Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біологічного очищення стічних вод, який включає поступове очищення стічної води іммобілізованими мікроорганізмами на волокнистому носії спочатку в анаеробних, а потім в аеробних умовах, який відрізняється тим, що на етапі анаеробного очищення волокнистий носій розміщують наполовину зануреним у стічні води, причому частину волокнистого носія, розміщеного в газовому середовищі, зрошують рециркуляційною водою з нижньої частини реактора.

Текст

Спосіб біологічного очищення стічних вод, який включає поступове очищення стічної води іммобілізованими мікроорганізмами на волокнистому носії спочатку в анаеробних, а потім в аеробних умовах, який відрізняється тим, що на етапі анаеробного очищення волокнистий носій розміщують наполовину зануреним у стічні води, причому частину волокнистого носія, розміщеного в газовому середовищі, зрошують рециркуляційною водою з нижньої частини реактора. Винахід належить до біологічного очищення стічних вод. Відомий спосіб очистки стічних вод (патент на винахід UA 37683, C02F 3/02, Бюл. №12, 2003 р.), що передбачає анаеробно-аеробну очистку їх мікроорганізмами, причому анаеробну очистку проводять гранульованими мікроорганізмами, а аеробну - мікроорганізмами, іммобілізованими на волокнистому носії. Недоліком відомого способу є низька ступінь очищення стічних вод. Найбільш близьким до способу, що пропонується, є спосіб глибокого біологічного очищення стічних вод (патент на винахід RU 2225368, C02F 3/30, 2003 р.), що включає послідовне очищення стічних вод мікрофлорою, прикріпленою на інертному завантажувальному матеріалі, в анаеробних умовах, очищення мікрофлорою в аеробних умовах, відстоювання та розділення потоку очищеної води, частину з якого повертають на очищення мікрофлорою в анаеробних умовах, а іншу частину подають на доочищення мікрофлорою, прикріпленою на інертний завантажувальний матеріал, в аеробних умовах. Недоліком вказаного способу є недостатній ступінь очищення стічних вод та значні витрати електроенергії. В основу винаходу поставлено задачу підвищити ступінь очищення стічних вод шляхом збільшення поверхні контакту між мікроорганізмами та стічною водою за рахунок іммобілізації мікроорганізмів на волокнистому носії в газовій фазі. Споживчі властивості винаходу, пов'язані з технічним результатом - економією електроенергії, скорочення тривалості очищення стічних вод. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб біологічного очищення стічних вод, який включає поступове очищення стічної води іммобілізованими мікроорганізмами на волокнистому носії в анаеробних та аеробних умовах, новим є те, що волокнистий носій, на якому здійснюється очищення води в анаеробних умовах, розміщують у UA (11) 94856 (13) (21) a201006126 (22) 20.05.2010 (24) 10.06.2011 (46) 10.06.2011, Бюл.№ 11, 2011 р. (72) ГВОЗДЯК ПЕТРО ІЛЛІЧ, КУЗЬМІНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, САБЛІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА, ЖУКОВА ВЕРОНІКА СЕРГІЇВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (56) UA 37683 A 15.05.2001 RU 2225368 C1 10.03.2004 Саблій Л.А. Ефективна і маловідходна технологія біологічного очищення стічних вод молокозаводів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування Вип. 3 (47) 2009 c. 283-290 Саблій Л.А., Жукова В.С. Анаеробно-аеробна технологія очищення промислових стічних вод. . Вісник Національного університету водного господарства та природокористування Вип. 3 (47) 2009 c. 291-296 Саблій Л.А. Багатоступеневе анаеробно-аеробне очищення висококонцентрованих стічних вод . C2 2 (19) 1 3 водному і газовому середовищах, причому частину волокнистого носія, розміщеного в газовому середовищі, зрошують рециркуляційною водою з водного середовища. На поверхні мікробної клітини внаслідок метаболізму утворюються пухирці газу, які перешкоджають живленню мікроорганізму. Пухирці газу відриваються самостійно від клітини тільки при досягненні певного розміру, що є досить тривалим процесом. При зрошенні волокон носія газові пухирці руйнуються значно швидше (незалежно від їх розміру), що дозволяє інтенсифікувати процес живлення мікроорганізмів, тим самим збільшити поверхню контакту стічної води та мікроорганізмів. Використання анаеробного процесу, волокнистого носія для іммобілізації мікроорганізмів у газовому середовищі, дозволяє забезпечити стабільність роботи анаеробного біореактора при наявності токсинів у складі стічних вод. Постійний відбір стічних вод для рециркуляції з нижньої частини біореактора попереджає утворення осаду та замулення насоса, який може встановлюватися як зовні так і всередині споруди. Одна частина біоценозу іммобілізована на волокнах носія, а інша знаходиться у вільноплаваючому стані. На анаеробних біореакторах влаштовані пристрої для збору газу, викиди якого призводять до погіршення екологічного стану довкілля. Інтенсифікація біохімічних процесів у анаеробному біореакторі забезпечується тим, що процес очищення відбувається по всій висоті волокнистого носія, як у водному, так і в газовому середовищах. Інтенсивне зрошення також дозволяє перемішувати стічні води, що в свою чергу призводить до пришвидшення масообмінних процесів. Спосіб здійснюється в установці, яка показана на кресленні. Установка включає анаеробні біореактори 1, 2; аеробні біореактори 3, 4, 5 з розташованими в них волокнистими носіями для іммобілізації мікроорганізмів 6; рециркуляційні насоси 7; компресор 8; аератори 9; рециркуляційний трубопровід 10; повітропровід 11; трубопровід для подачі стічної води 12; трубопровід відведення очищеної води 13; перфорований трубопровід 14 для зрошення волокнистого носія; пристрій для відбору газу 15. 94856 4 Спосіб реалізується наступним чином. Стічні води подаються через трубопровід 12 у анаеробний біореактор 1, де проходячи крізь волокнистий носій 6, контактують із іммобілізованими на ньому мікроорганізмами, які очищають стічну воду шляхом розкладання органічних речовин. Цей процес протікає з виділенням газів, які збираються пристроєм для збору газу 15, та розвитком анаеробних бактерій, які утримуються на волокнах носія. Для збільшення поверхні контакту та прискорення масообмінних процесів частина стічної води за допомогою циркуляційного насоса 7 по трубопроводу 10 потрапляє у верхню частину біореактора, де зрошує крізь отвори на трубі 14 волокнистий носій 6, який знаходиться вище рівня води, тобто у газовому середовищі. Разом із стічною водою на верхню частину носія потрапляють мікроорганізми, які утворюють біообростання і теж беруть участь у процесі очищення забрудненої води. Тобто, по всій площі волокнистого носія відбувається окиснення забруднюючих речовин. Очищена таким чином вода потрапляє у наступний анаеробний біореактор 2, де відбувається аналогічний процес, який відрізняється лише видовим складом мікроорганізмів, які змінюються під впливом просторової сукцесії мікроорганізмів. Далі стічна вода надходить послідовно у аеробні біореактори 3, 4, 5, в які від компресора 8 по повітропроводу 11 подається кисень і рівномірно розподіляється у вигляді дрібних бульбашок через аератори 9. У всіх аеробних біореакторах розташовані волокнисті носії 6 на яких, також, закріпленні мікроорганізми, які беруть участь в очищенні стічної води. Очищена вода відводиться по трубопроводу 13. Використання запропонованого способу не вимагає додаткового застосування складного механічного, аераційного чи іншого обладнання і у порівнянні з відомими способами дозволяє збільшити ступінь очищення стічних вод на 5-10% та збільшити швидкість окислення органічних речовин. Спосіб, що заявляється, знайде широке застосування при очищенні господарсько-побутових та промислових стічних вод. 5 Комп’ютерна верстка А. Рябко 94856 6 Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for biological treatment of waste water

Автори англійською

Hvozdiak Petro Illich, Kuzminskyi Yevhen Vasyliovych, Sablii Larysa Andriivna, Zhukova Veronika Serhiivna

Назва патенту російською

Способ биологической очистки сточных вод

Автори російською

Гвоздяк Петр Ильич, Кузминский Евгений Васильевич, Саблий Лариса Андреевна, Жукова Вероника Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: C02F 3/30

Мітки: спосіб, вод, стічних, очищення, біологічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-94856-sposib-biologichnogo-ochishhennya-stichnikh-vod.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біологічного очищення стічних вод</a>

Подібні патенти