Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для очищення поверхні від забруднення складається з насадка, по осі якого закріплено патрубок для підводу диспергованого абразивного матеріалу, коаксіально з патрубком для підводу диспергованого абразивного матеріалу розташовано патрубок для підводу очищеного повітря, що приєднаний до верхнього отвору насадка, симетрично відносно насадка закріплено приймач відпрацьованого абразивного матеріалу та повітря, до приймача приєднаний тангенціально патрубок для відводу відпрацьованого потоку, за периметром вільного торця приймача закріплена накладка, який відрізняється тим, що до нижньої частини насадка та патрубка для підводу диспергованого абразивного матеріалу закріплений знімний перфорований диск таким чином, що низ патрубка та диска розташовані на одному рівні, отвори для входу повітря в канали перфорації розташовані по концентричним колам, а осі каналів нахилені до горизонту під кутом 15-60° при цьому щонайменше один ряд осі каналів перфорації, в тому числі крайній, повернутий на 10-45° у напрямку осі диска відносно осей каналів суміжних рядів каналів перфорації.

Текст

Пристрій для очищення поверхні від забруднення складається з насадка, по осі якого закріплено патрубок для підводу диспергованого абразивного матеріалу, коаксіально з патрубком для C2 1 3 патрубка приєднані гнучкі трубопроводи для підведення, відповідно, повітря і дисперсного матеріалу. До корпусу приєднується також приймач відпрацьованого дисперсного потоку з патрубком для видалення цього потоку. По периметру приймача кріпиться захисне кільце. Пристрій за допомогою гнучких трубопроводів з'єднується з нагнітачем, пиловловлювачем та фільтром. Відмінними ознаками пристрою, що заявляється, є: - отвори для входу газу в канали перфорації, розташовані по концентричним колам, а вісі каналів нахилені до горизонту під кутом 15-60, при цьому мінімум один ряд каналів перфорації, в тому числі крайній, повернутий на 10-45 у напрямку осі диску відносно осей каналів суміжних рядів каналів перфорації; - перфорований диск повинен бути з'ємним; - шляхом застосування декількох дисків з різними варіантами нахилу кута повернення отворів можна змінювати швидкість, силу, із якою матеріал торкається поверхні, та час контактування матеріалу з поверхнею, тим саме це дає можливість застосування пристрою для будь-якої поверхні. На Фіг.1, 2, 3 представлена схема пристрою з диском та зображення диску і каналів. Пристрій для очищення поверхні від забруднення складається з насадка 1, по осі якого закріплено патрубок 4 для підводу диспергованого абразивного матеріалу. Коаксіально з патрубком 4 для підводу диспергованого абразивного матеріалу 4 розташовано патрубок 3 для підводу очищеного газу, приєднаний зверху насадка 1. Симетрично відносно насадка 1 кріпиться приймач відпрацьованого абразивного матеріалу та газу 6, до приймача відпрацьованого абразивного матеріалу 6 приєднаний тангенціально патрубок для відводу відпрацьованого потоку 7. За периметром вільного торця приймача відпрацьованого абразивного матеріалу 7 кріпиться накладка 2. До низу насадка 1 та патрубка для підводу диспергированого абразивного матеріалу 4 кріпиться перфоро 93418 4 ваний диск 5 таким чином, що низ патрубка 4 та диска 5 розташований на одному рівні. Принцип роботи пристрою полягає в наступному: Насадок 1 наближається до поверхні, що очищується, так, щоб накладка 2 торкалася поверхні. Повітря по патрубку 3, а диспергирований матеріал по патрубку 4 потрапляють одночасно у простір, що обмежений диском 5 і поверхнею, що підлягає очищенню. З диску 5 повітря виходить закрученим потоком, захоплює дисперсний матеріал і обертає його по поверхні зі швидкістю не менш 25-50м/с. За рахунок високої абразивної здатності частинок дисперсного матеріалу і високої окружної швидкості дисперсного потоку поверхня очищується від забруднення (від шару окислів, пилу, фарби та інших забруднень). Відпрацьований дисперсний потік разом із забрудненням видаляється через кільцевий зазор між диском 5 і вільним торцем приймача 6 та через патрубок 5 потрапляє до пиловловлювача для очистки. Збільшення часу контакту часток абразивного матеріалу з поверхнею, що очищується, досягається за рахунок того, що з каналів, що розгорнуті в бік осі пристрою, витікають струмені повітря назустріч закрученому дисперсному потоку. Тим самим знижується радіальна складова швидкості потоку. При цьому окружна складова швидкості майже не змінюється. Список використаних джерел: 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Справочное руководство. Сокращенный перевод с английского под общей редакцией И.Г.Староверова. - М.: Госстройиздат, 1963. С.240 2. Молчанов Б.С. Проектирование промышленной вентиляции. - Л.: Издательство литературы по строительству - 1970. - С. 98-112. 3. Заява № 2002097549 від 5 листопада 2002р. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 93418 6 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for removal of impurities from surface

Автори англійською

Shushliakov Oleksandr Vasyliovych, Palamarchuk Oksana Yuriivna, Ovcharenko Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство для очистки поверхности ot загрязнения

Автори російською

Шушляков Александр Васильевич, Паламарчук Оксана Юрьевна, Овчаренко Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B04C 7/00, B08B 5/00

Мітки: пристрій, очищення, забруднення, поверхонь

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-93418-pristrijj-dlya-ochishhennya-poverkhon-vid-zabrudnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення поверхонь від забруднення</a>

Подібні патенти