Спосіб прогнозування зрощення перелому

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена синтази оксиду азоту (eNOS T 786) та рівня трансформуючого фактора росту бета 1 (ТФР-b1) і при гомозиготному носійстві 786-ТТ та рівні ТФР-b1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. Додатково в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена синтази оксиду азоту (eNOS T 786) та рівня трансформуючого фактора росту бета 1 (ТФР-1) і при гомозиготному носійстві 786-ТТ та рівні ТФР-1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. UA 95666 U (12) UA 95666 U UA 95666 U 5 10 15 20 25 30 Запропонована корисна модель, спосіб прогнозування зрощення перелому, належить до медицини, зокрема до травматології, і може бути використана при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в двох проекціях (С.А. Рейнберг "Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов". М.: Медицина, 1964. - С. 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена синтази оксиду азоту (eNOS T 786) та рівня трансформуючого фактора росту бета 1 (ТФР-β1) і при гомозиготному носійстві 786-ТТ та рівні ТФР-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, виконують рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм гена eNOS T 786 визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (786-ТТ), гетерозигот (786-ТС) та гомозигот з патологічним генотипом (786-СС). Рівень ТФР-β1 визначають імуноферментним методом з використанням стандартних наборів. При гомозиготному носійстві 786-ТТ та рівні ТФР-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий К., 42 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом кісток правої плечової кістки в середній третині. Оглянутий. Виконана рентгенографія. При визначенні поліморфізму гена eNOS T 786 виявлено гомозиготне носійство 786-ТТ. Рівень ТФР-β1-20 нг/мл. Прогнозовано зрощення перелому. Проведено остеосинтез апаратом Ілізарова. Зрощення наступило через 3 місяці. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому є ефективним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена синтази оксиду азоту (eNOS T 786) та рівня трансформуючого фактора росту бета 1 (ТФР-1) і при гомозиготному носійстві 786-ТТ та рівні ТФР-1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. 40 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, A61B 5/145

Мітки: зрощення, перелому, спосіб, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95666-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти