Спосіб додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичних конструкцій з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником

Номер патенту: 96876

Опубліковано: 12.12.2011

Автор: Левандовский Роман Адамович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичної конструкції з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником, що включає з'єднання головки імплантату з основою фіксуючим гвинтом з ізоляцією гвинта іммобілізаційною пломбою, який відрізняється тим, що в абатменті, перед згвинчуванням з внутрішньокістковою основою, висвердлюють горизонтальний іммобілізаційний отвір діаметром 0,5-1,5 мм, після чого загвинчують гвинт, наносять у потай гвинта захисний віск/гутаперчу і фіксують гвинт іммобілізаційною пломбою, яку вносять у вільний простір абатменту над головкою гвинта, з наступною зачисткою залишків виходу іммобілізаційної пломби ззовні іммобілізаційного отвору.

Текст

Спосіб додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичної конструкції з опорою на двое 3 одиноких коронок і мостоподібних протезів з опорою на імплантати з допомогою цемента з попередньою ізоляцією гвинта абатменту маленькою ватною кулькою і корректом силіконової зліпкової маси/іммобілізаційною пломбою [Н.П. Сысоев, Д.И. Мельниченко. Клиническая эффективность винтовой фиксации ортопедических конструкций с опорой на имплантатах. Таврический медикобиологический вестник, том 13, №1 (49), 2010]. Проте використання для попередньої ізоляції гвинта ватної кульки нерідко погіршує умови гігієни, сприяє розмноженню мікроорганізмів у розбірних імплантатах, а відповідно і в резервуарі внутрішньокісткової частини імплантатів, які негативно впливають на морфологію кісткової тканини та слизової оболонки. Цей спосіб повністю не усуває негативний вплив залишків повітря, яким заповнений просторовий отвір абатменту над головкою гвинта, оскільки ватна кулька також містить повітря, яке затрудняє упакування і досягнення рівномірної структуризації іммобілізаційної пломби, і відповідно й досягнення необхідної надійності фіксації гвинта. В основу винаходу поставлено задачу винайдення простого і надійного способу додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати, універсального для відповідних імплантатних систем, шляхом підбору технологічних операцій для підсилення ортопедичної конструкції запобігти рухомості розбірних частин імплантата і їх розгерметизації в процесі експлуатації, попередити утворення у з'єднанні мікрощілин і попаданню через них мікроорганізмів у резервуар внутрішньокісткової частини імплантатів, і, відповідно, зменшити негативні впливи мікроорганізмів на морфологію кісткової тканини та слизової оболонки з одночасним полегшенням упакування і рівномірної структуризації пломби, а відповідно і підвищенням надійності фіксації гвинта. Поставлена задача вирішується тим, що за способом додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичної конструкції з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником, що включає з'єднання головки імплантата з основою фіксуючим гвинтом з ізоляцією гвинта іммобілізаційною пломбою, згідно пропонованого винаходу в абатменті, перед згвинчуванням з внутрішньокістковою основою, висвердлюють горизонтальний іммобілізаційний отвір діаметром 0,5-1,5 мм після чого загвинчують гвинт, наносять у потай гвинта захисний віск/гутаперчу, гвинт фіксують іммобілізаційною пломбою, яку вносять у вільний простір абатменту над головкою гвинта, з наступною зачисткою залишків виходу іммобілізаційної пломби ззовні іммобілізаційного отвору. Суттєвою спільною ознакою додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичної конструкції є пломбування іммобілізаційною пломбою, яку вносять у вільний простір абатменту над головкою гвинта, проте суттєвою відмінністю пропонованого технологічного рішення є свердління горизонтального іммобілізаційного отвору діаметром 0,5-1,5 мм (в залежності від конструкції абатменту і умов 96876 4 протезування), завдяки якому процес внесення іммобілізаційної пломби її упаковки здійснюється у нових сприятливих умовах, за яких повітря вільно виходить через іммобілізаційний отвір, забезпечуючи рівномірну структуризацію іммобілізаційної пломби без пористості, як це мало місце за прототипом, з наступною зачисткою залишків виходу іммобілізаційної пломби ззовні іммобілізаційного отвору. Таким чином за рахунок сукупності ознак такою додатковою іммобілізацією досягається підвищення надійності гвинтової фіксації ортопедичної конструкції, чим, відповідно, попереджується утворення у з'єднанні мікрощілин і попадання через них мікроорганізмів у резервуар внутрішньокісткової частини імплантатів, зменшуються негативні впливи мікроорганізмів на морфологію кісткової тканини та слизової оболонки пацієнта. Отже маємо просте і комплексне технологічне рішення, достатнє для вирішення поставленої задачі винаходу. Суть способу додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичної конструкції з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником пояснюється кресленням, де наведені етапи додаткової іммобілізації пропонованим способом: на Фіг.1 наведено ортопедичну конструкцію з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником з висвердленим іммобілізаційним отвором перед заповненням іммобілізаційною пломбою і на Фіг.2 - теж після заповнення іммобілізаційною пломбою. Додаткову іммобілізацію гвинтової фіксації ортопедичної конструкції з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником здійснюють таким чином. Після встановлення внутрішньокісткової основи 1 (першого етапу), перед згвинчуванням абатменту 2 з основою 1, висвердлюють горизонтальний іммобілізаційний отвір 3 таким чином, щоб він був повністю вільним над згвинченим гвинтом, при цьому діаметр отвору вибирають в межах 0,5-1,5 мм в залежності від конструкції абатменту 2. Після висвердлювання іммобілізаційного отвору абатмент 2 промивають та стерилізують, після чого згвинчують з основою 1 гвинтом 4 і далі наносять на потай головки гвинта 4 захисний віск/гутаперч, для забезпечення можливості розкручування чи докручування гвинта у випадку необхідності в процесі експлуатації, заповнюють вільний простір над гвинтом 4 іммобілізаційною пломбою 5 у відповідності з вибраною технологією протезування, з наступною зачисткою залишків іммобілізаційної пломби 6 ззовні іммобілізаційного отвору 3. Приклад 1 Пацієнту А., 45 p., з відсутністю зуба у фронтальному відділі верхньої щелепи було проведено хірургічний етап по встановленню внутрішньокісткової основи імплантату, для додаткової іммобілізації розбірних частин якого застосовано спосіб, що пропонується. Тобто висвердлили згідно пропонованого винаходу (на верстаті з ЧПУ), іммобілізаційний отвір, в даному випадку діаметром 1,0 мм, оскільки застосовувалась конструкція двоетапового імплантату з внутрішнім багатогранником (шестигранником) фірми Vitaplant. Абатмент про 5 мили і простерилізували після свердління. Ці операції провели після здійснення хірургічного етапу встановлення ендоосальної частини основи 1 у кістковій тканині і припасування абатменту 2 до основи. Після згвинчування абатменту 2 з основою 1 гвинтом 4 провели упакування іммобілізаційної пломби 5 і зачищення виходу її залишків 6 через іммобілізаційний отвір 3. Далі змоделювали і встановили коронку/ортопедичну конструкцію згідно вибраної методики. Упродовж 3 років функціонування коронки розкручування гвинта і втрати герметичності не спостерігалось. Приклад 2 Пацієнту В., 59 p., з відсутністю зубів на нижній щелепі в дистальному відділі зліва. Було встановлено пропонованим способом 2 імплантати фірми Implife з додатковою іммобілізацією пропонованим Комп’ютерна верстка А. Рябко 96876 6 способом. Порушення фіксації внаслідок відкручування чи перелому фіксуючих гвинтів і втрати герметичності упродовж 2,5 років функціонування протезу не спостерігалось, тоді як до застосування запропонованого способу іммобілізації розбірних частин багатокомпонентних імплантатів подібні випадки, особливо розгерметизації, мали місце. Спосіб додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичних конструкцій з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником, дозволяє зменшити негативні впливи мікроорганізмів на морфологію кісткової тканини та слизової оболонки з одночасним полегшенням упакування і рівномірної структуризації іммобілізаційної пломби, а відповідно і підвищити надійність фіксації гвинта. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for additional immobilization of the spiral fixing of orthopaedic construction with support on twostage implants with internal and external polyhedron

Автори англійською

Levandovskyi Roman Adamovych

Назва патенту російською

Способ дополнительной иммобилизации винтовой фиксации ортопедической конструкции с опорой на двухэтапные имплантаты с внутренним и внешним многогранником

Автори російською

Левандовский Роман Адамович

МПК / Мітки

МПК: A61C 13/00, A61C 8/00

Мітки: ортопедичних, імплантаті, багатогранником, фіксації, додаткової, опорою, зовнішнім, конструкцій, гвинтової, спосіб, внутрішнім, іммобілізації, двоетапові

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-96876-sposib-dodatkovo-immobilizaci-gvintovo-fiksaci-ortopedichnikh-konstrukcijj-z-oporoyu-na-dvoetapovi-implantati-z-vnutrishnim-i-zovnishnim-bagatogrannikom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб додаткової іммобілізації гвинтової фіксації ортопедичних конструкцій з опорою на двоетапові імплантати з внутрішнім і зовнішнім багатогранником</a>

Подібні патенти