Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гвинтотримач хірургічний знімний, що містить циліндричний направляючий стержень з отвором для встановлення гвинта та рукоятку, розташовану перпендикулярно до стержня, який відрізняється тим, що направляючий стержень додатково має штифт у частині, наближеній до рукоятки, отвір для встановлення гвинта виконаний у вигляді паза Т-подібної форми, пристрій додатково включає фіксуючу втулку циліндричної форми, яка з одного боку має Г-подібний паз для штифта, а з іншого боку - Т-подібний паз для гвинта такого самого розміру, що і отвір для встановлення гвинта на направляючому стержні, направляючий стержень розташовано всередині фіксуючої втулки таким чином, що штифт знаходиться у Г-подібному пазу для штифта, а Т-подібний паз на направляючому стержні співпадає з Т-подібним пазом на втулці, направляючий стержень може обертатися всередині втулки навколо їх спільної осі.

Текст

Гвинтотримач хірургічний знімний, що містить циліндричний направляючий стержень з отвором для встановлення гвинта та рукоятку, розташовану перпендикулярно до стержня, який відрізняється тим, що направляючий стержень додатково має штифт у частині, наближеній до рукоятки, отвір для встановлення гвинта виконаний у вигляді паза Т-подібної форми, пристрій додатково включає фіксуючу втулку циліндричної форми, яка з одного боку має Г-подібний паз для штифта, а з іншого боку - Т-подібний паз для гвинта такого самого розміру, що і отвір для встановлення гвинта на направляючому стержні, направляючий стержень розташовано всередині фіксуючої втулки таким чином, що штифт знаходиться у Г-подібному пазу для штифта, а Т-подібний паз на направляючому стержні співпадає з Т-подібним пазом на втулці, направляючий стержень може обертатися всередині втулки навколо їх спільної осі. (11) UA При застосуванні такого способу репозиції фрагментів п'яткової кістки використовували цвях Gissane в якості важеля (репонуючий елемент), який вводився в крупний фрагмент п'яткової кістки, а в якості тримача цвяха використовували фіксуючий пристрій, описаний в [1], що містив рукоятку з направляючим стержнем, який за допомогою гвинта фіксувався до хвостової частині цвяха Gissane. Недоліками такого фіксуючого пристрою є неможливість при репозиції виконувати осьову тракцію, незручність монтажу пристрою, ненадійність і недостатня міцність кріплення тримача до цвяха Gissane. Суттєвим недоліком вищеописаного тримача (фіксуючого пристрою) є також те, що форма і розміри його фіксуючої частини не відповідають сучасним стандартам репонуючих елементів, якими в даний час при застосуванні цієї технології репозиції є гвинти. Цей пристрій є найбільш близьким за технічним рішенням до пристрою, що заявляється, тому його обрано в якості прототипу. В основу винаходу поставлено задачу створення пристрою, що легко та швидко монтується, (19) Винахід відноситься до медицини, зокрема, до травматології, і може використовуватись для хірургічного лікування переломів п'яткової кістки. Переломи п'яткової кістки складають від 2,0% до 5,7% в структурі всіх переломів скелета людини. Близько 75% цих переломів є внутрішньосуглобовими, більша частина з них - зі значним зміщенням фрагментів, що в основному і створює проблему. При хірургічному лікуванні цього контингенту постраждалих переважно застосовують дві методики: відкриту репозицію уламків з наступною їх фіксацією металевими конструкціями та закриту репозицію апаратами типу Ілізарова з фіксацією цими ж апаратами. Широке їх застосування як вітчизняними, так і закордонними травматологами показало, що вони, поряд з безперечними перевагами, мають і суттєві вади. Це обумовлює нагальність розробки інших підходів. Однією з можливих альтернатив, на наш погляд, є закрита одномоментна інструментальна репозиція з подальшим мінімально інвазивним металоостеосинтезом. 93339 (13) (21) a201007517 (22) 15.06.2010 (24) 25.01.2011 (46) 25.01.2011, Бюл.№ 2, 2011 р. (72) АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ, ЛЕВЧЕНКО СИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СИЛЬОВИЧ (73) АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ, ЛЕВЧЕНКО СИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СИЛЬОВИЧ (56) UA 62333 A, 15.12.2003 UA 12560 U, 15.02.2006 UA 81517 C2, 10.01.2008 SU 1747054 A1, 15.07.1992 RU 2255695 C1, 10.07.2005 RU 2314766 C2, 20.01.2008 WO 96/28104 A1, 19.09.1996 CN 201157398 Y, 03.12.2008 US 5290288, 01.03.1994 EP 0784963 B1, 06.02.2002 CN 201168024 Y, 24.12.2008 2 C2 1 3 реалізує надійну міцну фіксацію кінця репонуючого гвинта до пристрою та дає можливість здійснювати різнонаправлені (полівекторні) репонуючі зусилля при закритій репозиції переломів кісток, зокрема, п'яткової, чим забезпечується можливість досягнення точної репозиції при значних зміщеннях уламків за рахунок збільшення ступенів рухомості репонуючого гвинта і сили, що прикладається до нього. Поставлена задача вирішується тим, що гвинтотримач хірургічний знімний містить циліндричний направляючий стержень з отвором для встановлення гвинта та рукоятку, розташовану перпендикулярно до стержня, причому направляючий стержень додатково має штифт у частині, наближеній до рукоятки, отвір для встановлення гвинта виконаний у вигляді пазу Т-подібної форми, пристрій додатково має фіксуючу втулку циліндричної форми, яка з одного боку має Г-подібний паз для штифта, а з іншого боку - Т-подібний паз для гвинта такого самого розміру, що і отвір для встановлення гвинта на направляючому стержні, направляючий стержень розташовано всередині фіксуючої втулки таким чином, що штифт знаходиться у Г-подібному пазу для штифта, а Тподібний паз на направляючому стержні співпадає з Т-подібним пазом на втулці, направляючий стержень може обертатися всередині втулки навколо їх спільної осі. Технічний результат, який одержують за допомогою винаходу, досягається завдяки тому, що кінець репонуючого гвинта надійно фіксується у гвинтотримачі, завдяки чому можна здійснити різнонаправлені (полівекторні) репонуючі зусилля з прикладанням значної сили, чим при закритій репозиції переломів кісток, зокрема, п'яткової, досягається точна репозиція уламків при значних їх зміщеннях. Суть винаходу пояснюється нижченаведеними кресленнями. На Фіг.1 зображено загальний вигляд гвинтотримача хірургічного знімного у зібраному стані. На Фіг.2 зображено загальний вигляд деталей гвинтотримача хірургічного знімного. Рукоятка 1 жорстко з'єднана з циліндричним направляючим стержнем 2, який у верхній частині містить штифт 3, а у нижній - Т-подібний паз 4 для репонуючого гвинта. Фіксуюча втулка 5 у верхній частині містить Г-подібний паз 6 для штифта 3, а у нижній частині - Т-подібний паз 7 для репонуючого гвинта. Пристрій використовують таким чином. Вставляють направляючий стержень 2 у фіксуючу втулку 5, так, щоб штифт 3 зайшов до Гподібного паза 6, а Т-подібний паз 4 направляючого стержня 2 співпав з Т-подібним пазом 7 фіксуючої втулки 5. Попередньо через розріз-прокол шкіри у крупний фрагмент п'яткової кістки вводять репонуючий гвинт таким чином, щоб над шкірою на 30-40 мм виступала його хвостова частина з головкою. Розміщують пристрій на виступаючу частину репонуючого гвинта так, щоб гвинт зайшов у Т-подібні пази 7 фіксуючої втулки 5 та 4 направляючого стержня 2. Здійснюють поворот фіксуючої втулки 5 за годинниковою стрілкою так, щоб штифт 3 рухався у Г-подібному пазу 6, а Т 93339 4 подібний паз 7 зміщувався при повороті, внаслідок чого вільний кінець репонуючого гвинта надійно фіксується в пристрої. Хірург, тримаючи за рукоятку 1 пристрій, здійснює різнонаправлені (полівекторні) репонуючі зусилля. Після досягнення бажаного результату, що виявляється клінічно, в п'яткову кістку зі сторони її підошви в напрямку надп'яткової та великогомілкової кісток вводять 3-4 тимчасово фіксуючі спиці Kirschner'a або Ілізарова та виконують контрольну рентгенографію. В разі задовільного взаєморозташування уламків п'яткової кістки здійснюють поворот фіксуючої втулки 5 проти годинникової стрілки так, щоб Т-подібний паз 4 направляючого стержня 2 співпав з Т-подібним пазом 7 фіксуючої втулки 5, та знімають пристрій з репонуючого гвинта. В подальшому репонуючий гвинт видаляють, виконують мінімально інвазивний металоостеосинтез фіксуючий гвинтами та видаляють тимчасово фіксуючі спиці. В ряді випадків застосовують 2 репонуючих гвинта і, відповідно, 2 гвинтотримача, чим створюються умови для прикладання значно більшої сили при репозиції. Наводимо декілька клінічних прикладів застосування презентованого гвинтотримача хірургічного знімного при закритій одномоментній інструментальній репозиції фрагментів п'яткової кістки. Приклад 1 Пацієнт К., 55p., іст.хв. №3935, був травмований під час падіння з висоти, поступив у клініку 13.09.2009р. з приводу перелому п'яткової кістки із зміщенням уламків. Операція проведена 18.09.2009р. Виконано закриту одномоментну інструментальну репозицію фрагментів п'яткової кістки за допомогою заявленого гвинтотримача хірургічного знімного з тимчасовою фіксацією спицями Kirschner'a. Контрольна рентгенограма показала задовільне взаєморозташування фрагментів п'яткової кістки. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Хворий виписаний на амбулаторне лікування. Приклад 2 Пацієнт Б., 28p., іст.хв. №3294, був травмований під час падіння з висоти, поступив у клініку 16.03.2010р. з приводу внутрішньосуглобового перелому п'яткової кістки із значним зміщенням уламків. Операція проведена 18.03.2010р. Виконано закриту одномоментну інструментальну репозицію фрагментів п'яткової кістки за допомогою двох резонуючих гвинтів і двох заявлених гвинтотримачів хірургічних знімних з тимчасовою фіксацією спицями Kirschner'a. Контрольна рентгенограма показала задовільне взаєморозташування фрагментів п'яткової кістки. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Хворий виписаний на амбулаторне лікування. У наведених спостереженнях досягнуті задовільні взаємні розташування фрагментів п'яткової кістки, тимчасово фіксовані спицями Kirschner'a або Ілізарова, а слідом виконувався мінімально інвазивний стабільно-функціональний остеосинтез гвинтами. Таким чином, застосування гвинтотримача хірургічного знімного при закритій одномоментній 5 93339 інструментальній репозиції переломів кісток, зокрема, п'яткової, за рахунок надійної фіксації вільного кінця репонуючого гвинта дозволяє забезпечувати досягнення точної репозиції уламків при їх значних зміщеннях внаслідок можливості здійснення різнонаправлених (полівекторних) репонуючих зусиль з прикладанням значної сили. Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 Джерела інформації які були прийняті до ува ги: 1. Essex-Lopresti P. The mechanism, reduction technique and results in fractures of the os calcics // Britich J. Surg. - Vol.39, №156. - P. 395-419. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Surgical demountable screw holder

Автори англійською

Ankin Mykola Lvovych, Levchenko Vasyl Oleksiiovych, Levchenko Oleksii Vasyliovych

Назва патенту російською

Винтодержатель хирургический съёмный

Автори російською

Анкин Николай Львович, Левченко Василий Алексеевич, Левченко Алексей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/60, A61B 17/56

Мітки: знімний, гвинтотримач, хірургічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-93339-gvintotrimach-khirurgichnijj-znimnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гвинтотримач хірургічний знімний</a>

Подібні патенти