Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення струмопровідного шару блискавкозахисного покриття для елементів конструкцій з полімерних композиційних матеріалів літальних апаратів, що включає виготовлення трикотажного сітчастого полотна з мідного дроту, покритого припоєм, з наступною пайкою місць контактів суміжних дротових петель із прикладанням тиску, який відрізняється тим, що трикотажне сітчасте полотно зв'язане із щонайменше одного мідного дроту, причому перед пайкою полотно піддають вальцюванню у валках з відносним обтисненням 40-80 %, потім на полотно наносять флюс, при цьому пайку місць контактів суміжних дротових петель сітчастого полотна здійснюють термообробкою у печі при температурі на 30-50 °С вище точки плавлення припою в повітряній атмосфері.

Текст

Дивитися

Спосіб виготовлення струмопровідного шару блискавкозахисного покриття для елементів конструкцій з полімерних композиційних матеріалів літальних апаратів, що включає виготовлення трикотажного сітчастого полотна з мідного дроту, покритого припоєм, з наступною пайкою місць контактів суміжних дротових петель із прикладанням тиску, який відрізняється тим, що трикотажне сітчасте полотно зв'язане із щонайменше одного мідного дроту, причому перед пайкою полотно піддають вальцюванню у валках з відносним обтисненням 40-80 %, потім на полотно наносять флюс, при цьому пайку місць контактів суміжних дротових петель сітчастого полотна здійснюють термообробкою у печі при температурі на 30-50 °С вище точки плавлення припою в повітряній атмосфері. UA (21) a201012430 (22) 21.10.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) ВИШНЯКОВ ЛЕОН РОМАНОВИЧ, ВОРОПАЄВ ВІТАЛІЙ СЕМЕНОВИЧ, ГОГАЄВ КАЗБЕК ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОХАНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, КОХАНИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, НЕШПОР ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (56) UA 6198 C1 29.12.1994 UA 50188 U 25.05.2010 UA 64651 C2, 15.09.2005 GB 455700 A, 18.07.1935 GB 209036 A, 22.05.1924 US 4746389 A, 24.05.1988 C2 2 (19) 1 3 жуть бути об'єднані в єдиний безперервний процес. Такі операції виконуються при підвищеній продуктивності з великою швидкістю і кращою якістю пропаювання петель, чим крокове пресування, здійснюване до повного пропаювання петель сітки. Суть винаходу в способі виготовлення струмопровідного шару блискавкозахисного покриття, що включає виготовлення трикотажного сітчастого полотна з мідного дроту, покритого припоєм, з наступною пайкою місць контактів суміжних дротових петель прикладанням тиску, полягає в тому, що трикотажне сітчасте полотно зв'язане із щонайменше одного мідного дроту, перед пайкою піддають піддають вальцюванню у валках з відносним обтисненням 40-80 %, потім на полотно наносять флюс, при цьому пайку дротових петель сітчастого полотна здійснюють термообробкою у печі при температурі на 30-50 °C вище точки плавлення припою в повітряній атмосфері. Запропонований спосіб відрізняється від прототипу тим, що в'язане полотно піддають вальцюванню з відносним обтисненням 40-80 %, потім наносять шар флюсу, а остаточну пайку місць контакту дротових петель здійснюють у печі при температурі на 30-50 °C вище точки плавлення припою. При цьому не потрібне нанесення додаткового припою в місцях пайки дроту. При ступені обтиснення сітки при вальцюванні менш, ніж 40 %, ступінь її деформування недостатня для стабільного пропаювання петель при послідуючій термічній обробці. При ступені обтиснення більш, ніж 80 %, в місцях переплетення дротів сітки здійснюється їх спільне передавлювання, що призводить до порушення цілісності сітки, зниження її електропровідності та механічної міцності. При температурі нижче 220 °C процес пропайки петель сітки погіршується через недостатню рідко текучість розплавленого припою. Збільшення температури вище 240 °C енергетично недоцільно. Суть способу полягає в наступному. З одного або декількох мідних дротів діаметром від 0,05 до 0,15мм, покритих олов'яносвинцевим припоєм, наприклад, марки ПОС-61 за ДСТ 21931-76 на трикотажних машинах з переплетенням, наприклад, типу ластик 1 × 1, в'яжуть сітчасте полотно, потім отриману сітку вальцюють у валках з відносним ступенем обтиснення 40-80 %. Далі на сітку методом пульверизації наносять флюс, застосовуваний при пайці міді та її сплавів, і піддають термообробці при температурі 220240 °C, що на 30-50 °C вище точки плавлення припою - ПОС-61, що становить 190 °C. 95424 4 Приклад 1. З мідного дроту діаметром 0,075 мм, покритому олов'яно-свинцевим припоєм ПОС61 (діаметр дроту після лудіння становить 0,08 мм), на трикотажних машинах виготовляли в'язане полотно з параметрами: кількість петель на 10 см по вертикалі (у петельних стовпчиках) - 60, кількість петель на 10 см по горизонталі (у петельних рядах) - 40, поверхнева щільність - 80 г/кв.м (маса 1 кв.м), ширина полотна - 600 мм. Зазначене полотно вальцювали у валках при ступені обтиснення 60 %, потім на сітку наносили флюс, наприклад розчин каніфолі в етиловому спирті, методом пульверизації в безперервному режимі і піддавали термообробці в прохідній печі при температурі 230 °C (на 40 °C вище температури плавлення припою ПОС-61). Електропровідність отриманого зразка склала 212,8 См, кількість пропаяних петель - 96,5 %. Приклад 2. Із двох мідних дротів, покритих олов'яно-свинцевим припоєм ПОС-61 діаметром 0,05 мм кожний, на трикотажних машинах виготовляли в'язане полотно з параметрами: кількість петель на 10 см по вертикалі (у петельних стовпчиках) - 81, кількість петель на 10 см по горизонталі (у петельних рядах) - 80, поверхнева щільність - 144 г/кв.м (маса 1 кв.м), ширина полотна600 мм. Зазначене полотно вальцювали у валках при ступені обтиснення 60 %, потім на сітку наносили флюс, наприклад розчин каніфолі в етиловому спирті, методом пульверизації в безперервному режимі і піддавали термообробці в прохідній печі при температурі 230 °C (на 40 °C вище температури плавлення припою ПОС-61). Електропровідність отриманого зразка склала 256,9 См, кількість пропаяних петель - 96,3 %. Інші приклади здійснення способу наведені в таблиці. Кількість пропаяних контактів визначали візуально. Електропровідність паяної сітки визначали 4зондовим методом за допомогою мосту сталого струму на універсальному вимірювальному приладі Р4833. Клас точності приладу в режимі виміру опору становить 0,1. Розміри зразків: 50 мм - ширина, 100 мм - робоча довжина. Кількість вимірюваних зразків для кожного прикладу умов просочення сітчастого полотна - 5. У таблицю вносилося середнє значення. Питомий поверхневий опір сітки дорівнює опору квадрата її поверхні. Величина, зворотна цьому значенню, визначається як питома поверхнева електропровідність з розмірністю См. Для порівняння проводили випробування в тих же умовах сітчастого полотна, отриманого по способу - прототипу. 5 95424 6 Таблиця Склад і властивості вихідного сітчастого полотна Умови пропаювання сітчастого полотна №№ Пропонований спосіб пп Діаметр Ступінь обКількість Температура дроту, тиснення при дротів при термообмм вальцюванні, робці°С % 1 0,08 1 60 230 2 0,05 2 60 230 3 0,08 1 80 220 4 0,08 1 40 240 5 0,08 1 90 220 6 0,08 1 30 210 7 0,08 1 40 280 8 0,12 1 60 230 9 0,08 1 10 0,12 1 Використання способу, що заявляється, дозволить значно спростити і підвищити продуктивність одержання струмопровідного сітчастого полотна блискавкозахисного покриття. Пайка відбувається без додаткового нанесення припою за рахунок пластичної деформації і плавління шару припою при нагріванні сітки в печі, не відбувається збільшення ваги електропровідного шару, що дуже важливо при виготовленні деталей літальних апаратів. Спосіб дозволить збільшити електропровідність сітчастого полотна, що виготовляється, тому що за рахунок деформації дроту сітки Комп’ютерна верстка Л. Купенко Властивості пропаяного сітчастого полотна За способом-прототипом Середня Кількість питома елепропаяних тиск кроко- Температура ктрового пресу- крокового пре- контактів, провідність, % вання, кПа сування, °C См 96,5 212,8 96,3 256,9 96,4 212,7 96,6 212,6 96,1 212,2 94,6 207,2 96,2 212,1 96,8 378,4 20 230 90 204,4 20 155 90 371,3 відбувається майже 97 % утворення контактів дроту в вузлах. Спосіб, що заявляється, досить екологічно чистий, не вимагає використання додаткових небезпечних сполучень в процесі пайки, які можуть виділяти шкідливі речовини. Спосіб може бути використаний на підприємствах порошкової металургії для виготовлення струмопровідного шару блискавкозахисного покриття, що знайде застосування в літакобудівельній промисловості. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of manufacturing conductive layer of lightning protection coating

Автори англійською

Vyshniakov Leon Romanovych, Voropaiev Vitalii Semenovych, Hohaev Kazbek Oleksandrovych, Kokhana Iryna Mykolaivna, Kokhanyi Valerii Oleksiiovych, Neshpor Oleksii Viacheslavovych

Назва патенту російською

Способ изготовления токопроводящего слоя молниезащитного покрытия

Автори російською

Вишняков Леон Романович, Воропаев Виталий Семенович, Гогаев Казбек Александрович, Коханая Ирина Николаевна, Коханый Валерий Алексеевич, Нешпор Алексей Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: B64D 45/00, B21F 15/00, B23K 1/00

Мітки: виготовлення, спосіб, струмопровідного, покриття, блискавкозахисного, шару

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-95424-sposib-vigotovlennya-strumoprovidnogo-sharu-bliskavkozakhisnogo-pokrittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення струмопровідного шару блискавкозахисного покриття</a>

Подібні патенти