Способи визначення несучої здатності мастильної плівки та придатності мастильного матеріалу до використання

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб визначення несучої здатності мастильної плівки, за яким послідовно навантажують трибосистему з точковим контактом, яка реалізована у вигляді контакту куль, у середовищі мастильного матеріалу, який відрізняється тим, що реєструють навантаження руйнування мастильної плівки по досягненню металевого контакту, який визначають шляхом порівняння електричного опору змащеного контакту з попередньо визначеною величиною електричного опору сухого контакту, при фіксованій температурі в діапазоні від 293 K до 353 K та за величиною навантаження судять про несучу здатність мастильної плівки.

2. Спосіб визначення придатності мастильного матеріалу до використання, за яким послідовно навантажують трибосистему з точковим контактом, яка реалізована у вигляді контакту куль, у середовищі мастильного матеріалу, який відрізняється тим, що реєструють несучу здатність мастильної плівки по досягненню металевого контакту, який визначають шляхом порівняння електричного опору змащеного контакту з попередньо визначеною величиною електричного опору сухого контакту, при фіксованій температурі в діапазоні від 293 K до 353 K, та виконують порівняння несучої здатності мастильної плівки досліджуваного зразка Nдм з заданим граничним значенням несучої здатності мастильної плівки Nгр, за умови, коли Nдм більше Nгр, мастильний матеріал є придатним до використання, якщо Nдм менше або дорівнює Nгр - не придатним.

Текст

1. Спосіб визначення несучої здатності мастильної плівки, за яким послідовно навантажують трибосистему з точковим контактом, яка реалізована у вигляді контакту куль, у середовищі мастильного матеріалу, який відрізняється тим, що реєструють навантаження руйнування мастильної C2 2 (19) 1 3 93616 До недоліків цього способу слід віднести той факт, що параметри діелектричної проникності і електропровідності не дають достовірної оцінки стану мастильних матеріалів та найчастіше можуть мати припустимі величини, але належати до мастил з протизносними властивостями, які не відповідають необхідним. Найбільш близьким за технічною сутністю та сукупністю ознак винаходом є спосіб визначення розклинювальної дії мастильних матеріалів. Згідно цього способу послідовно навантажують стовп куль сухих і змащених мастильним матеріалом, властивості якого визначають, та реєструють діаграму пружного деформування сухих куль при навантаженні і розвантаженні. Після цього знову навантажують стовп сухих куль і фіксують навантаження. Далі змащують кулі шляхом безпосереднього заливання мастильного матеріалу в стакан, в якому вони розміщені, і продовжують розвантаження з наступним навантаженням. За точкою розходження гілок розвантаження на діаграмі пружного деформування сухих і змащених куль судять про величину розклинювальної дії мастильних матеріалів, а за величиною розходження гілок навантаження сухих і змащених куль судять про міцність граничних мастильних шарів [3]. До недоліків цього способу слід віднести технологічну складність, високу трудомісткість, а також неможливість реєстрування навантаження руйнування мастильної плівки, тобто її несучої здатності, як однієї з складових властивостей мастильних матеріалів, що визначає протизносну здатність трибосполочень [4]. В основу винаходів поставлена задача знизити трудомісткість, підвищити точність оцінки протизносних властивостей мастильних матеріалів, підвищити достовірність визначення їх придатності до використання. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що відповідно до способу визначення несучої здатності мастильної плівки послідовно навантажують трибосистему з крапковим контактом, яка реалізована у вигляді контакту куль, в середовищі мастильного матеріалу, згідно з винаходом, реєструють навантаження руйнування мастильної плівки по досягненню металевого контакту, який визначають шляхом порівняння електричного опору змащеного контакту з попередньо визначеною 4 величиною електричного опору сухого контакту, при фіксованій температурі в діапазоні від 293К до 353К, за величиною навантаження судять про несучу здатність мастильної плівки. В рамках способу визначення придатності мастильного матеріалу до використання виконують порівняння несучої здатності мастильної плівки досліджуваного зразка Nдм з заданим граничним значенням несучої здатності мастильної плівки Nrp, за умови, коли Nm більше Nrp мастильний матеріал є придатним до використання, якщо NgM менше або дорівнює Nrp, то - не придатним. Запропоновані способи здійснюється наступним чином. В рамках способу визначення несучої здатності мастильної плівки досліджуваний зразок мастильного матеріалу відбирається під час роботи трибосполучення, яке контролюється, відразу після його зупинки. Виміряють електричний опір Rc в сухому контакті знежирених куль при їх навантаженні. Заливають пробу мастила в ємність з кулями, підігрівають її до заданої температури в діапазоні від 293К до 353К та розвантажують кулі для формування мастильної плівки на поверхнях. Знову послідовно навантажують кулі до величини електричного опору Rc та фіксують несучу здатність мастильної плівки Nдм. В рамках способу визначення придатності мастильного матеріалу до використання роблять порівняння несучої здатності мастильної плівки досліджуваного зразка NДM з заданим граничним значенням несучої здатності мастильної плівки Nrp. Граничне значення несучої здатності мастильної плівки Nrp визначається з урахуванням максимального навантаження і раціонального темпу зносу для трибосполучення, яке контролюється, та економічної доцільності терміну його використання. Сутність винаходів пояснюється ілюстраціями, де зображені: на Фіг.1 - графік залежності несучої здатності мастильної плівки від температури для гідравлічного мастила МГЕ-46В; на Фіг.2 - графік залежності несучої здатності мастильної плівки від температури гідравлічного мастила Mobil DTE 46. На кресленнях позначені гілки: 1 - гідравлічне мастило в стані поставки, 2 - гідравлічне мастило при напрацюванні 600 мото-годин. Реалізація групи способів наведена в таблиці. Таблиця Кулі: діаметр, мм кількість Мастильний матеріал Термін напрацювання, мото-годин Робочий діапазон температур, К Електричний опір сухого контакту, Ом Трибосполучення, яке контролюється Гранична несуча здатність мастильної плівки досліджуваного зразка Nrp, H Несуча здатність мастильної плівки досліджуваного зразка Nrр,H Висновок 8,2 2 МГЕ-46В 0 Mobil DTE 46 0 600 600 293-353 0,16 Прецезійна пара «плунжер-втулка» аксіально-поршневого насоса НП-90 0,65 Фіг.1 гілка 1 придатне Фіг.1 гілка 2 не придатне Фіг.2 гілка 1 придатне Фіг.2 гілка 2 не придатне 5 93616 Таким чином, запропоновані способи дозволяють підвищити точність оцінки протизносних властивостей мастильних матеріалів, підвищити достовірність та знизити трудомісткість визначення їх придатності до використання. Джерела інформації: 1. Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы / Г.П.Лышко. - М.: Агропромиздат, 1985, с.151169. 2. Пат. 2207556 Российская федерация, МПЛ7 G01N27/02, G01R27/26. Способ определения качества минеральных моторных масел и причин, вызывающих его изменения / [Бабенко В.А., Васи Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 6 льева Л.К., Иванова З.Д. и др.]. -№2002102416/28; заявл. 18.01.02; опубл. 27.06.03. 3. Пат. 70518 Україна, МПК G01N33/26, G01N33/00. Спосіб визначення розклинювальної дії мастильних матеріалів і пристрій для його здійснення / Запорожець В.В., Закієв І.М., Баланін В.Х.; заявник та патентовласник Нац. авіаційний ун-т. - №20031110703; заявл. 26.11.03; опубл. 15.10.04, Бюл. №10. 4. Чичинадзе А.В. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / Чичинадзе А.В., Берлинер Э.М., Браун Э.Д. - М.: Машиностроение, 2003. -576с. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Methods for determination of bearing ability of lubrication film and suitability of lubrication material for use

Автори англійською

Lysikov Yevhen Mykolaiovych, Kosolapov Viktor Boprysovych, Voronin Serhii Volodymyrovych, Litovka Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способы определения несущей способности смазочной пленки и пригодности смазочного материала k использованию

Автори російською

Лысиков Евгений Николаевич, Косолапов Виктор Борисович, Воронин Сергей Владимирович, Литовка Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/02, G01N 33/26

Мітки: визначення, мастильного, придатності, здатності, використання, матеріалу, способи, несучої, плівки, мастильної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-93616-sposobi-viznachennya-nesucho-zdatnosti-mastilno-plivki-ta-pridatnosti-mastilnogo-materialu-do-vikoristannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Способи визначення несучої здатності мастильної плівки та придатності мастильного матеріалу до використання</a>

Подібні патенти