Спосіб прогнозування зрощення перелому

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) та рівня вільного оксипроліну і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. Додатково в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) та рівня вільного оксипроліну і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. UA 95662 U (12) UA 95662 U UA 95662 U 5 10 15 20 25 30 Запропонована корисна модель, спосіб прогнозування зрощення перелому, належить до медицини, зокрема до травматології, і може бути використана при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в двох проекціях (С.А. Рейнберг "Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов". М.: Медицина, 1964. – С. 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) та рівня вільного оксипроліну і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, виконують рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм гена MTHFR C677T визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677-СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ). Рівень вільного оксипроліну визначають за реакцією з парадиметиламінобензальдегідом. При виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий З., 52 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом правої плечової кістки в верхній третині. Оглянутий. Виконана рентгенографія. При визначенні поліморфізму гена MTHFR C677T виявлено гетерозиготне носійство 677-СТ. Рівень вільного оксипроліну - 12,6 мкмоль/л. Прогнозовано зрощення перелому. Остеосинтез накістковою пластиною. Зрощення наступило через 3 місяці. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому є ефективним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) та рівня вільного оксипроліну і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня вільного оксипроліну в межах 12-15 мкмоль/л прогнозують зрощення перелому. 40 Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/145, G01N 33/50

Мітки: зрощення, прогнозування, спосіб, перелому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95662-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти