Спосіб прогнозування зрощення перелому

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові проводять визначення поліморфізму гена MTHFR C677T, вмісту ТФР-b1 і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня ТФР-b1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. В сироватці крові проводять визначення поліморфізму гена MTHFR C677T, вмісту ТФР-1. UA 95659 U (12) UA 95659 U UA 95659 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до медицини, зокрема до травматології. Вона призначена і може бути використана при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в 2-х проекціях (див. С.А. Рейнберг "Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов". -М.: Медицина, 1964. - С. 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд і рентгенографії, згідно з корисною моделлю, в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) та рівня трансформуючого фактора росту бета 1 (ТФР-β1) і при гетерозиготному носійстві 677СТ та рівні ТФР-β1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, роблять рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм гена MTHFR C677T визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677-СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ). Рівень ТФР-β1 визначають імуноферментним методом з використанням стандартних наборів. При гетерозиготному носійстві 677-СТ та рівні ТФР-β1 1725 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий У., 35 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом обох кісток лівої гомілки в середній третині. Оглянутий. Зроблена рентгенографія. При визначенні поліморфізму генів виявлено гетерозиготне носійство 677-СТ. Рівень ТФР-β1-17 нг/мл. Прогнозовано зрощення перелому. Остеосинтез перелому апаратом Ілізарова. Зрощення наступило через 5,5 місяців. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому є ефективним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що в сироватці крові проводять визначення поліморфізму гена MTHFR C677T, вмісту ТФР-1 і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та рівня ТФР-1 17-25 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, G01N 33/00

Мітки: прогнозування, перелому, зрощення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95659-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти