Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізмів генів MTHFR C677T, eNOS Т 786, рівнів ІЛ-6, остеокальцину і при гомозиготному носійстві 677-СС, гетерозиготному 786-ТС, рівнях ІЛ-6 3,3-8,8 нг/л, остеокальцину 17,2-38,0 нг/мл прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. Проводять визначення поліморфізмів генів MTHFR C677T, eNOS Т 786, рівнів ІЛ-6, остеокальцину і при гомозиготному носійстві 677-СС, гетерозиготному 786-ТС, рівнях ІЛ-6 3,3-8,8 нг/л, остеокальцину 17,2-38,0 нг/мл прогнозують зрощення перелому. UA 96280 U (12) UA 96280 U UA 96280 U 5 10 15 20 25 30 35 Запропонована корисна модель, спосіб прогнозування зрощення перелому, належить до медицини, зокрема до травматології. Він призначений і може бути використаний при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них відноситься рентгенографія кінцівки в 2-х проекціях [див. Рейнберг С.А. Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов. - М.: Медицина, 1964. - С. 65-76]. Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізмів генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS Т 786), рівнів інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), остеокальцину і при гомозиготному носійстві 677-СС, гетерозиготному 786-ТС, рівнях ІЛ-6 3,3-8,8 нг/л, остеокальцину 17,2-38,0 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, роблять рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм генів MTHFR C677T та eNOS T 786 визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677-СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ), нормальних гомозигот (786-ТТ), гетерозигот (786-ТС) та гомозигот з патологічним генотипом (786-СС). Рівні ІЛ-6 та остеокальцину визначають імуноферментним методом з використанням стандартних наборів. При гомозиготному носійстві 677-СС, гетерозиготному 786-ТС, рівнях ІЛ-6 3,3-8,8 нг/л, остеокальцину 17,2-38,0 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хвора М., 45 років, госпіталізована в клініку з діагнозом: перелом лівої великогомілкової кістки в верхній третині. Оглянута. Зроблена рентгенографія. При визначенні поліморфізмів генів MTHFR C677T та eNOS T 786 виявлено гомозиготне носійство 677-СС, гетерозиготне 786ТС. Рівень ІЛ-6-7,2 нг/л, остеокальцину - 36,1 нг/мл. Прогнозовано зрощення перелому. Проведено остеосинтез перелому апаратом Ілізарова. Зрощення наступило через 5 місяців. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому є ефективним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізмів генів MTHFR C677T, eNOS Т 786, рівнів ІЛ-6, остеокальцину і при гомозиготному носійстві 677-СС, гетерозиготному 786-ТС, рівнях ІЛ-6 3,3-8,8 нг/л, остеокальцину 17,2-38,0 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bezsmertnyi Yurii Oleksiiovych, Bezsmertna Halyna Viktorivna

Автори російською

Бессмертный Юрий Алексеевич, Бессмертная Галина Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61N 1/10

Мітки: зрощення, прогнозування, перелому, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-96280-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти