточує отвір у її прозорій пластині, може виконуватися як утримувальний засіб у прозорій пластині, до якої прикріплений носій інформації. Об'єкт винаходу також відноситься до обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, при цьому обладнання має камеру, яка служить для вміщення носія інформації і яка встановлена у такий спосіб, щоб надати можливість оглядати її внутрішній простір, і до стінки якої прикріплена прозора пластина, на якій розташований носій інформації, і суттю цього обладнання є те, що носій інформації і/або його утримувальний засіб сформований з принаймні двох об'єктів, які розташовані на двох протилежних сторонах прозорої пластини, і їх проекція, яка видна в перпендикулярному напрямі до прозорої пластини, є однаковою або по суті однаковою, і що усі стінки камери виготовлені з прозорого матеріалу, і прозора пластина проходить крізь камеру під кутом по діагоналі від одного із її нижніх країв, з'єднуючись з її верхнім краєм на протилежній стороні, причому об'єкт, прикріплений до прозорої пластини, є полицею, яка служить, наприклад, для розміщення рекламованих товарів, яка складається з елементів, розташованих один навпроти іншого на двох сторонах пластини, і при цьому для фіксації прозорої пластини існують смуги, сформовані в поперечному напрямі до смуг, які з'являються в результаті канавок, сформованих у бічних стінках камери, переважно перпендикулярно до останніх, якщо поперечні смуги разом зі смугами бічних стінок утворюють в одній площині замкнений контур, або в паралельних до смуг бічних стінок площинах, і при цьому смуги бічних стінок і поперечні до них смуги мають однаковий зовнішній вигляд. Згідно з іншою ознакою винаходу, присутні декілька прозорих пластин, встановлених в камері, паралельно одна до іншої і принаймні на відстані одна від іншої, до яких прикріплений один або більша кількість носіїв інформації. Нарешті, може бути практичним варіант виконання обладнання, у якому смуги, паралельні з'єднувальній смузі прозорої пластини на внутрішніх поверхнях камери, виконані як смуги з'єднань елементів рамки, які кріпляться між собою у внутрішній частині камери, і переважно елементи рамки, встановлені на прозорій пластині, притиснуті до неї. Нижче винахід описується в деталях на основі доданих креслень, які показують переважні конструкції обладнання. На кресленнях: фігура 1 зображає у схематичному виді в перспективі конструкцію обладнання; фігура 2 зображає обладнання з фігури 1 з видаленою верхньою частиною камери у виді зверху у трохи більшому масштабі; фігура 3 зображає в більшому масштабі ділянку A , показану на фігурі 2; фігура 4 зображає в більшому масштабі ділянку В, показану на фігурі 2; фігура 5 зображає в горизонтальному перерізі можливий спосіб з'єднання носія інформації, який відображається, з прозорою пластиною, відмінного від того, що зображений на фігурі 3; фігура 6 зображає вид в перспективі подальшої конструкції обладнання; фігура 7 зображає горизонтальний переріз, виконаний по лінії C  C , вказаній на фігурі 6; фігура 8 зображає вид в перспективі подальшої конструкції обладнання згідно з винаходом; фігура 9 зображає переріз, проведений по лінії F  F , вказаній на фігурі 10; фігура 10 зображає переріз, видимий в напрямі стрілки i вказаній на фігурі 9; фігура 11 зображає у виді в перспективі подальшу конструкцію обладнання; фігура 12 зображає горизонтальний переріз, проведений по лінії G  G , вказаній на фігурі 11; фігура 13 зображає у більшому масштабі ділянку K, вказану на фігурі 12; фігура 14 зображає у більшому масштабі переважну конструкцію полиці, зображеної на фігурі 12; фігура 15 зображає у виді в перспективі інший варіант виконання обладнання згідно з винаходом; 4 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 фігура 16 зображає поперечний переріз, проведений вздовж вертикальної геометричної вісі, зображеної на фігурі 15; фігура 17 зображає у виді в перспективі подальшу конструкцію обладнання згідно з винаходом; фігура 18 зображає камеру з фігури 17 у виді зверху з видаленою верхньою частиною; фігура 19 зображає в більшому масштабі центральну частину обладнання з фігури 17; і фігура 20 зображає в більшому масштабі центральну частину камери з фігури 18; фігура 21 зображає у виді в перспективі конструкцію обладнання, зображеного на фігурах 14; фігура 22 зображає обладнання з фігури 21 у виді зверху з видаленою верхньою частиною камери; фігура 23 зображає у більшому масштабі ділянку S , вказану окремо на фігурі 22; фігура 24 зображає у виді в перспективі подальший варіант виконання обладнання; фігура 25 зображає у виді зверху обладнання згідно з фігурою 24 з видаленою верхньою частиною; фігура 26 зображає у виді в перспективі варіант виконання обладнання, де усі стінки камери є прозорими; фігура 27 зображає у виді збоку обладнання згідно з фігурою 26; фігура 28 зображає у виді в перспективі конструкцію, за допомогою якої смуги, паралельні кріпильній смузі прозорої пластини, сформовані як кріпильні смуги рамок, розташованих всередині камери; фігура 29 зображає вид збоку конструкції з фігури 28, яка оглядається зсередини; фігура 30 зображає рамки, видимі з цього боку у їх з'єднаному положенні. Як можна побачити на фігурах 1 і 2, згідно з цим прикладом конструкції, обладнання має камеру 1 або коробку або відсік у формі прямокутної призми, стінки якої включають верхню частину 2, дно 3 (нижня стінка) і бічні стінки 4, 5, виготовлені з непрозорого матеріалу, наприклад з дерев'яної або пластикової пластини, подібно до верхньої частини 2 і дна 3. Згідно з цим прикладом торцеві частини камери 1 закриті прозорими торцевими пластинами 6, 7, які встановлені перпендикулярно до бічних стінок 4, 5, і які, наприклад, виготовлені зі скла, проте в теорії непотрібні з функціональної точки зору, головним чином вони повинні перешкоджати недозволеному доступу рукою всередину камери 1 крізь торцеві отвори 14, 15, які очевидно надають можливість заглянути з двох сторін всередину камери 1 в напрямі стрілок a (фігура 2). У відповідності з винаходом, у вертикальній центральні площині X камери 1 прозора пластина 8, яка покриває увесь вертикальний переріз камери, прикріплена під прямим кутом до бічних стінок 4, 5, до верхньої частини 2 і дна 3, при цьому прозора пластина 8 може виготовлятися, наприклад, з дзеркального скла, головним чином з переважно невидимого скла, доступного в торгівлі, наприклад під торгівельною назвою CONTURAN або MIROGARD, перевагою якого є те, що воно забезпечує додатковий захист від ризику можливих відбиттів від прозорої пластини 8. Як можна побачити на фігурі 4 у більшому масштабі, прозора пластина 8 вставляється і фіксується в канавці 12, вирізаній у верхній частині 2, бічних стінках 4, 5 і дні 3 камери 1 з утворенням цільного контуру. Коли смуга 9, вздовж якої краї прямокутної прозорої пластини 8 вставлені у канавку 12, може бути видима оглядачем, який заглядає всередину камери 1 в напрямі стрілок a крізь отвори 14, 15 (фігура 2), на її внутрішній поверхні вздовж двох сторін канавки 12 прозорої пластини 8 на однаковій відстані b від неї паралельно смузі 9 виконані смуги 10а, 10b однакової ширини з проходженням по бічним стінкам 4, 5, верхній частині 2 і дні 3, тобто по усім стінкам, у формі канавок 13а, 13b, зображених на фігурі 4, у випадку цього прикладу конструкції, глибина d і ширина c яких (фігура 4) співпадають з глибиною і шириною канавки 12 прозорої пластини 8. В результаті цього, оглядач, який заглядає всередину камери 1, не виявить, що прозора пластина вставлена в одну з цих канавок зокрема в канавку 12, оскільки внаслідок й прозорості, оглядач виявить, що канавка 12 ідентична канавкам 13а, 13b, які проходять паралельно їй, іншими словами, оглядач побачить тільки три ідентичні смуги 9, 10а, 10b без виявлення наявності прозорої пластини 8. Тут вказується, що замість канавок 13а, 13b, також іншим способом можуть виконуватися смуги 10а, 10b, наприклад нанесенням фарби, і замість канавки 12 краї прозорої пластини 8 можуть кріпитися до внутрішніх поверхонь стінки камери, наприклад клейкими стрічками, у цьому випадку, очевидно, смуги 10а, 10b повинні формуватися структурою, яка точно підходить прозорій пластині 8, для забезпечення квазівидимого кріплення останньої. Також вказується, що вздовж двох сторін смуги 9 прозорої пластини 8 на кожній 5 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 стороні може виконуватися більше ніж одна смуга 10а, 10b. Окрім того, сусідні смуги не повинні проходити вздовж сторін смуги 9 на однаковій відстані. Згідно з винаходом, носій інформації, позначений в цілому позицією 11, сформований з двох об'єктів 11а, 11b, які прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини 8 на їх центральній частині згідно з цим прикладом, як зображено на фігурі 3 у більшому масштабі. Згідно з цим, прямокутні тверді формовані об'єкти 11а, 11b повністю ідентичні стосовно їх розмірів, тобто їх висоти m (фігура 2), їх ширини e і довжини f на одній частині, тоді як на іншій частині вони прикріплені наприклад приклеєні, до двох сторін прозорої пластини 8 з точним наляганням один на інший на прозорій пластині 18, як це можна побачити на фігурі 8. Якщо відстань M , виміряна між камерою 1 і прозорою пластиною 8 по центру, тобто глибина половини камери, вибирається так, щоб частину 8' тонкої прозорої пластини 8 між об'єктами 11а, 11b, яка зображена тільки на фігурі 1 для кращого розуміння, не міг побачити оглядач, який заглядає всередину камери крізь отвір 14 або 15, навіть коли він дивиться на носій інформації 11 під кутом, то він виглядає як одна деталь, як єдиний елемент, хоча він сформований двома частинами розрізаного навпіл твердого тіла, так, що, при загляданні в камеру або з одного або з іншого напряму, оглядач бачить його невагомим. Як можна побачити на фігурі 5, ця ілюзія, яка полягає втому, що носій інформації 11 є невагомим, може також створюватися, коли об'єкти 11а, 11b не прикріплені до прозорої пластини 8, а розташовані на малій відстані h від її поверхонь і прикріплені до штифта 17, встановленого в прозору пластину 8 у фіксованому положенні з виступанням з неї з двох сторін. При виборі величини відстаней h (ширини щілин), ширини M вищезгаданої камери 1 потрібно також брати до уваги той факт, що оглядач не може бачити щілину, тобто вона повинна бути закритою об'єктами 11а, 11b, навіть коли оглядач дивиться крізь отвори 14, 15 на передню сторону під кутом трохи збоку. Величина ширини M і відстаней f , необхідна для забезпечення ілюзії невагомості, може просто визначатися, наприклад моделюванням Тут вказується, що також, у випадку, коли об'єкти 11а, 11b повинні повністю налягати один на інший у положенні, перпендикулярному до прозорої пластини 8, тобто на двох сторонах цієї пластини, проекція об'єктів 11а, 11b, видима в цьому напрямі, ідентична. Рішення згідно з фігурою 5 є особливо вигідним з тієї точки зору, що коли об'єкти 11а, 11b з'єднані з штифтом 17 з можливістю повертання, наприклад за допомогою підшипників, то вони можуть повертатися за допомогою двигунів, встановлених в об'єктах, що можуть суттєво підвищувати ефективність реклами. Скляна пластина може також повертатися і рухатися вгору і вниз та вбік у будь-якому вибраному напрямі. Коли камера 1 обладнання, зображеного на фігурах 1-5, обмежена з чотирьох сторін непрозорими стінками, то її внутрішній простір, зокрема носій інформації 11, повинен освітлюватися, що, у випадку цього прикладу конструкції, реалізується за допомогою джерел світла 16, наприклад світлодіодної освітлювальної арматури, прикріпленої до бічних стінок 4, 5 і до дна 3 та верхньої частини 2 на периферії отворів 14,15. Головним чином відмінність між конструкцією обладнання, зображеного на фігурах 6 і 7, і конструкцією обладнання. Зображеного на фігурах 1-5, полягає в тому, що її бічні стінки, її верхня частина і, у даному випадку, й дно тільки частково виготовлені з непрозорого матеріалу, який, у даному випадку, може зробити штучне освітлення внутрішнього простору непотрібним. Для цього, на фігурах 6 і 7 вже описані вище елементи, такі як смуги 9, 10а, 10b, прозора пластина 8 і канавки 12, 13а, 13b позначені позиційними позначеннями, використовуваними на фігурах 1-5, тоді як камера або відсік позначена в цілому позицією 20. Бічні стінки 23, 24 камери 20 складаються з трьох частин центральних частин 23а і 24а стінок, які виготовлені з непрозорого матеріалу, подібно до всього дна 22, іншими словами, подібно до основної пластини і центральної ділянки 21а верхньої частини 21, яка, у горизонтальному положенні, утворює цільний контур з частинами 23а, 24а вертикальних стінок З двох сторін крайні частини 23b і 24b стінок примикають до частин 23а, 24а бічних стінок, при цьому крайні частини стінок мають практично ту ж товщину v у що й частини 23а, 24а стінок і виготовлені з матеріалу, який не є чистим як вода або прозором, а скоріше напівпрозорим, наприклад пластиком цієї природи або склом, виконаним матовим піскоструминною обробкою. Переважно частини 23b 24b стінок повинні мати однакову довжину, яка повинна відповідати довжині центральних частин 23а, 24а стінок. Очевидно усі стінки 23, 24 мають однакову сталу висоту. Як можна побачити на фігурі 7, у цьому випадку, смуги 9, 10а, 10b, які створюють ілюзію невагомості, виконані як канавки 12, 13а, 13b, які неперервно проходять вздовж внутрішньої поверхні частин 23а, 24а стінок, нижньої поверхні верхньої частини 21 і верхньої поверхні дна 6 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 22. У цьому випадку, прозора пластина 8 також вставлена в центральну канавку 12, як це описано по відношенню до фігур 1-5, причому у цьому випадку також використовуються три канавки і також, згідно з цим прикладом, носій інформації або засіб, позначений в цілому позицією 25, і який складається з двох ідентичних половинок, тобто об'єктів 25а, 25b, відображається в камері 20, причому об'єкти 25а, 25b прикріплені, наприклад приклеєні, до двох протилежних сторін прозорої пластини 8 з повним наляганням один на інший. Очевидно, об'єкти 25а, 25b можуть також кріпитися до прозорої пластини 8, як зображено на фігурі 5, наприклад за допомогою штифта або вісі. Тут вказується, що варіант виконання обладнання, зображений на фігурах 6 і 7, переважно використовується у випадках, коли відображаються великі носії інформації. У цьому випадку, камера або відсік 20 може навіть мати висоту людини або навіть бути вищою і ширину, яка підходить для й висоти. У цьому випадку, навколишнє світло, або природне або штучне, саме по собі може бути достатнім для освітлення носія інформації 25, який може робитися належно видимим світлом, яке проходить крізь напівпрозорі частини 23b, 24b стінок і верхні ділянки 21b. Очевидно, також можна використовувати джерела світла, встановлені у периферійних отворах 14, 15 на передній стороні (дивіться фігури 1 і 2) або будь-де в камері 20, будучи впевненим, що вони не призводять до відбиттю променів від прозорої пластини 8 і, у той же час, забезпечують чудове освітлення носія інформації 25. Також у цьому випадку, як матеріал прозорої пластини 8 необхідно використовувати переважно пластину з невидимого скла. Підсилення може бути необхідним у випадку великих камер з прямокутною основою, яке може вирішуватися рамками, сформованими елементами, які проходять вздовж країв. Головним чином, великі камери мають відображальні засоби, які складаються з великих об'єктів. Як було вказано вище, переважно в інтересах підвищення ефективності рекламування, також необхідно гарантувати мобільність на даний момент використовуваного відображального засобу, що може досягатися або переміщенням прозорої пластини, наприклад фрикційним роликом або за допомогою двигунів, встановлених в об'єктах, які формують засіб (дивіться опис, який відноситься до фігури 5). Якщо необхідно переміщати великий відображальний засіб, окрім двигуна в нього також з практичної точки зору потрібно встановлювати храповий механізм, який, навіть коли він з'єднаний з відносно слабким двигуном, робить можливим переміщати великі об'єкти. У випадку обладнання, зображеного на фігурах 8-10, носій інформації, позначений позицією 27, у цьому випадку може оглядатися всередині камери 26 спереду і ззаду, тобто з двох сторін, крізь отвори 14, 15 на передній стороні і також, у цьому випадку, він сформований об'єктами 27а, 27b, прикріпленими до двох протилежних сторін прозорої пластини 8, як зображено на фігурах 1-5 (дивіться головним чином фігуру 3 більшого масштабу). Відмінність між цим обладнанням і обладнанням, зображеним на фігурах 1-5, полягає, у цьому випадку, в тому, що камера 26 має форму круглого циліндра так, що її стінки, зокрема її обмежувальна стінка 28, мають у поперечному перерізі форму кільця і тут смуги 9, 10а, 10b утворені канавками 12, 13а, 13b, кожна з яких представлена тільки тонкими лініями, а прозора пластина 8 вставляється в центральну канавку 12, як зображено на ділянці з фігури 4 у більшому масштабі, очевидно, з відмінністю, яка полягає в тому, що стінка 28 є кривою. Додатковою відмінністю порівняно з рішенням, зображеним на фігурах 1-5, є те, що освітлення внутрішнього простору 29 камери 26 здійснюється джерелами світла, встановленими в стінку 28, виготовлену з напівпрозорого матеріалу або яка має покриття з такого матеріалу на своїй внутрішній поверхні вздовж лінії j, зображеній на фігурі 10, яка проходить по її периметру. Очевидно, носій інформації 27 бачиться оглядачем, який заглядає всередину камери 26 в будь-якому напрямі, як невагомий об'єкт. Приклад конструкції обладнання згідно з винаходом, зображений на фігурах 11-14, відрізняється від описаних вище прикладів тим, що, у цьому випадку, можна заглядати всередину камери 30 з квадратною основою зверху у всіх напрямах, оскільки її бічні стінки 31, 32, 33 і 34 виготовляються з прозорого матеріалу, переважно зі скла або пластику цієї природи. На дні, внутрішній простір камери 30 обмежений нижньою плитою 35, виготовленою з непрозорого матеріалу, тоді як зверху він обмежений верхньою плитою 36, виготовленою з того ж матеріалу. Верхні ділянки 21b верхньої частини 21 можуть виготовлятися з одного матеріалу і переважно їх ширина повинна бути такою ж як ширина частин 23b, 24b стінок, яка є такою ж як ширина центральної ділянки 21а верхньої частини. У цьому випадку, також в значній мірі основним критерієм винаходу є те, що прозора пластина 37, вказана товстою пунктирною лінією на фігурах 11 і 12, яка переважно не відбивна, встановлена у внутрішньому простір камери 30, і елементи 38а, 38b полиці, які повністю налягають один на інший, прикріплені до неї по одному на кожну протилежну сторону, разом створюючи ілюзію невагомої полиці 38, яка є прямокутною у виді зверху, як зображено окремо 7 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 на фігурі 14 разом з частиною прозорої пластини 37 у більшому масштабі. У цьому випадку, також суттєвою умовою створення ілюзії, що полиця 38 є невагомою, є те, що паралельно з двох сторін смуги 39, яка з'являється завдяки тому факту, що контакт здійснюється в місці, де стикуються елементи 38а, 38b полиці, прозора пластина 37 та нижня плита 35 або верхня плита 36, повинні проходити подібні смуги 40, оскільки, у цей спосіб, можна створювати досконалу ілюзію невагомої полиці 38. Як особливо добре можна побачити на фігурі 14, у цьому випадку, також смуги 40, паралельні до смуги 39, створені в результаті контакту з прозорою пластиною 37, формуються канавками. На фігурі 13 зображено як вертикальний край 37а прозорої пластини 37 контактує з вертикальними краями 31а, 34а сусідніх бічних стінок 31, 34. Оскільки у цьому випадку товста смуга 42 створюється завдяки стикуванню країв, то оглядач загалом не припускає, що діагональна прозора пластина є також частиною цього контакту так, що з цього приводу також створюється досконала ілюзія. Продукти, які відображаються і поміщені на полці 38, позначені позицією 43. Вони розташовані на двох сторонах прозорої пластини, проте оглядачі мають враження, що вони бачать два продукти 43, наприклад вази, ювелірні вироби, розташовані один поруч з іншим на одній полиці. Також вказується, що декілька подібних "невагомих" полиць можна встановлювати в камері (скляному відсіку) одна над або під іншою. На фігурах 15 і 16 зображений варіант виконання обладнання з камерою у формі вертикального циліндра, позначеного в цілому позицією 44, який відкритий зверху або, у даному випадку, він закритий верхньою частиною 46 з прозорого матеріалу, а на дні непрозора циліндрична бічна стінка 45 закрита нижньою частиною 47, також виготовленою з непрозорого матеріалу. Камера 1 стоїть на ніжках 48 і використовується для відображення носіїв інформації 49, головним чином рекламованих об'єктів, які потрібно оглядати, дивлячись на них зверху вниз, тобто верхній край камери 44 розташований на висоті десь між колінами і талією дорослої особи. Також, у цьому випадку, носій інформації 49 повинен здаватися оглядачеві невагомим, що забезпечується у той же спосіб що й у рішеннях згідно з вищеописаними прикладами, тобто кругла дископодібна прозора пластина 50 встановлена в горизонтальному положенні в бічну стінку 45 камери 44 під прямим кутом до її твірних. Прозора пластина 50, яка переважно виготовляється з невидимого скла, утримується в канавці 51, яка проходить навколо, так, що у цей спосіб особа, яка заглядає всередину камери 44, бачить смугу 51а, де бічна стінка 45 і канавка контактують між собою, без відчуття наявності самої прозорої пластини 50. Для надання оглядачеві ілюзії, що носій інформації 49, поміщений на прозорій пластині 50, є невагомим об'єктом, необхідно виконати додаткові канавки 52, 53 під і над канавкою 51, принаймні по одній на кожній стороні, які проходять на відстані l від канавки 51 і з'являються для оглядача у вигляді смуг 52а, 53а, ідентичних зі смугою 51а, позначеною на фігурі 15 пунктирною лінією, роблячи прозору пластину 50 квазі "невидимою" і створюючи ілюзію, що рекламований носій інформації 49 невагомий. Тут вказується, що камера 44 може також мати форму, наприклад еліптичного циліндру і їй не потрібно мати дно, вона може встановлюватися на вже існуючій основі або на основі, сконструйованій для цієї цілі, при цьому, очевидно, потребується належна якість і головним чином прозора верхня частина 46 для запобігання недозволеному доступу всередину камери 44. Також можна використовувати камери з різною основою, наприклад чотирикутною або багатокутною основою. Подальший переважний варіант виконання обладнання згідно з винаходом детально описується на основі фігур 17-20. Цей варіант має камеру 30, як зображено на фігурах 11-14, куди можна заглянути всередину з усіх сторін, проте принаймні з двох сторін так, що вищеописані елементи позначені на фігурах 17-20 тими ж позиційними позначеннями. Основною відмінністю порівняно з обладнанням, зображеним на фігурах 11-14, є те, що тут у прозорій пластині 37 присутній отвір 54 з рамкою 55, яка проходить навколо нього. Ця рамка 55 складається з двох елементів 55а, 55b, розташованих на двох сторонах прозорої пластини 37 з точним наляганням один на інший. На фігурі 19 у більшому масштабі можна побачити, що рамка 55 товщиною k налягає на краї прозорої пластини 39 на відстані k' так, що краї прозорої пластини 39 покриті при огляді в напрямі отвору 54. У цьому випадку, тут також реалізується вищеописаний детально ефективний механізм, оскільки оглядач бачить невагому рамку 55 і він формує утримувальний засіб для відображуваного носія інформації 56 наприклад рекламованого об'єкта. У даному випадку, цей об'єкт 56, тобто носій інформації, закріплений віссю 57 в прозорій пластині 37, наприклад приклеєний в просвердленому отворі, між нижніми сторонами елементів 55а, 55b рамки, проте об'єкт може також просто поміщатися на нижню частину рамки 55 або він може підвішуватися, наприклад частиною нитки, ланцюгом або чимось подібним на верхній частині рамки 55, або він може кріпитися за допомогою штифтів, які 8 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 виступають з сторін, або однією єдиною штифтоподібною скобою. Коли оглядач виявляє, що рамка 55 обладнання є невагомим елементом, то декілька різних об'єктів різними способами можна поміщати в рамку 55 і, таким чином, ефективність реклами може суттєво підвищуватися. У відповідності з вищенаведеним детальним описом, для створення ілюзії, що рамка є невагомою, як нижня поверхня верхньої частини камери 30 так і верхня поверхня дна повинні містити діагональні смуги, переважно канавки, паралельні площині прозорої пластини 39, як зображено на фігурах 11-14. На основі фігур 17-20 і пояснень, які відносяться до них, також очевидно, що, у випадку прикладів конструкції або варіантів виконання згідно з фігурами 1-5, фігурами 6-7, фігурами 8-10 і фігурами 15, 16, як зображено на фігурах 17-20, може легко формуватися отвір 54 з рамкою і сучасний носій інформації може кріпитися до цієї рамки як утримувальний засіб. Фахівець у цій галузі також знайде очевидним, що, у випадку кожного обладнання, яке може оглядатися з двох напрямів або зверху, як описано у вищенаведених прикладах, окрім носія інформації, поміщеного у такий рамковий отвір, можуть також встановлюватися в практично довільних конфігураціях інші носії інформації, які складаються з частин, прикріплених до двох протилежних сторін прозорої пластини з наляганням одна на іншу, як описано вище. Конструкція обладнання, зображеного на фігурах 21-23, відноситься до рішення, де відмінністю порівняно з обладнанням, зображеним на фігурах 1-4, є тільки те, що тут не об'єкти 11а, 11b формують носій інформації 11, які прикріплені до прозорої пластини 8, а циліндричні утримувальні елементи 60а, 60b утримувального засобу 60 які на відміну від елементів 38а, 38b полиці, які створюють ілюзію невагомої полиці 38, як зображено на фігурах 11-14, разом створюють для оглядача ілюзію невагомого циліндричного стрижневого утримувального тіла, який заглядає всередину камери 1 з будь-якої сторони, на якому підвішені рекламовані носії інформації, такі як намиста або подібні об'єкти. Для створення ілюзії невагомості, утримувальні елементи 60а, 60b повинні кріпитися на двох сторонах прозорої пластини 8 так, щоб вони точно налягали один на інший, як можна побачити на фігурі у більшому масштабі, де очевидно однаковий діаметр утримувальних елементів 60а, 60b, які мають круглий циліндричний поперечний переріз, позначений літерою d, а контактні поверхні позначені позицією 8". Для створення ілюзії, що утримувальний засіб 60 є невагомим, утримувальні елементи 60а, 60b, розташовані на двох сторонах прозорої пластини 8, також повинні містити смуги, які проходять паралельно лінії контактних поверхонь 8", тобто площинам прозорої пластини, при цьому смуги позначені позиціями 62а, 62b на фігурах 21-23, і, у цьому випадку, як можна побачити на фігурі 21 в більшому масштабі, вони переважно сформовані канавками 63а, 63b, подібно до раніших прикладів конструкції. Тут вказується, що замість заміни носія інформації 11, зображеного на фігурах 1-4, утримувальним елементом 60, обладнання, зображене на фігурах 21-23, відповідає обладнанню, зображеному на фігурах 1-4, стосовно конструкції і освітлення камери 1 (джерела світла 16а) і її застосування так, що на фігурах 21-23 використовуються ті ж позиційні позначення для вказання однакових елементів. Фігури 24 і 25 зображають варіант виконання, подібний до варіанта виконання, зображеного на фігурах 1-5, і, тому, природно використовуються позиційні позначення і літери, використовувані в них, для вказання тих же конструкційних елементів також на фігурах 24 і 25. Відмінність полягає у тому, що в обладнанні згідно з фігурами 24 і 25 присутні дві прозорі пластини 8, встановлені в камері 1 на відстані t одна від іншої і паралельно вертикальній центральній площині X на відстані t/2 до двох її сторін. У цьому випадку, на відміну від смуг 10а, 10b, які проходять на відстані b одна від іншої, також присутня центральна смуга 10b, розташована у вертикальній центральній площині X , і у цей спосіб з'єднувальні смуги 9 прозорої пластини 8, які з'єднують їх зі стінками 2-5, залишаються цілком непомітними для оглядача. Відзначається, що в усіх інших аспектах, наприклад формування канавки, кріплення або встановлення на осі, повертання, вибір матеріалу і так далі, фігури 1-5 і те, що стверджується стосовно їх, також очевидно дійсне для варіантів виконання згідно з фігурами 24 і 25. Обладнання згідно з фігурами 24 і 25 є вигідним, оскільки декілька прозорих пластин 8 надають можливість одночасно рекламувати декілька типів розташованого на різних глибинах продукту в одній і тій же камері 1. Окрім цього, ефективність рекламування може підвищуватися за допомогою окремого переміщення, наприклад повертання, різних носіїв інформації 11 навіть з одним продуктом, який знаходиться в спокої, коли інший повертається, або продукт переміщають в будь-якому напрямі за допомогою переміщення прозорої пластини 8, наприклад зміщення. На фігурах 27 і 28 зображено варіанти виконання, подібні до варіанту виконання згідно з фігурами 11-14 тим, що тут рекламований тривимірний продукт 69 у вигляді зірки 9 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 відображається всередині камери 70 поміщеним на полиці 78, яка на вигляд є невагомою. Головним чином, відмінність полягає у тому, що не тільки бічні стінки 71-74 камери 70 згідно з обладнанням з фігур 27 і 28 виготовлені з прозорого матеріалу, а й також дно 75 і верхня частина 76 є прозорими, і, з іншого боку, тут прозора пластина 77 проходить під кутом всередині камери 70 від кута або краю 78 на дні до протилежного кута або краю 79 на верхній частині і на двох сторонах кріпиться в канавках, виконаних в бічних стінках 71, 73, які мають вигляд смуг 77'. Кутові з'єднання можуть виконуватися у відповідності з фігурою 13, а, тому, вони візуально здаються оглядачам прихованими. Тут продукт 69 утримуються тілом, яке функціонує повністю як полиця 78, яка сформована двома ідентичними елементами 78а, 78b у вигляді трикутної призми, які розташовані один навпроти іншого на двох сторонах прозорої пластини 77, і продукт 69 лежить на елементі 78b полиці. У цей спосіб, у випадку цього рішення, смуги 80, виконані як канавки, наприклад, у бічних стінках 71, 73 або на інших бічних стінках, служать для забезпечення "невидимості" смуги 77', яка проходить крізь полицю 78, паралельно якій на бічній поверхні елементів 78а, 78b полиці також з'являються смуги 80'. Ці смуги 80, 80' перпендикулярні до смуг 77', в результаті чого останні здаються візуально прихованими від оглядача, оскільки, максимально, оглядач бачить ці смуги 77', 80 як елементи малюнка. Рекламування певних товарів або продуктів може покращуватися з використанням обладнання згідно з винаходом, яке використовує технологію освітлення або ефекти ілюмінації. Однак, коли стінки камери не є темними або прозорими, як згадано у раніше згаданих прикладах, а виготовлені з напівпрозорого матеріалу, такого як онікс, матове скло, напівпрозорий пластик і так далі, то можна помістити джерела світла на зовнішній стороні стінок камери, іншими словами, заглянути зсередини за стінки камери або бічні стінки або навіть за верхньою частину і/або дно, наприклад помістити світлодіоди, які мають кращі характеристики з величезної кількості причин (вимагають малий простір, не гріються і так далі), оскільки такий внутрішній простір камери може досконало, на вигляд "таємно", освітлюватися, що робить освітлення рекламованого продукту окремим джерелом світла непотрібним, оскільки він однорідно освітлюється з усіх сторін. На відміну від цього, використовуючи цю технологію освітлення, відбиття світла, спрямованого на прозору пластину, яка утримує продукт, може зводитися до мінімуму, оскільки світло усуває його. У випадку такого освітлення, технологія рекламування згідно з фігурами 17-19 є особливо ефективною, де виділена частина прозорої пластини оточена рамкою і на ній поміщений об'єкт, оскільки не відбувається відбиття світла. На фігурах 28-30 можна побачити конструкцію, за допомогою якої, в камері обладнання, смуги, паралельні кріпильним смугам прозорої пластини 8, яка тут утримує продукт 69 у вигляді зірки, не відображаються канавками, наприклад, представленими на фігурі 4, а відображаються вказаними позицією 91 на фігурі 30 фіксувальними канавками тонкостінних елементів 90 рамки, притиснутих один до іншого і встановлених або вставлених в камеру, окремо не зображену тут. Формування смуги здійснюється, як це зображено на фігурі 29, завдяки тому, що елементи 90 рамки вставляються один за іншим в камеру даного обладнання із стінками, виготовленими, наприклад, з двох сторін з непрозорого матеріалу, орієнтованого в напрямі до прозорої пластини 8, розташованої в середині у відповідності із стрілкою, вказаною літерою u у такий спосіб, що два внутрішні елементи 90 рамки з їх оточуючим внутрішнім краєм повністю входять у прозору пластину 8 так, що внутрішні краї двох елементів 90 зовнішньої рамки прилаштовуються до зовнішніх країв елементів 90 внутрішньої рамки із зазором. Саме у цей спосіб формується поверхня стінки, зображена на фігурі 30 з "невагомим" продуктом 69 перед нею. Таким чином, у випадку, протилежному до рішення, описаного по відношенню до фігур 1-5, смуги 91 не виконуються у вигляді канавок, наприклад, вирізанням їх у дерев'яній стінці камери, а формуються фіксувальними зазорами елементів 90 рамки при кріпленні до прозорої пластини 8 і один до іншого. В результаті цього, ширина канавки 92, у яку прозора пластина 8, головним чином скляна пластина, вставляється своїми краями, оптично зведена до мінімального розміру, на вигляд будучи оптично "скороченою" Наприклад, у випадку скляної пластини з шириною 3 мм, буде видно тільки смуга 93 товщиною з волосину і це рішення виключно вигідним способом "вводить в оману" око, оскільки смуги вздовж скляної пластини здаються такими тонкими, що ймовірніше всього ніхто не подумає, що тут вздовж цієї смуги 93 скляна пластина вставлена в канавку. Ця ширина інших смуг 91 (ширина фіксувальних канавок між елементами 90 рамки) може підганятися під ширину смуги 93 так, щоб на внутрішніх поверхнях камери вони мали вигляд ліній товщиною з волосину. Тому, за допомогою конструкції згідно з фігурами 28-30 можна робити фіксувальні зазори рамок оптично майже повністю невидимими. Поперечний переріз елементів 90 рамки може бути чотирикутним, прямокутним, багатостороннім, кривим або навіть довільної форми. Відзначається, що матеріал рамок може по суті вибиратися згідно з 10 UA 107223 C2 5 10 15 вимогами у відповідності з поточною задачею і товщина їх стінок може вибиратися, беручи до уваги практичні аспекти. Зрозуміло, що рішення щодо формування смуги згідно з фігурами 28-30 може також використовуватися у випадку усіх варіантів виконання на фігурах 1-30 і також у випадку інших варіантів виконання. Порівняно з рекламним обладнанням на основі створення ілюзії невагомості і відомого раніше, перевага винаходу полягає у тому, що можна заглянути всередину камери з двох або навіть з чотирьох сторін і можна ходити навколо камери, в результаті чого ефективність реклами суттєво зростає. Ефективність реклами може підвищуватися переміщенням носія інформації/утримувального засобу опосередковано або безпосередньо двигуном, встановленим в об'єктах, або повертанням і/або зміщенням усієї прозорої пластини вгору і вниз або вбік, використовуючи фрикційний диск або храповий або інший механізм. Окрім того, ефективність реклами може підвищуватися кріпленням декількох носіїв інформації і/або утримувальних засобів на одній прозорій пластині. Очевидно, винахід не обмежується конструкціями, описаними детально вище, проте він може реалізовуватися декількома різними способами в правових рамках, визначених формулою винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру (1; 20; 26; 30) для вміщення носія інформації (11; 25; 27; 43; 56), сконструйовану з можливістю огляду її внутрішнього простору, у якій розташована принаймні одна прозора пластина (8; 18; 37), орієнтована упоперек до напряму огляду і прикріплена до стінки камери, а носій інформації розташований на цій пластині безпосередньо або за допомогою утримувального засобу, прикріпленого до прозорої пластини, і принаймні частина стінки камери містить смуги (10а, 10b; 40), паралельні її смузі (9; 39), яка контактує з прозорою пластиною, яке відрізняється тим, що носій інформації (11; 25; 27, 43, 56) або/і його утримувальний засіб (38, 55) сформований принаймні двома об'єктами (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b), які розташовані на двох протилежних сторонах прозорої пластини (8; 18; 37, 50), і проекції яких, які видно в напрямі, перпендикулярному до прозорої пластини, ідентичні або в основному ідентичні. 2. Обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що відстань (М) між точкою(ами) огляду (14, 15) камери і прозорою пластиною (8) вибрана для забезпечення покривання частини прозорої пластини (8; 18), яка розташована між об'єктами (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b). 3. Обладнання за п. 1 або п. 2, яке відрізняється тим, що об'єкти (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b; 38а, 38b; 55а, 55b), які формують носій інформації (11; 25; 27; 43, 56), прикріплені до двох сторін прозорої пластини (8, 18, 37, 50), або прикріплені до штифта (14) або осі на відстані (h) від її сторін, у даному випадку встановлені на ній з можливістю повертання двигуном, встановленим в об'єктах (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b). 4. Обладнання за п. 1 або п. 2, яке відрізняється тим, що стінка камери (20) сформована двома бічними стінками (23, 24), верхньою частиною (21) і дном (22), і при цьому бічні стінки (23, 24) і центральні ділянки (23а, 24а) верхньої частини (21) виготовлені з непрозорого матеріалу, тоді як частини бічних стінок і ділянки (23b; 24b; 21b) верхньої частини, виготовлені з прозорого матеріалу, наприклад пластику, або скляної пластини, виконаної матовою фрезуванням поверхні, з двох сторін прикріплені до цих центральних частин (23а, 24а) бічних стінок і центральної ділянки (21а) верхньої частини. 5. Обладнання за будь-яким із пп. 1-3, яке відрізняється тим, що камера (26) є циліндричною і її стінка (28) є кільцевою, виготовлена з прозорого матеріалу принаймні вздовж своєї внутрішньої поверхні, і в ній встановлені джерела світла (28а). 6. Обладнання за будь-яким із пп. 1-3, яке відрізняється тим, що - стінки вертикальної призматичної або циліндричної камери (30) сформовані принаймні частково прозорою бічною стінкою і непрозорою верхньою плитою (36) і нижньою плитою (35), - прозора пластина (37) встановлена в камері по діагоналі або по діаметру, - принаймні на нижній плиті (35) і на верхній плиті (36), і, у даному випадку, в бічних стінках або також на бічній стінці камери (30) вздовж двох сторін паралельно контактній смузі (39) прозорої пластини розташовані смуги (40). 7. Обладнання за п. 6, яке відрізняється тим, що - стінки камери (30) сформовані чотирма бічними стінками (31, 32, 33, 34), перпендикулярними одна до іншої, верхньою плитою (36), виготовленою з непрозорого матеріалу, і нижньою плитою 11 UA 107223 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (35), виготовленою з того ж матеріалу, і при цьому принаймні дві або переважно усі чотири бічні стінки (31, 32, 33, 34) виготовлені з прозорого матеріалу, - прозора пластина (37) встановлена в камері (30) по діагоналі так, що її нижній край прикріплений до нижньої плити (35), а її верхній край прикріплений до верхньої плити (36), - на нижній плиті (35) і на верхній плиті (36) розташовані смуги (40), які проходять паралельно вздовж двох сторін контактної смуги (39) прозорої пластини (37). 8. Обладнання за будь-яким із пп. 1-7, яке відрізняється тим, що прикріплений до прозорої пластини утримувальний засіб виконаний у вигляді полиці (38), яка виконана з можливістю створення ілюзії, що вона невагома, при цьому елементи (38а, 38b) полиці прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини своїми передніми поверхнями у такий спосіб, що їх поверхні, прикріплені до пластини, ідентичні, і на елементах (38а, 38b) полиці розташовані смуги (40), які проходять паралельно площині прозорої пластини і практично утворені, наприклад, канавками (41). 9. Обладнання за будь-яким із пп. 1-8, яке відрізняється тим, що утримувальний засіб, прикріплений до прозорої пластини, виконаний у вигляді стрижня (60), який виконаний з можливістю створення ілюзії, що він невагомий, елементи (60а, 60b) якого прикріплені до двох протилежних сторін прозорої пластини своїми передніми поверхнями у такий спосіб, що їх поверхні, прикріплені до пластини, є ідентичними, і на елементах (60а, 60b) стрижня розташовані смуги (62а, 62b), які проходять паралельно площині прозорої пластини і практично сформовані, наприклад, канавками (63а, 63b). 10. Обладнання за будь-яким із пп. 1-9, яке відрізняється тим, що утримувальний засіб є рамкою (55), прикріпленою вздовж краю отвору (54), виконаного в прозорій пластині (8; 18; 37), при цьому рамка (55) сформована елементами (55а, 55b), розташованими один навпроти іншого на двох сторонах прозорої пластини (8; 18; 37) з наляганням один на інший і покриванням краю прозорої пластини (8; 18; 37), і при цьому в отворі (54) прозорої пластини (8, 18, 37) носій інформації (11, 25, 27, 43, 56) прикріплений до одного або більшої кількості країв прозорої пластини (8, 18, 37) і/або до рамки (55). 11. Обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами, яке має камеру для вміщення носія інформації, виконану з можливістю огляду її внутрішнього простору, на стінці якої розташована прозора пластина, до якої прикріплений носій інформації, яке відрізняється тим, що носій інформації (11; 25; 27, 43, 56) і/або його утримувальний засіб (38, 55) сформований з принаймні двох об'єктів (11а, 11b; 25а, 25b; 27а, 27b), які розташовані на двох протилежних сторонах прозорої пластини (77), і їх проекція, видима в напрямі, перпендикулярному до прозорої пластини, є однаковою або по суті однаковою і при цьому усі стінки (71-75) камери (70) виготовлені з прозорого матеріалу, і прозора пластина (77) проходить крізь камеру (70) під кутом по діагоналі від одного з її нижніх країв, з'єднуючи його з її верхнім краєм на протилежній стороні, при цьому об'єкт, прикріплений до прозорої пластини (77), є полицею (78), яка служить, наприклад, для розміщення рекламованих товарів (69) і складається з елементів (78а, 78b), розташованих один навпроти іншого на двох сторонах пластини, і для кріплення прозорої пластини (77) тут присутні смуги (80), виконані упоперек до смуг (77'), які мають вигляд канавок, сформованих в бічних стінках (71, 73) камери, переважно перпендикулярно їм або паралельно їм, і причому смуги (80) мають той же вигляд що й смуги (77'), які, принаймні у випадку поперечних смуг (80), паралельні смугам, сформованим на бічній поверхні полиці (78). 12. Обладнання за будь-яким із пп. 1-4, яке відрізняється тим, що присутні декілька прозорих пластин (8), розташованих в камері (1) паралельно між собою і на відстані (t) одна від іншої, до яких прикріплені один або більша кількість носіїв інформації (11). 13. Обладнання за будь-яким із пп. 1-5, яке відрізняється тим, що смуги (91), паралельні з'єднувальній смузі прозорої пластини (8) на внутрішніх поверхнях камери, виконані як смуги з'єднань елементів (90) рамки, які виконані з можливістю з'єднання між собою у внутрішній частині камери, і переважно елементи (90) рамки, які прикладені до прозорої пластини (8), притиснуті до неї. 12 UA 107223 C2 13 UA 107223 C2 14 UA 107223 C2 15 UA 107223 C2 16 UA 107223 C2 17 UA 107223 C2 18 UA 107223 C2 19 UA 107223 C2 20 UA 107223 C2 21 UA 107223 C2 22 UA 107223 C2 23 UA 107223 C2 24 UA 107223 C2 25 UA 107223 C2 26 UA 107223 C2 27 UA 107223 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Equipment for desplaying information carriers, especially for advertising purposes

Автори англійською

Gotzy, Andras

Автори російською

Гоци Андраш

МПК / Мітки

МПК: A47F 11/00, G09F 19/12

Мітки: відображення, носіїв, головним, реклами, чином, обладнання, інформації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/30-107223-obladnannya-dlya-vidobrazhennya-nosiv-informaci-golovnim-chinom-dlya-reklami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Обладнання для відображення носіїв інформації, головним чином для реклами</a>

Подібні патенти