Дозатор начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив

Номер патенту: 97603

Опубліковано: 27.02.2012

Автори: Щербатий Павло Борисович, Адамчук Олег Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дозатор начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, що включає бункер, в днищі якого виконаний принаймні один основний випускний отвір, котрий має заглибину у вигляді частини круга, і обладнаний дозувальною заслінкою для регулювання площі його перерізу, яка також має заглибину такої ж форми і розмірів, але протилежного напрямку, який відрізняється тим, що основний випускний отвір і дозувальна заслінка виконані з додатковими заглибинами аналогічних форм до перших.

2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що центри кругів заглибин отвору лежать на одному радіусі днища.

3. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що у днищі бункера виконаний додатковий випускний отвір з дозувальною заслінкою аналогічних форм до основного.

4. Дозатор за пп. 1-3, який відрізняється тим, що кут між радіусами днища, на яких розміщені центри кругів заглибин випускних отворів перевищує 90°.

Текст

1. Дозатор начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, що включає бункер, в днищі якого виконаний принаймні один основний випускний отвір, котрий має заглибину у C2 2 (19) 1 3 стабілізується доза розсівання добрив і підвищується їх рівномірність розподілення по поверхні поля. Однак практика показує, що при надходженні мінеральних добрив від дозатора на відцентровий диск одним потоком з поперечним перерізом у вигляді круга діаметром 20°мм, кут сектора розсівання добрив по ґрунту становить 104°. Але при паралельному використанні двох таких дозаторів на відцентрових дводискових машинах або дозатора з двома випускними отворами на однодискових машинах, щоб забезпечити необхідну рівномірність розподілення добрив, кути секторів розсівання добрив, що утворюються від одного дозатора чи випускного отвору необхідно перекривати так, щоб кут між серединами цих секторів не перевищував 62°. Однак при цьому кут загального сектора розсівання добрив машиною не перевищує 166° (тобто він менший 180°), що обумовлює відповідне зниження робочої ширини захвату машини і її продуктивності. Задачею винаходу є дозатор начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, в якому завдяки новій формі випускного отвору і робочої кромки дозувальної заслінки забезпечується підвищення робочої ширини захвату і продуктивності машини. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в дозаторі начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив, що включає бункер, в днищі якого виконаний принаймні один випускний отвір, котрий має заглибину у вигляді частини круга, сполучену з будь-якою (довільною) фігурою і обладнаний дозувальною заслінкою для регулювання його живого перерізу, яка також має заглибину такої ж форми і розміру, але протилежного напрямку, відповідно до винаходу, випускний отвір і заслінка виконані з додатковими заглибинами аналогічних форм до перших, причому центри кругів заглибин випускного отвору лежать на одному радіусі днища і в днищі бункера може бути виконаний додатковий випускний отвір з дозувальною заслінкою аналогічних форм до основного, причому кут між радіусами днища, на яких розміщені центри кругів заглибин випускних отворів перевищує 90°. Завдяки такій формі виконання випускного отвору і заслінки, при розсіванні мінімальних доз добрив начіпною відцентровою машиною, добрива надходять на диск принаймні двома потоками з поперечним перерізом кожного у вигляді круга (фіг.2 заштриховано) діаметром 12°мм. При цьому мінеральні добрива, що надходять на відцентровий диск через кожний отвір розсіваються по полю сектором з кутом 92°, а загальний кут розсівання добрив, що надходять на диск через один випускний отвір дозатора складає 137°. При одночасній роботі двох випускних отворів дозатора, що має місце як в однодисковій, так і у дводисковій машинах, загальний кут розсівання добрив машиною при куті  (фіг.2) між радіусами розміщення центрів кругів заглибин отворів дозатора, рівному 90°, складає 184°, тобто близький до оптимального, рівного 180°, при якому досягається максима 97603 4 льна дальність польоту добрив в обидва боки відносно напрямку руху машини. Це забезпечує підвищення ширини захвату і продуктивності машини. Приклад реалізації винаходу пояснюється кресленнями, де: Фіг.1 - начіпна відцентрова машина для розсівання мінеральних добрив (вид збоку); Фіг.2 - дозатор начіпної однодискової відцентрової машини (вид А на фіг.1.); Фіг.3 - дозатор начіпної дводискової відцентрової машини (вид А на фіг.1.) Дозатор начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив включає бункер 1 (фіг.1), закритий знизу днищем 2. Якщо відцентрова машина однодискова, то в днищі 2 (фіг.2) виконано два випускних отвори 3 - основний і додатковий однакової форми, а якщо відцентрова машина дводискова, то в днищі 2 виконаний лише один основний такий же отвір 3 (фіг.3). Кожний отвір 3 має дві заглибини, виконані у вигляді частини круга, які сполучені з фігурою будь-якої (довільної) форми, а центри кругів заглибин 4 одного отвору 3 лежать на одному радіусі днища 2. При цьому кут α (фіг.2) між радіусами 4 різних отворів 3 більший 90°, тобто  > 90°. Усі отвори 3 обладнані дозувальними заслінками 5 для регулювання площі їх живих перерізів. У дозаторі однодискової машини (фіг.2) дозувальні заслінки 5 обох отворів 3 з'єднані між собою і їх спільна дозувальна заслінка 5 виконана у вигляді круга, центр якого з'єднаний шарніром 6 з центром днища 2. В крузі об'єднаної заслінки 5 виконано два отвори 7, які також мають по дві заглибини 8, такої ж форми і розмірів як і заглибини 4 випускних отворів 3, але протилежного напрямку. У дозаторі дводискової машини (фіг.3) заслінка 5 виконана у вигляді пластини, яка також шарніром 6 закріплена до центра днища 2. В робочій грані пластини заслінки 5 також виконані дві заглибини 8 такої ж форми і розмірів, як і заглибини 4 випускного отвору 3, але протилежного напрямку. Для фіксації заслінок 5 вони обладнані стопорним гвинтом 9 з гайкою 10. Гвинт 9 проходить через довгастий дугоподібний отвір 11, виконаний у кронштейні 12, нерухомо закріпленому до днища 2 і через круглий отвір, виконаний у важелі 13, нерухомо закріпленому до дозувальної заслінки 5. Під днищем 2 бункера 1 встановлено відцентровий розсівальний диск 14, який приводиться в обертальний рух гідромотором 15. Перед початком роботи відцентрової машини з таким дозатором, у відповідності з заданою дозою внесення добрив, встановлюється необхідна площа живого перерізу випускного отвору 3. Для цього відпускається гайка 10 стопорного гвинта 9 і на необхідний кут провертається заслінка 5. При внесенні мінімальної дози добрив заслінка 5 повертається навколо шарніра 6 до відказу вліво (фіг.2). При цьому центри заглибин 4 у випускному отворі 3 днища 2 лежать на одних вертикалях з центрами заглибин 8 у заслінці 5. В результаті цього живий переріз випускного отвору 3 має форму, близьку до двох кругів (фіг.2), центри яких розміщені на одному радіусі днища 2, а оскільки частинки добрив по формі близькі до кульок, то такий отвір мало схильний до забивання круглими 5 97603 частинками добрив. При цьому кут сектора розсівання добрив близький до 180° і забезпечується збільшення ширини захвату і продуктивності машини. При внесенні максимальних доз заслінка 5 повертається навколо шарніра 6 до відказу вправо (фіг.3). При цьому живим перерізом є весь отвір 3, чим забезпечується максимальна доза внесення добрив. А проміжні дози внесення добрив встано 6 влюються відповідно до шкали, нанесеній на кронштейні 12. При роботі машини завантажені в бункер 1 добрива, під дією гравітаційних сил, двома або одним широким потоком висипаються із бункера на розсівальний диск 15, що обертається, де захоплюється лопатками, якими втягуються в обертальний рух і під дією відцентрових сил розсіваються по поверхні поля. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Doser of a mounted centrifugal machine for broadcasting mineral fertilizers

Автори англійською

Scherbatyi Pavlo Borysovych, Adamchuk Oleh Valeriiovych

Назва патенту російською

Дозатор навесной центробежной машины для рассеивания минеральных удобрений

Автори російською

Щербатый Павел Борисович, Адамчук Олег Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A01B 49/06, A01C 17/00, A01C 15/00, A01C 7/06

Мітки: розсівання, машини, дозатор, добрив, відцентрової, начіпної, мінеральних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-97603-dozator-nachipno-vidcentrovo-mashini-dlya-rozsivannya-mineralnikh-dobriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дозатор начіпної відцентрової машини для розсівання мінеральних добрив</a>

Подібні патенти