Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізму гену MTHFR C677T, вмісту СОМР і при виявленні гомозиготного носійства 677-СС та рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію. Проводять визначення поліморфізму гену MTHFR C677T, вмісту СОМР і при виявленні гомозиготного носійства 677-СС та рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. UA 95655 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗРОЩЕННЯ ПЕРЕЛОМУ UA 95655 U UA 95655 U 5 10 15 20 25 30 Запропонована корисна модель, спосіб прогнозування зрощення перелому, належить до медицини, зокрема до травматології. Він призначений і може бути використаний при діагностиці консолідації переломів і їх ускладнень. Способи прогнозування зрощення переломів відомі. До них належить рентгенографія кінцівки в 2-х проекціях (див. С.А. Рейнберг «Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов». - М.: Медицина, 1964. - С. 65-76). Рентгенологічний метод в абсолютній більшості дозволяє контролювати процес зрощення перелому в динаміці, проводити корекцію лікування, констатувати процес його завершення. Недоліком способу є відсутність можливості уже в перші дні прогнозувати зрощення чи профілактувати можливі ускладнення, обумовлені внутрішніми особливостями організму. Ці особливості призводять до незрощення в 35-40 % випадків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий спосіб, який би дозволив прогнозувати зрощення перелому в перші дні після його виникнення. Поставлена задача вирішується тим, що крім клінічного огляду і рентгенографії в сироватці крові хворого проводять визначення поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) та рівень хрящового олігомерного матриксного протеїну (СОМР) і при гомозиготному носійстві 677-СС та рівні СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Застосування способу. Хворого оглядають, роблять рентгенографію зони перелому. З ліктьової чи іншої вени забирають кров, яку змішують з 3,8 % розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1. Поліморфізм гена MTHFR C677T визначають мультиплексною полімеразною ланцюговою реакцією зі специфічними праймерами до поліморфних ділянок кожного з трьох генів: нормальних гомозигот (677-СС), гетерозигот (677-СТ) та гомозигот з патологічним генотипом (677-ТТ). Рівень СОМР визначають імуноферментним методом. Використовують один із стандартних наборів. При гомозиготному носійстві 677-СС та рівні СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Конкретний приклад застосування способу. Хворий Н., 36 років, госпіталізований в клініку з діагнозом: перелом лівої великогомілкової кістки в нижній третині. Оглянутий. Рентгенографія. При визначенні поліморфізму виявлено гомозиготне носійство 677-СС. Рівень СОМР - 585 нг/мл. Прогнозовано зрощення перелому. Проведено остеосинтез перелому апаратом Ілізарова. Зрощення наступило через 6 місяців. Таким чином, запропонований спосіб прогнозування зрощення перелому є ефективним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб прогнозування зрощення перелому, що включає клінічний огляд, рентгенографію, який відрізняється тим, що проводять визначення поліморфізму гену MTHFR C677T, вмісту СОМР і при виявленні гомозиготного носійства 677-СС та рівня СОМР 531-595 нг/мл прогнозують зрощення перелому. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bezsmertnyi Yurii Oleksiiovych, Bezsmertna Halyna Viktorivna

Автори російською

Бессмертный Юрий Алексеевич, Бессмертная Галина Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/10

Мітки: спосіб, зрощення, прогнозування, перелому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95655-sposib-prognozuvannya-zroshhennya-perelomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування зрощення перелому</a>

Подібні патенти