Спосіб прогнозування зрощення перелому

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS Τ 786), трансформуючого фактора росту бета 1 (ΤΦΡ-β1) і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня ΤΦΡ-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. В сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS Τ 786), трансформуючого фактора росту бета 1 (ΤΦΡ-β1) і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня ΤΦΡ-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. UA 95665 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗРОЩЕННЯ ПЕРЕЛОМУ UA 95665 U UA 95665 U 5 10 15 20 25 30 35 Запропонована корисна модель, спосіб прогнозування зрощення перелому, належить до медицини, зокрема до травматології. Спосіб призначений і може бути використаний при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в 2-х проекціях (див. С.А.Рейнберг "Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов". - Μ.: Медицина, 1964. - С. 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS Τ 786) та трансформуючого фактора росту бета 1 (ΤΦΡ-βΙ) і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня ΤΦΡ-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, роблять рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм генів MTHFR C677T та eNOS Τ 786 визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ), нормальних гомозигот (786-ТТ), гетерозигот (786-ТС) та гомозигот з патологічним генотипом (786-СС). Рівень ΤΦΡ-β1 визначають імуноферментним методом з використанням стандартних наборів. При виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня ΤΦΡ-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий Г., 45 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом лівої стегнової кістки в середній третині. Оглянутий. Зроблена рентгенографія. При визначенні поліморфізму генів MTHFR C677T та eNOS T 786 виявлено гетерозиготне носійство 677-СТ та 786-ТС. Рівень ΤΦΡβ1-19 нг/мл. Прогнозовано зрощення перелому. Проведено остеосинтез накістковою пластиною. Зрощення наступило через 5 місяців. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому являється ефективним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS Τ 786), трансформуючого фактора росту бета 1 (ΤΦΡ-β1) і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня ΤΦΡ-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50

Мітки: спосіб, прогнозування, зрощення, перелому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95665-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти