Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб гідравлічного розриву пласта, що включає нагнітання у свердловину в процесі ГРП закріплювача, який відрізняється тим, що як закріплювач використовують малов'язкий розчин гематиту оксиду заліза, який нагнітають з поверхні в зону тріщини при досягненні тиску вище гірського, після чого для рівномірного розміщення закріплювача за допомогою свердловинного магнітного генератора в інтервалі перфорації створюють необхідної потужності магнітне поле.

Текст

Реферат: Спосіб гідравлічного розриву пласта включає нагнітання у свердловину в процесі ГРП закріплювача - малов'язкого розчину гематиту оксиду заліза, який нагнітають з поверхні в зону тріщини при досягненні тиску вище гірського. Для рівномірного розміщення закріплювача за допомогою свердловинного магнітного генератора в інтервалі перфорації створюють необхідної потужності магнітне поле. UA 97471 U (12) UA 97471 U UA 97471 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до нафтогазовидобувної промисловості, зокрема до способів гідравлічного розриву пласта для підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин. Відомий спосіб підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин за допомогою гідравлічного розриву пласта (ГРП) із застосуванням закріплювача тріщин [П.М. Усачев Гидравлический разрыв пласта. -М.: Недра, 1986, с. 164]. Недоліком аналога є велика витрата пропанту, оскільки частина пропанту не встигає увійти до тріщини, і випадає на забій свердловини, засмічуючи у частину привибійної зони пласта (ПЗП). Все це призводить до того, що після проведення ГРП, доводиться проводити ремонтні роботи по витяганню пропанту на поверхню, оскільки пропант із-за наявності частинок зі сферичною і майже з однаковою кулястою формою зерна, досягнувши тиску розриву, руйнуються, порушуючи первинне укладання зерен, у зв'язку з чим пропант втрачає в системі пласта функцію закріплювача тріщині [Тамамянц Т.Л., Пискун Е.И., Юрченко А.А., "Оценка расклинивающих материалов для гидроразрыва пласта в конкретных горно-технологических условиях месторождений России", Москва, Журнал "Время колтюбинга" № 2-3 (036), 2011]. Відомий також спосіб запобігання зворотного виносу розклинюючого матеріалу, що включає нагнітання пропанту [Патент України № 12757, 2005]. Недоліком цього способу є те, що з підвищенням тиску в тріщині підвищується температура, що впливає на характеристику поліморфного складу з вірогідністю зменшення стійкості в'язкопружного складу та випаданням пропанту з країв утвореної тріщини. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб гідравлічного розриву пласта, у якому завдяки введенню нового закріплювача та зміні технологічного процесу вирішують проблему рівномірного розміщення закріплювача без випадання його з країв утвореної тріщини. Для вирішення поставленої задачі запропоновано спосіб гідравлічного розриву пласта, що включає нагнітання у свердловину в процесі ГРП закріплювача, згідно з корисною моделлю, як закріплювач використовують малов'язкий розчин гематиту оксиду заліза, який нагнітають з поверхні в зону тріщини при досягненні тиску вище гірського, після чого для рівномірного розміщення закріплювача за допомогою свердловинного магнітного генератора в інтервалі перфорації створюють необхідної потужності магнітне поле Запропонований спосіб проводять наступним чином. У свердловині проводять гідравлічний розрив пласта, нагнітають малов'язкий розчин гематиту оксиду заліза після створення і закріплення тріщин у свердловині, в інтервалі перфорації, який оброблявся, створюють магнітне поле. Магнітне поле створюють за допомогою магнітного генератора, який спускають у свердловину за допомогою гнучкої труби колтюбинга. Магнітний генератор має потужність 150 А/м, і являє собою конусний снаряд для свердловини з діаметром 140 або 168 мм. Залежно від параметрів свердловини і розмірів тріщин магнітне поле підтримують протягом певного часу, необхідного для рівномірного розподілу гематиту та для так званого, "облицювання" свердловини (закріплення гематиту зовнішніх стінок свердловини) та визову притоку флюїдів (нафти або газу). Закріплююча властивість гематиту та передача магнітних сигналів за допомогою магнітного генератора дозволить дистанційно керувати процесом закріплення та оптимізації тріщини. Таким чином, запропонований спосіб гідравлічного розриву пласта є найбільш ефективним способом з підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб гідравлічного розриву пласта, що включає нагнітання у свердловину в процесі ГРП закріплювача, який відрізняється тим, що як закріплювач використовують малов'язкий розчин гематиту оксиду заліза, який нагнітають з поверхні в зону тріщини при досягненні тиску вище гірського, після чого для рівномірного розміщення закріплювача за допомогою свердловинного магнітного генератора в інтервалі перфорації створюють необхідної потужності магнітне поле. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Balakirov Yurii Airapetovych, Kucheruk Oleksandr Ivanovych

Автори російською

Балакиров Юрий Айрапетович, Кучерук Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/00

Мітки: розриву, гідравлічного, пласта, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-97471-sposib-gidravlichnogo-rozrivu-plasta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб гідравлічного розриву пласта</a>

Подібні патенти