Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізму генів MTHFR C677T, eNOS Т 786, рівня СОМР і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому включає клінічний огляд, рентгенографію. Проводять визначення поліморфізму гену MTHFR C677T, eNOS Т 786, рівня СОМР і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. UA 95658 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗРОЩЕННЯ ПЕРЕЛОМУ UA 95658 U UA 95658 U 5 10 15 20 25 30 Запропонована корисна модель, спосіб прогнозування зрощення перелому, належить до медицини, зокрема до травматології. Він призначений і може бути використаний при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в 2-х проекціях (див. С.А. Рейнберг "Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов". -М.: Медицина, 1964. - С 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму генів метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T), синтази оксиду азоту (eNOS T 786) та рівня хрящового олігомерного матриксного протеїну (СОМР) і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівні СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, роблять рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм генів MTHFR C677T та eNOS T 786 визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ), нормальних гомозигот (786-ТТ), гетерозигот (786-ТС) та гомозигот з патологічним генотипом (786-СС). Рівень СОМР визначають імуноферментним методом за допомогою стандартних наборів. При виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий В., 35 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом лівої великогомілкової кістки в середній третині. Оглянутий. Рентгенографія. При визначенні поліморфізмів виявлено гетерозиготне носійство 677-СТ та 786-ТС. Рівень СОМР - 560 нг/мл. Прогнозовано зрощення перелому. Проведено остеосинтез перелому накістковою пластиною. Зрощення перелому наступило через 6 місяців. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому являється ефективним. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізму генів MTHFR C677T, eNOS Т 786, рівня СОМР і при виявленні гетерозиготного носійства 677-СТ та 786-ТС і рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bezsmertnyi Yurii Oleksiiovych, Bezsmertna Halyna Viktorivna

Автори російською

Бессмертный Юрий Алексеевич, Бессмертная Галина Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/10

Мітки: зрощення, спосіб, прогнозування, перелому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95658-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти