Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) флотацією в присутності реагенту, який відрізняється тим, що як реагент використовують натрієву сіль карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ) в кількості 0,05-0,1 мг на 1 мг вилучуваної ПАР, а флотацію проводять при рН 8-10.

Текст

Спосіб очистки води від катіонних поверхневоактивних речовин (ПАР) флотацією в присутності реагенту, який відрізняється тим, що як реагент використовують натрієву сіль карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ) в кількості 0,05-0,1 мг на 1 мг вилучуваної ПАР, а флотацію проводять при рН 810. (19) (21) u201010732 (22) 06.09.2010 (24) 10.08.2011 (46) 10.08.2011, Бюл.№ 15, 2011 р. (72) СТРЕЛЬЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА, ВОЛЮВАЧ ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА, ПУЗИРЬОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА, ЄГОРЦЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА 3 95593 КМЦ) в кількості 0,05-0,1 мг на 1 мг вилучуваної ПАР, а флотацію проводять при рН 8-10. Для здійснення способу в воду, що підлягає очистці (кількість катіонної ПАР - 50 мг/л) вводять Na-КМЦ. Реагент використовують у вигляді хімічно інертного порошку. В нижній шар води подають під тиском повітря. Бульбашки повітря спливають на поверхню, захоплюючи за собою продукт, що містить катіонну ПАР. Пінний концентрат, що утворюється на поверхні, вилучають за допомогою механічних скребків. 4 Випробування проводили на лабораторній В машині марки Л 136 -ФЛ виробництва ВШШ "Механобр", що забезпечує подібність процесу, який протікає в сучасній флотаційній машині. Для визначення оптимальної кількості (q) реагенту Na-КМЦ проводили досліди при однаковій кількості катіонної ПАР (50 мг/л), рН середовища 6, температурі 18-20 °С. Отримані результати приведені в табл. 1. Таблиця 1 йодид гексадецилпіридинію 62 95 100 100 ГІПХ-3А (техн. КПАР) ступінь вилучення (α), % 80 90 95 99 Як видно з табл. 1, ступінь флотаційного вилучення катіонних ПАР досягає свого максимального значення (90-99 %) при витраті реагенту в кількості 0,05-0,1 мг на 1 мг ПАР. Подальше збільшення витрати реагенту незначно приводить до підвищення ступеня вилучення катіонних ПАР. Цетазол (техн. КПАР) q (Na-КМЦ), мг на 1 мг ПАР 0 0,05 0,1 0,5 76 89 99 98 Важливий і той факт, що після процесу очистки води в ній не знаходиться введений реагент. Вплив рН середовища на ступінь флотаційного вилучення (а) ПАР при однаковій дозі реагенту (0,05 мг Na-КМЦ на 1 мг ПАР) і температурі 18-20 °С приведено в табл. 2. Таблиця 2 йодид гексадецилпіридинію 90 95 98 99 ГІПХ-3А (техн. КПАР) ступінь вилучення (α), % 89 90 92 94 Як видно з табл. 2, максимальний ступінь флотаційного вилучення (а) катіонних ПАР спостерігається при рН 8-10. Подальше зменшення рН води незначно знижує ступінь їх флотаційного вилучення. Були проведені досліди по флотаційному вилученню ГІПХ-3А за допомогою реагенту (0,05 мг Цетазол (техн. КПАР) 90 91 92 93 рН 4 6 8 10 Na-КМЦ на 1 мг ПАР) при температурі 18-20 °С і рН води 6 з розчинів, які містять неорганічні електроліти з концентрацією 0,1 моль/л. Вплив неорганічних електролітів на ступінь вилучення (а) ГІПХ-3А наведений в табл. 3. Таблиця 3 ступінь вилучення (α), % 95 98 99 Досліди показали, що ефективність очистки в описаних вище умовах не знижується - ступінь флотаційного вилучення складає 99 %, піна відсутня. З метою скорочення часу флотаційної обробки до розчину йодиду гексадецилпіридинію дода електроліт KСl K2SO4 Na3PO4 вали реагент - Na-КМЦ у кількості 0,05 мг на 1 мг ПАР при однаковій концентрації катіонної ПАР (50 мг/л) і рН води 6 та проводили порівняння з прототипом (табл. 4). 5 95593 6 Таблиця 4 ступінь вилучення (α), % Прототип (СМНВ+ПАА-1) Na-КМЦ 70 85 75 95 91 99 97 99 98 99 98 99 Отримані результати свідчать про перевагу запропонованого способу у порівнянні з відомим. Використання Na-КМЦ дозволяє зменшити час флотаційної обробки розчину, необхідної для практично повного вилучення ПАР (99 %), з 25 до 10 хв. Спосіб ілюструється прикладами: Приклад 1 В камеру флотаційної машини поміщали 1 л розчину, який містив 50 мг ГІПХ-3А і додавали Na-КМЦ у кількості 0,01 мг на 1 мг ПАР, рН розчину 6. Після 1 хв перемішування розчин флотували 10 хв та фотометрично аналізували на вміст ГІПХ-3А. Визначили, що ступінь флотаційного вилучення (а) складав 89 %, при об'ємі пінного продукту – 3 %. При підвищенні дози реагенту до 0,05 мг на 1 мг ПАР ступінь флотаційного вилучення (α) збільшився на 10 % і склав 99 %, при об'ємі піни - 1 %. Приклад 2 Умови ті ж, що й у прикладі 1, за винятком того, що вилучали ГІПХ-3А із розчинів, які містили неорганічні електроліти (KСl, K2SO4, Na3PO4) з концентрацією 0,1 моль/л. В розчин додавали Комп’ютерна верстка Мацело М. час флотації, хв. 3 5 10 15 20 25 Na-КМЦ у кількості 0,05 мг на 1 мг ПАР і визначили, що ступінь флотаційного вилучення (α) ГІПХ3А складав 95-99 %, піна була відсутня. Таким чином, використання як реагенту доступної та нетоксичної речовини - натрієвої солі карбоксиметилцелюлози - дозволяє спростити технологію очистки води, що веде до скорочення часу обробки стічних вод, виключаючи використання двокомпонентного реагенту (токсичного СМНВ і ПАА-1) та стадію емульгування СМНВ. Час флотації скорочується від 20 хв до 10 хв. Спосіб відрізняється не тільки не дефіцитністю, дешевизною використаного реагенту-осаджувача та технічною простотою, але і високою ефективністю очистки (99 %), що сприяє охороні навколишнього середовища. Після процесу очистки води в ній не міститься Na-КМЦ. Важливою перевагою запропонованого способу також є можливість обробки стічних вод, які містять неорганічні електроліти та завислі частинки. Також очищена вода може використовуватися у повторному технологічному процесі на підприємстві, що дає значний економічний ефект. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the purification of water from cation surfactants

Автори англійською

Streltsova Olena Oleksiivna, Voliuvach Olha Viacheslavivna, Puzyriova Iryna Vasylivna, Yehortseva Viktoriia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ очистки воды от катионных поверхностно-активных веществ

Автори російською

Стрельцова Елена Алексеевна, Волювач Ольга Вячеславовна, Пузырева Ирина Васильевна, Егорцева Виктория Александровна

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/24

Мітки: очистки, речовин, спосіб, катіоних, поверхнево-активних, води

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95593-sposib-ochistki-vodi-vid-kationikh-poverkhnevo-aktivnikh-rechovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очистки води від катіоних поверхнево-активних речовин</a>

Подібні патенти