Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кругла монета з гладким циліндричним ребром і штрихами на зовнішній кромці, лицева та оборотна сторони якої є паралельними або рівновіддаленими відносно до серединної площини, що складається зі сполучених елементів, які утворюють в її тілі внутрішню порожнину, симетричну відносно серединної площини, в котрій розміщено противагу, здатну переміщуватися навколо центру монети, яка відрізняється тим, що порожнину виконано у вигляді двох сполучених однакових зрізаних конусів, направлених один до одного зрізаними вершинами, причому осі симетрії конусів перпендикулярні осі циліндра ребра монети та утворюють між собою тупий кут з вершиною у центрі монети, штрихи відповідають точкам пересікання осей симетрії конусів з окружністю зовнішнього контуру монети, а противагу виконано з сипучого матеріалу для можливості її поступового переміщення самопливом з одного конуса в інший.

2. Кругла монета за п. 1, яка відрізняється тим, що величина тупого кута відповідає вартості монети.

Текст

1. Кругла монета з гладким циліндричним ребром і штрихами на зовнішній кромці, лицева та оборотна сторони якої є паралельними або рівновіддаленими відносно до серединної площини, що складається зі сполучених елементів, які утворюють в її тілі внутрішню порожнину, симетричну 3 ють в її тілі внутрішню порожнину, симетричну відносно серединної площини, в котрій розміщено противагу, здатну переміщуватися навколо центру монети, достатньо відома. Однак сукупність ознак і їх взаємозв'язків, що пропонована у формулі винаходу, надає монеті нові властивості, притаманні таймеру (лічильнику часу, що подає сигнали через задані інтервали). Нові властивості досягаються без порушення властивостей звичної монети. Приклад виконання пропонованої монети надано на фіг.1-3 з поясненням структури монети та взаємозв'язків її елементів. Фіг.1 відображає зовнішній вигляд пропонованої монети вартістю 10 гривень. На фіг.2 надано поперечний розріз А-А пропонованої монети. На фіг.3 показано її поздовжній розріз В-В. Монета складається зі сполучених елементів корпусу 1 і кришки 2, на якій вказано її номінал 3. Корпус 1 і кришка 2 створюють внутрішню порожнину 4, що виконано у вигляді двох сполучених однакових зрізаних конусів, направлених один до одного зрізаними вершинами. У порожнині 4 розміщено противагу 5, що виконано з сипучого матеріалу, наприклад однорідного кварцового піску. Осі симетрії зрізаних конусів L1 та L2 утворюють між собою тупий кут β, вершина якого збігається з центром монети О. Площина, що утворюють між собою осі L1 та L2, перпендикулярна осі циліндра ребра монети Y. Точкам пересікання осей L1 та L2 з окружністю зовнішнього контуру монети відповідають два штрихи Р, що позначені на її зовнішній кромці. Діаметр найменших основ зрізаних конусів (розмір зони сполучення конусів) відповідає розміру часток сипучого матеріалу. Корпус 1 і кришка 2 можуть виконуватися з традиційних монетних матеріалів, наприклад мідного сплаву. Кришку 2 закарбовано у корпус 1. Монета не підлягає розбиранню протягом терміну служби. Для пояснення принципу дії монети на фіг.4 надано спрощену схему механічної системи, що складається з монети з центром ваги у точці О та противаги 5 з центром ваги в точці С. Для застосування монети як таймера виконують настройку її системи через холостий хід. Настройка монети необхідна для зібрання усього сипучого матеріалу противаги 5 в одному з конусів порожнини 4. Для цього монету встановлюють ребром на гладку горизонтальну опорну поверхню так, щоб один з штрихів Р відповідав точці К торкання монети з опорою. За принципом Торрічеллі монета прийме положення, при якому центр ваги С противаги 5 опиниться у крайній нижній точці, що знаходиться на центральній осі Z нижче центра О. Сипучий матеріал повністю розміститься в одному з конусів (нижньому) порожнини 4. Таким чином, монету-таймер підготовлено до застосування. Далі виконують переворот монети навколо точки, діаметрально протилежної нижньому штриху Р, який відповідає точці К, і знову встановлюють її 94860 4 ребром на опору. Після перевороту монети центр ваги С противаги 5 буде знаходитися на центральній осі Z вище центра О (фіг.3 і 4). Противага 5 самопливом поступово зміщується під дією сили важкості Fg у нижню частину порожнини 4, що зводить до зміщення його центру важкості С відносно осі Z. Зміщення центру важкості С противаги 5 викликає появлення крутного моменту М навколо центру О. Величина моменту М визначається добутком Fg×h, де h - плече сили ваги Fg противаги 5 відносно центру О. Момент М дозволяє монеті рухатися по опорі. Рух пропонованої монети - це, по суті, сигнал таймера, що подається через заданий інтервал часу. Коли монета знову потрапить до стану спокою, то вже інший штрих Р буде відповідати точці К її торкання з опорою. Плече h залежить від кута β, під яким зігнуто порожнину 4. Якщо кут β складе 180°, то переміщення монети по опорній поверхні не відбудеться. Якщо кут β складе 90°, то такий вигин порожнини 4 призводить до часткового або повного «запирання» противаги 5 в одному з конусів. В цьому випадку також зміщення пропонованої монети не відбудеться. Величина тупого кута β може відповідати номіналу 3. Для монети вартістю 10 гривень величину кута β вибрано 140°. Для пропонованої монети вартістю 5 гривень величина кута β може бути 165°. В цьому випадку монета вартістю 10 гривень зможе здійснювати переміщення по опорі більшої довжини, ніж монета вартістю 5 гривень. Таким чином, ідентифікація пропонованої монети серед подібних монет іншої вартості може здійснюватися через зрівняння їх переміщень. Пропонована монета характеризується підвищеним ступенем захисту від підробки завдяки наявності внутрішньої механічної системи. Виготовлення пропонованої монети значно спрощено у зрівнянні з виготовленням монетипрототипу. З точки зору функціональної придатності доцільні збільшені розміри пропонованої монети, які характерні пам'ятним монетам. Властивості пропонованої монети сприяють її вилученню з грошового обігу. Це дозволяє державі-емітенту збільшити емісійну вигоду за рахунок випуску тиражів пропонованої монети у різному виконанні. Пропонована монета буде корисною як приладдя для вивчання фізики та банківської справи. Монета-таймер символізує зв'язок приросту капіталу з його оборотом. Монета-таймер може застосовуватися нарівні з іншими монетами як у грошовому обігу, так і колекційному обороті. Джерела інформації: 1. Монеты. Путеводитель начинающего коллекционера /А.П. Орлов. Мн.: Минская фабрика цветной печати, 2007. - 168с. 2. Патент РФ 2182452 С1, кл. А44С21/00, G01K5/00, G01K5/38, 2002р. 5 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 94860 6 Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Coin-timer

Автори англійською

Huzeiev Oleh Oleksandrovych

Назва патенту російською

Монета-таймер

Автори російською

Гузеев Олег Александрович

МПК / Мітки

МПК: A44C 21/00

Мітки: монета-таймер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-94860-moneta-tajjmer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Монета-таймер</a>

Подібні патенти