Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання політравми, що включає під тіопентал-натрієвим наркозом за допомогою троакара створення лівобічного закритого пневмотораксу з переломом ребра, який відрізняється тим, що полягає у поєднанні переломів лівої стегнової кістки.

Текст

Реферат: UA 98565 U UA 98565 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель стосується медицини, зокрема експериментальної патології, і може бути використана при вивченні проблемних питань політравми, зокрема патогенезу і експериментальної терапії. Відомий спосіб моделювання політравми включає під тіопентал-натрієвим наркозом за допомогою троакара створення лівобічного закритого пневмотораксу з переломом ребра [1]. Недоліком відомого способу є недостатній рівень інформативності та відповідності експериментальної моделі, що випливає з незначного пошкодження кісткової тканини, а саме лівобічного перелому ребра і закритого пневмоторакса, що недостатньо відображає розвиток дегенеративних змін у кістковій тканині і незначний рівень загальної запальної реакції у відповідь, а також обмеженого порушення у життєво важливих системах. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити відомий спосіб шляхом введення нових технологічних дій, що спрямовані на підвищення інформативності. Поставлену задачу вирішує спосіб, що полягає у поєднанні створення перелому ребра з лівобічним закритим пневмотораксом та переломом лівої стегнової кістки. Спосіб здійснюють наступним чином: проводять вимір маси тварини - білого щура, попередньо визначають вид загального знечулення і загальну кількість наркотичної речовини, виходячи з нанесення механічного пошкодження - перелому ребра з лівобічним закритим пневмотораксом у поєднанні з пошкодженням, переломом, лівої стегнової кістки, перед нанесенням механічної травми тварину іммобілізують на препарувальному столику, під тіопенталовим знечуленням (з розрахунку 40 мг/кг) за допомогою троакара моделюється лівобічний закритий пневмоторакс з переломом ребра та перелом лівої стегнової кістки у середній третині. [2]. Таким чином, пропонований спосіб забезпечує вищий, ніж спосіб-прототип, рівень інформативності і відтворення експериментальної моделі політравми, і може бути використаний в експериментальній медицині при дослідженні особливостей та оцінки ефективності заходів експериментальної корекції. Джерела інформації: 1. Hoff Janet. Methods of Blood Collectio in the Mouse. Lab Animal, 2000, Volume 29, No. 10.4753. 2. Патент UA 45324 МПК G09B 23/00 Спосіб моделювання політравми (Зятковська О.Я., Гудима А.А., Секела Т.Я., Сокольвак В.М.) № u200903778. Заявлено 17.04.2009. Опубл. 10.11.2009. Бюл. № 21. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб моделювання політравми, що включає під тіопентал-натрієвим наркозом за допомогою троакара створення лівобічного закритого пневмотораксу з переломом ребра, який відрізняється тим, що полягає у поєднанні переломів лівої стегнової кістки. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Koptiukh Valerii Vasyliovych

Автори російською

Коптюх Валерий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: політравмі, спосіб, моделювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-98565-sposib-modelyuvannya-politravmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання політравми</a>

Подібні патенти