Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізму генів MTHFR C677T, eNOS T 786, рівня вільного оксипроліну і при гетерозиготному носійстві 677-СТ, гомозиготному 786-ТТ та рівні вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. Проводять визначення поліморфізму генів MTHFR C677T, eNOS T 786, рівня вільного оксипроліну і при гетерозиготному носійстві 677-СТ, гомозиготному 786-ТТ та рівні вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. UA 95674 U (12) UA 95674 U UA 95674 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до медицини, зокрема до травматології. Вона призначена і може бути використана при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в 2-х проекціях (див. С.А. Рейнберг «Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов». - Μ.: Медицина, 1964. - С. 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS Τ 786) та рівня вільного оксипроліну і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ, гомозиготного 786-ТТ та рівні вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, роблять рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8% розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм генів MTHFR C677T та eNOS Τ 786 визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ), нормальних гомозигот (786-ТТ), гетерозигот (786-ТС) та гомозигот з патологічним генотипом (786-СС). Рівень вільного оксипроліну визначають за реакцією з пара-диметиламінобензальдегідом. При виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ, гомозиготного 786-ТТ та рівні вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий К., 45 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом обох кісток лівої гомілки в верхній третині. Оглянутий. Зроблена рентгенографія. При визначенні поліморфізмів генів MTHFR C677T та eNOS T 786 виявлено гетерозиготне носійство 677-СТ, гомозиготне 786-ТТ. Рівень вільного оксипроліну - 12 мкмоль/л. Прогнозовано зрощення перелому. Остеосинтез апаратом Ілізарова. Зрощення наступило через 5 місяців. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому являється ефективним. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізму генів MTHFR C677T, eNOS T 786, рівня вільного оксипроліну і при гетерозиготному носійстві 677-СТ, гомозиготному 786-ТТ та рівні вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bezsmertnyi Yurii Oleksiiovych, Bezsmertna Halyna Viktorivna

Автори російською

Бессмертный Юрий Алексеевич, Бессмертная Галина Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, G01N 33/00

Мітки: прогнозування, перелому, зрощення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95674-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти